Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2681(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000073/2016

Indgivne tekster :

O-000073/2016 (B8-0707/2016)

Forhandlinger :

PV 07/07/2016 - 13
CRE 07/07/2016 - 13

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Forhandlinger
Torsdag den 7. juli 2016 - Strasbourg Revideret udgave

13. Ikke-toldmæssige hindringer for fødevareeksportører på EU's indre marked (forhandling)
Video af indlæg
PV
MPphoto
 

  Der Präsident. – Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die Aussprache über die Anfrage zur mündlichen Beantwortung an die Kommission über nichttarifäre Handelshemmnisse für Lebensmittelexporteure im EU-Binnenmarkt von Czesław Adam Siekierski im Namen des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (O-000073/2016 - B8-0707/2016) (2016/2681(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski, autor. – Panie Przewodniczący! Pani Komisarz! Szanowni Państwo! W ostatnich latach obserwujemy wzrost protekcjonizmu wśród państw członkowskich Unii Europejskiej. Jest to w części spowodowane kryzysem gospodarczym. Problem ten dotyczy również handlu artykułami rolno-spożywczymi, w którym zwiększa się częstotliwość występowania barier pozataryfowych wymierzonych w konkretne grupy eksporterów. Powagę tego problemu sygnalizowaliśmy już razem z różnymi organizacjami. Podejmowaliśmy też różne działania, między innymi organizując seminaria i warsztaty w Parlamencie Europejskim w czerwcu 2015 r. i w lutym bieżącego roku. Oparliśmy się wówczas między innymi na raporcie uznanej firmy badawczej zrealizowanym w ramach projektu „Single Europe – Varied Food” prowadzonego przez Federację Branżowych Związków Producentów Rolnych, członka europejskiej organizacji Copa Cogeca. Raport pokazuje rosnącą częstotliwość występowania barier pozataryfowych dla eksporterów żywności.

Do najpopularniejszych sposobów hamowania eksportu należą: podwyższona częstotliwość kontroli sanitarnych, kampanie prasowe o negatywnym wydźwięku, konieczność wieloletniego przechowywania dokumentacji związanej z transakcjami, dodatkowe certyfikaty, krótkie terminy ważności zezwoleń itd. Szacuje się, że ponad 30% produktów eksportowanych pomiędzy państwami Unii napotyka pozataryfowe bariery importowe. Straty powstałe w wyniku dodatkowych działań, jakie muszą podjąć eksporterzy w związku z tymi barierami szacuje się na około 4% całkowitej wartości eksportu. Jest to bardzo niepokojące zjawisko, ponieważ zagraża ono właściwemu funkcjonowaniu największego i najważniejszego projektu europejskiego, jakim jest wspólny jednolity rynek. Coraz częstsze wprowadzanie przez państwa członkowskie na rynku wewnętrznym barier pozataryfowych dla eksporterów żywności oraz fakt sprzeczności tych działań z prawem unijnym podważają jedną z czterech podstawowych swobód unijnych, a mianowicie swobodny przepływ towarów. Działania te nie tylko są dyskryminacyjne, lecz również wpływają na konkurencyjność na rynku wewnętrznym w sposób mogący mieć negatywne skutki dla gospodarki całej Unii. Jest to tym bardziej istotne, jeśli weźmie się pod uwagę poważny kryzys, z którym boryka się obecnie europejski sektor rolno-żywnościowy, a dla zażegnania którego konieczne jest między innymi niezakłócone funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Działania protekcjonistyczne mogą także negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie na rynku wewnętrznym małych i średnich przedsiębiorstw w branży rolno-spożywczej.

W związku z powyższym chciałbym w imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi naszego Parlamentu zwrócić się do Komisji Europejskiej z następującym zapytaniem.

Po pierwsze, jakie kroki prawne zamierza podjąć Komisja wobec państw członkowskich, które stosują dyskryminacyjne praktyki wobec eksporterów żywności w Unii?

Po drugie, czy Komisja przeanalizowała wyżej wspomniane problemy i czy rozważa wprowadzenie przepisów unijnych zakazujących stosowania takich praktyk, które negatywnie wpływają na przywóz żywności do danego kraju członkowskiego w ramach jednolitego unijnego rynku? Chodzi o to, aby zagwarantować prawidłowe, sprawiedliwie, przejrzyste funkcjonowanie rynku wewnętrznego Unii w trosce o producentów żywności, sprzedawców, ale także konsumentów.

Po trzecie, w kontekście strategii dotyczącej rynku wewnętrznego przyjętej przez Komisję Europejską w październiku 2015 r. chcę zapytać, czy Komisja rozważa zaproponowanie zdecydowanych działań, które ograniczyłyby stosowanie przez państwa członkowskie na rynku wewnętrznym protekcjonistycznych środków i niedozwolonych praktyk.

Czy Komisja zbada możliwość wprowadzenia przepisów unijnych zakazujących stosowania takich praktyk w odniesieniu do przywozu żywności, w celu zagwarantowania prawidłowego, sprawiedliwego i przejrzystego funkcjonowania rynku wewnętrznego Unii i w trosce o producentów żywności, sprzedawców detalicznych i konsumentów oraz kiedy zamierza to zrobić?

 
  
MPphoto
 

  Violeta Bulc, Member of the Commission. – Mr President, I would like to thank Parliament for raising this question. The Commission shares the concerns presented by Mr Siekierski. The single market for food should not be hampered by unjustified or protectionist measures. Such measures can negatively affect the competitiveness of the food supply chain and restrict retailers’ sourcing decisions. Enforcing respect of mutual recognition – meaning that goods lawfully marketed in one Member State enjoy the right to free movement and can be sold in another Member State – ensures the smooth functioning of the single market for goods, including food.

Finally, to tackle the issue of national technical regulations used as straightforward barriers, the Commission is committed to boosting the application of the mutual recognition principle, still not used to its full potential. As announced in the Single Market Strategy, the Commission intends to revise the mutual recognition Regulation in 2017. It will also adopt an action plan on mutual recognition. The Commission also stands ready to investigate, under competition rules, any agreements between operators that would lead to discrimination against imports from other Member States.

To conclude, let me say that that the efficient monitoring of the application of EU law is an important part of the Commission’s better regulation agenda. The Commission is committed to taking action against the violation of European law. It will continue pursuing the most efficient and effective means to speedily resolve problems and ensure the correct functioning of the single market.

 
  
MPphoto
 

  Albert Deß, im Namen der PPE-Fraktion. – Herr Präsident, Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen! „Der Binnenmarkt der Europäischen Union ist ein einheitlicher Markt, in dem der freie Verkehr von Waren, Dienstleistungen, Kapital und Personen gewährleistet ist und in dem die europäischen Bürgerinnen und Bürger ihren Wohnsitz frei wählen sowie ungehindert einer Arbeit, Ausbildung oder unternehmerischen Tätigkeit nachgehen können.“ Das ist ein Zitat einer Beschreibung der Europäischen Kommission, Frau Kommissarin. Davon sind wir meilenweit entfernt!

Am 1. Juli waren es 48 Jahre, dass der Europäische Binnenmarkt verwirklicht worden ist, und ich habe manchmal den Eindruck, wir entfernen uns von diesem Binnenmarkt. Deutschland – mein Heimatland – schottet sich mit zusätzlichen nationalen Kennzeichnungen bei Bauprodukten ab. Die ungehinderte unternehmerische Tätigkeit eines Metzgermeisters aus Kehl – auf der deutschen Seite des Rheins –, der mit seinem Cateringdienst Produkte für circa 500 EUR über den Rhein nach Straßburg bringt, besteht darin, zehn Seiten Vorschriften mit Verweis auf 15 Internetadressen zu beachten. Wenn heute eine Familie aus Straßburg bei dem Cateringdienst in Kehl anruft, zum Fußballspiel Fleisch- und Wurstwaren zu bringen, dann muss er sagen: Das hätten Sie mir vor zehn Tagen sagen müssen, weil zehn Tage Anmeldefrist ist. Frau Kommissarin, das kann nicht sein! Es darf nicht sein, dass Landwirte bestraft werden, die eine Kuh sieben Tage zu spät anmelden, aber der Binnenmarkt in Europa behindert wird.

 
  
MPphoto
 

  Marc Tarabella, au nom du groupe S&D. – Monsieur le Président, cette question est évidemment pertinente, et c'est très bien de l'envisager aussi. Force est de constater que les obstacles non tarifaires qui ont été dressés et qui sont encore dressés par certains États membres continuent aujourd'hui d’enfreindre le principe de libre circulation des marchandises.

Au-delà de ce problème, qui est toujours important dans le marché intérieur en ce qui concerne les marchandises, je salue évidemment les propos de Mme la Commissaire, qui sont encourageants. Je crois qu'il faut aller dans le sens d'une meilleure circulation des biens. Je voudrais attirer l'attention sur une autre problématique qui est connexe, car si nous sommes face à une difficulté sur le marché intérieur pour faire mieux circuler les marchandises, qu'elles soient alimentaires ou non, nous avons aussi un autre problème, qui concerne l'importation et l'absence de contrôle sur des importations en provenance de pays tiers.

Je prends un exemple, celui du briquet qui sert à allumer les cigarettes des fumeurs européens. 80 % des briquets vendus dans l'Union ne sont pas conformes aux règles communautaires. Il serait donc nécessaire d'avoir plus de moyens pour opérer des contrôles indépendants et d'arrêter de faire confiance à l'industrie, qui autocertifie la conformité d'objets qu'elle produit. Il s'agit donc clairement d'un autre problème, et si l'on doit le résoudre, évidemment, il est connexe à celui que nous évoquons aujourd'hui.

 
  
MPphoto
 

  Beata Gosiewska, w imieniu grupy ECR. – Panie Przewodniczący! Pani Komisarz! Wprowadzone przez niektóre państwa członkowskie na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej bariery pozataryfowe dla eksporterów żywności ograniczają swobodę przepływu towarów, zagwarantowaną Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Liczne przeszkody są niczym innym jak przejawem dyskryminacji skierowanej przeciwko eksporterom żywności w Unii Europejskiej i zaburzają prawidłowe i przejrzyste funkcjonowanie unijnego rynku wewnętrznego. Pani Komisarz, stwierdziła Pani, że zgadza się z uwagami. Dlaczego więc Komisja – skoro problem powstał nie dzisiaj – nie podjęła skutecznych działań zapobiegających tym utrudnieniom dla eksporterów? Czy Komisja monitoruje tak zwane techniczne, dodatkowe regulacje czy dodatkowe utrudnienia wprowadzane przez poszczególne państwa Unii Europejskiej i czy zamierza podjąć jakieś konkretne skuteczne działania, aby temu zapobiegać?

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić, u ime kluba ALDE. – Poštovani predsjedniče, ovo pitanje je nastalo na temelju jedne studije koja je napravljena za Poljsku, a u kojoj je zaključeno da su glavne necarinske prepreke povećana učestalost sanitarnih kontrola, zahtjevi za dodatne certifikate, obavezni specifični tekstovi na ambalaži, obaveza čuvanja dokumentacije u zemlji odredišta itd. Među zemljama koje se navode, koje imaju najstrože necarinske prepreke jesu Češka, Njemačka, Slovačka, Mađarska, Španjolska, Nizozemska, Švedska, Francuska, Finska, Austrija i Italija. To kaže ta studija.

Međutim, ta studija govori i o nekim necarinskim preprekama za koje osobno mislim da bi trebale biti uključene, a to je na primjer obaveza objavljivanja informacija o podrijetlu proizvoda jer je to nešto što moramo znati, moramo znati odakle proizvodi dolaze, kakvi su ti proizvodi i kakav je sastav tih proizvoda. Međutim, imamo jedinstveno tržište, imamo jedinstvenu poljoprivrednu politiku, imamo bescarinsku uniju i moramo imati i stvoriti pravi bescarinski sustav sa svim dodatnim propisima koji uključuju sve ovo što je ova studija navela, a po mogućnosti još i neke druge elemente jer mislim da ovakav način, kako međusobno neke države funkcioniraju i bojkotiraju jedna drugu i stvaraju administrativne i druge prepreke, nema nikakvog smisla. Treba nam, i u ovom sasvim konkretnom kontekstu, zaista jedinstveno tržište sa svim elementima i sa svim propisima.

 
  
MPphoto
 

  Stefan Eck, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Herr Präsident, Frau Kommissarin! Die Erfolgsgeschichte der EU – auch wenn diese jetzt Risse bekommen hat – beruht vor allem auf dem freien Warenverkehr im europäischen Binnenmarkt. Der Aufbau von Handelshemmnissen führt unweigerlich zu Wettbewerbsverzerrungen, und protektionistische Handelsbarrieren schaden nur der europäischen Idee. Deshalb sollte die Kommission direkt einschreiten, wenn ein Land den Binnenhandel durch übertriebene Sondervorschriften behindern will.

Ein fairer Wettbewerb setzt aber auch voraus, dass man sich auf gemeinsame Standards einigt und diese auch einhält. Gerade bei der Einfuhr von Fleisch und anderen Lebensmitteln muss gewährleistet sein, dass die gleichen Qualitäts- und Tierschutzstandards von allen Mitgliedstaaten eingehalten werden, und dies sollte nicht nur für Produkte aus der EU gelten, sondern auch für Waren aus Drittländern.

Ich möchte Ihnen eine erholsame Sommerpause wünschen, ohne die negativen Auswirkungen des Klimawandels, damit wir danach gemeinsam mit der Renovierung unseres europäischen Hauses beginnen können, denn eine Renovierung ist längst überfällig.

 
  
MPphoto
 

  Jordi Sebastià, en nombre del Grupo Verts/ALE. – Señor Presidente, hablamos de barreras para los exportadores de productos alimenticios en el mercado único europeo, dentro del que debería ser nuestro mercado. Y los valencianos sabemos qué son esas barreras, y los andaluces y los aragoneses y los catalanes, porque vemos nuestros camiones detenidos al cruzar la frontera francesa y las frutas y verduras que contenían esparcidas por el suelo.

He denunciado esos ataques a la Comisión. Se me ha respondido que actuará con decisión, pero no vemos los efectos. Los casos se repiten: agresiones intolerables dentro de nuestra Unión Europea.

Así no podemos construir un mercado único real. El mercado único hay que cuidarlo, protegerlo y hacerlo fuerte cada día. No es una planta que se abandona a su suerte. Hay que trabajar en cada momento, hay que exigir a los Estados que lo vigilen permanentemente y que reaccionen con firmeza ante estas barbaridades y ante estas trabas que están denunciando mis colegas, que impiden que sea una realidad.

Pero, hay mucho más, porque el mercado único no protege a nuestros productores. Están sufriendo los abusos de la cadena de comercialización, reciben precios de miseria por sus productos y no tenemos una norma europea que prohíba esas prácticas. Un mercado único requiere normas únicas, requiere armonización de las condiciones sociales y laborales, para evitar competencias que provoquen esos enfrentamientos. ¿Va a avanzar la Comisión en esa dirección?

Un mercado único no puede funcionar con 28 normas diferentes que, pronto, queridos colegas, y hemos hablado mucho de eso en esta sesión, serán 27 después del brexit y pueden ser muchas menos si no reaccionamos. Porque esta situación también explica el brexit, también explica el antieuropeísmo. Porque nuestros productores no se sienten amparados por la Unión Europea, nuestros agricultores se preguntan qué beneficios les reporta, por qué se encuentran con esas barreras absurdas cuando solo quieren hacer bien su trabajo.

Y, por desgracia, queridos colegas, en muchas ocasiones yo no encuentro qué respuesta darles. Yo, que me manifiesto profundamente europeísta, no sé qué respuesta darles. Espero que la Comisión me las dé.

 
  
MPphoto
 

  David Coburn, on behalf of the EFDD Group. – Mr President, this is a problem of the EU’s own making. When you harmonise, when you impose uniformity by regulation, you build in opportunities for scamming and mischief making. This could easily be avoided by a much simpler approach: mutual recognition. If a food can be safely and enjoyably eaten in one Member State, this must be true of all. British, German and Romanian people do not have different bodies from one another: physiologically they are the same. If a food is safe to eat and is of merchantable quality in one Member State, then the same is true in all its neighbours.

This is the concept which underlay the Cassis de Dijon judgment: fit for sale in one Member State means fit for sale in all. But, for reasons I simply cannot explain, the simple, transparent, practical approach was rejected in favour of harmonisation. Please, Commissioner, just for once, learn from your mistakes and ...

(The President cut off the speaker)

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). – Elnök Úr, ma délután itt a hatalmas érdeklődés mellett – körülbelül ugye húsz európai parlamenti képviselő van jelen szokás szerint, az Európai Uniót kritizálók nyilván látják néha ezeket a jeleneteket, zárójel bezárva – szörnyű bűntetteket lepleztek itt most le. Azt, hogy vannak olyan nemzetállamok, amelyeknek olyan elképzeléseik vannak, hogy a saját lakosságuk a saját földjükön megtermelt, saját gazdáik által megtermelt élelmet fogyasszák, és ne pedig más országokból, távoli helyekről, adott esetben agyonvegyszerezett élelmet hozzanak be az ő hazájukba. Szerintem 100 magyar emberből 90 tökéletesen egyetért azzal, hogy a magyar ember jobban jár, hogyha a magyar gazdákat támogatjuk, magyar almákat eszünk, és éppen ezért mindenkit biztatok arra, hogy helyi piacon, helyi termelőtől vásároljon, ne pedig a multicégeknél a különböző Tesco és egyéb áruházakban külföldi élelmiszert.

(A felszólaló hozzájárul egy, az eljárási szabályzat 162. cikkének (8) bekezdése értelmében feltett kék kártyás kérdés megválaszolásához).

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio. – Hvala vam što ste prihvatili moju plavu karticu. Želim vas pitati slažete li se sa mnom da ste Vi ovdje običan demagog u ovom Parlamentu kada govorite o prisustvu zastupnika u Parlamentu zato što sam ja jedan od onih koji najviše sjedi u ovom Parlamentu, i znam da ćete, kada završi ovo moje pitanje, vrlo vjerojatno izaći iz ove sabornice i otići u Mađarsku ili negdje drugdje. Prema tome, pitam Vas da li zaista na krajnje demagoški, populistički način nastupate u ovoj sabornici? Ja mislim da je to potpuno svima jasno.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI), Kékkártyás válasz. – Ez az Önök nagy problémája, hogy mindenkit populistának, demagógnak, xenofóbnak, szélsőségesnek, rasszistának bélyegeznek, akik nem értenek 100%-osan egyet az Önök birodalmi terjeszkedésével, és diktatórikus elképzeléseivel. Ezért tartanak ott, ahol tartanak, ezt elégelték meg a britek, ezért léptek ki, és ezért fog kártyavárként összedőlni az Önök építménye. Hagyják abba más embereknek a gyalázását, nézzenek egy kicsit magukba, sokkal jobban ...

(az Elnök megvonta a szót a képviselőtől)

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Frau Kollegin Morvai! Wir sind leider etwas eng in der Zeit, deshalb kann ich nur eine blaue Karte zulassen.

Frau Kollegin Morvai, das war im Übrigen nicht die Antwort auf die Frage von Herrn Jakovčić. Er hat sich lediglich darauf bezogen, ob Sie jeden Donnerstagnachmittag da sind. Ich leite sehr oft die Sitzungen. Wenn alle so häufig da wären wie Sie, dann wären noch weniger als 20 da.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab (PPE). – Herr Präsident! Die Klarstellung war sicherlich sehr hilfreich.

(Beifall.)

Ich möchte mich zunächst einmal gerne bei den Initiatoren der Anfrage bedanken, weil wir uns in der Zwischenzeit in der Tat sehr stark mit der Frage der Verhältnismäßigkeit mitgliedstaatlicher Maßnahmen im Bereich der Dienstleistungen beschäftigen. Frau Kommissarin Bulc, Sie werden sicherlich wissen, dass die Kommission im Herbst Vorschläge zur Proportionalität von Maßnahmen der Mitgliedstaaten im Bereich der Dienstleistungen unterbreiten will, wir aber Gleiches nicht in ausreichendem Maße auch für den Markt für Waren, insbesondere hier im landwirtschaftlichen Bereich, tun.

Wir müssen darüber nachdenken, dass wir da ein Gleichgewicht herstellen, denn so sehr wir ein Interesse daran haben, dass die Maßnahmen der Mitgliedstaaten bei Dienstleistungen einem ungefähr einheitlichen Rahmen entsprechen, so sehr haben wir ein Interesse daran – auch in einem Binnenmarkt, der inzwischen über 30 Jahre lang gut funktioniert und in dem die Mitgliedstaaten feststellen, dass, wenn sie an der einen oder anderen Schraube drehen, bestimmte Produkte mehr Schwierigkeiten haben als andere – zu einer einheitlichen Bandbreite zukommen. Man wird ja nicht zuletzt nach der Abstimmung in Großbritannien sehen, dass sich die Briten diesen Binnenmarkt eines Tages wieder sehnsüchtig zurückwünschen werden. Insofern sollte er auch noch besser werden.

 
  
MPphoto
 

  Clara Eugenia Aguilera García (S&D). – Señor Presidente, señora Comisaria, quiero reconocer la oportunidad de este debate, es bueno que hablemos de qué está pasando en el mercado interior.

Señorías, el mercado interior es una de los mayores logros de la Unión Europea. Debemos ser conscientes del valor de este activo, que tanto nos beneficia y que muchas veces se ve atacado por decisiones de carácter nacional. Me uno a lo que ha dicho mi colega el señor Sebastià: los agricultores y ganaderos españoles padecen de manera periódica los ataques de los agricultores franceses, de manera periódica y sistemática. La fresa de Huelva, las hortalizas de Almería, el vino de la Mancha o el porcino de Castilla y León ven esos ataques sin que haya respuesta del Gobierno francés ni de la Comisión.

También la ausencia de normativa europea contra las prácticas comerciales desleales provoca que cada Estado miembro vaya desarrollando su propia norma, creando diferencias entre países por las mismas transacciones comerciales. La ausencia de una normativa europea en las prácticas comerciales desleales hace que haya una armonización y, por tanto, ataque al mercado ...

(El Presidente retira la palabra a la oradora)

 
  
MPphoto
 

  Bronis Ropė (Verts/ALE). – Gerbiama Komisare, mieli kolegos, reikia pripažinti, kad valstybės narės nori naudotis laisvo prekių judėjimo privilegijomis, kai eksportuoja savo pagamintus produktus, tačiau kai reikia tokias pačias teises suteikti kitų šalių prekėms, geranoriškumas neretai išgaruoja. Vis stengiamasi sukurti papildomas taisykles, reikalavimus, kurie varžytų kitų šalių produktų patekimą į tos šalies rinką. Taigi iš esmės norime žaisti nelygiavertį žaidimą. Puikus pavyzdys – prieš porą metų Didžiosios Britanijos pasirinktas maisto produktų ženklinimo būdas šviesoforo spalvomis. Iš pirmo žvilgsnio ši sistema atrodė naudinga, mat ji informavo vartotojus apie produktuose esančius riebalus, cukrų ir druską. Tačiau buvo ignoruojamos sintetinės medžiagos. Taigi iš natūralių produktų pagaminti daugiau riebalų turintys produktai būtų įvertinti prasčiau nei liesesni, bet pagaminti naudojant sintetines medžiagas. Taigi kyla klausimas, ar iš tiesų norėta rūpintis vartotojų sveikata, ar norėta išstumti iš rinkos tam tikrus produktus. Šia sistema taip pat norėta sumenkinti ir kitų šalių produkcijos pardavimus, mat vartotojai dažnai renkasi net ir blogiau įvertintą, tačiau jiems pažįstamą prekės ženklą, o ne tą, kuris jiems nėra žinomas. Aš pritariu įvairioms ženklinimo iniciatyvoms, kurios padeda vartotojams susigaudyti, tačiau kuriant šias sistemas būtina atsižvelgti ir į kitų šalių maisto produktų pakavimo ypatumus. Mano nuomone, Europos Komisija turėtų būti aktyvesnė šioje srityje ir prižiūrėti, kad apie tam tikros šalies ženklinimo pakeitimus būtų informuojamos visos šalys iš anksto ir jos galėtų teikti savo pasiūlymus.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Buda (PPE). – Domnule președinte, circulația liberă a mărfurilor constituie una dintre cele patru valori fundamentale ale Uniunii Europene.

Impunerea de către autorități a unor condiții sau cerințe specifice de piață prin care se urmărește protejarea produselor naționale este însă, din păcate, o practică întâlnită frecvent.

În același timp, nu putem ignora că embargoul rusesc a determinat o perturbare serioasă a piețelor chiar și în statele care nu au avut relații directe cu Rusia, fiind invadate de produse care se vând sub prețul de producție și de cele mai multe ori sub brand național, cumpărătorii fiind astfel induși în eroare. Acest lucru este posibil ca urmare a faptului că fermierii din țările respective au beneficiat anterior de măsurile de intervenție pentru criză din partea Comisiei Europene.

Etichetarea obligatorie a produselor cu țara de origine, monitorizarea din partea Comisiei a fluxurilor comerciale concomitent cu eliminarea barierelor netarifare trebuie să fie în măsură să asigure atât libera circulație a mărfurilor, cât și să ofere garanții consumatorilor în privința calității și originii produselor cumpărate.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, la frequenza sempre maggiore con la quale gli Stati membri impongono barriere non tariffarie agli esportatori di prodotti alimentari nel mercato interno, oltre a violare le norme, mette in discussione una delle quattro libertà dell'Unione europea, vale a dire la libera circolazione dei beni. Oltre all'effetto discriminatorio, tali azioni hanno un impatto sulla competitività dei prodotti alimentari importati nel mercato interno, contribuendo a determinare un calo degli scambi in transfrontalieri di prodotti alimentari.

Le conseguenze di tali azioni incidono negativamente sul funzionamento del mercato interno e, non di rado, determinano la stessa cessazione di imprese. La Commissione deve considerare seriamente l'introduzione di disposizioni a livello di Unione europea, che proibiscano le pratiche che incidono sulle importazioni di prodotti alimentari, in modo da garantire un funzionamento corretto, equo e trasparente del mercato interno, per i produttori ed i rivenditori di generi alimentari.

 
  
 

Catch-the-eye-Verfahren

 
  
MPphoto
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE). – Panie Przewodniczący! Cieszę się, że dotknęliśmy dzisiaj bardzo ważnego problemu, który narusza zasadę swobodnego przepływu towarów. Nie może być takiej sytuacji, że na jednolitym europejskim rynku stosowane są praktyki dyskryminacyjne jednego państwa wobec drugiego. Mówimy tutaj nie tylko o dodatkowych certyfikatach, kontrolach, negatywnych kampaniach prasowych na temat importowanej żywności, ale również o barierach administracyjnych, które generują dodatkowe koszty i straty. Uważam, że w tym obszarze Komisja Europejska powinna być bardziej aktywna, reagować bardzo szybko i piętnować tego typu zachowania. Opieszałość czy brak zdecydowanych działań ze strony Komisji Europejskiej tak naprawdę daje tylko kolejne argumenty nacjonalistom i przeciwnikom Unii Europejskiej.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender (S&D). – Señor Presidente, señora Comisaria, luego nos tocará hablar de las legislaciones nacionales, que también como setas venenosas van surgiendo para intentar fragmentar y obstaculizar la libre circulación de personas y de bienes. En el actual debate, reconozco que usted, precisamente del Colegio de Comisarios, es quien está actuando con mayor interés y voluntad precisamente para evitar estas barreras.

Pero yo creo que el mandato que el señor Juncker les dio, precisamente para consolidar y mejorar el mercado interior como un elemento de cohesión de la Unión Europea, debería ayudarle a usted y a todos aquellos Comisarios que tienen voluntad a evitar todas estas barreras.

De una manera insidiosa y de una manera que no es aceptable, mediante legislaciones, mediante acciones o mediante inacciones, se está intentando fragmentar ese mercado común, que yo creo que hay que reforzar precisamente en un momento tan difícil para la Unión Europea.

(La oradora acepta responder a una pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul» (artículo 162, apartado 8, del Reglamento))

 
  
MPphoto
 

  David Coburn (EFDD), blue-card question. – I would just like to ask you whether you agree with me that if we do not have mutual recognition then this will lead to further problems beyond Brexit? We would end up with Frexit, Czech-out, everybody else leaving. Do you agree that this is damaging to Europe in general, and that mutual recognition would solve that problem?

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender (S&D), respuesta de «tarjeta azul». – Señor Coburn, creo que no ha escuchado usted bien a la Comisaria..., la Comisaria precisamente ha explicado que se va a modificar la normativa.

Ergo, yo creo que no tiene nada que ver con el brexit —yo estoy absolutamente en contra del brexit—; yo creo que más bien les va a generar a ustedes —ya les está generando— problemas. A nosotros también.

Y, desde luego, cualquier fragmentación del mercado único y del mercado común solo nos llevará a una disgregación y a una confrontación y debilitación tanto del Reino Unido como de la Unión Europea. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con ello.

 
  
MPphoto
 

  Jozo Radoš (ALDE). – Poštovani predsjedniče, bescarinske prepreke postoje otkada postoji i slobodna trgovina u Europskoj uniji i zato je vrlo zabrinjavajuća konstatacija iz usmenog pitanja da se pojava bescarinskih prepreka zapravo i pojačava. Bescarinske prepreke nisu samo protuzakonite nego one slabljenjem zdrave konkurencije slabe europsko gospodarstvo i u ovom slučaju vrlo osjetljivu granu toga gospodarstva, a to je europska poljoprivreda.

Zato pozdravljam inicijativu kolega zastupnika jer su potaknuli jedno vrlo važno pitanje, a posebno pozdravljam najavu povjerenice Bulc odnosno Europske komisije da će istražiti postupke kršenja europskih zakona i da će potaknuti države članice na međusobno priznavanje proizvoda što bi u konačnici trebalo dovesti do toga da se smanje bescarinske prepreke.

 
  
 

(Ende des Catch-the-eye-Verfahrens)

 
  
MPphoto
 

  Violeta Bulc, Member of the Commission. – Mr President, honourable Members, I thank you very much for your very clear and very constructive comments. This is a really highly important issue and I hope you understand that it is important for the Commission as well. If together we get the policy right, as we intend to do, by enforcing the respect of mutual recognition, it will help us reinforce our single market for food and that will mean more investment, more jobs and of course more growth. Let me repeat: the Commission will revise the Mutual Recognition Regulation to make it function better. However, I do not believe that food businesses need more EU legislation. The food safety rules are in place and function well. What businesses need are fewer burdensome and protectionist national regulations. Such regulations should be tackled quickly, ideally through bilateral discussions with the Member States that have adopted these regulations and – hear me clearly – if necessary through formal infringement procedures. I count on your continued support to tackle the challenges ahead together.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Die Aussprache ist geschlossen.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 162 GO)

 
  
MPphoto
 
 

  Esther Herranz García (PPE), por escrito. – Estimados colegas, las crisis agrícolas están dando lugar a un resurgimiento de los nacionalismos en materia comercial y creo que hay una creciente tendencia a compartimentar los mercados, lo que a mi modo de ver es un ataque a uno de los mayores logros obtenidos por la Unión Europea desde su nacimiento, que es la unidad del mercado. Creo que tanto desde el Parlamento Europeo como desde el resto de las instituciones comunitarias deberían evitar esto. Algunos Estados miembros están estudiando sistemas de etiquetados del origen nacional de los productos agroalimentarios que podrían ser claramente discriminatorios frente a las importaciones procedentes de los demás países comunitarios. Por otra parte, otras medidas nacionales, como el sistema de «semáforos» previsto por el Reino Unido en virtud del cual, productos de reconocido valor nutricional, como el aceite de oliva, serían considerados nocivos, podrían suponer igualmente una traba para el comercio de los productos agroalimentarios. Me gustaría además hacer un llamamiento a la Comisión Europea para que no se quede de brazos cruzados ante los ataques sufridos por camiones españoles en la frontera con Francia. Se trata de acciones reiteradas que ponen igualmente en entredicho el buen funcionamiento del mercado único.

 
  
MPphoto
 
 

  Karol Karski (ECR), na piśmie. – Nagminne wprowadzanie przez państwa członkowskie na rynku wewnętrznym barier pozataryfowych dla eksporterów żywności oraz fakt sprzeczności tych działań z prawem UE podważają jedną z czterech podstawowych swobód UE, a mianowicie swobodę przepływu towarów. Bariery, z którymi na co dzień borykają się eksporterzy żywności, dotyczą wymogu posiadania dodatkowych, niewymaganych prawem wspólnotowym certyfikatów, podwyższonej częstotliwości kontroli sanitarnych i długiego przetrzymywania ciężarówek, obowiązku długiego przechowywania dokumentów związanych z transakcją, obowiązku przechowywania tych dokumentów w kraju docelowym, krótkiego okresu pozwoleń, jak również częstej zmiany opłat administracyjnych. Dodatkowe bariery dotyczą także negatywnych kampanii w mediach na temat złej jakości żywności. Komisja powinna jak najszybciej zbadać możliwość wprowadzenia przepisów UE zakazujących stosowania takich praktyk w odniesieniu do przywozu żywności w celu zagwarantowania prawidłowego, sprawiedliwego i przejrzystego funkcjonowania rynku wewnętrznego UE w trosce o producentów żywności i sprzedawców detalicznych

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik