Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Onsdag den 6. juli 2016 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 3.Japans beslutning om at genoptage hvalfangst i sæsonen 2015-2016 (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 4.Aktivitetsprogram for det slovakiske rådsformandskab (forhandling)
 5.Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2017 (forhandling)
 6.Afstemningstid
  6.1.Aserbajdsjans deltagelse i Unionens programmer (A8-0210/2016 - Norica Nicolai) (afstemning)
  6.2.Forslag til ændringsbudget nr. 2/2016: Overskud fra 2015 (A8-0212/2016 - José Manuel Fernandes) (afstemning)
  6.3.Højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i hele Unionen (A8-0211/2016 - Andreas Schwab) (afstemning)
  6.4.Energieffektivitetsmærkning (A8-0213/2016 - Dario Tamburrano) (afstemning)
  6.5.Europæisk grænse- og kystvagt (A8-0200/2016 - Artis Pabriks) (afstemning)
  6.6.Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (A8-0215/2016 - Michael Cramer) (afstemning)
  6.7.EU-Fiskerikontrolagenturet (A8-0068/2016 - Alain Cadec) (afstemning)
  6.8.Sekretariatet for OLAF's Overvågningsudvalg (A8-0188/2016 - Ingeborg Gräßle) (afstemning)
  6.9.Forberedelse af revisionen af den flerårige finansielle ramme 2014-2020 efter valget: Parlamentets input forud for Kommissionens forslag (A8-0224/2016 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (afstemning)
  6.10.Afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med llgnende virkning (TAXE 2) (A8-0223/2016 - Jeppe Kofod, Michael Theurer) (afstemning)
  6.11.Synergier mellem strukturfonde og Horisont 2020 (RC-B8-0851/2016, B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-0860/2016, B8-0861/2016) (afstemning)
  6.12.Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2017 (RC-B8-0885/2016, B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016, B8-0894/2016, B8-0895/2016, B8-0896/2016) (afstemning)
  6.13.Japans beslutning om at genoptage hvalfangst i sæsonen 2015-2016 (B8-0853/2016, B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016, B8-0863/2016) (afstemning)
  6.14.Indsigelse i henhold til artikel 105, stk. 4: EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab for så vidt angår Hviderusland (B8-0869/2016, B8-0870/2016) (afstemning)
  6.15.Indsigelse i henhold til artikel 105, stk. 4: Fastsættelse af minimumskravet til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver (B8-0868/2016) (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
  7.1.Aserbajdsjans deltagelse i Unionens programmer (A8-0210/2016 - Norica Nicolai)
  7.2.Forslag til ændringsbudget nr. 2/2016: Overskud fra 2015 (A8-0212/2016 - José Manuel Fernandes)
  7.3.Højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i hele Unionen (A8-0211/2016 - Andreas Schwab)
  7.4.Energieffektivitetsmærkning (A8-0213/2016 - Dario Tamburrano)
  7.5.Europæisk grænse- og kystvagt (A8-0200/2016 - Artis Pabriks)
  7.6.Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (A8-0215/2016 - Michael Cramer)
  7.7.EU-Fiskerikontrolagenturet (A8-0068/2016 - Alain Cadec)
  7.8.Sekretariatet for OLAF's Overvågningsudvalg (A8-0188/2016 - Ingeborg Gräßle)
  7.9.Forberedelse af revisionen af den flerårige finansielle ramme 2014-2020 efter valget: Parlamentets input forud for Kommissionens forslag (A8-0224/2016 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  7.10.Afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med llgnende virkning (TAXE 2) (A8-0223/2016 - Jeppe Kofod, Michael Theurer)
  7.11.Synergier mellem strukturfonde og Horisont 2020 (RC-B8-0851/2016, B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-0860/2016, B8-0861/2016)
  7.12.Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2017 (RC-B8-0885/2016, B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016, B8-0894/2016, B8-0895/2016, B8-0896/2016)
  7.13.Japans beslutning om at genoptage hvalfangst i sæsonen 2015-2016 (B8-0853/2016, B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016, B8-0863/2016)
  7.14.Indsigelse i henhold til artikel 105, stk. 4: EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab for så vidt angår Hviderusland (B8-0869/2016, B8-0870/2016)
  7.15.Indsigelse i henhold til artikel 105, stk. 4: Fastsættelse af minimumskravet til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver (B8-0868/2016)
 8.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 10.En global strategi for Den Europæiske Unions udenrigs- og sikkerhedspolitik (forhandling)
 11.Velkomstord
 12.En global strategi for Den Europæiske Unions udenrigs- og sikkerhedspolitik (fortsat forhandling)
 13.Nye initiativer i forbindelse med fredsprocessen i Mellemøsten (forhandling)
 14.Ny EU-strategi med hensyn til Kina (forhandling)
 15.Årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2015 (forhandling)
 16.FN's Generalforsamlings 71. samling (forhandling)
 17.Beskyttelse af whistleblowere (forhandling)
 18.Baselkomitéens revision af standardindikatormetoden (forhandling)
 19.Indsigelse i henhold til artikel 106: Tilladte sundhedsanprisninger af fødevarer (forhandling)
 20.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 21.Modtagne dokumenter: se protokollen
 22.Bevillingsoverførsler: se protokollen
 23.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 24.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (4168 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (13409 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik