Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Torsdagen den 7 juli 2016 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument: se protokollet
 3.Framställningar: se protokollet
 4.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 5.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen): se protokollet: se protokollet
 6.Genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (debatt)
 7.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  7.1.Situationen för personer med albinism i Afrika, särskilt i Malawi
  7.2.Bahrain
  7.3.Myanmar/Burma, särskilt situationen för rohingyafolket
 8.Meddelande från talmannen
 9.Omröstning
  9.1.Situationen för personer med albinism i Afrika, särskilt i Malawi (RC-B8-0897/2016, B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-0904/2016, B8-0908/2016, B8-0911/2016) (omröstning)
  9.2.Bahrain (RC-B8-0900/2016, B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-0906/2016, B8-0907/2016, B8-0909/2016) (omröstning)
  9.3.Myanmar/Burma, särskilt situationen för rohingyafolket (RC-B8-0910/2016, B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-0915/2016, B8-0916/2016, B8-0917/2016) (omröstning)
  9.4.FN:s generalförsamlings 71:a session (A8-0146/2016 - Andrey Kovatchev) (omröstning)
  9.5.Genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (A8-0203/2016 - Helga Stevens) (omröstning)
  9.6.Invändning enligt artikel 106: Godkända hälsopåståenden om livsmedel (B8-0842/2016) (omröstning)
 10.Röstförklaringar
  10.1.FN:s generalförsamlings 71:a session (A8-0146/2016 - Andrey Kovatchev)
  10.2.Genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (A8-0203/2016 - Helga Stevens)
  10.3.Invändning enligt artikel 106: Godkända hälsopåståenden om livsmedel (B8-0842/2016)
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 13.Icke-tariffära hinder för livsmedelsexportörer på EU:s inre marknad (debatt)
 14.Överföring av personuppgifter till Kina (debatt)
 15.Tillämpningen av lagen om minimilön i transportsektorn (debatt)
 16.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 17.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 18.Avbrytande av sessionen
Debatter
Reviderad upplaga (1159 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (4030 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy