Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Rapporti verbatim tad-dibattiti
L-Erbgħa, 6 ta' Lulju 2016 - StrasburguEdizzjoni riveduta
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dibattiti dwar każijiet ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u l-istat tad-dritt (tħabbir ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet imressqa): ara l-minuti
 3.Id-deċiżjoni tal-Ġappun li terġa' tibda l-kaċċa għall-balieni fl-istaġun 2015-2016 (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa): ara l-Minuti
 4.Preżentazzjoni tal-attivitajiet tal-Presidenza Slovakka tal-Kunsill (dibattitu)
 5.Preparazzjoni tal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni 2017 (dibattitu)
 6.Ħin tal-votazzjonijiet
  6.1.Il-parteċipazzjoni tal-Ażerbajġan fi programmi tal-Unjoni (A8-0210/2016 - Norica Nicolai) (votazzjoni)
  6.2.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 2: surplus mill-2015 (A8-0212/2016 - José Manuel Fernandes) (votazzjoni)
  6.3.Livell għoli komuni ta' sigurtà tas-sistemi tan-netwerks u tal-informazzjoni madwar l-Unjoni (A8-0211/2016 - Andreas Schwab) (votazzjoni)
  6.4.It-tikkettar tal-effiċjenza tal-enerġija (A8-0213/2016 - Dario Tamburrano) (votazzjoni)
  6.5.Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta (A8-0200/2016 - Artis Pabriks) (votazzjoni)
  6.6.Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (A8-0215/2016 - Michael Cramer) (votazzjoni)
  6.7.Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (A8-0068/2016 - Alain Cadec) (votazzjoni)
  6.8.Segretarjat tal-Kumitat ta' Sorveljanza tal-OLAF (A8-0188/2016 - Ingeborg Gräßle) (votazzjoni)
  6.9.Tħejjija tar-reviżjoni postelettorali tal-QFP 2014-2020: L-input tal-Parlament qabel il-proposta tal-Kummissjoni (A8-0224/2016 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (votazzjoni)
  6.10.Deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa u miżuri oħra ta' natura jew effett simili (TAXE 2) (A8-0223/2016 - Jeppe Kofod, Michael Theurer) (votazzjoni)
  6.11.Sinerġiji bejn il-fondi strutturali u Orizzont 2020 (RC-B8-0851/2016, B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-0860/2016, B8-0861/2016) (votazzjoni)
  6.12.Preparazzjoni tal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni 2017 (RC-B8-0885/2016, B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016, B8-0894/2016, B8-0895/2016, B8-0896/2016) (votazzjoni)
  6.13.Id-deċiżjoni tal-Ġappun li terġa' tibda l-kaċċa għall-balieni fl-istaġun 2015-2016 (B8-0853/2016, B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016, B8-0863/2016) (votazzjoni)
  6.14.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 105(4): garanzija tal-UE lill-Bank Ewropew tal-Investiment kontra telf fir-rigward tal-Belarussja (B8-0869/2016, B8-0870/2016) (votazzjoni)
  6.15.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 105(4): l-iffissar tar-rekwiżit minimu għal fondi proprji u obbligazzjonijiet eliġibbli (B8-0868/2016) (votazzjoni)
 7.Spegazzjonijiet tal-vot
  7.1.Il-parteċipazzjoni tal-Ażerbajġan fi programmi tal-Unjoni (A8-0210/2016 - Norica Nicolai)
  7.2.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 2: surplus mill-2015 (A8-0212/2016 - José Manuel Fernandes)
  7.3.Livell għoli komuni ta' sigurtà tas-sistemi tan-netwerks u tal-informazzjoni madwar l-Unjoni (A8-0211/2016 - Andreas Schwab)
  7.4.It-tikkettar tal-effiċjenza tal-enerġija (A8-0213/2016 - Dario Tamburrano)
  7.5.Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta (A8-0200/2016 - Artis Pabriks)
  7.6.Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (A8-0215/2016 - Michael Cramer)
  7.7.Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (A8-0068/2016 - Alain Cadec)
  7.8.Segretarjat tal-Kumitat ta' Sorveljanza tal-OLAF (A8-0188/2016 - Ingeborg Gräßle)
  7.9.Tħejjija tar-reviżjoni postelettorali tal-QFP 2014-2020: L-input tal-Parlament qabel il-proposta tal-Kummissjoni (A8-0224/2016 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  7.10.Deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa u miżuri oħra ta' natura jew effett simili (TAXE 2) (A8-0223/2016 - Jeppe Kofod, Michael Theurer)
  7.11.Sinerġiji bejn il-fondi strutturali u Orizzont 2020 (RC-B8-0851/2016, B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-0860/2016, B8-0861/2016)
  7.12.Preparazzjoni tal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni 2017 (RC-B8-0885/2016, B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016, B8-0894/2016, B8-0895/2016, B8-0896/2016)
  7.13.Id-deċiżjoni tal-Ġappun li terġa' tibda l-kaċċa għall-balieni fl-istaġun 2015-2016 (B8-0853/2016, B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016, B8-0863/2016)
  7.14.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 105(4): garanzija tal-UE lill-Bank Ewropew tal-Investiment kontra telf fir-rigward tal-Belarussja (B8-0869/2016, B8-0870/2016)
  7.15.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 105(4): l-iffissar tar-rekwiżit minimu għal fondi proprji u obbligazzjonijiet eliġibbli (B8-0868/2016)
 8.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot: ara l-Minuti
 9.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta’ qabel: ara l-Minuti
 10.Strateġija globali għall-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni tal-UE (dibattitu)
 11.Merħba
 12.Strateġija globali għall-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni tal-UE (tkomplija tad-dibattitu)
 13.Inizjattivi ġodda marbuta mal-proċess ta' paċi fil-Lvant Nofsani (dibattitu)
 14.Strateġija ġdida tal-UE dwar iċ-Ċina (dibattitu)
 15.Rapport Annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja fl-2015 (dibattitu)
 16.Il-71 sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-NU (dibattitu)
 17.Protezzjoni tal-informaturi (dibattitu)
 18.Reviżjoni tal-Kumitat ta' Basel tal-approċċ standardizzat għar-riskju ta' kreditu (dibattitu)
 19.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: indikazzjonijiet permessi dwar is-saħħa li jsiru fuq l-ikel (dibattitu)
 20.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 21.Dokumenti mressqa: ara l-Minuti
 22.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet: ara l-Minuti
 23.Aġenda tas-seduta li jmiss: ara l-Minuti
 24.Għeluq tas-seduta
Rapporti verbatim tad-dibattiti
Edizzjoni riveduta (4168 kb)
 
Rapporti verbatim tad-dibattiti
Edizzjoni riveduta (13409 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza