Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Torsdag den 7. juli 2016 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter: se protokollen
 3.Andragender (jf. protokollen)
 4.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 5.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106): se protokollen
 6.Gennemførelse af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap (forhandling)
 7.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  7.1.Situationen for personer med albinisme i Afrika, navnlig i Malawi
  7.2.Bahrain
  7.3.Myanmar, navnlig situationen for rohingyaerne
 8.Meddelelse fra formanden
 9.Afstemningstid
  9.1.Situationen for personer med albinisme i Afrika, navnlig i Malawi (RC-B8-0897/2016, B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-0904/2016, B8-0908/2016, B8-0911/2016) (afstemning)
  9.2.Bahrain (RC-B8-0900/2016, B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-0906/2016, B8-0907/2016, B8-0909/2016) (afstemning)
  9.3.Myanmar, navnlig situationen for rohingyaerne (RC-B8-0910/2016, B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-0915/2016, B8-0916/2016, B8-0917/2016) (afstemning)
  9.4.FN's Generalforsamlings 71. samling (A8-0146/2016 - Andrey Kovatchev) (afstemning)
  9.5.Gennemførelse af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap (A8-0203/2016 - Helga Stevens) (afstemning)
  9.6.Indsigelse i henhold til artikel 106: Tilladte sundhedsanprisninger af fødevarer (B8-0842/2016) (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
  10.1.FN's Generalforsamlings 71. samling (A8-0146/2016 - Andrey Kovatchev)
  10.2.Gennemførelse af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap (A8-0203/2016 - Helga Stevens)
  10.3.Indsigelse i henhold til artikel 106: Tilladte sundhedsanprisninger af fødevarer (B8-0842/2016)
 11.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 13.Ikke-toldmæssige hindringer for fødevareeksportører på EU's indre marked (forhandling)
 14.Overførsel af personoplysninger til Kina (forhandling)
 15.Anvendelse af lov om mindsteløn i transportsektoren (forhandling)
 16.Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde
 17.Tidspunkt for næste møde: se protokollen
 18.Afbrydelse af sessionen
Forhandlinger
Revideret udgave (1159 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (4030 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik