Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Środa, 6 lipca 2016 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół
 3.Decyzja Japonii w sprawie wznowienia połowów wielorybów w sezonie 2015–2016 (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 4.Program działań słowackiej prezydencji (debata)
 5.Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2017 (debata)
 6.Głosowanie
  6.1.Udział Azerbejdżanu w programach unijnych (A8-0210/2016 - Norica Nicolai) (głosowanie)
  6.2.Projekt budżetu korygującego nr 2: nadwyżka z roku budżetowego 2015 (A8-0212/2016 - José Manuel Fernandes) (głosowanie)
  6.3.Wspólny wysoki poziom bezpieczeństwa sieci i informacji w obrębie Unii (A8-0211/2016 - Andreas Schwab) (głosowanie)
  6.4.Etykietowanie efektywności energetycznej (A8-0213/2016 - Dario Tamburrano) (głosowanie)
  6.5.Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna (A8-0200/2016 - Artis Pabriks) (głosowanie)
  6.6.Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (A8-0215/2016 - Michael Cramer) (głosowanie)
  6.7.Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (A8-0068/2016 - Alain Cadec) (głosowanie)
  6.8.Sekretariat Komitetu Nadzoru OLAF (A8-0188/2016 - Ingeborg Gräßle) (głosowanie)
  6.9.Przygotowania powyborczej rewizji WRF na lata 2014–2020: wkład Parlamentu przed wnioskiem Komisji (A8-0224/2016 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (głosowanie)
  6.10.Interpretacja prawa podatkowego i inne środki o podobnym charakterze lub skutkach (TAXE 2) (A8-0223/2016 - Jeppe Kofod, Michael Theurer) (głosowanie)
  6.11.Synergia między funduszami strukturalnymi a programem „Horyzont 2020” (RC-B8-0851/2016, B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-0860/2016, B8-0861/2016) (głosowanie)
  6.12.Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2017 (RC-B8-0885/2016, B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016, B8-0894/2016, B8-0895/2016, B8-0896/2016) (głosowanie)
  6.13.Decyzja Japonii w sprawie wznowienia połowów wielorybów w sezonie 2015–2016 (B8-0853/2016, B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016, B8-0863/2016) (głosowanie)
  6.14.Sprzeciw na mocy art. 105 ust.4: udzielenie gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat w odniesieniu do Białorusi (B8-0869/2016, B8-0870/2016) (głosowanie)
  6.15.Sprzeciw na mocy art. 105 ust. 4: ustalanie wysokości minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (B8-0868/2016) (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  7.1.Udział Azerbejdżanu w programach unijnych (A8-0210/2016 - Norica Nicolai)
  7.2.Projekt budżetu korygującego nr 2: nadwyżka z roku budżetowego 2015 (A8-0212/2016 - José Manuel Fernandes)
  7.3.Wspólny wysoki poziom bezpieczeństwa sieci i informacji w obrębie Unii (A8-0211/2016 - Andreas Schwab)
  7.4.Etykietowanie efektywności energetycznej (A8-0213/2016 - Dario Tamburrano)
  7.5.Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna (A8-0200/2016 - Artis Pabriks)
  7.6.Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (A8-0215/2016 - Michael Cramer)
  7.7.Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (A8-0068/2016 - Alain Cadec)
  7.8.Sekretariat Komitetu Nadzoru OLAF (A8-0188/2016 - Ingeborg Gräßle)
  7.9.Przygotowania powyborczej rewizji WRF na lata 2014–2020: wkład Parlamentu przed wnioskiem Komisji (A8-0224/2016 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  7.10.Interpretacja prawa podatkowego i inne środki o podobnym charakterze lub skutkach (TAXE 2) (A8-0223/2016 - Jeppe Kofod, Michael Theurer)
  7.11.Synergia między funduszami strukturalnymi a programem „Horyzont 2020” (RC-B8-0851/2016, B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-0860/2016, B8-0861/2016)
  7.12.Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2017 (RC-B8-0885/2016, B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016, B8-0894/2016, B8-0895/2016, B8-0896/2016)
  7.13.Decyzja Japonii w sprawie wznowienia połowów wielorybów w sezonie 2015–2016 (B8-0853/2016, B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016, B8-0863/2016)
  7.14.Sprzeciw na mocy art. 105 ust.4: udzielenie gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat w odniesieniu do Białorusi (B8-0869/2016, B8-0870/2016)
  7.15.Sprzeciw na mocy art. 105 ust. 4: ustalanie wysokości minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (B8-0868/2016)
 8.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 9.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 10.Globalna strategia na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej (debata)
 11.Powitanie
 12.Globalna strategia na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej (ciąg dalszy debat)
 13.Nowe inicjatywy związane z procesem pokojowym na Bliskim Wschodzie (debata)
 14.Nowa strategia UE dotycząca Chin (debata)
 15.Sprawozdanie roczne dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2015 (debata)
 16.71. sesja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (debata)
 17.Ochrona osób zgłaszających zachowania nieetyczne (debata)
 18.Przegląd metody standardowej oceny ryzyka kredytowego proponowany przez Komitet Bazylejski (debata)
 19.Sprzeciwna mocy art. 106: dopuszczone oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności (debata)
 20.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 21.Składanie dokumentów: patrz protokół
 22.Przesunięcie środków: patrz protokół
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokól
 24.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (4168 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (13409 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności