Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Mandag den 12. september 2016 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæring fra formanden
 3.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 4.Meddelelse fra formanden
 5.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 6.Valgs prøvelse: se protokollen
 7.Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet: se protokollen
 8.Afslutning af procedure for ophævelse af immunitet: se protokollen
 9.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 10.Skriftlig erklæring (forretningsordenens artikel 136): se protokollen
 11.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231): se protokollen
 12.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78): se protokollen
 13.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter): se protokollen
 14.Tekster til aftaler sendt af Rådet: se protokollen
 15.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger: se protokollen
 16.Modtagne dokumenter: se protokollen
 17.Arbejdsplan
 18.Mod en ny udformning af energimarkedet - EU-strategi for opvarmning og køling (forhandling)
 19.Styrkelse af SMV'ers konkurrenceevne - Samhørighedspolitik og forsknings- og innovationsstrategier for intelligent specialisering (RIS3) - Europæisk territorialt samarbejde - bedste praksis og innovative foranstaltninger - EU-strategi for Alperegionen (forhandling)
 20.EU's trustfond for Afrika: Konsekvenserne for udvikling og humanitær bistand (forhandling)
 21.Skabelse af arbejdsmarkedsvilkår, som er mere fordelagtige for at skabe balance mellem arbejds- og privatliv (kortfattet forelæggelse)
 22.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 23.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 24.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik