Indeks 
Doslovno izvješće
PDF 13409k
Srijeda, 6. srpnja 2016. - Strasbourg Revidirano izdanje
1. Sastav odbora
 2. Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija): vidi zapisnik
 3. Odluka Japana da nastavi s lovom na kitove u sezoni 2015./2016. (podneseni prijedlozi rezolucija): vidi zapisnik
 4. Program aktivnosti slovačkog predsjedanja Vijećem (rasprava)
 5. Priprema programa rada Komisije za 2017. (rasprava)
 6. Glasovanje
  6.1. Sudjelovanje Azerbajdžana u programima Unije (A8-0210/2016 - Norica Nicolai) (glasovanje)
  6.2. Nacrt izmjene proračuna br. 2/2016: višak iz 2015. (A8-0212/2016 - José Manuel Fernandes) (glasovanje)
  6.3. Visoka zajednička razina sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava širom Unije (A8-0211/2016 - Andreas Schwab) (glasovanje)
  6.4. Označivanje energetske učinkovitosti (A8-0213/2016 - Dario Tamburrano) (glasovanje)
  6.5. Europska granična i obalna straža (A8-0200/2016 - Artis Pabriks) (glasovanje)
  6.6. Europska agencija za pomorsku sigurnost (A8-0215/2016 - Michael Cramer) (glasovanje)
  6.7. Agencija za kontrolu ribarstva Zajednice (A8-0068/2016 - Alain Cadec) (glasovanje)
  6.8. Tajništvo nadzornog odbora OLAF-a (A8-0188/2016 - Ingeborg Gräßle) (glasovanje)
  6.9. Priprema poslijeizborne revizije VFO-a za razdoblje 2014. – 2020.: mišljenje Parlamenta prije prijedloga Komisije (A8-0224/2016 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (glasovanje)
  6.10. Odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka (TAXE 2) (A8-0223/2016 - Jeppe Kofod, Michael Theurer) (glasovanje)
  6.11. Sinergije između strukturnih fondova i programa Obzor 2020. (RC-B8-0851/2016, B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-0860/2016, B8-0861/2016) (glasovanje)
  6.12. Priprema programa rada Komisije za 2017. (RC-B8-0885/2016, B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016, B8-0894/2016, B8-0895/2016, B8-0896/2016) (glasovanje)
  6.13. Odluka Japana da nastavi s lovom na kitove u sezoni 2015./2016. (B8-0853/2016, B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016, B8-0863/2016) (glasovanje)
  6.14. Prigovor u skladu s člankom 105. stavkom 4. Poslovnika: jamstvo EU-a Europskoj investicijskoj banci protiv gubitaka u pogledu Bjelarusa (B8-0869/2016, B8-0870/2016) (glasovanje)
  6.15. Prigovor u skladu s člankom 105. stavkom 4. Poslovnika: određivanje minimalnog zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive obveze (B8-0868/2016) (glasovanje)
 7. Obrazloženja glasovanja
  7.1. Sudjelovanje Azerbajdžana u programima Unije (A8-0210/2016 - Norica Nicolai)
  7.2. Nacrt izmjene proračuna br. 2/2016: višak iz 2015. (A8-0212/2016 - José Manuel Fernandes)
  7.3. Visoka zajednička razina sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava širom Unije (A8-0211/2016 - Andreas Schwab)
  7.4. Označivanje energetske učinkovitosti (A8-0213/2016 - Dario Tamburrano)
  7.5. Europska granična i obalna straža (A8-0200/2016 - Artis Pabriks)
  7.6. Europska agencija za pomorsku sigurnost (A8-0215/2016 - Michael Cramer)
  7.7. Agencija za kontrolu ribarstva Zajednice (A8-0068/2016 - Alain Cadec)
  7.8. Tajništvo nadzornog odbora OLAF-a (A8-0188/2016 - Ingeborg Gräßle)
  7.9. Priprema poslijeizborne revizije VFO-a za razdoblje 2014. – 2020.: mišljenje Parlamenta prije prijedloga Komisije (A8-0224/2016 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  7.10. Odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka (TAXE 2) (A8-0223/2016 - Jeppe Kofod, Michael Theurer)
  7.11. Sinergije između strukturnih fondova i programa Obzor 2020. (RC-B8-0851/2016, B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-0860/2016, B8-0861/2016)
  7.12. Priprema programa rada Komisije za 2017. (RC-B8-0885/2016, B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016, B8-0894/2016, B8-0895/2016, B8-0896/2016)
  7.13. Odluka Japana da nastavi s lovom na kitove u sezoni 2015./2016. (B8-0853/2016, B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016, B8-0863/2016)
  7.14. Prigovor u skladu s člankom 105. stavkom 4. Poslovnika: jamstvo EU-a Europskoj investicijskoj banci protiv gubitaka u pogledu Bjelarusa (B8-0869/2016, B8-0870/2016)
  7.15. Prigovor u skladu s člankom 105. stavkom 4. Poslovnika: određivanje minimalnog zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive obveze (B8-0868/2016)
 8. Izmjene danih glasova i namjere glasača: vidi zapisnik
 9. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice: vidi zapisnik
 10. Globalna strategija za vanjsku i sigurnosnu politiku EU-a (rasprava)
 11. Dobrodošlica
 12. Globalna strategija za vanjsku i sigurnosnu politiku EU-a (nastavak rasprave)
 13. Nove inicijative u vezi s mirovnim postupkom na Bliskom istoku (rasprava)
 14. Nova strategija EU-a za Kinu (rasprava)
 15. Godišnje izvješće o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2015. (rasprava)
 16. 71. zasjedanje Opće skupštine UN-a (rasprava)
 17. Zaštita zviždača (rasprava)
 18. Revizija standardiziranog pristupa kreditnom riziku koju provodi Bazelski odbor (rasprava)
 19. Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: dopuštene zdravstvene tvrdnje koje se navode na hrani (rasprava)
 20. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika): vidi zapisnik
 21. Podnošenje dokumenata: vidjeti zapisnik
 22. Prijenos odobrenih sredstava: vidjeti zapisnik
 23. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice: vidi zapisnik
 24. Zatvaranje dnevne sjednice


  

VORSITZ: MARTIN SCHULZ
Präsident

 
1. Sastav odbora
Videozapis govora
 

(Die Sitzung wird um 9.15 Uhr eröffnet.)

 

2. Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija): vidi zapisnik

3. Odluka Japana da nastavi s lovom na kitove u sezoni 2015./2016. (podneseni prijedlozi rezolucija): vidi zapisnik

4. Program aktivnosti slovačkog predsjedanja Vijećem (rasprava)
Videozapis govora
MPphoto
 

  Der Präsident. – Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die Aussprache über die Erklärungen des Rates und der Kommission zum Tätigkeitsprogramm des slowakischen Ratsvorsitzes (2016/2710(RSP)).

Dazu begrüße ich herzlich den Vorsitzenden des Rates, Herrn Ministerpräsidenten Fico.

 
  
MPphoto
 

  Robert Fico, úradujúci predseda Rady. – Dovoľte mi začať veľmi jednoduchým konštatovaním, že Európska únia je úžasný a jedinečný projekt. Je to projekt, ktorý nám priniesol mier, prosperitu a bezpečnosť na kontinent sužovaný stáročiami nenávisti a krvavých vojen medzi európskymi národmi. Zrodený bol na troskách dvoch brutálnych vojnových konfliktov s desiatkami miliónov zbytočných obetí. Prosím, nezabúdajme na to! Nijaký iný integračný pokus sa nikdy a nikde vo svete lepšie nevydaril. A som veľmi rád, že Slovensko môže byť jeho súčasťou.

Európska únia dala Slovensku veľa pozitívneho – 12 rokov členstva spravilo našu krajinu silnejšou ekonomicky, spoločensky aj geopoliticky. A preto je pre Slovensko veľká česť, že nasledujúcich šesť mesiacov môže historicky po prvýkrát prispieť k dianiu a pokroku v Únii viac ako kedykoľvek predtým.

Diskusia o tom, ako urobiť Úniu lepšou a efektívnejšou pre nás všetkých, je nevyhnutná. Európska únia je pre ľudí a musí byť budovaná ľuďmi. Potvrdil nám to aj výsledok britského referenda. Úniu sa rozhodol opustiť jeden z jej kľúčových členov. Odchod Britov nie je len vyjadrením ich postoja, ale pravdepodobne reflektuje zlyhanie Európskej únie zrozumiteľne dosahovať a komunikovať jej konkrétny prínos pre občanov.

Toto nám dáva jasný signál, že Európska únia musí lepšie počúvať kritické hlasy. Musí sa stať pružnejšou, menej byrokratickou a vnímavejšou k rôznorodosti. A musí sa zbaviť puncu elitárstva a nezrozumiteľnosti pre obyčajného človeka, ktorý ju často vníma ako vzdialenú a odtrhnutú od jeho bežných problémov.

Slovenské predsedníctvo nebude len historicky prvým pre nás. Bude zároveň historicky prvým, ktoré bude musieť čeliť prvej dezintegrácii Európskej únie vôbec. Aj preto sa k budúcemu usporiadaniu vzťahov Únie so Spojeným kráľovstvom postavíme aktívne a zodpovedne. Stane sa nevyhnutne jednou z dominantných tém nášho predsedníctva. Chceme, aby rokovania boli maximálne konštruktívne a aby bol zachovaný komfort všetkých, ktorých sa odchod Spojeného kráľovstva z EÚ dotkne.

Proces si nepochybne vyžiada istý čas, ale nemožno ho odkladať, lebo inak vznikne priestor pre rôzne dezinterpretácie a nervozitu, ktoré dôveryhodnosti Európskej únie nepridajú. Navyše ľudia v Spojenom kráľovstve aj v Európskej únii si zaslúžia vedieť, čo presne im britské rozhodnutie o odchode z Únie prinesie.

Dámy a páni, cesta k štátnickým rozhodnutiam na tak historicky a kultúrne zložitom území Európy nie je priamočiara. Dostali sme sa, žiaľ, do fázy, keď musíme prekonať strach. Strach našich občanov – z migrácie kvôli možnej strate kultúrnej identity, z terorizmu kvôli oslabenému pocitu bezpečia a z ekonomických problémov, že bez práce nebudú schopní dôstojne sa postarať o svoju rodinu. Ale musíme prekonať aj náš strach – politických lídrov, že sa nám nepodarí súčasné krízy zvládnuť. A mám dojem, že toho sa naši občania boja najviac. Aj preto ich dôvera v Európsku úniu padá.

Strach je najhorší radca. Má tendenciu naštartovať odstredivé sily v Európskej únii, a tak prispieť k jej triešteniu a  fragmentácii. Má sklon otriasť tak jej inštitucionálnou základňou, ako aj našimi európskymi hodnotami a ideálmi. Strach je premietnutý aj v súčasnom raste popularity extrémistických a nacionalistických tendencií v Európe, ktoré ponúkajú jednoduché a radikálne riešenia.

Hoci máme pocit, že Európu pohltil europesimizmus, nie je to celkom tak. Prieskumy potvrdzujú, že občania veľkej väčšiny členských krajín hodnotia ich členstvo v Európskej únii pozitívne. To znamená, že v európsky projekt stále veria.

Aj preto, že Európska únia síce nie je dokonalá, ale má zmysel a najmä nemá alternatívu. Potrebuje však nový investičný impulz, nové pracovné príležitosti a najmä novú dôveru. Žiadajú to aj ľudia. Aj preto sa chceme v rámci nášho predsedníctva sústrediť na lepšie využitie finančných nástrojov.

Rozpočet EÚ na rok 2017 musí byť pružný a vyvážený. Je nevyhnutné, aby odrážal priority Únie a reagoval na výzvy, ktorým už čelíme alebo ktoré nás môžu v krátkom čase čakať. V rámci strednodobého preskúmania viacročného finančného rámca na roky 2014 až 2020 je tiež potrebné vytvoriť vhodné podmienky pre väčšiu pridanú hodnotu investícií. K obnove dôvery v hospodársku silu Únie môže prispieť aj dobudovanie únie kapitálových trhov či dokončenie hospodárskej a menovej únie a bankovej únie.

Vážené dámy a páni, predpokladom pre zmysluplné fungovanie Únie je jednota a súdržnosť. Pri nesmiernej rôznorodosti európskych národov sa mechanické administratívne posudzovanie problémov nikdy neosvedčí. Žiadnu zo súčasných a budúcich kríz sa nepodarí vyriešiť ani nekoordinovanými individuálnymi národnými opatreniami. Žiadny členský štát na toto nie je dostatočne silný. Potrebujeme spoločný európsky prístup a vizionársky postup.

Nemôžeme sa preto zamerať len na krízový manažment, ale musíme našim ľuďom ponúknuť aj dlhodobú víziu fungovania a usporiadania Európskej únie.

Toto nám potvrdila aj migračná kríza. Hoci sa názory na migračnú politiku v jednotlivých členských štátoch často líšia, existuje celý rad spoločných konštruktívnych riešení, ktoré vedia posunúť agendu vpred. Naše predsedníctvo sa zameria práve na ne – na dosiahnutie dlhodobých riešení.

Našimi hlavnými prioritami zostáva ochrana vonkajších hraníc EÚ, bezpečnosť a funkčnosť Schengenu a odstraňovanie príčin migrácie. Počas nášho predsedníctva by mala vstúpiť do života európska pohraničná a pobrežná stráž. Zároveň musíme úzko spolupracovať s tretími krajinami, najmä s krajinami tranzitu a krajinami pôvodu. Navyše, migračná kríza nie je sezónnou regionálnou záležitosťou, ale generačným globálnym problémom. Aj preto je žiaduce, aby spoločný a skoordinovaný hlas Únie zaznel na summite OSN v septembri veľmi dôrazne a jasne.

Nesmieme sa samozrejme pozerať iba dovnútra Únie, náš zrak musíme uprieť aj von, na miesto Európskej únie vo svete. Globálnu víziu Únie na ďalšie obdobie by mala zabezpečiť nová európska globálna stratégia pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Európska únia musí pracovať na tom, aby naše vzťahy so susedmi, ako aj so vzdialenými spojencami slúžili ako opora pre stabilitu a prosperitu Únie.

V rámci Východného partnerstva musíme klásť dôraz na reformy, implementáciu asociačných dohôd a vízovú liberalizáciu. Zároveň musíme pracovať na zvýšení odolnosti našich susedov voči externým hrozbám. Nevyriešená ukrajinská kríza je toho neustálou pripomienkou. Smerom na juh sa zase musíme snažiť prispieť k diplomatickému riešeniu dlhodobých konfliktov a kríz v regióne.

Je slovenskou skúsenosťou, že politika rozširovania patrí k najefektívnejším nástrojom transformácie, aké sú k dispozícii. Tradične vedie k zvýšenej bezpečnosti a stabilite nielen Únie ako celku, ale aj jej susedov. Našou ambíciou je umocniť kredibilitu tohto procesu, a tým zmobilizovať podporu v členských štátoch a kandidátskych krajinách.

Okrem toho je dôležité pokračovať v tradícii ochrany stability a prosperity Únie cez posilnenie obchodných vzťahov s globálnymi partnermi. Počas nášho predsedníctva máme záujem v súčinnosti s Európskou komisiou prispieť k úspešným rokovaniam o dohodách o voľnom obchode so Spojenými štátmi a Kanadou, prípadne ďalšími krajinami.

Vážené dámy a páni, všetci sa zhodneme na tom, že Európska únia potrebuje novú víziu. Víziu, ktorá je postavená na silných stránkach Únie a eliminuje tie slabšie. Víziu, s ktorou sa stotožnia aj ľudia, ktorí v Európskej únii žijú. A ktorá zároveň citlivo berie do úvahy históriu a rôznorodosť, a tiež reálne možnosti a kapacity každého členského štátu.

Vážené dámy a páni, vážený pán predseda Európskeho parlamentu, Slovensko víta a súčasne aj ďakuje, že bola prijatá a široko podporená jeho iniciatíva na zorganizovanie neformálneho samitu predsedov vlád a hláv štátov 27 členských krajín Európskej únie 16. septembra 2016 v Bratislave. Samit bude najvhodnejšou príležitosťou na diskusiu o takejto vízii. Z doterajších rozhovorov vyplýva, že samit je spojený s obrovskými očakávaniami a bude nepochybne vyvrcholením slovenského predsedníctva. Aj keď, prirodzene, vieme zadefinovať témy, o ktorých musia lídri hovoriť, nemôžeme nič podceniť a nasledujúce dva mesiace musíme využiť na dôslednú prípravu samitu, aby nebol len samoúčelnou improvizáciou.

Chcem vás ubezpečiť, všetkých, že samit v Bratislave musí byť organizovaný a pripravovaný v spolupráci s európskymi inštitúciami. Rovnako by slovenské predsedníctvo privítalo, keby závery samitu dostatočne vyvažovali krajné názory na fungovanie Európskej únie. Je treba úprimne si priznať, že sú názory, podľa ktorých by prílišná kritika našich spoločných európskych politík len dávala za pravdu euroskeptikom a otvoreným odporcom EÚ.

Bolo by však absolútne kontraproduktívne a pre našu európsku víziu doslova škodlivé, ak by sme sa 16. septembra 2016 v Bratislave rozišli s konštatovaním, že všetko je v poriadku, len nám občania nerozumejú. Vieme, že pravda je iná. Takýto záver by bol iba palivom pre ďalšie referendové hnutia, fragmentáciu Európy s nedozernými následkami. Na druhej strane je potrebné veľmi opatrne sa postaviť k úvahám o potrebe zásadných reforiem, inštitucionálnych zmien, ba dokonca zmien základných zmlúv Európskej únie.

Slovensko patrilo vždy medzi najeurooptimistickejšie krajiny. Hoci kvôli finančnej a hospodárskej kríze, migračnej kríze a ďalším problémom v našej Únii aj u nás poklesla dôvera v Európsku úniu. A to zneužívajú extrémisti a insitní antieurópania. Stále však dôvera v Európsku úniu patrí k najvyšším v Európskej únii a moja vláda ju chce posilniť.

Dnešná generácia dvadsiatnikov, tridsiatnikov či štyridsiatnikov berie mier, spoločný trh, voľný pohyb tovaru, kapitálu, služieb a najmä osôb ako úplnú samozrejmosť. To, že sa isté prvky fungovania Únie verejnosťou nevnímajú pozitívne, a teraz je jedno, či zaslúžene alebo nezaslúžene, predsa nemôže znamenať, že teraz máme rezignovať na všetky inštitúcie, pravidlá, politiky založené na spoločných hodnotách, ktoré tieto obrovské historické výdobytky umožnili.

Prvou našou spoločnou odpoveďou na vlnu euroskepticizmu musí byť priblíženie zmyslu, podstaty a reálnych výdobytkov projektu európskej integrácie. Musíme si rýchlo definovať, čo je euroskeptická mytológia, ktorej symbolom sa stalo zakrivenie banánov, a čo sú reálne problémy fungovania našej Únie, čo sú nedostatky alebo aj zlyhania našich unijných politík a inštitúcií.

Z tohto pohľadu je pre nás všetkých z 27 členských štátov Únie priam laboratóriom priebeh kampane pred britským referendom. Tam môžeme nájsť tak mýty, otvorené klamstvá a polopravdy, ktoré používali odporcovia Únie, ale aj silné argumenty o výhodnosti Únie, a môžeme si ich premietnuť do našich špecifických národných realít.

V britskej kampani si však môžeme ozrejmiť aj reálne obavy a neistoty, ktoré pociťovali britskí občania, ktorí nechceli zostať v Únii. Mali by sme sa dohodnúť, že do neformálneho samitu lídrov 27 v Bratislave si urobíme také analýzy, aby sme neklamali sami seba a aby sme vedeli, s akými argumentmi a nástrojmi hrajú tí politici, ktorí stavili na vyvolávanie protieurópskych nálad, na primitívny nacionalizmus, na ilúzie, že inštitúcie a pravidlá Európskej únie možno jednoducho zrušiť a potom budeme mať naďalej aj slobodný trh, štyri slobody, spoluprácu, solidaritu, kooperáciu medzi našimi štátmi, a najmä že budeme mať zaručený mier, aký si užívame už 71 rokov.

Vážené dámy a páni, ako sa vo svojej eseji prednedávnom vyjadril jeden z vašich kolegov, cementom Európy je jej história. Tá určuje náš pocit príslušnosti k jednej rodine a pocit európskej identity. Práve tento pocit bol hnacím motorom dlhoročných integračných snáh Slovenska. Chceli sme, aby sa naše spoločné hodnoty, akými sú ľudská dôstojnosť, bezpečnosť, prosperita, sloboda, mier, demokracia, stali aj pre nás na Slovensku realitou. A za to tiež vďačíme Únii. Ale nemôžeme žiť len minulosťou, pretože sa meníme my a mení sa aj svet okolo nás.

Vezmime si napríklad jednotný trh. Štyri slobody pohybu tovarov, osôb, služieb a kapitálu patria medzi najväčšie úspechy Európskej únie. Aby však jednotný trh dosiahol svoj potenciál, musí odrážať realitu sveta, v ktorej žijeme. Aj preto, ak chceme držať krok s akcelerujúcou digitalizáciou života, potrebujeme jednotný digitálny trh. Tento trend využívania digitálnych platforiem a služieb e-commerce predstavuje nové príležitosti, ale –priznajme – aj nové riziká. Je našou úlohou zabezpečiť slobodný pohyb občanov Európskej únie v digitálnom priestore a voľné užívanie jeho výhod bez strachu užívateľov o svoje dáta.

Ak chceme ísť s dobou, naším cieľom je zaistiť cenovo dostupnú dodávku udržateľnej čistej energie. Na to potrebujeme energetickú úniu. Jej jadrom je diverzifikácia zdrojov, dodávateľov a tranzitných ciest. Nepotrebujeme však len energetickú úniu. Potrebujeme priniesť do Európskej únie celkovo novú energiu. Európska únia 21. storočia si podľa nás žiada svieži vietor. Potrebuje otvorenosť, úprimnosť a jednoduchosť, a samozrejme na to nadväzujúcu zodpovednosť v činoch a myšlienkach.

Preto chce, vážené dámy a páni, vážený pán predseda Európskeho parlamentu, naše slovenské predsedníctvo otvoriť hlbokú reflexiu o tom, čo nové chce a musí Európska únia ponúknuť európskej verejnosti. A musíme byť kreatívni. Tak pri identifikácii problémov, ako aj pri navrhovaní riešení. Ale musíme byť aj realistickí a pragmatickí. Chceme sa preto venovať predovšetkým pozitívnej a prospešnej agende. A tradičným, ale aj novým atraktívnym témam. Je nevyhnutné sústrediť sa na to, čo nás spája, teda na témy, na ktorých sa dohodneme, a vieme vyslať pozitívny impulz verejnosti. Počas šiestich mesiacov vyvinieme maximálne úsilie, aby sme zabránili fragmentácii v Únii. Preto budeme navrhovať riešenia, ktoré sú prijateľné pre členské štáty, ako aj pre Európsku úniu ako celok.

Počas nášho predsedníctva bude v srdci našej agendy občan Európskej únie. Chceme priniesť hmatateľné výsledky s konkrétnym dosahom na jeho každodenný život. Len tak si vieme znovu získať dôveru ľudí a bojovať proti rastúcemu populizmu, separatizmu a nacionalizmu. Ale musíme, a to je pre nás obrovská výzva, zjednodušiť spôsob komunikácie s ľuďmi. Európska únia je unikátom. Jej prínos a výhody plynúce z jej členstva sú nesporné. O to viac ma mrzí, že často nevieme našim občanom vysvetliť, v čom spočíva výnimočnosť európskeho projektu. Že nevieme vysvetliť, že silnejšia Európa nie je v záujme Bruselu, ale že je v záujme nás všetkých.

A možno nezaškodí každý jeden raz obyčajná otázka, kde sa občan EÚ v našich aktivitách a úvahách nachádza, a hlavne čo konkrétne a pozitívne mu to prinesie. Myslím, že je čas skončiť iniciatívy, nad ktorými nielen obyčajní ľudia často krútia hlavou. Buď preto, že nerozumejú ich jazyku, alebo preto, že nevidia ich zmysel a prínos pre seba či svoje rodiny. Veď ako tomu majú rozumieť oni, keď, priznajme sa, sami sa v európskej agende a hantírke ťažko orientujeme aj my.

Nahraďme preto nezrozumiteľné pojmy a ťažký byrokratický jazyk úprimnosťou a spontánnosťou. A prázdne a často zbytočné nápady konkrétnosťou a prínosom.

My tak začneme konať, dámy a páni, počas nášho predsedníctva. Prosím, podporte nás a pripojte sa k nám, aby sme našu Úniu spoločne postavili na nových základoch. Ešte lepšiu pre národy Európy.

 
  
MPphoto
 

  Frans Timmermans, Erster Vizepräsident der Kommission. – Herr Präsident, sehr geehrte Mitglieder des Parlaments, meine Damen und Herren! Die slowakische Ratspräsidentschaft wird eine sehr wichtige – so viel können wir schon vorab festhalten –, und zwar nicht nur für die Slowakei, weil sie zum ersten Mal die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt, sondern auch, weil wir in den kommenden Monaten entscheidende Weichen für die Zukunft Europas stellen werden. Das wird zwar oft gesagt, aber diesmal stimmt es mehr denn je. Schließlich sind wir dabei, große Herausforderungen wie die Flüchtlingskrise zu meistern, und jetzt haben wir darüber hinaus noch eine Scheidung zu bewältigen.

Doch ich weiß, dass die Slowakei bestens vorbereitet ist. Das Land hat seit seiner Unabhängigkeit Bemerkenswertes geleistet und ist auch jetzt auf Kurs. Ich habe deshalb auch größtes Vertrauen in diese EU-Ratspräsidentschaft. Ministerpräsident Fico hat uns versprochen, ein Vollzeiteuropäer zu sein und Verantwortung dafür zu übernehmen, unterschiedliche nationale Standpunkte zu einer gemeinsamen europäischen Linie zusammenzuführen. Genau darauf setze ich jetzt.

Ich freue mich, dass die Prioritäten der slowakischen Regierung die der Juncker-Kommission genau widerspiegeln. Wir müssen eine positive Agenda setzen und uns jetzt erst recht auf das konzentrieren, was die Menschen von uns erwarten. Sie wollen spüren, dass Europa ihnen etwas bringt und ihre Zukunft verbessert. Europa ist mehr als bloß ein großer Markt, es ist eine soziale Marktwirtschaft, die allen zum Vorteil gereicht. Damit die Menschen das wieder spüren, müssen wir vor allem Arbeitsplätze und Wachstum schaffen und dort Lösungen anbieten, die über nationale Maßnahmen hinausgehen.

Herzstück dafür ist die Investmentoffensive, deren erste Früchte wir jetzt ernten können. Denn in bereits in den ersten zwölf Monaten hat diese 107 Mrd. EUR an neuen Investitionen mobilisiert. 148 000 kleine und mittlere Unternehmen werden von einem besseren Zugang zu Finanzierung profitieren. Das heißt, die Investmentoffensive leistet genau das, was sie soll. Sie kurbelt Investitionen, Ideen und Innovationen an und schafft so Arbeitsplätze und Perspektiven.

Im September, während der slowakischen Präsidentschaft, wird die Kommission deshalb vorschlagen, die Investmentoffensive auch über 2018 hinaus zu verstärken und zu verlängern.

Si les citoyens attendent de l'Union qu'elle leur apporte des solutions pour une perspective économique durable, il en va de même en ce qui concerne la gestion des flux migratoires. Je me félicite qu'en à peine six mois, nous soyons parvenus à un accord sur la création d'un Corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, qui pourra devenir opérationnel d'ici quelques semaines. C'est une avancée très importante dans la reprise en main d'une gestion solidaire, et donc vraiment européenne du contrôle de nos frontières extérieures.

Mais aussi important cela soit-il, cela ne suffit pas. Une frontière ayant par définition deux côtés, il faut donc aussi travailler avec ceux qui se trouvent au-delà de nos frontières communes pour, ensemble, mieux lutter contre l'immigration irrégulière et sauver des vies humaines. C'est ce que nous avons commencé à faire avec la Turquie et, même si, par certains aspects, l'accord entre l'Union européenne et la Turquie reste fragile et souvent critiqué – il faut bien le dire –, les premiers résultats sont là. Les arrivées sont en baisse et moins de migrants risquent leur vie aux mains de passeurs sans scrupules. Cela devrait encourager toutes les parties prenantes à redoubler d'efforts et à tenir tous leurs engagements, y compris en ce qui concerne la relocalisation et la réinstallation.

En Italie, l'amélioration des conditions météorologiques a, comme prévu, entraîné une augmentation du nombre d'arrivées. Je compte donc sur tous les États membres pour respecter les obligations qui leur incombent en vertu des décisions du Conseil sur la relocalisation en ce qui concerne la Grèce et l'Italie, tout comme je compte sur la présidence slovaque pour faire progresser tous les autres aspects de notre programme européen en matière de migration.

La réforme de notre système commun d'asile est notre première priorité. Je suis bien placé pour savoir que ce n'est pas simple et qu'il faut souvent déployer beaucoup de temps et d'énergie pour concilier des réalités nationales différentes, voire très souvent diamétralement opposées. Mais il n'y a qu’une réponse possible à la question de la migration, et c'est une réponse européenne faite d'un ensemble de mesures indissociables les unes des autres et qui demandent chacune le même engagement de tous. Cela ne peut pas se faire à la carte, sinon cela ne fonctionnera jamais.

I said that our Investment Plan for Europe is at the heart of our strategy for jobs and growth, but there is more to it. New investment will only have its full impact if we create the best conditions for business, starting with the world’s biggest single market. This is an integral part of the logic of our investment plan.

The Slovak Presidency has the opportunity to drive forward some of our most urgent proposals, starting with the digital single market. Over the next six months, you can deliver real benefits to consumers and businesses across Europe, real concrete results, exactly what Prime Minister Fico was asking for: our first copyright proposals, which will allow people to access their digital content whenever they travel; our proposals to stop geo-blocking so that people can buy from websites located elsewhere, in other Member States; our new proposals on media services, which support our creators and promote our cultural diversity, and our proposals on parcel delivery, which will bring down costs. On all of these proposals, but also in our capital markets union and our single market for services, you can make great progress.

The next priority is to complete our Banking Union, starting with the European deposit insurance scheme. I know that politically that is complicated, but it is the crucial last piece of our Banking Union and we need to have it in place.

On energy, you will continue the vital work that turns the historic Paris Agreement into action. In the next six months we really need to make progress on energy efficiency, renewables and the security of gas supplies. Slovakia understands these questions better than most and the European Union will benefit from your experience.

Finally on trade, let me say one word about our agreement with Canada. This is a deal that offers huge potential for growth and jobs for European businesses and citizens. It also marks a step change in how investor disputes are settled, making sure that such disputes will in the future be settled by fully qualified judges in full transparency.

Yesterday, the Commission decided to propose CETA for signature as a mixed agreement to allow for its swift application, so those benefits can be reaped more quickly. I would like to stress that this proposal is without prejudice to our view on competences. As you know, the majority of Member States do not share the Commission’s view in this respect. That question is before the Court, and once the Court issues its opinion in that case it will be necessary to draw the appropriate conclusions.

Dear friends, let me end on perhaps a more personal note. I had the privilege in the middle of the 1990s to work for my political father Max van der Stoel, who was at the time High Commissioner on National Minorities for the OSCE, and we did a lot of work in Slovakia. The situation in Slovakia was very tense. Even people who are now in government – from the Hungarian minority – we needed to meet them in secret outside of Slovakia, so tense was the situation at the time. There was a huge confrontation within the country, but also with one of its most important neighbours. Tensions were very high and this led to a slowing down of Slovakia’s accession process to the European Union.

Now look at the country! Sometimes it is worth taking a step back and thinking about history, even this recent history. Now look at the country. Now look at the composition of the government, parties in one government that could not even talk to each other, could not stand each other, what am I talking about, 20 years ago. So if anybody challenges the concept that European integration can bring conflicts to a close, can bring people together, let them have a look at Slovakia. Let them have a look at Hungary; let them have a look at the relationship between these two countries now. Let them have a look at the position of the Hungarian minority in Slovakia today. Progress is possible, and Europe can contribute to solving age-old conflicts and tensions on our continent, and Slovakia is a living proof of that.

We lost one of our greatest Europeans in the last week, Elie Wiesel, who spoke this wonderful lingua franca that was spoken – that was his mother tongue – that was spoken in my country, in Slovakia, in Germany, and in many of our countries, which was Yiddish, which is no longer a lingua franca due to the horrors of history. Elie Wiesel said: ‘The opposite of love is not hatred. The opposite of love is indifference’. And what our European Union cannot use today is indifference and we need to make sure that the millions and millions of Europeans who today are rather indifferent towards this project understand once more its historic importance and rekindle their love for this project that has brought so much and still has so many promises to fulfil.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Manfred Weber, im Namen der PPE-Fraktion. – Meine Herren Präsidenten! Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, ein herzliches Willkommen im Europäischen Parlament! Ich kann direkt an Frans Timmermanns abschließenden Appell anknüpfen. Die Slowakei, die jetzt die Ratspräsidentschaft übernimmt, ist ein Erfolgsmodell Europas. Zum ersten Mal in der Geschichte übernimmt jetzt die Slowakei die EU-Ratspräsidentschaft, und es ist eine ganz normale Staffelübergabe zwischen Ost und West, zwischen West und Ost. Europa ist zusammengewachsen, und man darf in Erinnerung rufen, dass dieses Zusammenwachsen auch nur möglich war, weil wir uns gegen die Populisten gestellt haben. Wenn man vor 15, 20 Jahren die Populisten auf der rechten Seite, die Nationalisten, die heute auch bei Ihnen im Parlament sitzen, gefragt hätte: „Wollt ihr denn, dass wir zusammenwachsen, wollt ihr denn, dass Europa weitergeht?“, dann hätten viele dieser Populisten damals nein gesagt. Es wurde trotzdem gegen die Populisten entschieden, und heute ist die Osterweiterung, die Wiedervereinigung unseres Kontinents ein großer Erfolg.

Ich stimme dem slowakischen Präsidenten Andrej Kiska zu: Die Slowakei muss in den kommenden Monaten gerade auch die Erfolge Europas für die Entwicklung des eigenen Landes stark herausstellen – so hat er es formuliert. 11 Milliarden Euro wurden von der EU in der Slowakei investiert, neue Investitionen kommen in das EU-Land, und viele junge Slowaken können heute nicht nur im eigenen Land, sondern in ganz Europa studieren und ihrer Ausbildung nachgehen. Das ist der richtige Geist, der richtige Spirit für diese slowakische Ratspräsidentschaft.

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, Sie haben heute ein Bekenntnis gegen den Populismus abgegeben, und ich bedanke mich dafür. Erlauben Sie mir aber trotzdem, dass ich Sie bitte, dass wir alle in Verantwortung diesen Kampf gegen den Populismus nicht nur hier im Europäischen Parlament praktizieren, das heißt nicht nur dann, wenn die Reden in Europa anstehen, sondern dass wir diesen Kampf gegen den Populismus auch dann praktizieren, wenn wir zu Hause sind und mit den Menschen im Gespräch sind. Ich muss leider darauf zu sprechen kommen, dass leider Gottes in den letzten Wahlkampagnen in der Slowakei Populismus geschürt worden ist. Meine Fraktion ist für starke Grenzkontrollen. Wir wollen, dass die europäischen Grenzen gesichert werden. Wir wollen, dass die illegale Migration bekämpft wird. Wir wollen die Mafia bekämpfen, das Schlepperunwesen zerschlagen. Wir wollen mit aller Härte dagegen vorgehen, Recht und Ordnung an den Außengrenzen umsetzen. Aber, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, meine Fraktion will auch Menschen in Not helfen. Und einen Ton an den Tag legen, um den Menschen, den Bürgern vor möglicher Überfremdung Angst zu machen, nur weil wir Fremden und Menschen in Not helfen wollen, das ist leider Gottes der falsche Ton, der dort angeschlagen worden ist. Deswegen bitte ich darum, den Kampf gegen Populismus in allen Reden zu praktizieren.

Die EVP-Fraktion begrüßt das Programm der Präsidentschaft. Wirtschaftliches Wachstum steht im Mittelpunkt: Wettbewerbsfähigkeit, digitaler Binnenmarkt, Energieunion und das große Thema der Sicherheitsunion unseres europäischen Kontinents. Wir stehen an Ihrer Seite, wenn es darum geht, diese Punkte jetzt anzupacken und umzusetzen. Und wir werden dann das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger Europas zurückgewinnen, wenn wir in der Sache jetzt liefern. Deswegen: Ihnen viel Glück bei Ihrer Ratspräsidentschaft, in der Sache haben Sie die EVP-Fraktion an Ihrer Seite!

 
  
MPphoto
 

  Gianni Pittella, a nome del gruppo S&D. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Primo Ministro, il suo paese ha il compito difficile di presiedere riunioni in un momento decisivo per il futuro dell'Europa. Lei oggi ha detto delle parole importanti quando ha parlato del nucleo di fondo del progetto europeo. E ha aggiunto: "Noi siamo orgogliosi di far parte di questa storia". Ne siamo felici, Presidente Fico, e le diciamo che il modo migliore di essere parte di questa storia è difendere, con le unghie e con i denti, i valori che esprime la storia europea.

Lei ha detto che dobbiamo superare le nostre paure, di non illuderci che gli Stati membri, da soli, possono fare tutto e risolvere tutti i problemi. Parole sante. Quindi ci attendiamo che questa Presidenza assuma iniziative forti, concrete e unitarie, perché questo non è il momento di dividere l'Europa tra nord e sud, tra est e ovest. Ci vuole rapidità e se il Regno Unito vuole uscire dall'Unione, deve notificarlo quanto prima. Questi se ne vanno mentre la nave affonda – Johnson, Farage, Cameron lasciano la nave affondare. Per noi è meglio non avere a che fare con questi personaggi.

Per ciò che riguarda noi, il cambiamento deve iniziare da subito. Sul sociale auspichiamo la ripresentazione della revisione della direttiva sul distacco dei lavoratori, vogliamo il pilastro sociale, vogliamo archiviare definitivamente la stagione dell'austerità: non vogliamo sentire più la parola sanzioni, punizioni, gendarmerie, burocratismi. I cittadini vogliono cose positive, non cose negative. E chiediamo un'iniziativa forte della sua Presidenza contro l'evasione e l'elusione fiscale. Il Vicepresidente Timmermans ha sottolineato alcuni punti importanti, che condividiamo e che affidiamo anche all'azione della Presidenza slovacca.

Sull'immigrazione lei ha fatto riferimento alla sicurezza e all'eliminazione alla radice dei mali che producono i flussi migratori. D'accordo! Manca una parola, Primo Ministro: accoglienza. Accoglienza e ricollocazione nei paesi europei di chi fugge dalla guerra e dal terrorismo. Pronunci questa parola. Starà meglio con se stesso, con i valori che ha detto di voler difendere.

In conclusione, il suo, Presidente Fitto, è stato un discorso di equilibrio, che apprezziamo. La invitiamo ad avere più coraggio e a ricordare sempre che il cemento dell'Unione europea non è soltanto la sua storia bensì soprattutto i suoi valori.

 
  
MPphoto
 

  Ashley Fox, on behalf of the ECR Group. – Mr President, much has been said over the last two weeks regarding the referendum in the United Kingdom. Things have been said in the heat of the moment, strong feelings have been expressed on all sides, and emotions have been running high. All this has been understandable. As you know, I supported Britain’s membership of the European Union and I had hoped for a different result. But we have a clear decision, and it is a decision that must be respected. We now need to move on.

Prime Minister, the Slovak Presidency of the Council comes at a critical time. Your government has a crucial role to play in re-setting the terms of the debate and looking forwards, not back. As we consider the future, we should bear in mind the words of Her Majesty the Queen, speaking just a few days ago. She said this: ‘One hallmark of leadership in such a fast-moving world is allowing sufficient room for quiet thinking and contemplation, which can in turn enable deeper, cooler consideration of how challenges and opportunities can best be addressed’. As we look ahead, we need that deeper, cooler consideration in our reflections on the future of the European Union and its relationship with the United Kingdom.

We need to reflect on the meaning of the referendum and how it expresses not just the concerns of the British people, but concerns felt by millions across the continent. Many want an effective European Union, but they want a limited European Union. That is the kind of reform that my Group will continue to champion. Discussions will shortly begin on the United Kingdom’s departure from the Union. We should be conscious that we are not simply discussing a technocratic withdrawal agreement; we are laying the foundations of a new relationship between the UK and the EU.

In the United Kingdom, we must maintain our best traditions of internationalism. The country I know and love is tolerant and welcoming, and this must not change. I deplore the racist and xenophobic actions of a small minority that we have recently witnessed. While Britain has chosen to leave the European Union, it has not voted to leave behind its traditional values of decency and of respect for all those who live amongst us and who make such a positive contribution to our country. In so many areas, we share mutual interests such as developing a thriving global economy, fighting terrorism and promoting a cleaner environment. So whilst the discussions will be detailed and complex, let us all approach them in a positive and constructive spirit. Let us build a renewed partnership between the United Kingdom and the European Union based on our shared values, our history of cooperation and our long-standing friendships.

 
  
MPphoto
 

  Pavel Telička, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, first of all I would like to congratulate the Prime Minister on his first Presidency and wish him the very best. Prime Minister, I am sure you can do very well. I hope you will do better than the Czechs in 2009. Seven years on, you can do better than we have done. So I wholeheartedly support the Slovak Presidency.

For quite a few years in this Chamber we have heard from different Prime Ministers and Presidents that we are at a crossroads and that we are in a dramatic and complicated situation. We have heard some strong words. We have heard that we need reforms. You have deviated to some extent from that and I do appreciate it, for one thing because we are no longer at the crossroads. We have left the crossroads and we have come to a political dead end. We need to break that dead end, and that is something we should recognise.

Slovakia, for me, is a success story as a member of the European Union. In the past 12 years, you have managed to steer the country from being an average country, averagely developed, to a real success story and much more than that. This is something that we need to recognise and applaud. I was going to ask you to remind us, on the basis of that story, about what the founding values and reasons for the European Communities were. You have done that and I do appreciate it. Let us have the courage to remind ourselves, and to remind our nations and our people, what the story really is: what is history, what is the future and, of course, what the bottlenecks and problems are that we face.

You managed to steer your country from an average situation to success. I know that a few days ago you said you feared high expectations – well, I will not reassure you on that point, as we do have high expectations. We have expectations that you will manage to steer the European Union out of crisis. That is something that needs to be done, not because of us, the MEPs, not because of our vague dreams, but because of the citizens who are tired of the European Union as it stands today.

We have heard numerous comments from the Council in recent days, blaming and shaming, and I think that is precisely the worst message that we can send. I am glad we will not continue on that path because the European institutions as such – jointly, as you have said – have to tackle the challenges which are in front of us.

We have a choice about the European Union of tomorrow. It can either be a European Union with all the success – and I do agree with you that it is a marvellous and unique project – but also, with all the deficiencies that we have, incapable of delivering, or we can deliver on issues like the crises, the real bottlenecks, the issues that concern citizens. Those issues are the migration crisis, the internal market, which you have spoken about, etcetera. I think this is the European Union that we want. This is the choice that we should make.

I will make two final remarks. We speak of reforms. We met many years ago for the first time, in my office, and I knew that you were a person who could deliver. Here are two ideas. One is: why not open the deliberations of the European Council to the public? Sometimes even Prime Ministers do not know what was agreed the day before. Make it transparent. Provide for confidence.

The second idea is: why not have a programme of revision of the secondary acquis? Do away with all the issues that we should not be focusing on, and let us take on the big issues, the ones where there is added European value.

You have our support and we hope that we will jointly succeed. All the best once again.

 
  
MPphoto
 

  Kateřina Konečná, za skupinu GUE/NGL. – Pane předsedající, historicky první předsednictví Slovenské republiky nemohlo bohužel přijít v těžší čas. Slovensko se teď musí věnovat primárně potencionálnímu Brexitu v době, kdy zároveň čelíme migrační krizi, která nás stojí mnoho sil.

Před Evropou přitom leží tolik jiných výzev, ale na ty dech již nezbývá. Není čas na stírání ekonomických rozdílů mezi zeměmi z východu a západu, severem a jihem, starými a novými členskými zeměmi. Žijeme v době, která prohlubuje staré dělící linie, v době, kdybychom se je měli snažit smazávat a společně čelit výzvám nového tisíciletí.

Doufám, že díky slovenskému předsednictví všichni pochopí, že země Visegrádské čtyřky nejsou nepřáteli Evropy. My také chceme žít v míru a prosperitě. Máme však svá politická specifika a žádáme, aby byla respektována. Nejsme nesolidární. Nejsme nezodpovědnými solitéry. Nejsme ti, kdo odchází, když je doba zlá. Od roku 2004 tady s vámi sedíme a hledáme řešení evropských problémů.

Dámy a pánové, všichni chceme často to samé, ale zdá se, že občas nemluvíme stejným jazykem. Chci v tuto chvíli jen to, abyste věděli, že země ze střední a východní Evropy odmítají být brány jako země druhé kategorie, a upřímně doufám, že vám slovenské předsednictví dokáže, že nejsme.

A jedna poznámka na závěr, pane premiére. Pokud mluvíte o pozitivní a prospěšné agendě, že chcete, aby v srdci agendy byli občané Evropské unie, vykašlete se na TTIP. Je to netransparentní, lobbistická a nesmyslná smlouva, která nikomu z občanů Evropské unie nic pozitivního nepřinese. Budete tím ztrácet čas, který potřebujeme na řešení opravdu závažných problémů Evropské unie.

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen, Herr Ratspräsident! Ich glaube, es wäre wirklich wieder mal übertrieben, wenn wir sagen würden: Wir erwarten von Ihrer Ratspräsidentschaft, dass sie in all diesen großen Themen, die angesprochen worden sind, insgesamt die Lösungen bringt. Wir sind Krisen inzwischen gewohnt und wissen ziemlich gut, dass es in der Aufgabe aller Akteure auf der europäischen Ebene liegt, da Fortschritte zu erzielen.

Sie sind in der Rolle des honest broker, und da glaube ich, dass in einer Frage wirklich Ihre Ratspräsidentschaft sehr wichtig sein wird, und zwar in der Frage, ob sich der Graben zwischen den Visegrád-Staaten und den anderen Staaten der Europäischen Union vertieft oder ob es über diesen Graben, der sich in den letzten Jahren aufgetan hat, Brücken gibt. Ich erinnere mich wahnsinnig gut an die 90er-Jahre und den Enthusiasmus, mit dem Südosteuropa, Zentraleuropa in die Europäische Union gedrängt hat und mit der man ihnen auch begegnet ist. Wenn man heute zum Beispiel in die Ukraine guckt – darüber haben wir gestern auch in der kleinen Runde geredet –, dann weiß man sehr gut, was Sie für Ihre Länder erreicht haben, was wir gemeinsam erreicht haben und was anderen Ländern im Osten dieses Kontinents auf wirklich harte Art verwehrt wird.

Ich glaube, dass man heute besser weiß als in den 90er-Jahren, dass wir in der Europäischen Union den globalen Herausforderungen – seien das neue Aggressionen, sei das Krieg, seien das die Risiken und Unkalkulierbarkeiten der globalisierten Wirtschaft, sei es der Klimawandel oder 50 Millionen Menschen, die global auf der Flucht sind – viel besser gemeinsam begegnen können. Wir können das aber nur gemeinsam schaffen, wenn wir tatsächlich die Werte und auch die Rechtsstaatlichkeit, die Fundamente des europäischen demokratischen Systems sind, respektieren. Ich war nicht immer sicher, ob das zum Beispiel bei Ihnen auch so wirklich in diese Richtung geht und ob da nicht Probleme in den Ländern in Osteuropa entstanden sind, deren wir nicht gewärtig genug sind.

Alle haben hier gesagt: Die Slowakei ist ein wunderbar funktionierendes Land auf einer Erfolgsgeschichte. Das haben wir bis vor Kurzem auch immer über Polen gesagt, aber es sind dann doch soziale Verwerfungen, die diese Länder in eine politische Richtung bringen, die in einigen Bereichen mit den europäischen Ideen unvereinbar scheint. Ich habe das gestern gesagt: Ich würde wirklich sehr gerne wissen, was die Probleme der Transformation sind. Warum sind die Wirtschaftsindikatoren für die Slowakei gut, aber die Unzufriedenheit mit der Europäischen Union so groß? Da stimmt doch etwas nicht. Was ich wirklich sehr schlecht finde, das ist, wenn soziale Unzufriedenheit immer nur auf die Europäische Union projiziert wird und wenn sich das dann auch in einer Politik der Slowakei gegen eine gute und solidarische Flüchtlingspolitik richtet. Ich finde, wenn da in der europäischen Politik Schwäche da ist, dass sie dann auf keinen Fall in eine Politik umgesetzt werden darf, in der Schwache gegen Schwache aufgehetzt werden.

 
  
MPphoto
 

  Petr Mach, za skupinu EFDD. – Vážený pane premiére Fico, já vkládám do vašeho předsednictví v Evropské radě naděje. Vy jste řekl, že Evropská unie by měla brát ohledy na obavy lidí z migrace, na dopady migrace na národní identitu, na bezpečnost občanů. A vaše vláda měla odvahu hlasovat proti kvótám na přerozdělování migrantů a dokonce měla odvahu zpochybnit rozhodnutí Evropské unie u Evropského soudního dvora. A já pevně doufám, že se budete i v roli předsedajícího Evropské rady stavět proti tomu, co se nebezpečně blíží, a sice trvalému mechanismu na přerozdělování lidí po Evropě.

Také jste řekl, že budete moderovat rozchod Evropské unie s Británií ke spokojenosti všech. To bude asi těžké, protože mnoho lidí zde je vedeno iracionální nenávistí a nebude spokojeno, dokud nebude Británie nějak zadupána do země. Já ale věřím ve váš racionální přístup a chtěl bych zde připomenout 24 let starou zkušenost rozchodu, rozvodu Československa. Myslím si, že je to velmi podobná situace. Velká Británie se rozhodla odejít z Evropské unie, podobně se před 24 lety Slovensko rozhodlo odejít z Československa. A tehdy všichni zachovali zdravý rozum. Den poté, co se Československo rozdělilo, dohodli jsme se na volném obchodování, dohodli jsme se na bezvízovém styku a vztahy mezi našimi národy po tom rozdělení byly a jsou dodnes lepší, než byly kdy předtím.

(Řečník souhlasil s tím, že odpoví na otázku položenou zvednutím modré karty (čl. 162 odst. 8 jednacího řádu).)

 
  
MPphoto
 

  Gilles Lebreton (ENF), question "carton bleu". – Cher collègue, vous venez de souligner que vous vous réjouissez, comme moi, que M. Fico ait le courage de protester contre les quotas de migrants. Toutefois, n'êtes-vous pas, comme moi, un peu déçu de ce que nous venons d'entendre, car enfin, M. Fico vient de nous tenir un discours extrêmement étonnant dans lequel il critique les populistes, les nationalistes, les xénophobes, et j'en passe. Bref, n'avez-vous pas l'impression, comme moi, qu'il est en train de faire complètement allégeance à l'Union européenne et aux eurocrates les plus déterminés?

 
  
MPphoto
 

  Petr Mach (EFDD), odpověď na otázku položenou zvednutím modré karty. – Já se považuju za velmi racionálního a umírněného člověka, jsem zastáncem Czexitu, jsem zastáncem toho, abychom měli Evropu svobodných národů, které budou volně obchodovat, spolupracovat, nikdo nebude se snažit někoho přehlasovávat.

Ale rozhodně se nepovažuju za populistu nebo extrémistu. Takže myslím si, že určitě ta slova pana Fica nemířila na nás, a já skutečně vkládám naděje ve zdravý rozum jeho předsednictví.

 
  
MPphoto
 

  Nicolas Bay, au nom du groupe ENF. – Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, une semaine avant que vous ne preniez vos fonctions de président du Conseil de l'Union européenne, le peuple britannique a fait le choix de sortir de ce carcan. La nation qui a vu naître George Orwell a ainsi donné une belle leçon de démocratie aux eurocrates qui, imbus d'eux-mêmes, n'imaginaient même pas que l'on puisse leur dire non. Vous qui avez vécu la révolution de velours, je ne doute pas que vous aurez à cœur d'aider à ce que cette sortie se fasse dans les meilleures conditions.

Si j'ai fait référence à Orwell, c'est qu'à bien des égards, l'Union européenne s'apparente de plus en plus à la dictature décrite dans 1984. C'est ainsi que dans la novlangue des technocrates de Bruxelles, on parle de "décarbonisation" pour désigner la mise à mort de nos industries, de "bonne gouvernance" pour la mise sous tutelle de nos États ou bien encore de "migrants" pour désigner les immigrés illégaux qui affluent en masse vers notre vieux continent.

À en juger par vos déclarations de ces derniers mois, il semble que vous ayez bien pris conscience du fait que la politique migratoire, imposée par la Commission européenne et par Mme Merkel, nous mène droit dans le mur. Vous êtes allé jusqu'à qualifier cette gestion calamiteuse de la crise migratoire de suicide rituel. Avec vos homologues hongrois, polonais et tchèque du groupe de Visegrad, vous semblez déterminés à refuser cette folle politique de répartition des migrants. Si vos peuples ont souffert derrière le mur de Berlin, ils ont compris la nécessité vitale de maintenir de véritables frontières.

Cependant hier, trois des quatre députés de votre parti ont voté, ici même, en faveur d'une résolution qui se réjouit de la mobilité des réfugiés et impose aux États membres de mettre en concurrence les demandeurs d'asile avec nos concitoyens sur le marché du travail. Mais c'est hier aussi que l'on a appris la date du référendum hongrois sur la politique des quotas de migrants. Il se tiendra le 2 octobre, soit deux semaines avant les commémorations du 60e anniversaire du soulèvement de Budapest contre la dictature communiste, mais aussi la veille du nouveau scrutin présidentiel en Autriche. Gageons que les Hongrois et les Autrichiens feront de nouveau trembler les bureaucrates qui sévissent à Bruxelles, car les peuples d'Europe n'en peuvent plus de cette superstructure qui va à l'encontre de leurs intérêts vitaux, économiques, sécuritaires et identitaires.

(L'orateur accepte de répondre à une question "carton bleu" (article 162, paragraphe 8, du règlement)

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. DAVID-MARIA SASSOLI
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 

  Tomáš Zdechovský (PPE), otázka položená zvednutím modré karty. – Já se Vás chci zeptat, jestli víte, jaký je rozdíl mezi diktaturou a demokracií?

Druhá krátká otázka, jestli víte, jaký rozdíl je mezi vězením a svobodou a jestli jste někdy byl ve vězení nebo se tam chystáte podívat?

A třetí moje otázka, jestli víte, že Slovensko nebylo nikdy za berlínskou zdí a jestli víte, kde Slovensko skutečně leží?

 
  
MPphoto
 

  Nicolas Bay (ENF), réponse "carton bleu". – Oui, je vous réponds très rapidement. Je crois en effet qu'aujourd'hui, malheureusement, l'Union européenne s'apparente de plus en plus à une prison puisque, de plus en plus, les décisions qui sont prises par la Commission européenne puis malheureusement très souvent validées par ce Parlement vont à l'encontre des intérêts vitaux et fondamentaux des peuples.

À chaque fois que les peuples européens sont amenés à s'exprimer par référendum, ils opposent leur hostilité très claire à l'égard de l'Union européenne. On l'a vu il y a quelques jours avec le Brexit, on l'a vu il y a quelques semaines avec le référendum sur l'Ukraine aux Pays—Bas, on l'a vu en 2005 avec les référendums en France et aux Pays—Bas.

Il est très clair aujourd'hui que les technocrates européens – la majorité ici constituée du PPE, du S&D et des centristes – doivent enfin se remettre en question et écouter les peuples. Je crois que c'est ce qu'attendent une majorité des nations européennes aujourd'hui.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). – Mr President, Prime Minister, this Presidency will be a pivotal one for the European institutions. Not only do you have important work on economic growth and stability, but much has to be done to resolve the challenges posed by migration flows into and across Europe. However, you also face the challenge of the results of the referendum in the United Kingdom. In a Europe which has been dominated by stories of those fleeing war in Syria and Iraq, this has been a remarkable exercise in democracy.

We now need to lift our eyes to negotiating a settlement. Hardened rhetoric and hollowed-out positions, from which we carp at each other, will simply not help. I hope your Presidency, Prime Minister, will focus on finding real solutions, solutions that help us trade, cooperate and build a better, more secure future for all of our people. If you are able to expedite this process, then your country will indeed have played a pivotal role at this crucial time.

 
  
MPphoto
 

  Françoise Grossetête (PPE). – Monsieur le Président, oui, la Slovaquie prend cette présidence à un moment particulièrement difficile, un moment historique, vous l'avez dit. Alors même que l'avenir de l'Union européenne est en jeu, et après le Brexit, vous allez devoir faire primer à nouveau l'esprit communautaire sur les égoïsmes nationaux. Car il ne suffit pas d'être européen à Strasbourg ou à Bruxelles, mais il est important aussi d'être profondément européen à Bratislava et dans les autres capitales européennes.

Pour vaincre le nationalisme et le populisme qui mènent aux pires extrêmes, il faut donner un supplément d'âme à l'Europe. Les peuples n'attendent pas seulement que nous complétions au plus vite le marché unique. Ils nous demandent de construire une Europe qui protège ses frontières, une Europe qui défende ses valeurs et son identité culturelle partagée.

À ce titre, vous avez pour priorité de démontrer les effets concrets des projets européens – c'est très bien – et de replacer les citoyens au centre, en soulignant la dimension sociale. Mais il ne peut pas y avoir de redistribution s'il n'y a pas de croissance, et il n'y aura pas de croissance sans industrie compétitive. Nous avons donc besoin d’une politique industrielle ambitieuse.

Vous avez parlé de l'union pour l'énergie et du numérique; moi, je vais vous parler aussi du secteur spatial, qui recèle des opportunités extraordinaires en termes d'applications et de services et qui doit permettre à l'Europe de bénéficier d'un accès indépendant à l'espace absolument stratégique.

Enfin, si vous souhaitez rendre l'Europe concrète, il faut aussi parler de politique de santé, parce que c'est une priorité pour nos concitoyens. J'espère de tout cœur que votre présidence pourra faire rapidement avancer les négociations sur mon rapport concernant les médicaments vétérinaires.

Bonne chance pour cette présidence slovaque.

(L'oratrice accepte de répondre à une question "carton bleu" (article 162, paragraphe 8, du règlement)

 
  
MPphoto
 

  Tibor Szanyi (S&D), Kékkártyás kérdés. – Tisztelt Képviselő Asszony! Én tényleg nagyon örülök annak, hogy Ön fölsorolta azokat az ügyeket, amivel úgy gondoljuk, magam is, hogy a szlovák elnökségnek foglalkoznia kell, elsősorban szociális dimenzióra gondolok. Ugyanakkor kérdezném Öntől azt, hogy az Önök pártja, az Önök pártcsoportja vajon lát-e lehetőséget arra, hogy ez az elnökég Szlovákiának is segítsen a tekintetben, hogy el tudjon szakadni a korábbi, hát meglehetősen kritizált álláspontjától a menekültügyben?

 
  
MPphoto
 

  Françoise Grossetête (PPE), réponse "carton bleu". – Vous savez, mon groupe politique souhaite effectivement que nous apportions les meilleures réponses à cette crise migratoire. Nous ne pouvons pas nous empêcher de penser, avec un esprit profondément humanitaire, au sort des réfugiés, mais nous devons aussi répondre aux inquiétudes et aux angoisses de nos concitoyens face à cette crise migratoire. Il est donc important d'essayer de trouver les meilleures solutions au plus près du terrain. Il me semble que, dans votre intervention, Monsieur le Premier ministre, vous en avez parlé.

 
  
MPphoto
 

  Enrique Guerrero Salom (S&D). –Señor Presidente, desde hace casi una década, a cada Presidencia de turno le toca afrontar una crisis nueva, pero al mismo tiempo hereda todas las anteriores: la crisis financiera, la crisis del euro, la crisis de seguridad, la crisis de los refugiados y los migrantes. Su crisis específica es el brexit.

Ayer celebramos un debate en este Parlamento. Creo que la posición mayoritaria es favorable a una activación inmediata del artículo 50, una negociación liderada por la Comisión y la búsqueda de una salida lo más limpia posible y de un acuerdo beneficioso para ambas partes, pero manteniendo al mismo tiempo que quien se va no puede mantener las ventajas de quien se queda sin asumir también sus propias responsabilidades.

Pero hay algunas causas de las crisis que están ahí desde hace unos cuantos años: crecimiento insuficiente, desempleo alto —especialmente inasumible entre los jóvenes—, pobreza y desigualdad, creciente falta de cohesión dentro de la Unión, recibimiento inhumano de los refugiados y alejamiento de los ciudadanos.

A todas esas crisis, a todas esas causas, hay que darles una respuesta positiva. El miedo y el odio son reacciones humanas más intensas, más fuertes, que la confianza y la solidaridad, pero solo la confianza y la solidaridad promueven sociedades cohesionadas y de progreso.

Por tanto, necesitamos propuestas positivas que lleguen a los ciudadanos, que refuercen la confianza y la solidaridad. De lo contrario, el miedo y el odio acabarán arrastrándonos.

 
  
MPphoto
 

  Richard Sulík (ECR). – Vážený pán Fico, aj ja by som chcel oceniť tu, na tomto mieste, odmietnutie povinných kvót Vašou vládou, a to preto, že povinné kvóty považujem za masívny zásah do suverenity členských krajín. Preto ma mrzí, že do programu Vášho predsedníctva sa tento jasný postoj nedostal, naopak píše sa tam o spoločnej azylovej politike atď. Dúfam, že to chcú byť viac diplomatické floskuly.

Vítam aj, že slovenská vláda vo svojom programe predsedníctva požaduje bezodkladnú vnútornú reflexiu Európskej únie. Myslím si, že toto je to, čo EÚ potrebuje, a myslím si, že je úplne zrejmé, že bez, teda, že s pánom Junckerom žiadna vnútorná reflexia nebude. Myslím si, že treba jasne povedať, že pán Juncker ako predseda Komisie nie je únosný. Pokiaľ sa ma Európska únia skutočne reformovať, pokiaľ teda má prejsť nejakou vnútornou reflexiou, ťažko to spraví na čele s človekom, ktorý sa tu hýbe vyše 20 rokov.

EÚ je skvelý projekt, ale je načase si aj otvorene povedať, že dávno sme zabudli na tie pekné myšlienky, a dúfam, že práve slovenské predsedníctvo bude mať tú odvahu a povie aj nepekné, nepopulárne pravdy, napríklad takú, že ten koncept stále užšej Únie (ever closer Union) nefunguje. Že sa treba vrátiť k tým pôvodným myšlienkam – to je spoločný trh, voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu, a hlavne viac slobody pre občanov.

(Rečník súhlasil, že odpovie na otázku položenú zdvihnutím modrej karty (článok 162 ods. 8 rokovacieho poriadku)).

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D), Întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru”. – Domnule președinte, stimate coleg, știu că o parte din colegii dumneavoastră din grupul politic nu doresc o Europă. Noi, ceilalți, totuși, vrem Uniunea Europeană.

Nu considerați că perioada de președinție slovacă ar trebui, pe lângă programele pe care și le-a prezentat domnul prim ministru, să cuprindă în program și o singură Europă, nu Schengen și non-Schengen, să avem o singură granița a Uniunii Europene?

 
  
MPphoto
 

  Richard Sulík (ECR), odpoveď na otázku položenú zdvihnutím modrej karty. – Ja sám chcem jednu Európu, ale takú, ktorá funguje, takú, ktorá prináša občanom slobodu. Som za to, aby sme mali Schengen, spoločné hranice, ale pokiaľ toto všetko má fungovať, musíme dodržiavať pravidlá, musíme sa držať nejakých princípov, a to je to, čo sa dnes nerobí – pravidlá sa porušujú alebo princípy sa nedodržujú, no a potom sa len všetci čudujeme, že tu rastú extrémisti. Ale v podstate na vine je ten establishment, ktorý to tu už desiatky rokov riadi.

 
  
MPphoto
 

  Gérard Deprez (ALDE). – Monsieur le Président, Monsieur Fico, je vais être franc avec vous. Votre discours de circonstance, aujourd'hui, devant nous, n'a pas réussi à me faire oublier beaucoup de vos déclarations dans votre propre pays. Et comme beaucoup de nos collègues, j'ai des difficultés à faire confiance à ces hommes politiques qui parlent européen à Bruxelles et à Strasbourg, tandis qu’ils font vibrer la seule corde nationaliste, voire populiste, une fois rentrés dans leur pays. Cela dit, votre pays va exercer, pendant six mois, la présidence de l'Union européenne et nous allons devoir collaborer ensemble du mieux possible. Pour cela, il faut que les choses soient claires.

Monsieur le Président du Conseil, vous allez exercer la présidence de l'Union, de toute l'Union, et pas seulement d'une partie de celle-ci. Je dis cela parce que je sais que, sur un certain nombre de dossiers importants, vous faites pour l'instant cause commune avec un certain nombre de pays pour vous opposer à des initiatives importantes de la Commission. Je veux parler notamment de votre opposition à la réforme du système de Dublin, réforme qui vise à organiser une répartition équitable et supportable des réfugiés dans tous les pays de l'Union. Je veux parler aussi de votre opposition à la réforme de la directive relative au détachement des travailleurs, laquelle réforme vise à combattre certaines pratiques insidieuses de dumping social que l'actuelle directive a permises.

Alors je vous le dis, Monsieur le Président, votre responsabilité dans ces dossiers est de chercher la meilleure solution pour toute l'Europe, et non la seule victoire d'un syndicat de protestataires. C'est sur ce critère que vous serez jugé et je souhaite que le jugement soit positif.

 
  
MPphoto
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης ( GUE/NGL). – Κύριε Πρόεδρε, κύριε Fico, καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα σας διαβάσω μια δήλωση: «Δεν υπάρχει θέση για το Ισλάμ στη Σλοβακία. Είναι αδύνατο να υποδεχθεί μουσουλμάνους». Σας θυμίζει κάτι αυτή τη δήλωση; Την κάνατε εσείς, στη Σλοβακία. Και σας ερωτώ: επιμένετε σε αυτή τη δήλωση; Με αυτό το πνεύμα θα ασκήσετε την ευρωπαϊκή προεδρία; Ο κύριος Robert Kaliňák, υπουργός σας Εσωτερικών, είπε ότι το ευρωπαϊκό σύστημα ποσοστώσεων για την υποδοχή των προσφύγων είναι λάθος. Συμμερίζεστε αυτή τη δήλωση; Έτσι θα εργαστείτε ως προεδρεύων της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Στις 2 Οκτωβρίου, ο Ούγγρος πρωθυπουργός, ο κύριος Orbán, έχει εξαγγείλει ένα δημοψήφισμα για να ξηλώσει και να αρνηθεί την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για την αντιμετώπιση του προσφυγικού. Ποια είναι η δική σας θέση και το δικό σας σχόλιο; Πώς θα εργαστείτε μέχρι τότε με τον Ούγγρο συνάδελφό σας; Και επίσης, η Επιτροπή έχει παρουσιάσει ένα σχέδιο για την ολοκλήρωση της τραπεζικής ενοποίησης. Με την ολοκλήρωση και του τρίτου πυλώνα, που είναι το πανευρωπαϊκό σύστημα εγγύησης των τραπεζικών καταθέσεων, το οποίο εξυπηρετεί τους ευρωπαίους πολίτες-καταναλωτές και εξασφαλίζει ισοτιμία και ασφάλεια και ευρωπαϊκή ομπρέλα, ένα κράτος μέλος, η Γερμανία, υπονομεύει και αρνείται αυτή την πρόταση. Εσείς θα είσαστε με την Επιτροπή ή με τη γερμανική κυβέρνηση;

 
  
MPphoto
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Primo ministro, ho letto attentamente il vostro programma, specie il recupero della centralità del cittadino. Io vi propongo due azioni fondamentali per realizzarla. La prima: una vera Europa sociale, un'Europa come spazio di diritti e difesa del lavoro, non solo del mercato unico, signor Primo ministro. Quindi dobbiamo portare avanti un piano straordinario per lottare anche contro le diseguaglianze, la povertà e la disoccupazione, perché 41 milioni di poveri è una cifra inaccettabile. La seconda è una risposta equa, comune e solidale al dramma migratorio. Rivedere Dublino, per evitare che Grecia e Italia diventino i campi rifugiati dell'Europa. La Slovacchia, le ricordo, signor Primo ministro, è uno degli Stati che più si è opposto alla redistribuzione obbligatoria in quote, votata invece dal Movimento 5 stelle.

Vorrei ricordarle però che la solidarietà, non è un optional, bensì è un dovere preciso sancito dall'articolo 80 del TFUE e chi vi si sottrae dovrebbe essere sanzionato duramente, economicamente quanto politicamente. Questi sono i passi con cui questa Presidenza può dare un cambio di marcia, una risposta vera ai cittadini europei e può evitare il rischio di frammentazione e l'effetto domino post Brexit. Il ritorno del nazionalismo, colleghi, non è la causa ma la conseguenza del vero problema, che è la paralisi politica dell'Unione. Con i soliti slogan, nascondendo la polvere sotto il tappeto, non andremo lontano. È ora di scelte coraggiose. Il terreno si può recuperare: il tempo no.

 
  
MPphoto
 

  Jean-François Jalkh (ENF). – Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, votre pays assure, depuis le 1er juillet dernier et pour six mois, la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne à un moment crucial de l'existence de celle—ci. Six mois passent très vite, mais ils risquent d'être particulièrement denses, et votre tâche, particulièrement rude: gestion du cataclysme de l'après-Brexit; tsunami migratoire de réfugiés et de pseudo-réfugiés; menace terroriste telle que le pire n'est pas derrière nous et que les dramatiques événements de Paris et de Bruxelles apparaîtront aux yeux de l'histoire comme de simples incidents de patrouille; persistance d'une austérité violente qui plombe la croissance et l'emploi comme le fera demain le CETA – accord de libre-échange avec le Canada – s'il est adopté; arrogance et dictature molle et parfois ivre d'idéologues de la Kommandantur européiste qui veulent faire marcher au pas les petits pays de l'Union et refusent de voir que ces pays ont le caractère des grands et n'acceptent pas qu'on les rackette avec des amendes de 250 000 euros par réfugié refusé. Voilà le programme.

Paradoxalement, l'alternative à laquelle vous êtes confronté est simple: chausser les pantoufles de vos prédécesseurs pour une présidence incolore, inodore et sans saveur, incapable d'être à la hauteur des défis, peut- être mortels – je ne veux pas croire, Monsieur Fico, que vous serez l'Emil Hácha de l'Union européenne, la pâle figure d'une collaboration de plus en plus insupportable aux peuples – ou au contraire réinventer, de manière loyale et honnête, une coopération nouvelle entre les pays et les peuples européens, rééquilibrer les rapports entre l'Est et l'Ouest, car l'Europe doit incarner la paix, et pas la guerre, avec la Russie, rester à l'écoute des opinions publiques, choisir la voie du respect et du courage, inscrire votre action dans le prolongement des actes glorieux du Sslovaque Jozef  Gabčík, porter haut l'étendard de la résistance, de l'identité, de la liberté aux côtés de ceux du Royaume-Uni, de la Pologne, de la Hongrie et d'autres, notamment – je l'espère – celui de la France.

Monsieur le Premier ministre, portez-vous bien!

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). – Kedves Képviselőtársaim! Hatalmasat változott Európa. Hosszú évtizedeken át mi, a közép-európai, illetőleg kelet-európai országok voltunk azok, akik vágytuk a szabadságot, vágytuk azt, hogy saját hazánk sorsának ne csak elszenvedői, hanem alakítói is legyünk. Mondjuk ki végre, hogy most eljutottunk odáig, hogy a Nyugat – amelyre annyira fölnéztünk akkor – van abban a helyzetben, hogy polgárainak többsége reménykedve és szinte könyörögve néz Közép- és Kelet Európára, néz a Visegrádi Országokra, és várja tőlünk a szabadságot, várja tőlünk azt, hogy ha már ők megtépázottak véleménynyilvánítási szabadságukban, sajtószabadságukban, akkor mi mondjuk ki azt, hogy a király meztelen, hogy a tömeges migráció értelmetlen, védjük meg őket saját hazug és torz értékrendű állami vezetőiktől.

Ez egy komoly küldetés, sok sikert kívánok hozzá, és hogyha még e mellett az Önök elnöksége idején magyar testvéreinknek az emberi jogai és méltósága is oly mértékben kiteljesedik az Önök földrajzi területén, mint ahogy azt Timmermans úr látni véli, akkor igazán nagyon boldogok leszünk. Sok sikert kívánunk! Minden jót!

 
  
MPphoto
 

  Pilar del Castillo Vera (PPE). – Señor Presidente, —ya se ha dicho varias veces—, se inicia esta Presidencia bajo un cierto shock, el shock de la salida del Reino Unido como consecuencia del resultado del referéndum. Pero hay que señalar que las emociones no deben empañar la capacidad de discernimiento ni la capacidad analítica. Hay que tomar decisiones, pero no se debe, nunca, perder la capacidad serena de reflexión, ni en este ni en otros asuntos.

Yo creo que hay una cuestión, que es fundamental a la postre: que la Unión Europea tiene que seguir siempre por la senda de responder de manera clara y de manera eficiente a necesidades reales. Esto implica responder a todos aquellos asuntos de naturaleza económica que permitan mayor crecimiento y mayor empleo; esto implica que en un mundo de transformación global, de la mano de la transformación digital, la transformación digital en todos los aspectos esté al frente de las —digamos— de las decisiones de la Unión Europea.

Ustedes lo señalan: el mercado digital único es una necesidad acuciante. Hay que romper esa fragmentación legislativa. Tenemos una serie de dosieres, como, por ejemplo, el del mercado mayorista, que afecta al fin del roaming. Ustedes dicen que hay tres principios por los que se van guiar: resultados tangibles que afecten a la vida de los ciudadanos, a la mejora de las condiciones de vida, romper con la fragmentación y devolver la confianza en el proyecto europeo. Tres bases fundamentales que requieren un liderazgo para que esto sea efectivo.

Confiamos en que ustedes lo puedan desarrollar.

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Maňka (S&D). – Británia a s ňou celá Európa zažívajú najdôležitejšie dni od ukončenia druhej svetovej vojny. Britský premiér David Cameron povedal na poslednej Rade: „Udržať Britské kráľovstvo je našou absolútnou prioritou!“ Absolútna priorita je viac možno ako Brexit. Je samozrejme záležitosťou Veľkej Británie, ako s výsledkami referenda naloží. Predlžovanie neistoty škodí Británii aj Európe.

Napriek tomu sme našim britským priateľom povedali v našom uznesení: ,,Naozaj potrebujeme Vaše stanovisko čo najskôr, ale chápeme, ak vy ešte potrebujete trocha času.“ Z Brexitu sa radujú populisti, extrémisti v celej Európe a požadujú referendá vo vlastných krajinách. Preto, pán premiér, popri riešení výziev a priorít slovenského predsedníctva potrebujeme, aby Komisia analyzovala problémy, ktoré viedli k tomu, prečo sa Briti rozhodli odísť, prečo je v Británii a celej Európe viac a viac ľudí sklamaných výsledkami integrácie, prečo významná časť obyvateľov Európskej únie odmieta projekt zjednotenej Európy.

Musíme začať ľuďom lepšie vysvetľovať zmysel a výhody spoločnej Európy ako zóny, kde panuje mier, ktorá má vnútorný trh, pohodlie, ktoré ponúka spoločná mena a otvorené spoločné hranice. Ukážme im, že Európska únie nie je len Štrasburg či Brusel so svojimi inštitúciami, ale je to 28 vlád, 28 parlamentov, sú to obce, mestá, regióny, inštitúcie, organizácie v každej krajine, ktoré majú čo povedať a ktorých argumenty majú váhu.

Vážení priatelia, pani Harms mi pripomenula obrovské nadšenie v rokoch 1998 – 2002 na Slovensku, po boku aj s Vami, pán premiér, sme v slovenskom parlamente vydržali rokovať do rána do deviatej viac ako 30 nocí za sebou, aby sme dobehli dvojročnú stratu v schvaľovaní prístupovej legislatívy do Európskej únie. Toto nadšenie sa premietlo do celej krajiny. Bola to ukážka, aký obrovský efekt môžu mať pozitívne nálady. Odvtedy sme v Európskej únii urobili aj chyby, sme tu však na to, aby sme ich priznali, napravili a ponúkli ľuďom najlepšie riešenia.

 
  
MPphoto
 

  Anna Elżbieta Fotyga (ECR). – Panie Premierze! Polska wita i popiera słowackie przewodnictwo w Radzie. Przedstawił Pan rzetelną analizę wyzwań i szans stojących przed Unią. Mówił Pan słowami, które nie obrażają, nie pouczają, szukają rozwiązań, które mogą włączyć jak najszersze kręgi naszych społeczeństw. Dziękuję za to.

Mam nadzieję, że traktat, którego negocjowanie niewątpliwie rozpocznie Pan ze Zjednoczonym Królestwem, stanie się prawdziwym traktatem o przyjaźni, a nie kontraktem rozwodowym. Rozwody w tej rodzinie nie są nam potrzebne, a nowe relacje ze Zjednoczonym Królestwem mogą rozwiązać bardzo wiele spośród przedstawionych przez Pana problemów.

 
  
MPphoto
 

  Fredrick Federley (ALDE). – Herr talman! Jag vill börja med att gratulera till det kommande ordförandeskapet. Sverige är ett litet land som är extremt beroende av att vi har trygga villkor i vår omvärld, att vi kan handla. Detta har lett till att vi faktiskt har kunnat ha en ganska blomstrande ekonomi. Det betyder inte att vi är utan utmaningar, utan vi ser många utmaningar framför oss. Däremot har vi kunnat skapa oss en rik situation.

När Slovakien blev medlem av Europeiska unionen var det en diskussion i Sverige om huruvida vi skulle ha övergångsregler eller inte för slovakiska medborgare som rörde sig mot Sverige. Mitt parti och jag själv stod på barrikaderna för att se till att alla EU:s medlemmar ska behandlas på ett och lika sätt och vi vann den fajten. Vi kan också se idag i all statistik, all ekonomi, att den rädsla som andra hade för att vi skulle få det som kallades social turism inte blev en sanning. De slovakiska medborgare som har kommit till Sverige under den här tiden har bidragit starkt till vårt lands ekonomi, och det tackar vi för. Den här öppenheten är också viktig att ta med sig i det arbete som ni har framöver.

Var också noga med de saker ni väljer att lyfta rent politiskt. Jag ser hur handelsavtal ifrågasätts som om det inte var där ekonomin skapades, som om vi hade en pengamaskin som stod och såg till att vi kunde upprätthålla vår sociala nivå i Sverige. I Sverige vet vi från vänster till höger på den politiska skalan att viktiga frihandelsavtal är det som skapar de värden som kan upprätthålla vår sociala status. Jag hoppas att ni i ert ordförandeskap klarar att leverera på de handelsavtal som kommer, men också med nogsamhet välja vad som är europeiska frågor och vad som är nationella frågor. Lycka till!

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio (ENF). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, un pregiudizio favorevole del nostro gruppo e della nostra delegazione verso chi ha avuto quantomeno il merito storico di dimostrare, nel suo paese, come Presidente del Consiglio, che il socialismo non è contro il patriottismo, non è contro l'identità, non è avulso dal dovere che uno Stato ha di difendere i confini e i diritti del suo popolo. Perciò, mi permetto di formulare un solo consiglio a chi, come lei, rappresenta un popolo che ha dimostrato, come dicevo, di non rinunciare, sottostando a certe scelte assurde di Bruxelles, né alla sua identità né alla sua sovranità: anziché collocarsi un po' pedissequamente sulla scia delle politiche fallimentari e pericolose di una certa Unione europea, sulle banche, sull'immigrazione, sulla politica esterna e di sicurezza che è la vera, unica responsabile della Brexit, abbia il coraggio di indicare, se non la strada seguita dal popolo britannico, un cambiamento totale.

Lei scrive che a Bratislava verranno proposte nuove idee: certo non se le faccia suggerire da Juncker e dai suoi, perché altrimenti si prosegue nella strada sbagliata dell'annullamento antidemocratico dell'identità e dei diritti dei popoli. Lei deve avere il coraggio di andare avanti e di fare il contrario di quello che le è stato suggerito, di mantenere fede a quello che ha detto nella sua campagna elettorale, a quello che ha detto al suo popolo.

(L'oratore/oratrice accetta di rispondere a una domanda "cartellino blu" (articolo 162,

paragrafo 8, del regolamento))

 
  
MPphoto
 

  Liisa Jaakonsaari (S&D), sinisen kortin kysymys. – Te sanoitte, että britit ovat äänestäneet täydellisen muutoksen puolesta. Miten Te kommentoitte sitä, että tällä hetkellä viharikosten määrä Britanniassa Brexitin jälkeen on kasvanut 57 prosenttia? Viimeiseksi Independent-lehti kertoi, että Britanniaan muuttaneiden saksalaisten jälkeläiset ovat antisemitismin pelossa hakemassa takaisin Saksan kansalaisuutta.

Onko tämä se muutos? Paheksutteko Te tämän tyyppistä muutosta, mikä Brexitin jälkeen on tapahtunut Britanniassa, eli sitä, että viharikokset ovat kasvaneet niin valtavasti?

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio (ENF), Risposta a una domanda "cartellino blu". – Io non ho assolutamente parlato affatto di ciò che lei dichiara. Ma sono comunque convinto e sicuro che il risultato della Brexit sarà qualunque cosa ma non certo la rinascita di sentimenti razzisti, perché il popolo inglese, come tutti i popoli d'Europa, ovviamente a cominciare dal mio popolo, si onorano di essere antirazzisti.

 
  
MPphoto
 

  László Tőkés (PPE). – Tisztelt Miniszterelnök Úr! Tisztelt Elnök Úr! Az utóbbi évben kialakult migrációs válság közepette, valamint a britek kiválásáról szóló népszavazás nyomán Kelet-Közép Európa, illetve a szlovák uniós elnökség jelentősége felértékelődik. Európa ugyanis csak a térség országainak együttműködésével képes sikeres választ adni az egész kontinens politikai, gazdasági és szociális stabilitását veszélyeztető súlyos kihívásokra. Üdvözlöm, hogy a szlovák elnökég által meghirdetett prioritások között a fenntartható migrációs és menekültpolitika is ott szerepel, mely az EU elhibázott politikáját hivatott helyes irányba terelni ezen a téren. A milliós nagyságrendű emberáradat által előidézett problémák szinte megoldhatatlan feladatok elé állítják az Unió országait, legyen szó akár a növekvő beáramlás feltartoztatásáról és szabályozásáról, a bevándorlók elosztásáról és ellátásáról, a hatalmas anyagi megterhelést jelentő integráció megvalósításáról, a muszlim és az európai kultúrák összeütközéséről, vagy éppenséggel az elharapódzott erőszakos cselekmények, illetve a terrorizmus megállításáról.

A szlovák EU-elnökség nagy fába vágta a fejszéjét. Szlovákia eddigi migrációs politikája, és a visegrádi négyekkel való ez irányú együttműködés viszont arra a reményre jogosít fel, hogy együttes erővel, valamint a szomszédos nyugat-balkáni országokkal összefogva képesek lesznek kiegyensúlyozni Brüsszel és a nyugati államok egyoldalú és tehetetlen befogadás politikáját, és gyökeres fordulatot előkészíteni a migrációs válság megoldása irányában.

 
  
MPphoto
 

  Patrizia Toia (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Presidente Fico, io apprezzo la consapevolezza che lei ha dimostrato nell'assumere la presidenza dell'Unione europea in un momento così grave e questo ci rende fiduciosi. Lei parla di rilancio del progetto europeo: a noi pare, ascoltandola e leggendo le cose che scrive, che questa visione dell'Europa sia troppo limitata all'utilità, alla concretezza, agli aspetti economici del progetto europeo. Io dico e penso che utilità, concretezza ed economia sono il frutto, il risultato del progetto europeo, non la sostanza, non la vera forza e radice. Sono il risultato per tutti i cittadini quando l'Europa è forte, ed è forte perché è unita ed è unita perché è solidale. Perché se questo progetto si riducesse soltanto ai vantaggi economici, noi staremmo insieme al momento della ridistribuzione dei fondi ma ci saluteremmo e ci volteremmo le spalle nel momento in cui bisogna condividere un sacrificio, una difficoltà, una crisi. E allora, io dico che questa solidarietà va riscoperta e lei qui rappresenta 27 paesi nella loro unità, non certo 27 Stati alla ricerca di un'identità, che non viene negata bensì messa insieme nell'Unione europea. Qui non ci sono interessi solo nazionali; c'è un interesse comune da costruire, dove gli interessi nazionali si realizzano.

E un'ultima osservazione: i cittadini. Apprezzo che lei metta al centro i cittadini del progetto e che sostenga che i cittadini devono sentire l'Europa vicina. Ma i cittadini italiani o greci, che hanno accolto centinaia di migliaia di migranti e vedono l'Europa voltare loro le spalle, anche il suo paese, che cosa possono pensare di questo progetto? Lei non ha citato la riforma di Dublino nel programma: questa riforma ci sarà e la dovrà affrontare e da lei ci aspettiamo risposte in questa Presidenza anche su questi temi difficili.

 
  
MPphoto
 

  Branislav Škripek (ECR). – Slovensko zažíva historický moment a ja chcem odkázať všetkým obyvateľom Slovenska: Buďme hrdí na to, že máme naše rodné Slovensko, a aj na to, že patríme do Európskej únie. V tejto chvíli ale pripomeniem pravdu, ktorá sa pre politickú korektnosť vytratila z politiky na Slovensku aj v Bruseli. Náš kontinent sa musí prinavrátiť k rešpektovaniu Boha a princípov židokresťanskej filozofie.

Boh je stvoriteľ a najvyšší princíp všetkého a zdrojom požehnania pre Európu, človek sám o sebe nie je najvyššia hodnota, ktorej sa môžeme klaňať. Dva citáty otcov–zakladateľov EÚ: „Demokracia sa zrodila v deň, keď bol človek povolaný, aby v dočasnom živote uskutočňoval ľudskú dôstojnosť v osobnej slobode, rešpektovaní práv druhého a praktizovaní bratskej lásky ku všetkým“, to bol Schuman. A Adenauer povedal: „Moc, ktorá sa zneužíva, je zničujúca, ale moc sprevádzaná zodpovednosťou je darom od Boha.“

Najvyšší predstavitelia Únie, aj naši najvyšší politickí predstavitelia, vy ste dnes ich priami nástupcovia, ale o úcte k Bohu od vás nie je reálne počuť. Rešpekt voči pravde sa musí prejavovať aj v politických činoch, aj v osobnom správaní politikov v súkromnom živote. Prinavráťme sa ako zodpovední politici k Bohu a nezneužívajme, prosím, svoju moc. Ovocie takéhoto konania je zničujúce nielen pre vás, ale aj pre všetkých Európanov.

 
  
MPphoto
 

  Paulo Rangel (PPE). – Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, e queria saudar naturalmente a Presidência eslovaca, Senhor Comissário, eu queria dizer que há aqui, do meu ponto de vista, três grandes desafios para a Presidência eslovaca: o primeiro deles, que é o mais difícil, é sem dúvida a questão do Brexit. Aí, eu penso que é fundamental obedecer, no fundo, a três princípios ou quatro.

O primeiro é o de respeito por algum tempo para o Reino Unido organizar a sua posição, o segundo é o de, evidentemente, ter o melhor acordo possível mas com respeito pelas regras - se querem ter acesso ao mercado único têm de ter liberdade de circulação - e o terceiro é não nos envolvermos na questão constitucional do Reino Unido, ou seja, o problema da Escócia e da Irlanda do Norte. É o Reino Unido que tem de resolver, não é a União Europeia e eu julgo que a Eslováquia tem muitas lições a dar sobre isso por causa do processo de separação entre a República Checa e a Eslováquia, que correu de uma forma perfeita, porque ninguém interferiu.

O segundo ponto muito importante é o ponto de fortalecer a zona euro e aqui eu acho que era fundamental dar uma aceleração à união bancária que é um ponto essencial, nomeadamente do terceiro pilar que é o pilar do sistema de garantia de depósitos, que gostaria de ver aqui mais reforçado.

E último ponto, que para mim é fundamental, é a questão dos refugiados e das migrações e aí, sinceramente, devo dizer que não me satisfaz muito o programa da Presidência eslovaca, porque eu penso que só com um sistema de verdadeira repartição do esforço de receção de refugiados na Europa é que nós estaremos em condições de ter uma resposta humanitária à luz dos valores que são os valores europeus.

 
  
MPphoto
 

  Pavel Poc (S&D). – Pane předsedající, já nebudu tak politický. Já jsem strašně rád, že tady můžu přivítat slovenské předsednictví. Jsem rád, že můžu přivítat pana premiéra Fica nejenom jako politika, ale i jako přítele, skutečného přítele a skutečného demokrata, SMER jako sesterskou stranu mé vlastní sociální demokracie v České republice a Slovensko jakou mou bratrskou zemi. A na rozdíl od kolegy Macha mně je líto, že jsme se kdysi rozešli ze společného státu.

Co se týká programu, samozřejmě, že musíte řešit ty těžké věci, Brexit, všechny možné krize, ale já si vážím úplně jiné věci. Já si vážím moudrosti slovenského předsednictví, která je v tom, že se chystáte řešit i ty věci, zejména v oblasti zdraví a životního prostředí, které by mohly způsobit velmi brzy mnohem horší krize, než které dneska vidíme. Antimikrobiální rezistenci, endokrinní disruptory, je skvělé, že na to nezapomínáte.

Jestli potřebujeme nějakou změnu, potřebujeme změnu v komunikaci. Potřebujeme otevřenost, pravdu, méně arogance. Vy to umíte, pane premiére, naučte to i všechny ostatní v Radě.

A na závěr, protože mám jenom jednu minutu, jedno osobní přání. Roberte, přeju Ti pevné zdraví. Vydrž to!

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Trebesius (ECR). – Herr Präsident! Erstaunlicherweise sehen sich alle hier im Haus von Herrn Juncker über Frau Harms zu Herrn Weber vom Brexit in ihrer bisherigen Politik bestätigt und wollen weitermachen wie bisher. Die einen wollen mehr Europa und die Probleme weiter mit Geld zuschütten und die nächsten einfach starr an ihrem Wege festhalten, als sei nichts passiert. Das Signal war doch aber laut und deutlich: So weiterzumachen wie bisher, kann keine Lösung sein. Wenn Ihnen wirklich die Zukunft der jungen Menschen – und zwar nicht nur der jungen Briten – so am Herzen liegt, dann lösen Sie die Probleme jetzt und verschieben Sie sie nicht weiter in die Zukunft.

Die EU muss grundlegend reformiert werden, wenn man sie für die Zukunft fit machen möchte, wenn man den Binnenmarkt erhalten will. Wir müssen grundlegende Reformen durchsetzen, um die EU bürgernah und transparenter und vor allem demokratischer zu machen. Dazu muss man sicherlich auch radikale Schritte gehen.

Die slowakische Ratspräsidentschaft beginnt in einer für die EU schwierigen Zeit, und ich hoffe, dass die Slowaken die Kraft und den Mut haben, die notwendige Debatte hier in diesem Hause anzustoßen.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). – Týždeň predtým, ako sa oficiálne začalo slovenské predsedníctvo, oznámil britský premiér svoju rezignáciu. Áno, pre mladý štát, akým je Slovensko, je predsedanie v Rade Európskej únie veľkou výzvou. Nie však takou veľkou, aby kvôli tomu hneď odstupoval predseda britskej vlády.

Som poslankyňou Európskeho parlamentu už 13 rokov. Na domácej politickej scéne mám mnohé výhrady k vládnutiu nášho pána premiéra a niektorých jeho ministrov. Napriek tomu je pre mňa dnešné zasadnutie pléna vôbec najvýznamnejším za celé toto obdobie. Slovensko dnes totiž po prvýkrát v histórii predstavilo poslancom členských štátov a Európskej komisii svoj vlastný pohľad na témy, ktorým by sa mala Únia prednostne venovať počas najbližších šiestich mesiacov.

Svätý pápež Ján Pavol II. hovorieval, že Európa by mala dýchať oboma polovičkami pľúc. Verím, že slovenské predsedníctvo môže prispieť k naplneniu jeho slov. Pretože pretrvávajúce rozdelenie Únie na Západ a Východ sa najvýraznejšie prejavuje práve na pôde Rady. Až keď sa dokážeme zhlboka nadýchnuť do plných pľúc, vráti sa stratená dôvera občanov v európsky projekt. Slovensko má veľkú šancu, ale aj veľkú zodpovednosť. No aj s pomocou tohto Parlamentu verím, že túto výzvu zvládneme.

 
  
MPphoto
 

  Сергей Станишев (S&D). – Уважаеми г-н Председател, благодаря Ви, уважаеми г-н Министър-председател, пада Ви се трудната задача да председателствате Европейския съюз след британския референдум – едно събитие, което ще има дългосрочни последици за всички нас. И докато вървят споровете, дискусиите за бъдещата посока на икономическата, социална и институционална политика на Европейския съюз, трябва да се правят конкретни стъпки, които носят резултати, и които, наред с това, показват загриженост на Европейския съюз за хората.

Най-големият проблем, или един от най-големите проблеми, е младежката безработица. Затова европейските социалисти разработиха Европейски план за младежта. Той има четири стълба. Изисква много повече пари – до 20 милиарда евро, за младежката гаранция. Той изисква „Еразмус+“ за всички млади хора в Европа. Той изисква европейски културен чек за всеки млад човек. И той изисква детска гаранция в Европейския съюз.

Ако в председателството направите конкретни стъпки за реализацията на този план чрез ревизията на многогодишната финансова рамка, това ще бъде много добър знак за Европа.

 
  
MPphoto
 

  Dubravka Šuica (PPE). – Poštovani predsjedniče, želim čestitati slovačkom predsjedništvu. Svjesni smo da dolazite u vrlo teškom trenutku za Europu, u vrijeme Brexita, ekonomske krize, migracija, terorizma, svega onoga što pogađa Europu, i to je veliki izazov. S obzirom na to da dolazim iz Hrvatske pokušavam razumjeti razloge zbog kojih ste naveli ove četiri točke programa i nasuprot ovima koji misle da ste prepragmatični ja mislim da je baš to pravo rješenje, da se okrećete građanima, da želite da građani shvate konkretne interese Europske unije i konkretne pogodnosti koje sa sobom donosi Europska unija. To je ono što želite putem ove četiri točke poručiti.

Moje pitanje jedino je kako mislite pomiriti interese Višegradske skupine i ostatka Europske unije? Ja vjerujem da ćete vi racionalno i razborito moći to pomiriti i vjerujem da ćete razumjeti koje su dvojbe ovdje istaknuli naši kolege. Međutim, vjerujem u slovačko predsjedništvo, kojem zaista želim čestitati, ali naglašavam da ipak jedan od stupova Europske unije jest solidarnost. Vjerujem da će se to malo po malo razviti i u Slovačkoj i da ćemo svi zajedno biti solidarni i da ćemo zajedno razvijati Europsku uniju, sada s 27 zemalja članica.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). – Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky, ďakujem za Váš úprimný a odvážny prejav. V Európskom parlamente som už 13. rok, počula som už prejavy mnohých predsedov vlád a musím povedať, že málokto z predstaviteľov členských štátov hovoril o budúcnosti EÚ v súvislosti s potrebou otvoreného a aj kritického dialógu, o pomenovaní slabých miest, ktoré Úniu občanom skôr vzďaľujú ako približujú. Málokto tu hovoril tak často, v súvislosti so svojím programom, o občanoch, o napĺňaní ich potrieb. A mohla by som hovoriť o mnohých ďalších, dôležitých veciach, ktoré vo vašom prejave odzneli.

Pravdou však je, a to chcem povedať kolegyniam a kolegom tu v pléne Európskeho parlamentu, že slovenskí sociálni demokrati, ktorých vedie predseda vlády Robert Fico, boli vždy proeurópski a ukazovali svoju solidaritu k Európe v časoch, keď boli vládnou stranou, aj v časoch, keď boli opozičnou stranou. Keď niektorí z kolegov, ktorí sú dnes poslancami Európskeho parlamentu, neboli ochotní preukázať solidaritu voči dôležitým opatreniam, ktoré EÚ potrebovala.

Boli sme vládnou stranou a plnili sme všetky ťažké kritériá, aby sme sa mohli stať ako prvý štát Vyšehradskej skupiny členom Európskej menovej únie, a boli ťažké opatrenia, ktoré vtedy vláda musela zaviesť a ktoré musela vysvetliť svojim občanom. Takisto sme splnili všetky ťažké opatrenia v súvislosti s rastom HDP a s dodržaním finančnej disciplíny. A mali sme jeden z najlepších rastov HDP v Európskej únii. Boli sme opozičnou stranou, keď sme pomohli vtedajšej vláde, aby bola prijatá solidárna pomoc Grécku, aby bol zavedený európsky finančný mechanizmus.

Toto všetko pod vedením predsedu vlády Slovenskej republiky a predsedu sociálnych demokratov na Slovensku spravila Sociálna demokracia. Takže poprosím kolegov, ktorí dnes vystupujú kriticky, aby videli pôsobenie Sociálnej demokracie a predsedu vlády Sociálnej demokracie ako proeurópske a solidárne.

 
  
MPphoto
 

  Krišjānis Kariņš (PPE). – Priekšsēdētāja kungs! Premjera kungs! Šobrīd visas pasaules uzmanība — ne tikai mūsu — ir uz britu referenduma rezultātu. Viņu tauta ir teikusi, ka grib izstāties. Rodas jautājums vispār, kas tad Eiropas Savienība ir, kam viņa ir vajadzīga. Bet šī mums ir arī iespēja atgādināt, kāpēc un kādos veidos Eiropas Savienība mums un mūsu pilsoņiem tiešām ir ļoti noderīga. Proti, ir jautājumi, ar kuriem mēs daudz labāk un daudz vieglāk varam tikt galā tad, kad spēkus liekam kopā, nekā tad, ja domājam, ka katrs pats par sevi vienkārši tiksim galā.

Viena šāda konkrēta lieta, kas aktualizējas nākamā pusgada laikā, ir enerģētikas jomā. Mēs zinām, ka Eiropā mums ir kopīga ļoti liela energoatkarība no Krievijas, bet, lai mēs to risinātu, mums ir vajadzīgs tomēr sastrādāties kopā, mēs netiekam galā katrs atsevišķi. Ir divi konkrēti likumdošanas akti, kas tiek virzīti — viens ir gāzes drošības regula, otrs ir lēmums par starpvaldību līgumiem ar trešo valstu enerģijas piegādātājiem, un tieši jūsu prezidentūras laikā mums ir iespēja šos jaunos likumdošanas aktus nostiprināt, dodot mūsu pilsoņiem lielāku drošību un lielāku neatkarību no importētiem enerģētikas avotiem.

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes (S&D). – Senhor Presidente, nos próximos meses trabalharemos na revisão do Regulamento de Dublim e no reforço da EASO, entre outros desafios maiores, como os decorrentes do Brexit. Mas as suas posições nestas matérias, Presidente Fico, não auguram liderança europeia. O Senhor é europeísta? O Senhor afirmou, por exemplo, que o Islão não tem lugar na Eslováquia, os migrantes mudam a identidade do nosso país. Não iremos nunca trazer um único muçulmano para a Eslováquia, eles representam um grave risco para a nossa segurança. E o que dizer dos ataques aos refugiados nas fronteiras com a Hungria e a Áustria sobre o seu governo? E ter-se associado com outros do grupo de Visegrado para violar o Acordo de Schengen fechando fronteiras aos refugiados e asfixiando a Grécia?

Lamento, Senhor Fico, mas o Senhor de europeísta não me parece ter nada e de social—democrata ainda menos. Sem pôr em causa a qualidade e o empenho dos funcionários eslovacos, temo que a sua presidência da União Europeia só venha a agravar os problemas com que estamos confrontados. Tem seis meses para provar que eu estou enganada.

 
  
MPphoto
 

  Franck Proust (PPE). – Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, votre pays a donc pris, le 1er juillet dernier, la présidence de l'Union européenne. Au nom de la délégation française du PPE, je souhaite insister sur la nécessité d'une Europe qui protège contre l'instabilité. Précisément, il reviendra à la Slovaquie de prendre part aux négociations pour la sortie effective du Royaume-Uni de l'Union et d'anticiper le remplacement de la présidence britannique, initialement prévue pour le 2e semestre de 2017.

Aussi, je me réjouis de voir les priorités annoncées par le gouvernement slovaque, qui seront centrées sur l'Union économique et monétaire, la compétitivité, l'immigration, la protection des frontières extérieures, ou encore le marché unique numérique et l'union de l'énergie.

Mais attention, la présidence slovaque ne devra pas voir son programme de travail détourné par des événements érigés en crise par certains. Une Europe qui agit et protège, c'est une Europe qui apporte des solutions à des questions fondamentales, souvent oubliées au profit d'enjeux politiciens et électoraux. Ainsi pragmatisme, efficacité et volonté politique devront guider l'action de la Slovaquie et des États européens au cours des six prochains mois.

 
  
MPphoto
 

  Marlene Mizzi (S&D). – Il-Presidenza Slovakka bdiet fi żmien diffiċli wara r-riżultat tal-Brexit. Il-vot biex ir-Renju Unit jitlaq mill-Unjoni Ewropea kien il-vuċi tal-poplu Brittaniku li ħass li l-Unjoni Ewropea naqsitu, u li s-sħubija ġabitilhom aktar problemi milli kellhom bżonn. Nibża’ li dan hu s-sentiment taċ-ċittadini Ewropej.

Iċ-ċittadini tagħna qed iħossu li l-integrazzjoni, l-immigrazzjoni u l-globalizzazzjoni huma problemi, u għalhekk qegħdin jiffukaw aktar fuq l-iżvantaġġi tas-sħubija, u mhux qed japprezzaw il-vantaġġi tas-sħubija.

Il-messaġġ permezz ta’ komunikazzjoni u infomazzjoni ta’ kemm tiswa u hi importanti l-Unjoni għall-ħajja ta’ kuljum tan-nies, falla. Jekk le, għaliex, wara l-Brexit, l-aktar mistoqsija li kienet googled kienet “L-Unjoni Ewropea x’inhi?”. Tad-daħq kieku ma kinetx tal-biki!

Għalhekk, l-inizjattiva tal-Presidenza Slovakka, li trid tirbaħ lura l-fiduċja tal-Unjoni Ewropea, mhux biss hi tajba imma hi kruċjali.

Jekk le, l-isforzi biex intejbu il-qagħda finanzjarja, soċjali u ekonomika taċ-ċittadini tagħna, se tkun għal xejn.

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (S&D). – Mr President, Slovakia is taking over the reins of the Council for the first time in very turbulent times. I wish Prime Minister Fico every success, but one low-hanging fruit is the money market funds file. This file needs to be concluded quickly, especially in the current context, given the importance of these funds in addressing systemic risks and short-term financing of the economy. It will be a real feather in your cap, Mr Fico, if we can conclude on this where very many other Presidencies have failed.

I may be a British MEP but I am a committed European and I want to ensure that the EU can move forward. Learning from the recent events in the UK, I would suggest three points. Firstly, you rightly said it is important that the EU tackles its communication problems. The UK referendum shows the power of lies and exaggeration to sway rational people easily. However, it is important to recognise that many across Europe are feeling left behind. So the EU has to deliver by doing more on education and skills. Many of those who voted ‘Leave’ in the UK were frustrated by the effects of globalisation, so intensive programmes preparing people for this new world, which is developing at the speed of sound, should be a high priority.

Secondly, it is critical that you reform what is not working, and let us start with the Council. The EU is blamed for a crisis, from the economy to employment to migration, when it is Member States which block decisive and collective action, failing to implement what has been agreed. The EU is often depicted as centralised and strong, but the truth is, it is weak and fragmented.

Lastly, listen to the young people, 75% of whom voted in the UK to remain in the future. They are the future and make sure they have a say over it.

 
  
  

PRESIDENZA DELL’ON. ANTONIO TAJANI
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 

  Olga Sehnalová (S&D). – Pane předsedající, v první řadě mi dovolte popřát našim slovenským přátelům úspěšné první předsednictví. Jsem si jistá, že Slovensko tuto nelehkou roli zvládne. Možná uslyšíme méně vzletných slov, na která jsme v této souvislosti zvyklí, ale o to více praktických řešení a výsledků.

Z několika konkrétních priorit bych ráda krátce vyzdvihla zaměření slovenského předsednictví na využití potenciálu jednotného trhu, na spravedlivá pravidla jeho fungování a vysokou úroveň ochrany spotřebitelů bez ohledu na jejich státní příslušnost.

Myslím, že vlastní zkušenost bude slovenskému předsednictví v této věci velmi dobrým vodítkem. Věřím také, že společného pokroku dosáhneme v otázce Evropského aktu přístupnosti, který usnadní přístup ke zboží a službám lidem s postižením.

Vítám, že předsednictví plánuje také konkrétní iniciativy v otázce potírání nekalých obchodních praktik v potravinářství, po kterém volal ve své nedávné zprávě i Evropský parlament.

Přeji Vám, pane předsedo, mnoho trpělivosti a těším se na spolupráci. Hodně štěstí.

 
  
MPphoto
 

  Eduard Kukan (PPE). – Slovenské predsedníctvo sa začína v čase, keď Únia potrebuje, možno viac ako kedykoľvek predtým, silný leadership a presvedčených, zodpovedných politikov európskeho formátu. Stanete sa, pán premiér, tvárou Únie, ktorá bude musieť v najbližšom čase prijať vážne rozhodnutia dotýkajúce sa aj budúceho fungovania, otázok bezpečnosti, energetiky či vzťahov k svojim partnerom vo svete. Verím, že Slovensko je na túto úlohu pripravené a dokáže prispieť k zjednocovaniu na európskej úrovni.

Verím tiež, že Slovensko, ktoré bude predsedať Únii, bude proeurópske a jeho záujmom bude posilniť Úniu. Myslím si tiež, že treba, aby sme toto predsedníctvo brali ako príležitosť na využitie všetkých možností k tomu, aby naši občania cítili, že sú pevnou súčasťou Únie, ktorej predsedáme. Prajem Vám, pán premiér, a tým pádom aj nám všetkým, úspešné slovenské predsedníctvo.

 
  
 

Inizio della procedura catch-the-eye.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). – Κύριε Πρόεδρε, το μόνο σίγουρο που η προεδρία της Σλοβακίας έχει να αντιμετωπίσει είναι ότι υπάρχουν προκλήσεις και προβλήματα, τα οποία δυστυχώς η προεδρία της Ολλανδίας δεν κατάφερε να λύσει. Κύριε Πρωθυπουργέ της Σλοβακίας, κύριε Fico, το μεγάλο πρόβλημα που ταλανίζει αυτή την περίοδο την Ευρώπη και το γνωρίζετε, παραμένει αυτό των προσφυγικών ροών, αφού η συμφωνία της 18ης Μαρτίου με την Τουρκία δεν εφαρμόζεται, όπως δεν εφαρμόζονται και προηγούμενα συμφωνηθέντα ακόμη και μεταξύ των κρατών μελών.

Γνωρίζετε, κύριε Fico, ότι από τον Σεπτέμβριο εκκρεμεί η μετεγκατάσταση 66.400 προσφύγων, από την Ελλάδα. Πρόσφυγες οι οποίοι παραμένουν εκεί, γιατί η μετεγκατάσταση προχωρεί με αργούς ρυθμούς, αφού έχουν γίνει μέχρι στιγμής μόνο 1.503 μετεγκαταστάσεις. Επίσης, εκκρεμεί η αναμόρφωση των κανόνων του Δουβλίνου, ούτως ώστε να υπάρξει δίκαιη ανάληψη της ευθύνης όλων των κρατών μελών έναντι των προσφύγων, προκειμένου η Ελλάδα και η Ιταλία να μην μετατρέπονται σε αποθήκες ψυχών. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσετε.

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić (ALDE). – Poštovani premijeru Fico, na početku svoga govora rekli ste da Europa sedamdeset i jednu godinu živi u miru, da je Europska unija dostignuće mira i sigurnosti. Na neki način ste u pravu, ali ne do kraja.

Naime, zaboravili ste da je na području bivše Jugoslavije vođen krvavi rat i to svega prije dvadeset, odnosno dvadeset i pet godina. Zašto o tome govorim? Zato što niste spominjali proširenje i razumijem Vas, jer to u ovom trenutku nije baš najpopularnija riječ u Europskoj uniji.

Ali, molim Vas, brinite o zemljama zapadnog Balkana, brinite o pozitivnim događanjima koja se danas događaju na zapadnom Balkanu. Odnosi između Srbije i Albanije počinju biti normalni – to je velika novost na Balkanu, brinite o Bosni i Hercegovini zbog mogućih opasnosti koje dolaze iz te zemlje, a tu prije svega mislim na terorizam, brinite o onome što je značila balkanska ruta, jer sam siguran da slovačko predsjedavanje ima poseban senzibilitet prema tome.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL). – Pane předsedající, chtěl bych popřát slovenským kolegům, aby jejich předsednictví v Evropské unii bylo úspěšné.

Priority, které zvolila Bratislava, pokládám za velmi dobře vybrané. Zachycují jak klíčové rozvojové trendy Unie, tak i její problémy. Chci upozornit na dnes stále viditelnější a stále nebezpečnější problém, a to postavení malých zemí v Unii.

Zatím se zdá, že při řešení otázek spojených s Brexitem bude úkolem předsedajícího státu udržovat náladu, zatímco věcné problémy budou řešit velké státy a Komise. Když otvírám toto téma, nemluví ze mě ješitnost. Před dvěma lety pouze někteří politologové varovali, že se Evropská unie stále více podobá klasické mezinárodní organizaci s geopolitickou osou Berlín – Paříž, jejímž zájmům se ostatní musí přizpůsobit. Dnes i značná část veřejnosti v malých státech cítí druhořadost členství svých zemí a prestiž Unie klesá. Nepřeháním. V pondělí se konal v Paříži summit EU a zemí západního Balkánu. Kde byl zástupce předsednické země Slovenska? Že by Slovensko nemělo co říci k problému? To není možné.

I já Ti, milý Roberte, přeji pevné zdraví.

 
  
  

VORSITZ: MARTIN SCHULZ
Präsident

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D). – Domnule președinte, domnule prim-ministru, Slovacia preia președinția Consiliului într-o criză dublă - cea creată de refugiați și de Brexit. Nu va fi ușor să puneți în aplicare ceea ce ați spus aici. Avem nevoie de politici sociale, de punerea oamenilor în centrul acțiunilor, accent pe coeziune socială, reindustrializare, o mai bună apărare comercială a pieței interne.

Cred că trebuie să dați dovadă de fermitate în aplicarea măsurilor, dar și de o mai bună comunicare și transparență. Mi-aș dori, ca româncă, să susțineți intrarea urgentă a României, Bulgariei și Croației în Schengen și să creați un singur spațiu european, cu frontiere bine securizate, să nu mai avem, evident, două Europe cu două viteze.

Avem nevoie de investiții care să ducă la o adevărată coeziune socială, la o Europă cu cetățeni care au o calitate a vieții asemănătoare.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). – Chcem privítať slovenské predsedníctvo, chcem sa tešiť z toho, že po prvýkrát v histórii nášho členstva v Európskej únii je práve Slovensko predsedajúcou krajinou. Rád by som upriamil pozornosť na témy, ktoré by mohli pomôcť Európe, a to je kľúčové slovné spojenie, ktoré ste použili, pán premiér. Ľudská dôstojnosť. Použili ste to jedenkrát. Keď tu hovoril svätý otec František, použil to 18-krát. Ja Vás chcem povzbudiť, aby ste tak ako otcovia zakladatelia ľudskú dôstojnosť dávali do centra záujmu, aby ste aj v rámci slovenského predsedníctva, a to od počatia po prirodzenú smrť, toto presadzovali.

Chcem Vás tiež poprosiť, aby ste pri dojednaní alebo dokončení dojednania TTIP dbali na to, aby GMOs neboli v zmluve zakomponované. A tiež Vás chcem poprosiť o jedno. Vy často sám osobne hovoríte: „Ja som s mojou vládou vystavil alebo staviam diaľnice“, ale už nehovoríte, že je to za európske peniaze, že sú to vlastne eurofondy, ktoré nám v tom pomáhajú. Ale keď je niečo zlé, tiež si niekedy ten Brusel pokritizujete. Tak Vás chcem poprosiť, aby ste bol presvedčivý aj v týchto vyjadreniach.

 
  
MPphoto
 

  Mark Demesmaeker (ECR). – Mijnheer de eerste minister, uw voorzitterschap begint onder een turbulent gesternte. De voorbije twee weken hoorden we veel verschillende geluiden, maar ook één constante. De Europese Unie heeft behoefte aan een wervend verhaal om het vertrouwen van burgers te behouden of om het terug te winnen. Concrete en tastbare resultaten kunnen daarbij een doorslaggevende rol spelen. Als rapporteur voor het recente verslag van dit Parlement over biodiversiteit geef ik u graag één concrete suggestie: zet u volop in voor het behoud van de natuurrichtlijnen en ga resoluut voor een betere tenuitvoerlegging. De richtlijnen zijn fit for purpose.

Zoals u weet geniet dit standpunt niet alleen in dit halfrond overweldigende steun. Minstens 15 lidstaten onderschrijven dit verhaal en de meer dan 500 000 burgers die deelnamen aan de campagne Nature Alert verwachten van de Europese Unie niets minder dan dat de bestaande natuurregels terdege worden uitgevoerd. Stel dat half miljoen burgers niet teleur en maak er een erezaak van om de natuurrichtlijnen te redden tijdens uw voorzitterschap.

 
  
MPphoto
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D). – Señor Presidente, Primer Ministro Fico, ha escuchado usted en este Pleno expresión de buenos deseos para la Presidencia eslovaca, pero ha escuchado también preocupación con respecto a esos brotes de racismo y xenofobia que se han puesto de manifiesto en la jornada inmediatamente posterior al brexit en el Reino Unido, pero que recorren Europa. Porque Europa necesita abogados de su causa y, particularmente, primeros ministros y jefes de gobierno que defiendan la causa europea, sus valores, la política de asilo común, la política de libre circulación de personas, el sistema Schengen —y que lo hagan con alcance europeo y eso pasa también, por supuesto, por la Presidencia eslovaca— y un compromiso con el cumplimiento de los objetivos del Tratado de Lisboa.

Y, por tanto, le pido a usted que se desdiga de esas declaraciones que han hecho pensar a muchos en Europa que hay una Presidencia rotatoria de la Unión Europea con un Primer Ministro que piensa que no se es lo bastante eslovaco si se profesa otra religión, no se es lo bastante europeo si se profesa otra identidad.

Porque Eslovaquia es la historia de un éxito, es la historia de una integración europea que abraza su propia diversidad y se reconcilia con las identidades de sus vecinos. Le pedimos que haga eso en la Presidencia eslovaca.

 
  
 

(Ende des Catch-the-eye-Verfahrens)

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, podpredseda Komisie. – Ako tu už bolo viackrát spomenuté v dnešnej rozprave, Slovensko od pádu železnej opony stelesňuje úspešný európsky príbeh. Za krátke obdobie Slovensko vybudovalo demokraciu, postavilo sa na nohy, vstúpilo do Európskej únie, do Schengenu, ako prvá krajina strednej Európy zaviedlo euro. Všetci, ktorí sme tieto míľniky spoločne prežívali, vieme, ako bol tento vývoj zložitý, turbulentný, ale ako bol prospešný pre Slovensko a pre Európsku úniu.

1. júla odštartovalo Slovensko a Európska únia novú významnú etapu. Slovensko sa ujíma predsedníctva Rady EÚ v historickej chvíli, keď sa Veľká Británia rozhodla z Únie vystúpiť a keď mnohí lídri a občania volajú po sebareflexii. Bude preto potrebné zvládať riadnu agendu a túto historickú výzvu súčasne.

Vážený pán premiér, v prioritách, ktoré ste stanovili, bude mať slovenské predsedníctvo plnú podporu Európskej komisie. Spoločne budeme budovať hospodársky silnú Európu, modernizovať jednotný trh a lepšie využívať potenciál, ktorý tento najväčší hospodársky priestor ponúka. Verím, že počas slovenského predsedníctva posunieme vpred kľúčové návrhy z oblasti energetickej únie a digitálneho jednotného trhu a budeme pokračovať vo využívaní Junckerovho investičného fondu na budovanie modernej infraštruktúry a na zvyšovanie energetickej efektívnosti. Rozprúdenie investícií povedie k rýchlejšiemu hospodárskemu rastu, k tvorbe pracovných miest a k vytváraniu nových príležitostí pre mladých a nezamestnaných.

Slovenské predsedníctvo zdôraznilo, že v otázkach udržateľnej migračnej a azylovej politiky bude pôsobiť konštruktívne a vytvárať priestor na hľadanie najlepších riešení. V tomto kontexte bude potrebné využívať aj politiku Európskej únie voči tretím krajinám, a preto úloha globálnej angažovanej Európy určite vzrastie.

Popri týchto prioritách však bude azda ešte dôležitejšie, ako bude slovenské predsedníctvo viesť diskusiu o dvoch dôležitých otázkach: Ako sa bude formovať budúci vzťah Európskej únie s Veľkou Britániou, kde musíme nájsť férový prístup, a ako budeme fungovať vo formáte 27 členských krajín. Jean-Claude Juncker reagoval na výhrady občanov voči Európskej únii, ktoré zaznievali už v predvolebnej kampani do Európskeho parlamentu tým, že sme ako Komisia pripravili konkrétny stručný program, ktorý pozostáva z desiatich priorít, ktorým občania rozumejú a ktoré podporujú. V záujme boja s byrokraciou sme zrušili stovky návrhov či nepotrebných opatrení. Sme však pripravení na ďalšiu diskusiu, ako urobiť EÚ lepšou, obľúbenejšou a podporovanejšou zo strany našich občanov. Ako ste povedali, Únia je tu pre ľudí a je tu pre našich občanov.

Európska komisia víta, vážený pán premiér, Vašu pripravenosť na úzku spoluprácu medzi inštitúciami v príprave historického bratislavského samitu. Oceňujeme takisto načasovanie samitu, ktorý sa uskutoční deň po vystúpení predsedu Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera v tomto pléne a vystúpi so správou o stave Európskej únie. Verím, že posolstvo tohto vystúpenia a myšlienky poslancov, ktoré v nasledujúcej debate zaznejú, budú pozitívnym vkladom do debaty lídrov v Bratislave.

Som presvedčený, že jedným zo záverov by malo byť zrozumiteľnejšie vysvetľovanie našich krokov, priblíženie konkrétnych prínosov opatrení, ktoré prijímame pre našich občanov, ako aj vyjadrenie spoločnej vôle európskych lídrov spoluoslavovať európske úspechy, ale aj spoluniesť zodpovednosť za zložité a nie vždy populárne opatrenia, ktoré však niekedy musíme prijímať a ktoré musíme lepšie občanom vysvetľovať. Verím, že spoločným postojom, spoločným európskym úsilím zvýšime dôveru voči európskemu projektu a atraktívnosť európskej spolupráce. Verím, že to bude najlepšia odpoveď extrémistom, populistom, radikálom, ktorí neprajú Európe nič dobré.

Na záver mi, vážený pán premiér, dovoľte, aby som Vám a Vášmu tímu ako komisár a ako Slovák zaželal veľa úspechov a úspešné predsedníctvo, ktoré Európska únia v tomto čase veľmi potrebuje.

 
  
MPphoto
 

  Robert Fico, úradujúci predseda Rady. – Poviem na úvod niečo, čo neviem, či niekedy povedal nejaký predseda vlády. Chcem sa priznať, že za tie roky v slovenskej politike, ale aj za roky na čele slovenskej vlády som venoval veľmi malú pozornosť vašej práci. A zisťujem, že neviem toho veľa o Európskom parlamente. Ak by som to vedel, tak by som možno lepšie pochopil rozmanitosť a bohatstvo myšlienok, ktoré sa objavuje v tomto pléne. Rovnako by som privítal, keby ste aj možno vy mali viac informácií o jednotlivých členských štátoch. Preto chcem ponúknuť spoluprácu. Aj v rámci slovenského predsedníctva zabezpečiť podstatne viac kontaktov, aby sme sa vyhli niekedy nedorozumeniam, ale najmä, aby sme si lepšie rozumeli.

V každom prípade vám chcem poďakovať za záujem o prezentovanie priorít slovenského predsedníctva, chcem poďakovať za podnetné príspevky, ako aj za zaujímavé otázky, ktoré ste odprezentovali. Potvrdzujem, pán predseda Európskeho parlamentu, záujem slovenského predsedníctva o spoluprácu s inštitúciami. Nie je možné obísť Európsky parlament, nie je možné obísť Európsku komisiu. To hovorím aj predstaviteľom Európskej komisie. A nech je bratislavský samit prvou takouto skúškou nášho odhodlania mať túto spoluprácu na čo najvyššej úrovni.

Vážené dámy a páni, nie je možné odpovedať na všetky vaše otázky a príspevky. Dovoľte mi však urobiť niekoľko súhrnných záverov. Predovšetkým chcem ubezpečiť všetkých kolegov v tejto sále, ktorí presadzujú potrebu silných sociálnych a ekonomických tém, že patrím medzi politikov, ktorí vždy upozorňovali na nebezpečenstvo politiky, ktorá je založená len na šetrení. Myslím si, že Slovensko je dobrým príkladom toho, ako sa na jednej strane dajú dostať verejné financie pod kontrolu – máme bezpečne deficit pod tromi percentami, máme veľmi nízky verejný dlh na úrovni okolo 52 % a súčasne sme boli schopní robiť veľmi zaujímavé investičné aktivity. Samozrejme, za významnej podpory európskych fondov a ja nebudem klamať, ak tu pripomeniem, že 86 % všetkých verejných investícií na Slovensku pochádza práve z európskych fondov. Aj v tom je obrovský význam Európskej únie pre členské štáty, ktoré prišli po roku 2004.

Rád by som rovnako ubezpečil všetkých tých, ktorí hovoria o vzťahu Európskej únie a Veľkej Británie, že možno máme viac porozumenia pre tento proces ako ktokoľvek iný. Viackrát sa spomínalo rozdelenie Československa, v rámci ktorého bolo veľké pochopenie pre potreby ľudí tak v Českej republike, ako aj na Slovensku. Keby toto pochopenie nebolo, ťažko by sme dnes mohli vidieť úspešný príbeh dvoch krajín, ktoré spolupracujú a ktoré majú možno ešte lepšie vzťahy navzájom, ako to bolo do roku 1992, keď sme ukončili spoločný štátny život.

Vážené dámy a páni, bol by som veľmi rád, keby sme tieto skúsenosti – jedinečné – použili aj pri manažovaní komplikovaných procesov a predovšetkým mysleli na ľudí v dvadsaťsedmičke a na ľudí vo Veľkej Británii. Aby toto suverénne rozhodnutie Veľkej Británie, ktoré my rešpektujeme, nebolo na škodu občanov obidvoch týchto zoskupení.

Dámy a páni, chcem však pripomenúť aj to, že my sme prejavili veľkú mieru trpezlivosti – hovorím teraz o členských štátoch, ktoré prišli do Európskej únie v roku 2004. Veď si asi musíte uvedomiť, že to boli najmä Slovensko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko a ďalší, ktorí museli urobiť isté ústupky pri vzniku dohody medzi Veľkou Britániou a Európskou úniou. Pretože nám záležalo na tom, aby Veľká Británia zostala v Európskej únii. Tie ústupky sa týkali našich ľudí, ktorí pracujú vo Veľkej Británii, a tieto urobili aj ďalšie členské štáty. Ak sme teda preukázali trpezlivosť a porozumenie pre procesy vtedy, dúfam, že nám veríte, že rovnakú mieru trpezlivosti a porozumenia prejavíme aj v období, ktoré nás čaká v najbližších týždňoch a najbližších mesiacoch.

Pokiaľ ide o revíziu alebo inventúru Európskej únie, ja by som rád použil výraz inventúra. A chcem vám poďakovať za podporu myšlienky bratislavského samitu. Naozaj musíme predovšetkým začať vysvetľovať európskej verejnosti, v čom sú hodnoty Európskej únie, v čom vidíme obrovské privilégiá a výhody. Často používam príklad, prepáčte, ja ho zopakujem ten príklad, lebo mi na ňom záleží, bez zdržiavania času.

Dámy a páni, z osobného života v roku 1988 som chcel ísť na svadobnú cestu. A chcel som ísť mimo bloku bývalých socialistických krajín. Či veríte, alebo neveríte, celú noc som musel čakať pred špecializovaným obchodom, aby som si ráno mohol kúpiť zájazd do krajiny, ktorá je mne a môjmu srdcu veľmi milá, na Maltu. Čakal ma celý rad povolení, žiadostí, súhlasov a prísľubov. Bol som svedkom komplikovaných hraničných kontrol.

Preto mi verte, že bolo pre mňa veľmi emotívne, keď som s rakúskym kancelárom Alfredom Gusenbauerom pílil závoru na rakúsko-slovenskej hranici. A ja viem, v čom je význam a hodnota Schengenu. Ale vie to dnes 20-ročný človek, ktorý si sadne do auta a bez akéhokoľvek zaváhania cestuje cez celé Slovensko, Rakúsko, ide ďalej do Nemecka, pokračuje do ktorejkoľvek krajiny? Berie to ako prirodzené, samozrejmé a vôbec to nevníma ako nejakú hodnotu. My nie sme schopní predať ani len tieto cennosti EÚ, ktoré momentálne máme. Aj toto by mala byť jedna z úloh samitu v Bratislave – nastaviť novú komunikáciu, samozrejme aj sa postaviť k výzvam, ako je bezpečnosť, boj proti terorizmu, ale predovšetkým silné sociálne a ekonomické témy.

Chcem ešte pána kolegu z Českej republiky – pána Teličku – ubezpečiť, že ja mám veľké problémy s niektorými pracovnými metódami Európskej rady. Idete možno do veľmi radikálneho postoja, že poďme, napríklad, zverejniť konania Európskej rady. Ja by som privítal na úvod, keby sme zmenili aspoň niektoré pracovné metódy, ktoré nemajú nič spoločné často s kolegialitou a s kolektívnym hľadaním východísk v tomto významnom európskom orgáne. A dovoľte mi ešte sa dotknúť problematiky V4, pretože bola viackrát spomínaná.

Dámy a páni, prosím, rešpektujte, že V4 je unikátna regionálna spolupráca. To nie je federálny štát. Sú to štyri samostatné suverénne krajiny, ktoré prešli jedinečnými transformačnými skúsenosťami. Veď my sme prešli od roku ʻ89 procesom, ktorý v iných krajinách trval možno stovky rokov. A to nás priblížilo. Máme na mnohé veci rovnaký názor. Máme rovnaký jazyk. Ale prosím, verte mi, bol som veľakrát súčasťou rokovaní V4. V4 nikdy neprijala žiadne antieurópske alebo protieurópske postoje. Možno používala iný jazyk. Nám na tejto regionálnej spolupráci záleží, ale záleží nám aj na tom, aby V4 bola vždy vnímaná ako inštitúcia, ktorá rozumie európskym témam a ktorá podporuje hodnoty, na ktorých Európska únia stojí.

Úplne na záver k migrácii, pretože táto téma bola otváraná niekoľkokrát. Vláda Slovenskej republiky je za spoločnú migračnú politiku v rámci Európskej únie. Ale sme aj za mieru pružnosti pre jednotlivé členské štáty pri ponúkaní nástrojov, ako prispieť k riešeniu migračnej krízy. Ja môžem za Slovensko uviesť – na našom území pomáhame Rakúsku so žiadateľmi o azyl v Rakúsku, ide o stovky migrantov, ktorí sú umiestnení v slovenských zariadeniach. Poskytujeme stravovanie, poskytujeme ubytovanie, poskytujeme zdravotnú starostlivosť. A sme pripravení, aby sme ďalším krajinám, ktoré sú pod tlakom žiadostí o azyl, pomohli podobným spôsobom.

Jednoducho máme praktický problém s jedným z aspektov migračnej krízy, ale nikto nemôže vládu Slovenskej republiky obviňovať, že by nebola solidárna, pretože robíme všetko preto, aby migračná kríza bola vyriešená. V tomto vás prosím o pochopenie, v tomto vás prosím aj možno o dôslednejšie informovanie sa, pretože potom môže dochádzať k rôznym nedorozumeniam.

Vážený pán predseda Európskeho parlamentu, bolo pre mňa veľkým potešením a cťou predstaviť priority slovenského predsedníctva. Opakujem, som veľmi rád, že boli prijaté s takýmto záujmom, ale je to dané okolnosťami, za ktorých slovenské predsedníctvo nastupuje. Želám si, aby slovenské predsedníctvo nebolo len úspechom vlády Slovenskej republiky, želám si, aby slovenské predsedníctvo bolo spoločným úspechom všetkých inštitúcií Európskej únie a na prospech Európskej únie aj ľudí.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Die Aussprache ist geschlossen.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 162 GO)

 
  
MPphoto
 
 

  Ádám Kósa (PPE), írásban. – Nagy reményekkel tekintek a szlovák elnökség elé. Fogyatékossággal élő képviselőként örömmel láttam, hogy a holland elnökség számos hibája ellenére egy fontos dossziét sikerrel lezárt, ez pedig a közszolgálati szektor honlapjainak akadálymentesítéséről szóló direktíva. A szlovák elnökség egy hasonló, de jóval szélesebb kört felölelő dossziéval kell foglalkozzon, ez pedig a „European Accessibiliyt Act”. Nyílván nem ebben a félévben lesz lezárva, sem egy éven belül, de ha az elején nem foglalkoznak komolyan ezzel a dossziéval a Tanácsban, az előre meghatározza az egész folyamat tempóját. Ezért örülök annak, hogy ezt a kérdést kiemelten kezelik az elkövetkező fél évben.

 
  
MPphoto
 
 

  David McAllister (PPE), in writing. – As Parliament’s standing rapporteur on Serbia, I welcome that the Slovak Presidency Programme sets out EU enlargement as one of five themes of central importance. EU enlargement policy represents the most effective instrument of positive change in the Western Balkans. It is most welcome that Slovakia seeks to maintain the momentum and credibility of this process.

With regard to Serbia, the opening of Chapters 23 (Judiciary and Fundamental Rights) and 24 (Justice, Freedom and Security) is overdue. After tireless efforts by the Serbian negotiation team, the Commission and many Member States, a compromise has still not been reached. Not only the Serbian Government, but also the major political parties and Serbian civil society organisations urgently call on the European Union to open these chapters. The opening would be followed by Belgrade’s obligation to establish a track record in important areas such as justice, internal security, fundamental rights, the fight against corruption and organised crime. Therefore I would like to encourage the new presidency to bring back all 28 Member States to the table in a spirit of compromise to help Serbia to continue on its path towards the European Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. – Európa nem az elitek, nem a brüsszeli bürokraták projektje. Európa mindenki projektje, aki nem akar háborút és pusztító nacionalizmust. Szlovákia a legjobb példa arra, hogy az európai projekt működik, a kibékíthetetlennek tűnő ellentétek feloldhatóak. Európai közvetítésnek köszönhetően olyan magyar és szlovák pártok kormányoznak együtt, amelyek 20 éve még szóba sem álltak egymással. Ezért ne mondja nekem senki, hogy Brüsszelt meg kell állítani, vagy hogy az Európai projekt elavult lenne. A következő elnökségi időszakban egyik legfőbb feladatunk, hogy megakadályozzuk azt, hogy az Unió-ellenes erők hazugságokra, az emberek félelmeire építve eltérítsék az Európai projektet.

Az uniós tagság történelmi lehetőség arra, hogy felzárkózzunk a fejlett nemzetek sorába, illetve a világ legerősebb gazdasági-politikai szövetségének tagja lehessünk. Az uniós tagságának nincs alternatívája. Egy szlovák politikus kollégám úgy fogalmazta meg: „vagy az asztalnál ülsz, vagy a menün szerepelsz.” Ha felelőtlen politikusokra hallgatva az Unió, a világ legerősebb gazdasági-politikai szövetségének elhagyására szavazunk, történelmi hibát vétünk. Az Unión kívül nincs élet és a soron következő szlovák elnökség feladata ezt megmutatni. Azt, hogy az európai asztalnál ülünk, vagy a menün szerepelünk, nekünk kell eldöntenünk.

 
  
MPphoto
 
 

  Péter Niedermüller (S&D), írásban. – Nemrég múlt öt éve, hogy hatályba lépett a nemzeti roma stratégiák európai keretrendszere. A keretrendszer bár hozott bizonyos eredményeket, jelentős előrelépés nem történt az elmúlt években. Ezt az álláspontot erősítette meg a témával foglalkozó civil szervezetek véleménye mellett a Számvevőszék nemrég nyilvánosságra hozott, a romák támogatását szolgáló fejlesztési forrásokról szóló jelentése is. Számos megoldandó problémáról számolt be a Bizottság a témával foglakozó június 28-i jelentése is. Az ötéves évforduló, a keretrendszer félideje jó alkalom arra, hogy új lendületet adjunk az európai roma politikának, és az eddigieknél határozottabb lépéseket tegyünk a legnagyobb európai kisebbség szociális, lakhatási, egészségügyi és foglalkoztatási problémáinak megoldására, az őket sújtó diszkrimináció és előítéletek felszámolására.

Éppen ezért sürgetem a Tanács szlovák elnökségét, hogy a következő félévben a Tanács fogadjon el olyan következtetéseket, amelyek megerősítik a keretrendszer végrehajtását, biztosítják a nemzeti stratégiák civil és szakmai ellenőrzését, a roma közösségek jobb bevonását a programokba. Olyan európai keretrendszerre van szükség, amelyik biztosítja az iskolai szegregáció megszüntetését, a kilakoltatások elleni védelmet, a romák hatékony társadalmi integrációját, a cigányellenesség visszaszorítását.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. – Medzi priority slovenského predsedníctva patrí aj udržateľná migračná a azylová politika, s čím určite každý súhlasí a bude od Slovenska očakávať aj konkrétne kroky. EÚ je v situácii, keď čelí nárastu extremizmu, nenávisti, xenofóbii a posilneniu ultrapravicových a nacionalistických strán, ktoré neriadenú migráciu využívajú na upevnenie svojich pozícií a rozrastanie radov euroskeptikov. Migračná a utečenecká kríza preverila našu schopnosť riadiť vonkajšie hranice, udržať celistvosť Schengenu. Verím, že práve Slovensko, ktoré má svoju schengenskú hranicu zabezpečenú tak, že o jeho rady v tejto oblasti prejavili záujem aj USA a ďalšie štáty, bude vedieť EÚ ponúknuť konkrétne riešenia v ochrane vonkajších hraníc EÚ. Pri predstavovaní priorít slovenského predsedníctva pán premiér Fico zdôraznil tiež kľúčové zameranie na občana, aby sa pre občanov EÚ politika EÚ stala zrozumiteľná, hmatateľná, aby sa odbúrala zbytočná byrokracia a aby za každým rozhodnutím európskych inštitúcii videli výhody a možnosti pre svoje uplatnenie a lepší život v spoločnej Európe. Verím, že po polroku odovzdáme predsedníctvo ďalšiemu členskému štátu so cťou.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne. – Slovensko má príležitosť ukázať svoje schopnosti, ale aj opätovne nadobudnúť dôveru našich partnerov. Popri urgentných témach spojených so zaistením bezpečnosti EÚ, s utečeneckou krízou, Brexitom, ruskou agresiou, ale aj stále otvorenou gréckou otázkou nesmie EÚ stratiť zo zreteľa témy rozvoja európskej ekonomiky, nakoľko podstatná časť európskej ekonomiky je založená na malých podnikateľoch a živnostníkoch, ktorí si zaslúžia väčšiu podporu dokončením spoločného európskeho trhu, znižovaním administratívneho zaťaženia, ako aj zjednodušením pravidiel. V týchto úlohách, ako aj v ekonomických témach môžeme uspieť len spoločným európskym postupom založeným na vzájomnej spolupráci. Slovensko môže využiť svoje prvé predsedníctvo v EÚ na prehĺbenie európskej koordinácie a dôrazné presadzovanie dohodnutých pravidiel a riešení. Máme na to, aby sme ponúknutú šancu využili a dobre odkomunikovanými výhodami tak zvýšili u občanov dôveru v európsku myšlienku.

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. ANTONIO TAJANI
Vicepresidente

 

5. Priprema programa rada Komisije za 2017. (rasprava)
Videozapis govora
MPphoto
 

  Presidente. – L'ordine del giorno reca la discussione sulla dichiarazione della Commissione sul tema "Preparazione del programma di lavoro della Commissione per il 2017" ((2016/2773(RSP)).

Prima di dare la parola al Vicepresidente Timmermans voglio informarvi che non potrò concedere le domande "cartellino blu" perché le votazioni devono iniziare tassativamente alle 12.30, essendo molto lunghe, oltre un'ora, ragion per cui molto probabilmente non potrà essere prevista neppure la procedura catch-the-eye.

 
  
MPphoto
 

  Frans Timmermans, First Vice-President of the Commission. – Mr President, for several years now Parliament has engaged with the Commission in a constructive, structured dialogue, as provided for in the framework agreements. From the Commission side, your input at an early stage in the preparation for the Commission Work Programme is very important and welcome. Today I am here to listen to you about the priorities for next year, as you see them, and the Commission will pay particular attention to the resolution you intend to adopt tomorrow.

I welcome the fact that the Council too is now anchored in this process thanks to the interinstitutional agreement on better lawmaking. It did not get much attention outside of the institutions but I think it is a great innovative approach to make sure that all three institutions are equally locked into our priorities. Our dialogue is all the more important in light of the current challenges, which can only be met together. We need to agree on a focused, prioritised agenda which can deliver on the big things where Europeans expect our Union to produce concrete results.

The work of the Juncker Commission is guided by the 10 priorities of the political guidelines. This was the basis on which Parliament approved the College of Commissioners and this will not change. More than ever, we need to get our heads down and work hard to focus on key challenges ahead for our economies and societies – areas where the EU can make a real and positive difference to people’s lives and help them regain a sense of control over their futures and destinies.

Jobs, growth and investment must therefore remain at the top of our agenda. The European Fund for Strategic Investments is producing results and should be extended beyond 2018. The Commission has accelerated work under the European Agenda on Migration for a swift, coordinated response to the refugee crisis. We presented a package on legal migration last month; our Dublin reform is already before you; and we will come forward with the remaining proposals to strengthen our common European asylum system next week. I count on you to make swift progress on these difficult but important issues.

Having invested considerable efforts towards the Paris climate deal, we now need to begin delivery across the full range of our climate and energy policies. Our proposal for ratifying the Paris agreement has been tabled and we will make the proposal on the Effort Sharing Decision for the non-ETS sector before the summer break. By the end of the year, we will make proposals on renewables and energy efficiency. So there is significant work to do in this area, and rapid delivery should be a priority for all of us.

The digital single market package, presented on 25 May 2016, with proposals on geo-blocking, cross—border parcel delivery and customer protection, has the potential to deliver significant benefits for businesses and consumers. If we can ensure that these proposals are adopted in 2017, alongside the proposal on portability and coinciding with the end of roaming charges, we will have made a major step towards delivering results for our citizens. We are also following up on the Five Presidents’ report on European monetary union, completing the banking union, building a capital markets union and reinforcing multilateral surveillance.

Reinforcing the social dimension of our policies is a key aim of this Commission and I think you have seen that clearly reflected in this year’s European Semester. In terms of initiatives, we recently presented a New Skills Agenda on which we hope discussions can advance rapidly. The public consultation on a European pillar of social rights will close in December and the follow—up initiatives will come next year.

One thing is clear: in meeting the challenges we face, we need to coordinate our action with the European institutions and with the Member States. We need to make the best use of the means at our disposal. The mid—term review of the Multiannual Financial Framework is a key moment. The College will hold a first discussion before the summer break and present its review in the course of the autumn.

By the end of this year we will have a lot on the table. The Commission Work Programme for 2017 will take this into account. We will also identify key proposals which are currently before Parliament and the Council to start a discussion with you on setting common priorities in a joint declaration, as is provided for in the interinstitutional agreement on better lawmaking. As in the two previous years, the work programme will focus on a limited number of new initiatives which the Commission makes a political commitment to deliver between October 2016 and December 2017.

Making sure that the existing body of law is fit for purpose is as important as tabling new initiatives, and I see what I would almost call a cultural change in the three institutions, to place a focus on that aspect of our work as well. The REFIT (Regulatory Fitness and Performance) platform is already working on opinions on a number of key stakeholders’ suggestions to feed into the discussions on the Commission Work Programme. The platform has worked very hard and has come up with a number of important suggestions and opinions that can be very useful to all of us. We are also updating the REFIT scoreboard to make it easier to use.

Our dialogue on the work programme is an important and concrete aspect of the cooperation between our institutions. The Commission is committed to working closely with you and the Council in the preparatory process. I reiterate that today I am here to listen to you. What you say here, honourable Members, and then your resolution, will help us shape the letter of intent which will be sent to you on 14 September in parallel with the President’s State of the Union address. After that, our dialogue will continue in the Conference of Committee Chairs, in the Conference of Presidents and here in plenary when we present the work programme to you on 25 October.

Let me finish with one remark. If we do this work together as two institutions and also incorporate the Council in these discussions, then nobody on the Council side will be able to say, when they go home, ‘That’s Brussels: that is not us’. We will get them into the process and then they will have to defend their own responsibility in that process when they go home. Brussels is all of us, including national governments.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  József Szájer, on behalf of the PPE Group. – Mr President, there are two types of politicians, and after the UK referendum we have seen both.

One is very good at and very effective in destroying things which have been built through decades of hard work. After the destruction is completed, they leave the scene and do not want – or are not able – to participate in building further. The sign of this escapism is shown at this very moment with Mr Farage’s empty seat.

The majority of colleagues in this Parliament have been choosing a different way, which is to deliver in time the Commission work programme 2017 for the first time in several years, which is one way of participating in rebuilding, step by step, through hard work. After the turbulent past years, something for sure needs rebuilding. There is a need for economic recovery, for renewal, for a better Europe, but what we most need to rebuild is the diminishing public support for the European project. Let me quote my favourite sentence from the resolution we are going to adopt this afternoon: ‘Europe now faces many common global challenges, but also increasing frustration and worry among many citizens about uncertain life prospects and the lack of opportunities that citizens expect decision-makers to respond to’, and ‘whereas it is urgent to win back the hearts of Europeans’. This is the most important which we have to do, but merely by continuing our job, business as usual, we cannot do that. We have to rebuild the trust only with change, sometimes with radical change in order to meet the requirements and the expectations of citizens.

I do not want to fall into the other trap of politicians to exaggerate too much, but I think that this resolution – with the very good collective work of the last few months of negotiations with the leadership of Maria João Rodrigues – is a step in the right direction. A modest step, but I think in rebuilding Europe, rebuilding trust is a very important one.

It is significant that this is the first time in several years that we are bringing this paper, the knowledge of the Commission, much earlier so we can really use this instrument in order to influence by hard negotiations the work of the Commission. Just let me end by saying that what we want is basically to provide the best conditions for future young generations, for SMEs, for business, to create employment and to reshore jobs. The single market is a great opportunity but needs a digital dimension. There is a new deal, as the Commissioner has mentioned. A new deal is needed in order to rebuild the trust, not just between the people and politicians, but also between European and national politicians. This is how we can listen to the hearts of the people. Listen to your heart.

 
  
MPphoto
 

  Maria João Rodrigues, on behalf of the S&D Group. – Mr President, the European Union, as we know, is dealing with overlapping crises – refugees, security, terrorism, unemployment, divergences – but the most recent one, which is raising a fundamental question, is the Brexit issue.

Citizens are concerned about the way to get control of their lives. There is a big choice about that. Either we go back to national borders or we are able to build, together, better European solutions. For this we need to have a strong and clear road map. This EP resolution is Parliament’s first contribution to defining that road map. We think that the road map should be clear on better European solutions – and, firstly, on how to address citizens’ concerns. We are calling for a strong European pillar of social rights, ensuring that all citizens can count on good working conditions, social protection and social services, while also getting access to better skills for better jobs. This is particularly crucial for young people in Europe.

We know, too, that Europe needs to deliver on a new EU global strategy. We welcome the proposal from Federica Mogherini and the Commission in this direction because we think that Europe needs to renew, first of all, the way it works with neighbouring countries to stabilise them and support their development. This is also the best way to manage migration flows, while ensuring that we can host refugees in a manner commensurate with European standards.

Moreover, we need to ensure, once and for all, that we reverse the current trend of economic and social divergences undermining the very heart of Europe. This is happening in the EU as a whole and we need to address it with a strong policy for economic and social cohesion. It is happening too inside the eurozone, and for that we need to complete economic and monetary union with banking union and fiscal capacity.

So these are our requests. We are glad to work with the Commission and the Council and we believe the community method is the right way to deliver these European solutions.

 
  
MPphoto
 

  Vicky Ford, on behalf of the ECR Group. – Mr President, the report on the annual work programme lets us – the elected politicians – set out our priorities and expectations of the Commission, and my Group in the ECR tabled a very detailed resolution touching on every policy theme of work that we do here in Parliament. More investment in industry, in research and development, and advancing the digital market would strengthen the economy, and create more jobs and growth. On migration and the refugee crisis, we want to work to help the most vulnerable, but also ensure that national governments have a final say. We want to support our fishermen and farmers, remove red tape from businesses large and small, and give European taxpayers value for money.

In the joint resolution there was much I could agree with but, unfortunately, in negotiations the Left called for more EU taxes, increases to the EU budget and mandatory targets for migration, and my Group could not agree to these issues.

On Brexit: in the past few weeks, I have spoken to thousands of people. Those voting ‘Remain’ did so for economic and political stability, but those voting ‘Leave’ said they felt that the EU was out of touch and undemocratic. They spoke of these five presidents they had not elected; they saw high unemployment on the edges of the euro area and feared it would spread; many of them felt the pressure of migration on their own local communities. ‘Leave’ won and we need to respect that, but please do listen to those real concerns.

I hope a new relationship will be found that is mutually beneficial to both sides, that minimises the economic uncertainty – not just in the UK, but across the continent too – and allows us to continue to work on vital issues like security. But it is going to take time and space and calm, cool heads to rebuild that trust. I hope we will find that time and space in the year ahead.

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, we are discussing the Commission Work Programme at the most difficult moment in the history of European integration. The European Union is disintegrating at a frightening speed. Anti—EU forces are on the rise, demolishing what has been built up over decades by the post-war generations but, instead of offering an alternative vision for the future, they just jump ship. Thank you, Mr Farage.

Against this this backdrop, the Work Programme of the Commission must be more than a mere list of legislative proposals. It must offer the outlines of a new European Union because the kneejerk reflex to the current anti-EU mood is to weaken Europe even further, assuming that if we scrap a few more directives people will suddenly embrace the European project. But that is a dramatic mistake. People’s existential anxieties will not be addressed by eliminating rules on vacuum cleaners or the curve of cucumbers.

People are anxious and insecure because, in just a few decades, the world has changed beyond recognition. Globalisation, the digital revolution and urbanisation have radically changed the way that we live. Our communities have become much more diverse with immigration and advancing gender equality. Political and economic leadership is no longer the monopoly of middle-aged white alpha males. Agriculture and industry have been overtaken by the knowledge economy and what was considered a very good CV 30 years ago no longer opens doors today. Our old familiar world has gone. There is a 50-50 split in the population that is reflected in the electorate, not just in Europe, but also in the United States and elsewhere. Each side is terrified of the world view of the other and our task is to offer a plan for healing this rift.

We must do justice to both. It is not just about a victory of one group over the other, it is about creating a society where both feel safe and at home. The kneejerk reflex of weakening the EU in response to the rise of anti-EU sentiments is the wrong one. It does not do justice to those who do want to grasp the opportunities the 21st century world offers, nor does it help in any way those who feel threatened by a new world. It is a mistake to think we can weaken the anti—EU populists by weakening the EU. We have to make the EU stronger, more democratic and more accountable, and more able to act and address the big challenges of today.

The European Parliament and the European Commission have, by and large, understood this, but the national governments are tearing the European Union apart like a bunch of political hooligans, using Europe like a punchbag, and this must stop. I call on all national politicians to stop Europe-bashing. Stop the blame game. Stop the lies. Take your responsibility for Europe. We all have a responsibility to offer a real prospect to all European citizens, a Europe where everyone has a place, a place for all – young and old, city and countryside, men and women, people of all shapes and sizes and all walks of life – and that must be the message of the Commission Work Programme.

 
  
MPphoto
 

  João Pimenta Lopes, em nome do Grupo GUE/NGL. – Senhor Presidente, discutimos este programa de trabalhos ante a enorme magnitude política da decisão soberana do povo britânico de abandonar a União Europeia. Uma expressão soberana que resulta e evidencia a profunda crise política, económica e social do projeto de integração capitalista europeu e das profundas contradições que o caracterizam que resultam da sua natureza de classe. Uma expressão que confirma o cada vez maior distanciamento dos povos da Europa, da União Europeia e das suas políticas de exploração dos trabalhadores e dos povos, em benefício do grande capital europeu. Lançam agora fugas para a frente que aprofundarão o carácter federalista da União Europeia e a concentração de poder no seu seio, em confronto direto com os interesses e aspirações dos povos. Pintem-nas como quiserem, a União Europeia não é reformável e aos que contrariem as vossas políticas de austeridade, empobrecimento e exploração, mesmo que de forma moderada, a resposta são chantagens, ameaças e sanções.

Esta é a vossa matriz. Exige-se a reversibilidade dos tratados e a revogação do Tratado orçamental e do Tratado de Lisboa. Exige-se a criação de um programa de apoio aos Estados-Membros que pretendam negociar a saída do euro pondo termo à submissão e espartilho da moeda única. Exige-se a renegociação das dívidas soberanas, em boa parte ilegítimas. Exige-se a revogação da união bancária, o controlo público da banca e a recuperação dos instrumentos soberanos de regulação da economia dos Estados—Membros.

Será a luta dos povos a romper com as vossas políticas, construindo uma Europa de cooperação, de paz e de solidariedade entre países soberanos e iguais em direitos.

 
  
MPphoto
 

  Bas Eickhout, on behalf of the Verts/ALE Group. – Mr President, I think the words most heard in these last weeks are ‘wake-up call’ and ‘no business as usual’. These words at least are being used by everyone but the big question is, of course: what do we do with that? Are we really serious that we want a change of course, or is it just rhetoric that we are pretending to listen to citizens but then just continuing as we have always done? And I fear sometimes it is the latter.

If you listen to some of the Prime Ministers, they are saying that what Europe should do mainly is focus on the internal market and trade. That has been the message of Europe for decades. That was the message that Cameron was trying to get across to UK citizens. He lost on it. And I would almost like to say to those politicians who think that this would be the way to get out of this crisis: ‘It is not the economy, stupid’. It is not.

It is people not feeling that the EU is giving them social protection, people feeling that their society is losing its grip because there is no control over multinationals and that the countries have no idea how to gain control over this. That is the core of the problem and that is what we expect from Europe: to give protection to the people, to give social protection to the people, and that is where the EU needs to deliver. And that is why we need a change of course: in our economic governance, for example, which is still focused only on reducing debt. That needs to change. That is a reform that we are asking for, and that is very crucial.

But it is the same when you look at future challenges. The challenges of the future lie in our economy. It needs to be a resource-efficient economy. That is the future challenge that needs to be addressed and not to be looking back at the 20th century. And look at the reaction of a lot of leaders. They say now in the UK that they want to lower corporate tax to keep companies. Other countries want to get companies to come to their country. It is that race to the bottom that our citizens have rejected. And if we are not able to overcome this together – instead of a closed Council where there is no transparency, where they are just fighting for their national interests – if we cannot overcome that, then we can carry on saying for a long time that is not business as usual but, in the end, it is business as usual: a race to the bottom where our citizens are losing out.

 
  
MPphoto
 

  David Borrelli, a nome del gruppo EFDD. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Presidente Juncker, nel presentare il suo piano d'azione 2016, esordì con questa frase: "è il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione". E perché si riteneva utile e necessario andare oltre l'ordinaria amministrazione? Perché, ci disse Juncker, i cittadini si aspettano che l'UE faccia la differenza. Dopo un anno, quali risultati vediamo? In quali settori i nostri concittadini possono dire che l'UE abbia fatto la differenza? Per costruire un piano efficace e coerente per il 2017 è necessario rispondere a queste domande ed è necessario rispondere con concretezza, guardando in faccia alle situazioni.

Nessuno qui vuole negare che in questi mesi le istituzioni europee si siano trovate davanti a sfide importanti, a sfide nuove, a sfide anche inaspettate. Ma l'Unione ha fatto la differenza? Le dieci azioni chiave proposte dal piano di lavoro della Commissione 2016 hanno fatto la differenza? È evidente a tutti noi che alcuni risultati non si ottengono nel breve termine, che occorre tempo per vedere gli effetti consolidati nel campo dell'economia e della pacificazione di aree di crisi. Ma la direzione deve essere chiara e la velocità adeguata alle esigenze: alcune iniziative come l'economia circolare sono indicazioni positive e collaboreremo affinché vengano adeguatamente implementate. Ma la situazione in Europa è difficile e, per alcuni dei nostri paesi, addirittura grave. Occorre agire con una modalità più strategica, più coordinata e anche, a mio avviso, più comprensibile ai cittadini.

Un segnale forte voleva essere la creazione del Fondo strategico per gli investimenti ma nella sua attuazione è risultato mancante di un'anima e di una forte visione e ancora una volta i dati ci dicono quanto abbia premiato i più i paesi forti a scapito dei paesi più deboli. La direzione giusta è quella nella quale l'Unione aiuta l'Europa e gli europei a liberare e attivare energie; occorre che il piano di lavoro 2017 faccia la differenza nel creare un habitat favorevole a tanti e non solo a pochi, anche se eccellenti, a quanti chiedono semplicemente di essere liberati da oneri burocratici, tasse e pregiudizi per costruirsi una vita. La liquidità c'è: la Bce continua mettere soldi in circolazione. Facciamo in modo che vadano all'economia reale.

C'è poi un'Europa che guarda verso l'esterno e che ci preoccupa ancor di più. È il caso di un'Europa che si dota di una strategia globale ma non riesce più a dialogare con la Russia, se non attraverso lo strumento delle sanzioni. È un'Europa che chiude il corridoio balcanico, senza elaborare una strategia per contenere anche gli altri corridoi di transito dei migranti, come quello del Mediterraneo centrale. Il piano di lavoro del 2017 della Commissione sarà il piano centrale di tutta la legislatura. Quello che può avere la forza e il tempo di essere pienamente sviluppato nei due anni seguenti. Pretendiamo quindi che sia all'altezza dell'auspicio della Commissione stessa, ossia che ci consenta di dire, tra un anno, che questa volta la Commissione ha fatto veramente la differenza

Una battuta sola. Io non vedo alcuni non vedo nessun presidente di nessun gruppo. Viene continuamente attaccato l'onorevole Farage ma io sono copresidente del gruppo EFDD e sono l'unico presidente presente oggi in questa discussione, perché quando c'è da lavorare e da pianificare, io sono sempre presente. Quindi chiedo più rispetto per il mio ruolo.

 
  
MPphoto
 

  Florian Philippot, au nom du groupe ENF. – Monsieur le Président, Monsieur le représentant de la Commission, mes chers collègues, jusqu'à quand continuerez-vous à répéter les mêmes phrases creuses, à proposer toujours les mêmes mesures délétères? Ne serez-vous jamais capables d'entendre et de comprendre ce que vous disent les peuples avec de plus en plus de force – ce qu'ils vous diront, d'ailleurs, une nouvelle fois, le 2 octobre prochain en Hongrie lors du référendum sur les épouvantables quotas de migrants que vous imposez au peuple?

Il me semble pourtant que la situation est claire. Le seul programme de travail de la Commission qui mériterait d'être discuté est celui préparant la dissolution concertée de l'Union européenne, à commencer par les accords de Schengen et par l'euro, au bénéfice des souverainetés nationales retrouvées et d'une saine coopération entre les nations.

La sidération manifestée en ces lieux mêmes à la suite du vote britannique et les propos de rage contre la démocratie et contre les peuples qui ont suivi montrent que vous n'avez pas prévu, et encore moins préparé, les modalités concrètes permettant à un État membre de sortir de l'Union européenne. Votre idéologie, évidemment, vous en empêche, alors que ce devrait être aujourd'hui votre priorité, car le vote britannique – soyez-en certains – ne sera pas une exception, mais le premier d'une longue série.

Les peuples d'Europe se sont réveillés et rien ne les arrêtera. L'incapacité complète des institutions européennes à se réformer et à écouter pour devenir utiles les condamne à disparaître. Les peuples veulent – que cela vous plaise ou non – retrouver leur souveraineté, leur liberté, le pouvoir de déterminer librement leur destin.

Alors, Monsieur le représentant de la Commission, faites savoir à M. Juncker que, plutôt que de s'entretenir avec les dirigeants des autres planètes, plutôt que de s'acharner avec une Europe largement rejetée par la majorité des peuples et que vous voulez imposer aujourd'hui simplement par l'intimidation, la terreur et la force, il devrait avec réalisme préparer la déconstruction européenne et la reconstruction des États-nations. Il pourrait aussi d'ailleurs – ce serait classe –, devant l'échec de sa Commission, s'excuser et démissionner.

Il n'est plus possible de continuer à nier le réel. Il ne sert à rien de chercher des arguties juridiques pour empêcher le Brexit. Oui, le Royaume—Uni va quitter l'Union européenne, et c'est heureux. D'autres suivront et, si une telle perspective vous brise le cœur, si vous n'arrivez pas à l'anticiper, mieux vaut pour vous tous, pour tout le monde, que vous renonciez de vous-même à une charge aussi lourde.

 
  
MPphoto
 

  Ελευθέριος Συναδινός ( NI). – Κύριε Πρόεδρε, δυστυχώς, ο κύριος Juncker και η Επιτροπή έχουν απογοητεύσει πλήρως, όχι τόσο από την ανικανότητά του ως Προέδρου της Επιτροπής, ο πρώτος, όσο από την παντελή έλλειψη αυτοκριτικής και ανάληψη ευθύνης. Θα ήταν τιμιότερο μετά από τόσες παταγώδεις αποτυχίες να παραιτηθεί, παρότι διατείνεται υπέρ της εκλογής του, αν μπορεί βέβαια να θεωρηθεί εκλογή, όταν υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος. Στη χώρα μου αυτό ονομάζεται διορισμός υπαλλήλου, όχι εκλογή.

Να εξηγήσω με απλά λόγια τον ισχυρισμό μου: πέρυσι ο κύριος Juncker όταν παρουσίασε το αντίστοιχο πρόγραμμα του 2016, καταλήγοντας είχε αναφέρει ως τους πλέον σημαντικούς στόχους, την αντιμετώπιση της προσφυγής κρίσης, της ανεργίας, την εμβάθυνση της Νομισματικής Ένωσης, την εμπέδωση κλίματος ασφαλείας μετά την επίθεση στο Charlie, την αποκατάσταση σταθερότητας στην ελληνική οικονομία και μια δίκαιη συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο. Ένα χρόνο μετά, υπάρχει ανεξέλεγκτη μετανάστευση, η ανεργία καλπάζει, οι νέοι προχωρούν σε εσωτερική μετανάστευση στην Ελλάδα, κλείνουν οι επιχειρήσεις και υπάρχει έλεγχος τραπεζικών κεφαλαίων. Το λουτρό αίματος πολλαπλασιάστηκε στο Παρίσι, στις Βρυξέλλες και αλλού, ενώ οι Βρετανοί ψήφισαν την έξοδό τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Juncker, μάλλον είστε ακατάλληλος και, σε όρους αγοράς, θα έπρεπε να είχατε απολυθεί.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Grzyb (PPE). – Po pierwsze, chciałbym stwierdzić, że tytuł dzisiejszej debaty dotyczący planu pracy na rok 2017 nabiera zupełnie nowego znaczenia w związku z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Po drugie, wszyscy pytamy, w jaki sposób powinniśmy działać. To pytanie jest obecne w państwach członkowskich, w Parlamencie, w Komisji Europejskiej, ale również wśród obywateli. Jak połączyć oczekiwania obywateli z rozwojem ekonomicznym? Po trzecie, na pewno dobrym wyznacznikiem jest reagowanie odpowiednio do skali problemów. Myślę, że maksymę „to be big on big things and small on small things” należy potraktować bardzo serio. Po czwarte, w działaniach legislacyjnych, jak i aktach wykonawczych Komisja powinna ograniczyć się do środków, które są niezbędne, zaś zrezygnować z takich, które obywatelom kojarzą się z przeregulowaniem, z biurokracją. Po piąte, tam gdzie do właściwego funkcjonowania wspólnego rynku nie jest konieczne ujednolicenie standardów, pozostawmy to państwom członkowskim; tam gdzie musimy konsolidować wspólny rynek, trzeba egzekwować europejskie standardy, na przykład bronić swobody przepływu osób czy świadczenia usług. Po szóste, przed nami stoją ważne dla wszystkich państw członkowskich i obywateli wyzwania, jak bezpieczeństwo energetyczne, tworzenie unii energetycznej, gospodarka cyfrowa czy rozpoczęte prace nad gospodarką o obiegu zamkniętym i wdrożeniem biogospodarki. To są miejsca pracy i to jest rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.

 
  
MPphoto
 

  Enrique Guerrero Salom (S&D). – Señor Presidente, hace dos años el Presidente Juncker presentó el decálogo de prioridades de la Comisión para este período. Desde entonces, se han sacudido las crisis en la Unión Europea: la crisis financiera, la crisis del euro, la crisis de los refugiados o las crisis de seguridad, que de alguna manera han interferido en el trabajo de la Comisión, pero es cierto que la Comisión ha ido trabajando de manera continuada en algunos asuntos que son menos visibles, que son insuficientes, pero que son básicamente positivos.

Lo que hace esta propuesta de Resolución es definir los grandes retos que tenemos por delante y pedir medidas europeas para responder a esos retos: al crecimiento insuficiente de nuestra economía, que es un crecimiento prolongadamente insuficiente y menor que el de otros competidores u otras grandes economías; al mantenimiento de un desempleo sostenido, insostenible en el ámbito de la juventud; a la desigualdad creciente dentro de la Unión; al deterioro de la cohesión territorial; a la pérdida de derechos laborales y de protección social; a la quiebra del respeto de las reglas democráticas en varios países de la Unión; a la solidaridad respecto a la cohesión territorial dentro de la Unión Europea; y al alejamiento de los ciudadanos.

Y esperamos que esas respuestas europeas, propiciadas por la Comisión, tengan el apoyo del Parlamento y del Consejo.

 
  
MPphoto
 

  Ελένη Θεοχάρους ( ECR). – Κύριε Πρόεδρε, παρόλη όλη την πεσιμιστική διάθεση, την καχυποψία και τους κλυδωνισμούς, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να γίνει καλύτερη. Θα μιλήσω για κάποια ζητήματα που μπορούν να αυξήσουν την κλονισμένη εμπιστοσύνη των μικρών κρατών προς τις Βρυξέλλες, και βεβαίως καλωσορίζω τη δουλειά της Επιτροπής και των κρατών μελών, που ενεργά προάγουν τον πόλεμο εναντίον της φοροδιαφυγής.

Αλλά, θεωρώ ότι η πρόταση για ενιαίο εταιρικό φορολογικό συντελεστή είναι αντίθετη με την πρακτική του ελεύθερου ανταγωνισμού και δεν καταπολεμά, σε καμιά περίπτωση, την φοροδιαφυγή, ενώ με την αύξηση του εταιρικού φόρου, οι πλείστες εταιρείες θα στραφούν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με καταστροφικές συνέπειες για τα μικρά κράτη, και αναφέρομαι και στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ήδη, το Λονδίνο μειώνει τον εταιρικό φόρο από 20% στο 15%.

Όσον αφορά τη μετανάστευση, η Επιτροπή οφείλει να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή της συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας και δεν πρέπει να προχωρήσει στην κατάργηση της θεώρησης τουρκικών διαβατηρίων, αν η Τουρκία δεν εκπληρώσει όλα τα κριτήρια. Αν δεν αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία και αν δεν εφαρμόσει όλες τις υποχρεώσεις της προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Πρέπει, επίσης, να υπάρχει μηχανισμός αυτόματης αναστολής της κατάργησης της βίζας.

 
  
MPphoto
 

  Marielle de Sarnez (ALDE). – Monsieur le Président, l'Europe est traversée par une crise sans précédent, qui risque de mettre à mal son avenir et de remettre en cause sa construction, alors même qu'elle est vitale. Cela, nous sommes nombreux à ne pas l'accepter. C'est pourquoi je voudrais tant que l'ensemble des institutions européennes – la Commission, le Conseil, notre Parlement – soient à la hauteur du moment que nous vivons. Il y a une chose qu'il faut éviter à tout prix, c'est continuer de faire comme si rien ne s'était passé, business as usual. C'est un risque majeur qui nous guette tous.

Le programme dont nous parlons aujourd'hui devrait être le contraire d'un catalogue, et il devrait tenir en un seul mot: reconstruire, refonder, réformer, repenser notre Union européenne, notre communauté européenne, lui redonner un horizon dans lequel les peuples se retrouveront. C'est la seule façon d'être au rendez-vous de l'histoire.

 
  
MPphoto
 

  Martina Michels (GUE/NGL). – Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Was haben wir im letzten Jahr an Kommissionspolitik bekommen? Einen Türkeideal, der Menschenrechte mit Füßen tritt, nicht einmal den Ansatz einer gemeinsamen europäischen Flüchtlingspolitik, Rechtspopulisten sind auf dem Vormarsch, und inzwischen sind wir mit dem Brexit konfrontiert.

Das neue Arbeitsprogramm sollte eigentlich Auswege und Lösungsangebote aufzeigen. Aber wir stellen fest: Die Kommission ist erneut der Lage nicht gewachsen. Sie macht es sich auch 2017 im eigenen strategischen Buddelkasten gemütlich mit den Zauberworten Investitionsoffensive, die schon jetzt kaum überzeugt, und den sogenannten Instrumenten für eine bessere Rechtsetzung. Für sie gilt also: Weiter so! Man fragt sich: Ist das Starrsinn oder Blindheit? Tag für Tag entfernt sich die Europäische Union von ihren eigenen Werten und versinkt in den tiefen Gräben, die die großen Mitgliedstaaten gemeinsam mit der Kommission und dem Rat noch immer ausheben. Wachen Sie endlich auf!

 
  
MPphoto
 

  Yannick Jadot (Verts/ALE). – Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, effectivement, nous sommes tous sous le choc du Brexit et nous avons tous envie d'un sursaut de l'Union européenne, mais pas d'un sursaut verbal, qui réaffirme en permanence notre ambition pour l'Europe et qui, au fond, tente d'expliquer que les Européens n'ont toujours pas compris à quel point l'Union européenne était bonne pour eux, et qu'il faudrait simplement modifier notre communication ou faire comme d'habitude pour qu'enfin ils ressentent tous les bienfaits de l'Union européenne. Non, il faut modifier et réorienter le programme de travail de la Commission, et ainsi réorienter cette Union européenne.

Pour beaucoup de citoyens européens, l'Union européenne est devenue une petite mondialisation libérale et là, il y a deux options: soit l'Europe devient un vrai vecteur de régulation publique de la mondialisation et nous regagnerons en légitimité, soit tous les nationalismes gagneront. Quand vous voulez absolument le TAFTA et le CETA, vous continuez à transférer de la souveraineté démocratique européenne vers les firmes. Ce n'est pas cela qu'il faut faire. Vous parlez de transition énergétique et la Commission européenne, comme le Conseil, refuse d'avancer sur l'efficacité ou sur les renouvelables, qui produiraient pourtant des emplois partout sur notre territoire.

Nous sommes confrontés à une crise de la solidarité. C'est de l'investissement qu'il faut pour lutter contre la crise de la solidarité, et non toujours de l'austérité, des rappels à l'ordre et des budgets publics nationaux.

Vous voulez refonder l'Union européenne? Arrêtez de nous saouler avec des mots et produisez plutôt des actes et le Parlement sera partenaire.

 
  
MPphoto
 

  Beatrix von Storch (EFDD). – Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es geht jetzt also um ganz großes Kino: das Arbeitsprogramm der Kommission 2017. Einen gemeinsamen Entschließungsantrag aller Fraktionen dazu gibt es nicht, aber das ist vielleicht auch ein gutes Zeichen.

Das Ancien Régime ist am Ende. Die EU braucht neue Verträge und nicht die immer gleichen Arbeitsprogramme. Wir müssen umkehren und dürfen nicht so weitermachen wie bisher.

Im britischen Brexit-Referendum ist die ever closer union abgewählt worden, übrigens auch von denen, die gegen den Brexit waren. Das Gesicht dieser ever closer union ist Jean-Claude Juncker. Mit ihm an der Spitze wird es keine Reform geben. Deswegen sollte sich das Arbeitsprogramm der Kommission auf einen Punkt beschränken: Rücktritt von Jean-Claude Juncker. Machen Sie den Weg frei für eine neue Generation von EU-realistischen Politikern und für ein friedliches Europa der Nationen mit einem zollfreien Binnenmarkt!

 
  
MPphoto
 

  Zoltán Balczó (NI). – Elnök Úr, ahhoz, hogy a Bizottság 2017-ben eredményeket tudjon felmutatni, változtatnia kell sok területen az eddigi felfogásán. Ha a gazdasági növekedésből munkahelyeket akar teremteni, akkor szakítani kell az eddigi neoliberális gazdaságpolitikával. A migránsválság kapcsán világossá kell tenni és érvényesíteni, hogy ez egy globális probléma, nem egyedül az Unió problémája, különös tekintettel az Egyesült Államokra, amelynek az Arab Tavasz kapcsán komoly felelőssége van az anarchia létrejöttében, és ezért a megoldásban is sokkal komolyabban részt kellene vállalnia. A Brexit kapcsán kevés, hogy a Bizottság levezényli a kilépés technikai részeit. A Bizottság rendelkezik azzal a szakértői háttérrel, amivel ki tud dolgozni változatokat egy teljesen új alapokon működő európai együttműködésre. És visszautasítom, hogy mi, akik ebben hiszünk, Európa-ellenesek lennénk vagy extremisták.

 
  
MPphoto
 

  Alain Lamassoure (PPE). – Monsieur le Président, je développerai à partir de votre dernière phrase, qui était excellente. Ces derniers mois ont vu un phénomène sans précédent, une véritable compétition des États membres pour ne pas appliquer le droit de l'Union.

Il y a deux jours, le Premier ministre français a annoncé à la télévision qu'il n'appliquerait pas la prochaine directive sur le détachement des travailleurs si son contenu ne lui convenait pas. Hier, avant même de connaître la position de la Commission sur le sujet, le ministre français du commerce extérieur et son homologue allemand ont annoncé que le traité CETA serait soumis à la ratification de leur parlement national, parce que leur opinion publique ne comprendrait pas qu'un sujet aussi important soit confisqué par Bruxelles – l'horrible Bruxelles! Il y a quelques semaines, un référendum aux Pays—Bas a compromis l'accord de partenariat avec l'Ukraine. Aujourd'hui, le gouvernement hongrois entend s'appuyer sur un autre référendum pour ne pas appliquer le droit de l'Union.

Ainsi, les traités sont ouvertement violés et la représentativité de notre Parlement est contestée, même par certains pays fondateurs, y compris le mien. En septembre, le débat sur l'état de l'Union doit être l'occasion d'une réaction vigoureuse de la Commission et du Parlement pour mettre fin à cette fuite de nos gouvernements devant leurs responsabilités européennes.

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès (S&D). – Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, vous avez conclu votre intervention en disant qu'au fond, ce qui était en magasin devait être poursuivi. Or, la majorité du peuple britannique s'est prononcé en faveur du Brexit.

Mon groupe soutient l'action de votre Commission sur la base d'un contrat informel, dont l'idée était de mettre en œuvre un plan d'investissement. Il me semble que le temps est venu de renouveler ce contrat et d'en redéfinir les termes à la suite de ce Brexit, car vous vous êtes engagé à réformer la directive sur le détachement des travailleurs qui fait tant de dégâts dans mon pays et dans beaucoup d'autres pays de l'Union européenne.

Alors, oui, il est de votre responsabilité d'aller de l'avant et de faire en sorte que ceux qui se sont opposés à cette révision de la directive sur le détachement des travailleurs n'aient pas raison et que le droit l'emporte pour que cette révision ait lieu. C'est sur la base de ces éléments que nous pourrons renouveler le contrat de confiance qui nous unit.

 
  
MPphoto
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης ( GUE/NGL). – Κύριε Πρόεδρε, κύριε Timmermans, η ευρωπαϊκή ενοποίηση αντιμετωπίζει μια μεγάλη κρίση που την απειλεί με αποσύνθεση, για αυτό και χρειάζεται επειγόντως μια μεγάλη αλλαγή, ώστε να ξαναγίνει καλύτερη, ελκυστική για τους πολίτες, και όχι αναβλητικότητα, αμηχανία και «business as usual» από την Επιτροπή.

Αυτό σημαίνει επενδύσεις, ανάπτυξη, απασχόληση και όχι αιώνια λιτότητα που αυξάνει την ανεργία και τη φτώχεια. Ενίσχυση της κοινωνικής και περιφερειακής συνοχής, και όχι διαρκή αύξηση των ανισοτήτων υπέρ των ισχυρών. Διαφάνεια και δημοκρατική λογοδοσία και όχι αποφάσεις γραφειοκρατών πίσω από κλειστές πόρτες.

Για να αναχαιτίσουμε την άνοδο της λαϊκίστικης άκρας δεξιάς που διεκδικεί τη διάλυση της ευρωπαϊκής ενοποίησης χρειάζεται να αλλάξουμε σελίδα τώρα, και όχι νέες αναβολές. Κύριε Timmermans, δεν υπάρχει περιθώριο για ατολμία, αναβλητικότητα και διατήρηση του στάτους κβο.

 
  
MPphoto
 

  Max Andersson (Verts/ALE). – Herr talman! Det vi gör nu är att diskutera parlamentets inspel för kommissionens arbete nästa år. Man hade kunnat förvänta sig att Brexit-omröstningen borde ha gett större avtryck, för en liten smula självreflektion om EU:s problem. Varför har ett land bestämt sig för att lämna? Är det verkligen vettigt att nu kräva ännu mer centralisering och en kraftig ökning av EU-budgeten? Jag tror inte det. Brexit-omröstningen borde vara en väckarklocka som får oss att inse att EU lider av en legitimitetskris. Men istället vill EU-parlamentet trycka på snooze-knappen. Det vi behöver nu är en ordentlig diskussion om EU:s demokratiska problem. Vi behöver decentralisering, vi behöver demokratisering och vi behöver trygghetsgarantier för icke-euroländerna, som får dem att känna att EU är till för alla sina medlemmar.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE). – Mr President, I would say to Mr Timmermans that I admire his determination and what I would term his enthusiasm in presenting the Commission’s programme at a difficult time.

I will make some remarks. One of the main challenges for the next year remains that of increasing security threats. Parliament’s resolution points out that common security and defence policy cannot remain the weakest link in the EU integration process. The gap between the official ambition to act as a geopolitical player and the real political capacity to do this still looms large. The EU cannot limit itself to the role of a Good Samaritan, taking care of the results of the Middle East crisis instead of actively heeding its root causes.

My second point is that continuing sanctions on Russia is a question of principle until the Minsk agreements are fully complied with. It is a crucial test of the EU’s credibility – the credibility of its value—based impact in the wider world.

Thirdly, I see positive moves on the digital market and e-governance, but let me point out that one of the best way to connect with citizens is by promoting in deeds – not just in intentions – cross—border and interoperable e-health, online business dealings and e—signatures. By the way, Estonia saves a whole working week a year through e—signatures. I hope that by the next European elections an e—vote will be available for all EU citizens.

 
  
MPphoto
 

  Tanja Fajon (S&D). – Vsi si prizadevamo za konstruktivni dialog in rešitve. Resolucija, ki jo moramo sprejeti jutri, je najboljši možni kompromis. Potrebujemo, kot ste rekli, zelo jasne prioritete.

Imamo izjemne izzive za gospodarstvo, ključna so delovna mesta, gospodarska rast. Ključna je tudi oživitev zaupanja. Nujno moramo danes pridobiti srca naših državljanov. Zato potrebujemo dobro socialno varnost.

Ustaviti moramo trend, ki vodi v zelo nevarno izolacijo in zapiranje meja. In nacionalne vlade morajo prevzeti odgovornost za vso Evropo. Zagotoviti moramo varnost ljudem in se boriti proti grožnjam nacionalistične in nevarne skrajno desne retorike.

Brexit ne pomeni nič dobrega za prihodnost, ampak veseli me, da večina Evropejcev danes ne bi sledila temu zgledu. Slovenci so v zadnji raziskavi dejali, da je 14 let članstva pozitivno vplivalo na našo državo. In želim, da to prepričanje z dobrimi zavezami le še okrepimo.

 
  
MPphoto
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL). – Señor Presidente, Señorías, tengo la impresión de que cuando leo un texto de la Comisión sobre el futuro de Europa hay que leerlo en clave: allí donde dice «gobernanza» debemos leer «desigualdad», y donde se habla de «cohesión» quiere decir «trato preferente».

Sin duda, algo falla entre los planes que proponen y los objetivos para 2020, que deben ahondar en una mayor integración europea, que ponga en primer lugar la cohesión social. Pero esto entra en contradicción con el mantra obsesivo de la Comisión de «austeridad y recortes».

Es inaceptable, ¡inaceptable!, que la Comisión plantee imponer una sanción a España y Portugal por incumplimiento de déficit. Es inaceptable porque ha habido otros países que han incumplido mucho más que España y Portugal, pero lo hacen con España para justificar las políticas antisociales que de buen gusto el Gobierno español quiere aplicar, porque están utilizando las instituciones públicas para defender sus proyectos políticos, que ponen a los ciudadanos y las ciudadanas de Europa en el último lugar.

Y es inaceptable porque la causa de que no haya una recuperación económica en España es precisamente haber aplicado esas políticas que están ahogando a la ciudadanía y que en Europa han generado ya más de 123 millones de pobres.

 
  
MPphoto
 

  Eduard Kukan (PPE). – Počas tohto plenárneho zasadnutia diskutujeme aj o mnohých náročných úlohách, ktoré stoja pred Európskou komisiou. Také, ako je globálna stratégia, otázka migrácie a bezpečnosti hraníc. Budeme sa musieť tiež vyrovnať s Brexitom a potrebou reformy Únie. V týchto otázkach by sme mali preukázať kredibilitu a schopnosť reagovať na meniacu sa situáciu.

Kredibilné postavenie musíme obhájiť tiež vo svete a predovšetkým voči našim najbližším partnerom. Nemôžeme si dovoliť stratiť dosah na to, čo sa deje okolo nás. Stabilita v našom susedstve je priamoúmerná našej bezpečnosti. Európska únia musí mať jasno v adresovaní a riešení zahraničných problémov. Naše vnútorné politiky potrebujú jasnú a silnú externú dimenziu. Táto koncepcia musí byť prítomná predovšetkým v otázkach energetiky, transportu, ale taktiež bezpečnosti, či v otázkach prístupu k jednotnému trhu.

V nasledujúcom roku musíme posilniť naše postavenie aj v susedskej politike a voči našim partnerom na západnom Balkáne. Únia musí byť stabilizačným prvkom pre tieto regióny. Komisia by preto mala používať dostupné inštrumenty v podpore stability, demokracie, mobility a trhového hospodárstva. Je však nevyhnutné, aby sme boli schopní jednotne politicky reagovať na vývoj vo svete, ako aj v našom najbližšom susedstve.

 
  
MPphoto
 

  Jutta Steinruck (S&D). – Herr Präsident! Kein „weiter so!“ muss die Antwort sein. Das Arbeitsprogramm der Kommission muss aus den Zweifeln vieler Europäerinnen und Europäer Konsequenzen ziehen. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Ursachen dieser Zweifel nicht nur in den Mitgliedstaaten liegen, sondern auch an der Politik der Kommission, die oft – zu oft – an den Bedürfnissen der Menschen vorbeigeht.

Die Ängste der Menschen in Europa resultieren vielfach aus sozialen Unsicherheiten. Konkrete Politik muss Antworten auf die Fragen und die Zweifel der Menschen finden, und hier muss schnell gehandelt werden, aber in die richtige Richtung.

Europa braucht eine soziale Dimension. Zu viele Menschen sind ohne Arbeit, arm trotz Arbeit oder leben in Armut ohne Perspektive. Da muss Europa konkret handeln, und das muss sich auch im Arbeitsprogramm der Kommission niederschlagen. Die Bürgerinnen und Bürger in Europa müssen spürbare Verbesserungen durch unsere Politik auch fühlen.

 
  
MPphoto
 

  Νικόλαος Χουντής ( GUE/NGL). – Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, πριν ακριβώς από ένα χρόνο, ο κύριος Juncker, προσωπικά, απέστειλε στην Ελλάδα ένα επαίσχυντο τηλεγράφημα-τελεσίγραφο για να επιλέξουμε ανάμεσα στην οικονομική και κοινωνική λεηλασία του τρίτου μνημονίου ή την έξοδο από την ευρωζώνη. Ο ελληνικός λαός, όμως, δεν υπέκυψε ούτε στο τελεσίγραφο το δικό σας, ούτε στους εκβιασμούς του κυρίου Draghi με τις κλειστές τράπεζες. Με υπερηφάνεια και με ποσοστό 62%, απέρριψε τους εκβιασμούς Juncker, Draghi, Schäuble και σήμερα απορρίπτει την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που απέρριψε και αντέστρεψε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος.

Κύριε αντιπρόεδρε, δεν είστε η Επιτροπή των μεταρρυθμίσεων, που είπατε χθες και σήμερα. Αυτή η Ευρώπη του αυταρχισμού, των πολιτικών εκβιασμών, της φοροαπάτης των πολυεθνικών, των εθνικισμών και της ξενοφοβίας δεν αλλάζει και δεν μεταρρυθμίζεται. Το αποδείξατε με τα δημοψηφίσματα τα προηγούμενα, το δημοψήφισμα της Ελλάδας, το δημοψήφισμα της Βρετανίας. Το αποδεικνύετε με τα πρόστιμα που απειλείτε τη Γαλλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία.

Οι λαοί της Ευρώπης θέλουν εργασία και δικαιώματα, όσα κόλπα κι αν κάνετε εσείς και οι νέοι σας φίλοι, όπως ο Έλληνας πρωθυπουργός, θα βρίσκεστε σε ένα συνεχές δημοψήφισμα με τους λαούς της Ευρώπης να σας απορρίπτουν μονίμως.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Κύρτσος ( PPE). – Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι το Brexit βάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς σε μια νέα εποχή και αυτό πρέπει να αρχίσει να φαίνεται περισσότερο στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2017. Οι Βρετανοί φίλοι μας είναι ανοιχτά μυαλά στα οικονομικά ζητήματα, είναι σταθερά υπέρ των δυνάμεων της αγοράς, έχουν μια παγκοσμιοποιημένη λογική και πρωταγωνιστούν στην καινοτομία. Όλα αυτά, πρέπει να τα αναδείξουμε με το δικό μας τρόπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί. Σε ένα χρόνο από τώρα θα διαπιστώσουμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα μετεξελιχθεί από ισχυρή χώρα μέλος, σε ισχυρό ανταγωνιστή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη, έχουν γίνει οι πρώτες κινήσεις, όπως η απόφαση του υπουργού Οικονομικών κυρίου Οsborne να προγραμματίσει τη μείωση της φορολογίας των κερδών των επιχειρήσεων από το 20% στο 15%.

Χρειαζόμαστε, λοιπόν, μια πιο ευέλικτη δυναμική, αποτελεσματική και ανταγωνιστική Ευρωπαϊκή Ένωση στα ζητήματα της οικονομίας. Διαφορετικά, θα χάσουμε ένα μέρος των δυνατοτήτων μας, θα μείνουμε ακόμη πιο πίσω στον ανταγωνισμό με τις ΗΠΑ και την Κίνα και κυρίως δεν θα μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε το κράτος πρόνοιας.

Το Brexit πραγματοποιήθηκε με πολιτικούς όρους, από τα δεξιά, και πολλοί συνάδελφοι προτείνουν μια απάντηση ευρωπαϊκή με στροφή της πολιτικής μας προς τα αριστερά. Θεωρώ ότι βρίσκονται σε μεγάλη πολιτική σύγχυση.

 
  
MPphoto
 

  Patrizia Toia (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo è il programma per il 2017, l'anno in cui noi celebreremo i 60 anni dei Trattati di Roma e ci troveremo davanti allo specchio, in un momento della verità su quale Europa vogliamo: quella più integrata, più solidale, più unita, che è la vera Europa? O l'Europa che si manifesta molto preoccupante, con una riappropriazione degli Stati della loro sovranità, una rivendicazione che è una fuga dalle responsabilità europee? Un'Europa divisa tra Visegrad, da un lato, e i direttori, dall'altro? O un'Europa che cerca faticosamente di avvicinare le storie, i popoli, gli interessi legittimi, alla ricerca di un'unità, di un interesse comune europeo?

Ecco io penso che noi dovremo decidere: stiamo fermi, aspettiamo le elezioni oggi di un paese, domani di un altro o decidiamo? Credo che sia il momento di decidere. Il programma deve essere ambizioso: i contenuti ci sono, il piano della Mogherini, tante altre cose. Quello che a me preoccupa è se c'è, anche in questo Parlamento, non solo nella Commissione, una volontà politica dei gruppi che credono al futuro dell'Europa, di lavorare insieme, in modo ambizioso, in modo avanzato. Questo è il punto difficile! La storia dell'Europa è nelle nostre mani, oggi, in gran parte, almeno. Dipenderà da noi se sapremo davvero indirizzarla nella giusta direzione.

 
  
MPphoto
 

  Krišjānis Kariņš (PPE). – Priekšsēdētāja kungs! Komisāra kungs! Ja kāds piesaka laulības šķiršanu, varbūt pirmā reakcija ir dusmas: “Kā tā var būt?!” Bet prātīgāk ir nevis dusmoties, ja kāds grib iet prom, bet uzdot jautājumu, kāpēc vispār kāds gribētu iet prom no Eiropas Savienības.

Manuprāt, mums ir viena grūtība — mēs Eiropā nepietiekami darām to, kas mums būtu jādara. Pārāk daudz darām tās lietas, ko neviens faktiski nepieprasa.

Kas ir Eiropas Savienības pamatu pamats? Tas ir brīvais jeb vienotais tirgus. Manuprāt, Eiropas Komisijai būtu jāpieliek visi spēki un koncentrācija, lai tieši veicinātu tos likumus, tos likumdošanas aktus, kas atbrīvos tirgu, kas dos cilvēkiem darba vietas, kas viņus nodrošinās un līdz ar to palīdzēs viņus padarīt laimīgākus un atkal ticēt Eiropas projektam, un tai vajadzētu mazāk darīt vai vispār nedarīt tās lietas, kam nav saistības ar vienoto tirgu. Mēs zinām, ka digitālajā sfērā mums ir, ko darīt. Enerģētikas jomā mums ir, ko darīt. Mēs zinām, ka, piemēram, ar mobilajiem sakariem jau esam daudz ko panākuši, kopīgiem spēkiem pazeminot cenas. Tātad koncentrēsimies uz Eiropas pamatu pamatu — uz vienoto tirgu.

 
  
MPphoto
 

  Alojz Peterle (PPE). – Eden od razlogov, zakaj so nekateri državljani razočarani nad Evropsko zvezo, je tudi ta, da pričakujejo več od tega, ker smo skupaj v Evropski zvezi. Našo politično voljo moramo uresničevati na tak način, da bodo državljani videli očitne rezultate sodelovanja.

Omeniti pa moram nekaj, kar ni samo sektorsko vprašanje, ki me vse bolj zaskrbljuje in je že dolgo časa podcenjen skupni izziv – mislim na zdravje. Zdravstveni indikatorji se na splošno slabšajo, še posebej, ko gre za raka, diabetes in druge kronične bolezni. V stanju našega zdravja se sintetično odraža vse, kar smo v preteklosti delali narobe, tako na osebni kot tudi na kolektivni ravni. In več Evrope ne bomo zgradili z manj zdravja.

Zdravje ni samo ena najpomembnejših vrednot evropskih državljanov, je tudi predpogoj za zdravo družbo in uspešno ekonomijo. Zdravi ljudje bodo lažje razvijali svoje potenciale, ustvarjali in inovirali, kar je osrednje gonilo ustvarjanja delovnih mest in za doseganje gospodarske rasti.

Zato bi morali vlogo Evropske zveze in držav članic pri premagovanju javnozdravstvenih izzivov razumeti tudi v smislu konvergence zdravstvenih rezultatov. Lotiti se moramo velikih razlik v zdravju državljanov med državami članicami z ambiciozno razlago Lizbonske pogodbe.

Menim, da je potrebno, da Komisija začne pripravljati vzpodbude za zasledovanje in konvergenco zdravstvenih ciljev, podoben evropskemu semestru.

Zdravje mora postati temelj in prioriteta, če želimo biti konkurenčni.

 
  
MPphoto
 

  Silvia Costa (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, il 2017, 60° anniversario dei trattati di Roma, deve essere un anno di svolta per la salvezza dell'Europa. Serve un vero New Deal politico, come è stato detto da Timmermans, per l'Unione, dopo la ferita del Brexit e l'incapacità di rispondere alle sfide sociali e umanitarie. Con il nuovo dialogo istituzionale dobbiamo non solo cambiare le priorità dell'agenda europea ma ricostruire le basi della cittadinanza, della solidarietà e della speranza, a partire dal pilastro dei diritti sociali che ha alla base educazione e cultura, come condizione di libertà, di uguaglianza, di buona occupazione, ma anche della convivenza civile.

Oggi scopriamo dolorosamente che, senza investire in educazione e in cultura, non ci sarà né politica di crescita ma nemmeno politica estera, migratoria o della sicurezza e, in questo quadro, apprezziamo la nuova strategia per una diplomazia culturale della Mogherini, a partire dall'area mediterranea e l'agenda per le competenze. Ma dobbiamo investire di più nel 2017. Serve anche un New Deal per il bilancio: ormai è urgente attivare risorse proprie e misure efficaci contro l'evasione e l'elusione fiscale anche dei grandi attori della rete, per garantire risorse alle nuove politiche e rilanciare il programma finanziario pluriennale e di sviluppo.

 
  
MPphoto
 

  Arne Lietz (S&D). – Herr Präsident! In ihrem Arbeitsprogramm für 2016 hat die Europäische Kommission betont, dass der Klimawandel eine effektive gemeinsame Außenpolitik notwendig macht. Jedoch greift die kürzlich vorgestellte globale Strategie der EU diese Forderung leider nur am Rande auf. Was fehlt, sind klare Aussagen darüber, wie die EU klimapolitische Anliegen in ihre außenpolitischen Handlungsfelder integrieren kann, beispielsweise in der Sicherheitspolitik, in der Entwicklungszusammenarbeit, aber auch in der Handelspolitik. Ich fordere die Europäische Kommission dazu auf, dies in ihrem Arbeitsprogramm für 2017 zu berücksichtigen.

Auch das Europäische Parlament – also wir – kann einen wichtigen Beitrag zum Erfolg der außenpolitischen Klimadiplomatie leisten. Zum Beispiel können wir Europaabgeordnete unsere Gesprächspartner auf Delegationsreisen systematisch zum Stand der Umsetzung des Pariser Übereinkommens und dessen Einbeziehung in die nationalen Strategien zu den entwicklungspolitischen Zielen 2030 befragen. Dies sollte aber in enger Abstimmung mit den verantwortlichen Kommissionsbereichen und dem Europäischen Auswärtigen Dienst geschehen. Hierfür brauchen wir eine Strategie für europäische Klimadiplomatie, für die ich mich im AFET-Ausschuss starkmache und einsetze.

 
  
 

Presidente. – Visto il ritardo accumulato non posso concedere la procedura catch-the-eye.

 
  
MPphoto
 

  Frans Timmermans, First Vice-President of the Commission. – Mr President, I have come here today to listen to Parliament’s views on the Commission Work Programme for next year. Now, we are just before the time when Parliament needs to vote, so that is why the Chamber is filling up, and it is quite a sight to see all of you here.

I mention this because, all too often in the last couple of months, something seems to have been forgotten, and that is that 751 Europeans have been elected to directly represent citizens from 28 different nations in all their diversity, with all their differences and their different outlooks and lives: you all come together here in this Chamber to look for majorities to take decisions. That is the essence of representative democracy: that you decide by majority, just as the British people have decided by majority to leave the European Union. That decision needs to be respected. But, likewise, those who only shouted during the years they were here in this Parliament should have had more respect for the majority in this Parliament, whose decisions are just as legitimised by the voters who went to vote for them.

And please, I call on all of you, now that I have the opportunity to speak to so many of you, do not let your democratic mandate be ridiculed or diminished. Stand up for it. You are the representatives of more than 500 million people. Be proud of it, stand up for it and do not let those people tell you do not represent the people.

(Loud applause)

As for those of you out there who have asked for the head of Jean-Claude Juncker: that is politically weak, morally questionable, intellectually lazy ...

(Heckling)

Is that all you have offer? Destroy for the sake of destruction rather than build something for your citizens?

(Loud applause)

If there is one man in our European institutions who has listened very carefully to the majority in this Parliament, who has tuned and changed his propositions and his priorities on the basis of a majority in this Parliament, it is Jean-Claude Juncker, and he deserves the respect of this Parliament and others for this attitude, which is entirely and fundamentally democratic at European level.

I repeat: our people, the people you represent, are worried about the future, are concerned about those who represent them, are anxious. If it were only the European institutions they were challenging, that would be wonderful. We could get rid of the institutions and everything would be okay.

(Interjection from the floor: ‘Hear hear!’)

But look at what has happened, ‘Hear hear! Look at what is happening now in the UK. Look at what is happening to the pound and your economy. Are you happy with that? I would not be happy with that, looking back on it.

(Loud applause)

What we have seen is that political choices have real consequences for real people. These are not games we are playing. As politicians you have responsibility. Face up to them. Do not run away when you are scared of the consequences of your actions.

(Loud applause)

And that, ladies and gentlemen, is what distinguishes Jean-Claude Juncker fundamentally from people like Farage and others. When things get tough, he starts working. He puts his back into it. He does not run away. That is the difference between him and you, Sir.

So yes, we will focus and reorient our work programme on the basis of what a majority in this Parliament tells us to do, not on account of those who, because they are too weak to find majorities in a democratic way, always referred to a mythical ‘people’. Let democracy work. Get the votes. And shouting at me will not make your position stronger.

Let me end on this, ladies and gentlemen: never be intimidated by big mouths. Never be intimidated by insults. Listen carefully to the real concerns of our voters. They are not happy with us. We need to change our ways. We need to do better, but walking away is not the answer. Providing concrete solutions for concrete problems is the answer, and the Commission is your partner to make this happen this year and next year.

(The House accorded the speaker a standing ovation)

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – Comunico di aver ricevuto 7 proposte di risoluzione a conclusione della discussione.

La discussione è chiusa.

La votazione si terrà immediatamente.

Dichiarazioni scritte (articolo 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Bronis Ropė (Verts/ALE), raštu. – Man kyla klausimas ar mes ko nors pasimokėme iš Brexit? Bendras pasiūlymo dėl rezoliucijos tekstas iš ties suteikia vilčių. Pirmiausia tekste nedviprasmiškai pripažįstama, kad padaryta klaidų atliepiant tikruosius piliečių poreikius, o užsitęsusi krizė privertė nemenką dalį piliečių suabejoti Europos Sąjungos demokratinėmis institucijomis. Rezoliucijoje akcentuojama ir būtinybė aktyviau kurti energetinę sąjungą, įgyvendinti Paryžiaus klimato kaitos tikslus, kurti tvarias darbo vietas. Galėčiau vardinti ir vardinti skambias frazes, bet kas slypi po jomis? Kur yra realūs pasiūlymai, aiškios priemonės? Vargu ar jų galima daug rasti. Greičiausiai daugelis sutiks, kad velnias slypi detalėse. O būtent jų čia ir stengiamasi išvengti. Nes tuomet kiltų nesutarimai ir tarp tų, kurie tiki Europos Sąjunga ir jos ateitimi. Taigi iš vienos pusės rezoliucija dėl Europos Komisijos 2017 metų programos galime vertinti kaip žingsnį į priekį. Tačiau, kita vertus, visuomet verta užduoti klausimą, ar šis žingsnis yra pakankamas.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. – Turiu kelis konkrečius klausimus dėl Komisijos darbo programos ateinantiems metams: pirma, Komisija gegužės mėnesį paskelbė rekomendacijas valstybėms narėms, kuriose ji pabrėžė, kad valstybės narės neįgyvendina 2013 m. Rekomendacijos dėl investicijų į vaikus, o vaikų skurdas tik dar labiau auga ir dabar Europoje skursta apie 27 milijonai vaikų. Tai tik dar kartą įrodo, kad valstybės narės nepajėgios kovoti su vaikų skurdu. Taigi, ar Komisija nemano, kad būtina sukurti konkrečią priemonę su tam nustatytu biudžetu, t. y. Vaikų garantiją, pagal kurią kiekvienas vaikas galėtų gauti nemokamas sveikatos ir vaikų priežiūros, ugdymo, deramo apgyvendinimo ir tinkamos mitybos paslaugas? Europos Parlamento dauguma jau priėmė savo pranešime, jog tokia garantija yra būtina, nes vienos valstybės narės nesugeba kovoti su vaikų skurdu. Todėl labai tikiuosi, kad Komisija 2017 m. programoje įsipareigos kovoti su vaikų skurdu konkrečiomis priemonėmis. Antra, Taryba prieš kelias savaites paskelbė rekomendacijas, kad būtina imtis visų reikiamų priemonių, kad darbuotojai (tiek vyrai, tiek moterys) suderintų darbą, asmeninį ir šeiminį gyvenimą. Taigi, kada tiksliai Komisija planuoja paskelbti teisinių ir neteisinių priemonių paketą šioje srityje, nes jau 2016 m. savo darbo programoje Komisija įsipareigojo tai padaryti?

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. – L'occupazione deve continuare ad essere la priorità assoluta della Commissione. Vanno programmati investimenti per favorire la transizione a un'economia digitale innovativa e per determinare il recupero della competitività del nostro sistema delle imprese agevolando l'accesso ai capitali e ponendo in essere efficaci politiche di protezione dei diritti di proprietà intellettuale. Nel settore energetico va realizzata effettivamente l'Unione energetica per garantire sicurezza energetica ed energia sostenibile a prezzi accettabili per cittadini e imprese. Per meglio affrontare la crisi migratoria va rafforzata, come stiamo facendo, la cooperazione con i paesi di transito e di origine dei flussi migratori e vanno istituiti programmi efficaci per il reinsediamento dei richiedenti asilo. Infine su terrorismo e radicalizzazione va monitorata l'attuazione delle misure di contrasto al terrorismo muovendo dall'auspicabile cooperazione giudiziaria e di polizia alla condivisione delle informazioni tra le autorità nazionali Europol ed Eurojust e contrastando le tendenze emergenti sul finanziamento del terrorismo.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Χρυσόγονος ( GUE/NGL), γραπτώς. – Η συζήτηση για το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του έτους 2017 πρέπει να έχει ως αφετηρία τους διακηρυγμένους από την ίδια στόχους της.

Ο πρώτος ήταν η δημιουργία θέσεων εργασίας και η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και για την υλοποίησή του ιδρύθηκε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Έως σήμερα, όμως, το μεγαλύτερο μέρος των επενδυτικών προγραμμάτων που εγκρίθηκαν κατευθύνθηκε στις οικονομικά ισχυρότερες χώρες, ενώ οι ασθενέστερες παραμένουν στο περιθώριο.

Ενδεικτικά στην Ελλάδα, η οποία υπέφερε περισσότερο από κάθε άλλο κράτος-μέλος την τελευταία δεκαετία, χάνοντας πάνω από το 25% του εθνικού της εισοδήματος και σχεδόν το ένα τέταρτο των θέσεων εργασίας, έχουν εγκριθεί μέχρι στιγμής μόνο δύο προγράμματα και συνάφθηκαν τρεις συμφωνίες χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η δημιουργία μόλις 100 (!) θέσεων εργασίας.

Η χρηματοδότηση των προγραμμάτων αυτών από το Ταμείο ανέρχεται στο τραγικά ανεπαρκές ποσό των 18 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ την ίδια στιγμή π.χ. για το Βέλγιο, χώρα με πληθυσμό μικρότερο της Ελλάδας, αλλά πολύ ισχυρότερη οικονομία, η χρηματοδότηση φθάνει ήδη στα 78 εκατομμύρια ευρώ. Χρειάζεται, συνεπώς, ανασχεδιασμός των δράσεων και των κριτηρίων χρηματοδότησης του Ταμείου, αν σκοπός του είναι να ενισχύσει αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη και όχι να επιδεινώσει περαιτέρω τις ήδη υφιστάμενες οικονομικές ανισότητες.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. – Algumas urgências para este programa de trabalho: implementar uma estratégia para a erradicação da violência machista; acabar com as políticas de austeridade e com a dívida ilegítima que atenaza os povos periféricos da UE; retirar o Relatório dos Cinco Presidentes, que aprofunda as políticas de austeridade e o aumento da competitividade, incrementando o desemprego, a pobreza e a exclusão social; revogar o Tratado de Estabilidade Orçamental, o Pacto Orçamental e o Semestre Europeu, para que cada país possa escolher políticas económicas de acordo com as suas necessidades; retirar as sanções aos Estados por não cumprirem as exigências em matéria de défice orçamental; proteger os serviços públicos de qualidade, como o ensino e a saúde, recuperando partes que já foram privatizadas — na Galiza, consideramos imprescindível recuperar tudo o que foi privatizado no sistema de saúde, como o laboratório central ou as histórias clínicas; promover políticas ativas de emprego; promover uma mudança profunda na política agrícola (PAC) e das pescas (PPC), que permita manter e aumentar os postos de trabalho diretos e indiretos em dois setores que constituem o pilar da soberania alimentar; parar os acordos comerciais que são prejudiciais para as classes populares e que comprometem a soberania dos povos, como o TTIP, o CETA e o TISA.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Vajgl (ALDE), pisno. – Resolucija o sodelovanju med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo predstavlja seznam prioritet dela Komisije v letu 2017. Zato me preseneča popolna neambicioznost dokumenta na področju demografskih sprememb in medgeneracijskega sodelovanja. To so področja, ki jih resolucija skoraj ne omenja.

Nerazumljivo in nesprejemljivo je, da v obdobju, ko se Evropa sooča s velikimi demografskimi spremembami, evropske institucije niso pripravljene nameniti več pozornosti staranju prebivalstva in sprejetju ukrepov, ki bodo pripomogli k zagotavljanju in ohranjanju osnovnega dostojanstva starejših generacij.

