Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Maanantai 12. syyskuuta 2016 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausuma
 3.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 4.Puhemiehen ilmoitus
 5.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 6.Valtakirjojen tarkastus: ks. pöytäkirja
 7.Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö: ks. pöytäkirja
 8.Koskemattomuuden pidättämistä koskevan menettelyn päättäminen: ks. pöytäkirja
 9.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 10.Kirjallinen kannanotto (työjärjestyksen 136 artikla): ks. pöytäkirja
 11.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla): ks. pöytäkirja
 12.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla): ks. pöytäkirja
 13.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 14.Neuvoston toimittamat sopimustekstit: ks. pöytäkirja
 15.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 16.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 17.Käsittelyjärjestys
 18.Kohti energiamarkkinoiden uutta rakennetta - Lämmitystä ja jäähdytystä koskeva EU:n strategia (keskustelu)
 19.Pk-yritysten kilpailukyvyn parantaminen - Koheesiopolitiikka ja älykkääseen erikoistumiseen tähtäävät tutkimus- ja innovointistrategiat (RIS3) - Euroopan alueellinen yhteistyö - parhaat käytänteet ja innovatiiviset toimet - Alppien aluetta koskeva EU:n strategia (keskustelu)
 20.EU:n Afrikka-hätärahasto: kehitysapuun ja humanitaariseen apuun liittyvät vaikutukset (keskustelu)
 21.Työ- ja yksityiselämän tasapainolle suotuisten työmarkkinaolosuhteiden luominen (lyhyt esittely)
 22.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 23.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 24.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö