Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Måndagen den 12 september 2016 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalande av talmannen
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 4.Meddelande från talmannen
 5.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 6.Valprövning: se protokollet
 7.Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet: se protokollet
 8.Avslutande av förfarande för upphävande av immunitet: se protokollet
 9.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 10.Skriftlig förklaring (artikel 136 i arbetsordningen): se protokollet
 11.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen): se protokollet
 12.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen): se protokollet
 13.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
 14.Avtalstexter översända av rådet: se protokollet
 15.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets åtgärder och resolutioner: se protokollet
 16.Inkomna dokument: se protokollet
 17.Arbetsplan
 18.En ny marknadsmodell för energimarknaderna - EU-strategi för uppvärmning och kylning (debatt)
 19.Att öka konkurrenskraften hos SMF - Sammanhållningspolitiken och forsknings- och innovationsstrategier för smart specialisering (RIS3) - Europeiskt territoriellt samarbete – bästa praxis och innovativa åtgärder - En EU-strategi för Alpregionen (debatt)
 20.EU:s förvaltningsfond för Afrika: konsekvenserna för utvecklingsbistånd och humanitärt bistånd (debatt)
 21.Inrättande av gynnsamma arbetsmarknadsvillkor för balans mellan arbetsliv och privatliv (kortfattad redogörelse)
 22.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 24.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga
 
Debatter
Reviderad upplaga
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy