Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Dobesedni zapisi razprav
Sreda, 6. julij 2016 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razglasitev vloženih predlogov resolucij): glej zapisnik
 3.Odločitev Japonske o obnovi kitolova v sezoni 2015–2016 (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik
 4.Program dejavnosti slovaškega predsedstva Sveta (razprava)
 5.Priprava delovnega programa Komisije za leto 2017 (razprava)
 6.Čas glasovanja
  6.1.Sodelovanje Azerbajdžana v programih Unije (A8-0210/2016 - Norica Nicolai) (glasovanje)
  6.2.Predlog spremembe proračuna št. 2/2016: presežek iz proračunskega leta 2015 (A8-0212/2016 - José Manuel Fernandes) (glasovanje)
  6.3.Visoka skupna raven varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Uniji (A8-0211/2016 - Andreas Schwab) (glasovanje)
  6.4.Označevanje energijske učinkovitosti (A8-0213/2016 - Dario Tamburrano) (glasovanje)
  6.5.Evropska mejna in obalna straža (A8-0200/2016 - Artis Pabriks) (glasovanje)
  6.6.Evropska agencija za pomorsko varnost (A8-0215/2016 - Michael Cramer) (glasovanje)
  6.7.Agencija Skupnosti za nadzor ribištva (A8-0068/2016 - Alain Cadec) (glasovanje)
  6.8.Sekretariat nadzornega odbora Evropskega urada za boj proti goljufijam (A8-0188/2016 - Ingeborg Gräßle) (glasovanje)
  6.9.Priprave na povolilno revizijo večletnega finančnega okvira 2014–2020: prispevek Parlamenta pred predložitvijo predloga Komisije (A8-0224/2016 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (glasovanje)
  6.10.Davčna stališča in drugi ukrepi podobne narave ali s podobnim učinkom (TAXE 2) (A8-0223/2016 - Jeppe Kofod, Michael Theurer) (glasovanje)
  6.11.Sinergije med strukturnimi skladi in programom Obzorje 2020 (RC-B8-0851/2016, B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-0860/2016, B8-0861/2016) (glasovanje)
  6.12.Priprava delovnega programa Komisije za leto 2017 (RC-B8-0885/2016, B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016, B8-0894/2016, B8-0895/2016, B8-0896/2016) (glasovanje)
  6.13.Odločitev Japonske o obnovi kitolova v sezoni 2015–2016 (B8-0853/2016, B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016, B8-0863/2016) (glasovanje)
  6.14.Ugovor v skladu s členom 105(4) Poslovnika: jamstvo EU Evropski investicijski banki za izgube, kar zadeva Belorusijo (B8-0869/2016, B8-0870/2016) (glasovanje)
  6.15.Ugovor v skladu s členom 105(4) Poslovnika: določitev minimalne zahteve glede kapitala in kvalificiranih obveznosti (B8-0868/2016) (glasovanje)
 7.Obrazložitev glasovanja
  7.1.Sodelovanje Azerbajdžana v programih Unije (A8-0210/2016 - Norica Nicolai)
  7.2.Predlog spremembe proračuna št. 2/2016: presežek iz proračunskega leta 2015 (A8-0212/2016 - José Manuel Fernandes)
  7.3.Visoka skupna raven varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Uniji (A8-0211/2016 - Andreas Schwab)
  7.4.Označevanje energijske učinkovitosti (A8-0213/2016 - Dario Tamburrano)
  7.5.Evropska mejna in obalna straža (A8-0200/2016 - Artis Pabriks)
  7.6.Evropska agencija za pomorsko varnost (A8-0215/2016 - Michael Cramer)
  7.7.Agencija Skupnosti za nadzor ribištva (A8-0068/2016 - Alain Cadec)
  7.8.Sekretariat nadzornega odbora Evropskega urada za boj proti goljufijam (A8-0188/2016 - Ingeborg Gräßle)
  7.9.Priprave na povolilno revizijo večletnega finančnega okvira 2014–2020: prispevek Parlamenta pred predložitvijo predloga Komisije (A8-0224/2016 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  7.10.Davčna stališča in drugi ukrepi podobne narave ali s podobnim učinkom (TAXE 2) (A8-0223/2016 - Jeppe Kofod, Michael Theurer)
  7.11.Sinergije med strukturnimi skladi in programom Obzorje 2020 (RC-B8-0851/2016, B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-0860/2016, B8-0861/2016)
  7.12.Priprava delovnega programa Komisije za leto 2017 (RC-B8-0885/2016, B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016, B8-0894/2016, B8-0895/2016, B8-0896/2016)
  7.13.Odločitev Japonske o obnovi kitolova v sezoni 2015–2016 (B8-0853/2016, B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016, B8-0863/2016)
  7.14.Ugovor v skladu s členom 105(4) Poslovnika: jamstvo EU Evropski investicijski banki za izgube, kar zadeva Belorusijo (B8-0869/2016, B8-0870/2016)
  7.15.Ugovor v skladu s členom 105(4) Poslovnika: določitev minimalne zahteve glede kapitala in kvalificiranih obveznosti (B8-0868/2016)
 8.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 9.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 10.Globalna strategija za zunanjo in varnostno politiko EU (razprava)
 11.Dobrodošlica
 12.Globalna strategija za zunanjo in varnostno politiko EU (nadaljevanje razprave)
 13.Nove pobude v zvezi z mirovnim procesom na Bližnjem vzhodu (razprava)
 14.Nova strategija EU o Kitajski (razprava)
 15.Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2015 (razprava)
 16.71. zasedanje generalne skupščine ZN (razprava)
 17.Zaščita prijaviteljev nepravilnosti (razprava)
 18.Revizija standardiziranega pristopa za kreditno tveganje v Baselskem odboru (razprava)
 19.Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: dovoljene zdravstvene trditve na živilih (razprava)
 20.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika): gl. zapisnik
 21.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 22.Prerazporeditev sredstev: glej zapisnik
 23.Dnevni red naslednje seje: glej zapisnik
 24.Zaključek seje
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (4168 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (13409 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov