Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Kolmapäev, 6. juuli 2016 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 3.Jaapani otsus jätkata vaalapüüki hooajal 2015–2016 (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 4.Nõukogu eesistujariigi Slovakkia tegevuskava (arutelu)
 5.Komisjoni 2017. aasta tööprogrammi ettevalmistamine (arutelu)
 6.Hääletused
  6.1.Aserbaidžaani osalemine liidu programmides (A8-0210/2016 - Norica Nicolai) (hääletus)
  6.2.Paranduselarve projekt nr 2/2016: 2015. aasta ülejääk (A8-0212/2016 - José Manuel Fernandes) (hääletus)
  6.3.Võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse ühtlaselt kõrge tase kogu liidus (A8-0211/2016 - Andreas Schwab) (hääletus)
  6.4.Energiamärgistus (A8-0213/2016 - Dario Tamburrano) (hääletus)
  6.5.Euroopa piiri- ja rannikuvalve (A8-0200/2016 - Artis Pabriks) (hääletus)
  6.6.Euroopa Meresõiduohutuse Amet (A8-0215/2016 - Michael Cramer) (hääletus)
  6.7.Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuur (A8-0068/2016 - Alain Cadec) (hääletus)
  6.8.OLAFi järelevalvekomitee sekretariaat (A8-0188/2016 - Ingeborg Gräßle) (hääletus)
  6.9.Mitmeaastase finantsraamistiku (2014-2020) valimistejärgse muutmise ettevalmistamine ja Euroopa Parlamendi tähelepanekud enne komisjoni ettepaneku valmimist (A8-0224/2016 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (hääletus)
  6.10.Maksualased siduvad eelotsused ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmed (TAXE 2) (A8-0223/2016 - Jeppe Kofod, Michael Theurer) (hääletus)
  6.11.Koosmõju struktuurifondide ja programmi „Horisont 2020" vahel (RC-B8-0851/2016, B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-0860/2016, B8-0861/2016) (hääletus)
  6.12.Komisjoni 2017. aasta tööprogrammi ettevalmistamine (RC-B8-0885/2016, B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016, B8-0894/2016, B8-0895/2016, B8-0896/2016) (hääletus)
  6.13.Jaapani otsus jätkata vaalapüüki hooajal 2015–2016 (B8-0853/2016, B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016, B8-0863/2016) (hääletus)
  6.14.Vastuväide kodukorra artikli 105 lõike 4 alusel: Euroopa Investeerimispangale ELi tagatise andmine tekkida võiva kahjumi puhuks seoses Valgevenega (B8-0869/2016, B8-0870/2016) (hääletus)
  6.15.Vastuväide kodukorra artikli 105 lõike 4 alusel: omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude kehtestamine (B8-0868/2016) (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
  7.1.Aserbaidžaani osalemine liidu programmides (A8-0210/2016 - Norica Nicolai)
  7.2.Paranduselarve projekt nr 2/2016: 2015. aasta ülejääk (A8-0212/2016 - José Manuel Fernandes)
  7.3.Võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse ühtlaselt kõrge tase kogu liidus (A8-0211/2016 - Andreas Schwab)
  7.4.Energiamärgistus (A8-0213/2016 - Dario Tamburrano)
  7.5.Euroopa piiri- ja rannikuvalve (A8-0200/2016 - Artis Pabriks)
  7.6.Euroopa Meresõiduohutuse Amet (A8-0215/2016 - Michael Cramer)
  7.7.Euroopa Kalanduskontrolli Amet (A8-0068/2016 - Alain Cadec)
  7.8.OLAFi järelevalvekomitee sekretariaat (A8-0188/2016 - Ingeborg Gräßle)
  7.9.Mitmeaastase finantsraamistiku (2014-2020) valimistejärgse muutmise ettevalmistamine ja Euroopa Parlamendi tähelepanekud enne komisjoni ettepaneku valmimist (A8-0224/2016 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  7.10.Maksualased siduvad eelotsused ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmed (TAXE 2) (A8-0223/2016 - Jeppe Kofod, Michael Theurer)
  7.11.Koosmõju struktuurifondide ja programmi „Horisont 2020" vahel (RC-B8-0851/2016, B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-0860/2016, B8-0861/2016)
  7.12.Komisjoni 2017. aasta tööprogrammi ettevalmistamine (RC-B8-0885/2016, B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016, B8-0894/2016, B8-0895/2016, B8-0896/2016)
  7.13.Jaapani otsus jätkata vaalapüüki hooajal 2015–2016 (B8-0853/2016, B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016, B8-0863/2016)
  7.14.Vastuväide kodukorra artikli 105 lõike 4 alusel: Euroopa Investeerimispangale ELi tagatise andmine tekkida võiva kahjumi puhuks seoses Valgevenega (B8-0869/2016, B8-0870/2016)
  7.15.Vastuväide kodukorra artikli 105 lõike 4 alusel: omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude kehtestamine (B8-0868/2016)
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 10.Euroopa Liidu üldine välis- ja julgeolekupoliitika strateegia (arutelu)
 11.Tervitus
 12.Euroopa Liidu üldine välis- ja julgeolekupoliitika strateegia (arutelu jätkamine)
 13.Lähis-Ida rahuprotsessiga seotud uued algatused (arutelu)
 14.ELi uus Hiinat käsitlev strateegia (arutelu)
 15.Aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2015. aastal (arutelu)
 16.ÜRO Peaassamblee 71. istungjärk (arutelu)
 17.Rikkumisest teatajate kaitsmine (arutelu)
 18.Krediidiriski standardkäsitluse läbivaatamine Baseli komitee poolt (arutelu)
 19.Vastuväide rakendusaktile: tervisealased väited, mida on lubatud esitada toidu kohta (arutelu)
 20.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 21.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 22.Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 23.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 24.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (4168 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (13409 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika