Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Esmaspäev, 12. september 2016 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldus
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 4.Presidentuuri teatis
 5.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 6.Volituste kontrollimine (vt protokoll)
 7.Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (vt protokoll)
 8.Puutumatuse äravõtmise menetluse lõpetamine (vt protokoll)
 9.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 10.Kirjalik deklaratsioon (kodukorra artikkel 136) (vt protokoll)
 11.Parandus (kodukorra artikkel 231) (vt protokoll)
 12.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78) (vt protokoll)
 13.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine) (vt protokoll)
 14.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid (vt protokoll)
 15.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)
 16.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 17.Tööplaan
 18.Energiaturu uue korralduse suunas - ELi kütte- ja jahutusstrateegia (arutelu)
 19.VKEde konkurentsivõime suurendamine - Ühtekuuluvuspoliitika ning aruka spetsialiseerumise teadus- ja innovatsioonistrateegiad (RIS3) - Euroopa territoriaalse koostöö parimad tavad ja innovatiivsed meetmed - ELi Alpi piirkonna strateegia (arutelu)
 20.ELi Aafrika usaldusfond ning selle mõju arengu- ja humanitaarabile (arutelu)
 21.Töö- ja eraelu tasakaalu soodustavate tingimuste loomine tööturul (lühiettekanne)
 22.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 23.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 24.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon
 
Arutelud
Uuendatud versioon
Õigusteave - Privaatsuspoliitika