Še vedno pogrešamo strategijo, ki se bo odzvala na demografske spremembe na nivoju Evrope oziroma Evropske unije. In to kljub temu, da strokovnjaki opozarjajo, da brez ustreznih politik na področju medgeneracijskega sodelovanja lahko pričakujemo stalni konflikt med mladimi in starejšo populacijo.

Medtem, ko se na ravni Združenih narodov povečuje podpora mednarodnemu dokumentu katerega namen bi bil zaščiti osnovne človekove pravice starejših, Evropska unija zaenkrat ne zaznava te potrebe.

Glede na navedeno menim, da institucije Evropske unije zamujajo s potrebnimi ukrepi na področju demografskih sprememb. Resolucija o delu Evropske komisije za leto 2017 bi področju zaščite pravic starejših in medgeneracijskega sodelovanja morala posvetiti pozornost, ki gre problemu strateške veljave.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Zorrinho (S&D), por escrito. – A Comissão Europeia falhou nos seus primeiros dois anos de mandato o objetivo de arrancar a UE da estagnação provocada pela crise económica e financeira e pela falta de solidariedade interna. O debate e a aprovação pelo Parlamento Europeu de uma resolução que identifica prioridades estratégicas para o programa de trabalho da Comissão Europeia em 2017 constituem um contributo importante para um novo impulso no projeto europeu. As prioridades estratégicas definidas são adequadas aos desafios que a UE enfrenta - melhorar as condições de vida dos europeus, reforçar a economia, responder às oportunidades associadas à transição energética e à revolução digital, integrar os refugiados, completar a União Económica e Monetária, desenvolver uma política externa ambiciosa e combater a evasão fiscal. Estas prioridades estratégicas têm que passar do papel para a vida concreta dos cidadãos europeus. A Comissão tem que ter uma atitude construtiva e não punitiva. O orçamento partilhado da zona euro tem que ser claramente reforçado aproximando-se dos 10% do PIB europeu para suportar uma zona monetária funcional. A transparência e o controlo democrático têm que ser reforçados. Sem estes pressupostos dificilmente a Comissão conseguirá em 2017 o que não conseguiu nos anos anteriores do seu mandato.

 
  
  

IN THE CHAIR: MAIREAD McGUINNESS
Vice-President

 

6. Glasovanje
Videozapis govora
 

President. The next item is the vote.

 
  
MPphoto
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFDD). – Madam President, is it in order for people who are not MEPs and therefore cannot defend themselves to be described as rats, as Mr Verhofstadt described Boris Johnson and the British Prime Minister yesterday? Is that in order?

 

6.1. Sudjelovanje Azerbajdžana u programima Unije (A8-0210/2016 - Norica Nicolai) (glasovanje)

6.2. Nacrt izmjene proračuna br. 2/2016: višak iz 2015. (A8-0212/2016 - José Manuel Fernandes) (glasovanje)

6.3. Visoka zajednička razina sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava širom Unije (A8-0211/2016 - Andreas Schwab) (glasovanje)

6.4. Označivanje energetske učinkovitosti (A8-0213/2016 - Dario Tamburrano) (glasovanje)
 

- Before the vote on the legislative resolution:

 
  
MPphoto
 

  Dario Tamburrano (EFDD). – Signor Presidente, chiedo al Presidente di posporre il voto sulla risoluzione legislativa ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento. Chiedo che il dossier sia rispedito alla commissione parlamentare competente al fine di entrare direttamente nelle negoziazioni interistituzionali con il Consiglio.

.

 
  
 

President. That is adopted so the matter will be referred back to committee in order to enter directly into negotiations with the Council on the basis of the mandate which we have just adopted.

 

6.5. Europska granična i obalna straža (A8-0200/2016 - Artis Pabriks) (glasovanje)

6.6. Europska agencija za pomorsku sigurnost (A8-0215/2016 - Michael Cramer) (glasovanje)

6.7. Agencija za kontrolu ribarstva Zajednice (A8-0068/2016 - Alain Cadec) (glasovanje)

6.8. Tajništvo nadzornog odbora OLAF-a (A8-0188/2016 - Ingeborg Gräßle) (glasovanje)

6.9. Priprema poslijeizborne revizije VFO-a za razdoblje 2014. – 2020.: mišljenje Parlamenta prije prijedloga Komisije (A8-0224/2016 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (glasovanje)
 

– Before the vote on Amendment 43:

 
  
MPphoto
 

  Gabriele Zimmer (GUE/NGL). – Frau Präsidentin! Ich möchte beantragen, dass bei Änderungsantrag 43 erstens der Untertitel gestrichen wird und zweitens in der zweiten, dritten Zeile – „... which are targeted at the north of Ireland ...“ – der Ausdruck „the north of Ireland“ durch „Northern Ireland“ ersetzt wird.

 
  
MPphoto
 

  Isabelle Thomas (S&D). – Madame la Présidente, je voulais juste préciser que, compte tenu de l'amendement oral de Mme Zimmer, le groupe S&D votera en faveur de l'amendement oral.

 
  
 

(The oral amendment was accepted)

 

6.10. Odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka (TAXE 2) (A8-0223/2016 - Jeppe Kofod, Michael Theurer) (glasovanje)
 

– Before the vote:

 
  
MPphoto
 

  Michael Theurer (ALDE). – Madam President, against great resistance, this Parliament fought successfully to get access to confidential Commission and Council documents. In a secret reading room on Parliament’s premises, we have proven that this Parliament can deal with it in a very responsible way. Still, Member States denied us access to some documents. That cannot be accepted.

Finally, it remains absolutely unsatisfactory that those who had the courage to reveal the LuxLeaks scandals, like Antoine Deltour, are prosecuted and sentenced, while those who profited from the tax privileges, amounting to an estimated EUR 1 billion, and those who had the political responsibility for these harmful tax practices have not until now had to bear any personal consequences. As co-rapporteur of TAXE 1 and 2, I strongly recommend that this Parliament should follow the issues in future in the Panama inquiry committee and in a permanent TAXE Sub-Committee.

 

6.11. Sinergije između strukturnih fondova i programa Obzor 2020. (RC-B8-0851/2016, B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-0860/2016, B8-0861/2016) (glasovanje)

6.12. Priprema programa rada Komisije za 2017. (RC-B8-0885/2016, B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016, B8-0894/2016, B8-0895/2016, B8-0896/2016) (glasovanje)
 

– Before the vote on Amendment 38:

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson (ECR). – Madam President, on Amendment 38 to the motion for a resolution on the Commission Work Programme tabled by the GUE/NGL Group, it states in the original English version: ‘Notes and respects the fact that the people of the North of Ireland and Scotland voted to remain in the EU’.

There is no such legal or political entity as the North of Ireland. The correct term is Northern Ireland, as in ‘the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland’. It is important that texts tabled in this Parliament adhere to legal correctness. I would therefore request that when amendments are tabled which are not legally correct they are ruled inadmissible.

 
  
 

President. – Mr Nicholson, are you moving an oral amendment or are you just making a point of order?

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson (ECR). – Madam President, I am making a point of order to ensure that in the future ‘Northern Ireland’ is properly adhered to at all times in this House.

 

6.13. Odluka Japana da nastavi s lovom na kitove u sezoni 2015./2016. (B8-0853/2016, B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016, B8-0863/2016) (glasovanje)

6.14. Prigovor u skladu s člankom 105. stavkom 4. Poslovnika: jamstvo EU-a Europskoj investicijskoj banci protiv gubitaka u pogledu Bjelarusa (B8-0869/2016, B8-0870/2016) (glasovanje)
 

– Before the vote:

 
  
MPphoto
 

  Petras Auštrevičius (ALDE). – Madam President, I have a point of order. There is a risk in taking this decision as a technical one. There is no technical decision on this issue. Belarus is about to build an unsafe nuclear power installation and these credits might go in this direction. Secondly, President Lukashenko did nothing to secure fair and free elections. This House cannot be neutral on human rights in Belarus. I call on you to support this decision and come back after the elections.

(Applause)

 

6.15. Prigovor u skladu s člankom 105. stavkom 4. Poslovnika: određivanje minimalnog zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive obveze (B8-0868/2016) (glasovanje)
 

President. – That concludes the vote.

 

7. Obrazloženja glasovanja
Videozapis govora

7.1. Sudjelovanje Azerbajdžana u programima Unije (A8-0210/2016 - Norica Nicolai)
  

Written explanations of vote

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Adinolfi (EFDD), per iscritto. ‒ L'accordo di partenariato e cooperazione del 1999 ha disposto il quadro giuridico delle relazioni bilaterali tra l'UE e l'Azerbaijan, per una cooperazione politica, economica e legislativa. Ad oggi si è proposto di aggiungere un ulteriore protocollo all'accordo, volto a regolare la graduale partecipazione dello Stato ai programmi europei, così da favorirne la cooperazione e il raggiungimento della stabilità e dello sviluppo richiesti. La proposta, però, ben sottolinea la necessità di monitorare, come condizione indispensabile, il rispetto dei diritti umani, sulla scia dei passi avanti compiuti dal paese negli ultimi mesi. Per queste ragioni, ho espresso voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Tim Aker (EFDD), in writing. – We do not support the expansion of EU programmes and the further transfer of European taxpayers’ money to third countries, in particular through the European Neighbourhood Policy. As such we voted against giving consent to this procedure.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ A pesar de que debe considerarse la cooperación de la Unión con Azerbaiyán, en este caso se requiere tener en cuenta la precaria situación de los derechos humanos en ese país, así como la existencia de un conflicto abierto con Armenia sobre el territorio de Nagorno-Karabaj. Por ello, me he abstenido.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Aliot (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre ce texte sur l’accord-cadre entre l'Union européenne et l'Azerbaïdjan. Il expose la politique de l’Union pour l’Azerbaïdjan, celle-ci étant une part de la politique de l’Union dans le Caucase dans le cadre du Partenariat oriental. Je m’y suis opposé car je considère que l’Union n’a pas à rajouter de la tension dans une zone déjà très sensible ni à fragiliser la politique extérieure des États membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Anderson (GUE/NGL), in writing. ‒ This was a single vote on consent on the Protocol to the Partnership and Cooperation Agreement and Framework Agreement between the EU and Azerbaijan on the general principles for the participation of Azerbaijan in all current and future programmes. The exact choice of these programmes (in the fields of education, culture, research, energy, etc.) will be decided between the two parties according to their mutual interests, after the consent of the European Parliament.

The 2014 Progress report by the Commission adopted last year stated that ‘the democratic and human rights environment significantly deteriorated in 2014’ in Azerbaijan. Since then, no noticeable progress was achieved. Many NGOs closed their office or significantly reduced their activity due to the political and repressive legislation against HR activists.

Recommendations from the Organisation for Security and Co-operation in Europe (OSCE) on electoral legislation still await implementation, as do rulings of the European Court of Human Rights (ECHR). There are legal restrictions to freedom of the press and right of association, as well as the criminalisation of defamation, and other human rights issues, which is not in line with international law.

I therefore abstained on this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Eric Andrieu (S&D), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport qui donne son approbation à la conclusion du protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre l'UE et la République d'Azerbaïdjan.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), in writing. ‒ I have voted in favour of the participation of Azerbaijan in Union programmes. Since December 2006, the European Commission has envisaged the possibility of participation for ENP countries in selected EU programmes and agencies as a measure to promote reform, modernisation and transition in the Neighbourhood. Azerbaijan expressed its interest in October 2012. The Protocol contains a Framework Agreement on the general principles for participation of Azerbaijan in Union programmes. This country is not only an important energy partner for the Union; thus, rule of law, respect for human rights and democracy remain the core principles on which relations of the EU with third countries are built. The conclusion of such a Protocol will offer the opportunity to promote further cultural, educational, environmental, technical and scientific link between the EU and Azerbaijan.

 
  
MPphoto
 
 

  Νίκος Ανδρουλάκης (S&D), γραπτώς. ‒ Η παρούσα σύσταση αφορά το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν αφετέρου για συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν σχετικά με τις γενικές αρχές για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν σε προγράμματα της Ένωσης.

Ο στόχος του πρωτοκόλλου είναι η θέσπιση οικονομικών και τεχνικών κανόνων που θα επιτρέπουν στο Αζερμπαϊτζάν να συμμετάσχει σε ορισμένα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι ανοιχτά σε τρίτες χώρες και προσωπικά υπερψήφισα την παρούσα σύσταση καθώς θεωρώ ότι πρόκειται για ένα θετικό βήμα προσέγγισης μεταξύ των δύο.

Οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή του Αζερμπαϊτζάν σε κάθε συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα πρέπει να καθοριστούν στη συνέχεια κατά τη διαδικασία σύναψής συμφωνίας μεταξύ της Επιτροπής και των αρμόδιων αρχών στο Αζερμπαϊτζάν.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre ce texte car l’UE n’a pas à rajouter de la tension dans une zone déjà très sensible. Elle n’a pas à fragiliser la politique extérieure des États membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ As a UKIP MEP it was consistent for me to vote against this legislative resolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Arthuis (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de cette recommandation portée par ma collègue, Mme Nicolaï, car elle représente une avancée et ouvre de nouvelles possibilités pour les étudiants et les chercheurs azerbaïdjanais de prendre part à divers programmes de l'UE. Le Parlement européen reste engagé et continue à suivre la situation de près, attendant d'autres améliorations claires en matière de droits et de démocratie. Ce texte appelle la société civile en Azerbaïdjan à multiplier ses efforts pour ancrer la démocratie dans son pays.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šį siūlymą dėl ES ir Azerbaidžano pagrindų susitarimo. Protokolo tikslas – nustatyti finansines ir technines taisykles, pagal kurias Azerbaidžano Respublikai būtų sudarytos galimybės dalyvauti tam tikrose Europos Sąjungos programose, kuriose gali dalyvauti trečiosios šalys. Specialios Azerbaidžano dalyvavimo kiekvienoje atskiroje programoje nuostatos ir sąlygos bus nustatytos Komisijos ir Azerbaidžano kompetentingų institucijų vėliau sudarytame susitarime. Komisija jau 2006 m. nurodė, kad Europos kaimyninėms šalims turėtų būti palaipsniui suteikiama galimybė dalyvauti tam tikrose Sąjungos programose, ir tokį programų atvėrimą įtraukė į Europos kaimynystės politiką (EKP). 2007 m. Taryba patvirtino tokią strategiją ir davė nurodymus Komisijai pradėti derybas su šalimis partnerėmis dėl bendrųjų susitarimų, pagal kuriuos palengvinamas toks dalyvavimas. Ši strategija buvo patvirtinta ir atliekant 2011 m. EKP peržiūrą, ji yra viena iš Rytų partnerystės sudėtinių dalių, skirtų dvišaliam bendradarbiavimui gerinti. 2012 m. spalio mėn. Azerbaidžanas pareiškė norą dalyvauti Sąjungos programose. Armėnija, Gruzija, Moldova ir Ukraina tokius protokolus jau yra sudariusios.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport expose le projet de l’UE pour l’Azerbaïdjan. Je m’oppose à cette politique que mènent les eurocrates dans le Caucase: l’UE n’a pas à s’immiscer dans les affaires de cette région déjà très sensible. De plus, en agissant ainsi, elle court-circuite la politique des États membres et empêche ceux-ci d’intervenir, autant que leur histoire et leurs spécificités l’auraient permis, de façon appropriée et bénéfique pour les populations concernées.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ J’ai voté pour cette proposition relative à la conclusion d’un protocole contenant un accord-cadre avec l’Azerbaïdjan.

L’Azerbaïdjan fait partie du partenariat oriental de la politique européenne de voisinage et est un partenaire important, notamment du point de vue énergétique. Un tel protocole permettra de fixer les bases d’une bonne collaboration tout en rappelant la nécessité du respect de la démocratie, de l’état de droit et des droits de l’homme.

 
  
MPphoto
 
 

  Brando Benifei (S&D), per iscritto. ‒ Sin dal 1999 l'Unione europea e l'Azerbaigian sono legati da un accordo di partenariato e cooperazione che ha come obiettivo quello di rafforzare i rapporti reciproci. Dal 2010 lo Stato caucasico ha espresso la volontà di potenziare le proprie relazioni con l'UE mostrando, nel 2012, un grande interesse a partecipare ai programmi dell'Unione. Negli ultimi anni la situazione nel paese si è però deteriorata, sono emerse crescenti difficoltà sul versante del rispetto dello Stato di diritto e della partecipazione della società civile alla vita del paese che hanno portato ad uno stallo nei negoziati. Oggi occorre riprende saldamente i rapporti con l'Azerbaigian, promuovendo un loro generale rafforzamento. Il mio sostegno alla relazione Nicolai nasce dalla volontà di consentire alla ex-repubblica sovietica di partecipare ad alcuni programmi dell'Unione aperti ai paesi terzi, attraverso la fissazione di una serie di norme finanziarie e tecniche. L'Europa ha tutto l'interesse a promuovere la democrazia e la stabilità nel suo vicinato, per farlo deve mantenere rapporti forti con i propri partner che possono anche rappresentare, come in questo caso, attori chiave per la propria sicurezza energetica.

 
  
MPphoto
 
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), por escrito. ‒ Me abstengo en esta votación al considerar que con este dossier se podría abrir la puerta a la suscripción de un Acuerdo de Asociación con un Estado que mantiene un conflicto armado abierto con Armenia sobre el Nagorno Karabaj y en el que se violan sistemáticamente los derechos humanos.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. ‒ He apoyado esta Recomendación sobre la participación de Azerbaiyán en los programas de la Unión. El objetivo de este Protocolo es establecer las normas técnicas y financieras que permitan a Azerbaiyán participar en determinados programas de la UE abiertos a terceros países. La Comisión ya destacó en 2006 la apertura gradual de determinados programas, estableciéndola como uno de los componentes de la Política Europea de Vecindad. En octubre de 2012 Azerbaiyán puso de manifiesto su interés en participar en dichos programas. El Acuerdo marco tiene por objeto promover la cooperación en determinados sectores y fomentar los contactos personales beneficiosos para toda la sociedad.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre ce rapport relatif à l’accord-cadre entre l’Union européenne et l’Azerbaïdjan. Tout d’abord parce que je ne soutiens pas la politique menée par l’Union européenne dans le cadre du partenariat oriental, ce type d’accord ayant, à long terme, une perspective d’élargissement et retirant par ailleurs aux États membres leurs compétences en matière d’affaires étrangères et de coopération bilatérale. Plus précisément, je ne suis pas convaincue du bien-fondé des accords d'assouplissement du régime des visas et de réadmission UE-Azerbaïdjan, lesquels sont entrés en vigueur le 1er septembre 2014.

Ensuite, parce que ce rapport se veut une nouvelle fois moralisateur, l’Union européenne ayant prétention à être le gendarme du monde, que ce soit en matière juridique, économique, sociale, ou en matière de droits de l’homme. Je ne suis pas convaincue qu’une telle mise en cause de l’Azerbaïdjan contribuera à ramener la stabilité dans un pays toujours en proie à un conflit tendu avec l’Arménie. À ce sujet, la France a un véritable rôle de médiateur à jouer, ce qui prouve une nouvelle fois que les nations souveraines sont les mieux placées pour mener des opérations diplomatiques.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ La relazione analizza l’accordo di partenariato e di cooperazione UE- Azerbaigian, ma risulta troppo vaga e lacunosa, ho quindi optato per un voto di astensione.

 
  
MPphoto
 
 

  Malin Björk (GUE/NGL), skriftlig. ‒ Jag har lagt ner rösten.

Ett ramavtal är självklart positivt i den meningen att Azerbajdzjan får tillgång till olika EU-program, utbyten med EU-länder och möten mellan medborgare. Men i Azerbajdzjan sker idag många brott mot de mänskliga rättigheterna. Yttrande-, mötes- och organisationsfrihet finns inte i verklig mening. Jag anser därför att EU bör ställa krav gentemot Azerbajdzjans regering på demokratiska reformer innan ett ramavtal sluts. Med denna motivering har jag lagt ner min röst i voteringen.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de esta Decisión del Consejo relativa a la celebración de un Protocolo del Acuerdo de colaboración y cooperación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Azerbaiyán, por otra, relativo a un Acuerdo marco entre la Unión Europea y la República de Azerbaiyán sobre los principios generales para la participación de la República de Azerbaiyán en los programas de la Unión.

La razón del voto se fundamenta en los cambios observados en este país después de la enmienda presentada el año pasado por mis compañeros Javi López, Kati Piri y Elena Valenciano contra este Acuerdo y su consiguiente bloqueo, así como tras la llamada del Parlamento Europeo en favor de los derechos humanos. Desde entonces, así como tras la visita de la Alta Representante, Federica Mogherini, al país, Azerbaiyán ha liberado a una serie de presos políticos, incluyendo la candidata al premio Sájarov Leyla Yunus, en el mes de diciembre.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šios rekomendacijos, nes ja Europos Parlamentas pritaria protokolui, kurio tikslas yra nustatyti finansines ir technines taisykles, pagal kurias Azerbaidžano Respublikai būtų sudarytos galimybės dalyvauti tam tikrose Europos Sąjungos programose, kuriose gali dalyvauti trečiosios šalys. 2012 m. spalio mėn. Azerbaidžanas pareiškė norą dalyvauti ES programose. Tuo tarpu 2014 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo ES ir Azerbaidžano vizų režimo supaprastinimo ir readmisijos susitarimai. Azerbaidžanas, be kita ko, yra svarbus ES partneris energetikos srityje. Vis dėlto ES ir Azerbaidžano santykiai svarbūs ne tik energetinio saugumo požiūriu, šios partnerystės aktualumas turėtų būti svarstomas atsižvelgiant į visus Rytų partnerystės politikoje numatytus bendradarbiavimo aspektus. Per pastaruosius mėnesius Parlamentas pareiškė susirūpinimą dėl to, kad pilietinės visuomenės veikėjai ir organizacijos susiduria su vis didesniais sunkumais. Teisinė valstybė, žmogaus teisės ir demokratija – tai pagrindiniai principai, kuriais turėtų būti paremti ES ir trečiųjų šalių santykiai. Taigi, svarstomu bendruoju susitarimu siekiama skatinti sektorių bendradarbiavimą ir puoselėti žmonių tarpusavio santykius, kadangi tai turėtų būti naudinga visuomenei.

 
  
MPphoto
 
 

  Franc Bogovič (PPE), pisno. ‒ Podpiram navedeni protokol k sporazumu med EU in Azerbajdžanom. Cilj protokola je namreč vzpostavitev finančnih in tehničnih pravil, ki bodo Azerbajdžanu omogočila sodelovanje v nekaterih programih Evropske unije, odprtih za tretje države.

Postopno odpiranje nekaterih programov EU za sosednje države se je začelo že l. 2006 v okviru evropske sosedske politike. Pristop se je dodatno poglobil l. 2011 z vključitvijo v okvir vzhodnega partnerstva, katerega del je Azerbajdžan, za izboljšanje dvostranskega sodelovanja.

Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Azerbajdžanom je začel veljati 1. julija 1999, navedeni partnerici pa se od leta 2010 pogajata o novih, izboljšanih pogodbenih razmerjih, v skladu s cilji vzhodnega partnerstva, pogajanja o tem pa so l. 2013 zastala. Odnose med EU in Azerbajdžanom opredeljuje tudi sodelovanje na energetskem področju, kar bi po mojem mnenju bilo treba še okrepiti.

 
  
MPphoto
 
 

  Simona Bonafè (S&D), per iscritto. ‒ Nel corso di questa plenaria abbiamo parlato molto di aspetti prioritari come la dimensione esterna e la politica di vicinato dell'Unione. In questo contesto si inserisce perfettamente la relazione del collega, che ho sostenuto, a favore di un rafforzamento dei rapporti e della collaborazione, ormai pluriennali, che l'Unione europea vanta con l'Azerbaigian. Oggi il Parlamento europeo ha infatti dato la sua approvazione alla conclusione di un protocollo volto a stabilire norme finanziarie e tecniche per consentire all'Azerbaigian di partecipare ad alcuni programmi dell'Unione e aperti ai paesi terzi. I criteri specifici per l'adesione dell'Azerbaigian ai singoli programmi saranno poi fissati di volta in volta dalla Commissione, di concerto con le autorità azerbaigiane. L'Azerbaigian rappresenta un partner strategico dell'Unione sotto molti aspetti, non ultimo, quello energetico. I settori di cooperazione sono tuttavia molteplici e accolgo dunque con favore il rafforzamento delle relazioni con questo importante paese e un suo maggiore coinvolgimento nel campo di azione dei programmi dell'Unione.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. ‒ Podržavam ovo Izvješće o sudjelovanju Azerbajdžana u programima EU-a, uzimajući u obzir nacrt odluke Vijeća, nacrt Protokola uz Sporazum o partnerstvu i suradnji, zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti, te preporuku Odbora za vanjske poslove.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Boutonnet (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport s’inscrit dans le cadre du partenariat oriental.

J’estime que si ces orientations sont empreintes d’une certaine générosité, elles sont potentiellement porteuses de conflits dans une zone du Caucase déjà très sensible.

De plus, l’UE se positionne ici en véritable acteur de politique étrangère, alors que je pense que cela doit être du ressort exclusif des États membres.

J'ai donc voté contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Renata Briano (S&D), per iscritto. ‒ La graduale apertura di alcuni programmi dell'Unione europea ai Paesi del vicinato rappresenta uno dei principali aspetti su cui si fonda la Politica europea del vicinato (PEV). Allo scopo di agevolare tale partecipazione, dal 2007 la Commissione ha ricevuto mandato dal Consiglio per la negoziazione di accordi quadro con i Paesi partner coinvolti, operativi in diversi settori.

In quest'ottica, sostengo l'adozione dell'accordo quadro in questione, il quale si propone di promuovere la cooperazione con l'Azerbaijan al fine di promuovere il rispetto dello Stato di diritto, dei diritti umani e della democrazia in un territorio che ricopre un ruolo di crescente importanza, in particolare in quel che concerne la cooperazione e gli scambi energetici con l'Unione europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ Acordul-cadru dintre Uniune și Azerbaidjan are drept obiectiv cooperarea în domenii cheie în vederea dezvoltării relațiilor dintre cele două părți. Prezentul protocol are rolul de a reglementa normele financiare și tehnice pentru a favoriza participarea Azerbaidjanului la anumite programe destinate țărilor terțe.

Acest acord reprezintă o acțiune concretă în cadrul politicii de vecinătate în vederea consolidării relațiilor și parteneriatului dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, și Azerbaidjan, pe de altă parte. Trebuie remarcat faptul că Azerbaidjan este un partener important în sectorul energetic și, nu în ultimul rând, în celelalte domenii cheie. Consider că este necesar ca acest parteneriat să fie guvernat de valorile Uniunii și principiile fundamentale privind respectarea drepturilor și libertăților omului și a statului de drept.

M-am exprimat în favoarea acestui acord deoarece consider importantă consolidarea parteneriatelor cu țările terțe în vederea cooperării bilaterale și îmbunătățirii situației socio-economice atât din cadrul Uniunii Europene, cât și din Azerbaidjan.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian-Silviu Bușoi (PPE), în scris. ‒ Principalul instrument al UE în zona Azerbaidjan este reprezentat de politica europeană de vecinătate (PEV). Un interes special este manifestat față de potențialul de tranzit și de producție de energie al regiunii, în contextul unei dependențe din ce în ce mai accentuate a UE.

UE și Azerbaidjan au purtat negocieri în vederea cooperării și respectării normelor financiare și tehnice care să permită Azerbaidjanului să participe la anumite programe ale Uniunii Europene deschise țărilor terțe. În continuare va fi stabilit și un acord-cadru între Comisia Europeană și autoritățile competente din Azerbaidjan privind termenii și condițiile specifice fiecărui proiect în parte.

Susțin respectiva recomandare a PE deoarece consider acest aranjament un pas important în vederea consolidării cooperării dintre Uniunea Europeană și Azerbaidjan. UE trebuie să adopte o politică clară și coerentă față de țările terțe, pentru a putea răspunde problemelor grave cu care se confruntă organizațiile și actorii societății civile. În acest sens, sunt sprijinite reformele în vederea consolidării statului de drept și a drepturilor omului.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato a favore della risoluzione in questione al fine di stabilire norme finanziarie e tecniche che consentano all'Azerbaigian di partecipare a determinati programmi dell'Unione europea aperti ai paesi terzi. L'Azerbaigian è un importante partner dell'UE nel settore energetico. Tuttavia, l'importanza delle relazioni tra l'UE e l'Azerbaigian non si limita alla sicurezza energetica e la pertinenza di questo partenariato deve essere considerata sotto tutti gli aspetti della cooperazione previsti nel quadro del partenariato orientale. Nel corso degli ultimi mesi il Parlamento europeo ha manifestato preoccupazioni per le crescenti difficoltà che attori e organizzazioni della società civile si trovano ad affrontare in Azerbaigian. Lo Stato di diritto, i diritti umani e la democrazia sono principi essenziali su cui occorre basare le relazioni dell'UE con i paesi terzi. In questo contesto, l'accordo quadro in questione mira a promuovere la cooperazione tra l’UE e l’Azerbaigian, incoraggiando i contatti interpersonali a beneficio della società civile.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. ‒ I gave my consent to the conclusion of the Framework Agreement between the EU and the Republic of Azerbaijan, which will allow for greater cooperation between the EU and Azerbaijan as one of the European Neighbourhood Policy countries. The Protocol contains a framework which will facilitate the participation of Azerbaijan in certain EU programmes which are bound to be of great advantage to both parties, especially in the areas of culture, education and environment. I hope the agreement will in the long term also have a positive impact on human rights.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ L'accordo di partenariato e cooperazione (PCA) del 1999 regola in gran parte i rapporti tra UE e Azerbaijan. Il protocollo al PCA aggiungerebbe una disciplina volta a regolare la partecipazione dell'Azerbaijan ai programmi dell'UE con obiettivi di cooperazione, di sviluppo e di stabilità di un paese limitrofo con un ruolo chiave nella politica di vicinato. La procedura è rimasta congelata fino ad ora, a causa della situazione dei diritti umani, ma a seguito di una serie di importanti sviluppi avvenuti negli ultimi mesi come la liberazione e sospensione della sentenza di Arif e Leyla Yunus, un perdono presidenziale per 148 detenuti, molti dei quali difensori dei diritti umani, e il rilascio condizionale della giornalista Ismayilova, è stato deciso di riavviarla. Tuttavia si monitorerà la situazione in Azerbaijan nei prossimi mesi prima che l'accordo entri in vigore e qualora la situazione uscisse da questa traiettoria positiva, si chiederebbe alla Commissione europea di bloccare l'implementazione del protocollo. Ho quindi votato a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Caterina Chinnici (S&D), per iscritto. ‒ Gli accordi di cooperazione tra l'UE e l'Azerbaigian risalgono al 1999. Da alcuni anni le due parti sono impegnate in negoziati per il rinnovamento e il potenziamento delle relazioni per raggiungere gli obiettivi del partenariato orientale, di cui l'Azerbaigian fa parte. Dopo un periodo di stallo durato qualche anno, nel 2014 sono riprese le relazioni e il Paese ha fornito una serie di rassicurazioni che gli permetteranno di partecipare a specifici programmi europei nell'ambito della PEV (politica europea di vicinato).

L'importanza delle relazioni tra l'UE e l'Azerbaigian non si limita alla sicurezza energetica o a questioni puramente economiche ma la conclusione del protocollo sarà per l'Unione europea un modo per monitorare da vicino lo sviluppo di una società democratica e dello stato di diritto che rappresentano per l'Unione stessa principi essenziali e imprescindibili su cui basare e mantenere partenariati internazionali.

Mi sono unita al resto dell'aula che ha dato la sua approvazione alla conclusione del protocollo, anche perché ritengo che partenariati di tale natura contribuiscono alla stabilizzazione e alla sicurezza dell'area orientale dell'Unione.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου (PPE), γραπτώς. – Στηρίζουμε την έκθεση και τονίζουμε πως το Αζερμπαϊτζάν είναι σημαντικός εταίρος της ΕΕ. Ωστόσο, η σημασία των σχέσεων ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν δεν περιορίζεται στην ασφάλεια της ενέργειας, και ο καίριος χαρακτήρας της εν λόγω εταιρικής σχέσης πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο όλων των πτυχών της συνεργασίας που λαμβάνεται υπόψη στο πλαίσιο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Χρυσόγονος (GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Ψηφίσαμε για τη σύναψη πρωτοκόλλου συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν σχετικά με τις γενικές αρχές για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν σε προγράμματα της Ένωσης.

Η εμβάθυνση των σχέσεων ανάμεσα στις δύο πλευρές, βεβαίως, μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα για τους πολίτες, σε οικονομικό αλλά και κοινωνικό επίπεδο. Θεωρώ, όμως, πως οφείλουμε να εστιάσουμε στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και να αποφύγουμε την αποκλειστική αναφορά σε οικονομικά στοιχεία. Καθώς κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει στη συγκεκριμένη σύσταση, απείχα από την ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Cicu (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato positivamente la raccomandazione riguardante un "accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian" sui principi generali della partecipazione della Repubblica dell'Azerbaigian ai programmi dell'Unione poiché ritengo che l'adesione ai programmi dell'Unione europea permetterebbe di promuovere collegamenti culturali, scientifici ed economici, incrementando anche i contatti interpersonali a beneficio della società. Le relazioni tra UE ed Azerbaigian inoltre non si limitano solo alla sicurezza energetica ma a tutti gli aspetti della cooperazione previsti nel quadro del partenariato orientale, di cui l'Azerbaigian fa parte.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Sono convinto che questa proposta rappresenti un ulteriore passo avanti dell'Unione europea in merito alla creazione di una comunità aperta e pacifica. Un graduale aumento della collaborazione tra l'Azerbaigian e l'Unione, a mio parere, porterà beneficio ad entrambi i paesi. L'Azerbaigian avrà la possibilità di promuovere la cultura, l'educazione e di migliorare il settore scientifico, mentre l'Unione continuerà a beneficiare del partner nel settore energetico, dimostrando però la sua inclinazione ad aprire le proprie porte ai paesi del vicinato. Questa partecipazione sarà inizialmente destinata ad alcuni programmi pattuiti tra la Commissione europea e le autorità competenti dell'Azerbaigian ma, a mio parere, rappresenta solo la base di future collaborazioni con tale paese e magari con altri paesi del vicinato. Per questi motivi ho votato a favore della proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Deirdre Clune (PPE), in writing. ‒ I supported this vote and noted no objections.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della conclusione del protocollo volto a stabilire norme a carattere tecnico e finanziario per permettere allo Stato dell’Azerbaigian di aderire ad alcuni programmi dell'Unione europea aperti ai paesi terzi. Tale protocollo si inserisce nella politica europea di vicinato e prevede misure per il rinnovamento e il potenziamento delle relazioni contrattuali. L’intensificazione delle relazioni con l'Unione europea permetterebbe non solo un miglioramento nella cooperazione nei settori industriale ed energetico, ma anche una particolare attenzione a garanzia dello stato di diritto, del rispetto dei diritti umani e della democrazia in Azerbaigian.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ A pesar de que debe considerarse la cooperación de la Unión con Azerbaiyán, en este caso se requiere tener en cuenta la precaria situación de los derechos humanos en ese país, así como la existencia de un conflicto abierto con Armenia sobre el territorio de Nagorno-Karabaj. Por ello, me he abstenido.

 
  
MPphoto
 
 

  Andi Cristea (S&D), în scris. ‒ Una dintre politicile europene de vecinătate, instituită încă din anul 2006, prevede deschiderea treptată a anumitor programe ale Uniunii către țările vizate prin această politică. În octombrie 2012, Azerbaidjanul și-a manifestat interesul de a participa la programele Uniunii. Până în prezent, astfel de protocoale au fost semnate cu Armenia, Georgia, Moldova și Ucraina.

Am votat pentru promovarea și dezvoltarea cooperării dintre UE și Azerbaidjan, nu numai în domeniul energetic, ci și pentru a oferi sprijin locuitorilor acestei țări să depășească dificultățile mari cu care se confruntă.

 
  
MPphoto
 
 

  Pál Csáky (PPE), írásban. ‒ Az Európai Unió és az Azerbajdzsán Köztársaság közötti, az Azerbajdzsán Köztársaság uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó keretmegállapodásról szóló jegyzőkönyv célja, hogy meghatározza mindazokat a szabályokat, amelyek lehetővé teszik, hogy az Azerbajdzsán Köztársaság részt vegyen bizonyos, harmadik országok számára nyitva álló uniós programokban. Azerbajdzsán egyes konkrét programokban való részvételének különös feltételeit a Bizottság és az illetékes azeri hatóságok közötti megállapodás keretében határozzák majd meg. A keretmegállapodás célja a különböző ágazatok közötti együttműködés elősegítése és az emberek közötti kapcsolatok ösztönzése.

Az EU–Azerbajdzsán partnerségi és együttműködési megállapodás 1999. július 1-jén lépett hatályba. A Parlament az elmúlt hónapokban aggodalmának adott hangot a civil társadalmi szereplők és szervezetek által tapasztalt, fokozódó nehézségek miatt. Hangsúlyozandó, hogy a jogállamiság, az emberi jogok és a demokrácia maradnak azok a fő elvek, amelyekre az Unió harmadik országokkal fenntartott kapcsolatainak épülniük kell.

 
  
MPphoto
 
 

  Edward Czesak (ECR), na piśmie. ‒ Umowa o partnerstwie i współpracy między UE a Azerbejdżanem umożliwi Azerbejdżanowi udział w wybranych programach wspólnotowych i działaniach agencji UE służących wspieraniu reform, modernizacji i przemian w sąsiedztwie UE. Zapewni to możliwość dalszego wspierania powiązań kulturalnych, edukacyjnych, środowiskowych, technicznych i naukowych oraz zacieśniania kontaktów międzyludzkich oraz współpracy sektorowej w uzupełnieniu wzmacniania związków politycznych w ramach Partnerstwa Wschodniego. Azerbejdżan będzie wnosić wkład finansowy do określonych programów, w których będzie uczestniczył. Tradycyjnie wspieram bliższe związki między UE a państwami trzecimi, w tym Azerbejdżanem, zwłaszcza jeżeli chodzi o zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego UE.

Wspieranie racjonalnej pomocy UE wobec państw trzecich to filar działalności UE – zagłosowałem za przyjęciem dokumentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ I am in favour of this protocol, as it lays down the financial and technical rules which enable Azerbaijan to participate in certain European Union programmes which are open to third countries. I believe that this will further strengthen the relationship between the European Union and Azerbaijan to help promote the rule of law, human rights and democracy.

 
  
MPphoto
 
 

  Viorica Dăncilă (S&D), în scris. ‒ Am votat în favoarea acestei recomandări și sunt de acord cu poziția raportorului. Consider că adoptarea recomandării referitoare la acordul-cadru dintre Uniunea Europeană și Republica Azerbaidjan este benefică pentru ambele părți.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Le présent rapport vise à consulter le Parlement européen sur la décision du Conseil d’établir un accord-cadre avec l’Azerbaïdjan. L’objectif est de permettre une participation croissante de l’Azerbaïdjan aux programmes de l’Union afin de promouvoir les réformes, la modernisation et la transition dans ce pays.

Considérant que ce rapport constitue une opportunité de renforcer les liens de l’Union européenne avec l’Azerbaïdjan et de soutenir le développement et l’ouverture progressive de ce partenaire, j’ai soutenu ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFDD), in writing. ‒ We do not support the expansion of EU programmes and the further transfer of European taxpayers’ money to third countries, in particular through the European Neighbourhood Policy. As such we voted against giving consent to this procedure..

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce rapport pour la conclusion d’un protocole à l’accord de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et l’Azerbaïdjan pour la participation de ce pays aux programmes de l’Union. La participation de l’Azerbaïdjan à des programmes européens permettra de renforcer et de développer nos relations essentielles avec ce partenaire stratégique dans le cadre de la politique européenne de voisinage. L’Union européenne doit coopérer étroitement avec l’Azerbaïdjan sur les questions énergétiques et la lutte contre le terrorisme et dans bien d’autres domaines encore.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella De Monte (S&D), per iscritto. ‒ Sostengo che la partecipazione dell'Azerbaigian ai programmi dell'Unione rappresenti un ulteriore rafforzamento dei rapporti bilaterali in linea con gli obiettivi del partenariato orientale e la cooperazione tra i due paesi. L'importanza delle relazioni tra l'UE e l'Azerbaigian sono legate anche al settore energetico e a tutti gli aspetti della cooperazione previsti nel quadro del partenariato orientale come la promozione dello Stato di diritto, dei diritti umani e della democrazia.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (ENF), par écrit. ‒ Ce texte présente la politique de l’UE vis-à-vis de l’Azerbaïdjan, celle-ci étant une part de la politique de l’UE dans le Caucase dans le cadre du partenariat oriental. L’UE ne peut prendre le risque d’être à l’origine d’un regain de tension dans une zone déjà très sensible. Elle n’a pas à fragiliser la politique extérieure des États membres. Aussi, j’ai voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. ‒ От 2010 г. насам ЕС и Азербайджан водят преговори за нови и по-добри договорни отношения съгласно целите на Източното партньорство, в което участва Азербайджан. За съжаление тези преговори забавиха своя ход през 2013 г. Междувременно на 1 септември 2014 г. влязоха в сила споразуменията за визови облекчения и за обратно приемане между ЕС и Азербайджан.

Азербайджан е също така важен партньор за ЕС в областта на енергетиката. При все това важността на отношенията между ЕС и Азербайджан не се ограничава до енергийната сигурност и целесъобразността на това партньорство следва да се разглежда в контекста на всички аспекти на сътрудничеството, което се предвижда в рамката на Източното партньорство. През последните месеци Парламентът изрази загриженост относно все по-големите затруднения, с които се сблъскват участниците и организациите на гражданското общество.

Правовата държава, правата на човека и демокрацията продължават да бъдат основните принципи, на които следва да се базират отношенията на ЕС с трети държави. В този контекст разглежданото рамково споразумение има за цел да насърчава сътрудничеството в секторите и да поощрява отношенията между хората, които следва да бъдат от полза за обществото.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI), γραπτώς. ‒ Τα εθνικά συμφέροντα της Ελλάδας και της Κύπρου πλήττονται με την εμβάθυνση των σχέσεων ΕΕ - Αζερμπαϊτζάν. Οι ενεργειακές συμφωνίες αναβαθμίζουν τον ρόλο της Τουρκίας και τσιμεντώνουν την εξάρτηση της Ευρώπης από μη Ευρωπαϊκά κράτη.

Παράλληλα, η πολιτική κατάσταση στο Αζερμπαϊτζάν και οι επιθετικές ενέργειες εις βάρος των Αρμενίων του Ναγκόρνο - Καραμπάχ είναι γεγονότα τα οποία δεν μπορούν να παραβλεφθούν και που σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν τις πραγματικές Ευρωπαϊκές αξίες.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ O objetivo do Protocolo consiste em estabelecer as regras técnicas e financeiras que permitirão ao Azerbaijão participar em determinados programas da União Europeia abertos a países terceiros.

O Azerbaijão é um importante parceiro da UE em matéria de energia. No entanto, a importância das relações UE-Azerbaijão não se resume à segurança energética e a pertinência desta parceria deve ser avaliada tendo em conta todos os aspetos de cooperação previstos no quadro da parceria oriental.

O Estado de Direito, os direitos humanos e a democracia permanecem princípios fundamentais em que devem assentar as relações da UE com países terceiros.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ Este Acordo-Quadro entre a UE e a República do Azerbaijão surge na linha de outros acordos consubstanciando a política externa da UE, a defesa dos seus interesses geoestratégicos e geopolíticos, o controlo de matérias-primas e de recursos naturais, a liberalização e desregulação do comércio internacional.

O interesse no Azerbaijão é inseparável da estratégia de cerco político e económico à Rússia, da situação na Ucrânia e do interesse nas imensas fontes energéticas que o país tem - à sombra do qual se têm vindo a fazer grandes investimentos por parte de corporações europeias do sector (como é o caso da BP).

Garantir o acesso e o domínio sobre os recursos naturais, particularmente energéticos, assume um carácter vital para a UE que, confrontada com uma grave crise, reforça a sua política de ingerência e de uso de todos os mecanismos políticos, económicos, diplomáticos e outros para enfraquecer as soberanias, subordiná-las ao interesse das grandes potências da UE e dos seus monopólios capitalistas sedentos de novos mercados e de uma maior exploração do homem e da Natureza para gerar mais lucros, de que necessitam para contrariar a crise de rentabilidade em que se encontram e a inexorável baixa tendencial da taxa de lucro.

Votámos contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Raffaele Fitto (ECR), per iscritto. ‒ Ho espresso il mio voto favorevole all'accordo quadro tra UE e Azerbaigian, che stabilisce norme finanziarie e tecniche che consentiranno all'Azerbaigian di partecipare a determinati programmi dell'Unione europea aperti ai paesi terzi. Ritengo questo accordo di partenariato molto utile per favorire le relazioni culturali, politiche e finanziarie tra i due attori internazionali. L'Azerbaigian è un importante partner dell'UE nel settore energetico. Tuttavia, l'importanza delle relazioni tra l'UE e l'Azerbaigian non si limita alla sicurezza energetica e la pertinenza di questo partenariato deve essere considerata sotto tutti gli aspetti della cooperazione previsti nel quadro del partenariato orientale.

 
  
MPphoto
 
 

  Luke Ming Flanagan (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted against. Odious regime.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. ‒ Hlavným cieľom predmetného protokolu je stanovenie jasných a presných pravidiel pre účasť Azerbajdžanu na jednotlivých programoch Európskej únie, ktoré sú otvorené tretím krajinám. Azerbajdžan by tak chcel nasledovať krajiny ako Arménsko, Gruzínsko a Moldavsko, ktoré už sú v takýchto programoch zapojené. Európska únia predmetné programy spúšťa na základe európskej susedskej politiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (ENF), per iscritto. ‒ Mi astengo in quanto la relazione è molto vaga.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI), γραπτώς. ‒ Τα εθνικά συμφέροντα της Ελλάδας και της Κύπρου πλήττονται με την εμβάθυνση των σχέσεων ΕΕ - Αζερμπαϊτζάν. Οι ενεργειακές συμφωνίες αναβαθμίζουν τον ρόλο της Τουρκίας και τσιμεντώνουν την εξάρτηση της Ευρώπης από μη Ευρωπαϊκά κράτη.

Παράλληλα, η πολιτική κατάσταση στο Αζερμπαϊτζάν και οι επιθετικές ενέργειες εις βάρος των Αρμενίων του Ναγκόρνο - Καραμπάχ είναι γεγονότα τα οποία δεν μπορούν να παραβλεφθούν και που σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν τις πραγματικές Ευρωπαϊκές αξίες. Για τους παραπάνω λόγους καταψηφίζω τη συμφωνία για συμμετοχή του Αζερμπαϊτζάν σε προγράμματα της Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ Parliament has expressed concerns in the last months about the increasing difficulties civil society actors and organisations face. Rule of law, human rights and democracy remain core principles on which relations of the EU with third countries should be based. In this context, the framework agreement under consideration aims to promote cooperation in sectors and foster people-to-people contacts which should be beneficial for society. I therefore gave my consent to the conclusion of the Protocol.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. ‒ Szavazatommal elfogadtam az Azerbajdzsán uniós programokban való részvételét firtató jegyzőkönyvet. A jegyzőkönyv célja, hogy meghatározza mindazokat a pénzügyi és technikai szabályokat, amelyek lehetővé teszik, hogy Azerbajdzsán részt vegyen bizonyos, harmadik országok számára nyitva álló uniós programokban. Azerbajdzsán egyes konkrét programokban való részvételének különös feltételeit a Bizottság és az illetékes azeri hatóságok közötti megállapodás keretében határozzák majd meg. Az EU–Azerbajdzsán közötti viszony nem csak az Európai Szomszédságpolitika keleti partnerségének fontos pillére, hanem a kaukázusi ország az Unió fontos energiaügyi partnere is.

Az EU és Azerbajdzsán közötti kapcsolatok azonban nem korlátozódnak az energiabiztonságra, és a partnerség jelentőségét a keleti partnerség keretében tervezett együttműködés valamennyi aspektusát figyelembe véve kell vizsgálni. Továbbra is a jogállamiság, az emberi jogok és a demokrácia maradnak azok a fő elvek, amelyekre az Unió harmadik országokkal fenntartott kapcsolatai épülnek. Ezzel összefüggésben a vizsgálat tárgyát képező keretmegállapodás célja a különböző ágazatok közötti együttműködés elősegítése és az emberek közötti kapcsolatok ösztönzése a társadalom javát szolgálva.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesc Gambús (PPE), por escrito. ‒ He votado a favor del Protocolo que establece las normas técnicas y financieras que permiten a Azerbaiyán participar en determinados programas de la Unión Europea abiertos a terceros países. Azerbaiyán es un socio importante para la Unión, pero aún con nuestros socios debemos alzar la voz para defender aquellos derechos que son inalienables. El Estado de Derecho, los derechos humanos y la democracia siguen siendo principios básicos sobre los que han de basarse las relaciones de la Unión con terceros países, por lo que debemos de reclamar a Azerbaiyán que continúe trabajando para mejorar el respeto de dichos derechos.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), in writing. ‒ I voted to support this measure to lay down financial and technical rules in regard to the participation of Azerbaijan in certain EU programmes. This is a very important step as Azerbaijan is an important partner to the EU in several key areas including regional security and energy. This agreement will also mean increased EU influence in the country, which means that we would be in a better position to influence the country and its process towards rule of law, democracy and fundamental freedoms.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Gentile (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione di un protocollo dell'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Azerbaigian, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian ai programmi dell'Unione.

Nell'ambito della politica europea di Vicinato e del partenariato orientale, tale protocollo prevede l'implementazione di norme finanziarie e tecniche che permetterebbero al paese caucasico di partecipare ad alcuni dei programmi europei aperti a paesi terzi, dando quindi all'Azerbaigian l'opportunità di un maggiore inserimento nella realtà europea e consentendo di rafforzare le relazioni bilaterali che dal 2013 vedono una fase di stallo.

Per l'Unione europea, l'Azerbaigian è un partner strategico nel campo energetico ma la mera relazione economica non può prescindere dall'attenzione che l'Europa rivolge all'aspetto dei diritti umani, dello Stato di diritto e della democrazia. Negli ultimi mesi infatti, i principali attori della società civile hanno denunciato crescenti tensioni sociali e violazioni dei diritti fondamentali, oltre ad una preoccupante situazione circa la corruzione ad ogni livello. È importante dunque che l'UE si impegni anche a incoraggiare il dialogo sociale e la cooperazione interpersonale nel paese.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Gieseke (PPE), schriftlich. ‒ Ich unterstütze das Rahmenabkommen zwischen der Europäischen Union und der Republik Aserbaidschan über die allgemeinen Grundsätze für die Teilnahme der Republik Aserbaidschan an Programmen der Union. Dies wird Aserbaidschan ermöglichen, an bestimmten Programmen der EU teilzunehmen sowie den kulturellen und wissenschaftlichen Austausch weiter zu fördern.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Me abstengo en esta votación al considerar que con este dossier se podría abrir la puerta a la suscripción de un Acuerdo de Asociación con un Estado que mantiene un conflicto armado abierto con Armenia sobre el Nagorno Karabaj y en el que se violan sistemáticamente los derechos humanos.

 
  
MPphoto
 
 

  Beata Gosiewska (ECR), na piśmie. ‒ Głosowałam za zaleceniem w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Azerbejdżanu, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Republiką Azerbejdżanu dotyczącej ogólnych zasad udziału Republiki Azerbejdżanu w programach unijnych.

Już od 2006 roku Komisja Europejska stopniowo otwiera niektóre programy unijne dla krajów sąsiedzkich. Czyni tak w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa. Takie protokoły zawarły już Armenia, Gruzja, Mołdawia i Ukraina.

Azerbejdżan jest ważnym dla UE partnerem w sektorze energetycznym, a umowa pomiędzy UE a Azerbejdżanem służy zacieśnianiu dwustronnej współpracy w ramach Partnerstwa Wschodniego.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this recommendation as the framework agreement which is under consideration aims to promote cooperation in sectors of industry and foster people-to-people contacts which should be beneficial for society.

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour. The objective of the Protocol is to lay down financial and technical rules enabling Azerbaijan to participate in certain European Union Programmes open to third countries. The specific terms and conditions for the participation of Azerbaijan in each particular programme will be then determined in agreement between the Commission and the competent authorities in Azerbaijan.

 
  
MPphoto
 
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου (GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η έκθεση αφορά το πλαίσιο συνεργασίας ΕΕ και Αζερμπαϊτζάν και την συμμετοχή του τελευταίου σε προγράμματα της Ένωσης. Τηρήσαμε θέση αποχής γιατί από την μια αυτή είναι η θέληση των αρχών του Αζερμπαϊτζάν, αλλά από την άλλη αυτές οι συμφωνίες οδηγούν σε συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου με όλες τις αρνητικές επιπτώσεις που αυτές επιφέρουν στους λαούς και με τις οποίες φυσικά διαφωνούμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of this motion, which lays down financial, and technical rules enabling Azerbaijan to participate in certain European Union Programmes open to third countries. Azerbaijan is an important energy partner for the EU and the framework agreement under consideration aims to promote cooperation in sectors and foster people-to-people contacts that should be beneficial for both the EU and Azerbaijan. On saying that, I strongly feel that the rule of law, human rights and democracy remain core principles on which relations of the EU with third countries should be based.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Hayes (PPE), in writing. ‒ I gave my consent for this draft recommendation as I had no final objections to the draft and I believe the possibility to extend cultural, educational, environmental, technical and scientific links should be taken to benefit the people of Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Филиз Хюсменова (ALDE), в писмена форма. ‒ Уважаеми г-н Председател, подкрепям препоръката относно участието на Азербайджан в програми на Съюза, тъй като страната е важен партньор за ЕС в областта на енергетиката. Отчитайки, че значимостта на отношенията между ЕС и Азербайджан не се ограничава до енергийната сигурност, целесъобразността на това партньорство следва да се разглежда в контекста на всички аспекти на сътрудничество, които се предвиждат в рамката на Източното партньорство.

Препоръката е стъпка напред за учащите и изследователите в страната и има за цел да насърчи в цялост сътрудничеството и обмена между ЕС и Азербайджан в полза на обществото.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), în scris. ‒ Acest raport vizează parteneriatul între Uniunea Europeană și Republica Azerbaidjan privind principiile generale de participare ale acesteia la programele Uniunii. Acesta are ca scop stabilirea unor reguli și norme financiare și tehnice impuse Azerbaidjanului pentru a putea beneficia de anumite programe ale Uniunii Europene care vizează țările terțe.

Am votat în favoarea acestui raport pentru a susține promovarea cooperării în domenii cheie și încurajarea contactelor interpersonale în sprijinul societății.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasovao sam za preporuku o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola uz Sporazum o partnerstvu i suradnji između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Azerbajdžana, s druge strane, o okvirnom sporazumu između Europske unije i Republike Azerbajdžana o općim načelima sudjelovanja Republike Azerbajdžana u programima Unije (05616/2014 – C8-0043/2014 – 2013/0420(NLE)), s obzirom da se ovim dokumentom omogućava korištenje pojedinih EU-ovih programa od strane Azerbajdžana na isti način na koji je to predviđeno suradnjom s trećim zemljama. Za svaki pojedini program posebno se dogovaraju uvjeti i prihvaćaju zasebni sporazumi. EU i Azerbajdžan imaju partnerske odnose koji se temelje na suradnji u okviru Istočnog partnerstva ali i važnoj suradnji u području energetike. Postoji i suradnja u području Politike europskog susjedstva. S obzirom na probleme koji postoje u funkcioniranju civilnog društva, vladavine prava, deficita u pogledu demokratskih standarda, europski programi prije svega bi trebali biti upotrijebljeni za poboljšanje stanja demokratskih društvenih odnosa u toj zemlji.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (ENF), par écrit. ‒ Ce texte se rapporte à l’exposé de la politique de l’UE pour l’Azerbaïdjan, celle-ci étant une part de la politique de l’UE dans le Caucase dans le cadre du Partenariat oriental. Il va sans dire que l’Union européenne, par son ingérence, tente une nouvelle fois de s’accaparer la politique extérieure des États membres. Ce faisant, elle fragilise en outre une zone et une région déjà très sensibles en rajoutant une certaine tension. De ce point de vue, il était tout fait logique que je m’y oppose.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Ježek (ALDE), písemně. ‒ Toto doporučení schvaluje protokol stanovující finanční a technická pravidla, která by umožnila účast Ázerbájdžánu v určitých programech EU pro třetí země. Protokol, jehož cílem je posílení spolupráce v rámci Východního partnerství, jsem podpořil, protože jde o dobrou metodu spolupráce v oblastech občanské společnosti a mohl by též pomoci v zemi ukotvit demokratické principy. Ostatně podobné protokoly již EU podepsala s Arménií, Gruzií či Moldávií a Ukrajinou. Spolupráce otevírá nové možnosti pro ázerbajdžánské studenty a výzkumné pracovníky v různých unijních programech. Skupina ALDE se bude i nadále v této oblasti angažovat a sledovat situaci, čekáme další zlepšení v oblasti lidských práv a demokracie. Ázerbájdžán je sice důležitým energetickým partnerem EU, občanská společnost a organizace však nadále čelí mnoha obtížím.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur du rapport de ma collègue Norica Nicolai sur l’accord-cadre entre l'Union européenne et l'Azerbaïdjan. Le projet de recommandation concerne la participation de la République d'Azerbaïdjan aux programmes de l'Union sur la politique de voisinage. Cela donnera lieu à une participation accrue de l'Azerbaïdjan à certains programmes de l'Union et renforcera les partenariats dans l'environnement, la culture, l'éducation et la technique. Si le vote de l'accord-cadre avec l'Azerbaïdjan est resté bloqué pendant plus d'un an, la diplomatie silencieuse de l’Union a permis la libération de plusieurs militants des droits de l'Homme, permettant à ce texte d’être adopté à une large majorité, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport qui va permettre une ouverture progressive de l'Azerbaïdjan à certains programmes de l'Union, et offrira ainsi la possibilité de renforcer les liens dans le domaine de la culture, de l'éducation, de l'environnement et de la technique.

Les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation de l'Azerbaïdjan à chaque programme particulier seront ensuite déterminées dans un accord entre la Commission et les autorités azerbaïdjanaises compétentes.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva Kaili (S&D), in writing. ‒ I have voted in favour of the recommendation as I agree with the stance of the rapporteur, Norica Nicolai. It is through close cooperation and open routes for dialogue that we will manage to achieve sustainable change in the societies of our partners. And by allowing Azerbaijan to work closer and interact with the EU, we will benefit the society and the people of Azerbaijan.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. ‒ Der Berichterstatter fordert die Festlegung finanzieller und technischer Regeln, die der Republik Aserbaidschan die Möglichkeit bieten sollen, an bestimmten für Drittstaaten bestehenden Programmen der Europäischen Union teilzunehmen. Aufgrund der Haltung Aserbaidschans, insbesondere in außenpolitischen Fragen, ist derzeit eine engere Kooperation abzulehnen. Daher enthalte ich mich zu diesem Bericht.

 
  
MPphoto
 
 

  Jaromír Kohlíček (GUE/NGL), písemně. ‒ Ázerbájdžán je jednou ze zemí kaspického regionu disponující významnými ložisky ropy a zemního plynu. Tato ložiska byla využívána již koncem 19. století. V současné době vývoz ropy a zemního plynu zajišťuje podstatnou část příjmu tohoto kavkazského státu. V nedávné minulosti se EU pokusila připravit projekt plynovodu z oblasti Kaspického moře přes Turecko a Balkán. Bohužel tato platonická snaha přípravy projektu s názvem NABUCCO skončila do ztracena. Základním předpokladem pro stavbu plynovodu totiž je zajištění dostatečného množství zemního plynu, což tehdejší politici EU nezvládli. Na jedné straně sankce proti Iránu, na druhé straně nedostatečná kapacita zdrojů v Ázerbájdžánu (něco kolem 1/3 celkové plánové kapacity). Spolu s ekonomickou krizí koncem 1. dekády tohoto století to nebyly příznivé podmínky pro realizaci projektu. Ázerbájdžán je již řadu let ve válečném stavu s Arménií (jde o územní spor spojený s Náhorním Karabachem), ale jeho vztah k Turecku je bezproblémový. Naopak vztahy s Íránem jsou vždy poznamenány jistou nervozitou, vzhledem k tomu, že bezprostředně za společnou hranicí žije významná ázerbájdžánská menšina. Volby v Ázerbájdžánu lze v asijském kontextu považovat za demokratické, v kontextu EU jsou pravidelně vyslovovány k volební proceduře i vlastnímu provedení výhrady. Uzavření protokolu k dohodě o partnerství i při vědomí těchto limitů podporuji.

 
  
MPphoto
 
 

  Kateřina Konečná (GUE/NGL), písemně. ‒ Usnesení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ázerbájdžánskou republikou na straně druhé o rámcové dohodě mezi Evropskou unií a Ázerbájdžánskou republikou o obecných zásadách účasti Ázerbájdžánské republiky na programech Unie jsem velmi ráda podpořila. Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Ázerbájdžánem vstoupila v platnost 1. července 1999. Od roku 2010 vedly EU a Ázerbájdžán jednání o nových, kvalitativně lepších smluvních vztazích, které jsou jedním z cílů Východního partnerství, jehož je Ázerbájdžán členem. Tato jednání začala bohužel v roce 2013 stagnovat. Mezitím vstoupily dne 1. září 2014 v platnost dohody o zjednodušení vízového režimu a o zpětném přebírání osob. Ázerbájdžán je rovněž významným partnerem EU v oblasti energetiky, ale význam vztahů mezi EU a Ázerbájdžánem však není omezen pouze na energetickou bezpečnost. Na důležitost tohoto partnerství by se mělo pohlížet v souvislosti se všemi aspekty spolupráce plánované v rámci Východního partnerství. Projednávaná rámcová dohoda by měla být zaměřena na podporu spolupráce a kontaktů mezi lidmi, z čehož bude mít užitek společnost jako celek.

 
  
MPphoto
 
 

  Stelios Kouloglou (GUE/NGL), in writing. ‒ The participation of certain third countries in some EU programmes is part of the European Neighbourhood Policy. These EU programmes with ENP countries have been established in order to deeper cooperation between people and nations on common issues. The report calls for consent to be given to the Republic of Azerbaijan in EU programmes. However I am afraid that even if it does not concern directly a free trade agreement, that it could be the intermediate step to a future free trade agreement between Azerbaijan and the EU. This is why I voted abstention to this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Béla Kovács (NI), írásban. – Azerbajdzsán a térség megkerülhetetlenül fontos tényezője, melynek szerepe mind a biztonság, mind a migráció, mind a stabilitás szempontjából meghatározó. Az EU-s programokban való részvétele és a kétoldalú viszony bővítése az energiabiztonságon túl érinti a törvényességi, civil és emberi jogi ajánlásokat is. Így ez a keretegyezmény a Partnerségi és Együttműködési Megállapodás kapcsán támogatandó.

 
  
MPphoto
 
 

  Андрей Ковачев (PPE), в писмена форма. ‒ Гласувах в подкрепа на споразумението между Европейския съюз и Република Азербайджан, защото считам, че като част от Европейската политика за съседство (ЕПС) страната трябва да има възможност да се възползва от широкия кръг програми, целящи да осигурят подкрепа в процеса на реформи, модернизация и преход в съседните на ЕС държави. Освен това е от значение, че за ЕС Азербайджан е важен енергиен и външнотърговски партньор.

Азербайджан има развиваща се икономика, а стандартът на живот, подобно на този в повечето пост-социалистически държави, е сравнително нисък. След разпадането на СССР, Азербайджан премина през множество икономически трудности и тежки реформи.

Партньорството с ЕС трябва да даде тласък на демократизацията, зачитането на човешките права, социално-икономическите реформи, подобряването на бизнес и инвестиционния климат и по-специално засилване на борбата срещу корупцията. Очаквам споразумението да повлияе положително върху бедността и да подобри качеството на живот.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilhan Kyuchyuk (ALDE), in writing. – Azerbaijan is a strategic partner of the EU. The country is on one hand part of the Eastern Partnership initiative and on the other an important energy partner for the EU. It is important to note that Azerbaijan is strongly committed to development of cooperation with the EU. Azerbaijan relies on the EU’s aid and commitment to fully consolidate its democracy and complete all structural reforms of its economy. Furthermore, Azerbaijan is interested in development of trade, social, financial, scientific, technological and cultural cooperation. Therefore, I supported the participation of Azerbaijan in the EU programmes. Helping Azerbaijan in both its democratic transition and its tough economic reforms is above all in the interest of the EU. We should always support countries which want to embark on the path of reforms.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – La presente raccomandazione analizza l'accordo di partenariato e di cooperazione tra l'UE e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Azerbaigian dall'altra; la relazione riguarda i principi generali della sua partecipazione ai programmi dell'UE. Essa mira inoltre a stabilire norme finanziarie e tecniche idonee a garantire all'Azerbaigian di poter aderire a determinati progetti dell'UE, aperti a paesi terzi. L'Azerbaigian risulta essere un importante partener dell'UE nel settore energetico, ma ciò non toglie le preoccupazioni che il Parlamento continua a manifestare sulle serie difficoltà che organizzazioni ed i soggetti interessati si trovano ad affrontare. In questa ottica, l'accordo, mira a promuovere la cooperazione in determinati settori e ad incoraggiare i contatti interpersonali a beneficio della società. Alla luce delle motivazioni esposte, esprimo giudizio favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Lebreton (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre ce rapport sur l'Azerbaïdjan car l'Union européenne n'a pas à avoir de rôle international et encore moins à être un élément déstabilisateur du Caucase.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre la recommandation sur la participation de l'Azerbaïdjan aux programmes de l'Union européenne. Il s'agit de l'exposé de la politique de l'UE pour l'Azerbaïdjan, celle-ci étant une part de la politique de l'UE dans le Caucase dans le cadre du partenariat oriental. L'UE n'a pas à rajouter de tension dans une zone déjà très sensible. Elle n'a pas à fragiliser la politique extérieure des États membres. Elle n'a pas à conclure des accords d'assouplissement du régime des visas au lieu des États membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Loiseau (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre. En effet, dans le cadre du partenariat oriental, l'UE mène des projets dans le Caucase, qui l'ont conduite à nouer un accord avec l'Azerbaïdjan. Il s'agit d'une région sensible, soumise à de fortes tensions. C'est pourquoi j'estime que l'UE n'a pas à fragiliser les relations qu'entretiennent les États membres avec ce pays et à interférer dans leur politique extérieure.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. ‒ A pesar de que considero favorablemente la cooperación de la Unión con Azerbaiyán, en este caso no se ha tenido en cuenta la precaria situación de los derechos humanos en ese país, así como la existencia de un conflicto abierto con Armenia sobre el territorio de Nagorno-Karabaj. Por ello, me he abstenido.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio López-Istúriz White (PPE), por escrito. ‒ El Protocolo tiene como objetivo principal establecer las normas técnicas y financieras que permitan a Azerbaiyán participar en determinados programas de la UE abiertos a terceros países.

Las modalidades y condiciones específicas aplicables a la participación de Azerbaiyán en cada uno de los programas se determinarán mediante el correspondiente acuerdo entre la Comisión Europea y las autoridades competentes de Azerbaiyán.

Estoy a favor de este acuerdo, ya que tiene como objetivo promover la cooperación en determinados sectores y fomentar los contactos personales beneficiosos para toda la sociedad, siempre respetando el Estado de Derecho, los derechos humanos y la democracia como principios básicos sobre los que han de basarse las relaciones de la Unión con terceros países.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of allowing Azerbaijani participation in certain EU programmes to allow the country to develop cultural, scientific and educational links in Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ Cilj Protokola je utvrditi financijska i tehnička pravila koja omogućuju sudjelovanje Azerbajdžana u određenim EU programima otvorenima prema trećim državama.

Azerbajdžan je važan energetski partner Unije. Međutim, važnost odnosa između EU-a i Azerbajdžana nije ograničena samo na energetsku sigurnost, nego je treba razmatrati u kontekstu svih područja suradnje predviđenih okvirom Istočnog partnerstva, a osnovni preduvjet suradnje je vladavina prava i demokracija.

S obzirom da će Protokol omogućiti postupno otvaranje ili ojačavanje sudjelovanja u određenim programima Unije za Azerbajdžan i nudi priliku za promicanje daljnje kulture, obrazovanja, ekološkog, tehničkog i znanstvenog razvoja i sektorsku suradnju, podržala sam ovaj Protokol.

 
  
MPphoto
 
 

  Светослав Христов Малинов (PPE), в писмена форма. ‒ На юлското пленарно заседание в Страсбург с голямо мнозинство приехме Протокола към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и Република Азербайджан. Целта на Протокола е да установи финансови и технически правила, според които Азербайджан ще участва в определени програми на ЕС, отворени за трети страни. Този проект е част от европейската политика за добросъседство, която позволява отварянето на някои програми на Съюза за неговите съседи.

Този подход е и един от елементите на Източното партньорство за засилване на двустранното сътрудничество. Армения, Грузия, Молдова и Украйна вече са сключили подобни протоколи. Азербайджан е стратегически важен партньор в сферата на енергетиката както за Европейския съюз, така и за България. От наш интерес е сътрудничество между ЕС и Азербайджан да се развие и задълбочи. С колегите се надяваме тази стратегия да бъде възприета и подкрепяна от всички правителства на държавите членки.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrejs Mamikins (S&D), in writing. ‒ The objective of the Protocol is to lay down financial and technical rules enabling Azerbaijan to participate in certain European Union Programmes open to third countries. This decision is a very important step that helps to involve Azerbaijan in important EU programmes. I support this decision.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne. ‒ Azerbajdžan je krajina bohatá na nerastné suroviny a je zároveň významným partnerom, ktorý môže pomôcť riešiť energetickú bezpečnosť EÚ. Podporujem udelenie súhlasu s uzavretím protokolu, ktorý upravuje technické a finančné podmienky účasti Azerbajdžanu na programoch EÚ zameraných na tretie krajiny.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς (ECR), γραπτώς. ‒ Ψηφίζω υπέρ της σύστασης σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, αφετέρου, για συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν σχετικά με τις γενικές αρχές για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν σε προγράμματα της Ένωσης, διότι είναι πλήρης και τεκμηριωμένη.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre ce texte.

Ce texte constitue un exposé de la politique de l'Union européenne vis-à-vis de l'Azerbaïdjan. Nous nous opposons fermement à toute ingérence européenne dans une zone géographique déjà sujette à de fortes tensions.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), per iscritto. ‒ Sono favorevole al protocollo che stabilisce norme finanziarie e tecniche che consentano all'Azerbaigian di partecipare a specifici programmi dell'Unione europea aperti ai paesi terzi. Le modalità e le condizioni per la partecipazione dell'Azerbaigian saranno fissate tramite un accordo tra la Commissione e le autorità competenti dell'Azerbaigian. L'apertura di questi programmi dell'Unione ai paesi del vicinato, rappresenta una delle componenti della politica europea di vicinato (PEV). L'Azerbaigian nel 2012 ha manifestato il proprio interesse a partecipare ai programmi dell'Unione. I diritti umani, la democrazia lo Stato di diritto rimangono principi fondamentali su cui occorre basare le relazioni dell'UE con i paesi terzi. L'accordo quadro in questione mira a promuovere la cooperazione in determinati settori e a incoraggiare i contatti interpersonali a beneficio della società.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), písemně. ‒ Dnes jsme hlasovali o zprávě, která znamená uzavření Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Ázerbájdžánem. Tato dohoda umožňuje Ázerbájdžánu účastnit se některých vybraných projektů EU. Základem je přitom rozhodnutí Rady z 5. 3. 2007, kterým Rada vyjádřila podporu obecnému přístupu vyjádřenému ve sdělení Evropské komise ze dne 4. prosince 2006, jenž umožňuje účast partnerských zemí v rámci evropské politiky sousedství v agenturách a programech Společenství, a to na základě dosažených výsledků a pokud to právní základ umožňuje. Jde o projekty, na jejichž realizaci by se Ázerbájdžán finančně podílel. Konkrétní podmínky realizace projektů, jakož i dohled nad nimi budou předmětem dohod mezi příslušnými orgány. Tuto zprávu jsem podpořil.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), per iscritto. ‒ L'Unione europea dovrebbe avere rapporti di cooperazione efficaci con i paesi terzi in prossimità dei suoi confini. Credo che queste misure rappresentino la misura base per una cooperazione reciprocamente vantaggiosa con l'Azerbaigian al fine di migliorare le relazioni nel quadrante est del continente europeo.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriel Mato (PPE), por escrito. ‒ Mi voto a favor de la recomendación sobre la celebración de un acuerdo de colaboración y cooperación con la República de Azerbaiyán sobre su participación en los programas de la Unión. El objetivo es promover la cooperación en determinados sectores y fomentar los contactos personales beneficiosos para las dos partes.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (ENF), schriftlich. ‒ Diesem Vorschlag zufolge soll Aserbaidschan stärker in europäische Projekte mit einbezogen werden, und zu diesem Zweck sollen finanzielle und technische Regeln festgelegt werden. Da ich aber die vor allem in außenpolitischen Fragen sehr zweifelhafte Haltung von Aserbaidschan zu Menschenrechten hervorheben möchte, sehe ich keine Notwendigkeit für eine engere Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und Aserbaidschan.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ Ce rapport demande d'autoriser l'Azerbaïdjan à participer à des programmes de l'UE. Nous devons voter ici a priori cette autorisation, sans savoir quels programmes lui seront ouverts. S'agira-t-il d'Erasmus Mundus ou des programmes de recherche militaire? Le mystère reste entier. Surtout, ce rapport s'inscrit dans la volonté à plus long terme de l'UE de négocier un accord de libre-échange pour déstabiliser les liens économiques et historiques du Caucase avec la Russie. Le tout dans un contexte de détérioration persistante des droits de l'homme en Azerbaïdjan, qui se moque bien de nos "recommandations" et "rapports de progrès". Je vote contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Mélin (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre ce texte car l'UE n'a pas à rajouter de tension dans une zone déjà très sensible. Elle n'a pas à fragiliser la politique extérieure des États membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ O objetivo do presente Protocolo consiste em estabelecer as regras técnicas e financeiras que permitirão ao Azerbaijão participar em determinados programas da União Europeia abertos a países terceiros.

As modalidades e condições específicas relativas à participação do Azerbaijão em cada programa da União serão determinadas posteriormente de comum acordo entre a Comissão e as autoridades competentes do Azerbaijão. Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this recommendation in order to establish the financial and technical rules of Azerbaijan’s participation in agreements with the EU that are typical of third countries. I support this recommendation as it promotes increased trade and global interaction.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Cette résolution donne son approbation à la conclusion du protocole concernant un accord-cadre entre l'Union et l'Azerbaïdjan établissant les principes généraux, à savoir les règles financières et techniques, de la participation de l'Azerbaïdjan aux programmes de l'Union.

L'ouverture progressive de certains programmes de l'Union aux pays du voisinage a été esquissée par la Commission dès 2006 et définie comme l'une des composantes de la politique européenne de voisinage. Cependant, depuis 2013 les négociations entamées entre l'Union et l'Azerbaïdjan visant à nouer de nouvelles relations contractuelles approfondies sont au point mort. De plus, ces négociations ne font pas suite aux accords d'assouplissement du régime des visas et de réadmission UE—Azerbaïdjan.

Pour ces raisons, je salue cette initiative. Celle-ci est d'importance capitale non seulement en raison du rôle stratégique de ce partenaire énergétique, mais aussi parce que la coopération sectorielle avec l'Azerbaïdjan en bénéficierait. De plus, j'estime que les contacts interpersonnels seront également favorisés. Ce dernier aspect est très important pour répondre aux difficultés croissantes que rencontrent les acteurs et organisations de la société civile.

Pour conclure, je me réjouis du protocole qui ouvrira de nouvelles possibilités de collaboration avec la société civile en Azerbaïdjan en permettant de développer la démocratie dans le pays.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne. – Jednou zo zložiek európskej susedskej politiky je aj postupné otváranie určitých programov Európskej únie susedským krajinám. Cieľom tohto protokolu je stanoviť finančné a technické pravidlá, ktoré umožnia Azerbajdžanu zúčastniť sa na určitých programoch Európskej únie, ktoré sú otvorené tretím krajinám. Osobitné podmienky pre účasť Azerbajdžanu na každom jednotlivom programe budú určené v dohode medzi Európskou komisiou a príslušnými orgánmi Azerbajdžanu. Azerbajdžan je významným energetickým partnerom Únie. Význam vzťahov medzi Úniou a Azerbajdžanom sa však neobmedzuje len na energetickú bezpečnosť a význam tohto partnerstva by sa mal zvažovať v kontexte všetkých aspektov spolupráce stanovených v rámci Východného partnerstva. Považujem však za potrebné poukázať na narastajúce ťažkosti, s ktorými sa stretávajú aktéri a organizácie občianskej spoločnosti. Právny štát, ľudské práva a demokracia zostávajú hlavnými zásadami, na ktorých by sa mali zakladať vzťahy Európskej únie s tretími krajinami. V tejto súvislosti sa zvažovaná rámcová dohoda zameriava na podporu spolupráce v rôznych odvetviach a na upevňovanie medziľudských kontaktov, ktoré by mali byť prospešné pre spoločnosť. Preto podporujem daný návrh.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I have voted in favour of the report, which aims to promote cooperation in sectors and foster people-to-people contacts which should be beneficial for society. The objective of the Protocol is to lay down financial and technical rules enabling Azerbaijan to participate in certain European Union Programmes open to third countries. The specific terms and conditions for the participation of Azerbaijan in each particular programme will be then determined in agreement between the Commission and the competent authorities in Azerbaijan. The EU-Azerbaijan PCA has entered into force on 1 July 1999. Since 2010, the EU and Azerbaijan have been conducting negotiations for new and upgraded contractual relations, as per objectives of the Eastern Partnership that Azerbaijan is part of. Unfortunately, these negotiations have come to a stall in 2013. In the meantime, on 1 September 2014 the EU-Azerbaijan Visa Facilitation and Readmission Agreements came into force. Azerbaijan is also an important energy partner for the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ A Tanács határozattervezetet fogadott el az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Azerbajdzsán Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, az Európai Unió és az Azerbajdzsán Köztársaság közötti, az Azerbajdzsán Köztársaság uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó keretmegállapodásról szóló jegyzőkönyv megkötésére vonatkozóan. A jegyzőkönyv célja, hogy meghatározza mindazokat a pénzügyi és technikai szabályokat, amelyek lehetővé teszik, hogy az Azerbajdzsán Köztársaság részt vegyen bizonyos, harmadik országok számára nyitva álló uniós programokban. A határozat elfogadásához a Tanácsnak meg kell szereznie a Parlament egyetértését. A Külügyi Bizottság azt ajánlja, hogy a Parlament értsen egyet a jegyzőkönyv megkötésével. Ennek megfelelően szavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ Em 2006, a Comissão lançou o repto para a abertura progressiva de certos programas da União Europeia a países terceiros no quadro da sua Política de Vizinhança.

Desde 2010, a UE e o Azerbaijão estão em negociações para estabelecer relações contratuais melhoradas, em consonância com os objetivos traçados para a parceria oriental, da qual o Azerbaijão faz parte.

O Azerbaijão é um importante parceiro da UE em matéria de energia e, apesar de as negociações terem sofrido um impasse, em outubro de 2012 o Azerbaijão manifestou interesse em participar em programas da União.

Neste quadro, o presente protocolo é mais um passo dado no sentido da consolidação das relações UE-Azerbaijão, na qual estão definidos os termos gerais e os princípios da sua participação, prevendo nomeadamente a assinatura de um Memorando de Entendimento relativamente à participação em cada programa, com a especificação detalhada das condições de participação.

Neste sentido, voto a favor da presente recomendação pois considero que a União deve envidar esforços no sentido de promover uma cooperação com os países parte da Política de Vizinhança, em particular com o Azerbaijão, por forma a contribuir positivamente para o seu desenvolvimento económico e social, bem como para a promoção dos direitos fundamentais e dos valores democráticos.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (ENF), par écrit. ‒ L'UE n'a pas à accentuer les tensions dans une zone déjà très sensible et n'a pas à fragiliser la politique extérieure des États membres. C'est pourquoi j'ai voté CONTRE.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport qui donne l'approbation du Parlement pour la conclusion d'un protocole entre l'Union européenne et l'Azerbaïdjan, relatif aux règles techniques et financières de la participation de ce pays à certains programmes de l'Union, dans le cadre de la politique européenne de voisinage qui a pour but de favoriser les relations entre l'UE et des pays n'ayant pas vocation à y entrer sur des thèmes tels que la sécurité, la stabilité et l'économie.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandra Mussolini (PPE), per iscritto. ‒ L'obiettivo del protocollo è stabilire norme finanziarie e tecniche che consentano all'Azerbaigian di partecipare a determinati programmi dell'Unione europea aperti ai paesi terzi. L'accordo quadro in questione mira a promuovere la cooperazione in determinati settori, collegamenti culturali, scientifici ed economici e a incoraggiare i contatti interpersonali a beneficio della società. Pertanto ho ritenuto di votare favorevolmente del provvedimento.

 
  
MPphoto
 
 

  József Nagy (PPE), írásban. ‒ Üdvözlöm azokat a célokat, amelyek lehetővé teszik Azerbajdzsán számára, hogy a jövőben részt vehessen különböző uniós programokban. Bár több területen komoly problémák merültek fel, ennek ellenére én úgy gondolom, hogy egy szorosabb együttműködés segítheti az előrelépést a jogállamiság, az emberi jogok és a demokrácia területén.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), in writing. ‒ I have voted for this recommendation that will enable Azerbaijan to participate in certain EU Programmes open to third countries. The specific terms and conditions of Azerbaijan’s participation will be determined for each particular programme in an agreement between the Commission and the competent authorities from Azerbaijan.

 
  
MPphoto
 
 

  Norica Nicolai (ALDE), în scris. ‒ Am susținut acest raport pe care l-am coordonat în calitate de raportor principal, deoarece consider că relațiile bilaterale ale Uniunii Europene cu partenerii săi externi sunt extrem de importante pentru dezvoltarea economică a țărilor europene.

Continuarea dialogului între Uniunea Europeană și Republica Azerbaidjan are o importanță deosebită pentru securitatea energetică a Uniunii Europene și poate constitui o oportunitate de dezvoltare pentru România, țară care poate garanta siguranța tranzitului de energie, dar și forță de muncă calificată pentru construirea unor conducte de gaze și supervizarea lor ulterioară.

Pe de altă parte, protocolul va permite cetățenilor azeri, studenți sau cercetători, să participe la programe europene deschise țărilor terțe, în cadrul dezvoltării politicii europene de vecinătate a UE, programe la care iau parte deja țările din Parteneriatul estic precum Armenia, Georgia, Moldova și Ucraina.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (ENF), schriftlich. ‒ Ich habe mich bei diesem Bericht meiner Stimme enthalten, da ich der Meinung bin, dass finanzielle und technische Regeln festgelegt werden sollen, welche es der Republik Aserbaidschan ermöglichen, an bestimmten für Drittstaaten bestehenden Programmen der Europäischen Union teilzunehmen.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin. Lisaks sellele, et Aserbaidžaan on ELi jaoks oluline energiapartner, on oluline suurendada ELi ja Aserbaidžaani vahelist koostööd ka muudes valdkondades. Lepingu eesmärgiks on soodustada inimeste vahelisi kontakte, mis peaksid kogu ühiskonnale kasu tooma. EL peab jätkuvalt seisma ka selle eest, et Aserbaidžaanis paraneks olukord kodanikuühiskonnas osalejate ja organisatsioonide osas ning järgima oma suhetes Aserbaidžaaniga õigusriigi, inimõiguste ja demokraatia aluspõhimõtteid.

 
  
MPphoto
 
 

  Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE), por escrito. ‒ Este protocolo es un salto hacia adelante. Permitirá con mayor facilidad el acceso de estudiantes, científicos, investigadores y profesionales de Azerbaiyán incorporarse más efectivamente a programas de la Unión. Fomentar la democracia en el país no es sólo un proceso político, también es necesario que trabajemos con la sociedad civil y nos comprometamos con la población para dar más facilidad de oportunidades, con el fin de ir mejorando paulatinamente la situación de los derechos humanos en Azerbaiyán. En estos tiempos de necesidad, la Unión debe multiplicarse.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFDD), raštu. – Pritariu šio protokolo sudarymui.

Teisinė valstybė, žmogaus teisės ir demokratija – tai pagrindiniai principai, kuriais turėtų būti paremti ES ir trečiųjų šalių santykiai. Protokolo tikslas – nustatyti finansines ir technines taisykles, pagal kurias Azerbaidžano Respublikai būtų sudarytos galimybės dalyvauti tam tikrose Europos Sąjungos programose, kuriose gali dalyvauti trečiosios šalys. Pažymėtina, kad Armėnija, Gruzija, Moldova ir Ukraina tokius protokolus jau yra sudariusios. Atkreiptinas dėmesys, kad Azerbaidžanas, be kita ko, yra svarbus ES partneris energetikos srityje. Vis dėlto ES ir Azerbaidžano santykiai svarbūs ne tik energetinio saugumo požiūriu, šios partnerystės aktualumas turėtų būti svarstomas atsižvelgiant į visus Rytų partnerystės politikoje numatytus bendradarbiavimo aspektus. Taigi, labai svarbu užtikrinti, kad būtų aktyviau skatinamas įvairių sektorių bendradarbiavimas ir puoselėjami žmonių tarpusavio santykiai.

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Parker (EFDD), in writing. ‒ We do not support the expansion of EU programmes and the further transfer of European taxpayers’ money to third countries, in particular through the European Neighbourhood Policy. As such we voted against giving consent to this procedure..

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ Come noto, già nel 2006 la Commissione aveva sostenuto la necessità di attuare una politica di apertura nei confronti dei paesi del vicinato. Tale approccio fu appoggiato dal Consiglio che diede mandato alla Commissione stessa di concludere dei patti di cooperazione. È in questa ottica che si inquadra l'accordo con l'Azerbaigian, il quale già nell'ottobre 2012 aveva manifestato il proprio interesse a partecipare ai programmi dell'Unione. Considerando che il suddetto Stato ha un ruolo chiave in campo energetico e che l'Unione europea tramite il protocollo mira anche a rafforzare i diritti umani, mi sento di dare il mio assenso. Pertanto, voto positivamente.

 
  
MPphoto
 
 

  Alojz Peterle (PPE), pisno. ‒ Glasoval sem v prid priporočila, saj bo sklenitev protokola omogočila postopno odpiranje in okrepljeno sodelovanje v določenih programih Unije za Azerbajdžan. Tako se ponuja priložnost za spodbujanje nadaljnjih kulturnih, izobraževalnih, okoljskih, tehničnih in znanstvenih vezi, krepitev stikov med ljudmi in sektorskega sodelovanja.

Protokol določa tudi finančne in tehnične predpise, ki omogočajo Azerbajdžanu sodelovanje v nekaterih programih Evropske unije, ki so namenjeni državam ENP. Trenutno se razmere z Azerbajdžanom spreminjajo na bolje, kar se kaže v osvoboditvi več aktivistov za človekove pravice, to pa je treba izkoristiti za nove skupne projekte in sodelovanje.

Prav tako je dal pozitivno mnenje v prid priporočila tudi Odbor za zunanje zadeve.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Formalna suradnja između EU-a i Azerbajdžana traje već 20-ak godina. Kako su pregovori napredovali u dobrom pravcu, ne postoji razlog da se ne nastavi ta suradnja na obostranu korist. EU promiče aktivnu susjedsku politiku radi umrežavanja i učvršćivanja vanjske politike, a Azerbajdžanu susjedne zemlje, Armenija i Gruzija, već su sklopile Sporazum o partnerstvu i suradnji s EU-om. Azerbajdžan je već sudjelovao u programima EU-a, a izrazio je želju za daljnjim sudjelovanjem i zahvaljujući tome, financijski doprinosi proračunu EU-a. Sporazum podrazumijeva i stanovitu dozu opreza jer se za svaki pojedinačni program uspostavljaju posebni uvjeti koji podrazumijevaju i financijski sporazum kojim se precizno utvrđuje koliku pomoć EU pruža Azerbajdžanu. Ukoliko dođe do neželjenih posljedica te zakonskih nepravilnosti, Europska komisija uvijek može provesti financijsku kontrolu ili druge administrativne istrage. Svi mehanizmi su osigurani i uvjeti zadovoljeni stoga sam podržala preporuku o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola uz Sporazum o partnerstvu i suradnji između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Azerbajdžan, s druge strane, o okvirnom sporazumu između Europske unije i Republike Azerbajdžan o općim načelima sudjelovanja Republike Azerbajdžan u programima Unije.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (ENF), par écrit. ‒ Je ne reconnais à l'Union européenne aucune légitimité et donc aucune compétence en matière internationale. De plus, son ingérence est le plus souvent déstabilisatrice et néfaste. C'est pourquoi je vote contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ Cilj ove preporuke je omogućiti Republici Azerbajdžan sudjelovanje u programima Europske unije, otvorenim za treće države, kroz određena tehnička pravila i financijsku potporu. Postupno otvaranje programa Europske unije za susjedne države započela je Komisija 2006. godine. Ovakav pristup pozdravilo je i Vijeće te se on počeo intenzivnije razvijati između 2007. i 2011. godine.

Smatram kako je otvaranje granica u pogledu sudjelovanja u programima Europske unije od iznimne važnosti, te stoga pozdravljam Okvirni sporazum između Europske unije i Republike Azerbajdžan o općim načelima sudjelovanja Republike Azerbajdžan u programima Unije.

 
  
MPphoto
 
 

  João Pimenta Lopes (GUE/NGL), por escrito. ‒ A política externa da União Europeia tem tido como estratégia celebrar vários protocolos e acordos-quadro que se desenvolvam a curto, médio prazo como acordos de livre comércio. São negociações que decorrem com vários países/regiões tendo em vista os interesses geoestratégicos e geopolíticos da União Europeia, a par do controlo das matérias-primas e dos recursos naturais dos países com que os celebra, em prejuízo dos povos.

Esta relação com o Azerbaijão assume significativa importância porquanto se insere no cerco político e económico à Rússia. Por outro lado, reflete a estratégia de redução da dependência energética da UE em relação àquele país. O Azerbaijão dispõe de imensas fontes energéticas a que as grandes multinacionais europeias querem aceder, em prejuízo da sua própria soberania energética.

Votámos contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Poche (S&D), písemně. ‒ Dohoda o partnerství mezi Ázerbájdžánem a Evropskou unií platí od roku 1999, od té doby se se střídavým úspěchem vedou jednání o zkvalitnění těchto smluvních vztahů. Součástí těchto jednání je i postupné otevírání přístupu do některých programů Unie. Ázerbájdžán je členem Východního partnerství a pro Evropu významým partnerem v oblasti energetiky, což mu ale nezaručuje žádné zvláštní a výhodnější podmínky. Jako sociální demokrat mám samozřejmě spoustu výhrad k režimu v Ázerbájdžánu a právě v podobných dohodách vidím možnost, jak se cestou partnertví a hledání společných zájmů dostat minimálně ke konstruktivnější debatě o základních hodnotách, na nichž by se vztahy EU se třetími zeměmi měly zakládat, a mezi něž samozřejmě patří dodržování lidských práv a zásady právního státu.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE), per iscritto. ‒ L'obiettivo del protocollo è stabilire norme finanziarie e tecniche che consentano all'Azerbaigian di partecipare a determinati programmi dell'Unione europea aperti ai paesi terzi. L'accordo di partenariato e di cooperazione (APC) UE - Azerbaigian è entrato in vigore il 1° luglio 1999. Dal 2010 l'UE e l'Azerbaigian sono impegnati in negoziati volti al rinnovamento e al potenziamento delle relazioni contrattuali, in linea con gli obiettivi del partenariato orientale, di cui l'Azerbaigian fa parte. Purtroppo, dal 2013, tali negoziati sono in fase di stallo. Nel frattempo, il primo settembre 2014 sono entrati in vigore gli accordi di facilitazione dei visti e di riammissione tra l'UE e l'Azerbaigian. Vorrei sottolineare che l'Azerbaigian è un importante partner dell'UE nel settore energetico e che l'UE deve favorire il ristabilimento di rapporti pacifici tra Azerbaigian e Armenia. Ho votato a favore dell'approvazione di questo accordo.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport sur l'accord—cadre entre l'Union européenne et l'Azerbaïdjan qui établit les principes généraux guidant la participation de ce pays aux programmes de l'Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. ‒ Desde 2006 que a União Europeia inclui, na sua política europeia de vizinhança, a abertura progressiva de certos programas comunitários a países vizinhos. Estes programas visam melhorar a cooperação bilateral entre os países em questão, enquanto promovem os princípios fundamentais em que se baseia a União, tais como os direitos humanos, a democracia e o Estado de Direito.

O primeiro acordo de parceria e cooperação entre a União e o Azerbaijão entrou em vigor no dia 1 de Julho de 1999. Em 2012, os decisores políticos daquele país demonstraram interesse em participar nos programas acima referidos. Em 2014, foram conseguidos acordos de facilitação da emissão de vistos e readmissão entre as partes contratantes.

Sendo o Azerbaijão um relevante parceiro da União no domínio energético, a importância das suas relações não se cinge à energia. Destarte, sou do entendimento que a participação do Azerbaijão em programas comunitários por parte do Azerbaijão é importante na promoção dos valores fundamentais acima referidos. Por conseguinte, o meu voto é favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Julia Reid (EFDD), in writing. ‒ We do not support the expansion of EU programmes and the further transfer of European taxpayers’ money to third countries, in particular through the European Neighbourhood Policy. As such we voted against giving consent to this procedure.

 
  
MPphoto
 
 

  Liliana Rodrigues (S&D), por escrito. ‒ A abertura progressiva de certos programas da União a países da sua vizinhança é, sem dúvida, um dos principais elementos da política europeia de vizinhança.

Embora o Parlamento tenha manifestado a sua apreensão relativamente às crescentes dificuldades enfrentadas por intervenientes e organizações da sociedade civil nos últimos meses, este acordo é essencial para o reforço do respeito pelo Estado de Direito, dos direitos humanos e da democracia no Azerbaijão.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de esta Decisión del Consejo relativa a la celebración de un Protocolo del Acuerdo de colaboración y cooperación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Azerbaiyán, por otra, relativo a un Acuerdo marco entre la Unión Europea y la República de Azerbaiyán sobre los principios generales para la participación de la República de Azerbaiyán en los programas de la Unión.

La razón del voto se fundamenta en los cambios observados en este país después de la enmienda presentada el año pasado por mis compañeros Javi López, Kati Piri y Elena Valenciano contra este acuerdo y su consiguiente bloqueo, así como tras la llamada del Parlamento Europeo en favor de los derechos humanos. Desde entonces, así como tras la visita de la Alta Representante, Federica Mogherini, al país, Azerbaiyán ha liberado a una serie de presos políticos, incluyendo la candidata al premio Sajarov Leyla Yunus, en el mes de diciembre.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ Comme une grande majorité de mes collègues, j'ai voté en faveur de la résolution sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'Azerbaïdjan, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et l'Azerbaïdjan établissant les principes généraux de la participation de ce pays aux programmes de l'Union.

Dans le cadre de la politique européenne de voisinage, il est prévu d'ouvrir certains programmes et agences aux pays partenaires de cette politique, ce qui est le cas de l'Azerbaïdjan. L'objectif de cette politique de voisinage est de promouvoir la réforme, la modernisation et la transition dans nos pays voisins.

Pour rappel, l'Azerbaïdjan a indiqué en octobre 2012 qu'il souhaitait participer au large éventail de programmes ouverts aux pays partenaires de la politique européenne de voisinage. Il était dès lors important de prévoir un protocole d'accord à ce sujet détaillant les modalités et conditions spécifiques applicables à sa participation, et c'est maintenant chose faite.

 
  
MPphoto
 
 

  Bronis Ropė (Verts/ALE), raštu. ‒ Balsavau už šį pranešimą, kuris siunčia aiškų signalą, kad Europa yra pasiruošusi bendradarbiauti su Azerbaidžano valdžia, tačiau tikisi aiškių žingsnių gerbiant žmogaus teises, įgyvendinant teisinės sistemos ir kitų sričių reformas.

Leidimas dalyvauti Azerbaidžanui tam tikrose Europos Programose nėra duodamas už dyką. Reikia pripažinti, kad ši rekomendacija galėjo jau būti priimta praėjusiais metais. Tačiau buvo delsiama dėl daugkartinių žmogaus teisių pažeidimų šioje šalyje. Vis dėlto, politinių kalinių Leyla Yunus, Rasul Jafarov ir Khadija Ismaylova paleidimas suteikė priežastis grįžti prie šios rekomendacijos.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ Esta proposta de recomendação refere-se ao projeto de decisão do Conselho relativa à celebração de um Protocolo ao Acordo de Parceria e Cooperação entre as Comunidades Europeias e os seus Estados-Membros e a República do Azerbaijão, com vista a estabelecer as regras técnicas e financeiras que permitirão a este país participar em certos programas europeus, de acordo com regras determinadas a posteriori, acordadas conjuntamente entre a Comissão e as autoridades do Azerbaijão.

Este acordo enquadra-se no âmbito da Política Europeia de Vizinhança (PEV) que pretende facilitar o acesso a certos programas da União a países vizinhos da orla oriental e meridional, com vista ao aprofundamento e melhoria das relações de cooperação bilateral, com os nossos países vizinhos.

O Azerbaijão é um importante parceiro da UE em matéria energética, embora este acordo-quadro vá muito para além da energia, abarcando outras áreas de cooperação, no quadro da PEV Oriental.

Apesar de tudo, ainda subsiste uma relativa apreensão face a algumas situações relacionadas com a consolidação do Estado de Direito, os direitos humanos e a Democracia no Azerbaijão, que merecem atenção, tendo em conta que o respeito e cumprimento destes requisitos devem ser conditio sine qua non ao bom desenvolvimento destas relações.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport qui donne l'approbation du Parlement à la conclusion par le Conseil d'un protocole à l'accord de partenariat et de coopération UE-Azerbaïdjan. Ce protocole contient un accord-cadre sur les principes généraux de la participation de l'Azerbaïdjan aux programmes de l'Union. Il comprend des conditions types et définit les règles financières et techniques permettant à l'Azerbaïdjan de participer à certains programmes de l'Union.

Par ce vote, le Parlement permet à l'Azerbaïdjan de connaître les conditions à remplir s'il souhaite participer à des programmes de l'Union tels qu'Horizon 2020, par exemple.

J'ai soutenu ce rapport parce que l'accord-cadre et le protocole en phase d'adoption entre l'UE et l'Azerbaïdjan devraient être l'occasion de promouvoir la coopération sectorielle dans différents domaines.

 
  
MPphoto
 
 

  Massimiliano Salini (PPE), per iscritto. ‒ La raccomandazione presentata dall'onorevole Nicolai relativa alla partecipazione dell'Azerbaigian ai programmi dell'Unione si inserisce nella politica di vicinato dell'UE, sul quale più volte il Parlamento europeo è stato chiamato a votare. Come ho già fatto in altre occasioni, guardo positivamente e mi sento di sostenere questo tipo di politica intrapresa dall'UE, volta a intessere buoni rapporti con paesi terzi e, in particolar modo, con quelli limitrofi. Sono del parere che l'accordo di partenariato e di cooperazione come quello proposto in questo caso con l'Azerbaigian rappresenti un'occasione di crescita importante non solo per il paese, che può quindi beneficiare dei programmi europei, ma anche per l'UE stessa, che in questo modo può estendere i propri valori e principi democratici oltre le proprie frontiere. Mi sembrano ragioni più che valide per sostenere tale accordo, per questo ho votato a favore del testo proposto.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. ‒ Me abstengo en esta votación al considerar que con este dossier se podría abrir la puerta a la suscripción de un Acuerdo de Asociación con un Estado que mantiene un conflicto armado abierto con Armenia sobre el Nagorno Karabaj y en el que se violan sistemáticamente los derechos humanos.

 
  
MPphoto
 
 

  Sven Schulze (PPE), schriftlich. ‒ Ich habe für das Abkommen über eine Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen der EU und der Republik Aserbaidschan gestimmt, denn das Land ist ein strategischer Partner bei der Energieversorgung und liegt in einer für Europa wichtigen Region, in der Stabilität unterstützt werden muss.

 
  
MPphoto
 
 

  Jasenko Selimovic (ALDE), in writing. – Enabling Azerbaijan to participate in certain European programmes is important in order to strengthen the bilateral cooperation and Eastern Partnership. Azerbaijan’s neighbours have concluded such Protocols and it is important to do it with Azerbaijan as well.

Azerbaijan is an important energy partner for the EU. Hence, EU-Azerbaijan relations should not be restricted to energy security. This partnership has to be based on the context of all aspects of cooperation envisaged in the framework of the Eastern Partnership. At a time when the EU’s future is threatened, it is important to maintain partnership with eastern European counties in order to preserve stability in the region as well as to help promote democratic values. I am convinced that this agreement will promote the EUs’ relations with Azerbaijan and help the country deal with its increasing difficulties which their civil society actors and organisations face.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ A pesar de que debe considerarse la cooperación de la Unión con Azerbaiyán, en este caso se requiere tener en cuenta la precaria situación de los derechos humanos en ese país, así como la existencia de un conflicto abierto con Armenia sobre el territorio de Nagorno-Karabaj. Por ello, me he abstenido.

 
  
MPphoto
 
 

  Remo Sernagiotto (ECR), per iscritto. ‒ Grazie alla conclusione del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e l'Azerbaigian, quest'ultimo potrà partecipare a determinati programmi e agenzie dell'Unione europea al fine di promuovere le riforme, la modernizzazione e la transizione democratica nel contesto della politica di vicinato. Inoltre allo Stato azero verrà proposto di sviluppare ulteriormente le relazioni con l'UE nel campo della cultura, istruzione, ambiente attraverso l'intensificazione dei contatti e rapporti tra le persone. Per tali ragioni, ho deciso di esprimermi a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this recommendation as the framework agreement which is under consideration aims to promote cooperation in sectors of industry and foster people-to-people contacts which should be beneficial for society.

 
  
MPphoto
 
 

  Branislav Škripek (ECR), písomne. ‒ Hlasoval som za. Súhlasím s uzavretím protokolu, ktorého cieľom je stanoviť finančné a technické pravidlá, ktoré umožnia Azerbajdžanu zúčastniť sa na určitých programoch Európskej únie otvorených tretím krajinám, čím sa posilní vzájomná spolupráca.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Škrlec (Verts/ALE), napisan. ‒ Pozitivno sam glasovao za ovo izvješće, no ovo obrazloženje glasovanja nastaje kao kritika postojećem sustavu vrednovanja rada zastupnika u Europskom parlamentu isključivo na osnovu statističkog broja parlamentarnih aktivnosti potenciranog u Hrvatskoj, a koji zapravo ne odražava stvarnu kvalitetu i količinu rada, učinkovitost te ponajviše uspjeh zastupničkog djelovanja.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. ‒ Azerbajdžan je významným energetickým partnerom EÚ. Význam vzťahov medzi EÚ a Azerbajdžanom sa však neobmedzuje len na energetickú bezpečnosť, význam partnerstva by sa mal uberať v kontexte všetkých aspektov spolupráce stanovených v rámci Východného partnerstva. Preto vítam rozhodnutie Rady o uzavretí Protokolu k Dohode o partnerstve a všeobecných zásadách účasti Azerbajdžanskej republiky na programoch Únie. Už aj preto, že celý proces trvá veľmi dlho. Od roku 1999 od prvej dohody o partnerstve a následne od roku 2010, odkedy EÚ vedie s Azerbajdžanom rokovanie na nových posilnených zmenených vzťahoch na základe cieľov východného partnerstva. Všetky návrhy treba koncipovať veľmi citlivo a uvážlivo, pretože Parlament v ostatnom období vyjadruje obavy v súvislosti s narastajúcimi ťažkosťami, ktoré signalizujú občianske združenia. Preto by v dohode mali dominovať také atribúty demokracie, ako sú právny štát, ľudské práva, na ktorých by sa mali zakladať vzťahy EÚ s tretími krajinami. Preto som rada, že v tejto súvislosti sa zvažovaná rámcová dohoda zameriava na podporu spolupráce v rôznych odvetviach a na upevňovanie medziľudských kontaktov, ktoré by mali byť prospešné pre spoločnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE), pisno. ‒ Cilj protokola o sodelovanju med Evropsko unijo in Azerbajdžanom je vzpostavitev finančnih in tehničnih pravil, ki bodo Azerbajdžanu omogočila sodelovanje v nekaterih programih Evropske unije, odprtih za tretje države. Posebni pogoji za sodelovanje Azerbajdžana v posameznem programu bodo določeni v sporazumu med Evropsko komisijo in pristojnimi oblastmi v Azerbajdžanu.

Postopno odpiranje nekaterih programov Evropske unije za države sosedstva je Evropska komisija predstavila že leta 2006 in ga opredelila kot eno od komponent evropske sosedske politike. Svet je omenjeni pristop potrdil leta 2007 in dal Komisiji smernice za pogajanja o okvirnem sporazumu s partnerskimi državami, ki bo poenostavil takšno sodelovanje.

Pristop je bil ponovno odobren v pregledu evropske sosedske politike leta 2011 in je hkrati eden od elementov vzhodnega partnerstva za izboljšanje dvostranskega sodelovanja.

Zeleni menimo, da je tovrstno sodelovanje dobrodošlo, a istočasno želimo, da programi Evropske unije v te namene potekajo transparentno in odprto. Človekove pravice, vladavina prava in demokracija naj ostanejo temelji na katerih bo zgrajeno sodelovanje obeh partnerjev.

Na splošno sem mnenja, da je priporočilo dobro, zato sem ga tudi podprl.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne. ‒ Je dôležité, aby EÚ vytvárala silné väzby so susednými krajinami. Azerbajdžan je krajinou, ktorá sa aktívne podieľala na programoch Únie. Umožnenie účasti Azerbajdžanu na programoch, ako je Horizont 2020 alebo Erasmus, určite prispeje k prehĺbeniu spolupráce s EÚ v týchto oblastiach.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatrix von Storch (EFDD), schriftlich. ‒ Die Kommission kann keinen erkennbaren Mehrwert für die Teilnahme der Republik Aserbaidschan an Programmen der Union nachweisen. Daher enthalte ich mich der Zustimmung für diese Vorlage.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. ‒ Europski parlament dao je suglasnost za sklapanje Protokola uz Sporazum o partnerstvu i suradnji između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Azerbajdžana, s druge strane, o okvirnom sporazumu između Europske unije i Republike Azerbajdžana o općim načelima sudjelovanja Republike Azerbajdžana u programima Unije. Unija i Azerbajdžan vode pregovore o unaprjeđenju svojih odnosa od 2010 godine. Azerbajdžan je važan energetski partner Unije, međutim važnost njihova odnosa nije ograničena samo na energetsku sigurnost, već važnost ovog partnerstva treba razmatrati u kontekstu svih pogleda suradnje predviđenih u okviru Istočnog partnerstva. Cilj ovog Sporazuma je poticati suradnju u sektorima koji bi trebali biti korisni za društvo. Vladavina prava, ljudska prava i demokracija su vrijednosti na kojima bi se trebali temeljiti odnosi Europske unije i trećih zemalja.

Podržavam sklapanje ovog Protokola jer smatram da će se njime utvrditi financijska i tehnička pravila koja omogućuju Azerbajdžanu sudjelovati u određenim programima Europske unije otvorene prema trećim zemljama, te će se odrediti posebni uvjeti za sudjelovanje Azerbajdžana u svakom pojedinom projektu.

 
  
MPphoto
 
 

  Patricija Šulin (PPE), pisno. ‒ Glasovala sem za priporočilo o osnutku sklepa Sveta o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Azerbajdžansko republiko o splošnih načelih za sodelovanje Azerbajdžanske republike v programih Unije. S protokolom bomo vzpostavili finančna in tehnična pravila, s katerimi bomo Azerbajdžanu omogočili sodelovanje v programih Evropske unije, odprtih za tretje države.

Podpiram postopno odpiranje nekaterih programov Unije za države sosedstva, kar je Komisija predstavila že leta 2006. Vendar odnosi s sosedskimi državami ter državami tretjega sveta morajo temeljiti na demokraciji, človekovih pravicah in pravni državi. Evropska unija od tega ne sme odstopati.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός (NI), γραπτώς. ‒ Η ΕΕ πριν συνάψει οποιαδήποτε συμφωνία με τρίτη χώρα θα πρέπει να εξετάζει όλες τις παραμέτρους που επηρεάζουν τις σχέσεις μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών. Οι σχέσεις αυτές δεν πρέπει να επικεντρώνονται μόνο στο οικονομικό σκέλος και να πραγματοποιούνται επ΄οφελεία μόνο των ισχυρών κρατών μελών της Ένωσης αλλά αντιθέτως να επιδιώκουν την αναβάθμιση και βελτίωση των οικονομικά ασθενέστερων χωρών.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. ‒ Az előterjesztés elfogadása ellen szavaztam, mert szerintem az téves jelzést adna az azeri kormány felé az EU elveit és normáit illetően. Bár a javaslat alapvetően technikai jellegű, az EU–Azerbajdzsán partnerségi és együttműködési megállapodásból (PCA) adódik, úgy látom, nem indokolt az előrelépés kapcsolatainkban, miután az azeri fél sem mutat fejlődést az európai demokratikus normák betartása irányában. Olyan diktatórikus kormányzatról van szó, amely változatlanul súlyosan megsérti saját lakossága demokratikus jogait, miközben külkapcsolataiban továbbra is hozzájárul a térség destabilizálásához, a feszültség fenntartásához, többek között a hegyi-karabahi konfliktus keretében.

Negatív szavazatom mérlegelésénél magyar képviselőként nem tekinthettem el az azeri kormány felelősségétől az ún. Safarov-ügyben, amelyben sajnos bűnös módon összejátszott a magyar Orbán-kormánnyal. (Az örmény társát nacionalista gyűlöletből meggyilkoló, elítélt azeri katonatisztet a magyar hatóságok kiadták Azerbajdzsánnak, ahol azóta őt szabadlábon, nemzeti hősként kezelik és provokálják az örményeket). Tekintettel arra, hogy emiatt Örményország felfüggesztette diplomáciai kapcsolatait az EU-tag Magyarországgal, s az ügy rendezetlensége tartósan beépült a térségi konfliktusba, az eset közvetlenül sérti az Unió érdekeit és hátráltatja külkapcsolati törekvéseit. Szerintem ilyen helyzetben uniós részről az EU–azeri kapcsolatok fejlesztésének feltételéül kell szabni a Safarov-ügy rendezését is. Ennek érdekében levelet intézetem a Főképviselőhöz, de nem kaptam kielégítő választ kérdéseimre; az előterjesztést ezért sem volt módomban támogatni.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudia Țapardel (S&D), în scris. ‒ Uniunea Europeană a făcut în ultimii ani o prioritate din relația sa cu țările partenere în cadrul Politicii Europene de Vecinătate și al Parteneriatului estic. Una dintre aceste țări este Azerbaidjanul, care reprezintă unul dintre partenerii-cheie ai Uniunii în regiunea Caucazului de Sud, în special în domeniul securității energetice.

În ultimul deceniu, această țară a înregistrat o dezvoltare economică spectaculoasă, dispunând de rezerve însemnate de petrol și gaze naturale. În acest context, adâncirea cooperării Uniunii cu Azerbaidjanul ar putea contribui la realizarea de investiții mixte în domenii de interes comun, inclusiv în state terțe.

Încheierea unui protocol la Acordul de parteneriat și cooperare dintre cele două părți ar permite Azerbaidjanului să participe la o serie de programe ale Uniunii, ceea ce ar fi benefic pentru realizarea obiectivelor UE. În același timp, semnarea acestui protocol ar putea constitui un prim pas în vederea eliminării dificultăților cu care se confruntă organizațiile și actorii societății civile independente din Azerbaidjan, a preeminenței legii, a respectării drepturilor omului, a integrității teritoriale și a democrației în acest stat partener-cheie al UE în regiunea respectivă.

În aceste condiții, susțin adoptarea recomandării actuale, care este un pas important către realizarea parteneriatului strategic necesar dintre UE și Azerbaidjan.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ J'ai validé ce protocole dont l'objectif consiste à définir les règles financières et techniques qui permettront à l'Azerbaïdjan de participer à certains programmes de l'Union ouverts aux pays tiers. Les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation de l'Azerbaïdjan à chaque programme particulier seront ensuite déterminées dans un accord entre la Commission et les autorités azerbaïdjanaises compétentes.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of laying down financial and technical rules enabling Azerbaijan to participate in certain EU programmes open to third countries. This will open new ways for Azerbaijani students and researchers to participate in various EU programmes, and thus foster people-to-people contact between Azerbaijanis and Europeans. Azerbaijan is also an important energy partner for the EU, a partnership which this protocol will further cement. Most importantly however, in the light of the continuing difficulties encountered by civil society in Azerbaijan, I hope that this will promote cooperation and dialogue regarding the rule of law, human rights and democracy in the framework of the Eastern Partnership that still need to improve significantly in the country.

 
  
MPphoto
 
 

  Eleni Theocharous (ECR), in writing. ‒ I voted against the report concerning the participation of Azerbaijan in Union programmes, as I am deeply convinced that Azerbaijan is a dictatorial country, with a ruthless regime, which violates every human right of people, which spends a huge amount of funds on weapons equipment, while it abandons people in an abject situation of poverty and misery. Azerbaijan is also engaged in acts of terror against neighbouring countries and especially against Nagorno-Karabakh, by making unprovoked attacks – killing civilians and soldiers – and by constantly jeopardising peace in the region.

I believe that, if Azerbaijan is not in line with the values and principles of the EU, this country cannot have any relationship with it either.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrizia Toia (S&D), per iscritto. ‒ La politica europea di vicinato degli ultimi anni ha inteso rimarcare un più forte e più attivo interesse dell'Unione verso la regione del Caucaso del Sud. L'Azerbaijan è uno dei partner regionali dell'Unione uropea maggiormente interessante per il contributo che potrebbe fornire alla sicurezza energetica del continente. È quindi molto importante proseguire la cooperazione nel quadro del partenariato strategico per l'energia con l'UE e garantire la sua partecipazione ai programmi dell'UE può essere un utile viatico. Allo stesso tempo è importante vigilare sul rispetto, da parte dell'Azerbaijan e degli altri paesi del vicinato, sul rispetto dei diritti umani che deve restare la nostra priorità assoluta.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. ‒ Podržala sam Okvirni sporazum između Europske unije i Azerbajdžana jer se njime postavljaju financijska i tehnička pravila koja omogućuju Azerbajdžanu sudjelovanje u određenim programima Europske unije otvorenima prema trećim zemljama. Azerbajdžan je važan energetski partner Unije te ga treba razmatrati u kontekstu svih vidova suradnje predviđenih u okviru Istočnog partnerstva. Budući da su vladavina prava, ljudska prava i demokracija temeljni principi na kojima se treba temeljiti odnos Unije s trećim zemljama, vjerujem da će sporazum promicati sektorsku suradnju i održavati međuljudske odnose korisne za društvo.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Osnutek priporočila obravnava udeležbo Republike Azerbajdžan v programih Unije. Protokol vsebuje okvirni sporazum med EU in Republiko Azerbajdžan o splošnih načelih sodelovanja Republike Azerbajdžan v programih Unije in vključuje standardne določbe, ki jih tovrstni protokoli vsebujejo za države evropske sosedske politike.

Sklenitev omenjenega protokola bo omogočila postopno odpiranje ali okrepljeno sodelovanje v določenih programih Unije za Republiko Azerbajdžan, kar bo spodbudilo nadaljnjo krepitev kulturnih, izobraževalnih, okoljskih, tehničnih in znanstvenih vezi. Poleg tega se bo znatno okrepil stik med ljudmi ter sektorsko sodelovanje med Unijo in Republiko Azerbajdžan.

Zaradi omenjenih razlogov sem priporočilo za sklenitev okvirnega sporazuma med EU in Republiko Azerbajdžan o splošnih načelih sodelovanja Republike Azerbajdžan v programih Unije podprla.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Me abstengo en esta votación al considerar que con este dossier se podría abrir la puerta a la suscripción de un Acuerdo de Asociación con un Estado que mantiene un conflicto armado abierto con Armenia sobre el Nagorno Karabaj y en el que se violan sistemáticamente los derechos humanos.

 
  
MPphoto
 
 

  Mylène Troszczynski (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport fait l'exposé des actions et de la politique de l'UE pour l'Azerbaïdjan. Ce pays fait partie de la zone du Caucase où l'Union européenne est active dans le cadre de son partenariat oriental.

Cette zone du Caucase étant politiquement sensible, l'UE n'a pas à rajouter des tensions, et elle n'a pas à fragiliser la politique extérieure des États membres.

J'ai voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Kazimierz Michał Ujazdowski (ECR), na piśmie. ‒ Dobre relacje pomiędzy Unią Europejską a Azerbejdżanem rozpoczęły się od podpisania umowy o partnerstwie i współpracy dnia 1 lipca 1999 r. Azerbejdżan jest ważnym partnerem w wielu dziedzinach, ale przede wszystkim odgrywa znaczącą rolę w sektorze energetycznym. Proponowana umowa uwzględnia znaczenie współpracy w wymiarze energetycznym i rodzi nadzieje na potrzebną współpracę w tej sprawie, w związku z czym zagłosowałem za przyjęciem umowy.

 
  
MPphoto
 
 

  István Ujhelyi (S&D), írásban. ‒ A jegyzőkönyv célja, hogy meghatározza mindazokat a pénzügyi és technikai szabályokat, amelyek lehetővé teszik, hogy az Azerbajdzsán Köztársaság részt vegyen bizonyos, harmadik országok számára nyitva álló uniós programokban. Azerbajdzsán egyes konkrét programokban való részvételének különös feltételeit a Bizottság és az illetékes azeri hatóságok közötti megállapodás keretében határozzák majd meg. Voksommal támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. ‒ Me abstengo en esta votación al considerar que con este dossier se podría abrir la puerta a la suscripción de un Acuerdo de Asociación con un Estado que mantiene un conflicto armado abierto con Armenia sobre el Nagorno Karabaj y en el que se violan sistemáticamente los derechos humanos.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), raštu. – Azerbaidžanas, be kita ko, yra svarbus ES partneris energetikos srityje. Vis dėlto ES ir Azerbaidžano santykiai svarbūs ne tik energetinio saugumo požiūriu, šios partnerystės aktualumas turėtų būti svarstomas atsižvelgiant į visus Rytų partnerystės politikoje numatytus bendradarbiavimo aspektus.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Vajgl (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of the recommendation on the draft Council decision on the conclusion of a Protocol to the Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Azerbaijan, of the other part, on a Framework Agreement between the European Union and the Republic of Azerbaijan on the general principles for the participation of the Republic of Azerbaijan in Union programmes. The objective of the Protocol is to lay down financial and technical rules enabling Azerbaijan to participate in certain European Union Programmes open to third countries. The specific terms and conditions for the participation of Azerbaijan in each particular programme will be then determined in agreement between the Commission and the competent authorities in Azerbaijan. Azerbaijan is also an important energy partner for the EU but the importance of EU-Azerbaijan relations is not limited to energy security and the relevance of this partnership should be considered in the context of all aspects of cooperation envisaged in the framework of Eastern Partnership. I am in favour of this agreement because it aims to promote cooperation and foster people-to-people contacts, which should be beneficial for the society.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), por escrito. ‒ La recomendación trata la participación de la República de Azerbaiyán en programas de la Unión, tras haber presentado éste su interés mediante una propuesta en octubre de 2012. Hablamos por lo tanto de una noticia positiva puesto que mediante la conclusión del protocolo, Azerbaiyán podrá participar gradualmente en programas europeos, lo que presenta una oportunidad para promover vínculos culturales, educacionales, medioambientales, técnicos y científicos. Por ello considero necesario votar a su favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Ángela Vallina (GUE/NGL), por escrito. ‒ A pesar de que debe considerarse la cooperación de la Unión con Azerbaiyán, en este caso se requiere tener en cuenta la precaria situación de los derechos humanos en ese país, así como la existencia de un conflicto abierto con Armenia sobre el territorio de Nagorno-Karabaj. Por ello, me he abstenido.

 
  
MPphoto
 
 

  Hilde Vautmans (ALDE), schriftelijk. ‒ De overeenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de EU en Azerbeidzjan werd op 1 juli 1999 van kracht. Sinds 2010 hebben de EU en Azerbeidzjan onderhandelingen gevoerd voor nieuwe en betere betrekkingen. Azerbeidzjan is een belangrijke energiepartner van de EU. Het Parlement heeft echter in de afgelopen jaren zijn bezorgdheid geuit over de toenemende problemen waarmee organisaties en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld te kampen hebben.

Ik stemde voor dit verslag omdat de rechtsstaat, mensenrechten en democratie aan de basis moeten blijven liggen van de betrekkingen van de EU met derde landen. In dit verslag wordt daar nadrukkelijk naar verwezen.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Este Acordo-Quadro entre a União Europeia e a República do Azerbaijão vem na mesma linha dos recentes acordos que discutimos em anteriores sessões plenárias. A política externa da União Europeia tem tido como estratégia celebrar vários protocolos e acordos-quadro que se desenvolvam a curto, médio prazo como acordos de livre comércio.

São negociações que decorrem com vários países/regiões tendo em vista os interesses geoestratégicos e geopolíticos da União Europeia. Interessa-lhes ainda o controlo das matérias-primas e dos recursos naturais de determinados países.

O interesse no Azerbaijão está inserido no cerco político e económico à Rússia, e também na situação na Ucrânia e no interesse nas imensas fontes energéticas que o país tem.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (ENF), schriftlich. ‒ Der Vorschlag soll finanzielle und technische Regeln festlegen, die es der Republik Aserbaidschan ermöglichen sollen, an bestimmten für Drittstaaten bestehenden Programmen der Europäischen Union teilzunehmen. Aufgrund der zweifelhaften Haltung Aserbaidschans in außenpolitischen Fragen ist eine engere Kooperation wie auch die weitere Anbindung an die Union abzulehnen. Deswegen habe ich mich der Stimme enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Iuliu Winkler (PPE), în scris. ‒ Am votat recomandarea referitoare la Acordul—cadru dintre UE și Azerbaidjan, obiectivul protocolului constituindu-l stabilirea normelor financiare și tehnice care să permită Azerbaidjanului să participe la anumite programe ale Uniunii Europene deschise țărilor terțe.

Termenii și condițiile specifice privind participarea Azerbaidjanului la fiecare program în parte vor fi apoi stabilite într-un acord între Comisia Europeană și autoritățile competente din Azerbaidjan.

Acordul dintre UE și Azerbaidjan a intrat în vigoare la 1 iulie 1999, iar din 2010, cele două părți au purtat negocieri pentru reînnoirea și promovarea la un nivel superior a relațiilor contractuale, în conformitate cu obiectivele Parteneriatului estic din care Azerbaidjanul face parte.

 
  
MPphoto
 
 

  Θεόδωρος Ζαγοράκης (PPE), γραπτώς. ‒ Υπερψήφισα τη σύσταση για τη συμμετοχή του Αζερμπαϊτζάν σε προγράμματα της Ένωσης. Το Αζερμπαϊτζάν είναι επίσης σημαντικός εταίρος της ΕΕ για την ενέργεια και θα πρέπει να ενισχύσουμε αυτή τη συνεργασία. Παρόλα αυτά, το Κοινοβούλιο ορθώς έχει επιμείνει σε μια συνολική συνεργασία η οποία θα προωθεί το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Zver (PPE), pisno. ‒ Podprl sem Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Azerbajdžansko republiko na drugi strani o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Azerbajdžansko republiko o splošnih načelih za sodelovanje Azerbajdžanske republike v programih Unije.

Cilj protokola je vzpostavitev finančnih in tehničnih pravil, ki bodo Azerbajdžanu omogočila sodelovanje v nekaterih programih Evropske unije, odprtih za tretje države. Azerbajdžan je med drugim tudi pomemben energetski partner EU.

Strinjam se, da so pravna država, človekove pravice in demokracija ključna načela, na katerih morajo temeljiti odnosi EU s tretjimi državami. V tem pogledu skuša zadevni okvirni sporazum spodbuditi sodelovanje znotraj sektorjev in negovati medčloveške stike.

 

7.2. Nacrt izmjene proračuna br. 2/2016: višak iz 2015. (A8-0212/2016 - José Manuel Fernandes)
  

Written explanations of vote

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Adinolfi (EFDD), per iscritto. ‒ In riferimento al progetto di bilancio per l'esercizio 2016, sezione III - Commissione, si è evidenziata l'esistenza di un eccedenza derivante dall'esercizio del 2015, pari a 1.349 milioni di euro. Il testo presentato propone di iscrivere nel bilancio 2016 il risultato positivo ottenuto l'anno scorso, determinato da un aumento delle entrate, da una riduzione delle spese e da alcune differenze di cambio. Considerando come tale operazione comporterà una riduzione del contributo che gli Stati membri versano, in base al reddito nazionale lordo (RNL), ho espresso voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Tim Aker (EFDD), in writing. – UKIP MEPs voted against, because this is not the best use of hard-pressed taxpayers’ money.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ Este informe introduce una enmienda al presupuesto 2016 para incorporar el excedente presupuestario del ejercicio anterior, 2015. De esta manera, al incorporar esta cantidad remanente, la contribución que los Estados miembros deben hacer para el presupuesto de la Unión en 2016 disminuye. No he podido votar a favor de este informe puesto que en mi opinión, si hay algún excedente del ejercicio previo, éste debiera destinarse a paliar la crisis de refugiados que sufre Europa en lugar de a disminuir la contribución de los Estados miembros. Por ello me he abstenido.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Aliot (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport part du principe que l'excédent budgétaire constaté en 2015, à savoir 1,35 milliard d'euros, devrait être reporté sur les crédits disponibles pour 2016. Plutôt que de proposer aux États membres une réduction de leur contribution l'année suivante, le rapport propose de déverser ces sommes vers de nouveaux engagements: financement des politiques migratoires (pour optimiser l'accueil des migrants) voire investissement dans les nouveaux fonds fiduciaires européens (le fond d'urgence pour l'Afrique ou encore le fonds Madad relatif à la crise syrienne). En conclusion, il propose même que les éventuels futurs excédents budgétaires soient automatiquement dévolus aux politiques de l'Union.

Compte tenu de ses fondamentaux dispendieux, aucune recherche d'économie n'étant proposée, comme la réduction des contributions des États membres; eu égard aux prétextes invoqués pour financer une fois de plus des populations extra-européennes, alors que ces fonds pourraient a minima bénéficier aux européens, j'ai voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Max Andersson (Verts/ALE), skriftlig. ‒ Vi väljer att rösta emot detta betänkande eftersom vi inte vill ge stöd till punkt 3 och de skrivningar som insisterar på att överskott som uppstår i EU-budgeten ska kunna återanvändas i stället för att justera ner medlemsstaternas BNI-bidrag. Högre intäkter betyder inte att EU automatiskt ska ha högre utgifter.

 
  
MPphoto
 
 

  Eric Andrieu (S&D), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport qui relève que l'adoption du projet de budget rectificatif nº 2/2016 entraînera une réduction de la part des contributions des États membres au budget de l'Union fondées sur le RNB de 1 349 millions d'EUR en 2016. Nous pressons une nouvelle fois les États membres de saisir l'occasion offerte par ce remboursement pour honorer leurs engagements en lien avec la crise des réfugiés et verser une contribution correspondant à celle de l'Union aux deux fonds d'affectation spéciale de l'Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport appelle les États membres à en profiter pour mettre en œuvre leurs "engagements", notamment concernant les promesses irrationnelles faites à la suite de la crise des migrants, en versant une contribution exceptionnelle aux fonds spéciaux de l'UE.

Il enjoint également les États membres à augmenter leur contribution au fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique et au fonds Madad concernant la crise syrienne de respectivement 82 et 69 millions d'euros.

Pire encore, le rapport recommande que les futurs excédents éventuels soient automatiquement réutilisés par l'UE l'année suivante au lieu de permettre une réduction des participations des États au budget de l'UE. J'ai donc voté contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ I believe that any budget surplus should be returned to the Member States, not put to an alternative use.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Arthuis (ALDE), par écrit. ‒ Comme à l'accoutumée, nous enregistrons le surplus de l'exercice budgétaire (fruit, entre autre, des amendes et intérêts divers). Ayant voté pour ce budget rectificatif, j'exprime néanmoins le souhait que le surplus soit à l'avenir affecté au règlement des impayés européens plutôt que retournés aux États membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šį siūlymą dėl taisomojo biudžeto Nr. 2/2016 projekto: 2015 finansinių metų pertekliaus įtraukimas. Juo siekiama į 2016 m. biudžetą įtraukti 2015 finansinių metų perteklių, kuris sudaro 1 349 mln. EUR. Pagrindiniai šio pertekliaus elementai yra didesnės nei planuota pajamos – 980 mln. EUR, išlaidoms nepanaudota 187 mln. EUR suma ir pajamos dėl valiutų keitimo kurso skirtumų, siekiančios 182 mln. EUR.

 
  
MPphoto
 
 

  Zoltán Balczó (NI), írásban. ‒ A jelentés arról szól, hogy a 2015. évben 1349 millió eurónyi költségvetési többlet keletkezett, amelyet be kell állítani a 2016-os költségvetésbe, mégpedig úgy, hogy a tagországok GNI arányos befizetése – korábbi megállapodások szerint – ennyivel csökken. Az Európai Parlament arra bíztatja a tagállamokat, hogy az így visszakapott pénzt a menekültválság kezelésére használják fel. Az EP azonban ragaszkodik ahhoz, hogy a jövőben az ilyen többleteket ne kelljen a tagállamok számára visszafizetni, hanem ezekből a pénzekből fedezni lehessen például a kifizetési hiányokat. Valóban nem célszerű az esetleges el nem költött pénzeket a nettó befizetőknek visszaadni, azt a kifizetési hiányok fedezésére indokolt felhasználni. Ennek megfelelően az előterjesztésre igennel szavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport concerne le projet de budget rectificatif n° 2/2016 visant à inscrire au budget 2016 l'excédent de l'exercice 2015, soit 1,35 milliard d'euros. De fait, cet excédent permet aux États membres de réduire leur contribution à l'UE de 1,35 milliard d'euros en 2016.

Cependant, le rapport se sert de cet allègement de la charge qui pèse sur les finances nationales pour appeler les États membres à augmenter leur contribution, entre autres, au fonds Madad concernant la crise syrienne; il annihile ainsi tout l'effet bénéfique de cet excédent budgétaire pour des finances nationales à l'affût de la moindre dépense superflue. Je m'y suis donc opposé.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ J'ai approuvé ce rapport relatif au budget rectificatif n° 2/2016 qui vise à inscrire au budget 2016 l'excédent de l'exercice 2015 à savoir 1,349 milliard d'euros.

Comme ce budget rectificatif entraînera une réduction équivalente de la part des contributions des États membres au budget de l'Union fondées sur le RNB, le rapport demande aux États membres d'honorer leurs engagements en lien avec la crise des réfugiés et de verser une contribution correspondant à celle de l'UE aux deux fonds d'affectation spéciale de l'Union.

Au printemps 2016, les États membres n'avaient contribué qu'à hauteur de 82 millions au fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique et de 69 millions au fonds "Madad" en réponse à la crise syrienne, tandis que les contributions de l'Union s'élevaient respectivement à 1,8 milliard et à plus de 500 millions d'euros.

 
  
MPphoto
 
 

  Brando Benifei (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato a favore della relazione Fernandes sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/16 relativo all'eccedenza dell'esercizio 2015. Si tratta di un testo di natura tecnica che prende atto della proposta della Commissione e approva la precedente posizione del Consiglio che ha come obiettivo quello di iscrivere nel bilancio l'eccedenza derivante dall'esecuzione dell'esercizio 2015, per un importo pari a 1.349 milioni di euro. Grazie all'adozione di questo testo si ridurranno i contributi che gli Stati membri dovranno versare all'Unione per quest'anno, liberando così risorse che potrebbero essere utilizzate dai livelli nazionali per tener fede agli impegni in tema di rifugiati.

 
  
MPphoto
 
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor del Proyecto de presupuesto rectificativo sobre el excedente del ejercicio 2015. El dossier plantea a modo de recomendación que, dado que el año pasado hubo un superávit de 1 350 millones en el presupuesto, que, a pesar de que lo preceptivo legalmente es que se realicen descuentos en las contribuciones de los Estados Miembros del próximo año, se propongan usar ese dinero de manera finalista para fines de atención a la inmigración en términos humanitarios. La regulación dicta que se ha de hacer el descuento al año siguiente, y el Parlamento no tiene competencias para evitarlo. Consideramos positivo que el Parlamento se exprese en estos términos, porque lo idóneo sería que este dinero no volviera a los Estados y que se usara para un fin loable como este.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. ‒ He apoyado este informe sobre el proyecto de presupuesto rectificativo del excedente del ejercicio 2015. Hace referencia a un importe de 1 349 millones de euros. Se observa que la adopción de dicho presupuesto rectificativo reducirá en esa cantidad el porcentaje de las contribuciones de la RNB de los Estados miembros al presupuesto de la Unión en 2016 e insta a los Estados miembros a que aprovechen la oportunidad de una reversión como esta para cumplir sus compromisos en relación con la crisis de los refugiados y a que igualen la contribución de la Unión a los dos fondos fiduciarios específicos de la UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. ‒ Je me suis opposée à ce rapport relatif au projet de budget rectificatif sur l’excédent de l’exercice 2015.

Cet excédent, qui s’élève à 1,35 milliard d’euros, devrait permettre aux États membres de réduire leur contribution au budget de l’Union européenne. Pourtant, le rapport en profite pour enjoindre les nations européennes à utiliser cet argent pour réaliser les engagements irresponsables de l’Union européenne en matière d’accueil et d’intégration des migrants. Pire, malgré cette réserve d’argent, le rapporteur veut contraindre les États membres à augmenter leur contribution au fonds fiduciaire d’urgence pour l’Afrique (82 millions d’euros) et aux fonds Massad (69 millions d’euros) qui concernent la crise syrienne.

Non contentes de spolier le budget des nations européennes en faveur de politiques iniques, les institutions européennes demandent maintenant à ce que les futurs éventuels excédents soient automatiquement réutilisés par l’Union européenne, alors qu’ils pourraient permettre une réduction de la contribution des États au budget de l’Union européenne, ce qui leur permettrait également de réinvestir cet argent au profit de leur pays.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ La relazione Fernandes è equilibrata e condivisibile. Il provvedimento mira a spostare nel bilancio 2016 l'eccedenza di 1.349 milioni di Euro dell'esecuzione dell'esercizio 2015, riducendo così la quota dei contributi basati sul Reddito Nazionale Lordo degli Stati membri al bilancio dell’Unione. Per questo motivo ho inteso supportare col mio voto questo testo.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. ‒ El proyecto de presupuesto rectificativo n.º 2/2016 devuelve al presupuesto de 2016 el excedente de 1,3 millones de euros resultado de la ejecución del ejercicio presupuestario de 2015 y disminuye, en consecuencia, la contribución total de los Estados miembros a la financiación del presupuesto de la UE de 2016.

El Parlamento Europeo pide a los Estados miembros que cumplan sus promesas en relación con la crisis de los refugiados y realicen las contribuciones a las que se comprometieron en relación con los fondos fiduciarios para África y Madad, respectivamente.

También considera que el presupuesto de la UE debería poder reutilizar cualquier excedente resultante de la infrautilización o de las multas con el fin de hacer frente a sus necesidades de financiación y espera que esta cuestión se resuelva durante las negociaciones de la próxima revisión del marco financiero plurianual.

Por todo ello, he votado a favor de este informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šio pranešimo, nes juo Europos Parlamentas atkreipia dėmesį į Komisijos pateiktą Taisomojo biudžeto Nr. 2/2016 projektą, kuris skirtas vien tik tam, kad, vadovaujantis Finansinio reglamento 18 straipsniu ir Tarybos pozicija dėl šio Taisomojo biudžeto projekto, į biudžetą būtų įtrauktas 2015 m. susidaręs 1 349 mln. EUR perteklius. Parlamentas pastebi, kad priėmus Taisomojo biudžeto projektą 2016 m. 1 349 mln. EUR sumažės valstybių narių BNP pagrįsti įnašai į Europos Sąjungos biudžetą. Pastebima, kad 2016 m. pavasarį valstybės narės fondams skyrė 82 mln. EUR ir 69 mln. EUR, kai ES įnašai atitinkamai sudarė 1,8 mlrd. ir daugiau nei 500 mln. EUR. Parlamentas prašo, kad, užuot koregavus BNP pagrįstus įnašus, turėtų būti sudaryta galimybė naudoti ES biudžeto perteklių, atsiradusį dėl nepakankamo asignavimų panaudojimo arba dėl baudų, uždėtų įmonėms, pažeidusioms ES konkurencijos teisę, siekiant patenkinti finansinius poreikius, visų pirma atsižvelgiant į mokėjimų asignavimų trūkumo problemą.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Bocskor (PPE), írásban. ‒ A 2/2016. számú költségvetés-módosítási tervezet célja a 2015-ös pénzügyi évből származó 1349 millió euró összegű többletnek a 2016-os költségvetésbe történő átcsoportosítása. Az 1349 millió euró többlet fő forrásai: a bevételi oldalon jelentkező 980 millió eurós pozitív bevételi kimutatás, a kiadási oldalon tapasztalható 187 millió eurós fel nem használt összeg és az árfolyamkülönbségek 182 millió eurós egyenlege. A Fernandez jelentés jóváhagyja a 2/2016. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontot, amely elfogadta a 2/2016. számú költségvetés-módosítási tervezetet. A fentiek alapján szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.

 
  
MPphoto
 
 

  Franc Bogovič (PPE), pisno. ‒ Predlog navedene spremembe proračuna sem brez zadržkov podprl. Sprememba namreč v letošnji proračun vključuje presežek iz proračunskega leta 2015 v višini 1.349 milijonov EUR, kar posledično pomeni zmanjšanje prispevka v enaki višini s strani držav članic v letošnji proračun EU.

Pričakujem, da bodo države članice navedeni presežek vplačale v namenska skrbniška sklada EU za preprečevanje begunske krize, čemur so se zavezale že pred časom. Mimogrede, države članice so do letošnje pomladi v skrbniški sklad za Afriko prispevale samo 82 milijonov EUR, v skrbniški sklad Madad za krizo v Siriji pa 69 milijonov EUR, medtem ko sta prispevka Unije znašala 1,8 milijarde EUR in več kot 500 milijonov EUR. V nadaljnjih primerih presežkov proračuna EU bi veljalo slednjega porabiti za finančne potrebe EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Boutonnet (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport concerne le projet de budget rectificatif n° 2/2016 (PBR) visant à inscrire au budget 2016 l'excédent de l'exercice 2015, soit 1,35 milliard d'euros. Cet excédent provient surtout d'une exécution en recettes positive de presque 1 milliard d'euros, d'une sous-exécution des dépenses de 187 millions d'euros et d'une différence de change de 182 millions d'euros.

De fait, cet excédent permet aux États membres de réduire leur contribution à l'UE de 1,35 milliard d'euros en 2016.

Je suis très surprise que ce rapport enjoigne les États membres à profiter de cette manne inattendue pour augmenter leur contribution aux fonds spéciaux de l'UE mis en place à l'occasion de la crise des migrants.

Pire encore, le rapport recommande que les futurs excédents éventuels soient automatiquement réutilisés par l'UE l'année suivante au lieu de permettre une réduction des participations des États au budget de l'UE.

Pour ces raisons j'ai voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Renata Briano (S&D), per iscritto. ‒ Sostengo il progetto di rettifica di bilancio n. 2/2016, il quale ha come obiettivo di attribuire al bilancio 2016 gli eccedenti (i quali ammontano a 1 349 milioni di euro) dell'esercizio 2015. D'accordo con la posizione sostenuta dal relatore della presente risoluzione, l'on. José Manuel Fernandes, ritengo che gli Stati membri debbano cogliere l'occasione offerta dal rimborso di tale somma per reinvestire le risorse in questione nel fondo fiduciario di emergenza per l'Africa e nel fondo MADAD nell'ottica di contrastare più efficacemente il drammatico fenomeno della crisi dei rifugiati.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (ENF), par écrit. ‒ Ce projet de budget rectificatif n° 2/2016 vise à inscrire au budget 2016 l'excédent de l'exercice 2015, soit 1,35 milliard d'euros. Cet excédent provient d'une exécution en recettes positive d'un milliard d'euros, d'une sous-exécution des dépenses de 187 millions d'euros et d'une différence de change correspondant à 182 millions d'euros.

Or ce rapport appelle les États membres à utiliser cet excédent qui leur revient de droit, pour verser une contribution exceptionnelle aux fonds spéciaux destinés à la gestion de la crise migratoire. Il demande également aux États membres d'augmenter leur contribution au fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique ainsi qu'au fonds Madad dans la gestion de la crise syrienne. Enfin, les États membres sont invités à reverser systématiquement les futurs excédents à l'Union européenne au lieu de les utiliser pour réduire les contributions nationales au budget commun. L'Union européenne saisit la moindre opportunité pour accroître son budget et celui des fonds destinés à financer l'accueil des migrants clandestins. C'est la raison pour laquelle j'ai voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ Având în vedere faptul că în urma exercițiului financiar 2015 a rămas un excedent de 1 349 de milioane de euro, prezentul proiect are scopul de a înscrie în bugetul pentru anul 2016 această sumă.

Excedentul este o consecință a subutilizării cheltuielilor de 187 de milioane de euro, dar și un rezultat pozitiv în urma execuției veniturilor de 980 de milioane de euro. Drept urmare, integrarea acestui excedent în bugetul pe anul 2016 va avea un impact pozitiv asupra contribuțiilor statelor membre la bugetul Uniunii, reducând aportul lor financiar cu 1 349 de milioane de euro. Nu putem să nu constatăm totuși că, la începutul acestui an, statele membre au avut o contribuție considerabil mai redusă în ceea ce privește fondurile pentru criza financiară, în comparație cu contribuțiile aproape duble din partea Uniunii.

M-am exprimat în favoarea adoptării proiectului de buget rectificativ nr. 2/2016 deoarece consider că reprezintă o oportunitate pentru statele membre în vederea respectării angajamentelor financiare.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho espresso voto favorevole in merito alla relazione in questione poiché ritengo necessario iscrivere nel bilancio 2016 l'eccedenza di 1.349 milioni di euro derivanti dall'esecuzione dell'esercizio 2015. Le principali componenti dell'eccedenza dell'esercizio 2015 sono: il risultato positivo sul lato delle entrate, pari a 980 milioni di euro, la sotto-esecuzione delle spese di 187 milioni di euro, e le differenze di cambio pari ad un ammontare di 182 milioni di euro. L'adozione del progetto di bilancio rettificativo n. 2/2016 consentirà una riduzione di ben 1.349 miliardi di euro sulla quota dei contributi basati sul reddito nazionale lordo degli Stati membri al bilancio dell'UE. Gli Stati membri, in tal modo, avranno l'opportunità di sfruttare il ritorno di fondi per onorare i propri impegni, in relazione soprattutto alla crisi dei profughi. Nella primavera del 2016 gli Stati membri, ricordiamo, hanno apportato soltanto 82 milioni di euro al Fondo fiduciario per l'Africa e 60 milioni di euro al Fondo fiduciario Madad sulla crisi siriana. Anziché adeguare il contributo basato sul reddito nazionale lordo al bilancio dell'Unione, si dovrebbe riutilizzare l'eventuale eccedenza per sopperire alle carenze di stanziamenti di pagamento. Si attende, tuttavia, che tale questione sia risolta nel quadro della revisione del QFP.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of the report that proposes to move the surplus from 2015 financial year, amounting to EUR 1.349 billion, to the budget for the financial year 2016. This money could indeed prove to be very useful in coping with the refugee crisis. The rapporteur urges the Member States to take the opportunity of the refund and commit to their promises of supporting programmes related to this crisis.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questo testo che mira a iscrivere nel bilancio 2016 l'eccedenza derivante dall'esecuzione dell'esercizio 2015, che ammonta a 1.349 milioni di euro. Nella relazione si esortano anche gli Stati membri a utilizzare l'opportunità offerta dal ritorno di fondi per onorare i propri impegni in relazione alla crisi dei profughi. Ho particolarmente apprezzato la parte in cui si sottolinea come al bilancio dell'Unione dovrebbe essere consentito di riutilizzare l'eventuale eccedenza derivante dalla sotto esecuzione degli stanziamenti o dalle ammende imposte alle imprese che violano il diritto dell'Unione in materia di concorrenza, per poter far fronte alle esigenze di finanziamento, specialmente nel contesto delle carenze di stanziamenti di pagamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Caterina Chinnici (S&D), per iscritto. ‒ L'esecuzione dell'esercizio di bilancio del 2015 ha comportato una eccedenza di circa un miliardo e quattrocentomila euro che sarà iscritta al bilancio 2016 e che si traduce in un risparmio per gli Stati membri al finanziamento del bilancio dell'Unione per l'anno in corso. Sarebbe però auspicabile in futuro che le eccedenze di bilancio, piuttosto che comportare una riduzione di spesa per gli Stati membri, rimangano nella disponibilità dall'Unione stessa per far fronte alle proprie esigenze di pagamento dei programmi e delle azioni poste in essere.

Di fronte alla emergenza della crisi dei rifugiati mi auguro che le eccedenze vengano utilizzate dai Paesi dell'Unione per onorare i propri impegni in relazione a tale crisi e che di conseguenza le risorse vadano ad alimentare due fondi creati a tal fine. Ritengo particolarmente preoccupante il fatto che, ad oggi, gli Stati abbiano versato solamente 82 milioni di EUR al Fondo fiduciario per l'Africa e 69 milioni di EUR al fondo fiduciario MADAD per la gestione della crisi siriana rispetto ai 1,8 miliardi e 500 milioni di EUR originariamente pattuiti.

Ho ritenuto di votare a favore della relazione perché auspico che gli Stati, soprattutto quelli più esposti alla crisi migratoria, sappiano destinare a tal fine le risorse eccedenti.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου (PPE), γραπτώς. – Στηρίζουμε την έκθεση και επιμένουμε στην άποψη ότι, αντί να προσαρμοστεί η εισφορά βάσει του ΑΕΕ, ο προϋπολογισμός της Ένωσης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ξαναχρησιμοποιεί οιοδήποτε πλεόνασμα ανακύπτει λόγω της υστέρησης στην απορρόφηση των πιστώσεων ή από τα πρόστιμα που επιβάλλονται στις εταιρείες για λόγους παραβίασης του δικαίου της Ένωσης για τον ανταγωνισμό, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες του, ειδικά στο πλαίσιο ελλείψεων πληρωμών, και αναμένουμε ότι το ζήτημα αυτό θα διευθετηθεί στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ΠΔΠ.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Χρυσόγονος (GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Ψηφίσαμε ως προς την έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου στο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 και την εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2015. Τέτοιου είδους εκθέσεις αποτελούν πράγματι μια λογική διαδικασία διαμόρφωσης της θέσης της Ευρώπης καθώς και της στρατηγικής της.

Θεωρώ πως η ύπαρξη πλεονάσματος θα έπρεπε αυτομάτως να μας οδηγεί σε μια στρατηγική υποστήριξης των αδύναμων κοινωνικών στρωμάτων και των προσφύγων. Καθώς κάτι τέτοιο για ακόμα μια φορά δεν έγινε, αποφάσισα να απέχω από την ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Cicu (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato positivamente la relazione sul "progetto di bilancio rettificativo n.2/16: eccedenza dell'esercizio 2015" poiché ritengo che l'eccedenza dell'esercizio finanziario 2015 dell'Unione possa essere utilizzata per rispondere alle esigenze di finanziamento dell'Unione.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questa proposta perché sono ben contento di sapere che le entrate eccedenti dell'UE tornano agli Stati membri invece di alimentare sprechi e corruttele, come avviene altrove. Questa è l'Europa che voglio e che mi piace: un'Europa che si pone degli obiettivi, che stanzia un bilancio per raggiungerli, e che se si trova in tasca più soldi li restituisce ai propri finanziatori (gli Stati, alcuni dei quali in questo periodo ne hanno davvero tanto bisogno) invece di inventare nuovi modi per spenderli. Un'Europa che pianifica i suoi investimenti senza fare ulteriori debiti, che in giro ce ne sono già troppi.

 
  
MPphoto
 
 

  Deirdre Clune (PPE), in writing. ‒ I supported this vote and noted no objections.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. ‒ O objetivo do orçamento retificativo nº 2/2016 é inscrever no orçamento de 2016 o excedente do exercício de 2015, no valor de 1.349 milhões de euros, sendo o excedente constituído por um resultado positivo de 980 milhões de euros no tocante às receitas, uma não execução da despesa no valor de 187 milhões de euros e diferenças cambiais que ascendem a 182 milhões de euros.

A aprovação deste orçamento retificativo reduzirá parte das contribuições do RNB dos Estados-Membros para o orçamento de 2016 da União em 1.349 milhões de euros.

Partilho da ideia de que os Estados-Membros deverão utilizar a possibilidade proporcionada por este reembolso para honrarem os seus compromissos em relação à crise dos refugiados e aumentarem as suas contribuições para o fundo fiduciário para África e o fundo fiduciário Madad de resposta à crise síria.

Apoio, assim, o relatório do meu colega José Manuel Fernandes.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore del progetto di bilancio rettificativo che mira a iscrivere nel bilancio 2016 l'eccedenza derivante dall'esecuzione dell'esercizio 2015. Ritengo che gli Stati membri possano utilizzare l'opportunità offerta da tale ritorno di fondi per onorare i propri impegni in relazione alla crisi dei profughi, e per far coincidere il contributo dell'Unione con i due fondi fiduciari appositi dell'Unione.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. ‒ I support the call to reduce the share of GNI contributions from Member States to the Union budget in 2016 by EUR 1 349 million. Concurrently, I share the appeal that Member States need to use the opportunity of such a reflow to honour their pledges in relation to the refugee and humanitarian crisis.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ Este informe introduce una enmienda al presupuesto 2016 para incorporar el excedente presupuestario del ejercicio anterior, 2015. De esta manera, al incorporar esta cantidad remanente, la contribución que los Estados miembros deben hacer para el presupuesto de la Unión en 2016 disminuye. No he podido votar a favor de este informe puesto que en mi opinión, si hay algún excedente del ejercicio previo, éste debiera destinarse a paliar la crisis de refugiados que sufre Europa en lugar de a disminuir la contribución de los Estados miembros. Por ello me he abstenido.

 
  
MPphoto
 
 

  Andi Cristea (S&D), în scris. ‒ Adoptarea proiectului de buget rectificativ nr. 2/2016 va reduce cu 1 349 de milioane EUR nivelul contribuțiilor statelor membre la bugetul Uniunii în 2016. Statele membre ar putea utiliza oportunitatea oferită de o astfel de restituire pentru a-și respecta angajamentele în ceea ce privește criza refugiaților și pentru a aduce o contribuție egală cu cea a Uniunii la cele două fonduri fiduciare ale Uniunii create în acest scop.

Am votat pentru ca bugetul Uniunii să poată reutiliza orice excedent care rezultă din subutilizarea creditelor sau din amenzile aplicate societăților pentru încălcarea legislației Uniunii în materie de concurență pentru a răspunde nevoilor sale de finanțare, în special în contextul deficitelor de credite de plată.

 
  
MPphoto
 
 

  Edward Czesak (ECR), na piśmie. ‒ W drugim projekcie budżetu korygującego na 2016 r. zaproponowano ujęcie nadwyżki z roku budżetowego 2015 r. w tegorocznym budżecie, zgodnie z art. 18. ust. 3 rozporządzenia finansowego. Jest to rutynowe działanie rachunkowe służące odnotowaniu i przeniesieniu niewydatkowanych dochodów, aby umożliwić Komisji zwrot nadwyżek państwom członkowskim w formie zmniejszonych składek. Nadwyżka z roku budżetowego 2015 r. spowoduje obniżenie wpłacanych przez państwa członkowskie składek opartych na DNB o 1,349 mld EUR. Nadwyżka pochodzi głównie z dodatniego wyniku po stronie zasobów własnych oraz z odsetek od zaległych płatności i z grzywien, a także z różnic kursowych. W sprawozdaniu wezwano państwa członkowskie do wykorzystania środków powracających z tytułu obniżki składek opartych na DNB do realizacji zobowiązań wynikających z kryzysu migracyjnego i uchodźczego. W sprawozdaniu również wezwano do wykorzystania nadwyżki na sfinansowanie własnych potrzeb zapisanych w budżecie UE, co skłoniło mnie do zagłosowania za przyjęciem omawianego dokumentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this resolution since I believe that the surplus from 2015 should be used adequately and for the best interests of our citizens. We need to further widen the budget made available for 2016, to use income in a sustainable and positive manner.

 
  
MPphoto
 
 

  Jakop Dalunde (Verts/ALE), skriftlig. ‒ Vi väljer att rösta emot detta betänkande eftersom vi inte vill ge stöd till punkt 3 och de skrivningar som insisterar på att överskott som uppstår i EU-budgeten ska kunna återanvändas istället för att justera ner medlemsstaternas BNI-bidrag. Högre intäkter betyder inte att EU automatiskt ska ha högre utgifter. Överskott i budgeten innebär att EU begärt för höga avgifter från medlemsstaterna utifrån den slutgiltiga budgeten, och dessa extra intäkter borde återföras till medlemsstaterna.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Le présent rapport budgétaire vise à l'affectation de l'excédent pour l'année budgétaire 2015 qui correspond à 1,349 milliard d'euros. La Commission propose d'inscrire cet excédent en recettes pour le budget 2016 ce qui aura pour effet de diminuer d'autant la contribution des États membres au budget. De plus, le rapport appelle l'Union et les États membres à utiliser cet excédent pour honorer leurs engagements en ce qui concerne la crise des réfugiés. Soutenant les propositions budgétaires de la Commission européenne, j'ai voté en faveur du rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Le rapport sur le projet de budget rectificatif n° 2/2016 vise à inscrire au budget 2016 l'excédent de l'exercice 2015. J'ai voté en faveur de ce rapport qui encourage les États membres à profiter de l'occasion offerte par ce remboursement pour tenir leurs engagements vis-à-vis de la crise des réfugiés et verser une contribution correspondant à celle de l'Union aux deux fonds d'affectation spéciale de l'Union. En effet, au printemps 2016, les États membres n'avaient contribué qu'à hauteur de 82 millions d'euros au fonds pour l'Afrique et de 69 millions au fonds Madad pour la Syrie. De son côté, les contributions de l'Union s'élèvent respectivement à 1,8 milliard et plus de 500 millions d'euros.

 
  
MPphoto
 
 

  Andor Deli (PPE), írásban. ‒ A 2/2016. számú költségvetés-módosítási tervezet célja a 2015-ös pénzügyi évből származó 1349 millió euró összegű többletnek a 2016-os költségvetésbe történő átcsoportosítása. Az 1349 millió euró többlet fő forrásai a bevételi oldalon jelentkező 980 millió eurós pozitív bevételi kimutatás, a kiadási oldalon tapasztalható 187 millió eurós fel nem használt összeg és az árfolyamkülönbségek 182 millió eurós egyenlege. A Fernandez jelentés jóváhagyja a 2/2016. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontot, amely elfogadta a 2/2016. számú költségvetés-módosítási tervezetet. A fentiek alapján szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Deprez (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de cette résolution qui vise à inscrire au budget 2016 l'excédent de 2015, d'un montant de 1 349 millions d'euros. Cette opération aura pour conséquence d'entraîner une réduction de la part des contributions des États membres au budget de l'Union fondées sur le RNB en 2016 à concurrence du même montant. J'invite, dès lors, les États membres à saisir l'occasion offerte par ce remboursement pour honorer leurs engagements en lien avec la crise des réfugiés et verser leur contribution au fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique et au fonds "Madad" en réponse à la crise syrienne. Je déplore, une fois de plus, que tout excédent issu de la sous—exécution des crédits ou des amendes infligées aux entreprises pour violation du droit de la concurrence de l'Union ne puisse être utilisé afin de répondre aux besoins financiers du budget de l'Union, de surcroît en période de pénurie de crédits de paiement. J'espère enfin que cette question pourra être résolue dans le cadre de la révision du CFP.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport vise à inscrire au budget 2016 l'excédent 2015, soit 1,35 milliard d'euros. Ce dernier provient principalement d'une exécution en recettes positive de presque 1 milliard d'euros, d'une sous-exécution des dépenses de 187 millions d'euros et d'une différence de change de 182 millions d'euros. Le rapport appelle les États membres à utiliser cet excédent pour mettre en œuvre leurs "engagements", notamment concernant les migrants, en versant une contribution exceptionnelle aux fonds spéciaux de l'UE. Il enjoint également les États à augmenter leur contribution au fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique et au fond Madad concernant la crise syrienne, de respectivement 82 et 69 millions d'euros. Enfin, le rapport recommande que les futurs excédents soient automatiquement réutilisés par l'UE l'année suivante au lieu de permettre une réduction des participations des États au budget européen. Aussi, j'ai voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. ‒ Докладът предлага прехвърляне на излишъка от финансовата 2015 година за 2016 г. Този излишък се състои главно от положителен резултат от собствени ресурси, лихви за закъснели плащания и глоби, както и курсови разлики. Това ще доведе до намаляване на вноските на държавите членки с 1,349 милиарда евро, които са процент от БНП.

Докладът също така призовава излишъкът да се използва отново от бюджета на ЕС, за да финансира своите нужди, и очаква въпросът да бъде разгледан като част от междинния преглед на многогодишната финансова рамка. Това води до по-ниска вноска и за България, затова го подкрепих.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI), γραπτώς. ‒ Θεωρούμε ότι είναι λάθος η διαχείριση της προσφυγικής κρίσης από τους θεσμούς, διότι δεν μπαίνει σε προτεραιότητα ο ευρωπαίος πολίτης και η ασφάλειά του.

 
  
MPphoto
 
 

  Norbert Erdős (PPE), írásban. ‒ A 2/2016. számú költségvetés-módosítási tervezet célja a 2015-ös pénzügyi évből származó 1349 millió euró összegű többletnek a 2016-os költségvetésbe történő átcsoportosítása. Az 1349 millió euró többlet fő forrásai a bevételi oldalon jelentkező 980 millió eurós pozitív bevételi kimutatás, a kiadási oldalon tapasztalható 187 millió eurós fel nem használt összeg és az árfolyamkülönbségek 182 millió eurós egyenlege. A Fernandez jelentés jóváhagyja a 2/2016. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontot, amely elfogadta a 2/2016. számú költségvetés-módosítási tervezetet. A fentiek alapján szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ Em setembro do ano passado, os Estados-Membros comprometeram-se a contribuir o mesmo que a UE para os dois fundos fiduciários para a crise dos refugiados: o Fundo Fiduciário para a África e o Fundo Fiduciário Madad de resposta à crise síria.

A UE contribuiu com 1,8 mil milhões de euros para o primeiro e com mais de 500 milhões de euros para o segundo. Até à primavera, os contributos dos Estados-Membros tinham-se ficado pelos 82 milhões de euros para o fundo para a África e 69 milhões de euros para o fundo fiduciário de resposta à crise síria.

Por isso serão necessários mais 2,1 mil milhões de euros dos Estados-Membros para igualar a contribuição da UE. Se os Estados-Membros utilizassem o excedente de 2015, no valor de 1,3 mil milhões de euros, para reforçar os fundos fiduciários, estariam a enviar um sinal de que estamos unidos e empenhados em encontrar uma solução para uma crise que nos afeta a todos.

 
  
MPphoto
 
 

  Edouard Ferrand (ENF), par écrit. ‒ Vote contre: le rapport appelle les États membres à en profiter pour mettre en œuvre leurs "engagements", notamment concernant les promesses irrationnelles faites à la suite de la crise des migrants, en versant une contribution exceptionnelle aux fonds spéciaux de l'UE.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ Este projeto de orçamento retificativo n.º 2/2016 é consagrado exclusivamente à orçamentação do excedente de 2015, num montante de 1349 milhões de euros.

Se este excedente não transitasse desta forma para o orçamento de 2016, seria devolvido aos Estados-Membros, na mesma proporção das contribuições de cada um, ou seja, seriam os grandes países que mais receberiam.

É positivo que este excedente se mantenha no orçamento. Mas, lamentavelmente, na prática, deixará de constituir um excedente, já que a aprovação deste orçamento retificativo reduzirá a parte das contribuições dos Estados-Membros para o orçamento de 2016 da UE, com base no respetivo Rendimento Nacional Bruto, em 1349 milhões de euros.

Ou seja, na prática, anula-se o efeito adicional que este excedente poderia trazer. E poupam sobretudo os mesmos de sempre.

O relator – sem qualquer efeito prático – defende que, em vez de ajustar a contribuição baseada no RNB, o orçamento da UE deve ter a possibilidade de reutilizar os excedentes provenientes da subexecução de dotações ou de coimas impostas às empresas em matéria de concorrência, de molde a fazer face às suas necessidades de financiamento, em especial no contexto da insuficiência das dotações de pagamento, e afirma esperar que este assunto seja resolvido no âmbito da revisão do QFP.

 
  
MPphoto
 
 

  Raffaele Fitto (ECR), per iscritto. ‒ Ho espresso voto favorevole alla relazione riguardante il progetto di bilancio rettificativo per il bilancio 2016. Pur non condividendo del tutto l'invito a utilizzare la restituzione di tali fondi per la crisi dei migranti e dei rifugiati, considero positiva la riduzione dei contributi degli Stati al bilancio dell'Unione.

 
  
MPphoto
 
 

  Christofer Fjellner (PPE), skriftlig. ‒ För oss moderater är det självklart att 2015 års budgetöverskott ska överföras till 2016 års budget, förutsatt att sådan överföring samtidigt innebär att medlemsstaternas bidrag till budgeten justeras nedåt med motsvarande belopp. Därför stödjer vi denna resolution, men vill understryka att vi inte stödjer kraven på att framtida överföringar av överskott istället ska innebära en ökning av EU-budgeten. Vi löser inte Europas problem genom att spendera mer pengar på EU-nivå.

 
  
MPphoto
 
 

  Luke Ming Flanagan (GUE/NGL), in writing. ‒ I abstained.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. ‒ Predmetná úprava rozpočtu sa zameriava primárne na zahrnutie do rozpočtu na rok 2016, prebytok z roku 2015 vo výške 1,35 miliardy EUR v súlade s článkom 18 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (ENF), per iscritto. ‒ Voto a favore della relazione essendo un aspetto di bilancio tecnico e non problematico.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI), γραπτώς. ‒ Καταψηφίζω την έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου στο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016: εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2015 καθώς θεωρώ ότι είναι λάθος η διαχείριση της προσφυγικής κρίσης από τους θεσμούς, από τη στιγμή που οι ευρωπαίοι πολίτες και η ασφάλειά τους δεν έχουν προτεραιότητα.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ Draft Amending Budget (DAB) No 2/2016 is intended to enter in the budget 2016 the surplus of EUR 1.3 billion resulting from the implementation of the budget year 2015, and diminishes accordingly the global contribution of the Member States to the financing of the 2016 EU budget.

I support the call on the Member States to use the opportunity of this reflow to honour their pledges in relation to the refugee crisis and to match the Union contribution to the two dedicated Union Trust Funds. It believe that instead of adjusting the GNI contribution, the Union budget should be enabled to reuse any surplus resulting from under-implementation or from fines imposed on companies for breaching Union competition law in order to deal with its financing needs, especially in the context of payment shortages.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE), írásban. ‒ A 2/2016. számú költségvetés-módosítási tervezet célja a 2015-ös pénzügyi évből származó 1349 millió euró összegű többletnek a 2016-os költségvetésbe történő átcsoportosítása. Az 1349 millió euró többlet fő forrásai a bevételi oldalon jelentkező 980 millió eurós pozitív bevételi kimutatás, a kiadási oldalon tapasztalható 187 millió eurós fel nem használt összeg és az árfolyamkülönbségek 182 millió eurós egyenlege. A Fernandez jelentés jóváhagyja a 2/2016. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontot, amely elfogadta a 2/2016. számú költségvetés-módosítási tervezetet. A fentiek alapján szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. ‒ A 2/2016. számú költségvetés-módosítási tervezet célja a 2015-ös pénzügyi évből származó 1349 millió euró összegű többletnek a 2016-os költségvetésbe történő átcsoportosítása. Az 1349 millió euró többlet fő forrásai a bevételi oldalon jelentkező 980 millió eurós pozitív bevételi kimutatás, a kiadási oldalon tapasztalható 187 millió eurós fel nem használt összeg és az árfolyamkülönbségek 182 millió eurós egyenlege. A Fernandez jelentés jóváhagyja a 2/2016. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontot, amely elfogadta a 2/2016. számú költségvetés-módosítási tervezetet. A fentiek alapján szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Gieseke (PPE), schriftlich. ‒ Ich unterstütze den Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans der EU für das Haushaltsjahr 2016 zum Haushaltsüberschuss 2015. Insgesamt beträgt der Überschuss rund 1 349 Mio. EUR. Die Budgetierung dieses Überschusses wird sich entsprechend den nationalen Beiträgen der Mitgliedstaaten zum EU-Haushalt verringern.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this. Draft Amending Budget (DAB2) reduces Member State contributions for 2016 as a result of the surplus from 2015, and is unaffected by the recent UK referendum.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor del Proyecto de presupuesto rectificativo sobre el excedente del ejercicio 2015. El dossier plantea a modo de recomendación que, dado que el año pasado hubo un superávit de 1 350 millones en el presupuesto, que, a pesar de que lo preceptivo legalmente es que se realicen descuentos en las contribuciones de los Estados Miembros del próximo año, se propongan usar ese dinero de manera finalista para fines de atención a la inmigración en términos humanitarios. La regulación dicta que se ha de hacer el descuento al año siguiente, y el Parlamento no tiene competencias para evitarlo. Consideramos positivo que el Parlamento se exprese en estos términos, porque lo idóneo sería que este dinero no volviera a los Estados y que se usara para un fin loable como este.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the report which reduces Member State contributions for 2016 and is unaffected by the UK’s decision to leave the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE), írásban. ‒ A 2/2016. számú költségvetés-módosítási tervezet célja a 2015-ös pénzügyi évből származó 1349 millió euró összegű többlet 2016-os költségvetésbe történő átcsoportosítása. Az 1349 millió euró többlet fő forrásai a bevételi oldalon jelentkező 980 millió eurós pozitív bevételi kimutatás, a kiadási oldalon tapasztalható 187 millió eurós fel nem használt összeg és az árfolyamkülönbségek 182 millió eurós egyenlege. A Fernandez jelentés jóváhagyja a 2/2016. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontot, amely elfogadta a 2/2016. számú költségvetés-módosítási tervezetet. A fentiek alapján szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.

 
  
MPphoto
 
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου (GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η υπό αναφορά έκθεση αφορούσε τη θέση του Συμβουλίου στο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 και συγκεκριμένα για την εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2015. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το πλεόνασμα δεν θα χρησιμοποιηθεί για ανθρωπιστική βοήθεια (που είναι και η διαχρονική μας θέση) ψηφίσαμε αποχή.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing. ‒ The adoption of this budget would reduce the share of GNI contributions from Member States to the Union budget in 2016 by EUR 1.349 million. Member States can use this opportunity of such a reflow to honour their pledges in relation to the refugee crisis and to match the Union contribution to the two dedicated Union Trust Funds. The Union budget should be enabled to reuse any surplus resulting from under-implementation of appropriations or from fines imposed on companies for breaching Union competition law in order to deal with its financing needs, especially in the context of payment shortages. Therefore, I have decided to vote in favour of the motion.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Hayes (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this report as I had no problem with the final version and it is a way of encouraging action to aid the refugee crisis.

 
  
MPphoto
 
 

  György Hölvényi (PPE), írásban. ‒ A 2/2016. számú költségvetés-módosítási tervezet célja a 2015-ös pénzügyi évből származó 1349 millió euró összegű többletnek a 2016-os költségvetésbe történő átcsoportosítása. Az 1349 millió euró többlet fő forrásai a bevételi oldalon jelentkező 980 millió eurós pozitív bevételi kimutatás, a kiadási oldalon tapasztalható 187 millió eurós fel nem használt összeg és az árfolyamkülönbségek 182 millió eurós egyenlege. A Fernandez jelentés jóváhagyja a 2/2016. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontot, amely elfogadta a 2/2016. számú költségvetés-módosítási tervezetet. A fentiek alapján szavazatommal támogattam a jelentést.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), în scris. ‒ Am votat în favoarea acestui raport de rectificare a bugetului nr 2/2016 al Uniunii Europene privind înregistrarea excedentului aferent exercițiului financiar 2015 care, prin adoptarea sa, ar reduce cu 1 349 de milioane EUR nivelul contribuțiilor statelor membre la bugetul Uniunii în 2016. Aceasta reprezintă o oportunitate pentru statele membre de a-și îndeplini și respecta angajamentele față de Uniunea Europeană privind fondurile special destinate crizei refugiaților.

Acest raport prevede reutilizarea excedentului rezultat din creditele subutilizate sau din amenzile aplicate societăților pentru încălcarea legislației Uniunii în materie de concurență. Acestea ar fi în concordanță cu nevoile de finanțare, mai ales în privința deficitelor de credite de plată.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasovao sam za prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 2/2016 Europske unije za financijsku godinu 2016.: unošenje viška iz financijske godine 2015. zbog toga što će navedena izmjena smanjiti doprinos država članica proračunu Unije na temelju BND-a 2016. 1 349 milijuna EUR koji se unose u proračun za 2016. godinu proizlaze uglavnom iz viška prihoda, neutrošenih sredstava za rashode i tečajnih razlika, te držim da bi države članice povrat sredstava trebale iskoristiti kako bi financijski doprinijele rješavanju izbjegličke krize i uzajamnim fondovima koji su namijenjeni toj krizi. Smatram također da bi se u sklopu revizije višegodišnjeg financijskog okvira trebalo ozbiljno uzeti u obzir mogućnost iskorištavanja svakog nastalog viška za financijske potrebe proračuna Unije umjesto da se prilagođavaju doprinosi država članica na temelju BND-a, te stoga podržavam ovo izvješće.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport concerne le projet de budget rectificatif n° 2/2016 (PBR) visant à inscrire au budget 2016 l'excédent de l'exercice 2015, soit 1,35 milliard d'euros. Cet excédent provient surtout d'une exécution en recettes positive de presque 1 milliard d'euros, d'une sous—exécution des dépenses de 187 millions d'euros et d'une différence de change de 182 millions d'euros. Le rapport souligne également la pression s'exerçant sur les crédits de paiements lors de l'exécution du budget 2015 (notamment le taux élevé d'exécution de la section III concernant la Commission), regrettant que ce problème se prolonge cette année et jusqu'à la fin du cadre financier pluriannuel.

Il enjoint également les États membres à augmenter leur contribution au fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique et au fonds Madad concernant la crise syrienne de respectivement 82 et 69 millions d'euros.

Pire encore, le rapport recommande que les futurs excédents éventuels soient automatiquement réutilisés par l'UE l'année suivante au lieu de permettre une réduction des participations des États au budget de l'UE.

Je ne pouvais pas accepter de laisser l'Union empiéter une nouvelle fois sur les budgets des États souverains, d'où mon vote à l'encontre du texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du rapport Fernandes sur le projet de budget rectificatif lié aux excédents de l'exercice 2015. Pour l'année 2015 un surplus de 1 350 millions d'euros a été dégagé notamment grâce aux amendes qui ont été versées pour violation de la réglementation européenne, surplus qui a été inscrit au budget 2016 et a permis de réduire le montant des contributions annuelles des États membres. Le rapport exhorte les États membres à utiliser la somme ainsi économisée en contribuant aux deux fonds d'affectation spéciaux dédiés à la crise des réfugiés, afin de contribuer à son règlement.

Ce rapport a été adopté à une très large majorité, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport qui vise à budgétiser pour 2016 l'excédent de 1 349 millions d'euros résultant de l'exécution de l'exercice budgétaire 2015, ce qui permet de diminuer d'autant la contribution des États membres au budget.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva Kaili (S&D), in writing. ‒ I have voted for the report of Mr Fernandes, as it touches upon a crucial matter. Member States should as stated in the report honour their pledges in relation to the refugee crisis and match the Union contribution to the two dedicated Union Trust Funds. As an MEP of Greece I am highly supportive of those initiatives.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. ‒ Der Berichterstatter vertritt die Ansicht, dass finanzielle Mittel aus Beiträgen, die nicht eingesetzt wurden oder direkt aus Strafzahlungen wegen Vertragsbrüchen stammen, der Union zukommen sollen. Dies soll dazu dienen, anhängige Zahlungen zu tilgen, diese Mittel als Notfallfonds einzusetzen, wenn außerordentliche Zahlungen anstehen, bzw. bestehende Fonds wie beispielsweise den Afrika-Fonds aufzustocken. Da aber Budgetüberhänge aliquot an die Mitgliedstaaten zurückgezahlt werden sollten, was aufgrund der nationalen Budgetkürzungen immer mehr an Signifikanz gewinnt, stimme ich diesem Bericht nicht zu.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the draft amending budget as it is intended to enter in the budget 2016 the surplus resulting from the implementation of the budget year 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Jeppe Kofod (S&D), skriftlig. ‒ For mig er det et vigtigt princip, at EU's budget afspejler den økonomiske virkelighed i medlemslandene. Når der spares på budgetterne i Danmark og de 27 andre lande, må bæltet også strammes i EU. På samme måde er det også passende, at man, når der viser sig et uventet overskud på EU's budget, så kanaliserer disse penge tilbage til medlemslandene. Grundlæggende mener jeg ikke, at EU's budget behøver tilføres yderligere ressourcer, men at man i stedet bør prioritere bedre inden for det budget man allerede har, bl.a. ved at omlægge og på sigt afskaffe landbrugsstøtten.

 
  
MPphoto
 
 

  Ádám Kósa (PPE), írásban. ‒ A 2/2016. számú költségvetés-módosítási tervezet célja a 2015-ös pénzügyi évből származó 1349 millió euró összegű többletnek a 2016-os költségvetésbe történő átcsoportosítása. Az 1349 millió euró többlet fő forrásai a bevételi oldalon jelentkező 980 millió eurós pozitív bevételi kimutatás, a kiadási oldalon tapasztalható 187 millió eurós fel nem használt összeg és az árfolyamkülönbségek 182 millió eurós egyenlege. A Fernandez jelentés jóváhagyja a 2/2016. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontot, amely elfogadta a 2/2016. számú költségvetés-módosítási tervezetet. A fentiek alapján szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.

 
  
MPphoto
 
 

  Stelios Kouloglou (GUE/NGL), in writing. ‒ The usual Draft Amending Budget aims to enter in the following budget the surplus from the previous financial year. Given the fact that the adoption of the Draft Amending Budget for the year 2016 will reduce the share of Gross National Income contributions from Member States to the Union budget, it is crucial to further encourage Member States to use such a reflow for humanitarian purposes. In order to stress this necessity, I decided to abstain.

 
  
MPphoto
 
 

  Béla Kovács (NI), írásban. – Alapvetően kis tételről van szó, uniós viszonylatban, azt érintett országokra lebontva pedig szinte jelentéktelenekről. Mindenképp sokkal célszerűbb volna a jövőben az ilyen jellegű maradványösszegeket nem visszaosztani, hanem felhasználni a korábban elmaradt, de jogos kifizetések finanszírozására, amire mindeddig nem sikerült megtalálni a megfelelő fedezetet.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – Il progetto di bilancio rettificativo n. 2/16, mira ad iscrivere nel bilancio l'eccesso derivante dall'esecuzione dell'esercizio del 2015 per un importo pari a 1.349 milioni di euro. Tale eccedenza è determinata da un risultato positivo sul versante delle entrate e da un risultato non proprio positivo sul versante dei pagamenti. Inoltre, l'adozione di tale progetto, mira ad incentivare gli Stati membri ad utilizzare questi fondi per onorare i loro impegni in relazione alla crisi dei profughi. Si afferma inoltre che al bilancio dell'UE dovrebbe consentirsi la possibilità di riutilizzare l'eventuale eccedenza, derivante dalla sotto esecuzione degli stanziamenti o dalle contravvenzioni applicate alle imprese che violano il diritto dell'UE in materia di concorrenza, per poter far fronte alle esigenze di finanziamento proprie. Avuto riguardo alla relazione suesposta esprimo voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Lebreton (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre ce rapport car il ne se contente pas d'inscrire au budget 2016 l'excédent de l'exercice 2015, soit 1,35 milliard d'euros.

Il recommande aussi et surtout que les futurs excédents soient automatiquement réutilisés par l'Union européenne au lieu de permettre une baisse de la contribution des États membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre le projet de budget rectificatif n° 2/2016: excédent de l'exercice 2015. Ce projet de budget rectificatif vise à inscrire au budget 2016 l'excédent de l'exercice 2015, soit 1,35 milliard d'euros. De fait, cet excédent permet aux États membres de réduire leur contribution à l'UE de 1,35 milliard d'euros en 2016. Cependant, le rapport appelle les États membres à en profiter pour mettre en œuvre leurs "engagements", notamment concernant les promesses irrationnelles faites à la suite de la crise des migrants, en versant une contribution exceptionnelle aux fonds spéciaux de l'UE. Il enjoint également les États membres à augmenter leur contribution au fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique et au fonds Madad concernant la crise syrienne de respectivement 82 et 69 millions d'euros. Pire encore, le rapport recommande que les futurs excédents éventuels soient automatiquement réutilisés par l'UE l'année suivante, au lieu de permettre une réduction des participations des États au budget de l'UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Loiseau (ENF), par écrit. ‒ Au cours de l'année 2015, l'Union européenne a réalisé un excédent de 1,35 milliard d'euros, à travers une succession de recettes positives. Ce surplus budgétaire va permettre aux États membres de réduire leur contribution pour l'année 2016. Cependant le texte propose que les futurs excédents soient directement réutilisés par l'UE l'année suivante, empêchant les États de réduire leur taux de participation. Par ailleurs, il les appelle à profiter de cet excédent pour mettre en œuvre leurs engagements concernant la crise des migrants et verser une contribution exceptionnelle aux fonds spéciaux de l'UE. Le rapporteur leur demande également de participer aux fonds fiduciaires d'urgence pour l'Afrique et au fonds Madad pour la Syrie, ne laissant aucun répit aux dépenses nationales. J'ai donc voté CONTRE.

 
  
MPphoto
 
 

  Javi López (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor porque el informe pide a los Estados miembros que a la vista de la devolución al presupuesto del 2016 el excedente de 1,3 millones de euros como resultado de la ejecución del ejercicio presupuestario 2015, que disminuye en consecuencia, la contribución total de los Estados miembros a la financiación del presupuesto 2016 de la Unión, pueden aprovechar esta oportunidad para cumplir con sus promesas en relación con la crisis de los refugiados y que realicen las contribuciones a las que se comprometieron en relación con los fondos fiduciarios para África y MADAD respectivamente.

También considera que el presupuesto de la Unión debería poder reutilizar cualquier excedente resultante de la infrautilización o de las multas, con el fin de hacer frente a sus necesidades de financiación, y espera que esta cuestión se resuelva durante las negociaciones de la próxima revisión.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. ‒ Este informe introduce una enmienda al presupuesto 2016 para incorporar el excedente presupuestario del ejercicio anterior, 2015. De esta manera, al incorporar esta cantidad remanente, la contribución que los Estados miembros deben hacer para el presupuesto de la Unión en 2016 disminuye. No he podido votar a favor de este informe puesto que en mi opinión, si hay algún excedente del ejercicio previo, éste debiera destinarse a paliar la crisis de refugiados que sufre Europa en lugar de a disminuir la contribución de los Estados miembros. Por ello me he abstenido.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio López-Istúriz White (PPE), por escrito. ‒ El proyecto de presupuesto rectificativo presentado por la Comisión destina únicamente al depósito presupuestario del excedente de 2015 1 349 millones de euros, que serán reducidos del porcentaje de las contribuciones de la Renta Nacional Bruta de los Estados miembros al presupuesto de la Unión en 2016.

Considero que es beneficioso, ya que anima a los Estados miembros a que aprovechen la oportunidad de una reposición como esta para cumplir sus compromisos con la crisis de los refugiados.

El proyecto alienta a que el presupuesto pueda reutilizar los excedentes para hacer frente a sus necesidades financieras, insistiendo en el pago de créditos en vez de ajustar la contribución basada en la Renta Nacional Bruta. Considero importante que los presupuestos de la UE sean revisados con especial cuidado y, por las razones expuestas, voto a favor, confiando en que el asunto se resuelva fructuosamente.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this report to enter the 2015 surplus into the 2016 budget.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Mach (EFDD), písemně. ‒ Hlasoval jsem proti. Souhlasím sice s tím, aby se o přebytek rozpočtu EU za rok 2015 snížily příspěvky členských států do rozpočtu EU v následujícím roce, ale nesouhlasím s tím, aby Evropský parlament „naléhavě vyzýval“ členské státy, aby využily vrácený přebytek na financování uprchlické krize. Peníze má EU vracet členským státům bez dodatečných podmínek a požadavků.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ Svrha nacrta izmjene proračuna br. 2/2016 je da se u proračun za 2016. unese višak iz financijske godine 2015., koji iznosi 1 349 milijuna eura. Višak najvećim dijelom proizlazi iz ostvarenja viška prihoda u iznosu od 980 milijuna eura, neutrošenih sredstava za rashode u iznosu od 187 milijuna eura i tečajnih razlika u iznosu od 182 milijuna eura.

Nacrt izmjene proračuna br. 2/2016 koji je podnijela Komisija, odnosi se isključivo na unošenje viška iz 2015. godine u iznosu od 1 349 milijuna eura u proračun. Donošenje nacrta izmjene proračuna dovesti će do smanjenja udjela doprinosa država članica proračunu Unije na temelju BND-a 2016. godine za 1 349 milijuna eura, stoga se potiče države članice da iskoriste taj priljev od povrata sredstava za ispunjavanje svojih obećanja u pogledu izbjegličke krize i potpore fondovima Unije namijenjenima za tu krizu.

Umjesto prilagođavanja doprinosa na temelju BDP-a u proračunu Unije trebalo bi omogućiti iskorištavanje svakog viška koji nastaje zbog neizvršenja odobrenih sredstava ili na temelju kazni određenim poduzećima zbog kršenja prava tržišnog natjecanja Unije. Tako se može odgovoriti na financijske potrebe proračuna, posebno manjka sredstava za plaćanja, stoga sam podržala ovo izvješće.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrejs Mamikins (S&D), in writing. ‒ The Draft Amending Budget aims to enter in the 2016 budget the surplus from the 2015 financial year, amounting to EUR 1 349 million. The adoption of the Draft will reduce the share of GNI contributions from Member States to the Union budget in 2016. I support these amendments.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne. ‒ Týmto návrhom bol prebytok rozpočtu roku 2015 vo výške 1 349 miliónov EUR zahrnutý do rozpočtu roku 2016. O tento prebytok sa tak môže znížiť podiel príspevkov hrubého národného dôchodku od členských krajín.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς (ECR), γραπτώς. ‒ Ψηφίζω υπέρ της έκθεσης σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου στο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016: εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2015, διότι είναι επαρκώς τεκμηριωμένη.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre ce texte.

Il s'agit du projet de budget rectificatif qui vise à inscrire au budget 2016 l'excédent budgétaire de l'exercice 2015 (1,35 milliard d'euros). Cet excédent provient d'une exécution en recette positive de presqu'un milliard d'euros, d'une sous-exécution des dépenses de 187 millions d'euros et d'une différence de change de 182 millions d'euros.

Cet excédent permet aux États membres de réduire leur contribution au budget européen de 1,35 milliard d'euros en 2016. Néanmoins, le rapport préconise qu'à l'avenir les excédents éventuels soient réaffectés dans le budget de l'année suivante, et ne se traduisent plus par une modification de la contribution des États membres. En outre, il enjoint les États membres à augmenter leurs contributions aux fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique et au fonds Madad pour la crise syrienne (respectivement 82 et 69 millions d'euros).

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), per iscritto. ‒ Esprimo voto favorevole sulla proposta della Commissione riguardante il progetto di bilancio rettificato n. 2/2016 concernente, l'iscrizione nel bilancio dell'eccedenza derivante dall'esecuzione del bilancio dell'esercizio 2015. Con suddetto bilancio, la Commissione ha contabilizzato l'eccedenza del bilancio 2015 per un importo pari a 1.349 milioni di EUR.

Ho ritenuto opportuno sostenere il progetto della Commissione, auspicando una veloce soluzione in quanto la contabilizzazione dell'eccedenza implicherà una riduzione del contributo complessivo degli Stati membri al finanziamento del bilancio UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriel Mato (PPE), por escrito. ‒ Mi apoyo al informe en el que apoyamos desde el Parlamento el proyecto de presupuesto rectificativo para el ejercicio 2016, con la consignación de los 1 349 millones de euros del excedente de 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (ENF), schriftlich. ‒ Dieser Bericht fordert – für mich nicht nachvollziehbar –, dass in Zukunft Beiträge, die aus Nichtverwendung oder Strafzahlungen wegen Vertragsbrüchen stammen, der Union zugedacht werden sollen, um anhängige Zahlungen zu tätigen bzw. sie für „Rettungsfonds“ zu verwenden. Dies wiederspricht vollkommen der bisherigen vernünftigen Praxis, bei welcher Überhänge aliquot an die Mitgliedstaaten rückgezahlt werden. Ich verbitte mir daher, dass die Europäische Union auf Basis solcher Überlegungen zu einem Sparverein gerät. Gerade in Zeiten, wo die Bürger der einzelnen Nationalstaaten unter der allumfassenden Sparpolitik besonders leiden, sollten wir von jeder weiteren nationalen Budgetkürzung Abstand nehmen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ Ce deuxième budget rectificatif pour 2016 illustre le cynisme de l'UE dans le financement des priorités qu'elle annonce.

L'UE a dégagé en 2015 un excédent budgétaire de 1,35 milliard grâce à des recettes plus élevées que prévues. Mais elle maintient plusieurs milliards de dépenses impayées (8,4 milliards fin 2015) en raison d'un sous-calibrage chronique des crédits de paiement au nom de l'austérité. Plutôt que de solder ces dettes, dont certaines remontent à 9 ans, ce rapport propose de restituer cet excédent aux États!

Pourtant ceux-ci sont très loin d'avoir honoré leurs engagements financiers pour les fonds d'urgence européens bruyamment annoncés pour affronter la crise des migrants en Afrique et en Syrie. Ils n'ont versé que 4,5 % de leurs obligations de contribution au fond d'urgence pour l'Afrique, dans lequel il manque 1,7 milliard; et 14 % de leurs engagements pour le fonds Madad sur la Syrie, où il manque 430 millions. Quasi vides, ces fonds ne fonctionnent donc pas.

Je vote contre la décision aberrante de rembourser aux États des excédents alors que leurs engagements financiers élémentaires face aux urgences de notre temps ne sont pas respectés.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Mélin (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport appelle les États membres à en profiter pour mettre en œuvre leurs "engagements", notamment concernant les promesses irrationnelles faites à la suite de la crise des migrants, en versant une contribution exceptionnelle aux fonds spéciaux de l'UE. Il enjoint également les États membres à augmenter leur contribution au fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique et au fonds Madad concernant la crise syrienne. Enfin, le rapport recommande que les futurs excédents éventuels soient automatiquement réutilisés par l'UE l'année suivante au lieu de permettre une réduction des participations des États au budget de l'UE. J'ai donc voté contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ O presente projeto de orçamento retificativo (POR) n.º 2/2016 visa inscrever no orçamento de 2016 o excedente resultante da execução do exercício orçamental de 2015.

Como previsto no artigo 18.º, n.º 3, do Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento geral da União, o presente POR destina-se exclusivamente a essa inscrição, devendo ser apresentado no prazo de 15 dias a contar da apresentação das contas provisórias, no final de março de 2016. Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. ‒ I am in support of this report, as it is essential that our Union institutions are able to utilise any surplus from the previous year to adequately finance and support the current projects of the European Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – L'excédent du budget de l'UE de l'exercice 2015 porte sur un montant de 1 349 millions. En inscrivant ce montant au budget 2016 on diminue d'autant la contribution des États membres audit budget, ce qui est une bonne chose. Au-delà et en règle générale, je suis de ceux qui insistent pour que le budget de l'Union puisse réutiliser tout excédent de l'exercice de l'année précédente ou utiliser les montants issus des amendes infligées aux entreprises pour violation du droit de la concurrence de l'Union. En agissant ainsi, l'Union sera mieux en mesure de faire face aux impondérables et de répondre à ses besoins financiers, notamment en période de pénurie de crédits de paiement. Cette question devra être résolue formellement lors de la révision du cadre financier pluriannuel 2014-2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I have voted in favour of the report because I am in agreement with the draft amending budget No 2/2016 of the European Union for the financial year 2016: Entering the surplus of the financial year 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ A Bizottság 2016. április 15-én fogadta el a 2/2016. számú költségvetés-módosítási tervezetet. A Tanács a tervezetről szóló álláspontját 2016. június 17-én fogadta el és még aznap továbbította a Parlamenthez. A tervezet célja a 2015-ös pénzügyi évből származó 1349 millió euró összegű többletnek a 2016-os költségvetésbe történő beállítása. A Költségvetési Bizottság jelentésében azt javasolja, hogy a Parlament vegye tudomásul a tervezetet a Bizottság által benyújtott formájában, amely kizárólag a 2015. évi 1349 millió euró összegű többletnek a költségvetésbe való bevezetésére vonatkozik, a költségvetési rendelet 18. cikkével és a Tanács ezzel kapcsolatos álláspontjával összhangban. Ennek megfelelően szavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ No quadro da avaliação do exercício orçamental da União Europeia referente a 2015, verificou-se um excedente orçamental na ordem dos 1349 milhões de euros.

A retificação do orçamento da União destina-se unicamente à inscrição do excedente orçamental verificado em 2015, reduzindo assim a contribuição dos Estados-Membros, nos termos do artigo 18.º do Regulamento relativo às disposições financeiras aplicáveis ao orçamento geral da União.

Neste sentido, ao invés do ajuste da contribuição baseada no Rendimento Nacional Bruto, o orçamento da União deve ter a possibilidade de reutilizar os excedentes provenientes da subexecução de dotações ou de coimas impostas às empresas por violação do Direito da União em matéria de concorrência, de modo a fazer face às suas necessidades de financiamento.

Neste sentido, voto a favor do presente relatório, uma vez que considero que a União deve ser dotada de uma maior capacidade orçamental, por forma a garantir uma melhor aplicação das suas políticas, por exemplo disponibilizando mais investimento para a implementação de projetos.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (ENF), par écrit. ‒ Le rapport enjoint les États membres à augmenter leurs contributions au fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique et au fonds Madad concernant la crise syrienne de respectivement 82 et 69 millions d'euros. Mais surtout, le rapport recommande que les futurs excédents éventuels soient automatiquement réutilisés par l'UE l'année suivante au lieu de permettre une réduction des participations des États au budget de l'UE. C'est pourquoi j'ai voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the report which reduces Member State contributions for 2016 and is unaffected by the UK’s decision to leave the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport sur le budget rectificatif 2/2016. Le texte prévoit principalement d'inscrire le surplus de 1 349 millions d'euros d'excédent 2015 en recettes pour le budget 2016, ce qui diminuera d'autant la contribution des États membres au budget.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessia Maria Mosca (S&D), per iscritto. ‒ Accogliamo con favore il progetto di bilancio rettificativo n. 2/16, con i relativi dettagli in merito all'eccedenza dell'esercizio 2015. La commissione per i bilanci (BUDG) ha analizzato e approvato il bilancio consuntivo di 1,349 miliardi di euro. I deputati che hanno lavorato su questo progetto hanno ritenuto necessario sottolineare la scarsità di risorse pervenute nel Fondo fiduciario d'urgenza per l'Africa, per il quale sono stati stanziati soltanto 82 milioni di euro, così come il fondo Madad, creato per dare una risposta alla crisi siriana, attraverso un aiuto finanziario, che oggi ammonta a soli 69 milioni di euro. L'Unione europea, dal canto suo, ha invece tenuto fede agli impegni presi, stanziando 1,8 miliardi per il fondo fiduciario d'urgenza per l'Africa e 500 milioni per Madad.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandra Mussolini (PPE), per iscritto. ‒ Mi sono espressa a favore della relazione in merito al progetto di bilancio rettificativo n.2/2016 la quale mira ad iscrivere nel bilancio l'eccedenza derivante dall'esercizio 2015 pari ad un importo di 1349 milioni di euro. La relazione inoltre esorta gli Stati membri a utilizzare l'opportunità offerta da tale ritorno di fondi per onorare i propri impegni in relazione alla crisi dei profughi.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), in writing. ‒ I have voted for this report that is devoted solely to the budgeting of the 2015 surplus which amounts to EUR 1 349 million.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (ENF), schriftlich. ‒ Ich habe mich gegen diesen Bericht ausgesprochen, da der Bericht davon ausgeht, dass jene Beiträge, die aus Nichtverwendung oder Strafzahlungen wegen Vertragsbrüchen stammen, der Union zugedacht werden sollen, um anhängige Zahlungen zu tätigen. Bisher wurden die Budgetübergänge an die Mitgliedstaaten zurückbezahlt. Durch die Budgetkürzungen könnten auch diese das Geld sehr gut benötigen. Aus diesem Grund habe ich mich gegen diesen Bericht ausgesprochen.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin. Eelmise aasta eelarve ülejääk kantakse 2016. aasta eelarvesse ning selle võrra on liikmesriikide osamaksed ELi eelarvesse sel aastal väiksemad. Lisaressursse tuleks kasutada põgenikekriisiga toimetulemiseks.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFDD), raštu. – Priėmus Taisomojo biudžeto Nr. 2/2016 projektą 2016 m. 1 349 mln. EUR sumažės valstybių narių BNP pagrįsti įnašai į Sąjungos biudžetą. Atsižvelgus į tai, valstybėms narėms bus sudarytos palankios sąlygos pasinaudoti šia grįžtamosiomis lėšomis suteikiama galimybe įvykdyti savo įsipareigojimus, susijusius su pabėgėlių krize, ir atitinkamai suderinti savo įnašus su Sąjungos įnašais į du specialius Sąjungos patikos fondus. Norėčiau ypatingai atkreipti dėmesį į tai, kad labai svarbu sudaryti tinkamas galimybes naudoti Sąjungos biudžeto perteklių, atsiradusį dėl nepakankamo asignavimų panaudojimo arba dėl baudų, uždėtų įmonėms, pažeidusioms Sąjungos konkurencijos teisę, siekiant patenkinti finansinius poreikius, visų pirma atsižvelgiant į mokėjimų asignavimų trūkumo problemą.

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Parker (EFDD), in writing. ‒ UKIP MEPs voted against, because this is not the best use of hard-pressed taxpayers’ money.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ Considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 2/2016 è volto a inserire nel bilancio 2016 l'eccedenza derivante dall'esecuzione dell'esercizio 2015, la quale ammonta a 1 349 milioni di euro, mi compiaccio nel notare come nel documento sottoposto all’esame di questa Assemblea si esorti ad avvalersi dall'opportunità offerta dal suddetto ritorno di fondi per onorare i propri impegni in relazione alla crisi dei migranti. Ritenendo di appoggiare la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2016, voto positivamente.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Podržala sam Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 2/2016 Europske unije za financijsku godinu 2016.: unošenje viška iz financijske godine 2015. Smatram da višak od 1 349 milijuna EUR iz financijske godine 2015. predstavlja značajan iznos koji može uvelike pomoći u rješavanju aktualnih problema Unije i olakšati teret koji se nameće proračunu za 2016. Pri ovom prenošenju nije zanemariva ni činjenica, i valja je spomenuti, da će donošenje nacrta izmjene proračuna br. 2/2016 dovesti do smanjenja udjela doprinosa država članica proračunu Unije na temelju BND-a 2016. godine. To je posebno važno za zemlje poput Hrvatske koje imaju značajan deficit državnog proračuna i svako smanjenje opterećenja proračuna im donosi pozitivne učinke. U potpunosti podupirem i inicijativu da se u sklopu revizije višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) ubuduće umjesto prilagođavanja doprinosa na temelju BND-a u proračunu Unije treba omogućiti iskorištavanje svakog viška ne bi li se tako odgovorilo na financijske potrebe proračuna, posebno u kontekstu manjka sredstava za plaćanja.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (ENF), par écrit. ‒ L'excédent du budget de l'UE permet aux États membres de réduire leur contribution de 1,35 milliard d'euros en 2016. Cependant, le rapport appelle les États membres à en profiter pour mettre en œuvre leurs "engagements", notamment concernant les promesses irrationnelles faites à la suite de la crise des migrants, en versant une contribution exceptionnelle aux fonds spéciaux de l'UE. Il enjoint également les États membres à augmenter leur contribution au fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique et au fonds Madad concernant la crise syrienne de respectivement 82 et 69 millions d'euros. Pire encore, le rapport recommande que les futurs excédents éventuels soient automatiquement réutilisés par l'UE l'année suivante au lieu de permettre une réduction des participations des États au budget de l'UE. Pour toutes ces raisons, je vote contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ Svrha nacrta izmjene proračuna br. 2/2016 je da se u proračun za 2016. unese višak iz financijske godine 2015., koji iznosi 1 349 milijuna EUR. Taj višak najvećim dijelom proizlazi iz ostvarenja viška prihoda u iznosu od 980 milijuna EUR, neutrošenih sredstava za rashode u iznosu od 187 milijuna EUR i tečajnih razlika u iznosu od 182 milijuna EUR.

Donošenje nacrta izmjene proračuna br. 2/2016 dovest će do smanjenja udjela doprinosa država članica proračunu Unije na temelju BND-a 2016. godine za 1 349 milijuna EUR. Države članice trebale bi iskoristiti taj priljev od povrata sredstava za ispunjavanje svojih obećanja u pogledu izbjegličke krize i da dvama uzajamnim fondovima Unije namijenjenima za tu krizu doprinesu u jednakoj mjeri kao Unija.

Pozdravljam Nacrt izmjene proračuna br. 2/2016 Europske unije za financijsku godinu 2016., ali sa zabrinutošću primjećujem da su države članice u proljeće 2016. u Uzajamni fond za Afriku uplatile samo 82 milijuna EUR, a u Uzajamni fond Madad za krizu u Siriji samo 69 milijuna EUR, dok doprinos Unije za prvi fond iznosi 1,8 milijardi EUR, a za drugi više od 500 milijuna EUR.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté pour ce rapport sur le deuxième projet de budget rectificatif pour l'année 2016. En effet, je suis favorable à la proposition de la Commission européenne de voir affecté l'excédent budgétaire de 2015 en recettes pour le budget de l'année 2016, cela diminuant la contribution des États membres au budget de l'Union. Aussi, il est important de préciser que les États membres devront utiliser ces fonds disponibles afin d'honorer leurs engagements et, de fait, la contribution de l'Union européenne aux deux fonds d'affectation spéciale mobilisés pour gérer la crise des réfugiés.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. ‒ O projeto de orçamento retificativo n.º 2/2016 é referente ao excedente do exercício de 2015 e visa a inclusão deste no orçamento de 2016, em conformidade com o artigo 18.º de Regulamento Financeiro. O excedente em causa é de 1349 milhões de euros, constituído pelas receitas comunitárias no valor de 980 milhões de euros e por uma subexecução de 187 milhões de euros acrescidos do resultado positivo das diferenças cambiais em 182 milhões de euros.

A aprovação do orçamento retificativo n.º 2/2016 reduzirá em parte igual ao excedente as contribuições RNB dos Estados-Membros para o orçamento de 2016.

Concordo com o disposto no relatório, quando nele se refere que os excedentes devem ser reutilizados em matéria de concorrência de forma a fazer face às suas necessidades de financiamento, esperando que tal seja resolvido no âmbito da revisão do QFP.

Nessa medida, voto favoravelmente o referido relatório, até porque considero de extrema importância que os Estados-Membros honrem os compromissos assumidos na resposta à hodierna crise dos refugiados, bem como na contribuição para os fundos fiduciários específicos da União.

 
  
MPphoto
 
 

  Julia Reid (EFDD), in writing. ‒ UKIP MEPs voted against, because this is not the best use of hard-pressed taxpayers’ money.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ El Proyecto de Presupuesto Rectificativo n.º 2/2016 devuelve al presupuesto de 2016 el excedente de 1,3 millones de euros, resultado de la ejecución del ejercicio presupuestario de 2015 y disminuye, en consecuencia, la contribución total de los Estados miembros a la financiación del presupuesto de la Unión de 2016.

El Parlamento Europeo pide a los Estados miembros que cumplan con sus promesas en relación con la crisis de refugiados y realicen las contribuciones a las que se comprometieron en relación con los fondos fiduciarios para África y MADAD, respectivamente.

También considera que el presupuesto de la Unión debería poder reutilizar cualquier excedente resultante de la infrautilización o de las multas con el fin de hacer frente a sus necesidades de financiación, y espera que esta cuestión se resuelva durante las negociaciones de la próxima revisión del Marco Financiero Plurianual.

Por todo ello, he votado a favor de este informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce projet de budget rectificatif pour l'exercice 2016 qui vise à inscrire au budget 2016 l'excédent de l'exercice 2015, à savoir 1,349 milliard EUR.

Puisque ce budget rectificatif entraînera une réduction de la part des contributions des États membres au budget de l'Union, je plaide pour que cet argent soit utilisé par ces mêmes États pour honorer leurs engagements en lien avec la crise des réfugiés.

De plus, je défends également l'idée que l'Union devrait pouvoir réutiliser tout excédent issus de la sous-exécution des crédits ou des amendes infligées aux entreprises pour violation du droit de la concurrence de l'Union afin de répondre à ses besoins financiers. Nous verrons ce qu'il sera de cette revendication lors de la révision du cadre financier pluriannuel qui devrait avoir lieu sous peu.

 
  
MPphoto
 
 

  Bronis Ropė (Verts/ALE), raštu. ‒ Balsavau dėl šio pranešimo, kuriuo taisomas 2016 m. biudžetas. 2015 finansinių metų perteklius siekė 1 349 mln. eurų. Todėl 2016 m. šia suma sumažės valstybių narių įnašai į Sąjungos biudžetą. Pranešimu valstybes narės raginamos pasinaudoti galimybe šiomis lėšomis įvykdyti savo įsipareigojimus, susijusius su pabėgėlių krize, ir atitinkamai suderinti savo įnašus su Sąjungos įnašais į du specialius Sąjungos patikos fondus.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport relatif au budget rectificatif de l'Union européenne pour l'exercice 2016, et plus particulièrement la budgétisation de l'excédent de l'exercice 2015.

Ce texte vise à inscrire au budget 2016 l'excédent de l'exercice 2015 qui s'élève à plus d'un 1,349 milliard d'euros.

L'adoption du projet de budget rectificatif sera bénéfique puisqu'elle entraînera une réduction de la part des contributions des États