Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Woensdag 6 juli 2016 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 3.Het besluit van Japan om in het seizoen 2015-2016 de walvisvangst te hervatten (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 4.Programma van activiteiten van het Slowaakse voorzitterschap (debat)
 5.Voorbereiding van het werkprogramma van de Commissie 2017 (debat)
 6.Stemmingen
  6.1.Deelname van Azerbeidzjan aan EU-programma's (A8-0210/2016 - Norica Nicolai) (stemming)
  6.2.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2016: overschot van 2015 (A8-0212/2016 - José Manuel Fernandes) (stemming)
  6.3.Gemeenschappelijk hoog niveau van netwerk- en informatieveiligheid in de Unie (A8-0211/2016 - Andreas Schwab) (stemming)
  6.4.Energie-efficiëntie-etikettering (A8-0213/2016 - Dario Tamburrano) (stemming)
  6.5.Europese grens- en kustwacht (A8-0200/2016 - Artis Pabriks) (stemming)
  6.6.Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (A8-0215/2016 - Michael Cramer) (stemming)
  6.7.Communautair Bureau voor visserijcontrole (A8-0068/2016 - Alain Cadec) (stemming)
  6.8.Secretariaat van het Comité van toezicht van OLAF (A8-0188/2016 - Ingeborg Gräßle) (stemming)
  6.9.Voorbereiding van de postelectorale herziening van het MFK 2014-2020: bijdrage van het Parlement in afwachting van het Commissievoorstel (A8-0224/2016 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (stemming)
  6.10.Fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect (TAXE 2) (A8-0223/2016 - Jeppe Kofod, Michael Theurer) (stemming)
  6.11.Synergieën tussen de structuurfondsen en Horizon 2020 (RC-B8-0851/2016, B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-0860/2016, B8-0861/2016) (stemming)
  6.12.Voorbereiding van het werkprogramma van de Commissie 2017 (RC-B8-0885/2016, B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016, B8-0894/2016, B8-0895/2016, B8-0896/2016) (stemming)
  6.13.Het besluit van Japan om in het seizoen 2015-2016 de walvisvangst te hervatten (B8-0853/2016, B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016, B8-0863/2016) (stemming)
  6.14.Bezwaar op grond van artikel 105, lid 4: EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank wat betreft Belarus (B8-0869/2016, B8-0870/2016) (stemming)
  6.15.Bezwaar op grond van artikel 105, lid 4: vaststelling van het minimumvereiste voor eigen vermogen en in aanmerking komende passiva (B8-0868/2016) (stemming)
 7.Stemverklaringen
  7.1.Deelname van Azerbeidzjan aan EU-programma's (A8-0210/2016 - Norica Nicolai)
  7.2.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2016: overschot van 2015 (A8-0212/2016 - José Manuel Fernandes)
  7.3.Gemeenschappelijk hoog niveau van netwerk- en informatieveiligheid in de Unie (A8-0211/2016 - Andreas Schwab)
  7.4.Energie-efficiëntie-etikettering (A8-0213/2016 - Dario Tamburrano)
  7.5.Europese grens- en kustwacht (A8-0200/2016 - Artis Pabriks)
  7.6.Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (A8-0215/2016 - Michael Cramer)
  7.7.Communautair Bureau voor visserijcontrole (A8-0068/2016 - Alain Cadec)
  7.8.Secretariaat van het Comité van toezicht van OLAF (A8-0188/2016 - Ingeborg Gräßle)
  7.9.Voorbereiding van de postelectorale herziening van het MFK 2014-2020: bijdrage van het Parlement in afwachting van het Commissievoorstel (A8-0224/2016 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  7.10.Fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect (TAXE 2) (A8-0223/2016 - Jeppe Kofod, Michael Theurer)
  7.11.Synergieën tussen de structuurfondsen en Horizon 2020 (RC-B8-0851/2016, B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-0860/2016, B8-0861/2016)
  7.12.Voorbereiding van het werkprogramma van de Commissie 2017 (RC-B8-0885/2016, B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016, B8-0894/2016, B8-0895/2016, B8-0896/2016)
  7.13.Het besluit van Japan om in het seizoen 2015-2016 de walvisvangst te hervatten (B8-0853/2016, B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016, B8-0863/2016)
  7.14.Bezwaar op grond van artikel 105, lid 4: EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank wat betreft Belarus (B8-0869/2016, B8-0870/2016)
  7.15.Bezwaar op grond van artikel 105, lid 4: vaststelling van het minimumvereiste voor eigen vermogen en in aanmerking komende passiva (B8-0868/2016)
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 10.Een algemene strategie voor het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU (debat)
 11.Welkomstwoord
 12.Een algemene strategie voor het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU (voortzetting van het debat)
 13.Nieuwe initiatieven in verband met het vredesproces in het Midden-Oosten (debat)
 14.Nieuwe EU-strategie inzake China (debat)
 15.Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld in 2015 (debat)
 16.71e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (debat)
 17.Bescherming van klokkenluiders (debat)
 18.Herziening van de gestandaardiseerde benadering van kredietrisico door het Bazelcomité (debat)
 19.Bezwaar op grond van artikel 106: toegestane gezondheidsclaims voor levensmiddelen (debat)
 20.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 21.Ingekomen stukken: zie notulen
 22.Kredietoverschrijvingen: zie notulen
 23.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 24.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (4168 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (13409 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid