Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Maandag 12 september 2016 - Straatsburg Herziene uitgave

9. Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
Video van de redevoeringen
Notulen
Juridische mededeling - Privacybeleid