Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Debašu stenogramma
Trešdiena, 2016. gada 6. jūlijs - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem) (sk. protokolu)
 3.Japānas lēmums 2015.–2016. gada sezonā atsākt vaļu medības (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi) (sk. protokolu)
 4.Slovākijas prezidentūras darba programma (debates)
 5.Komisijas 2017. gada darba programmas gatavošana (debates)
 6.Balsošanas laiks
  6.1.Azerbaidžānas līdzdalība Savienības programmās (A8-0210/2016 - Norica Nicolai) (balsošana)
  6.2.Budžeta grozījuma Nr. 2/2016 projekts — 2015. finanšu gada pārpalikums (A8-0212/2016 - José Manuel Fernandes) (balsošana)
  6.3.Vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas drošība visā Savienībā (A8-0211/2016 - Andreas Schwab) (balsošana)
  6.4.Energoefektivitātes marķējums (A8-0213/2016 - Dario Tamburrano) (balsošana)
  6.5.Eiropas robežu un krasta apsardze (A8-0200/2016 - Artis Pabriks) (balsošana)
  6.6.Eiropas Jūras drošības aģentūra (A8-0215/2016 - Michael Cramer) (balsošana)
  6.7.Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (A8-0068/2016 - Alain Cadec) (balsošana)
  6.8.OLAF Uzraudzības komitejas sekretariāts (A8-0188/2016 - Ingeborg Gräßle) (balsošana)
  6.9.Gatavošanās DFS 2014.–2020. gadam pārskatīšanai pēc vēlēšanām — Parlamenta ieteikumi pirms Komisijas priekšlikuma izstrādes (A8-0224/2016 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (balsošana)
  6.10.Nodokļu nolēmumi un citi rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgi pasākumi (TAXE 2) (A8-0223/2016 - Jeppe Kofod, Michael Theurer) (balsošana)
  6.11.Struktūrfondu un pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" sinerģija (RC-B8-0851/2016, B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-0860/2016, B8-0861/2016) (balsošana)
  6.12.Komisijas 2017. gada darba programmas gatavošana (RC-B8-0885/2016, B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016, B8-0894/2016, B8-0895/2016, B8-0896/2016) (balsošana)
  6.13.Japānas lēmums 2015.–2016. gada sezonā atsākt vaļu medības (B8-0853/2016, B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016, B8-0863/2016) (balsošana)
  6.14.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 105. panta 4. punktu — ES garantijas piešķiršana Eiropas Investīciju bankai attiecībā uz zaudējumiem no ieguldījumu projektiem Baltkrievijā (B8-0869/2016, B8-0870/2016) (balsošana)
  6.15.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 105. panta 4. punktu — minimuma prasības noteikšana pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām (B8-0868/2016) (balsošana)
 7.Balsojumu skaidrojumi
  7.1.Azerbaidžānas līdzdalība Savienības programmās (A8-0210/2016 - Norica Nicolai)
  7.2.Budžeta grozījuma Nr. 2/2016 projekts — 2015. finanšu gada pārpalikums (A8-0212/2016 - José Manuel Fernandes)
  7.3.Vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas drošība visā Savienībā (A8-0211/2016 - Andreas Schwab)
  7.4.Energoefektivitātes marķējums (A8-0213/2016 - Dario Tamburrano)
  7.5.Eiropas robežu un krasta apsardze (A8-0200/2016 - Artis Pabriks)
  7.6.Eiropas Jūras drošības aģentūra (A8-0215/2016 - Michael Cramer)
  7.7.Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (A8-0068/2016 - Alain Cadec)
  7.8.OLAF Uzraudzības komitejas sekretariāts (A8-0188/2016 - Ingeborg Gräßle)
  7.9.Gatavošanās DFS 2014.–2020. gadam pārskatīšanai pēc vēlēšanām — Parlamenta ieteikumi pirms Komisijas priekšlikuma izstrādes (A8-0224/2016 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  7.10.Nodokļu nolēmumi un citi rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgi pasākumi (TAXE 2) (A8-0223/2016 - Jeppe Kofod, Michael Theurer)
  7.11.Struktūrfondu un pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" sinerģija (RC-B8-0851/2016, B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-0860/2016, B8-0861/2016)
  7.12.Komisijas 2017. gada darba programmas gatavošana (RC-B8-0885/2016, B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016, B8-0894/2016, B8-0895/2016, B8-0896/2016)
  7.13.Japānas lēmums 2015.–2016. gada sezonā atsākt vaļu medības (B8-0853/2016, B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016, B8-0863/2016)
  7.14.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 105. panta 4. punktu — ES garantijas piešķiršana Eiropas Investīciju bankai attiecībā uz zaudējumiem no ieguldījumu projektiem Baltkrievijā (B8-0869/2016, B8-0870/2016)
  7.15.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 105. panta 4. punktu — minimuma prasības noteikšana pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām (B8-0868/2016)
 8.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 9.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 10.Globāla Eiropas Savienības ārpolitikas un drošības politikas stratēģija (debates)
 11.Oficiāla sveikšana
 12.Globāla Eiropas Savienības ārpolitikas un drošības politikas stratēģija (debašu turpināšana)
 13.Jaunas ar Tuvo Austrumu miera procesu saistītas iniciatīvas (debates)
 14.Jauna ES stratēģija attiecībā uz Ķīnu (debates)
 15.Ikgadējais ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē 2015. gadā (debates)
 16.ANO Ģenerālās asamblejas 71. sesija (debates)
 17.Trauksmes cēlēju aizsardzība (debates)
 18.Bāzeles komitejas veiktā standartizētās pieejas attiecībā uz kredītrisku pārskatīšana (debates)
 19.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — atļautās veselīguma norādes uz pārtikas produktiem (debates)
 20.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts) (sk. protokolu)
 21.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 22.Apropriāciju pārvietojumi (sk. protokolu)
 23.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 24.Sēdes slēgšana
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (4168 kb)
 
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (13409 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika