Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Pondělí, 12. září 2016 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Pokračování zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 4.Sdělení předsednictví
 5.Složení Parlamentu: viz zápis
 6.Ověření pověřovacích listin: viz zápis
 7.Žádost o zbavení parlamentní imunity: viz zápis
 8.Ukončení postupu zbavení imunity: viz zápis
 9.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 10.Písemné prohlášení (článek 136 jednacího řádu): viz zápis
 11.Oprava (článek 231 jednacího řádu): viz zápis
 12.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu): viz zápis
 13.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení): viz zápis
 14.Texty dohod dodané Radou: viz zápis
 15.Další kroky na základě postojů a usnesení Parlamentu: viz zápis
 16.Předložení dokumentů: viz zápis
 17.Plán práce
 18.Na cestě k novému uspořádání energetického trhu – Strategie EU pro vytápění a chlazení (rozprava)
 19.Zvýšení konkurenceschopnosti MSP - Politika soudržnosti a strategie výzkumu a inovací v oblasti inteligentní specializace (RIS3) - Evropská územní spolupráce – osvědčené postupy a inovativní opatření - Strategie EU pro alpský region (rozprava)
 20.Svěřenecký fond EU pro Afriku: důsledky pro rozvoj a humanitární pomoc (rozprava)
 21.Vytvoření podmínek na trhu práce příznivých pro rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem (krátké přednesení)
 22.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 23.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 24.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání
 
Rozpravy
Revidované vydání
Právní upozornění - Ochrana soukromí