Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Maandag 12 september 2016 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaring van de Voorzitter
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 4.Mededeling van de Voorzitter
 5.Samenstelling Parlement: zie notulen
 6.Onderzoek geloofsbrieven: zie notulen
 7.Verzoek om opheffing van de immuniteit: zie notulen
 8.Afsluiting van de procedure tot opheffing van de immuniteit: zie notulen
 9.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 10.Schriftelijke verklaring (artikel 136 van het Reglement): zie notulen
 11.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement): zie notulen
 12.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement): zie notulen
 13.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening): zie notulen
 14.Van de Raad ontvangen verdragsteksten: zie notulen
 15.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen
 16.Ingekomen stukken: zie notulen
 17.Regeling van de werkzaamheden
 18.Naar een nieuwe opzet van de energiemarkt - EU-strategie voor verwarming en koeling (debat)
 19.Verbetering van het concurrentievermogen van kmo's - Cohesiebeleid en onderzoeks- en innovatiestrategieën voor slimme specialisatie (RIS3) - Europese territoriale samenwerking - beste praktijken en innoverende maatregelen - Een EU-strategie voor het Alpengebied (debat)
 20.EU-trustfonds voor Afrika: gevolgen voor ontwikkelings- en humanitaire hulp (debat)
 21.Het creëren van arbeidsmarktomstandigheden die bevorderlijk zijn voor het evenwicht tussen werk en gezinsleven (korte presentatie)
 22.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 23.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 24.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave
 
Debatten
Herziene uitgave
Juridische mededeling - Privacybeleid