Назад 
 Напред 
PVTACRE
Пълен протокол на разискванията
Вторник, 13 септември 2016 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Резултати от срещата на върха на Г-20 (разискване)
 3.Разследване във връзка с измерването на емисиите в автомобилния сектор (разискване)
 4.Време за гласуване
  4.1.Политика на сближаване и научноизследователските и иновационните стратегии за интелигентна специализация (RIS3) (A8-0159/2016 - Ramón Luis Valcárcel Siso) (гласуване)
  4.2.Eвропейско териториално сътрудничество - най-добри практики и новаторски мерки (A8-0202/2016 - Iskra Mihaylova) (гласуване)
  4.3.Разследване във връзка с измерването на емисиите в автомобилния сектор (A8-0246/2016 - Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy) (гласуване)
  4.4.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Ищван Уихеи (A8-0229/2016 - Tadeusz Zwiefka) (гласуване)
  4.5.Искане за защита на парламентарния имунитет на Розарио Крочета (A8-0230/2016 - Heidi Hautala) (гласуване)
  4.6.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Сотириос Зарианопулос (A8-0233/2016 - Gilles Lebreton) (гласуване)
  4.7.Споразумение между ЕС и Китай във връзка с присъединяването на Хърватия (A8-0231/2016 - Iuliu Winkler) (гласуване)
  4.8.Споразумение между ЕС и Уругвай във връзка с присъединяването на Хърватия (A8-0241/2016 - Pablo Zalba Bidegain) (гласуване)
  4.9.Предложение за назначаване на член на Сметната палата - Лазарос Ставру Лазару (A8-0258/2016 - Igor Šoltes) (гласуване)
  4.10.Предложение за назначаване на член на Сметната палата - Жуан Фигейреду (A8-0259/2016 - Igor Šoltes) (гласуване)
  4.11.Предложение за назначаване на член на Сметната палата - Лео Бринкат (A8-0257/2016 - Igor Šoltes) (гласуване)
  4.12.Статистика за външната търговия с трети страни (делегирани и изпълнителни правомощия) (A8-0240/2016 - Bernd Lange) (гласуване)
  4.13.Статистика на цените на природния газ и електроенергията (A8-0184/2016 - Barbara Kappel) (гласуване)
  4.14.Към нова концепция за енергийния пазар (A8-0214/2016 - Werner Langen) (гласуване)
  4.15.Стратегия на ЕС в сферата на отоплението и охлаждането (A8-0232/2016 - Adam Gierek) (гласуване)
  4.16.Повишаване на конкурентоспособността на МСП (A8-0162/2016 - Rosa D'Amato) (гласуване)
  4.17.Стратегия на ЕС за Алпийския регион (A8-0226/2016 - Mercedes Bresso) (гласуване)
  4.18.Доверителният фонд на ЕС за Африка: последиците за развитието и хуманитарната помощ (A8-0221/2016 - Ignazio Corrao) (гласуване)
  4.19.Създаване на условия на пазара на труда, които са благоприятни за постигането на равновесие между професионалния и личния живот (A8-0253/2016 - Tatjana Ždanoka, Vilija Blinkevičiūtė) (гласуване)
 5.Обяснение на вот
  5.1.Политика на сближаване и научноизследователските и иновационните стратегии за интелигентна специализация (RIS3) (A8-0159/2016 - Ramón Luis Valcárcel Siso)
  5.2.Eвропейско териториално сътрудничество - най-добри практики и новаторски мерки (A8-0202/2016 - Iskra Mihaylova)
  5.3.Разследване във връзка с измерването на емисиите в автомобилния сектор (A8-0246/2016 - Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy)
  5.4.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Ищван Уихеи (A8-0229/2016 - Tadeusz Zwiefka)
  5.5.Искане за защита на парламентарния имунитет на Розарио Крочета (A8-0230/2016 - Heidi Hautala)
  5.6.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Сотириос Зарианопулос (A8-0233/2016 - Gilles Lebreton)
  5.7.Споразумение между ЕС и Китай във връзка с присъединяването на Хърватия (A8-0231/2016 - Iuliu Winkler)
  5.8.Споразумение между ЕС и Уругвай във връзка с присъединяването на Хърватия (A8-0241/2016 - Pablo Zalba Bidegain)
  5.9.Предложение за назначаване на член на Сметната палата - Лазарос Ставру Лазару (A8-0258/2016 - Igor Šoltes)
  5.10.Предложение за назначаване на член на Сметната палата - Жуан Фигейреду (A8-0259/2016 - Igor Šoltes)
  5.11.Предложение за назначаване на член на Сметната палата - Лео Бринкат (A8-0257/2016 - Igor Šoltes)
  5.12.Статистика за външната търговия с трети страни (делегирани и изпълнителни правомощия) (A8-0240/2016 - Bernd Lange)
  5.13.Статистика на цените на природния газ и електроенергията (A8-0184/2016 - Barbara Kappel)
  5.14.Към нова концепция за енергийния пазар (A8-0214/2016 - Werner Langen)
  5.15.Стратегия на ЕС в сферата на отоплението и охлаждането (A8-0232/2016 - Adam Gierek)
  5.16.Повишаване на конкурентоспособността на МСП (A8-0162/2016 - Rosa D'Amato)
  5.17.Стратегия на ЕС за Алпийския регион (A8-0226/2016 - Mercedes Bresso)
  5.18.Доверителният фонд на ЕС за Африка: последиците за развитието и хуманитарната помощ (A8-0221/2016 - Ignazio Corrao)
  5.19.Създаване на условия на пазара на труда, които са благоприятни за постигането на равновесие между професионалния и личния живот (A8-0253/2016 - Tatjana Ždanoka, Vilija Blinkevičiūtė)
 6.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 7.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 8.Неотдавнашни събития в Полша и тяхното въздействие върху основните права, посочени в Хартата на основните права на Европейския съюз (разискване)
 9.Положението в Турция (разискване)
 10.Поправки (член 231 от Правилника за дейността): вж. протокола
 11.Положението в Габон след изборите (разискване)
 12.Среща на високо равнище на ООН относно справянето с големи потоци от бежанци и мигранти (разискване)
 13.Отношенията между ЕС и Тунис в настоящия регионален контекст (разискване)
 14.Социален дъмпинг в ЕС (разискване)
 15.Представяне от Съвета на неговата позиция относно проекта на общ бюджет за финансовата 2017 година (разискване)
 16.Споразумение за икономическо партньорство между ЕС и държавите по СИП ЮАОР - Парламентарен контрол и мониторинг от страна на гражданското общество по отношение на Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и държавите по СИП ЮАОР (разискване)
 17.Основни цели на срещата на Седемнадесетата конференция на страните (CoP17) по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) в Йоханесбург (разискване)
 18.Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи
 19.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (4409 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (14047 kb)
Правна информация - Политика за поверителност