Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 6. júla 2016 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 3.Rozhodnutie Japonska obnoviť lov veľrýb v sezóne 2015 – 2016 (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 4.Program činností slovenského predsedníctva (rozprava)
 5.Príprava pracovného programu Komisie na rok 2017 (rozprava)
 6.Hlasovanie
  6.1.Účasť Azerbajdžanu na programoch Únie (A8-0210/2016 - Norica Nicolai) (hlasovanie)
  6.2.Návrh opravného rozpočtu č. 2/2016: prebytok z roku 2015 (A8-0212/2016 - José Manuel Fernandes) (hlasovanie)
  6.3.Vysoká spoločná úroveň bezpečnosti sieťových a informačných systémov v celej Únii (A8-0211/2016 - Andreas Schwab) (hlasovanie)
  6.4.Označovanie energetickej účinnosti (A8-0213/2016 - Dario Tamburrano) (hlasovanie)
  6.5.Európska pohraničná a pobrežná stráž (A8-0200/2016 - Artis Pabriks) (hlasovanie)
  6.6.Európska námorná bezpečnostná agentúra (A8-0215/2016 - Michael Cramer) (hlasovanie)
  6.7.Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (A8-0068/2016 - Alain Cadec) (hlasovanie)
  6.8.Sekretariát dozorného výboru úradu OLAF (A8-0188/2016 - Ingeborg Gräßle) (hlasovanie)
  6.9.Príprava povolebnej revízie VFR na roky 2014 – 2020: príspevok Parlamentu pred predložením návrhu Komisie (A8-0224/2016 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (hlasovanie)
  6.10.Daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku (TAXE 2) (A8-0223/2016 - Jeppe Kofod, Michael Theurer) (hlasovanie)
  6.11.Synergie medzi štrukturálnymi fondmi a programom Horizont 2020 (RC-B8-0851/2016, B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-0860/2016, B8-0861/2016) (hlasovanie)
  6.12.Príprava pracovného programu Komisie na rok 2017 (RC-B8-0885/2016, B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016, B8-0894/2016, B8-0895/2016, B8-0896/2016) (hlasovanie)
  6.13.Rozhodnutie Japonska obnoviť lov veľrýb v sezóne 2015 – 2016 (B8-0853/2016, B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016, B8-0863/2016) (hlasovanie)
  6.14.Námietka podľa článku 106 ods. 4: záruka EÚ Európskej investičnej banke za straty, pokiaľ ide o Bielorusko (B8-0869/2016, B8-0870/2016) (hlasovanie)
  6.15.Námietka podľa článku 106 ods. 4: stanovovanie minimálnej požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky (B8-0868/2016) (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
  7.1.Účasť Azerbajdžanu na programoch Únie (A8-0210/2016 - Norica Nicolai)
  7.2.Návrh opravného rozpočtu č. 2/2016: prebytok z roku 2015 (A8-0212/2016 - José Manuel Fernandes)
  7.3.Vysoká spoločná úroveň bezpečnosti sieťových a informačných systémov v celej Únii (A8-0211/2016 - Andreas Schwab)
  7.4.Označovanie energetickej účinnosti (A8-0213/2016 - Dario Tamburrano)
  7.5.Európska pohraničná a pobrežná stráž (A8-0200/2016 - Artis Pabriks)
  7.6.Európska námorná bezpečnostná agentúra (A8-0215/2016 - Michael Cramer)
  7.7.Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (A8-0068/2016 - Alain Cadec)
  7.8.Sekretariát dozorného výboru úradu OLAF (A8-0188/2016 - Ingeborg Gräßle)
  7.9.Príprava povolebnej revízie VFR na roky 2014 – 2020: príspevok Parlamentu pred predložením návrhu Komisie (A8-0224/2016 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  7.10.Daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku (TAXE 2) (A8-0223/2016 - Jeppe Kofod, Michael Theurer)
  7.11.Synergie medzi štrukturálnymi fondmi a programom Horizont 2020 (RC-B8-0851/2016, B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-0860/2016, B8-0861/2016)
  7.12.Príprava pracovného programu Komisie na rok 2017 (RC-B8-0885/2016, B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016, B8-0894/2016, B8-0895/2016, B8-0896/2016)
  7.13.Rozhodnutie Japonska obnoviť lov veľrýb v sezóne 2015 – 2016 (B8-0853/2016, B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016, B8-0863/2016)
  7.14.Námietka podľa článku 106 ods. 4: záruka EÚ Európskej investičnej banke za straty, pokiaľ ide o Bielorusko (B8-0869/2016, B8-0870/2016)
  7.15.Námietka podľa článku 106 ods. 4: stanovovanie minimálnej požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky (B8-0868/2016)
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 10.Globálna stratégia pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ (rozprava)
 11.Oficiálne privítanie
 12.Globálna stratégia pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ (pokračovanie rozpravy)
 13.Nové iniciatívy súvisiace s mierovým procesom na Blízkom východe (rozprava)
 14.Nová stratégia EÚ vo vzťahu k Číne (rozprava)
 15.Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2015 (rozprava)
 16.71. zasadnutie Valného zhromaždenia OSN (rozprava)
 17.Ochrana oznamovateľov (rozprava)
 18.Revízia štandardizovaného prístupu ku kreditnému riziku Bazilejského výboru pre bankový dohľad (rozprava)
 19.Námietka podľa článku 106: povolené zdravotné tvrdenia o potravinách (rozprava)
 20.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 21.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 22.Presun rozpočtových prostriedkov: pozri zápisnicu
 23.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 24.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (4168 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (13409 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia