Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2258(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0203/2016

Texte depuse :

A8-0203/2016

Dezbateri :

PV 07/07/2016 - 6
CRE 07/07/2016 - 6

Voturi :

PV 07/07/2016 - 9.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0318

Dezbateri
Joi, 7 iulie 2016 - Strasbourg Ediţie revizuită

10.2. Punerea în aplicare a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu handicap (A8-0203/2016 - Helga Stevens)
  

Suulliset äänestysselitykset

 
  
MPphoto
 

  Ádám Kósa (PPE). – Elnök Asszony, a fogyatékos emberek jogairól szóló ENSZ-egyezményről szóló jelentést én teljes mértékben támogattam. Már csak azért is, mert ez az első olyan nemzetközi egyezmény, amit az Európai Unió ratifikált. A mai napon kiváló vitát folytattunk ebben a teremben, és nem akarom megismételni az elhangzottakat, de egy részre szeretném felhívni a figyelmet, ez pedig a 112-es segélyhívó szám akadálymentesítésének szükségessége. Sajnos ma, mai napjainkban az Európai Unión belül a siketek és nagyothalló állampolgárok nem tudnak hozzáférni ehhez, nem tudnak segítséget kérni sem a maguk, sem a családtagjaik, vagy bármelyik más ember számára. Fontos, hogy a mai szavazattal nyomást gyakoroljunk az Európai Bizottságra, hogy ezen a területen is mielőbb kezdeményezzék ezt a változást.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). – Elnök Asszony, megszavaztam a fogyatékosok jogaival kapcsolatos jelentést, de azért voltak hiányérzeteim. Leginkább azért, mert bár fogyatékosok jogairól beszélünk, igazi jogérvényesítésre való felhívás nagyon kevés van a jelentésben. Konkrétan a jelentés 42. pontja foglalkozik azokkal a petíciókkal, amelyeket az itteni, európai parlamenti Petíciós Bizottságnak beadtak azok a fogyatékos emberek, akiknek az ún. ugye rossz szóval „rokkantosítási eljárásában” nyilvánvaló jogsértések voltak. Ilyenek történtek az én hazámban is, ahol régóta fogyatékossággal élő, munkaképtelen, bizonyos százalékban munkaképtelen embereket vetettek alá beszámolóik szerint rendkívül megalázó olyan eljárásoknak, amelyek kifejezetten jogellenesek voltak számos esetben, és itt csak valamiféle buksi simogatást biztosít nekik a jelentés ahelyett, hogy azt mondaná, hogy éljenek a jogaikkal, legyenek szakképzett olyan ügyvédek, akik ilyen kérdésekre, fogyatékos ügyekre szakosodnak, és vigyék a bíróság és a megfelelő jogérvényesítő szervek elé ezeket a felháborító ügyeket.

 
  
MPphoto
 

  Cécile Kashetu Kyenge (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, con il voto di oggi, quest'Aula conferma il suo impegno nella lotta contro ogni forma di discriminazione. Non esiste alcuna gerarchia dei diritti umani e le discriminazioni basate sulla disabilità devono meritare la stessa attenzione e beneficiare degli stessi interventi di prevenzione e di salvaguardia.

Abbiamo ricordato che l'inclusione delle persone con disabilità non rappresenta solo un diritto e un meritato beneficio per gli interessati ma anche una risorsa per la società nel suo insieme. Ma non si sta facendo abbastanza né sul versante della prevenzione delle discriminazioni basate sulla disabilità, né tanto meno sul versante del sostegno adeguato alle loro famiglie.

È essenziale che tutte le politiche e i programmi dell'Unione europea, sia all'esterno che all'interno, rispettino la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e stabiliscano misure specifiche, per garantire che tali diritti siano integrati in tutti i settori, comprese le politiche e i programmi umanitari e di sviluppo.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – A Uachtaráin, arís vótáil mé i bhfabhar an tuarascáil seo mar a rinne an chuid is mó de na Feisirí. Ní nach ionadh. Agus ghlac mé páirt sa díospóireacht anseo ar maidin. Bhí an-díospóireacht againn. Agus mé ag caint luaigh mé agus feisire Becker an tábhacht a bhaineann le spórt chun cabhrú le daoine a bhfuil máchail orthu agus bhí áthas orm nuair a bhí an Coimisinéir Mogherini ag freagairt gur luaigh sí an pointe sin agus go ndúirt sí go ndéanfaidh sí gach rud chun cabhrú go háirithe na Cluichí Parailimpeacha an bhliain seo chugainn maidir le hairgead a thabhairt dóibh agus cabhair a thabhairt dóibh agus i mo thír féin feicim go bhfuil mórán á dhéanamh ag a lán daoine go deonach chun áiseanna agus comórtais a chur ar fáil do dhaoine a bhfuil máchail orthu. Dá bhrí sin is ceart é sin a aithint agus a mholadh. Agus freisin is dóigh liom nár luamar an pháirt atá á déanamh agus á glacadh ag múinteoirí sna scoileanna mar a bhfuil daoine speisialta mar sin ann agus is fiú é sin a aithint agus a mholadh chomh maith.

 
  
MPphoto
 

  Ангел Джамбазки (ECR). – Г-жо Председателстващ, подкрепих доклада на колегата Стивънс, защото бяха направени множество различни становища от различни комисии в Европейския парламент. Аз лично работих като докладчик в сянка в комисията по култура и образование. В тази посока искам да подчертая, че има още доста работа, за да се постигне пълното интегриране и вписване на лицата с увреждания в социалния живот. Но то определено започва в училище с правото на образование, достъпа до свободно движение, недискриминация и достъп до правосъдие.

Силно се надявам Комисията и държавите членки да работят заедно за бързото ратифициране на договора от Маракеш. Оценявам високо работата на докладчика и подхода му за спазване на принципа на субсидиарност, като смятам, че е постигнат добър баланс между компетенциите на държавите членки, тези на Европейския съюз и призивите, отправени в доклада.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). – Madam President, people in Ireland have been waiting over nine years for Ireland to ratify the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. On Monday, 30 March 2007 Ireland signed this Convention but, nine years later, people with disabilities are still awaiting the ratification of this Convention.

The Convention itself has a right—based approach, and people with disabilities in Ireland have to be able to vindicate those rights. All other EU countries have now ratified this Convention; we are the very last. I know that the Independent Alliance have included the Convention in the programme for government, and I applaud this, but I am saying that we need action now.

Also, we have a situation in Ireland where young persons with disabilities cannot access a European programme called the Youth Guarantee. I have lodged a complaint with the European Commission, but right now we could change this in Ireland and ensure that young people with disabilities who are on disability benefit or on disability allowance can access the Youth Guarantee the same as all other young people.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). – Paní předsedající, já jsem rád, že tato úmluva byla právě tou první, kterou mohla Evropská unie ratifikovat, a my jsme k ní mohli tedy rovněž přistoupit jako Unie, jako těleso, protože je to důsledek Lisabonské smlouvy, která umožňuje Unii vstupovat do právních vztahů jakožto tedy právní subjekt. To jenom na okraj.

Já bych chtěl říci, že samozřejmě všichni podporujeme začleňování osob se zdravotním postižením do společnosti. Tito lidé ovšem nechtějí pouze slyšet tato slova podpory, ale chtějí rovněž vidět proaktivní přístup a rovněž ujištění o tom, že jsou platnými členy společnosti.

A myslím si, že jim můžeme usnadnit jejich pohyb i v každodenním životě. Například když obce staví chodníky, tak byste ani nevěřili, kolik právě problémů je spojeno s tím přepokat bariéru a stavět chodníky se sníženým nájezdem. To je prostě jedna z věcí, která je naprosto praktická. Myslím si, že bychom měli ta slova přivést v život, v každodenní realitu a udělat z nich tedy skutečně praxi, nikoliv pouze teorii.

 
  
  

Kirjalliset äänestysselitykset

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Adinolfi (EFDD), per iscritto. ‒ Nel 2010, l'Unione europea ha aderito alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Permangono, però, particolari problemi connessi alla concreta attuazione della convenzione, soprattutto per quanto riguarda i limiti di competenza europei. I punti fondamentali sui quali si concentra la relazione sono: il libero accesso delle persone con disabilità al mondo del lavoro; la rimozione delle barriere architettoniche e, infine, la definizione di un sistema di protezione sociale che permetta un tenore di vita adeguato. Poiché ritengo doveroso che le istituzioni europee si adoperino per migliorare la vita quotidiana di tutti i cittadini, senza distinzione alcuna, ho espresso voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Clara Eugenia Aguilera García (S&D), por escrito. ‒ La Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad es el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI y el primero que suscribe la Unión en su conjunto.

Hoy hemos votado la respuesta del Parlamento a las Conclusiones del Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad, así como los pasos que creemos que se deben llevar a cabo para implementarla. Y en este informe tanto el contenido como las formas son importantes, porque las organizaciones de personas con discapacidad han estado involucradas en todo el proceso.

La participación en el mercado laboral de las personas con discapacidad está en el 58,5 %, frente al 80,5 %, de las personas sin discapacidad. Y estas cifras son todavía peores en el caso de las mujeres, con un 44 %. Por tanto, de entre todas las propuestas del informe me gustaría destacar la que pide el apoyo a la vida independiente de las personas, la igualdad de oportunidades y el acceso en pie de igualdad a la sociedad digital. Es necesario que el Consejo termine de una vez por todas con el bloqueo de la Directiva Anti-discriminación y del Tratado de Marrakech.

 
  
MPphoto
 
 

  Tim Aker (EFDD), in writing. – UKIP abstained on this non-binding and non-legislative report. The report was regarding the implementation of a UN convention on the rights of persons with disabilities. However the report also called for setting standards of social protection measures at EU level. While of course UKIP supports the rights of disabled people, it should only be for elected national governments, in compliance with international law, to decide social protection policy.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ El Convenio de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es uno de los convenios más importantes en materia de derechos humanos y el primero firmado por la Unión Europea en su conjunto. Para su aplicación, este informe demanda que se implemente la legislación en materia de accesibilidad, que los programas y proyectos financiados por la Unión cumplan con esta Convención, y que se establezca un diálogo estructurado con las organizaciones representantes de las personas con discapacidad. Para nosotros estos derechos son fundamentales para lograr una sociedad justa con igualdad para las personas con discapacidad, por lo que hemos votado a favor del texto.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Aliot (ENF), par écrit. ‒ Il s’agit d’un rapport d’initiative visant à permettre une application de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées.

Bloquée au Conseil depuis 8 ans, la directive anti-discrimination trouverait ainsi un aboutissement indirect. Le Conseil serait alors contraint à appliquer en globalité des décisions liées à l’adhésion de l’Union à cette convention en 2010.

L’idée est généreuse et semble positive au premier abord. Pour autant, à y regarder de plus près, l’initiative consiste ici à accentuer le rôle de la Commission en obligeant le Conseil, sur un sujet (social) hors de sa compétence directe, à faire considérer l’Union comme un État à part entière. Beaucoup de points d’achoppement résident, en outre, dans les définitions divergentes entre États des notions de handicap, d’aménagement raisonnable des lieux publics et privés etc. Enfin, ce rapport étend les concepts de handicap à l’égalité des genres ou à l’accueil des migrants.

Nous sommes opposés à la méthode déployée par l’Union dans sa politique vis-à-vis du handicap ainsi qu’à ses systématiques prétextes pour l’étendre à d’autres concepts.

Je me suis donc opposé à ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Anderson (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted in favour of this report, which incorporated a number of proposals that I put forward as author of the associated opinion of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE).

The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) was ratified by the EU in 2010, covering a large range of rights for people with disabilities, ranging from the workplace to transport. Accession means the EU is now scrutinised by the UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities.

The CPRD Committee published its concluding observations on the initial report of the EU in August 2015, which require the Commission to respond with a report within a year. The purpose of this own-initiative report is to ensure that Parliament’s views are taken into account in the Commission’s response (due in September).

Among other things, the report calls for the EU to ratify the Optional Protocol to the CRPD, welcomes the proposal for a European Accessibility Act and calls for its swift adoption. It calls on the Commission to review the European Disability Strategy and develop a new EU CPRD strategy; and calls for a review of all EU legislation and funding programmes to ensure full compliance and implementation with the CPRD.

 
  
MPphoto
 
 

  Eric Andrieu (S&D), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce texte. Les personnes handicapées sont souvent exclues de l'ensemble de la société et privées de leurs droits humains. Avec le groupe Socialistes & Démocrates, nous sommes engagés à promouvoir, défendre et renforcer les droits de l'homme de toutes les personnes handicapées. Toutes ces personnes, quel que soit leur type de handicap, sont des citoyens à part entière et doivent pouvoir jouir des mêmes droits de l'homme et des mêmes libertés fondamentales que les autres citoyens.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), in writing. ‒ I have voted in favour of the report concerning the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. The EU acceded to the UN Convention in December 2010. With its ratification, the EU is now subject to scrutiny by the Committee on the Rights of Persons with Disabilities. The CRPD covers a large range of rights, spanning all areas of life, some of which fall outside of the competence of the EU. Therefore, Member States are required to equally implement the Convention at all levels, including regional and national. There is no hierarchy of human rights, and disability-based discrimination must be tackled; this is especially important for women and children with disabilities, older persons and individuals who have complex support needs, including those with intellectual and psycho-social disabilities.

 
  
MPphoto
 
 

  Νίκος Ανδρουλάκης (S&D), γραπτώς. ‒ Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, με ιδιαίτερη έμφαση στις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής CPRD του ΟΗΕ, διότι θεωρώ πως όλα τα άτομα με αναπηρίες πρέπει να απολαμβάνουν όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Pascal Arimont (PPE), schriftlich. ‒ Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen trat 2010 in Kraft und ist der erste internationale Menschenrechtsvertrag, den die EU als Ganzes ratifiziert hat. Das Übereinkommen umfasst eine große Bandbreite an Rechten, die in alle Lebensbereiche hineinreichen, von denen einige jedoch außerhalb des Zuständigkeitsbereichs der EU liegen. Daher sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, das VN-Übereinkommen auf allen Ebenen, auch auf regionaler und nationaler Ebene, entsprechend umzusetzen. Der Bericht richtet sich an die EU-Organe, die bei der Umsetzung des Übereinkommens eine Vorreiterrolle übernehmen sollen. Das Übereinkommen stellt einen bedeutenden Schritt gegen Diskriminierung dar, weshalb ich dem Bericht auch zugestimmt habe.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ Je suis évidemment favorable à une intégration adéquate des personnes porteuses de handicap dans la société et à une amélioration de leur bien-être; si nous ne pouvons pas nous opposer à la mise en œuvre d’une convention déjà signée, en respect du droit international, je m’oppose en revanche fermement à la stratégie de mise en œuvre proposée par la Commission dans ce rapport d’initiative ainsi qu’à l’approche même du handicap qui en est faite. C’est pourquoi j’ai voté contre ce rapport, sa vision dogmatique et sa conception subjective du handicap.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ ES prisijungė prie JT neįgaliųjų teisių konvencijos 2010 m. Ši konvencija yra pirmoji (ir iki šiol vienintelė) tarptautinė žmogaus teisių sutartis, kurią ES, kaip vienas subjektas, ratifikavo. Prisijungus prie konvencijos, iš ES, kaip ir kitų konvencijos šalių, pareikalauta pateikti pirminę ataskaitą apie tai, kaip įgyvendinama konvencija. Šio pranešimo tikslas − pirmiausia išnagrinėti klausimus, iškeltus baigiamosiose ataskaitos pastabose. Didžiausias dėmesys skiriamas pačioms ES institucijoms, nes jos turi būti pavyzdys, kaip reikia įgyvendinti konvenciją. Primena, kad visapusiška neįgaliųjų įtrauktis yra ne tik atitinkamų asmenų teisė ir tai, kas jiems priklauso, bet ir nauda visai visuomenei, nes ji gali gauti vertybių ir įvairių gebėjimų, kuriuos teikia šie asmenys. Neįgaliųjų įtrauktis visuomenėje, nepriklausomai nuo šalies socialinio, ekonominio, politinio arba kultūrinio statuso, yra ne tik vystymosi, bet ir žmogaus teisių klausimas. Pritariu raginimams Parlamentui, Tarybai ir Komisijai visapusiškai įgyvendinti JT Neįgaliųjų teisių komiteto rekomendacijas ir užtikrinti, kad šios konvencijos būtų paisoma visuose būsimuose teisės aktuose.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport porte sur l’application de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (CNUDPH), qui vise à réduire les inégalités entre les personnes handicapées et les autres citoyens par leur intégration à tous les domaines de la société.

Cependant, ce rapport se montre déconnecté du réel, défendant une logique d’intégration systématique alors que les parents d’handicapés réclament eux-mêmes davantage de structures spécialisées pour la prise en charge de leurs enfants.

Par ailleurs, le parti pris du texte, qui au nom d’une incapacité des États membres donne tout pouvoir à la Commission, ne donne pas les meilleures façons d’aider les personnes handicapées. Je me suis donc abstenu sur ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ Ce rapport, que j’ai approuvé, est l’occasion de rappeler que toutes les personnes handicapées ont le droit de vivre dans une société où elles bénéficient des mêmes chances que les autres citoyens afin d’assurer leur intégration et leur participation pleines et entières.

L’UE et les États membres doivent prendre des mesures afin de garantir la mise en œuvre des droits des personnes handicapées, la promotion de leur autonomie, l’accessibilité, l’emploi ou encore l’intégration sociale.

Ceci passe notamment par la fin des politiques d’austérité dont nous savons que les premières victimes sont les personnes les plus fragilisées. Il est temps de relancer les investissements sociaux. Il est temps également que le respect des droits des personnes handicapées soit abordé dans les travaux du Semestre européen.

L’amélioration de la prise en compte de leurs droits passe également par un dialogue permanent et structuré avec les organisations représentatives des personnes handicapées.

Enfin, je souhaiterais souligner l’importance d’informer non seulement sur les droits mais également sur les talents des personnes handicapées, qui constituent une véritable richesse pour notre société.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE), por escrito. ‒ Este informe tiene como fin la implementación de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. He votado a favor porque considero que refleja la ambición con la que se debe abordar este tema para terminar con la discriminación que, todavía hoy, sufren millones de europeos discapacitados.

La discapacidad debe tratarse de la misma forma que la discriminación por otros motivos. Al mismo tiempo, es necesaria la adopción de medidas específicas para los ciudadanos que puedan sufrir una doble discriminación, como las mujeres y los niños.

En este sentido, me gusta la atención que este documento dedica a las mujeres discapacitadas que se encuentran en una situación de doble discriminación, debido a las especificidades de enfermedades que padecen como la fibromialgia o la endometriosis.

El informe también denuncia el daño que han provocado los recortes de gasto social, al haber consecuencias negativas para la vida de los discapacitados, e impedir su inclusión e igualdad de oportunidades.

Las instituciones europeas y los Estados miembros tienen en su mano construir una Europa accesible para todos los ciudadanos. La Comisión tiene que aportar soluciones concretas, de manera urgente, como la firma del Tratado de Marrakech.

 
  
MPphoto
 
 

  Brando Benifei (S&D), per iscritto. ‒ Nell'Unione europea sono 80 milioni le persone affette da disabilità, circa il 15% dell'intera popolazione. In base agli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali esse sono tutelate dalle discriminazioni e viene loro garantita la partecipazione paritaria alla vita di comunità. La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, costituisce il primo trattato internazionale sui diritti umani ratificato dall'UE e rappresenta un passo avanti fondamentale per la tutela dei loro. Il testo votato oggi dal Parlamento e che ho fortemente sostenuto, è il frutto del lavoro di undici commissioni parlamentari e ampie consultazioni con la società civile e le organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità, Ora occorre attuare la CRPD pienamente e rapidamente perseguendo l'obiettivo di creare una Europa senza barriere e con un mercato interno al servizio delle persone. Serve uno sforzo congiunto per rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono alle persone con disabilità di godere appieno dei loro diritti ma la strada intrapresa è quella giusta e passa anche attraverso una critica ai tagli imposti dall'austerità che hanno colpito proprio le categorie più svantaggiate.

 
  
MPphoto
 
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe porque tiene un enfoque progresista y positivo con respecto a las personas con discapacidad, incluyendo el enfoque de género y derechos de las niñas con discapacidad y un reconocimiento del papel que la crisis económica ha tenido sobre una devaluación en la prestación de servicios de calidad para las personas con discapacidad.

El objetivo de este informe de iniciativa es dar respuesta a la lista de recomendaciones del Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, asegurándose de que las opiniones del Parlamento Europeo están consideradas en el informe de la Comisión Europea (que deberá presentarse en septiembre).

Entre otras cosas, el informe invita a la Unión a ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención, se congratula de la propuesta de Ley europea de accesibilidad y pide su rápida adopción, pide a la Comisión que revise la Estrategia Europea de Discapacidad y desarrolle una nueva estrategia de la Unión sobre la CDPD y una revisión de la legislación para garantizar el pleno cumplimiento y la aplicación de la CDPD.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Bergeron (EFDD), par écrit. ‒ Les chiffres donnent à réfléchir: 15 % de la population mondiale, soit approximativement un milliard de personnes, vit avec un handicap. 80 % de ces personnes vivent dans des pays à bas revenus. 50 % des handicaps peuvent être évités et sont dus à la pauvreté. Environ 98 % des enfants handicapés vivant dans un pays en développement ne vont pas à l'école. En Europe, il y a 80 millions de personnes handicapées, ce qui représente un sixième de la population. Selon l'OIT, le taux de chômage des personnes handicapées peut atteindre 80 % dans certains pays.

Les personnes handicapées sont trop souvent marginalisées et la discrimination à leur égard revêt différentes formes, depuis le refus des possibilités d’éducation jusqu’à l’exclusion et l’isolement.

Alors oui, il faut agir pour tenter au moins d’inverser la tendance, à défaut de changer profondément les mentalités et les mœurs. Même si le texte proposé ne recueille pas mon adhésion sur tous ses points, je serai toujours en faveur de textes qui ont vocation à supprimer les discriminations à l'encontre des personnes handicapées et ce, dans tous les domaines de la vie.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. ‒ En una semana plagada de razones para lamentar que la construcción europea no avance más deprisa, este informe que se deriva de la adhesión de la Unión Europea a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un motivo de esperanza. En un asunto vinculado al respeto de los derechos fundamentales se han adherido 26 Estados miembros, hemos conseguido que hasta diez comisiones parlamentarias aporten sus opiniones al informe y hay una firme voluntad política de seguir mejorando legislaciones y políticas en el camino hacia la igualdad de las personas con discapacidad. Un tema en el que se percibe sensibilidad y voluntad. Un empeño que nos mejora, es útil y construye Europa. Ser distintos —me dijo una vez una persona desde una silla de ruedas—no significa ser desiguales. Por eso hay que celebrar hoy ese compromiso colectivo con esa causa. Esperemos que en el ámbito del lenguaje de la terminología hablemos en el futuro de diversidad funcional, una expresión que incluimos en nuestras enmiendas, que construye también igualdad.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport doit permettre de réduire les inégalités entre les personnes handicapées et les autres citoyens au travers de la lutte contre les discriminations et par leur intégration dans tous les domaines de la société.

Le problème actuel est que la directive-cadre anti-discrimination est bloquée au Conseil depuis 8 ans notamment sur la définition du terme "handicap" selon les États. L’UE a adhéré en 2010 à la CNUDPH accentuant ainsi un peu plus le rôle de la Commission au détriment des États.

Les soucis dans ce rapport concernent notamment des objectifs dévoyés (on y parle des migrants, du genre..), la confusion sur le terme de "handicap" ou l’incapacité des États à gérer cette problématique et donc la nécessité pour la Commission de prendre des mesures.

Profondément attachée à la lutte contre les injustices et à l’inclusion des personnes handicapées dans la société, qu’il s’agisse du milieu scolaire, professionnel, culturel, des loisirs ou tout simplement de la vie privée, je pense important de soutenir toutes les initiatives allant dans ce sens et vers plus d’égalité entre citoyens. D’autre part, la convention est déjà signée mais je reste dubitative sur certaines parties de la stratégie proposée par la Commission. J’ai donc voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ La relazione è ben ponderata e condivisibile. Finalmente l'UE si muove verso un'evoluzione della concezione di tutela del disabile, che fino ad ora si è limitata alla protezione e alla cura, mentre adesso si pone l'attenzione a un approccio alla disabilità finalizzato a garantire la partecipazione attiva dei disabili nella nostra società. Per questi motivi ho sostenuto col mio voto questa relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. ‒ La Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad es el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI y el primero que suscribe la Unión en su conjunto.

Hoy hemos votado la respuesta del Parlamento a las Conclusiones del Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad, así como los pasos que creemos que se deben llevar a cabo para implementarla. Y en este informe tanto el contenido como las formas son importantes, porque las organizaciones de personas con discapacidad han estado involucradas en todo el proceso.

La participación en el mercado laboral de las personas con discapacidad está en el 58,5 %, frente al 80,5 %, de las personas sin discapacidad. Y estas cifras son todavía peores en el caso de las mujeres, con un 44 %. Por tanto, de entre todas las propuestas del informe me gustaría destacar la que pide el apoyo a la vida independiente de las personas, la igualdad de oportunidades y el acceso en pie de igualdad a la sociedad digital. Es necesario que el Consejo termine de una vez por todas con el bloqueo de la Directiva Anti-discriminación y del Tratado de Marrakech.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šio pranešimo, nes juo Parlamentas pritaria Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimui. Europos Sąjunga prisijungė prie JT neįgaliųjų teisių konvencijos 2010 m. gruodžio mėn. ir buvo pirmoji konvenciją pasirašiusi regioninės integracijos organizacija. Prisijungus prie konvencijos, iš ES, kaip ir kitų konvencijos šalių, pareikalauta pateikti pirminę ataskaitą, o tolesnes periodines ataskaitas reikia pateikti kas ketverius metus. JT Neįgaliųjų teisių konvencija iš kitų žmogaus teisių sutarčių išsiskiria tuo, kad nuo pat konvencijos rengimo pradžios į procesą buvo įtraukti neįgalieji ir jiems atstovaujančios organizacijos. To siekiant, Europos Parlamento jungtinė neįgaliųjų teisių gynimo darbo grupė, bendradarbiaudama su Europos neįgaliųjų forumu, surengė jungtinės darbo grupės posėdį, kad išklausytų Europos neįgaliųjų forumo ir jo narių organizacijų nuomones. Jų indėlis raštu ir žodžiu įtrauktas į darbo dokumentą ir pranešimo projektą. Konvencija apima labai įvairias teises, tokias kaip įtrauktis į visuomenę, ekonomines, ES piliečių judėjimo laisvės užtikrinimas ir kitas teises, susijusias su visomis gyvenimo sritimis, ir kai kurios jų nepatenka į ES kompetencijos sritį. Todėl reikia, kad valstybės narės visais lygmenimis, įskaitant regioninį ir nacionalinį lygmenį, taip pat įgyvendintų šią itin svarbią konvenciją.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Bocskor (PPE), írásban. ‒ A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény végrehajtásáról szóló jelentés átfogó képet ad a helyzetről, a felmerülő nehézségekről. Ezzel kapcsolatban emlékeztetni szeretnék arra, hogy a fogyatékossággal élő személyek gyakran kívül rekednek az oktatási és képzési szolgáltatásokon vagy azokhoz nincs tényleges hozzáférésük ott, ahol a fogyatékosságuk szintjét figyelembe vevő, személyre szabott oktatási folyamatokra van szükség. Ezért támogatni kell őket a bennük rejlő társadalmi, gazdasági és oktatási lehetőségek kibontakoztatásában.

Aláhúzom, hogy meg kell hozni a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi fogyatékossággal élő diák részesüljön az ésszerű alkalmazkodás biztosította előnyökből, ami szükséges ahhoz, hogy gyakorolni tudják az inkluzív, minőségi oktatáshoz való jogukat. Bátorítani kell a tagállamokat és a felelős regionális és helyi önkormányzatokat, hogy erősítsék meg a nem formális és az informális tanulásban érintett valamennyi érdekelt félnek szóló képzési programjaikat. Ezzel hozzájárulnak ahhoz, hogy szerepet tudjanak játszani a fogyatékossággal élőkkel – különösen az értelmi és pszichoszociális fogyatékossággal élő személyekkel – szembeni iskolai előítéletek leküzdésében. A fentiek értelmében szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.

 
  
MPphoto
 
 

  Franc Bogovič (PPE), pisno. ‒ Predlagano poročilo o izvajanju Konvencije ZN o pravicah sem podprl.

EU je decembra 2010 kot prva organizacija pristopila h Konvenciji Združenih narodov o pravicah invalidov. Gre za prvo in do zdaj edino mednarodno pogodbo o človekovih pravicah, ki jo je EU ratificirala kot celoto. Po pristopu je morala EU, tako kot druge države pogodbenice, predložiti začetno poročilo o stanju izvajanja konvencije, nadaljnja redna poročila pa je treba pripraviti vsaka štiri leta.

Navedeno poročilo se predvsem želi osredotočiti na delo institucij EU, ki morajo biti zgled pri izvajanju konvencije. Strinjam se s poročevalko, kolegico Stevensovo, da pri človekovih pravicah ni hierarhije in da je treba diskriminacijo na podlagi invalidnosti obravnavati kot vse druge oblike diskriminacije.

To je zlasti pomembno za invalidne ženske in otroke, starejše in posameznike z večplastnimi potrebami po podpori, vključno z osebami s posebnimi potrebami na intelektualnem in psihosocialnem področju.

 
  
MPphoto
 
 

  Simona Bonafè (S&D), per iscritto. ‒ Le persone con disabilità sono spesso escluse dalla società e per questo l'Unione europea si è impegnata a rispettarne a pieno i diritti aderendo alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) nel 2010. Il gruppo S&D e il Parlamento europeo tutto da sempre si battono contro la discriminazione e per difendere e rinforzare i diritti umani e le libertà fondamentali di queste persone. Nella relazione si sottolinea infatti la necessità di definire meglio gli ostacoli che i singoli Stati membri possono incontrare ad applicare la convenzione e la necessità di tenere maggiormente conto dei diritti e degli obblighi specifici dei disabili nei diversi settori per garantire loro una vita il più possibile agevole e indipendente. Ho dunque votato a favore della relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. ‒ Podržavam ovo Izvješće o provedbi Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom.

Osobe s invaliditetom su često isključene iz društva i uskraćena su im njihova osnovna ljudska prava.

Smatram kako svi moramo dodatno raditi na promicanju, branjenju i jačanju ljudskih prava svih osoba s invaliditetom. Sve osobe sa svim vrstama invaliditeta moraju uživati sva ljudska prava i temeljne ljudske slobode.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Boutonnet (ENF), par écrit. ‒ Si je suis évidemment favorable à une intégration adéquate des personnes porteuses de handicap dans la société, et à une amélioration de leur bien-être, et si je ne peux pas m’opposer à la mise en œuvre d’une convention déjà signée, en respect du droit international, je suis opposée en revanche fermement à la stratégie de mise en œuvre en milieu ouvert telle que proposée à la Commission dans ce rapport d’initiative, ainsi qu’à l’approche même du handicap qui en est faite, à cause de son manque d’objectivité dans la définition même du handicap.

Je vote donc contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Lynn Boylan (GUE/NGL), in writing. – I voted in favour of this report, which incorporated proposals from my Sinn Féin colleague Martina Anderson who authored the associated opinion of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE).

The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) was ratified by the EU in 2010, covering a large range of rights for people with disabilities, ranging from the workplace to transport. Accession means the EU is now scrutinised by the UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities. The CPRD Committee published its concluding observations on the initial report of the EU in August 2015, which require the Commission to respond with a report within a year. The purpose of this own-initiative report is to ensure that Parliament’s views are taken into account in the Commission’s response (due in September).

Among other things, the report calls for the EU to ratify the Optional Protocol to the CRPD, welcomes the proposal for a European Accessibility Act and calls for its swift adoption. It calls on the Commission to review the European Disability Strategy and develop a new EU CPRD strategy; and calls for a review of all EU legislation and funding programmes to ensure full compliance and implementation with the CPRD.

 
  
MPphoto
 
 

  Renata Briano (S&D), per iscritto. ‒ In Europa circa 80 milioni di persone sono affette da disabilità. Si tratta di una categoria di cittadini che risulta troppo spesso discriminata e emarginata, che detiene, invece, il pieno diritto a una vita degna, indipendente, autonoma, nonché a una completa partecipazione nelle nostre società.

Si tratta di persone che troppo spesso non vengono adeguatamente supportate e che vengono sfortunatamente troppo facilmente considerate come un peso, quando invece, nella realtà quotidiana, contribuiscono notevolmente ad arricchire, materialmente e culturalmente, le nostre comunità.

Nell'ottica di una maggiore sensibilizzazione e protezione dei diritti delle persone affette da disabilità, nonché in accordo con l'articolo 19 del TFUE e con la Carta dei diritti fondamentali, l'Unione europea ha aderito alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. In tal senso, auspico una piena e crescente implicazione dell'Unione e dei suoi Stati membri nell'applicazione delle disposizioni previste nell'ambito della convenzione in questione.

Se globalmente stiamo andando nella buona direzione, molto resta tuttavia ancora da fare: per questa ragione, auspico la ratifica da parte dell'UE del protocollo facoltativo alla convenzione, così come l'inserimento dei diritti delle persone con disabilità nella strategia Europa 2020 e nel semestre europeo.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport vise à déterminer la façon dont l’Union européenne appliquera la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, qui a vocation à réduire les inégalités entre les personnes handicapées et les autres citoyens.

Je me suis opposé à ce texte pour deux raisons. D’une part, ce rapport formule des recommandations visant à faciliter l’inclusion sociale des migrants clandestins alors que la convention porte sur l’intégration des personnes handicapées. D’autre part, ce rapport apparaît très critique à l’égard des États membres, quant à leur capacité voire leur volonté de gérer la problématique du handicap dans leur société, dans le seul but de rendre l’Union européenne légitime pour traiter cette question.

En résumé, si nous sommes bien évidemment favorables à l’intégration adéquate des personnes handicapées dans la société ainsi qu’à une amélioration de leur bien-être, nous nous opposons, en revanche, à la stratégie de mise en œuvre de cette convention par la Commission européenne. J’ai donc voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap este diferită față de celelalte tratate privind drepturile omului prin faptul că persoanele cu dizabilități și organizațiile lor reprezentative au fost incluse în proces încă din etapele elaborării, astfel nu există nicio ierarhie a drepturilor omului, iar discriminarea pe criterii de handicap trebuie să fie abordată la fel ca și discriminarea pe alte criterii, inclusiv discriminarea multiplă.

În ceea ce privește egalitatea de tratament, se înțelege a fi discriminare neprevederea unor amenajări corespunzătoare, deoarece Directiva privind egalitatea de tratament nu face referire la acest lucru și, prin urmare, nu este în conformitate cu convenția în aceste privințe.

Am acordat un vot favorabil raportului privind punerea în aplicare a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu handicap, considerând că este nevoie ca persoanele cu dizabilități să fie mult mai atent supravegheate și îngrijite, dar nu în ultimul rând trebuie să luptăm pentru dispariția discriminărilor la care aceștia sunt supuși.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian-Silviu Bușoi (PPE), în scris. ‒ Una din șase persoane din Uniunea Europeană suferă de un handicap al cărui grad variază între ușor și grav.

UE a aderat la Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap și, în urma încheierii procesului de ratificare, UE este prima organizație internațională care a devenit parte oficială la convenție.

Convenția obligă părțile să se asigure că persoanele cu handicap își pot exercita drepturile pe deplin, în condiții de egalitate cu toți ceilalți cetățeni. Pentru UE, acest lucru înseamnă să se asigure că toată legislația, politicile și programele comunitare sunt conforme cu prevederile Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, în limita competențelor UE.

Susțin raportul PE deoarece consider că, până și în momentul actual, în urma tuturor eforturilor depuse de Uniune, aceste persoane sunt împiedicate să participe pe deplin în cadrul societății și al economiei din cauza unor obstacole fizice sau de altă natură, precum și din cauza discriminării. UE trebuie să-și intensifice eforturile pentru a promova un mediu sigur și propice, ținând cont și de îngrijorările Comitetului UNCRPD în legătură cu lipsa unei strategii clare a Uniunii în ceea ce privește punerea în aplicare a Convenției.

 
  
MPphoto
 
 

  Soledad Cabezón Ruiz (S&D), por escrito. ‒ La Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad es el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI y el primero que suscribe la Unión en su conjunto.

Hoy hemos votado la respuesta del Parlamento a las Conclusiones del Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad, así como los pasos que creemos que se deben llevar a cabo para implementarla. Y en este informe tanto el contenido como las formas son importantes, porque las organizaciones de personas con discapacidad han estado involucradas en todo el proceso.

La participación en el mercado laboral de las personas con discapacidad está en el 58,5 %, frente al 80,5 %, de las personas sin discapacidad. Y estas cifras son todavía peores en el caso de las mujeres, con un 44 %. Por tanto, de entre todas las propuestas del informe me gustaría destacar la que pide el apoyo a la vida independiente de las personas, la igualdad de oportunidades y el acceso en pie de igualdad a la sociedad digital. Es necesario que el Consejo termine de una vez por todas con el bloqueo de la Directiva Anti-discriminación y del Tratado de Marrakech.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur du rapport sur l’application de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Il s’agit du premier traité international relatif aux droits de l’homme que l’Union européenne ratifie en tant qu’entité. Les vingt-six États membres qui ont ratifié la convention sont également tenus de la mettre en œuvre. La convention porte sur un large éventail de droits concernant tous les domaines de la vie. Toutes les personnes handicapées doivent pouvoir vivre dans une société où elles bénéficient des mêmes chances que les autres citoyens. C’est la condition de leur intégration.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato a favore della relazione sull'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità perché si tratta di un documento di grandissima importanza per la promozione di una nuova cultura riguardo alla condizione delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Tuttavia le dinamiche sociali, culturali, scientifiche ed economiche impongono che un sistema normativo, per quanto avanzato, metta in atto, con tempestività, processi di aggiornamento e revisione degli strumenti di cui dispone, per accrescere, a tutti i livelli, l'inclusione sociale delle persone con disabilità. Inoltre le norme da sole non bastano; troppo spesso restano lettera morta. Servono politiche, culturali perché la cultura dei diritti va riconquistata ogni giorno. Purtroppo le persone disabili devono ancora fare i conti con un ampio ventaglio di ostacoli che impediscono loro di progredire verso il raggiungimento delle pari opportunità, dell'indipendenza e della piena integrazione sociale ed economica. Anche se l'Unione ha risposto a questa sfida adottando una serie di iniziative giuridiche e politiche intese a rimuovere tali ostacoli, la strada da percorrere è ancora lunga. È ora che l'Unione europea si impegni in modo stringente per la piena attuazione della convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted in favour of this report, which incorporated proposals from my Sinn Féin colleague Martina Anderson who authored the associated opinion of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE).

The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) was ratified by the EU in 2010, covering a large range of rights for people with disabilities, ranging from the workplace to transport. Accession means the EU is now scrutinised by the UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities. The CPRD Committee published its concluding observations on the initial report of the EU in August 2015, which require the Commission to respond with a report within a year. The purpose of this own-initiative report is to ensure that Parliament’s views are taken into account in the Commission’s response (due in September).

Among other things, the report calls for the EU to ratify the Optional Protocol to the CRPD, welcomes the proposal for a European Accessibility Act and calls for its swift adoption. It calls on the Commission to review the European Disability Strategy and develop a new EU CPRD strategy; and calls for a review of all EU legislation and funding programmes to ensure full compliance and implementation with the CPRD.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of the report to welcome the EU’s efforts regarding the promotion and better implementation of human rights, especially, the rights of persons with disabilities. The ratification of the Convention marks an important step towards the full integration of people with disabilities into our societies and towards the full implementation of their rights. I encourage the initiatives to help people with disabilities to become more independent through employment, education and in all other areas of life.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ L'UE ha aderito alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili (CRPD) nel dicembre 2010; essa rende l'UE soggetta al controllo del comitato sui diritti delle persone disabili (comitato CRPD). La relazione si concentra sulle problematiche evidenziate nelle conclusioni del comitato CRPD. Il M5S Europa ha contribuito con i propri emendamenti: garanzia della piena accessibilità nel mercato del lavoro, programmi di istruzione e formazione, Erasmus+, la definizione di una base di protezione sociale nell'UE, rispettato del diritto di un tenore di vita adeguato e della protezione sociale, ecc. La delegazione M5S ha quindi votato a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Caterina Chinnici (S&D), per iscritto. ‒ Le osservazioni conclusive del comitato sulla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) mettono in evidenza le diverse criticità che ancora persistono per la piena e paritaria partecipazione alla società, ai servizi, alle strutture e al lavoro dei disabili. In Europa si stima che sono circa 80 milioni i cittadini affetti da disabilità e di questi soltanto il 48% ha trovato occupazione. Sebbene la convenzione si sia rivelata un utile strumento per promuovere riforme legislative all'interno dei paesi dell'Unione, siamo ancora lontani dal raggiungimento di una società inclusiva dei soggetti disabili e occorre quindi continuare il percorso avviato fornendo supporto e protezione anche alle famiglie. Il rapporto votato in plenaria, e sul quale ho espresso il mio voto a favore, individua chiaramente le azioni da intraprendere a livello sia europeo che nazionale se si vuole raggiungere l'obiettivo di una Europa in cui tutte le persone possano godere pienamente dei diritti umani e delle libertà fondamentali e confido che ragazzi e ragazze disabili possono presto partecipare ai programmi europei di mobilità e scambio come l'Erasmus +. Sarebbe un segnale importante che l'Unione potrebbe dare a tutti gli Stati membri.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου (PPE), γραπτώς. – Στηρίζουμε την έκθεση και τονίζουμε τον ρόλο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, τα οποία πρέπει να διαδραματίσουν υποδειγματικό ρόλο κατά την εφαρμογή της Σύμβασης. Στο επίκεντρο αυτής της διαδικασίας βρίσκονται, μεταξύ άλλων, οι κανονισμοί υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, οι πρακτικές διορισμού και διατήρησης υπαλλήλων, καθώς και οι δημόσιες εκδηλώσεις που διοργανώνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Χρυσόγονος (GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, με ιδιαίτερη έμφαση στις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής CPRD του ΟΗΕ, αποτελεί μια σημαντική διαδικασία αποδοχής και υποστήριξης όσων έχουν ήδη συμφωνηθεί σε ανώτατο διακρατικό επίπεδο. Καθώς η Ευρώπη οφείλει να πρωτοστατεί στις προσπάθειες προστασίας ατόμων με αναπηρία, ψήφισα θετικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Cicu (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato positivamente la "relazione sull'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità" poiché ritengo che l'Unione europea debba combattere la discriminazione attraverso la definizione e l'implementazione delle sue politiche e attività. Credo inoltre che le stesse istituzioni dell'Unione europea debbano essere un esempio nell'attuazione della Convenzione dei diritti delle persone con disabilità.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Sono convinto che l'adesione alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) da parte dell'Unione europea abbia dimostrato che quest'ultima crede fortemente che la discriminazione di ogni genere debba essere combattuta. Ritengo che l'Unione in quanto tale debba essere di esempio per quanto riguarda il rispetto e la promozione dei diritti umani e pertanto le istituzioni europee a mio parere devono adoperarsi per garantire che la legislazione esistente e futura rispetti i diritti umani e sia pienamente conforme alla CRPD. Sono dunque d'accordo con questa proposta che si pone l'obiettivo di combattere le discriminazioni, in particolare nei confronti delle persone con disabilità e delle donne, e ritengo che sia importante che le istituzioni seguano questa linea. Per queste motivazioni ho votato a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Deirdre Clune (PPE), in writing. – I supported this report, on the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. ‒ A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) é o primeiro tratado internacional sobre os direitos humanos ratificado pela UE tendo sido assinado, igualmente, por 28 Estados-Membros da UE.

A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia proíbe explicitamente a discriminação em razão da deficiência e garante a igualdade de participação na sociedade das pessoas com deficiência.

Apoio o relatório Helga Stevens por considerar necessário a aprovação da Lei Europeia da Acessibilidade para resolver os problemas relacionados com a acessibilidade das pessoas com mobilidade reduzida no domínio dos transportes, da mobilidade e do turismo.

Realço a necessidade de cooperação entre os Estados-Membros e a Comissão para elaborar uma Diretiva clara e eficaz relativa à acessibilidade dos sítios WEB dos organismos do sector público, assim como assegurar que o número de emergência europeu 112 é totalmente acessível e fiável, em especial para as pessoas surdas e com deficiências auditivas.

Lamento que o Conselho ainda não tenha adotado a proposta de Diretiva de 2008 que aplica o princípio da igualdade de tratamento entre pessoas, independentemente da sua religião ou crença, deficiência, idade ou orientação sexual, devendo o Conselho fazê-lo o mais brevemente possível;

 
  
MPphoto
 
 

  Birgit Collin-Langen (PPE), schriftlich. ‒ Ich habe für den Bericht gestimmt, denn ich begrüße das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen ausdrücklich. Leider werden Menschen mit Behinderungen auch hier und jetzt noch diskriminiert und ausgegrenzt. In unserem Bericht über den Stand der Umsetzung des VN-Übereinkommens zeigen wir die Notwendigkeit weiterer Maßnahmen auf, die auf EU-Ebene und auch auf Ebene der Mitgliedstaaten noch angegangen werden müssen: Im Bereich der Freizügigkeit, der Gesundheitsversorgung und der Bildung oder auch des Zugangs zu Informationen und Mitteilungen in barrierefreien Formaten und Technologien sind wir noch weit von einem gleichberechtigten Umgang entfernt.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore dell'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite per le persone portatrici di disabilità, perché in quanto cittadini a pieno titolo, tutte le persone con disabilità hanno pari diritti, tra cui quelli inalienabili alla dignità, alla parità di trattamento, a una vita indipendente, all'autonomia, al sostegno da parte dei sistemi finanziati pubblicamente e alla piena partecipazione alla società. È necessario promuovere, proteggere e monitorare l'attuazione della CRPD a livello nazionale al fine di garantire il pieno rispetto dei diritti umani e del principio di parità di trattamento dei disabili, ai quali devono essere assicurate soluzioni ragionevoli anche in termini di occupazione lavorativa.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ El Convenio de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es uno de los convenios más importantes en materia de derechos humanos y el primero firmado por la Unión Europea en su conjunto. Para su aplicación, este informe demanda que se implemente la legislación en materia de accesibilidad, que los programas y proyectos financiados por la Unión cumplan con esta Convención, y que se establezca un diálogo estructurado con las organizaciones representantes de las personas con discapacidad. Para nosotros estos derechos son fundamentales para lograr una sociedad justa con igualdad para las personas con discapacidad, por lo que hemos votado a favor del texto.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Cozzolino (S&D), per iscritto. ‒ I cittadini con disabilità nell'UE sono circa 80 milioni, di cui una buona parte è costituita da donne, con il risultato che queste sono vittime di molteplici discriminazioni. La convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità è il primo trattato internazionale sui diritti umani ratificato dall'UE, firmato da tutti gli Stati membri. Inoltre, le osservazioni conclusive del comitato di monitoraggio della convenzione si sono rivelate già positive in merito all'impegno dell'UE per l'uguaglianza e il rispetto dei diritti umani. Con il mio voto a favore, intendo sostenere l'impegno europeo affinché, rispettando i principi della convenzione, tutte le persone con disabilità e le loro famiglie godano appieno dei diritti umani in una società inclusiva. Ritengo fondamentale soffermarsi sulla dimensione di genere ‒ donne con disabilità e madri di bambini con disabilità – e sui diritti dei minori con disabilità, troppo spesso vittima di violenza, abbandono e abuso. La disabilità può esporre chi ne è affetto alla povertà e a discriminazioni sul mercato del lavoro e spetta all'Unione europea integrare la dimensione della disabilità nelle sue politiche e nei suoi programmi legati al genere e ai minori e la prospettiva di genere e dei minori nelle sue strategie in materia di disabilità.

 
  
MPphoto
 
 

  Andi Cristea (S&D), în scris. ‒ În decembrie 2010, UE a aderat la Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap, devenind astfel prima organizație de integrare regională semnatară, reprezentând primul tratat internațional privind drepturile omului ratificat de UE ca entitate unică.

În prezent, toate cele 28 de state membre ale UE au semnat convenția, iar 25 au ratificat-o, cu excepția Finlandei și a Irlandei. În momentul de față, Țările de Jos sunt pe punctul de a adera la convenție.

Am votat pentru transformarea instituțiilor Uniunii Europene în modele de urmat pentru punerea în aplicare a convenției. Discriminarea pe criterii de handicap trebuie să fie abordată la fel ca și discriminarea pe alte criterii, inclusiv discriminarea multiplă.

 
  
MPphoto
 
 

  Pál Csáky (PPE), írásban. ‒ Az EU 2010 decemberében az első regionális integrációs szervezetként csatlakozott a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményhez (a továbbiakban: CRPD). A CRPD az élet valamennyi területére kiterjedő, sokféle joggal foglalkozik, olyanokkal is, amelyek nem tartoznak az EU hatáskörébe. A tagállamok ezért kötelesek az egyezményt valamennyi, többek között regionális és nemzeti szinten egyformán végrehajtani. A ma elfogadott jelentés célja, amelyet szavazatommal én is támogattam, elsősorban az, hogy a záró észrevételekben kiemelt kérdésekkel foglalkozzon.

Kiemelt kérdésként kezeli azokat az ajánlásokat, amelyek az EU hatáskörébe tartoznak, és amelyek végrehajtása ezért nemzeti szinten problémákat jelenthet. Az emberi jogok terén nem lehet sorrendet megállapítani, ezért a fogyatékosságon alapuló megkülönböztetést ugyanolyan módon kell kezelni, mint a más alapon történő megkülönböztetést. Különösen fontos ez a fogyatékossággal élő nők és gyermekek, idősek és az olyan személyek esetében, akik összetett támogatásra szorulnak, ideértve az értelmi és a pszichoszociális fogyatékossággal élőket is. A CRPD-t más emberi jogokról szóló szerződésektől az különbözteti meg, hogy létrehozásának folyamatában a fogyatékossággal élő személyek és az őket képviselő szervezetek már a szövegezési szakasztól kezdve jelen voltak.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ I believe that we need to ensure and facilitate the full integration of persons with disabilities as they are often excluded from the mainstream of society, and we need to promote and voice their needs. This must go hand in hand with reinforcing their human rights, as I strongly believe that each human being must enjoy all human rights and fundamental freedoms. I believe that the EU acceding to the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities is an important step forward in the right direction towards truly promoting integrity and voicing the needs of all citizens, so I voted in favour of this resolution. However, I voted against all clauses referring to abortion.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Dalton (ECR), in writing. ‒ I am pleased to support this report by my colleague, Helga Stevens. In the UK we have long supported the development of this Convention, and it fits well with the UK approach to supporting people with disabilities, focusing on inclusion and involving disabled people in the decision-making process.

 
  
MPphoto
 
 

  Viorica Dăncilă (S&D), în scris. ‒ Având în vedere că în Uniunea Europeană există 80 de milioane de persoane cu dizabilități, iar 46 de milioane dintre acestea sunt femei și fete, reprezentând aproximativ 16 % din totalul populației feminine din UE, consider că atât statele membre, cât și Comisia trebuie să ia măsuri pentru a combate orice formă de discriminare, inclusiv discriminarea multiplă, discriminarea prin asociere și discriminarea intersecțională pe motive de dizabilitate, acordându-se o atenție specială femeilor și copiilor cu dizabilități.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Ce rapport d’initiative porte sur l’état de mise en œuvre de la convention des Nations unies sur les droits des personnes handicapées (CDPH) à laquelle l’UE a adhéré en 2010. Considérant qu’un suivi de la mise en œuvre de la convention est nécessaire pour une bonne application des réformes à mener en matière de droits des personnes handicapées dans l’Union européenne, j’ai voté en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFDD), in writing. ‒ UKIP abstained on this non-binding and non-legislative report. The report was regarding the implementation of a UN convention on the rights of persons with disabilities. However the report also called for setting standards of social protection measures at EU level. While of course UKIP supports the rights of disabled people, it should only be for elected national governments, in compliance with international law, to decide social protection policy.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce texte sur l'application de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, à la suite de l’adhésion de l’Union européenne à cette convention. Trop souvent encore, les personnes handicapées font l’objet de discriminations et de violences qui ne peuvent pas rester sans réponses. Il est indispensable que nous mettions notamment en œuvre toutes les mesures nécessaires pour leur intégration pleine et entière au marché de l’emploi. Aussi, des programmes de formation adaptés à leurs besoins doivent être élaborés au sein de nos États membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. ‒ En ratifiant la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, l’Union européenne s’est dotée d’un cadre qui en assure la promotion, le respect et le suivi. Les cinq instances en charge – Parlement, Commission, Médiateur, Agence des droits fondamentaux et Forum européen des personnes handicapées – doivent œuvrer à son application dans la législation et les actions européennes, visant ainsi une meilleure intégration des personnes handicapées.

Plusieurs niveaux d’action doivent être considérés. D’abord, le marché du travail. Il faut veiller à ce que les entreprises et les administrations soient dotées des installations nécessaires pour employer des personnes handicapées et qu’elles soient encouragées à le faire. Ensuite, l’accès à l’éducation. Des progrès doivent encore être réalisés s’agissant de l’accessibilité aux infrastructures et aux activités récréatives et sportives, elles aussi moteurs de l’intégration. L’UE doit aussi veiller à mieux intégrer la question de l’égalité des genres au sein de sa politique vis-à-vis du handicap.

Enfin, il faudra assurer un suivi régulier de la mise en œuvre de la convention et une évaluation des progrès réalisés.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (ENF), par écrit. ‒ Ce texte porte sur une convention qui vise à réduire les inégalités entre les personnes handicapées et les autres citoyens au travers de la lutte contre les discriminations et par leur intégration dans tous les domaines de la société.

Le rapport va plus loin en évoquant la question du bien-être social des personnes handicapées. Les objectifs du texte sont malheureusement dévoyés, les thèmes clés visant à intégrer les personnes handicapées à la société et à appliquer la CNUDPH sont pollués par d’autres sujets, tels que l’inclusion des migrants, l’égalité des genres ou la libre circulation. Par ailleurs, le texte véhicule une définition subjective et donc confuse du handicap.

Aussi, j’ai préféré m’abstenir sur ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI), γραπτώς. ‒ Παρόλο που είμαστε υπέρ μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς στα άτομα με αναπηρία, παρόλο που προασπιζόμαστε τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα τους, τονίζοντας ότι δικαιούνται αδιαμφισβήτητη αξιοπρέπεια, ισότιμη μεταχείριση, ανεξάρτητη διαβίωση, μέχρι και συμμετοχή στο δημόσιο και πολιτικό βίο, εντούτοις είμαστε υποχρεωμένοι να καταψηφίσουμε το σχέδιο έκθεσης, σχετικά με την εφαρμογή της σύμβασης του ΟΗΕ, για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, σε σχέση κυρίως με τις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Είμαστε υπέρ μιας Ενωμένης Ευρώπης που προασπίζει και διαφυλάσσει τα δικαιώματα των πολιτών της, χωρίς να τους εξισώνουμε με τους μετανάστες οι οποίοι εισρέουν καθημερινά στην Ευρώπη, δυσχεραίνοντας διαρκώς οικονομικά την κατάσταση και το μέλλον των ατόμων με αναπηρία.

 
  
MPphoto
 
 

  Rosa Estaràs Ferragut (PPE), por escrito. ‒ Dada mi implicación con el ámbito de la discapacidad, siendo miembro del EU Framework y de la EP Network para la implementación de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (UN CRPD) y vicepresidente del Intergrupo de Discapacidad, y al haber sido también ponente de dos de las opiniones sobre este informe, es por ello que celebro especialmente que finalmente éste haya sido aprobado.

La CRPD es el primer tratado de derecho internacional y derechos humanos ratificado por la Unión, y que por tanto, forma parte de su ordenamiento jurídico propio. En relación a su implementación tanto por parte de la propia Unión como de los Estados miembros, la ONU hizo unas observaciones finales el año pasado, en las que básicamente se establecía que la Unión debe armonizar toda su legislación para estar en línea con la Convención, así como garantizar la accesibilidad, el acceso a la justicia y el principio de diversidad.

Esta Convención no es el final, es el principio de la consolidación de los derechos de las personas con discapacidad. Y en este sentido, la Unión tiene que ser líder en estos temas y para ello es necesario desbloquear la Directiva de No Discriminación, paralizada desde hace tiempo en el Consejo.

 
  
MPphoto
 
 

  Eleonora Evi (EFDD), per iscritto. ‒ La convenzione UNCRPD è un documento di estrema importanza per la tutela dei diritti di persone con disabilità. La relazione si concentra prevalentemente sulle osservazioni conclusive del comitato CRPD delle Nazione Unite, che ha lo scopo di controllare e monitorare l'applicazione della convenzione. Ho votato con convinzione a favore di questa risoluzione in quanto, oltre a riportate una serie di importanti raccomandazioni per una migliore tutela e inclusione sociale delle persone con disabilità, esorta, per la prima volta, la Commissione e gli Stati membri a dare opportuno riconoscimento al ruolo fondamentale dei family caregiver, ovvero i familiari della persona con disabilità, e a garantire anche a loro un accesso adeguato ai servizi sanitari, tenendo conto dell'impatto sulla loro salute e sul loro benessere psicofisici dell'assistenza che prestano alle persone con disabilità.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ A UE aderiu à Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência em dezembro de 2010, como a primeira organização de integração regional. Trata-se do primeiro tratado internacional em matéria de direitos humanos que a UE ratificou na íntegra (e, até à data, o único).

Concordo, por isso, com o relatório no sentido de que não existe uma hierarquia de direitos humanos e de que a discriminação em razão da deficiência merece o mesmo tipo de resposta como a discriminação por qualquer outro motivo, incluindo a discriminação por mais do que um motivo, por parte de todos os Estados-Membros. Esta questão é particularmente importante para as mulheres e crianças com deficiência, os idosos e as pessoas com complexas necessidades de apoio, incluindo as pessoas com deficiência intelectual e psicossocial.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) é o primeiro tratado internacional sobre direitos humanos a ser ratificado pela UE e assinado por todos os Estados-Membros (ainda que só 27 o tenham ratificado). Os seus princípios vão além do combate à discriminação, apontando para o pleno usufruto dos direitos humanos por todas as pessoas que possuem uma deficiência e as suas famílias.

O relatório defende a plena aplicação dos princípios da CDPD, fazendo referências às condições das pessoas com deficiência, nomeadamente em termos de inclusão no sistema educativo, da facilitação das condições para a inserção laboral ou da mobilidade. Refere, inclusivamente, que as medidas de austeridade e de empobrecimento das populações tiveram consequências muito negativas, tendo retirado direitos e acesso a serviços sociais que são o suporte destas pessoas.

Recorde-se que a ONU, no seu relatório sobre a aplicação da Convenção, fez advertências e manifestou preocupação pela forma como as pessoas com deficiência são tratadas em Portugal, em domínios como a justiça, a saúde, a educação, os transportes ou o acesso a uma vida independente.

Neste contexto, este relatório – com o qual, no essencial, concordamos – adquire particular relevância.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. ‒ Európska únia pristúpila k Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím v decembri 2010 ako prvá organizácia regionálnej integrácie. Bola to prvá medzinárodná zmluva o ľudských právach, ktorú Európska únia ratifikovala ako celok a do dnešného dňa aj jediná. Zastávam názor, že neexistuje hierarchia ľudských práv, a k diskriminácii na základe zdravotného postihnutia treba pristupovať rovnakým spôsobom ako k diskriminácii z iných dôvodov vrátane diskriminácie z viacerých dôvodov. To je dôležité predovšetkým v prípade žien a detí so zdravotným postihnutím, starších ľudí a jednotlivcov, ktorí potrebujú komplexnú podporu vrátane osôb s mentálnou retardáciou a psychosociálnymi poruchami.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (ENF), per iscritto. ‒ Voto a favore della relazione che contiene proposte ragionevoli e concrete per accrescere l'inclusione dei disabili nel tessuto sociale europeo e nelle sue istituzioni.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI), γραπτώς. ‒ Παρόλο που είμαι υπέρ μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς στα άτομα με αναπηρία, παρόλο που προασπίζομαι τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα τους, τονίζοντας ότι δικαιούνται αδιαμφισβήτητη αξιοπρέπεια, ισότιμη μεταχείριση, ανεξάρτητη διαβίωση, μέχρι και συμμετοχή στο δημόσιο και πολιτικό βίο, εντούτοις είμαι υποχρεωμένος να καταψηφίσω το σχέδιο έκθεσης σχετικά με την εφαρμογή της σύμβασης του ΟΗΕ, για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, σε σχέση κυρίως με τις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Είμαι υπέρ μιας Ενωμένης Ευρώπης που προασπίζει και διαφυλάσσει τα δικαιώματα των πολιτών της, χωρίς να τους εξισώνουμε με τους μετανάστες, οι οποίοι εισρέουν καθημερινά στην Ευρώπη, δυσχεραίνοντας διαρκώς οικονομικά την κατάσταση καθώς και το μέλλον των ατόμων με αναπηρία.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ As enshrined in the Treaty on the Functioning of the European Union, the EU has to make every possible effort to combat discrimination based on disability when defining and implementing its policies and activities. The EU should lead the way as regards respect for and promotion of human rights.

I therefore strongly support the call on the Commission to consolidate and make a proposal for a genuine structured dialogue between the EU and organisations representing persons with disabilities.

Persons with disabilities are often excluded from the mainstream of society and denied their human rights. We must be strongly committed to promoting, defending and reinforcing the human rights of all persons with disabilities. Equal treatment and positive measures and policies for women with disabilities and mothers of children with disabilities is a fundamental human right and an ethical obligation. All persons with all types of disabilities must enjoy all human rights and fundamental freedoms.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesc Gambús (PPE), por escrito. ‒ He votado a favor del informe sobre la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con especial atención a las Observaciones finales del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, puesto que en dichas observaciones se han destacado diversos ajustes que era necesario adoptar para asegurar que la discriminación por motivos de discapacidad es combatida de la misma forma que la discriminación por otros motivos. Ello es especialmente importante para las mujeres y los niños con discapacidad, las personas de más edad y las personas que tienen necesidades complejas de apoyo, en particular, las que presentan una discapacidad intelectual o psicosocial.

 
  
MPphoto
 
 

  Iratxe García Pérez (S&D), por escrito. ‒ La Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad es el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI y el primero que suscribe la Unión en su conjunto.

Hoy hemos votado la respuesta del Parlamento a las Conclusiones del Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad, así como los pasos que creemos que se deben llevar a cabo para implementarla. Y en este informe tanto el contenido como las formas son importantes, porque las organizaciones de personas con discapacidad han estado involucradas en todo el proceso.

La participación en el mercado laboral de las personas con discapacidad está en el 58,5 %, frente al 80,5 %, de las personas sin discapacidad. Y estas cifras son todavía peores en el caso de las mujeres, con un 44 %. Por tanto, de entre todas las propuestas del informe me gustaría destacar la que pide el apoyo a la vida independiente de las personas, la igualdad de oportunidades y el acceso en pie de igualdad a la sociedad digital. Es necesario que el Consejo termine de una vez por todas con el bloqueo de la Directiva Anti-discriminación y del Tratado de Marrakech.

 
  
MPphoto
 
 

  Eider Gardiazabal Rubial (S&D), por escrito. ‒ La Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad es el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI y el primero que suscribe la Unión en su conjunto.

Hoy hemos votado la respuesta del Parlamento a las Conclusiones del Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad, así como los pasos que creemos que se deben llevar a cabo para implementarla. Y en este informe tanto el contenido como las formas son importantes, porque las organizaciones de personas con discapacidad han estado involucradas en todo el proceso.

La participación en el mercado laboral de las personas con discapacidad está en el 58,5 %, frente al 80,5 %, de las personas sin discapacidad. Y estas cifras son todavía peores en el caso de las mujeres, con un 44 %. Por tanto, de entre todas las propuestas del informe me gustaría destacar la que pide el apoyo a la vida independiente de las personas, la igualdad de oportunidades y el acceso en pie de igualdad a la sociedad digital. Es necesario que el Consejo termine de una vez por todas con el bloqueo de la Directiva Anti-discriminación y del Tratado de Marrakech.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrico Gasbarra (S&D), per iscritto. ‒ Ho sostenuto con convinzione il rapporto delle colleghe della commissione affari sociali e occupazione sui diritti delle persone disabili. Si tratta di un testo molto concreto, che vuole indirizzare agli Stati membri ed alla Commissione un elenco dettagliato delle priorità di lavoro che l'UE ha davanti a sé per attuare la Convenzione ONU per i diritti dei disabili, che è – lo voglio sottolineare – il primo accordo ONU sottoscritto dalla UE come persona giuridica.

La battaglia che il gruppo S&D porta avanti per facilitare l'inclusione dei disabili nella vita attiva è un punto caratterizzante della nostra attività politica, voglio ricordare in proposito la netta mobilitazione a favore dell'applicazione del Trattato di Marrakech per gli ipovedenti ed i ciechi.

Con questo atto parlamentare continuiamo la pressione politica affinché i diritti dei disabili siano garantiti in modo orizzontale in tutti i settori della legislazione di competenza comunitaria.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Gentile (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della risoluzione sull'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità con particolare riferimento alle osservazioni conclusive del comitato CRPD delle NU, perché la CRDP è il primo trattato internazionale sui diritti umani ratificato dall'UE, e da 27 dei 28 Stati membri. La lotta contro la discriminazione fondata sulla disabilità è sancita dal TFUE, inoltre, gli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE proibiscono la discriminazione fondata sulla disabilità e prevedono la partecipazione paritaria delle persone con disabilità alla vita della comunità. Sulla base di queste importanti premesse, la piena inclusione delle persone con disabilità rappresenta non solo un diritto e un meritato beneficio per gli interessati, ma anche una risorsa per la società nel suo insieme, che può giovarsi del valore e delle diverse competenze di queste persone. La loro inclusione, indipendentemente dalla situazione socioeconomica, politica o culturale di un paese, non concerne unicamente lo sviluppo, ma è un problema relativo ai diritti umani. Ho condiviso il forte invito al Consiglio ad adottare la direttiva del 2008 recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione, il credo, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), na piśmie. ‒ W Unii Europejskiej żyje około 80 mln osób niepełnosprawnych. Należy pamiętać, że są to pełnoprawni obywatele Unii, którzy mają równe prawa, prawo do godności, samodzielnego życia, niezależności oraz wsparcia ze strony systemów finansowanych publicznie. W tym kontekście narzędzia, takie jak Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, są niezbędne dla ochrony i zapewnienia pełnego korzystania z przysługujących im praw.

Parlament Europejski poparł w dniu dzisiejszym sprawozdanie dotyczące wdrażania konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, które odnosi się do konkretnych wytycznych Komisji Europejskiej wchodzących w kompetencje UE, co może stanowić problem we wdrażaniu nowych zaleceń na szczeblu krajowym.

Dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność należy ostro przeciwdziałać. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku niepełnosprawnych kobiet, dziewcząt i dzieci, osób starszych oraz osób potrzebujących złożonego wsparcia, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i psychospołeczną. Instytucje UE powinny stanowić wzór do naśladowania dla innych państw członkowskich w procesie wdrażania konwencji, zarówno w kwestiach regulaminów pracowniczych, jak i praktyk naboru pracowników czy dostępu do wydarzeń publicznych organizowanych w siedzibie Parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Gieseke (PPE), schriftlich. ‒ Ich unterstütze den Bericht über die Umsetzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Es ist wichtig, dass die Grundrechte eines jeden Menschen nicht in Zweifel gezogen werden. Gleichzeitig haben die Mitgliedstaaten die Verpflichtung sicherzustellen, dass alle Verfahren und Regeln respektiert und die EU-Gelder dementsprechend ausgegeben werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. ‒ The Labour Party has long championed the rights of those living with disabilities at every level of government. In the UK, there are an estimated 11 million people with a limiting long-term illness, impairment or disability, with the most commonly reported impairments being those that affect mobility, lifting or carrying. Mainstream society often excludes people with disabilities and they are effectively denied their human rights. Labour MEPs are committed to defending, promoting and reinforcing the human rights of all persons with disabilities. I voted in favour of this report as I believe that all people living with a disability must enjoy all human rights that they are afforded.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Goddyn (ENF), par écrit. ‒ Le rapport sur l'application de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (CNUDPH) vise en principe à réduire les inégalités entre les personnes handicapés et les autres citoyens.

Cependant, ce rapport est détourné de ses objectifs au profit de l'inclusion des migrants ou de l'égalité des genres. En outre, aux yeux de la rapporteure, la Commission européenne semble être l'unique entité capable de faire face à ces inégalités: la souveraineté des États est une fois encore mise à mal.

En conclusion, bien que je soutienne l'intégration des personnes porteuses de handicap dans la société et l'amélioration de leur bien-être, je m'oppose à ce qu’elles soient instrumentalisées pour favoriser les migrants ou renforcer les pouvoirs de la Commission. J'ai donc décidé de voter contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe porque tiene un enfoque progresista y positivo con respecto a las personas con discapacidad, incluyendo el enfoque de género y derechos de las niñas con discapacidad y un reconocimiento del papel que la crisis económica ha tenido sobre una devaluación en la prestación de servicios de calidad para las personas con discapacidad.

El objetivo de este informe de iniciativa es dar respuesta a la lista de recomendaciones del Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, asegurándose de que las opiniones del Parlamento Europeo están consideradas en el informe de la Comisión Europea (que deberá presentarse en septiembre).

Entre otras cosas, el informe invita a la Unión a ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención, se congratula de la propuesta de Ley europea de accesibilidad y pide su rápida adopción, pide a la Comisión que revise la Estrategia Europea de Discapacidad y desarrolle una nueva estrategia de la Unión sobre la CDPD y una revisión de la legislación para garantizar el pleno cumplimiento y la aplicación de la CDPD.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report as Labour MEPs are committed to defending, promoting and reinforcing the human rights of all persons with disabilities.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – L’Europe doit être chef de file dans la défense des droits des personnes en situation de handicap: c’est en ce sens que je me suis exprimée aujourd’hui en votant en faveur de ce rapport. Pour cela, les institutions européennes peuvent d’abord donner le bon exemple, notamment en rendant plus accessible leurs locaux et par une mise à disposition d’informations au public qui soit plus adaptée. En effet, il ne doit pas y avoir de hiérarchie des droits de l'homme. La discrimination fondée sur le handicap doit être traitée de la même manière que la discrimination fondée sur d'autres motifs, y compris la discrimination multiple.

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of the report. What sets the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) apart from other human rights treaties is that persons with disabilities and their representative organisations were included in the process from the drafting stage onwards.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Gutiérrez Prieto (S&D), por escrito. ‒ La Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad es el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI y el primero que suscribe la Unión en su conjunto.

Hoy hemos votado la respuesta del Parlamento a las Conclusiones del Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad, así como los pasos que creemos que se deben llevar a cabo para implementarla. Y en este informe tanto el contenido como las formas son importantes, porque las organizaciones de personas con discapacidad han estado involucradas en todo el proceso.

La participación en el mercado laboral de las personas con discapacidad está en el 58,5 %, frente al 80,5 %, de las personas sin discapacidad. Y estas cifras son todavía peores en el caso de las mujeres, con un 44 %. Por tanto, de entre todas las propuestas del informe me gustaría destacar la que pide el apoyo a la vida independiente de las personas, la igualdad de oportunidades y el acceso en pie de igualdad a la sociedad digital. Es necesario que el Consejo termine de una vez por todas con el bloqueo de la Directiva Anti-discriminación y del Tratado de Marrakech.

 
  
MPphoto
 
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου (GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας είχε ως σκοπό να διασφαλίσει την συμπερίληψη της άποψης του Κοινοβουλίου στην έκθεση της Επιτροπής, η οποία πρόκειται να δημοσιευτεί τον Σεπτέμβριο. Η έκθεση περιλαμβάνει αρκετά θετικά στοιχεία, δίνει έμφαση στα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρία και στην αναγνώριση του ρόλου που η οικονομική κρίση είχε σχετικά με την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών για άτομα με ειδικές ανάγκες. Για αυτό και υπερψηφίσαμε την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Hayes (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this report as I believe the ratification of the treaty has the potential to benefit all EU citizens.

 
  
MPphoto
 
 

  Филиз Хюсменова (ALDE), в писмена форма. ‒ Уважаеми г-н Председател, подкрепям доклада относно прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, тъй като смятам, че е от първостепенно значение с разработваните от нас политики да направим всичко възможно, за да осигурим равното третиране, независимостта и достойното съществуване на всички граждани на ЕС. Това се отнася с още по-голяма сила за хората с увреждания, които за съжаление продължават да са изправени пред сериозни пречки за упражняването на правата и свободите си.

Пълното приобщаване на хората с увреждания е от значение за обществото като цяло. Ето защо приветствам заключенията и препоръките на Комитета на ООН за правата на хората с увреждания. Подкрепям необходимостта от извършване на цялостен и хоризонтален преглед на законодателството на Европейския съюз и програмите за финансиране, интегрирането на свързаните с уврежданията въпроси във всички законодателни политики и стратегии на ЕС.

Необходимо в също така осигуряването на постоянен структуриран диалог с представляващи хората с увреждания организации и въвеждане на изисквания за иновативни решения за осигуряване на достъпни обществени услуги.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), in writing. ‒ I voted for this report. It is terrible that persons with disabilities are sometimes isolated from society and denied their human rights. It is imperative that all persons should benefit from human rights and fundamental freedoms.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasao sam za Izvješće o provedbi Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom uz poseban osvrt na zaključne napomene Odbora UN-a za prava osoba s invaliditetom jer ću uvijek podržavati i naglašavati da sve osobe s invaliditetom imaju pravo živjeti u društvu u kojem imaju jednake mogućnosti kao i ostali kako bi se omogućila njihova potpuna uključenost i sudjelovanje u društvu. Procjenjuje da oko 80 milijuna osoba u Europskoj uniji živi s invaliditetom, a od toga približno 46 milijuna čine žene i djevojčice, što predstavlja oko 16 % ukupnog ženskog stanovništva EU-a.

Slažem se s Izvješćem i smatram da institucije EU-a i države članice u svoje politike, programe i strategije u području rodne jednakosti trebaju uvrstiti perspektivu žena i djevojčica s invaliditetom, a rodnu perspektivu u strategije u području invaliditeta.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport vise à réduire les inégalités entre les personnes handicapées et les autres citoyens au travers de la lutte contre les discriminations et par leur intégration dans tous les domaines de la société. Il va plus loin en évoquant la question du bien-être social des personnes handicapées.

Cette logique d’intégration systématique dans un milieu normal trouve ses limites face aux contraintes de la réalité: en milieu scolaire, ce sont les parents handicapés eux-mêmes qui soutiennent que certains handicaps sont mieux pris en charge dans un milieu spécialisé. Dans les milieux professionnels, la notion mal définie d’aménagement "raisonnable" peut être contre-productive. De plus, le rapport, largement amendé en commission, aboutit à une forme de discrimination positive. Enfin, le rapport préconise des mesures d’exceptions (dérogation aux mesures d’austérité en matière de santé).

Si je suis évidemment favorable à une intégration adéquate des personnes porteuses de handicap dans la société et à une amélioration de leur bien-être, je me suis opposé à la stratégie de mise en œuvre proposée à la Commission dans ce rapport d’initiative ainsi qu’à l’approche même du handicap qui en est faite.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur du rapport de ma collègue Helga Stevens sur l'application de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Cette convention souligne que les personnes touchées par un handicap doivent jouir du droit à l'égalité et à la non-discrimination à plusieurs niveaux, comme dans le mariage et la famille, la santé, l’éducation et l’information, et la protection contre tout abus et exploitation. Ces droits doivent être soutenus par de solides législations dans les États membres.

Ce rapport a été adopté à la majorité, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce rapport sur l’application de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, et notamment les observations finales du Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies chargé de l’examen de la mise en œuvre de ladite convention.

En effet, l’UE a adhéré à la convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) en décembre 2010. Tous les 28 États membres ont signé la convention et 26 l'ont ratifiée. Avec la ratification, l'UE est maintenant soumise à l'examen par le Comité des droits des personnes handicapées et est tenue de produire un premier rapport sur l'état de mise en œuvre de la convention.

 
  
MPphoto
 
 

  Εύα Καϊλή (S&D), γραπτώς. ‒ Στήριξα την έκθεση της συναδέλφου Stevens. Η ΕΕ ήταν ο πρώτος οργανισμός περιφερειακής ολοκλήρωσης που προσχώρησε στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία τον Δεκέμβριο του 2010. Με την επικύρωση αυτή, η ΕΕ υπόκειται πλέον στον έλεγχο της «Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία» (εφεξής «Επιτροπή CRPD»).

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. ‒ Der Bericht verlangt nach einer besseren Umsetzung des VN-Übereinkommens für den Schutz der Rechte von Personen mit Behinderungen. Auch wenn das VN-Übereinkommen absolut unterstützenswert ist, enthalte ich mich zu diesem Bericht, da die Situation der Integration von Menschen mit besonderen Bedürfnissen in den einzelnen Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich gehandhabt wird, sodass eine Harmonisierung meines Erachtens nicht zielführend ist.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report as Labour MEPs are committed to defending, promoting and reinforcing the human rights of all persons with disabilities.

 
  
MPphoto
 
 

  Jaromír Kohlíček (GUE/NGL), písemně. ‒ V EU žije podle odhadů 80 milionů osob se zdravotním postižením. Z toho 46 milionů tvoří ženy. Listina základních práv a svobod EU výslovně zakazuje ve článcích 21 a 26 diskriminaci na základě zdravotního postižení a stanoví rovnou účast osob se zdravotním postižením na životě společnosti. EU ratifikovalo Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením a orgán OSN proto monitoroval, jakým způsobem EU plní své povinnosti v této oblasti. U osob se zdravotním postižením stále přetrvávají problémy s přístupem na trh práce. Rozdíl v zaměstnanosti proti osobám, které nejsou zdravotně postižené, je 22 %, u žen jde o 21 %. To výrazně ztěžuje snahu žít aktivní, nezávislý život. Bylo konstatováno, že EU nevedla formální konzultace s organizacemi zastupujícími osoby se zdravotním postižením v roce 2015 při sestavování zprávy o pokroku. Žádá proto organizace zastupující tyto osoby, aby se aktivně zúčastnily příštích přezkumů. EU je vyzývána k ratifikaci opčního protokolu k Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením. Komise je vyzývána, aby při hodnocení sociální situace ve členských státech vzala v potaz sdílený závazek EU k vybudování bezbariérové Evropy. Požadavků na bezbariérovost ve všech oblastech je ve zprávě mnoho, jde o dopravu, politická práva i tísňová volání. Nebude jednoduché zpracovat alespoň harmonogram uvedení všech požadavků do života EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Stelios Kouloglou (GUE/NGL), in writing. ‒ The present report deals with the protection and monitoring of the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, to which the EU acceded in December 2010. By its progressive approach, the report aims to strengthen Parliament’s position in this matter and to concentrate on burning subjects, mainly the protection of women, children and older persons with disabilities, including those with intellectual and psychosocial disabilities, within the context of an economic crisis. Hence, I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – Nel dicembre 2010 l'UE ha aderito alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD). Questo trattato è stato adottato da tutti gli Stati membri ed è il primo nel suo genere riguardante la protezione dei diritti umani a livello internazionale. Tuttavia, il protocollo opzionale non è ancora stato ratificato e la relazione chiede quindi che ne venga preso atto. Ratificando la CRPD, l'UE sarà soggetta allo scrutinio del comitato CRPD, il quale inviterà l'UE a produrre una relazione iniziale sullo stato dell'esecuzione e a presentare aggiornamenti periodici sulla convenzione. Gli Stati membri dovranno quindi attuare la convenzione sia a livello regionale che nazionale, dimostrando una continua promozione dei diritti rivendicati dalla CRPD. Per tali ragioni accolgo con favore la relazione sull'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con particolare riferimento alle osservazioni conclusive del comitato CRPD delle Nazioni Unite.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Lebreton (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre ce rapport car c’est un fourre-tout droit de l’hommiste qui ne se contente hélas pas de se consacrer à son noble sujet principal: l’amélioration de la situation des personnes handicapées.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (ENF), par écrit. ‒ Je me suis abstenue sur le rapport sur l’application de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées.

Si je suis évidemment favorable à une intégration adéquate des personnes porteuses de handicap dans la société et à une amélioration de leur bien-être, si je suis favorable à la mise en œuvre d’une convention déjà signée, dans le respect du droit international, je m’oppose en revanche à la stratégie de mise en œuvre proposée à la Commission dans ce rapport européiste.

Le paragraphe 116 propose par exemple la création d’un socle de protection sociale européen, alors que la sécurité sociale est une compétence exclusive des États membres. Je me pose également des questions sur le paragraphe 58 qui souligne "la nécessité d'intégrer les questions de handicap dans les politiques de l'UE en matière de migration et de réfugiés ".

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Loiseau (ENF), par écrit. ‒ Le fond du rapport tend à appliquer dans le droit européen la convention de l’ONU en question (CNUDPH), pour réduire les inégalités entre les personnes handicapées et les autres citoyens, en passant par la lutte contre les discriminations.

Cependant, le texte détourne le sujet en introduisant de nouvelles thématiques telles que les migrants, l’égalité des genres et la libre circulation. Il demeure vague sur la définition du handicap, pourtant le cœur du sujet, et défend un certain nombre de positions contestables comme l’incapacité des États membres à gérer la problématique du handicap.

Je condamne l’approche qui en est faite dans ce rapport et la présomption de la Commission à vouloir mettre en œuvre un texte de l’ONU. J’ai voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Javi López (S&D), por escrito. ‒ La Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad es el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI y el primero que suscribe la Unión en su conjunto.

Hoy hemos votado la respuesta del Parlamento a las Conclusiones del Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad, así como los pasos que creemos que se deben llevar a cabo para implementarla. Y en este informe tanto el contenido como las formas son importantes, porque las organizaciones de personas con discapacidad han estado involucradas en todo el proceso.

La participación en el mercado laboral de las personas con discapacidad está en el 58,5 %, frente al 80,5 %, de las personas sin discapacidad. Y estas cifras son todavía peores en el caso de las mujeres, con un 44 %. Por tanto, de entre todas las propuestas del informe me gustaría destacar la que pide el apoyo a la vida independiente de las personas, la igualdad de oportunidades y el acceso en pie de igualdad a la sociedad digital. Es necesario que el Consejo termine de una vez por todas con el bloqueo de la Directiva Anti-discriminación y del Tratado de Marrakech.

 
  
MPphoto
 
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D), por escrito. ‒ La Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad es el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI y el primero que suscribe la Unión en su conjunto.

Hoy hemos votado la respuesta del Parlamento a las Conclusiones del Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad, así como los pasos que creemos que se deben llevar a cabo para implementarla. Y en este informe tanto el contenido como las formas son importantes, porque las organizaciones de personas con discapacidad han estado involucradas en todo el proceso.

La participación en el mercado laboral de las personas con discapacidad está en el 58,5 %, frente al 80,5 %, de las personas sin discapacidad. Y estas cifras son todavía peores en el caso de las mujeres, con un 44 %. Por tanto, de entre todas las propuestas del informe me gustaría destacar la que pide el apoyo a la vida independiente de las personas, la igualdad de oportunidades y el acceso en pie de igualdad a la sociedad digital. Es necesario que el Consejo termine de una vez por todas con el bloqueo de la Directiva Anti-discriminación y del Tratado de Marrakech.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. ‒ El Convenio de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es uno de los convenios más importantes en materia de derechos humanos y el primero firmado por la Unión Europea en su conjunto. Para su aplicación, este informe demanda que se implemente la legislación en materia de accesibilidad, que los programas y proyectos financiados por la Unión cumplan con esta Convención, y que se establezca un diálogo estructurado con las organizaciones representantes de las personas con discapacidad. Para nosotros estos derechos son fundamentales para lograr una sociedad justa con igualdad para las personas con discapacidad, por lo que hemos votado a favor del texto.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this report on the implementation of the Convention in the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Mach (EFDD), písemně. ‒ Zdržel jsem se. Souhlasím, že lidé se zdravotním postižením to mají těžké, ale konstatování tohoto faktu formou usnesení Evropského parlamentu jejich situaci nezlepší. Sociální politika je navíc věcí členských států.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrejs Mamikins (S&D), in writing. ‒ The report stated that that the UN CRPD Committee’s concluding observations on the EU’s implementation of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), published in 2015, represent an important sign of the EU’s commitment to equality and respect for human rights and offer guidance for legislative and policy actions across the EU’s sphere of competence. I support full implementation at EU level and sufficient resources to be allocated for this.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne. – Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím je súčasťou právneho poriadku EÚ. Je záväzný pre EÚ a všetky jej členské štáty. Jeho dôsledná implementácia a aplikácia si však vyžaduje aktívnejšiu činnosť zo strany orgánov EÚ. Všetky členské štáty musia dôsledne plniť záväzky dohovoru a prijímať stratégie, ktoré čo najviac vytvoria náležité a vhodné podmienky a prostredie na aktívne zapojenia zdravotne postihnutých osôb do všetkých sfér pracovného, sociálno-ekonomického, spoločenského a politického života. K tomu je potrebné, aby Komisia a členské štáty v maximálnej miere využívali komunikáciu s dotknutými organizáciami, ktoré zastupujú zdravotne postihnuté osoby, a aby v úzkej spolupráci zabezpečili pravidelné vypracovanie a predkladanie správ o plnení záväzkov z dohovoru.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς (ECR), γραπτώς. ‒ Ψηφίζω υπέρ της έκθεσης σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, ιδίως όσον αφορά τις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία για τους λόγους που ανέφερα αναλυτικά στην ομιλία μου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο στις 7/7/2016, καθώς και διότι η εν λόγω έκθεση είναι πλήρης και τεκμηριωμένη.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre ce texte.

Si l’objet de ce texte est tout à fait positif puisqu’il vise à réduire les inégalités et discriminations que subissent les personnes handicapées, tout en améliorant leur bien-être social, nous nous opposons en revanche aux autres thèmes traités, tels l’inclusion des migrants, l’égalité des genres ou encore la libre circulation.

Par ailleurs, la notion de handicap n’est pas suffisamment précise, ce qui entraîne une incompréhension sur le traitement adéquat à apporter. Cette définition rejette la conception objective du handicap, venant ainsi marquer une contradiction avec la loi française (article L 114 du Code de l'action sociale et des familles).

Nous désapprouvons la vision très critique du texte vis-à-vis des États membres, mettant en doute leur volonté/capacité à améliorer la situation des personnes ayant un handicap, ainsi que l’immixtion supplémentaire dans les prérogatives sociales étatiques (notamment le recueil de statistiques) ou encore la soumission aux Nations unies par le contrôle effectué par le comité des droits des personnes handicapées.

Le texte souhaite développer l’intégration systématique dans un milieu normal sans prendre en compte certains éléments concrets. Nous condamnons également la discrimination positive qui se dégage parfois de ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), písemně. ‒ Dnes jsme hlasovali o zprávě, která se zabývá velice důležitým tématem, a tím je ochrana práv osob se zdravotním postižením. Je jasné, že rozhodující úlohu pro pomoc osobám se zdravotním postižením sehrává stát. Ze statistik vyplývá, že bez sociálních dávek ze strany státu by více než 68,5 % osob se zdravotním postižením žilo v chudobě. Chudobou a sociálním vyloučením jsou přitom více ohroženy ženy, a to v důsledku vícenásobné diskriminace, ať již fyzické, psychické či sexuální. Ve zprávě vyzýváme Komisi, aby zvážila vytvoření rámce na úrovni EU, který by zajistil účinné uplatňování práv osob se zdravotním postižením, podporoval jejich samostatnost, zajišťoval přístupnost a možnost pracovního uplatnění a odstranění všech forem diskriminace. Zprávu jsem při hlasování podpořil.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), per iscritto. ‒ Oggi, esistono ancora barriere che rendono più difficile la vita alle persone con disabilità. Dobbiamo rimuovere gli ostacoli e creare una società inclusiva, libera da tutte le discriminazioni. Credo che questo ridurrà la povertà e migliorerà la crescita della qualità della vita per le persone con disabilità e per tutti coloro che possono prendersi cura di loro.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (ENF), schriftlich. ‒ Unterstützenswert finde ich, dass die Sparmaßnahmen im Bereich der Behindertenpolitik zu vermeiden sind. Jedoch wird dieser Bericht für Gender Mainstreaming und Migrationspolitik missbraucht. Daher hab ich mich enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ L'Union européenne a adhéré à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées en décembre 2010.

Ce rapport a pour objet d'évaluer les progrès de l'Union en la matière. Il est fondé sur le principe qu'il n'existe pas de hiérarchie des droits de l'homme. Ainsi, la discrimination fondée sur le handicap doit être traitée de la même manière que la discrimination fondée sur d'autres motifs, y compris la discrimination multiple. Cette approche importe particulièrement pour les femmes et les enfants souffrant d'un handicap, pour les personnes âgées ou pour les personnes présentant des handicaps intellectuels et psychosociaux.

Le document invite la Commission et les États membres à prendre les mesures nécessaires pour intégrer le handicap dans toutes les lois, politiques et stratégies de l'Union. Je vote pour ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Mélin (ENF), par écrit. ‒ Je suis évidemment favorable à une intégration adéquate des personnes porteuses de handicap dans la société et à une amélioration de leur bien-être. Si nous ne pouvons pas nous opposer à la mise en œuvre d’une convention déjà signée, dans le respect du droit international, je m’oppose en revanche fermement à la stratégie de mise en œuvre proposée dans ce rapport d’initiative ainsi qu’à l’approche même du handicap qui en est faite.

C’est pourquoi j’ai voté contre ce rapport, sa vision dogmatique et sa conception subjective du handicap. In fine, ce texte ne sert pas réellement les personnes porteuses de handicap.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this report as a matter of human rights and equal protections. Persons with disabilities have a right to inclusion in society in both labour and social environments, and this report implements these rights, as well as highlighting the rights of persons with disabilities to advocacy of their own well-being.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), schriftelijk. – Naar schatting 80 miljoen mensen in de Unie hebben in mindere of meerdere mate te kampen met een handicap, waaronder ruim méér dan de helft vrouwen. Door toe te treden tot het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap heeft de EU er zich toe verbonden op regelmatige basis verslag uit te brengen over de vooruitgang die ze boekt in het streven naar de volledige integratie van gehandicapten in onze samenleving.

In het verslag van het Parlement wordt opgesomd met welke vormen van discriminatie mensen met een handicap nog altijd worden geconfronteerd. Tevens worden aanbevelingen geformuleerd om een betere integratie van gehandicapten te faciliteren. Mensen met een handicap horen dezelfde rechten te hebben als alle andere burgers. Daarom is het evident dat er méér inspanningen worden geleverd om een aangepast en inclusief onderwijs te garanderen, het vrije verkeer in Europa ook consequent te waarborgen voor mensen met een handicap, de uitvoering van de EU-wetgeving over de directe toegang tot informatie en communicatie voor personen met een handicap te versterken en ervoor te zorgen dat elektronische en mobiele gezondheidsdiensten overal in Europa eenvoudig te gebruiken zijn.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne. – Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím bol prvou medzinárodnou zmluvou, ktorú Európska únia ratifikovala ako celok, a podlieha tak kontrole Výboru pre práva osôb so zdravotným postihnutím. Dohovor sa vzťahuje na rozsiahlu oblasť práv a siaha do všetkých oblastí života, pričom niektoré nepatria do právomocí Únie. Preto sa od členských štátov požaduje, aby rovnako vykonávali dohovor na všetkých úrovniach vrátane regionálnej a celoštátnej. Výbor posúdil Úniu v rámci zrýchleného konania a zhrnul vo svojich odporúčaniach, že vyhlásenie si vyžaduje pravidelnú aktualizáciu. Osobitná pozornosť by sa mala venovať samotným inštitúciám Únie, ktoré majú byť vzorom vykonávania dohovoru. Domnievam sa, že neexistuje hierarchia ľudských práv a k diskriminácii na základe zdravotného postihnutia treba pristupovať rovnakým spôsobom ako k diskriminácii z iných dôvodov vrátane diskriminácie z viacerých dôvodov. To je dôležité predovšetkým v prípade žien a detí so zdravotným postihnutím, starších ľudí a jednotlivcov, ktorí potrebujú komplexnú podporu vrátane osôb s mentálnou retardáciou a psychosociálnymi poruchami. Vzhľadom na uvedené súhlasím s predloženým návrhom.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the report, which calls for the human rights of all persons with disabilities to be promoted, defended and reinforced. Persons with disabilities are often excluded from the mainstream of society and denied their human rights. It is essential to make sure that all persons with all types of disabilities enjoy all human rights and fundamental freedoms.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ Az EU 2010 decemberében az első regionális integrációs szervezetként csatlakozott a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményhez (CRPD). A CRPD egyike azon emberi jogokkal foglalkozó szerződéseknek, amelyek a legtöbb részes állammal és aláíróval rendelkeznek. Az egyezményt mind a 28 EU-tagállam aláírta, Finnországot és Írországot kivéve 25 tagállam megerősítette, Hollandia pedig közel áll az egyezményhez való csatlakozáshoz. Az egyezményhez való csatlakozást követően az EU-nak, a többi részes államhoz hasonlóan, bevezető jelentést kellett készítenie az egyezmény végrehajtásáról.

Ezt a Bizottság 2014 júniusában nyújtotta be, amire a CRPD-bizottság 2015 májusában reagált. Az erre adott válaszában a Bizottság nagyrészt figyelembe vette a Parlament 2015 májusában elfogadott ajánlását. A CRPD-bizottság ezzel kapcsolatos kérdéseire az EU 2016 szeptemberéig köteles választ adni. Az EP ezért úgy határozott, hogy saját kezdeményezésű jelentést készít annak érdekében, hogy véleménye szerepeljen a Bizottság által benyújtandó válaszban. A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság által benyújtott jelentést megszavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Monot (ENF), par écrit. ‒ Bien que nous soyons favorables à une meilleure intégration des personnes porteuses de handicap et à une amélioration de leur bien-être, nous nous opposons à ce texte et à l’approche qui y est présentée pour ce sujet.

Tout d’abord, le rapport prône encore plus de soumission des États membres à l’UE et bafoue leurs souverainetés. L’UE se comporte comme un État, s’arroge des prérogatives sociales étatiques, et le rapport va même jusqu’à présenter la Commission comme étant la seule solution à la résolution de la problématique du handicap.

De plus, il profite du thème des personnes handicapées pour parler d’autres sujets comme l’intégration des migrants, l’égalité des genres ou encore la libre circulation.

Mais surtout, il ne définit pas la notion de handicap qui semble ne reposer que sur une conception subjective, ce qui est en opposition avec la définition donnée par la loi française.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ Em 2010, a União Europeia aderiu à Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que entrou em vigor no ordenamento jurídico da União em 21 de Janeiro de 2011.

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com deficiência abrange um vasto conjunto de direitos que correspondem a diversas esferas do quotidiano da pessoas com deficiência, sendo que a aplicação concreta da proteção de alguns direitos fica fora das competências da União, pelo que cabe igualmente aos Estados-Membros zelar pela sua correta aplicação.

Da adesão à referida convenção resulta a obrigatoriedade de apresentação de relatórios periódicos, de quatro em quatro anos, sobre a respetiva aplicação.

Neste sentido, voto a favor do presente relatório, uma vez que considero importante avaliar o “estado de arte” da aplicação da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, por forma a identificar as potenciais lacunas e apresentar soluções para garantir a proteção dos direitos das pessoas portadoras de deficiência.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (ENF), par écrit. ‒ Si nous sommes évidemment favorables à une intégration adéquate des personnes porteuses de handicap dans la société et à une amélioration de leur bien-être, si nous ne pouvons pas nous opposer à la mise en œuvre d’une convention déjà signée, dans le respect du droit international, nous nous opposons en revanche fermement à la stratégie de mise en œuvre proposée à la Commission dans ce rapport d’initiative ainsi qu’à l’approche même du handicap qui est proposée. Je me suis donc abstenue sur ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (S&D), in writing. ‒ The Labour Party has long championed the rights of those living with disabilities at every level of government. In the UK, there are an estimated 11 million people with a limiting long-term illness, impairment or disability, with the most commonly reported impairments being those that affect mobility, lifting or carrying. Mainstream society often excludes people with disabilities and they are effectively denied their human rights. Labour MEPs are committed to defending, promoting and reinforcing the human rights of all persons with disabilities. I voted in favour of this report as I believe that all people living with a disability must enjoy all human rights that they are afforded.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce rapport relatif à l’application de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, à laquelle l’Union européenne a adhéré en décembre 2010, et qui a été rédigée en lien avec les personnes handicapées et les associations qui les représentent. Ce rapport vise notamment à une meilleure intégration des personnes handicapées sur le marché du travail et à une amélioration de l’accessibilité, en particulier à l’intérieur des institutions européennes.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessia Maria Mosca (S&D), per iscritto. ‒ In conformità con la decisione del Consiglio, del 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e considerando che, in quanto cittadini a pieno titolo, tutte le persone con disabilità hanno pari diritti, tra cui quelli inalienabili alla dignità, alla parità di trattamento, a una vita indipendente, all'autonomia, al sostegno da parte dei sistemi pubblici e alla piena partecipazione alla società, accolgo con favore la relazione sull'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD). La piena inclusione delle persone con disabilità rappresenta, infatti, non solo un diritto e un meritato beneficio per gli interessati, ma anche una risorsa per la società nel suo insieme, che può giovarsi del valore e delle diverse competenze di queste persone. La CRPD copre una vasta gamma di diritti, riguardanti tutti i settori della vita, alcuni dei quali esulano dalla competenza dell'UE. Gli Stati membri, pertanto, sono tenuti ad applicare la convenzione a tutti i livelli, compresi quello regionale e nazionale. È dunque necessario realizzare una cooperazione politica rafforzata, che preveda le risorse umane e finanziarie per garantire il rispetto degli obblighi e l'attuazione delle raccomandazioni della CRPD.

 
  
MPphoto
 
 

  József Nagy (PPE), írásban. ‒ Az Európai Unióban becslések szerint 80 millió ember él valamilyen fogyatékossággal, akiket megilletnek az egyenlő jogok és az egyenlő bánásmód. A fogyatékosságon alapuló megkülönböztetést kiemelt módon kell kezelni. Különösen fontos ez a fogyatékossággal élő nők és gyermekek, idősek és az olyan személyek esetében, akik összetett támogatásra szorulnak, ideértve az értelmi és a pszichoszociális fogyatékossággal élőket is. A jelentés megszavazásával ehhez kívántam hozzájárulni.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), in writing. ‒ The Convention on the Rights of Persons with Disabilities elaborates in detail the rights of persons with disabilities and sets out the code of implementation. The EU acceded to the Convention in December 2010. I voted for this report that concentrates on the matters highlighted in its Concluding Observations with a special regard towards women and children with disabilities, older persons and individuals with complex support needs.

 
  
MPphoto
 
 

  Момчил Неков (S&D), в писмена форма. – Подкрепих резолюцията за прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, защото смятам, че ЕС трябва да бъде на висотата на собствените си изисквания в областта на спазването и гарантирането на основни човешки права. В Съюза има близо 80 милиона хора с увреждания, които, в качеството си на равноправни граждани, имат право на равно третиране, независим начин на живот и пълноценно участие в обществото.

Нека припомним, че те нямат еднакъв достъп до образование и обучение, които адекватно да отчитат техните нужди и да им позволят да разгърнат максимално своя потенциал. Правото на приобщаващо качествено образование трябва да бъде гарантирано на всички. Твърдо заставам и зад идеята за включването на специфични за уврежданията показатели в стратегията „Европа 2020“.

„Еразъм+“ например предоставя допълнителна финансова подкрепа за мобилност на студенти с увреждания. Това обаче трябва да залегне във всички аспекти на програмата. Европейската стратегия за младежта също трябва да постави фокус върху потребностите на младите хора с увреждания.

 
  
MPphoto
 
 

  Norica Nicolai (ALDE), in writing. ‒ My support for this report stems from the recognition that protecting the rights of the disabled is an integral part of the EU’s commitment to human rights, particularly as there are approximately 80 million EU citizens with disabilities. The report reflects the results of the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) in the EU. Not only does it welcome the fact that, for the first time, the EU’s fulfilment of its international human rights obligations has been reviewed by a UN treaty body, but it also reflects the consideration that the EU is committed to equality and respect for human rights. I also support the report because it underlines the aspects that could be improved in this regard.

 
  
MPphoto
 
 

  Liadh Ní Riada (GUE/NGL), in writing. – I voted in favour of this report, which incorporated proposals from my Sinn Féin colleague Martina Anderson who authored the associated opinion of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE).

The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) was ratified by the EU in 2010, covering a large range of rights for people with disabilities, ranging from the workplace to transport. Accession means the EU is now scrutinised by the UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities. The CPRD Committee published its concluding observations on the initial report of the EU in August 2015, which require the Commission to respond with a report within a year. The purpose of this own-initiative report is to ensure that Parliament’s views are taken into account in the Commission’s response (due in September).

Among other things, the report calls for the EU to ratify the Optional Protocol to the CRPD, welcomes the proposal for a European Accessibility Act and calls for its swift adoption. It calls on the Commission to review the European Disability Strategy and develop a new EU CPRD strategy; and calls for a review of all EU legislation and funding programmes to ensure full compliance and implementation with the CPRD.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (ENF), schriftlich. ‒ Ich habe mich meiner Stimme enthalten, da es prinzipiell gut ist, Sparmaßnahmen im Bereich der Behindertenpolitik zu vermeiden, es allerdings nicht vertretbar ist, indirekt Gender Mainstreaming und eine erweiterte Migrationspolitik zu unterstützen.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin. Puuetega inimestel on õigus elada ühiskonnas, kus neile on tagatud teistega võrdsed võimalused. Raportis tuuakse esile, et viimased liikmesriigid peavad ÜRO konventsiooni ratifitseerimise lõpule viima ning eeskujuna liikmesriikidele tuleb ELi institutsioonidel rakendada võrdsete võimaluste tavasid kõigile, seal hulgas töölevõttu, personalieeskirju ja üldist ligipääsetavust silmas pidades.

 
  
MPphoto
 
 

  Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE), por escrito. ‒ La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo fueron aprobados el 13 de diciembre de 2006 en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, y quedaron abiertos a la firma el 30 de marzo de 2007. Se obtuvieron 82 firmas de la Convención y 44 del Protocolo Facultativo, así como una ratificación de la Convención. Nunca una convención de las Naciones Unidas había reunido un número tan elevado de signatarios en el día de su apertura a la firma. Además, se trata del primer instrumento amplio de derechos humanos del siglo XXI y la primera convención de derechos humanos que se abre a la firma de las organizaciones regionales de integración.

El informe muestra una señal clara en el compromiso de este Parlamento hacia la plena integración de las personas con discapacidad y puede marcar un antes y un después en el reconocimiento de sus derechos. Nuestro compromiso es claro, pido por ello a los Estados miembros y a la Comisión que no se demoren en su trabajo para la efectividad de los derechos y que adopten un pacto sobre la discapacidad que garantice la integración de los derechos de las personas con discapacidad en todas las iniciativas de la Unión.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFDD), raštu. – Pritariu pateiktam pranešimui.

Nėra žmogaus teisių hierarchijos ir, manau, kad su diskriminacija dėl neįgalumo turi būti kovojama lygiai taip pat kaip su diskriminacija dėl kitų priežasčių. Tai ypač svarbu neįgalioms moterims ir neįgaliems vaikams, vyresnio amžiaus žmonėms ir asmenims, turintiems sudėtingų pagalbos poreikių, įskaitant intelekto ir psichosocialinių sutrikimų turinčius asmenis. Visapusiška neįgaliųjų įtrauktis yra ne tik atitinkamų asmenų teisė ir tai, kas jiems priklauso, bet ir nauda visai visuomenei. Būtent dėl šios priežasties ES institucijos ir valstybės narės turėtų dėti gerokai daugiau pastangų, siekdamos visapusiškai užtikrinti, kad visiems neįgaliems žmonėms, būtų suteikiamos teisės ir teikiamos paslaugos.

Reikia užtikrinti visiems asmenims lygias teises ir nei vienas visuomenės narys negali būti paliktas nuošaly, kadangi teisė kreiptis į teismą yra itin svarbi pagrindinė teisė ir esminis teisinės valstybės principas.

Pažymėtina, jog norint užtikrinti visapusišką neįgaliųjų teisių apsaugą, labai svarbu tokiems asmenims garantuoti pasirinkimo laisvę – kaip jiems gyventi ir kaip geriausiai išnaudoti savo potencialą. Neįgalioms moterims ir vyrams bei jų šeimos nariams reikia teikti specialią paramą, įskaitant vaikų priežiūros pagalbą, kad jie galėtų visapusiškai naudotis motinystės ir tėvystės teisėmis.

 
  
MPphoto
 
 

  Κωνσταντίνος Παπαδάκης (NI), γραπτώς. ‒ Τα ευχολόγια της έκθεσης του Ευρωκοινοβουλίου για την «εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία» δεν μπορούν να κρύψουν ότι η αντιλαϊκή ευρωενωσιακή πολιτική δεν εξαιρεί ούτε τους ανάπηρους. Ακόμα και οι ελαφρύνσεις που ζητούνται για τους ανάπηρους χωρών σε μνημόνιο, όπως στην Ελλάδα, αφορούν μόνο τη βαριά αναπηρία ή ακραία φτώχεια, μοιράζοντας την τελευταία μεταξύ αναπήρων, καθώς οι ήδη ανεπαρκείς παροχές μειώθηκαν 50%. Οι περικοπές σε υγεία – πρόνοια, η αδυναμία τους να πληρώσουν φάρμακα και αναλώσιμα δυσκολεύει ή διακόπτει τη θεραπεία τους. Αναπηρικές συντάξεις, επιδόματα, παροχές περικόπτονται και συνδέονται με περιουσιακά κριτήρια, ενώ και τα ποσοστά αναπηρίας περικόπτονται.

Η ελαστική εργασία πλήττει ιδιαίτερα τους ανάπηρους καθώς η υγεία τους απαιτεί σταθερό περιβάλλον. Πολλοί που εργάζονται σε ιδιωτικοποιημένες πρώην δημόσιες επιχειρήσεις απολύονται. Οι ελλείψεις προσωπικού και υποδομών στη δημόσια ειδική αγωγή οδήγησε 200.000 ανάπηρα παιδιά εκτός εκπαίδευσης. Η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω ψήφισε λευκό στην παραπάνω έκθεση, υπογραμμίζοντας ότι απαιτούνται: Μαζικές προσλήψεις αναπήρων, με πλήρη δικαιώματα. Αποκλειστικά κρατικό, δωρεάν σύστημα υγείας - πρόνοιας - ειδικής αγωγής, χωρίς καμιά επιχειρηματική δράση. Δωρεάν φάρμακα, θεραπείες, πρόληψη, αποκατάσταση χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Δωρεάν ένταξη στην εκπαίδευση. Στήριξη των ανέργων αναπήρων όσο διαρκεί η ανεργία.

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Parker (EFDD), in writing. ‒ UKIP abstained on this non-binding and non-legislative report. The report was regarding the implementation of a UN convention on the rights of persons with disabilities. However the report also called for setting standards of social protection measures at EU level. While of course UKIP supports the rights of disabled people, it should only be for elected national governments, in compliance with international law, to decide social protection policy.

 
  
MPphoto
 
 

  Piernicola Pedicini (EFDD), per iscritto. ‒ La relazione si concentra prevalentemente sulle osservazioni conclusive del comitato CRPD delle Nazione Unite, che ha lo scopo di controllare e monitorare la salvaguardia dei diritti di persone con disabilità.

Io, insieme ad altri parlamentari del mio gruppo, ho proposto degli emendamenti volti a contribuire ad una maggiore salvaguardia delle persone con disabilità in diversi ambiti, tra cui quello dell'istruzione e del lavoro. Ad esempio, ci siamo battuti per una maggiore accessibilità ai programmi d'istruzione e formazione nonché alle iniziative Erasmus+, Garanzia per i giovani ed EURES, oltre a richiedere una base di protezione sociale nell'UE, affinché venga rispettato il diritto a un tenore di vita adeguato e alla protezione sociale delle persone con disabilità.

Per le ragioni sopra citate, il mio voto è favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Alojz Peterle (PPE), pisno. ‒ Glasoval sem v prid poročila, saj se na podlagi izvajanja te konvencije spodbuja, varuje in invalidom zagotavlja polno in enakopravno uživanje vseh človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pomaga spodbujati spoštovanje njihovega prirojenega dostojanstva. Da bi lahko invalidi enako kot drugi polno in učinkovito sodelovali v družbi, je treba storiti korak naprej, kar je lepo zajeto v tem poročilu.

Moje mnenje je zmeraj bilo, da je treba vzpostaviti več razvojnih projektov, ki se osredotočajo predvsem na osebe s posebnimi potrebami. Prav tako se strinjam z vzpostavitvijo mehanizmov za izgradnjo zmogljivosti in izmenjavo dobrih praks med različnimi institucijami, tako znotraj same EU kot tudi med njenimi članicami.

Poročilo kot celoto sem podprl, moje podpore pa niso dobili nekateri predlagani amandmaji, ki se nanašajo na diskriminacijo in finančni del, saj se v tem delu kršijo temeljne pravice invalidov – pravilna poraba sredstev in upoštevanje pravil iz strukturnih skladov je namreč v domeni držav članic.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Istinski tolerantno i uključivo društvo mora se suočiti s činjenicom da su osobe s invaliditetom njegovi dionici koji se još uvijek u brojnim segmentima svakodnevnog života suočavaju s diskriminacijom i nemogućnošću pristupa i ostvarenja svojih osnovnih ljudskih prava, kao što su pravo na obrazovanje, pristup prilagođenom smještaju, pristup zdravstvenim i socijalnim uslugama, osobito prilagođenoj zdravstvenoj njezi te uključivanje na tržište rada, a u velikoj su mjeri i žrtve nasilja, osobito žene i djevojčice.

Smatram da moramo uložiti veće napore kako bi osobe s invaliditetom bile priznate kao jednako vrijedni i važni dionici društva te kako bi im se pružila odgovarajuća zaštita. Samo ako im omogućimo da potpuno i ravnopravno sudjeluju u svim društvenim procesima, možemo otkriti njihov puni potencijal koji može doprinijeti sveukupnom napretku. Budući da se zbog već otežavajuće okolnosti invaliditeta i svih prepreka koje to sa sobom nosi, osobe s invaliditetom suočavaju s mnogim poteškoćama i borbama, moramo djelotvornim i aktivnim koracima u svim državama članicama poboljšati njihove živote u skladu s humanim licem Europe koja uvažava i brine za svakog člana društva.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (ENF), par écrit. ‒ Je suis bien évidemment favorable à une intégration adéquate des personnes porteuses de handicap dans la société et à une amélioration de leur bien-être. Je soutiens également la mise en œuvre d’une convention déjà signée, dans le respect du droit international. Mais je m'oppose à la stratégie de mise en œuvre proposée à la Commission dans ce rapport d’initiative ainsi qu’à l’approche même du handicap qui en est faite.

Par ailleurs, le texte fait la part belle à l'ingérence permanente de l'UE dans un total non-respect de la souveraineté des États membres. Dans ces conditions, je préfère m'abstenir.

 
  
MPphoto
 
 

  Pina Picierno (S&D), per iscritto. ‒ Tutte le persone con disabilità sono titolari, in quanto cittadini, di diritti inalienabili, tra cui quello alla dignità, alla parità di trattamento, a una vita indipendente, all'autonomia e alla piena partecipazione alla società. L'adesione dell'UE alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) è, perciò, significativamente importante, sia da un punto di vista simbolico che pratico. Adesso bisogna garantirne l'applicazione, in modo che tutte le persone con disabilità godano appieno dei diritti umani, in una società inclusiva. Alcune categorie di cittadini disabili, come donne, bambini, anziani e immigrati sono spesso vittime di una doppia discriminazione e, quindi, meritano particolare tutela e attenzione. È fondamentale favorirne la piena partecipazione al mercato del lavoro, perché possano avere una vita dignitosa, indipendente e attiva. Sulle spalle delle donne ricade, di solito, anche il peso dell'assistenza ai familiari disabili, che spesso le costringe a rinunciare alla vita professionale e lavorativa. È fondamentale che l'Unione integri la dimensione della disabilità nelle sue politiche e nei suoi programmi legati al genere e la prospettiva di genere nelle sue strategie in materia di disabilità. Sostengo perciò la risoluzione che esorta le istituzioni europee a realizzare una piena inclusione sociale delle persone disabili.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ Osobe s invaliditetom često su marginalizirane i uskraćuju im se njihova ljudska prava. Nužno je promovirati, braniti i osigurati provedbu ljudskih prava svih osoba s invaliditetom. Ne smijemo dopustiti da se osobama s invaliditetom uskraćuju temeljne slobode.

EU je u prosincu 2010. pristupila Konvenciji UN-a o pravima osoba s invaliditetom kao prva organizacija regionalne integracije. To je bio prvi, i do sada jedini, međunarodni ugovor o ljudskim pravima koji je EU u cijelosti ratificirao. Fakultativni protokol nije potpisan niti ratificiran. EU je nakon ratifikacije pod nadzorom Odbora UN-a za prava osoba s invaliditetom.

Konvencija je jedan od sporazuma o ljudskim pravima s najvećim brojem država stranaka i potpisnica. Konvenciju je potpisalo svih 28 država članica EU-a, a 25 ju je ratificiralo, osim Finske i Irske. U vrijeme sastavljanja ovog izvješća Nizozemska je blizu pristupanju Konvenciji.

Konvencijom je obuhvaćen čitav niz prava koja se tiču svih aspekata života, od kojih neka nisu u nadležnosti EU-a. Stoga države članice trebaju jednako provoditi Konvenciju na svim razinama, uključujući regionalnu i nacionalnu.

Pozdravljam izvješće o provedbi Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom, te se nadam da će Parlament i u buduće raditi na promicanju ljudskih prava.

 
  
MPphoto
 
 

  João Pimenta Lopes (GUE/NGL), por escrito. ‒ A CDPD é o primeiro tratado internacional sobre direitos humanos a ser ratificado pela UE e assinado por todos os Estados-Membros (ainda que só 27 o tenham ratificado). Os seus princípios vão além do combate à discriminação, apontando para o pleno usufruto dos direitos humanos por todas as pessoas que possuem uma deficiência e as suas famílias.

O relatório defende a plena aplicação dos princípios da CDPD, fazendo referências às condições das pessoas com deficiência, nomeadamente em termos de inclusão no sistema educativo, da facilitação das condições para a inserção laboral ou da mobilidade. Refere que as medidas de austeridade e de empobrecimento das populações tiveram consequências muito negativas, tendo retirado direitos e acesso a serviços sociais que são o suporte destas pessoas.

O Comité responsável manifestou preocupação pela forma como as pessoas com deficiência são tratadas em Portugal, em matérias que vão desde a justiça, a saúde, a educação, os transportes ou o acesso a uma vida independente, além de preocupação com a forma como a crise afetou a vida destas pessoas.

Considera-se que, no essencial, o relatório é positivo, razão do voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Poc (S&D), písemně. ‒ Jsem si vědom toho, že právě handicapované osoby jsou často obětí vyčlenění ze společnosti. Děje se tomu, přestože jsou to plnoprávní občané mající právo na stejné příležitosti jako i my ostatní. Podpořil jsem zprávu o provádění úmluvy OSN, jelikož je nepřípustné, aby se až 80 milionů Evropanů potýkalo s nerovným zacházením a byla tak poškozována jejich důstojnost. Považuji za nezbytné, aby byly na evropské, ale i národní úrovni nastoleny konzultace mezi organizacemi, které osoby s postižením zastupují, podniky a tvůrci legislativy. Je nutné přijmout opatření proti všem formám diskriminace, a zejména pak řešit problematiku násilí páchaného na lidech s jakýmkoliv druhem postižením. Vyjádřil jsem svým hlasem podporu iniciativám, jejichž cílem je komunikace s širokou veřejností a ovlivnění vnímání těchto osob. Je neskutečná škoda, že společnost nevyužívá potenciál, který mu tato skupina obyvatel nabízí, a že se handicapovaní občané musí potýkat se znepokojivě vysokou mírou nezaměstnanosti. Hlasoval jsem proto pro lepší využití evropských strukturálních a investičních fondů, které mohou situaci značně napomoci. Dále jsem hlasoval pro začlenění práv osob se zdravotním postižením do ostatních politik a programů, protože jen tak může dojít ke komplexnímu zlepšení života, soběstačnosti a důstojnosti této zranitelné skupiny obyvatel.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE), per iscritto. ‒ L'UE ha aderito alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità nel dicembre 2010, quale prima organizzazione d'integrazione regionale. Si tratta del primo trattato internazionale sui diritti umani che l'UE ha ratificato nel suo complesso, segno tangibile della vocazione globale di questa organizzazione di stati-nazione. Con la ratifica, del protocollo opzionale di questa convenzione, l'UE è ora soggetta al controllo del comitato sui diritti delle persone con disabilità ("comitato CRPD"). Si tratta di un aspetto tecnico che, però, contribuisce a rafforzare l’azione dell’Unione a sostegno delle persone portatrici di disabilità, le quali devono godere di maggiori tutatele e soprattutto devono potersi sentire cittadini europei a pieno titolo. Ho votato a favore della relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté pour ce rapport sur l’application de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, à laquelle l’Union européenne a adhéré en décembre 2010, et particulièrement les observations finales présentées par le comité des droits des personnes handicapées des Nations unies.

 
  
MPphoto
 
 

  Julia Reid (EFDD), in writing. ‒ UKIP abstained on this non-binding and non-legislative report. The report was regarding the implementation of a UN convention on the rights of persons with disabilities. However the report also called for setting standards of social protection measures at EU level. While of course UKIP supports the rights of disabled people, it should only be for elected national governments, in compliance with international law, to decide social protection policy.

 
  
MPphoto
 
 

  Liliana Rodrigues (S&D), por escrito. ‒ A União Europeia aderiu à Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) em dezembro de 2010. Foi de facto o primeiro tratado internacional em matéria de direitos humanos que a UE ratificou na íntegra.

A CDPD tem o número mais elevado de países signatários quando comparada com todos os outros tratados em matéria de direitos humanos. Todos os 28 Estados-Membros da UE são signatários da Convenção e 25 deles já a ratificaram.

Isto mostra bem que não pode existir uma hierarquia de direitos humanos e que a discriminação em razão da deficiência merece o mesmo tipo de resposta que tem a discriminação por qualquer outro motivo. Isto é ainda mais pertinente quando falamos de mulheres e crianças com deficiência, idosos e pessoas com complexas necessidades de apoio, incluindo as pessoas com deficiência intelectual e psicossocial.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ La Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad es el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI y el primero que suscribe la Unión en su conjunto.

Hoy hemos votado la respuesta del Parlamento a las Conclusiones del Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad, así como los pasos que creemos que se deben llevar a cabo para implementarla. Y en este informe tanto el contenido como las formas son importantes, porque las organizaciones de personas con discapacidad han estado involucradas en todo el proceso.

La participación en el mercado laboral de las personas con discapacidad está en el 58,5 %, frente al 80,5 %, de las personas sin discapacidad. Y estas cifras son todavía peores en el caso de las mujeres, con un 44 %. Por tanto, de entre todas las propuestas del informe me gustaría destacar la que pide el apoyo a la vida independiente de las personas, la igualdad de oportunidades y el acceso en pie de igualdad a la sociedad digital. Es necesario que el Consejo termine de una vez por todas con el bloqueo de la Directiva Anti-discriminación y del Tratado de Marrakech.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ Ce rapport avait pour objectif d'évaluer l'application de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. L'intégration des personnes handicapées est un enjeu important et l'Union doit tout mettre en œuvre pour que celle-ci soit une réussite.

Pour ce faire, je plaide pour que l'Union européenne mette en œuvre de manière intégrale les recommandations du comité des droits des personnes handicapées et alloue des moyens suffisants à cet effet.

Ce rapport contient également une série de recommandations faites à l'adresse de la Commission européenne mais aussi des États membres. Étant en phase avec ces recommandations, j'ai voté en faveur de ce rapport et je demande à la Commission et aux États membres d'assurer le suivi nécessaire. Il s'agit là d'une question de respect envers les personnes souffrant d'un handicap.

 
  
MPphoto
 
 

  Bronis Ropė (Verts/ALE), raštu. ‒ Balsavau dėl šio pranešimo, nes juo pritariama Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimui. Akivaizdu, kad nepaisant nemenkų pastangų iki šiol neįgalieji vis dar patiria diskriminaciją ir atskirtį. Tekste akcentuojamos judumo, teisės dalyvauti teisme, sąlygų neįgalių moterų savarankiškumui užtikrinti sukūrimo, prieinamumo prie komunikacijos priemonių ir eilė kitų problemų ir iššūkių.

Parlamento nuomone, norint realiai gerinti neįgaliųjų padėtį, reikia platesnio požiūrio. Būtina ne tik galvoti apie konkrečias priemones, tačiau priimant teisės aktus iš anksto galvoti, kokį poveikį jie darys neįgaliesiems. Būtina numatyti finansavimą neįgaliųjų organizacijų plėtrai ir paslaugų užtikrinimui, kurios leistų neįgaliesiems gyventi visavertį gyvenimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ A União Europeia (UE) aderiu à Convenção das Nações Unidas sobre os direitos das pessoas com deficiência (CDPD) em 2010, tendo este sido o primeiro Tratado internacional relativo a Direitos Humanos ratificado pela UE, assinado por todos os Estados-Membros e ratificado por 27.

E a importância da implementação da CDPD constata-se, pois existe um elevado número de cidadãos portadores de deficiência a viver na UE, como descrito no relatório: cerca de 80 milhões de pessoas, entre as quais 46 milhões de mulheres e raparigas, que representam 16 % da nossa população feminina total.

E são estes números, que se repetem à escala global, que a tornam na Convenção com o número mais elevado de países signatários, quando comparada com outros Tratados em matéria de direitos humanos.

Apesar de esta Convenção abranger uma enorme variedade de direitos, alguns não se incluem na esfera de competências da UE, pelo que os Estados-Membros deverão aplicá-la uniformemente nos seus territórios.

Por concordar com a posição da relatora de que não existe uma hierarquia de direitos humanos, assim como pelo facto de a discriminação em razão da deficiência merecer o mesmo tipo de resposta como a discriminação gerada por qualquer outro motivo, votei a favor deste relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce rapport sur l'application de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, notamment les observations finales du comité des droits des personnes handicapées des Nations unies.

En effet, l'insertion des personnes handicapées dans la société n'est pas seulement un enjeu pour le développement, mais contribue au respect des droits de l'homme.

Les observations finales du comité des droits des personnes handicapées des Nations unies concernant la mise en œuvre par l'Union de la convention relative aux droits des personnes handicapées publiées en 2015, constituent un signal fort de l'engagement de l'Union en faveur de l'égalité et du respect des droits de l'homme et fournissent des orientations pour les actions législatives et politiques de l'Union.

Si les recommandations du comité des droits des personnes handicapées doivent être saluées, ces dernières doivent être intégralement mises en œuvre au niveau de l’Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Massimiliano Salini (PPE), per iscritto. ‒ Ho dato il mio voto a favore della relazione Stevens sull'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Questa convenzione rappresenta una tappa importante in quanto si tratta del primo e finora unico trattato internazionale sui diritti umani che l'UE abbia ratificato nel suo complesso. La relazione, per la quale ho votato a favore, è un testo molto tecnico che permette l'attuazione delle decisioni contenute nella convenzione. Tengo a sottolineare il fatto che alcuni diritti della CPRD cadono al di fuori delle competenze dell'UE; gli Stati membri sono perciò tenuti ad attuare la convenzione a tutti i livelli.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe porque tiene un enfoque progresista y positivo con respecto a las personas con discapacidad, incluyendo el enfoque de género y derechos de las niñas con discapacidad y un reconocimiento del papel que la crisis económica ha tenido sobre una devaluación en la prestación de servicios de calidad para las personas con discapacidad.

El objetivo de este informe de iniciativa es dar respuesta a la lista de recomendaciones del Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, asegurándose de que las opiniones del Parlamento Europeo están consideradas en el informe de la Comisión Europea (que deberá presentarse en septiembre).

Entre otras cosas, el informe invita a la Unión a ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención, se congratula de la propuesta de Ley europea de accesibilidad y pide su rápida adopción, pide a la Comisión que revise la Estrategia Europea de Discapacidad y desarrolle una nueva estrategia de la Unión sobre la CDPD y una revisión de la legislación para garantizar el pleno cumplimiento y la aplicación de la CDPD.

 
  
MPphoto
 
 

  Christel Schaldemose (S&D), skriftlig. ‒ Jeg går ind for, at EU skal sørge for at efterleve de forpligtelser, som Unionen blev pålagt, da den i 2010 indgik FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap. Det er vigtigt, at vi fuldt ud anerkender og understøtter de særlige behov, som handicappede har. På den måde sikrer vi, at denne gruppe medborgere kan opretholde en tilværelse uden unødige begrænsninger og med en høj grad af selvrealisering. Derfor har jeg stemt for egen-initiativ-betænkningen. Det er dog op til medlemsstaterne at afgøre, hvilken form for socialt sikkerhedsnet, der skal udrulles i de enkelte lande, samt at administrere dette. Derfor har jeg undladt at stemme for forslaget om, at EU skal introducere minimusstandarder for socialpolitik rettet mod personer med handicap. Det er og skal forblive national kompetence.

 
  
MPphoto
 
 

  Sven Schulze (PPE), schriftlich. ‒ Ich habe für den Bericht über die Umsetzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen unter besonderer Berücksichtigung der abschließenden Bemerkungen des Ausschusses der Vereinten Nationen zum Schutz der Rechte von Menschen mit Behinderungen gestimmt. Der Bericht zeigt auf, welche Fortschritte für Menschen mit Behinderungen gemacht wurden und inwieweit das Abkommen umgesetzt wurde. 2010 ist die EU dem Abkommen für die Rechte von Menschen mit Behinderungen der VN beigetreten.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ El Convenio de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es uno de los convenios más importantes en materia de derechos humanos y el primero firmado por la Unión Europea en su conjunto. Para su aplicación, este informe demanda que se implemente la legislación en materia de accesibilidad, que los programas y proyectos financiados por la Unión cumplan con esta Convención, y que se establezca un diálogo estructurado con las organizaciones representantes de las personas con discapacidad. Para nosotros estos derechos son fundamentales para lograr una sociedad justa con igualdad para las personas con discapacidad, por lo que hemos votado a favor del texto.

 
  
MPphoto
 
 

  Remo Sernagiotto (ECR), per iscritto. ‒ Questo testo delinea lo stato d'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, formulando allo stesso tempo raccomandazioni agli Stati membri al fine di garantire una maggiore inclusione delle persone disabili nella società. Ritengo che non esista alcuna gerarchia dei diritti umani e che la discriminazione basata sulla disabilità debba essere combattuta nello stesso modo di quella fondata su altri motivi. Ho deciso quindi di votare a favore perché questa relazione rappresenta una testimonianza importante dell'impegno dell'UE a favore dell'uguaglianza e del rispetto dei diritti dei disabili e offre orientamenti per le future politiche europee.

 
  
MPphoto
 
 

  Ricardo Serrão Santos (S&D), por escrito. ‒ A Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência constituiu um passo importante na garantia destes direitos. A discriminação das pessoas com deficiência é um ato condenável, por isso é recomendável a adoção e o controlo de legislação que promova a igualdade e que condene a discriminação.

Na UE existem aproximadamente 80 milhões de pessoas com deficiência, entre as quais 46 milhões são do sexo feminino, sendo que as mulheres com deficiência são frequentemente vítimas de múltiplas formas de discriminação.

Deve existir um verdadeiro empenho na elaboração de políticas e ações que garantam uma educação sólida que ajude as pessoas portadoras de deficiência a desenvolverem as suas competências, favorecendo uma integração positiva no mercado de trabalho. Um trabalho digno é fundamental para que estas pessoas tenham uma remuneração que lhes permita usufruir de uma vida independente.

Votei a favor, porque considero que a UE deve reforçar as campanhas de sensibilização da comunidade em geral e do mundo empresarial, focando-se nas potencialidades e no contributo para a sociedade de uma integração plena das pessoas com deficiências. Uma participação ativa das pessoas com deficiência na vida económico-social da comunidade é essencial para evitar que sejam marginalizadas.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Seymour (EFDD), in writing. ‒ I abstained on this report as I do not recognise the EU's competence in this area.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ I have voted in favour of this report as my party has at every level of government long championed the rights of those living with disabilities. In the UK, there are an estimated 11 million people with a limiting long-term illness, impairment or disability, the most commonly reported impairments being those that affect mobility, lifting or carrying. Mainstream society often excludes people with disabilities, who are effectively denied their human rights as a result. I and Labour MEPs are committed to defending, promoting and reinforcing the human rights of all persons with disabilities.

 
  
MPphoto
 
 

  Branislav Škripek (ECR), písomne. ‒ Správa sa zaoberala situáciou osôb so zdravotným postihnutím veľmi zoširoka a priniesla mnoho podnetných a konkrétnych návrhov na zabezpečenie ich práv. Bohužiaľ sa však odvolávala na dokumenty, ktoré ohrozujú princíp subsidiarity, na čo tu, na pôde Európskeho parlamentu, s mnohými kolegami opakovane upozorňujeme. Predovšetkým ide o kontroverzný Istanbulský dohovor, ktorý ratifikovala len polovica členských krajín, a tiež o roky zablokovanú antidiskriminačnú smernicu o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania (tzv. ETD). Správa taktiež presadzuje sexuálne a reprodukčné práva pre ženy, ale aj dievčatá so zdravotným postihnutím, a to bez ohľadu na legislatívu členských štátov. Preto som sa hlasovania zdržal.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. ‒ Podľa odhadov žije v Európskej únii 80 miliónov osôb so zdravotným postihnutím a počet ľudí s postihnutím stúpa s narastajúcim priemerným vekom obyvateľstva. Chcem poďakovať spravodajkyni za predloženú správu, ktorá veľmi výstižné a vecne poukazuje na problémy a nedostatky, s ktorými sa potykajú osoby so zdravotným postihnutím. Podobne ako spravodajkyňa aj ja chcem upozorniť na to, že plné začlenenie osôb so zdravotným postihnutím je nielen právom a zaslúženou výhodou pre dotknutých jednotlivcov, ale aj aktívom z hľadiska spoločnosti ako celku, pretože hodnoty a rozmanité zručnosti týchto osôb môžu byť pre ňu prínosné. Podporila som aktuálne uznesenie, pretože sa nezaoberá len suchým konštatovaním daného stavu, ale prichádza s množstvom návrhov a opatrení, ktoré by výraznou mierou mohli pomôcť tým, ktorých sa to bezprostredne dotýka. S potešením som privítala skutočnosť, že po prvý raz orgán OSN preskúmal, ako si EÚ plní svoje medzinárodné záväzky v oblasti ľudských práv, a odporučil EÚ a jej členským štátom, aby prijali potrebné opatrenia na začlenenie zdravotného postihnutia do všetkých právnych predpisov, politík a stratégií. V danom kontexte očakávam, že Komisia a členské štáty príjmu také opatrenia, ktorými sa zabránia akejkoľvek diskriminácii voči osobám so zdravotným postihnutím.

 
  
MPphoto
 
 

  Michaela Šojdrová (PPE), písemně. ‒ Podpořila jsem zprávu kolegyně Helgy Stevensové o provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením (CRPD). Velmi si vážím její práce v EP a toho, že musí překonávat nelehké překážky dané zdravotním postižením.

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením je dosud jedinou lidskoprávní úmluvou, ke které se EU přihlásila jako celek. Evropská unie nemůže zapomínat na lidi se zdravotním postižením a měla by podporovat členské státy v jejich úsilí. Začleňování lidí se zdravotním postižením zpráva staví do roviny lidských práv a zdůrazňuje celkový přínos takového procesu pro společnost. Zpráva vyzývá k odstraňování diskriminace a k přijetí tzv. evropského aktu přístupnosti (návrh legislativy o přístupnosti a adaptaci produktů a služeb pro postižené). Nezapomíná ani na skutečnost, že zvláště znevýhodněné jsou určité skupiny či kategorie zdravotně postižených, např. z prostředí migrantů, ale také více ženy v porovnání s muži.

Ve zprávě zůstala i po hlasování řada nadbytečných a ideologicky zaujatých doporučení z hlediska sexuálního a reprodukčního zdraví či návrh na krácení strukturálních fondů v případě porušení povinnosti dodržovat základní práva. I přesto jsem v konečném hlasování zprávu podpořila.

 
  
MPphoto
 
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE), pisno. ‒ Evropska unija je decembra 2010 kot prva organizacija za regionalno povezovanje pristopila h Konvenciji Združenih narodov o pravicah invalidov. To je prva mednarodna pogodba o človekovih pravicah, ki jo je Evropska unija ratificirala kot celoto. Izbirni protokol ni bil podpisan ali ratificiran. Z ratifikacijo konvencije je Evropska unija zdaj pod nadzorom Odbora za pravice invalidov.

Poročilo se prednostno ukvarja s priporočili, ki sodijo v pristojnost Evropske unije, zaradi česar je mogoče pričakovati zaplete glede izvajanja na nacionalni ravni. Posebna pozornost je namenjena institucijam Evropske unije, ki morajo biti zgled pri izvajanju konvencije. To zajema kadrovske predpise ter prakse zaposlovanja in ohranjanja zaposlitve, pa tudi javne dogodke, ki jih prireja Evropski parlament ali ki potekajo v njegovih prostorih.

Pri človekovih pravicah ni hierarhije in diskriminacijo na podlagi invalidnosti je potrebno obravnavati kot vse druge oblike diskriminacije. To je zlasti pomembno za invalidne ženske in otroke, starejše in posameznike z večplastnimi potrebami po podpori, vključno z osebami s posebnimi potrebami na intelektualnem in psihosocialnem področju.

Zaradi omenjenega sem glasoval za sprejem poročila o izvajanju Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne. ‒ Osobám so zdravotným postihnutím je potrebné garantovať účinnú ochranu ich práv, a to vo všetkých oblastiach života. Sprístupnenie ľudských práv v takto citlivých prípadoch nesmie byť zamerané iba na občianske, ekonomické, politické, sociálne a kultúrne práva, ale je potrebné napomáhať i prekonávaniu znevýhodnení takýchto osôb a prispieť k efektívnejšiej a rýchlejšiej inklúzii občanov so zdravotným postihnutím do spoločnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatrix von Storch (EFDD), schriftlich. ‒ Die Entschließung zur Umsetzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen habe ich abgelehnt.

Die Entschließung glaubt, dass die reproduktiven Rechte zu den Grundfreiheiten zählen, die in der Wiener Erklärung und dem Aktionsprogramm von 1993 und dem Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen verankert sind. Daneben erkennt die Entschließung ein „Recht auf Gleichheit“ und „ein Recht zu heiraten“ wie schließlich das „Recht, eine Familie zu gründen“ und sogar „das Recht auf umfassende Versorgung im Bereich der reproduktiven Gesundheit – einschließlich Familienplanung und Gesundheitsdiensten für Mütter“ an. All dies sind in meinen keinen Augen keine Rechte, sondern allenfalls Freiheiten. Einem Recht steht eine Pflicht gegenüber, und eine Pflicht, mit jemandem eine Familie zu gründen, kann es ebenso wenig geben wie ein Recht darauf, Nachwuchs zu bekommen.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. ‒ Europska unija je u prosincu 2010. godine pristupila Konvenciji UN-a o pravima osoba s invaliditetom. To je bio prvi, i do sada jedini, međunarodni ugovor o ljudskim pravima koji je Unija u cijelosti ratificirala. Cilj i svrha ovog izvješća je usmjeriti se na one preporuke koje su u nadležnosti Unije i pri čijoj bi se provedbi na nacionalnoj razini moglo naići na poteškoće. Konvencijom je obuhvaćen čitav niz prava koja se tiču svih aspekata života, od kojih neka nisu u nadležnosti EU-a. Stoga države članice trebaju jednako provoditi Konvenciju na svim razinama, uključujući regionalnu i nacionalnu.

Podržavam prijedlog rezolucije Europskog parlamenta jer smatram da Unija, kao potpisnica Konvencije, ima dužnost osigurati punu uključenost i aktivno sudjelovanje osoba s invaliditetom i organizacija koje ih predstavljaju u sve procese donošenja odluka u pitanjima koja se tiču osoba s invaliditetom. Ne postoji hijerarhija ljudskih prava i potrebno se boriti protiv diskriminacije na temelju invaliditeta na isti način kao protiv diskriminacije na bilo kojoj drugoj osnovi.

 
  
MPphoto
 
 

  Patricija Šulin (PPE), pisno. ‒ Glasovala sem za poročilo o izvajanju Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov s posebnim poudarkom na sklepnih ugotovitvah Odbora Združenih narodov za pravice invalidov.

Kot nadomestna članica Odbora za promet in turizem sem podprla pobudo, s katero pozivamo Svet in Komisijo, naj bolje poskrbita za potrebe invalidov in jih dosledno upoštevata pri pregledu uredb EU, na primer pravicah potnikov v različnih načinih prevoza ter pri pripravi zakonodaje, na primer o pravicah potnikov pri večmodalnih potovanjih. Evropska unija se je namreč leta 2010 v okviru evropske strategije o invalidnosti zavezala Evropi brez ovir.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός (NI), γραπτώς. ‒ Παρόλο που είμαστε υπέρ μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς στα άτομα με αναπηρία, παρόλο που προασπιζόμαστε τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα τους, τονίζοντας ότι δικαιούνται αδιαμφισβήτητη αξιοπρέπεια, ισότιμη μεταχείριση, ανεξάρτητη διαβίωση, μέχρι και συμμετοχή στο δημόσιο και πολιτικό βίο, εντούτοις είμαστε υποχρεωμένοι να καταψηφίσουμε το σχέδιο έκθεσης σχετικά με την εφαρμογή της σύμβασης του ΟΗΕ, για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, σε σχέση κυρίως με τις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Είμαστε υπέρ μιας Ενωμένης Ευρώπης που προασπίζει και διαφυλάσσει τα δικαιώματα των πολιτών της, χωρίς να τους εξισώνουμε με τους μετανάστες οι οποίοι εισρέουν καθημερινά στην Ευρώπη, δυσχεραίνοντας διαρκώς οικονομικά την κατάσταση καθώς και το μέλλον των ατόμων με αναπηρία.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. ‒ A tartalmi elemek mellett elvi okokból is kiemelt jelentőséggel bír ez az egyezmény, hisz ez az első – és mostanáig az egyetlen – nemzetközi emberi jogi szerződés, melyet az EU önmaga is megerősített 2010 decemberében. A szerződésnek megfelelően az EU vállalta, hogy jelentést készít az egyezmény végrehajtásról, majd rendszeresen felülvizsgálja azt. A jelentést támogattam, amely többek között rámutat, hogy a fogyatékossággal élő személyek mind a mai napig gyakran ki vannak zárva a többségi társadalomból és emberi jogaiktól meg vannak fosztva. Az okokat elemezve kiderül, hogy míg a vállalások egy része EU-kompetenciába tartozik, azok tagállami végrehajtása nem kielégítő. A szocialista frakció tagjai elkötelezettek a fogyatékkal élő személyek emberi jogainak védelme és fejlesztése érdekében.

Egyetértek azzal, hogy a fogyatékossággal élő személyeket teljes jogú polgárként megilletik az egyenlő jogok, az elidegeníthetetlen méltóság, az egyenlő bánásmód, a független életvitel, az autonómia, a közpénzekből finanszírozott rendszerek támogatásai és a teljes körű társadalmi szerepvállalás. Itt meg kell jegyezni, hogy már az Európai Unió Alapjogi Chartájának 21. és 26. cikke is kifejezetten tiltja a fogyatékosságon alapuló megkülönböztetést, és a fogyatékossággal élő személyek társadalomban való egyenlő részvételéről rendelkezik. Én ezt csak egy erősebb Európai Unióban tudom elképzelni, sőt bízom benne, hogy egyre több témában tudunk egységesen fellépni.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudia Țapardel (S&D), în scris. ‒ Uniunea Europeană și statele membre sunt printre principalele apărătoare ale drepturilor persoanelor cu dizabilități la nivel mondial.

În decembrie 2010, UE a fost prima organizație de integrare regională semnatară a Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități (UNCRPD), convenția fiind semnată și de toate statele membre și ratificată de 25 dintre ele. În vederea ratificării de către UE, Comisia a prezentat raportul inițial în iunie 2014, iar Parlamentul European a formulat opiniile sale pe marginea raportului. Comitetul UNCRPD a trimis observațiile sale, urmând ca până în septembrie 2016 să fie formulat răspunsul Comisiei.

Prezentul raport include observațiile Parlamentului European cu privire la documentele respective și propriile propuneri. Între acestea se numără punerea în aplicare în mod concret a Convenției de către instituțiile europene, combaterea discriminării pe baza dizabilităților (în special în rândul femeilor, copiilor, persoanelor vârstnice și persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale), amenajarea corespunzătoare a locurilor de muncă și spațiilor publice, egalitatea de tratament, implicarea organizațiilor de profil în elaborarea legislației specifice.

La elaborarea opiniilor Parlamentului au participat Comisiile EMPL, LIBE și PETI, precum și Ombudsmanul European, Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE, Forumul European al persoanelor cu dizabilități.

Îmi exprim susținerea pentru adoptarea acestui document important.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ J'ai voté pour le texte. L'objectif de ce rapport est tout d'abord de se concentrer sur les questions mises en évidence dans les observations finales. Il met en priorité l'accent sur les recommandations qui relèvent de la compétence de l'Union et qui, par conséquent, pourraient poser des difficultés de mise en œuvre au niveau national.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing. ‒ The inclusion of persons with disabilities, an estimated 80 million persons in the EU, is not only a fundamental right but also an asset for society as a whole, and all Member States must work on guaranteeing equal access to training and education, and real opportunities to achieve professional and personal development. This is why I voted in favour of the resolution on the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, which outlines the state of the EU’s fulfilment of its international human rights obligations and offers guidance for further necessary legislative and policy actions. This is the first time that the EU has been reviewed by a UN body, which is a real proof of the EU’s commitment to equality and respect for human rights and its will to achieve further progress.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrizia Toia (S&D), per iscritto. ‒ Circa il 15% della popolazione mondiale, pari a circa un miliardo di persone, convive con una disabilità e quasi l'80% di questi risiede in paesi poveri o in via di sviluppo, sono dati spesso sconosciuti, che impongono anche all'Unione Europea di impegnarsi per tutelare queste persone. È importante garantire piena attuazione della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità in tutti gli ambiti e in tutte le politiche dell'Unione europea e coinvolgere le persone con disabilità e le loro organizzazioni nei processi che li riguardano. Servono azioni forti per combattere la violenza sessuale contro le donne e i bambini portatori di handicap ed è fondamentale fornire assistenza alle persone con disabilità anche nelle situazioni "post emergenza". Occorre inoltre avviare strategie di antidiscriminatorie che rappresentano un elemento fondamentale per porre in essere uno sviluppo sostenibile e pienamente inclusivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. ‒ Podržala sam rezoluciju Europskog parlamenta o provedbi Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom uz poseban osvrt na zaključne napomene Odbora UN-a za prava osoba s invaliditetom. Cilj rezolucije je sprječavanje viktimizacije te poduzimanje koraka za borbu protiv svih oblika diskriminacije. Oblici diskriminacije uključuju: višestruku diskriminaciju, diskriminaciju na osnovi povezanosti, višedimenzionalnu diskriminaciju na osnovi invaliditeta, osobito kada je riječ o ženama i djeci s invaliditetom, starijim osobama i osobama sa složenim potrebama za potporom te diskriminaciju povezanu s intelektualnim i psihosocijalnim poteškoćama i osobama čiji se invaliditet tijekom vremena mijenja.

Naglasila bih da je izvjestiteljica usmjerena na preporuke koje su u nadležnosti Unije te će posebnu pažnju posvetiti samim institucijama Unije, koje će biti uzor u provedbi Konvencije.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Zavedati se moramo, da še vedno živimo v družbi, ki obravnava invalidne osebe kot drugačne. Poročilo o izvajanju Konvencije ZN o pravicah invalidov s posebnim poudarkom na sklepnih ugotovitvah Odbora ZN za pravice invalidov sem podprla zato, ker so invalidi še vedno izpostavljeni neenakostim in zapostavljanju na trgu dela.

Kar 80 milijonov Evropejcev trpi za lažjo ali težjo obliko invalidnosti, v prihodnosti pa lahko pričakujemo, da se bodo zaradi staranja evropskega prebivalstva te številke še povečale. Konvencija zajema širok spekter pravic na različnih področjih življenja, ki niso vključene v pristojnost EU.

Od držav članic se zato zahteva, da Konvencijo izvajajo enako na vseh ravneh. Standarde iz Konvencije moramo uresničiti po celotni EU. Z oblikovanjem močnih pravnih okvirov za izvajanje Konvencije bo EU namreč poudarila, da resno jemlje svojo zavezanost k spoštovanju in izvajanju človekovih pravic.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe porque tiene un enfoque progresista y positivo con respecto a las personas con discapacidad, incluyendo el enfoque de género y derechos de las niñas con discapacidad y un reconocimiento del papel que la crisis económica ha tenido sobre una devaluación en la prestación de servicios de calidad para las personas con discapacidad.

El objetivo de este informe de iniciativa es dar respuesta a la lista de recomendaciones del Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, asegurándose de que las opiniones del Parlamento Europeo están consideradas en el informe de la Comisión Europea (que deberá presentarse en septiembre).

Entre otras cosas, el informe invita a la Unión a ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención, se congratula de la propuesta de Ley europea de accesibilidad y pide su rápida adopción, pide a la Comisión que revise la Estrategia Europea de Discapacidad y desarrolle una nueva estrategia de la Unión sobre la CDPD y una revisión de la legislación para garantizar el pleno cumplimiento y la aplicación de la CDPD.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of the motion for a resolution on the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, with special regard to the Concluding Observations of the UN CRPD Committee. The reports warns that there are an estimated 80 million persons with disabilities in the European Union, making these citizens more vulnerable to poverty and all kind of abuses. This text calls upon Member States and European institutions to improve accessibility and fully include persons with a disability in society and in employment to enable them to follow a fully independent life and, as a result, ensure the fulfilment of basic human rights within European borders. It stresses the need to introduce European directives and legislation and ensure the implementation of existing measures. As a result and bearing in mind the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the Universal Declaration of Human Rights, amongst others, we fully support the document.

 
  
MPphoto
 
 

  Mylène Troszczynski (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport est la transposition de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. L’objectif de ce texte était de réduire les inégalités entre les personnes handicapées et les autres mais ce rapport est trop ambigu sur la définition que l’on détermine pour le terme "handicap".

Il y a une absence de délimitation du champ d’application de la directive. En effet, dans ce rapport, les bons objectifs évoqués précédemment sont vite dévoyés pour aborder d’autres sujets tels que l’accueil des migrants, l’égalité des genres et la libre circulation. Sur ces thèmes comme sur celui du handicap, le rapport fait une erreur. Introduire de l’égalitarisme entre les personnes handicapées et les autres, il faut que ces personnes puissent faire tout et comme tout le monde, ce qui est une vision dogmatique de l’intégration à la société (inclusion forcée en milieu ouvert).

Si je suis bien évidemment favorable à une intégration adéquate de ces personnes en situation de handicap, je m’oppose à la stratégie mise en place par la Commission en la matière.

J’ai voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe porque tiene un enfoque progresista y positivo con respecto a las personas con discapacidad, incluyendo el enfoque de género y derechos de las niñas con discapacidad y un reconocimiento del papel que la crisis económica ha tenido sobre una devaluación en la prestación de servicios de calidad para las personas con discapacidad.

El objetivo de este informe de iniciativa es dar respuesta a la lista de recomendaciones del Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, asegurándose de que las opiniones del Parlamento Europeo están consideradas en el informe de la Comisión Europea (que deberá presentarse en septiembre).

Entre otras cosas, el informe invita a la Unión a ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención, se congratula de la propuesta de Ley europea de accesibilidad y pide su rápida adopción, pide a la Comisión que revise la Estrategia Europea de Discapacidad y desarrolle una nueva estrategia de la Unión sobre la CDPD y una revisión de la legislación para garantizar el pleno cumplimiento y la aplicación de la CDPD.

 
  
MPphoto
 
 

  Владимир Уручев (PPE), в писмена форма. ‒ Уважаеми колеги, подкрепих доклада за прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, който обхваща всички аспекти на проблема и съдържа необходимите препоръки към институциите и държавите членки за постигане на съществен прогрес в подобряването на положението на почти 80-милионна група от европейски граждани с увреждания.

Основополагащото законодателство изисква от Съюза да се бори срещу всяка форма на дискриминация, основана на увреждане, и му предоставя правомощието да приема законодателни актове за справяне с тази дискриминация. Нещо повече, нашите принципи следва да отиват по-далеч от елиминиране на дискриминацията. Действията ни трябва да са насочени към създаване на едно приобщаващо общество, в което хората със специфични способности да могат да се реализират като равни с останалите граждани.

Бурното навлизане на дигиталните и информационните технологии предоставя прекрасна възможност за по-лесно оползотворяване на специфичните възможности на хората с увреждания, за по-пълноценно упражняване на техните права и свободи, за водене на независим и активен живот.

Изразявам съгласие с препоръката, че трябва да се обърне по-голямо внимание на жените и момичетата с увреждания, които са изложени на по-голям риск в нашите общества. Като водещ защитник на правата на човека, ЕС е в силата си да осъществи осезаем напредък за тази група достойни граждани.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), raštu. – Palaikau iniciatyvas, kuriomis siekiama atkreipti dėmesį į neįgaliųjų patiriamus sunkumus ir neįgaliųjų dėmesį į jų potencialą ir indėlį, kurį jie gali įdėti, be kita ko, per konkrečias šviečiamąsias programas mokyklose; pabrėžiu, kad JT neįgaliųjų teisių konvencija svarbi pirmiausia tuo, kad ji keičia kultūrose susiformavusius požiūrius, t. y. pripažįsta, jog neįgaliais žmones paverčia socialinės ir ekonominės aplinkos kliūtys, o ne jų negalia.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Vajgl (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of the Report on the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, with special regard to the Concluding Observations of the UN CRPD Committee. The CRPD covers a large range of rights, spanning into all areas of life. It deplores the discrimination and exclusion that persons with disabilities still face today and underlines the need to ensure that discrimination in all aspects on the grounds of disability is prohibited in the European Union. I voted in favour because I am of the opinion that disability-based discrimination must be tackled in the same way as discrimination on other grounds, including discrimination on more than one ground. This is especially important for women and children with disabilities, older persons and individuals who have complex support needs, including those with intellectual and psychosocial disabilities.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), por escrito. ‒ La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo fueron aprobados el 13 de diciembre de 2006 y la Unión accedió a dicha convención en diciembre de 2010. Los 28 Estados miembros de la Unión firmaron la Convención y 26 la han ratificado. En este contexto se desarrolla este informe, que trata aquellos temas que entrañan dificultades a nivel nacional y, que por lo tanto, se tratan de mejor modo a nivel europeo. El informe destaca que las instituciones han de ser un modelo en la aplicación de esta convención y la necesidad de que no exista una jerarquía de los derechos humanos, ya que la discriminación por motivos de discapacidad, debe abordarse de la misma forma que la discriminación por otros motivos, aspecto especialmente importante para las mujeres y los niños con discapacidad, las personas de más edad y las personas que tienen necesidades complejas de apoyo, en particular las que presentan una discapacidad intelectual o psicosocial. Por todo ello considero necesario votar a favor de dicho informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Valenciano (S&D), por escrito. ‒ La Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad es el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI y el primero que suscribe la Unión en su conjunto.

Hoy hemos votado la respuesta del Parlamento a las Conclusiones del Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad, así como los pasos que creemos que se deben llevar a cabo para implementarla. Y en este informe tanto el contenido como las formas son importantes, porque las organizaciones de personas con discapacidad han estado involucradas en todo el proceso.

La participación en el mercado laboral de las personas con discapacidad está en el 58,5 %, frente al 80,5 %, de las personas sin discapacidad. Y estas cifras son todavía peores en el caso de las mujeres, con un 44 %. Por tanto, de entre todas las propuestas del informe me gustaría destacar la que pide el apoyo a la vida independiente de las personas, la igualdad de oportunidades y el acceso en pie de igualdad a la sociedad digital. Es necesario que el Consejo termine de una vez por todas con el bloqueo de la Directiva Anti-discriminación y del Tratado de Marrakech.

 
  
MPphoto
 
 

  Ángela Vallina (GUE/NGL), por escrito. ‒ El Convenio de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es uno de los convenios más importantes en materia de derechos humanos y el primero firmado por la Unión Europea en su conjunto. Para su aplicación, este informe demanda que se implemente la legislación en materia de accesibilidad, que los programas y proyectos financiados por la Unión cumplan con esta Convención, y que se establezca un diálogo estructurado con las organizaciones representantes de las personas con discapacidad. Para nosotros estos derechos son fundamentales para lograr una sociedad justa con igualdad para las personas con discapacidad, por lo que hemos votado a favor del texto.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report because the Labour Party has long championed the rights of those living with disabilities at every level of government. In the UK, there are an estimated 11 million people with a limiting long-term illness, impairment or disability, with the most commonly reported impairments being those that affect mobility, lifting or carrying. Mainstream society often excludes people with disabilities and they are effectively denied their human rights.

The report pays special attention to the EU institutions themselves, which are to be a role model in implementing the Convention. This includes staff regulations and recruitment and retention practices as well as public events hosted by Parliament and on the Parliament’s premises. I am of the opinion that there is no hierarchy of human rights and disability-based discrimination must be tackled in the same way as discrimination on other grounds, including discrimination on more than one ground. This is especially important for women and children with disabilities, older persons and individuals who have complex support needs, including those with intellectual and psychosocial disabilities.

 
  
MPphoto
 
 

  Hilde Vautmans (ALDE), schriftelijk. ‒ Ik stemde voor dit verslag. De EU is in december 2010 als eerste organisatie toegetreden tot het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap. Dit is het eerste (en tot dusver enige) internationale mensenrechtenverdrag dat de EU als geheel heeft geratificeerd.

Alle 28 EU-lidstaten hebben het verdrag ondertekend; 25 onder hen hebben het geratificeerd, Finland en Ierland niet. Bij het schrijven van dit document staat Nederland op het punt tot het verdrag toe te treden.

Het verdrag bestrijkt een grote verscheidenheid aan rechten, op alle gebieden van het leven, waarvan sommige buiten de bevoegdheid van de EU liggen. Daarom moeten lidstaten het verdrag op alle niveaus, ook op regionaal en nationaal niveau, op gelijke wijze invoeren.

We zijn van mening dat de mensenrechten geen hiërarchie kennen en dat discriminatie op grond van handicap op dezelfde manier moet worden aangepakt als discriminatie op andere gronden, inclusief discriminatie op meer dan een grond. Dit is met name van belang voor vrouwen en kinderen met een handicap, ouderen en personen die complexe ondersteuning nodig hebben, onder meer mensen met een verstandelijke en psychosociale handicap.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. ‒ L’insertion des personnes handicapées dans notre société reste un défi.

La convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées ratifiée en 2010 par l’UE fait un bilan sur sa mise en œuvre ainsi que sur les observations finales du comité des droits des personnes handicapées des Nations unies.

Sans surprise, le rapport constate que beaucoup de disparités subsistent notamment entre les États membres. Les personnes handicapées font face à de multiples discriminations et formes de violences qui peuvent s’ajouter les unes aux autres notamment quand on est une femme, un enfant ou un(e) réfugié(e)...

La création d’un cadre européen pourrait apporter des garanties quant à la mise en œuvre effective des droits des personnes handicapées, la promotion de leur autonomie personnelle, l'accessibilité, l'accès à l'emploi, l'intégration sociale et l'autonomie, ainsi que l'élimination de toutes les formes de discrimination.

L’accent est également mis sur l’accessibilité aux transports et aux bâtiments dans les nouveaux projets de construction.

Ce rapport fait force de proposition et montre le long chemin restant à parcourir. J’ai voté pour, en rêvant que ce type de proposition puisse être effectivement mis en œuvre par les États membres. Malheureusement, c’est loin d’être une priorité et dans la réalité, l’UE a peu d’influence sur ces questions.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ A CDPD é o primeiro tratado internacional sobre direitos humanos a ser ratificado pela UE e assinado por todos os Estados-Membros (ainda que só 27 o tenham ratificado). Os seus princípios vão além do combate à discriminação, apontando para o pleno usufruto dos direitos humanos por todas as pessoas que possuem uma deficiência e pelas suas famílias.

O relatório defende a plena aplicação dos princípios da CDPD, fazendo referências às condições das pessoas com deficiência, nomeadamente em termos de inclusão no sistema educativo, da facilitação das condições para a inserção laboral ou da mobilidade. Refere, inclusivamente, que as medidas de austeridade e de empobrecimento das populações tiveram consequências muito negativas, tendo retirado direitos e acesso a serviços sociais que são o suporte destas pessoas.

Considera-se que, no essencial, o relatório é positivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (ENF), schriftlich. ‒ Da in dieser Entschließung einige Stellen für mich noch unklar sind, habe ich mich der Stimme enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Julie Ward (S&D), in writing. – As a champion of the rights of persons with disabilities and a link member to the CRPD (UN Committee of the Rights of Persons with Disability) for the Committee on Culture and Education, I welcome the adoption of this report. The Labour Party has long championed the rights of those living with disabilities at every level of government. In the UK, there are an estimated 11 million people with a limiting long-term illness, impairment or disability, with the most commonly reported impairments being those that affect mobility, lifting or carrying.

The report pays special attention to the EU institutions themselves, which are to be a role model in implementing the Convention. This includes staff regulations and recruitment and retention practices as well as public events hosted by Parliament and on Parliament’s premises.

Mainstream society often excludes people with disabilities and they are effectively denied their human rights. I am of the opinion that disability-based discrimination must be tackled in the same way as discrimination on other grounds, including multiple discrimination. This is especially important for women and children with disabilities, older persons and individuals who have complex support needs, including those with intellectual and psychosocial disabilities.

 
  
MPphoto
 
 

  Lieve Wierinck (ALDE), in writing. – I voted in favour of this own-initiative report. It involves an important international convention, the first one to which the EU was a signatory. It is important that the rights of persons with disabilities are protected and that they can be included in our society. It is important that reports such as this one safeguard this.

This report points out some difficulties that need to be addressed with regard to the implementation of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) and includes useful recommendations on potential improvements. Furthermore, the report is complete and well-structured, including specific rights and obligations, as well as recommendations towards the EU institutions.

Finally, I welcome the request to systematically raise implementation of the CRPD when dealing with third countries, where this is relevant and applicable. In sum, I can only applaud the EU’s continuous support for persons with disabilities.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), písomne. ‒ Ľudia so zdravotným postihnutím musia mať v každej situácii plný prístup ku všetkým právam. Je to jeden z charakteristických znakov spoločnosti, ktorá rešpektuje dôstojnosť každého človeka. Lenže sexuálne a reprodukčné práva v mnohých krajinách zahŕňajú aj tzv. právo na potrat a tým oberajú o ľudskú dôstojnosť nenarodené diaťa. Toto je pre mňa principiálna vec a svedomie mi nedovolí hlasovať za žiaden návrh, ktorý považuje akt usmrtenia nenarodeného ľudského plodu za právo prináležiace inému človeku. Preto som návrh v záverečnom hlasovaní nemohla podporiť a v hlasovaní som sa zdržala.

 
  
MPphoto
 
 

  Θεόδωρος Ζαγοράκης (PPE), γραπτώς. ‒ Το συγκεκριμένο ψήφισμα θέτει τα ζητήματα και τις προϋποθέσεις για την πλήρη εφαρμογή των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, που η προστασία και η διασφάλιση τους αποτελεί βασική μας προτεραιότητα. Ασφαλώς και το υποστήριξα, ψηφίζοντας θετικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Zanni (EFDD), per iscritto. ‒ L'UE ha aderito alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità nel dicembre 2010, quale prima organizzazione d'integrazione regionale. Si tratta del primo trattato internazionale sui diritti umani che l'UE ha ratificato nel suo complesso e ad oggi rimane l'unico. Con la ratifica l'UE è ora soggetta al controllo del comitato sui diritti delle persone con disabilità. Questa relazione ha l'obiettivo primario di concentrarsi sulle questioni evidenziate nelle osservazioni conclusive del comitato CRPD delle Nazioni Unite, in particolare sulle raccomandazioni che rientrano nella competenza UE. Tra gli spunti più importanti della relazione, emerge la necessità di garantire la piena accessibilità alle persone con disabilità nel mercato del lavoro, ai programmi di istruzione e formazione nonché alle iniziative Erasmus+, Garanzia per i giovani ed EURES; l'eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici pubblici e dai luoghi di lavoro; il riconoscimento dell’importanza dei caregivers; infine la definizione di una base di protezione sociale nell'UE, affinché sia rispettato il diritto a un tenore di vita adeguato e alla protezione sociale delle persone con disabilità. Ho votato a favore di questa relazione affinché i cittadini europei con disabilità vengano sempre più tutelati.

 
  
MPphoto
 
 

  Σωτήριος Ζαριανόπουλος (NI), γραπτώς. ‒ Τα ευχολόγια της έκθεσης του Ευρωκοινοβουλίου για την «εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία» δεν μπορούν να κρύψουν ότι η αντιλαϊκή ευρωενωσιακή πολιτική δεν εξαιρεί ούτε τους ανάπηρους. Ακόμα και οι ελαφρύνσεις που ζητούνται για τους ανάπηρους χωρών σε μνημόνιο, όπως στην Ελλάδα, αφορούν μόνο τη βαριά αναπηρία ή ακραία φτώχεια, μοιράζοντας την τελευταία μεταξύ αναπήρων, καθώς οι ήδη ανεπαρκείς παροχές μειώθηκαν 50%.

Οι περικοπές σε υγεία – πρόνοια, η αδυναμία τους να πληρώσουν φάρμακα και αναλώσιμα δυσκολεύει ή διακόπτει τη θεραπεία τους. Αναπηρικές συντάξεις, επιδόματα, παροχές περικόπτονται και συνδέονται με περιουσιακά κριτήρια, ενώ και τα ποσοστά αναπηρίας περικόπτονται. Η ελαστική εργασία πλήττει ιδιαίτερα τους ανάπηρους καθώς η υγεία τους απαιτεί σταθερό περιβάλλον. Πολλοί που εργάζονται σε ιδιωτικοποιημένες πρώην δημόσιες επιχειρήσεις απολύονται.

Οι ελλείψεις προσωπικού και υποδομών στη δημόσια ειδική αγωγή οδήγησε 200.000 ανάπηρα παιδιά εκτός εκπαίδευσης. Η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω ψήφισε λευκό στη συγκεκριμένη έκθεση, υπογραμμίζοντας ότι απαιτούνται : Μαζικές προσλήψεις αναπήρων, με πλήρη δικαιώματα. Αποκλειστικά κρατικό, δωρεάν σύστημα υγείας - πρόνοιας - ειδικής αγωγής, χωρίς καμιά επιχειρηματική δράση. Δωρεάν φάρμακα, θεραπείες, πρόληψη, αποκατάσταση χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Δωρεάν ένταξη στην εκπαίδευση. Στήριξη των ανέργων αναπήρων όσο διαρκεί η ανεργία.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Zorrinho (S&D), por escrito. ‒ Votei a favor do relatório Stevens por considerar que a plena inclusão das pessoas com deficiência não é só um direito e um justo benefício para as pessoas em causa, mas uma mais-valia para o conjunto da sociedade, por poder beneficiar do valor e da diversidade das competências que estas pessoas detêm.

Defendo, por isso, que todas as pessoas com deficiência têm o direito de viver numa sociedade em que gozam de igualdade de oportunidades com as demais pessoas, de modo a assegurar a sua plena inclusão e participação na sociedade.

Em concreto, gostaria de destacar neste relatório o apelo à Comissão Europeia e ao Conselho para que tenham sistematicamente em conta as necessidades das pessoas com deficiência no âmbito da revisão dos regulamentos relativos aos direitos dos passageiros em diferentes modos de transporte, tal como a UE se comprometeu na Estratégia Europeia para a Deficiência 2010-2020, cujo objetivo é criar uma Europa sem barreiras.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Zver (PPE), pisno. ‒ Glasoval sem za Poročilo o izvajanju Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov s posebnim poudarkom na sklepnih ugotovitvah Odbora Združenih narodov za pravice invalidov.

Invalidom moramo omogočiti možnost živeti v družbi, kjer bodo deležni enakih možnosti kot drugi ter jim bo zagotovljena popolna vključenost in udeležba.

Zato se pridružujem pozivu, naj se izvede celovit medsektorski pregled in ocenijo sedanja in prihodnja zakonodaja ter programi financiranja EU, da bi vidik invalidnosti vključili v vse zakonodajne politike in strategije in zagotovili dejansko uživanje in uresničevanje priznanih pravic.

 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate