Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Miercuri, 6 iulie 2016 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţarea propunerilor de rezoluţie depuse): a se vedea procesul-verbal
 3.Decizia Japoniei de a relua vânătoarea de balene în sezonul 2015-2016 (propuneri de rezoluție depuse): consultaţi procesul-verbal
 4.Programul activităților Președinției slovace a Consiliului (dezbatere)
 5.Pregătirea programului de lucru al Comisiei pentru 2017 (dezbatere)
 6.Votare
  6.1.Acordul-cadru dintre UE și Azerbaidjan (A8-0210/2016 - Norica Nicolai) (vot)
  6.2.Proiectul de buget rectificativ nr. 2/2016: excedentul din 2015 (A8-0212/2016 - José Manuel Fernandes) (vot)
  6.3.Un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a informației în Uniune (A8-0211/2016 - Andreas Schwab) (vot)
  6.4.Etichetarea în ceea ce privește eficiența energetică (A8-0213/2016 - Dario Tamburrano) (vot)
  6.5.Paza europeană de frontieră și de coastă (A8-0200/2016 - Artis Pabriks) (vot)
  6.6.Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (A8-0215/2016 - Michael Cramer) (vot)
  6.7.Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (A8-0068/2016 - Alain Cadec) (vot)
  6.8.Secretariatul Comitetului de supraveghere a OLAF (A8-0188/2016 - Ingeborg Gräßle) (vot)
  6.9.Pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările Parlamentului înainte de propunerea Comisiei (A8-0224/2016 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (vot)
  6.10.Deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (TAXE 2) (A8-0223/2016 - Jeppe Kofod, Michael Theurer) (vot)
  6.11.Sinergii între fondurile structurale și programul Orizont 2020 (RC-B8-0851/2016, B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-0860/2016, B8-0861/2016) (vot)
  6.12.Pregătirea programului de lucru al Comisiei pentru 2017 (RC-B8-0885/2016, B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016, B8-0894/2016, B8-0895/2016, B8-0896/2016) (vot)
  6.13.Decizia Japoniei de a relua vânătoarea de balene în sezonul 2015-2016 (B8-0853/2016, B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016, B8-0863/2016) (vot)
  6.14.Obiecție în temeiul articolului 105 alineatul (4) din Regulamentul de procedură: Garanția UE acordată Băncii Europene de Investiții pentru pierderi în ceea ce privește Belarus (B8-0869/2016, B8-0870/2016) (vot)
  6.15.Obiecție în temeiul articolului 105 alineatul (4) din Regulamentul de procedură: Stabilirea cerinței minime privind fondurile proprii și pasivele eligibile (B8-0868/2016) (vot)
 7.Explicații privind votul
  7.1.Acordul-cadru dintre UE și Azerbaidjan (A8-0210/2016 - Norica Nicolai)
  7.2.Proiectul de buget rectificativ nr. 2/2016: excedentul din 2015 (A8-0212/2016 - José Manuel Fernandes)
  7.3.Un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a informației în Uniune (A8-0211/2016 - Andreas Schwab)
  7.4.Etichetarea în ceea ce privește eficiența energetică (A8-0213/2016 - Dario Tamburrano)
  7.5.Paza europeană de frontieră și de coastă (A8-0200/2016 - Artis Pabriks)
  7.6.Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (A8-0215/2016 - Michael Cramer)
  7.7.Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (A8-0068/2016 - Alain Cadec)
  7.8.Secretariatul Comitetului de supraveghere a OLAF (A8-0188/2016 - Ingeborg Gräßle)
  7.9.Pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările Parlamentului înainte de propunerea Comisiei (A8-0224/2016 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  7.10.Deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (TAXE 2) (A8-0223/2016 - Jeppe Kofod, Michael Theurer)
  7.11.Sinergii între fondurile structurale și programul Orizont 2020 (RC-B8-0851/2016, B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-0860/2016, B8-0861/2016)
  7.12.Pregătirea programului de lucru al Comisiei pentru 2017 (RC-B8-0885/2016, B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016, B8-0894/2016, B8-0895/2016, B8-0896/2016)
  7.13.Decizia Japoniei de a relua vânătoarea de balene în sezonul 2015-2016 (B8-0853/2016, B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016, B8-0863/2016)
  7.14.Obiecție în temeiul articolului 105 alineatul (4) din Regulamentul de procedură: Garanția UE acordată Băncii Europene de Investiții pentru pierderi în ceea ce privește Belarus (B8-0869/2016, B8-0870/2016)
  7.15.Obiecție în temeiul articolului 105 alineatul (4) din Regulamentul de procedură: Stabilirea cerinței minime privind fondurile proprii și pasivele eligibile (B8-0868/2016)
 8.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 9.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 10.O strategie globală privind politica externă și de securitate a UE (dezbatere)
 11.Urări de bun venit
 12.O strategie globală privind politica externă și de securitate a UE (continuarea dezbaterii)
 13.Noi inițiative legate de procesul de pace din Orientul Mijlociu (dezbatere)
 14.Noua strategie a UE cu privire la China (dezbatere)
 15.Raportul anual pe 2015 privind drepturile omului și democrația în lume (dezbatere)
 16.Cea de-a 71-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (dezbatere)
 17.Protejarea denunțătorilor (dezbatere)
 18.Revizuirea de către Comitetul de la Basel a abordării standardizate a riscului de credit (dezbatere)
 19.Obiecție în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: Mențiuni de sănătate permise, înscrise pe produsele alimentare (dezbatere)
 20.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]: consultaţi procesul-verbal
 21.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 22.Transferuri de credite: a se vedea procesul-verbal
 23.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: a se vedea procesul-verbal
 24.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie revizuită (4168 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (13409 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate