Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Donderdag 7 juli 2016 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken: zie notulen
 3.Verzoekschriften: zie notulen
 4.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 5.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement): zie notulen
 6.Tenuitvoerlegging van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (debat)
 7.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  7.1.Situatie van personen met albinisme in Afrika, met name in Malawi
  7.2.Bahrein
  7.3.Myanmar, met name de situatie van de Rohingyabevolking
 8.Mededeling van de Voorzitter
 9.Stemmingen
  9.1.Situatie van personen met albinisme in Afrika, met name in Malawi (RC-B8-0897/2016, B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-0904/2016, B8-0908/2016, B8-0911/2016) (stemming)
  9.2.Bahrein (RC-B8-0900/2016, B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-0906/2016, B8-0907/2016, B8-0909/2016) (stemming)
  9.3.Myanmar, met name de situatie van de Rohingyabevolking (RC-B8-0910/2016, B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-0915/2016, B8-0916/2016, B8-0917/2016) (stemming)
  9.4.71e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (A8-0146/2016 - Andrey Kovatchev) (stemming)
  9.5.Tenuitvoerlegging van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (A8-0203/2016 - Helga Stevens) (stemming)
  9.6.Bezwaar op grond van artikel 106: toegestane gezondheidsclaims voor levensmiddelen (B8-0842/2016) (stemming)
 10.Stemverklaringen
  10.1.71e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (A8-0146/2016 - Andrey Kovatchev)
  10.2.Tenuitvoerlegging van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (A8-0203/2016 - Helga Stevens)
  10.3.Bezwaar op grond van artikel 106: toegestane gezondheidsclaims voor levensmiddelen (B8-0842/2016)
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 13.Non-tarifaire belemmeringen voor voedselexporteurs op de interne markt van de EU (debat)
 14.Overdracht van persoonsgegevens aan China (debat)
 15.Toepassing van de wet op het minimumloon in de vervoersector (debat)
 16.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 17.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 18.Onderbreking van de zitting
Debatten
Herziene uitgave (1159 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (4030 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid