Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 6. heinäkuuta 2016 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 3.Japanin päätös käynnistää uudelleen valaanpyynti kaudella 2015–2016 (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 4.Slovakian puheenjohtajakauden ohjelman esittely (keskustelu)
 5.Komission vuoden 2017 työohjelman valmistelu (keskustelu)
 6.Äänestykset
  6.1.Azerbaidžanin osallistuminen unionin ohjelmiin (A8-0210/2016 - Norica Nicolai) (äänestys)
  6.2.Lisätalousarvioesitys nro 2/2016: varainhoitovuoden 2015 ylijäämä (A8-0212/2016 - José Manuel Fernandes) (äänestys)
  6.3.Yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuden varmistaminen koko unionissa (A8-0211/2016 - Andreas Schwab) (äänestys)
  6.4.Energiatehokkuusmerkintä (A8-0213/2016 - Dario Tamburrano) (äänestys)
  6.5.Euroopan raja- ja rannikkovartiosto (A8-0200/2016 - Artis Pabriks) (äänestys)
  6.6.Euroopan meriturvallisuusvirasto (A8-0215/2016 - Michael Cramer) (äänestys)
  6.7.Yhteisön kalastuksenvalvontavirasto (A8-0068/2016 - Alain Cadec) (äänestys)
  6.8.OLAFin valvontakomitean sihteeristö (A8-0188/2016 - Ingeborg Gräßle) (äänestys)
  6.9.Monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen valmistelu: parlamentin huomautukset komission ehdotusta odotettaessa (A8-0224/2016 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (äänestys)
  6.10.Veropäätökset ja muut luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaiset toimenpiteet (TAXE 2) (A8-0223/2016 - Jeppe Kofod, Michael Theurer) (äänestys)
  6.11.Rakennerahastojen ja Horisontti 2020 -ohjelman väliset synergiat (RC-B8-0851/2016, B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-0860/2016, B8-0861/2016) (äänestys)
  6.12.Komission vuoden 2017 työohjelman valmistelu (RC-B8-0885/2016, B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016, B8-0894/2016, B8-0895/2016, B8-0896/2016) (äänestys)
  6.13.Japanin päätös käynnistää uudelleen valaanpyynti kaudella 2015–2016 (B8-0853/2016, B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016, B8-0863/2016) (äänestys)
  6.14.Työjärjestyksen 105 artiklan 4 kohdan mukainen vastustaminen: EU:n takuu Euroopan investointipankille mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta Valko-Venäjän osalta (B8-0869/2016, B8-0870/2016) (äänestys)
  6.15.Työjärjestyksen 105 artiklan 4 kohdan mukainen vastustaminen: omia varoja ja hyväksyttäviä velkoja koskevan vähimmäisvaatimuksen asettaminen (B8-0868/2016) (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
  7.1.Azerbaidžanin osallistuminen unionin ohjelmiin (A8-0210/2016 - Norica Nicolai)
  7.2.Lisätalousarvioesitys nro 2/2016: varainhoitovuoden 2015 ylijäämä (A8-0212/2016 - José Manuel Fernandes)
  7.3.Yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuden varmistaminen koko unionissa (A8-0211/2016 - Andreas Schwab)
  7.4.Energiatehokkuusmerkintä (A8-0213/2016 - Dario Tamburrano)
  7.5.Euroopan raja- ja rannikkovartiosto (A8-0200/2016 - Artis Pabriks)
  7.6.Euroopan meriturvallisuusvirasto (A8-0215/2016 - Michael Cramer)
  7.7.Yhteisön kalastuksenvalvontavirasto (A8-0068/2016 - Alain Cadec)
  7.8.OLAFin valvontakomitean sihteeristö (A8-0188/2016 - Ingeborg Gräßle)
  7.9.Monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen valmistelu: parlamentin huomautukset komission ehdotusta odotettaessa (A8-0224/2016 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  7.10.Veropäätökset ja muut luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaiset toimenpiteet (TAXE 2) (A8-0223/2016 - Jeppe Kofod, Michael Theurer)
  7.11.Rakennerahastojen ja Horisontti 2020 -ohjelman väliset synergiat (RC-B8-0851/2016, B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-0860/2016, B8-0861/2016)
  7.12.Komission vuoden 2017 työohjelman valmistelu (RC-B8-0885/2016, B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016, B8-0894/2016, B8-0895/2016, B8-0896/2016)
  7.13.Japanin päätös käynnistää uudelleen valaanpyynti kaudella 2015–2016 (B8-0853/2016, B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016, B8-0863/2016)
  7.14.Työjärjestyksen 105 artiklan 4 kohdan mukainen vastustaminen: EU:n takuu Euroopan investointipankille mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta Valko-Venäjän osalta (B8-0869/2016, B8-0870/2016)
  7.15.Työjärjestyksen 105 artiklan 4 kohdan mukainen vastustaminen: omia varoja ja hyväksyttäviä velkoja koskevan vähimmäisvaatimuksen asettaminen (B8-0868/2016)
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 10.Kokonaisvaltainen strategia EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa varten (keskustelu)
 11.Tervetulotoivotukset
 12.Kokonaisvaltainen strategia EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa varten (jatkoa keskustelulle)
 13.Lähi-idän rauhanprosessiin liittyvät uudet aloitteet (keskustelu)
 14.EU:n uusi Kiinaa koskeva strategia (keskustelu)
 15.Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2015 (keskustelu)
 16.Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 71. istunto (keskustelu)
 17.Väärinkäytösten paljastajien suojelu (keskustelu)
 18.Baselin komitean toteuttama luottoriskin standardimenetelmän tarkistaminen (keskustelu)
 19.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastustaminen: elintarvikkeita koskevat sallitut terveysväitteet (keskustelu)
 20.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 21.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 22.Määrärahojen siirrot: ks. pöytäkirja
 23.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 24.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (4168 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (13409 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö