Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Posėdžio stenograma
Trečiadienis, 2016 m. liepos 6 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)
 3.Japonijos sprendimas atnaujinti banginių medžioklę per 2015–2016 m. sezoną (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokola)
 4.Slovakijos pirmininkavimo Tarybai prioritetų pristatymas (diskusijos)
 5.Komisijos 2017 m. darbo programos rengimas (diskusijos)
 6.Balsuoti skirtas laikas
  6.1.ES ir Azerbaidžano pagrindų susitarimas (A8-0210/2016 - Norica Nicolai) (balsavimas)
  6.2.Taisomojo biudžeto Nr. 2/2016 projektas: 2015 finansinių metų pertekliaus įtraukimas (A8-0212/2016 - José Manuel Fernandes) (balsavimas)
  6.3.Aukštas bendras tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygis visoje Sąjungoje (A8-0211/2016 - Andreas Schwab) (balsavimas)
  6.4.Energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas (A8-0213/2016 - Dario Tamburrano) (balsavimas)
  6.5.Europos sienų ir pakrančių apsaugos tarnyba (A8-0200/2016 - Artis Pabriks) (balsavimas)
  6.6.Europos jūrų saugumo agentūra (A8-0215/2016 - Michael Cramer) (balsavimas)
  6.7.Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (A8-0068/2016 - Alain Cadec) (balsavimas)
  6.8.Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) priežiūros komiteto sekretoriatas (A8-0188/2016 - Ingeborg Gräßle) (balsavimas)
  6.9.Pasirengimas porinkiminei 2014–2020 m. DFP peržiūrai. Parlamento indėlis prieš Komisijai pateikiant pasiūlymą (A8-0224/2016 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (balsavimas)
  6.10.Sprendimai dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių (TAXE 2) (A8-0223/2016 - Jeppe Kofod, Michael Theurer) (balsavimas)
  6.11.Struktūrinių fondų ir programos „Horizontas 2020“ sąveika (RC-B8-0851/2016, B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-0860/2016, B8-0861/2016) (balsavimas)
  6.12.Komisijos 2017 m. darbo programos rengimas (RC-B8-0885/2016, B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016, B8-0894/2016, B8-0895/2016, B8-0896/2016) (balsavimas)
  6.13.Japonijos sprendimas atnaujinti banginių medžioklę per 2015–2016 m. sezoną (B8-0853/2016, B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016, B8-0863/2016) (balsavimas)
  6.14.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 4 dalį: Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija nuostoliams, susijusiems su Baltarusija, atlyginti (B8-0869/2016, B8-0870/2016) (balsavimas)
  6.15.Prieštaravimas pagl Darbo tvarkos taisyklų 105 straipsnio 4 dalį: minimalaus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimo nustatymas (B8-0868/2016) (balsavimas)
 7.Paaiškinimai dėl balsavimo
  7.1.ES ir Azerbaidžano pagrindų susitarimas (A8-0210/2016 - Norica Nicolai)
  7.2.Taisomojo biudžeto Nr. 2/2016 projektas: 2015 finansinių metų pertekliaus įtraukimas (A8-0212/2016 - José Manuel Fernandes)
  7.3.Aukštas bendras tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygis visoje Sąjungoje (A8-0211/2016 - Andreas Schwab)
  7.4.Energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas (A8-0213/2016 - Dario Tamburrano)
  7.5.Europos sienų ir pakrančių apsaugos tarnyba (A8-0200/2016 - Artis Pabriks)
  7.6.Europos jūrų saugumo agentūra (A8-0215/2016 - Michael Cramer)
  7.7.Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (A8-0068/2016 - Alain Cadec)
  7.8.Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) priežiūros komiteto sekretoriatas (A8-0188/2016 - Ingeborg Gräßle)
  7.9.Pasirengimas porinkiminei 2014–2020 m. DFP peržiūrai. Parlamento indėlis prieš Komisijai pateikiant pasiūlymą (A8-0224/2016 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  7.10.Sprendimai dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių (TAXE 2) (A8-0223/2016 - Jeppe Kofod, Michael Theurer)
  7.11.Struktūrinių fondų ir programos „Horizontas 2020“ sąveika (RC-B8-0851/2016, B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-0860/2016, B8-0861/2016)
  7.12.Komisijos 2017 m. darbo programos rengimas (RC-B8-0885/2016, B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016, B8-0894/2016, B8-0895/2016, B8-0896/2016)
  7.13.Japonijos sprendimas atnaujinti banginių medžioklę per 2015–2016 m. sezoną (B8-0853/2016, B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016, B8-0863/2016)
  7.14.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 4 dalį: Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija nuostoliams, susijusiems su Baltarusija, atlyginti (B8-0869/2016, B8-0870/2016)
  7.15.Prieštaravimas pagl Darbo tvarkos taisyklų 105 straipsnio 4 dalį: minimalaus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimo nustatymas (B8-0868/2016)
 8.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 9.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 10.Visuotinė Europos Sąjungos užsienio ir saugumo politikos strategija (diskusijos)
 11.Oficialus pasveikinimas
 12.Visuotinė Europos Sąjungos užsienio ir saugumo politikos strategija (diskusijų tęsinys)
 13.Naujos iniciatyvos, susijusios su Artimųjų Rytų taikos procesu (diskusijos)
 14.Naujas ES strategija dėl Kinijos (diskusijos)
 15.Metinė ataskaita dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2015 m. (diskusijos)
 16.Rekomendacija dėl Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 71-osios sesijos (diskusijos)
 17.Informatorių apsauga (diskusijos)
 18.Bazelio komiteto atliekamas standartizuoto kredito rizikos vertinimo metodo persvarstymas (diskusijos)
 19.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: leidžiami vartoti teiginiai apie maisto produktų sveikumą (diskusijos)
 20.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis) (žr. protokola)
 21.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 22.Asignavimų perkėlimas (žr. protokolą)
 23.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokolą)
 24.Posėdžio pabaiga
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (4168 kb)
 
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (13409 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika