Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Torstai 7. heinäkuuta 2016 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 3.Vetoomukset: ks. pöytäkirja
 4.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 5.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla): ks. pöytäkirja: ks. pöytäkirja
 6.Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen täytäntöönpano (keskustelu)
 7.Keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  7.1.Henkilöiden, joilla on albinismi, tilanne Afrikassa, erityisesti Malawissa
  7.2.Bahrain
  7.3.Myanmar, erityisesti rohingyaväestön tilanne
 8.Puhemiehen ilmoitus
 9.Äänestykset
  9.1.Henkilöiden, joilla on albinismi, tilanne Afrikassa, erityisesti Malawissa (RC-B8-0897/2016, B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-0904/2016, B8-0908/2016, B8-0911/2016) (äänestys)
  9.2.Bahrain (RC-B8-0900/2016, B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-0906/2016, B8-0907/2016, B8-0909/2016) (äänestys)
  9.3.Myanmar, erityisesti rohingyaväestön tilanne (RC-B8-0910/2016, B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-0915/2016, B8-0916/2016, B8-0917/2016) (äänestys)
  9.4.Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 71. istunto (A8-0146/2016 - Andrey Kovatchev) (äänestys)
  9.5.Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen täytäntöönpano (A8-0203/2016 - Helga Stevens) (äänestys)
  9.6.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastustaminen: elintarvikkeita koskevat sallitut terveysväitteet (B8-0842/2016) (äänestys)
 10.Äänestysselitykset
  10.1.Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 71. istunto (A8-0146/2016 - Andrey Kovatchev)
  10.2.Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen täytäntöönpano (A8-0203/2016 - Helga Stevens)
  10.3.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastustaminen: elintarvikkeita koskevat sallitut terveysväitteet (B8-0842/2016)
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 13.Elintarvikkeiden viejien muut kuin tulleihin liittyvät kaupan esteet EU:n sisämarkkinoilla (keskustelu)
 14.Henkilötietojen siirtäminen Kiinaan (keskustelu)
 15.Minimipalkkalain soveltaminen liikennealalla (keskustelu)
 16.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 17.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 18.Istuntokauden keskeyttäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (1159 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (4030 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö