Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Понеделник, 12 септември 2016 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.Декларация на председателството
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 4.Съобщение на председателството
 5.Състав на Парламента: вж. протокола
 6.Проверка на пълномощията: вж. протокола
 7.Искане за снемане на парламентарен имунитет: вж. протокола
 8.Приключване на процедурата за снемане на имунитет: вж. протокола
 9.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 10.Писмена декларация (член 136, параграф 4 от Правилника за дейността): вж. протокола
 11.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността): вж. протокола
 12.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността) : вж. протокола
 13.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне): вж. протокола
 14.Изпращане на текстове на споразумения от Съвета: вж. протоколи
 15.Действия, предприети вследствие позиции и резолюции на Парламента: вж. протоколи
 16.Внасяне на документи: вж. протоколи
 17.Ред на работа
 18.Към нова концепция за енергийния пазар - Стратегия на ЕС в сферата на отоплението и охлаждането (разискване)
 19.Повишаване на конкурентоспособността на МСП - Политика на сближаване и научноизследователските и иновационните стратегии за интелигентна специализация (RIS3) - Eвропейско териториално сътрудничество - най-добри практики и новаторски мерки - Стратегия на ЕС за Алпийския регион (разискване)
 20.Доверителният фонд на ЕС за Африка: последиците за развитието и хуманитарната помощ (разискване)
 21.Създаване на условия на пазара на труда, които са благоприятни за постигането на равновесие между професионалния и личния живот (кратко представяне)
 22.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 23.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 24.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия
 
Разисквания
Редактирана версия
Правна информация - Политика за поверителност