Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Úterý, 13. září 2016 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Výsledky summitu G20 (rozprava)
 3.Vyšetřování měření emisí v automobilovém průmyslu (rozprava)
 4.Hlasování
  4.1.Politika soudržnosti a strategie výzkumu a inovací v oblasti inteligentní specializace (RIS3) (A8-0159/2016 - Ramón Luis Valcárcel Siso) (hlasování)
  4.2.Evropská územní spolupráce – osvědčené postupy a inovativní opatření (A8-0202/2016 - Iskra Mihaylova) (hlasování)
  4.3.Vyšetřování měření emisí v automobilovém průmyslu (A8-0246/2016 - Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy) (hlasování)
  4.4.Žádost, aby byl István Ujhelyi zbaven imunity (A8-0229/2016 - Tadeusz Zwiefka) (hlasování)
  4.5.Žádost o ochranu výsad a imunit, kterých požívá Rosario Crocetta (A8-0230/2016 - Heidi Hautala) (hlasování)
  4.6.Žádost, aby byl Sotirios Zarianopoulos zbaven imunity (A8-0233/2016 - Gilles Lebreton) (hlasování)
  4.7.Dohoda mezi EU a Čínou v souvislosti s přistoupením Chorvatska (A8-0231/2016 - Iuliu Winkler) (hlasování)
  4.8.Dohoda mezi EU a Uruguayí v souvislosti s přistoupením Chorvatska (A8-0241/2016 - Pablo Zalba Bidegain) (hlasování)
  4.9.Jmenování člena Účetního dvora – Lazaros Stavrou Lazarou (A8-0258/2016 - Igor Šoltes) (hlasování)
  4.10.Jmenování člena Účetního dvora - João Figueiredo (A8-0259/2016 - Igor Šoltes) (hlasování)
  4.11.Jmenování člena Účetního dvora – Leo Brincat (A8-0257/2016 - Igor Šoltes) (hlasování)
  4.12.Statistika týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi (přenesené a prováděcí pravomoci) (A8-0240/2016 - Bernd Lange) (hlasování)
  4.13.Statistiky cen zemního plynu a elektřiny (A8-0184/2016 - Barbara Kappel) (hlasování)
  4.14.Na cestě k novému uspořádání energetického trhu (A8-0214/2016 - Werner Langen) (hlasování)
  4.15.Strategie EU pro vytápění a chlazení (A8-0232/2016 - Adam Gierek) (hlasování)
  4.16.Zvýšení konkurenceschopnosti MSP (A8-0162/2016 - Rosa D'Amato) (hlasování)
  4.17.Strategie EU pro alpský region (A8-0226/2016 - Mercedes Bresso) (hlasování)
  4.18.Svěřenecký fond EU pro Afriku: důsledky pro rozvoj a humanitární pomoc (A8-0221/2016 - Ignazio Corrao) (hlasování)
  4.19.Vytvoření podmínek na trhu práce příznivých pro rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem (A8-0253/2016 - Tatjana Ždanoka, Vilija Blinkevičiūtė) (hlasování)
 5.Vysvětlení hlasování
  5.1.Politika soudržnosti a strategie výzkumu a inovací v oblasti inteligentní specializace (RIS3) (A8-0159/2016 - Ramón Luis Valcárcel Siso)
  5.2.Evropská územní spolupráce – osvědčené postupy a inovativní opatření (A8-0202/2016 - Iskra Mihaylova)
  5.3.Vyšetřování měření emisí v automobilovém průmyslu (A8-0246/2016 - Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy)
  5.4.Žádost, aby byl István Ujhelyi zbaven imunity (A8-0229/2016 - Tadeusz Zwiefka)
  5.5.Žádost o ochranu výsad a imunit, kterých požívá Rosario Crocetta (A8-0230/2016 - Heidi Hautala)
  5.6.Žádost, aby byl Sotirios Zarianopoulos zbaven imunity (A8-0233/2016 - Gilles Lebreton)
  5.7.Dohoda mezi EU a Čínou v souvislosti s přistoupením Chorvatska (A8-0231/2016 - Iuliu Winkler)
  5.8.Dohoda mezi EU a Uruguayí v souvislosti s přistoupením Chorvatska (A8-0241/2016 - Pablo Zalba Bidegain)
  5.9.Jmenování člena Účetního dvora – Lazaros Stavrou Lazarou (A8-0258/2016 - Igor Šoltes)
  5.10.Jmenování člena Účetního dvora - João Figueiredo (A8-0259/2016 - Igor Šoltes)
  5.11.Jmenování člena Účetního dvora – Leo Brincat (A8-0257/2016 - Igor Šoltes)
  5.12.Statistika týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi (přenesené a prováděcí pravomoci) (A8-0240/2016 - Bernd Lange)
  5.13.Statistiky cen zemního plynu a elektřiny (A8-0184/2016 - Barbara Kappel)
  5.14.Na cestě k novému uspořádání energetického trhu (A8-0214/2016 - Werner Langen)
  5.15.Strategie EU pro vytápění a chlazení (A8-0232/2016 - Adam Gierek)
  5.16.Zvýšení konkurenceschopnosti MSP (A8-0162/2016 - Rosa D'Amato)
  5.17.Strategie EU pro alpský region (A8-0226/2016 - Mercedes Bresso)
  5.18.Svěřenecký fond EU pro Afriku: důsledky pro rozvoj a humanitární pomoc (A8-0221/2016 - Ignazio Corrao)
  5.19.Vytvoření podmínek na trhu práce příznivých pro rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem (A8-0253/2016 - Tatjana Ždanoka, Vilija Blinkevičiūtė)
 6.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 7.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 8.Nedávný vývoj v Polsku a jeho dopad na základní práva, jak je stanoví Listina základních práv Evropské unie (rozprava)
 9.Situace v Turecku (rozprava)
 10.Opravy (článek 231 jednacího řádu): viz zápis
 11.Situace po volbách v Gabonu (rozprava)
 12.Summit OSN na vysoké úrovni věnovaný rozsáhlému pohybu uprchlíků a migrantů (rozprava)
 13.Vztahy EU s Tuniskem v současném regionálním kontextu (rozprava)
 14.Sociální dumping v EU (rozprava)
 15.Prezentace postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu – rozpočtový rok 2017 (rozprava)
 16.Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a státy SADC EPA - Parlamentní dohled nad dohodou o hospodářském partnerství EU-SADC a dohled občanské společnosti (rozprava)
 17.Klíčové cíle 17. konference stran úmluvy CITES v Johannesburgu (rozprava)
 18.Pořad jednání příštího denního zasedání: viz zápis
 19.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (4409 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (14047 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí