Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 12 september 2016 - Strasbourg Reviderad upplaga

8. Avslutande av förfarande för upphävande av immunitet: se protokollet
Anföranden på video
Protokoll
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy