Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Teisipäev, 13. september 2016 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.G20 tippkohtumise tulemused (arutelu)
 3.Autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimine (arutelu)
 4.Hääletused
  4.1.Ühtekuuluvuspoliitika ning aruka spetsialiseerumise teadus- ja innovatsioonistrateegiad (RIS3) (A8-0159/2016 - Ramón Luis Valcárcel Siso) (hääletus)
  4.2.Euroopa territoriaalse koostöö parimad tavad ja innovatiivsed meetmed (A8-0202/2016 - Iskra Mihaylova) (hääletus)
  4.3.Autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimine (A8-0246/2016 - Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy) (hääletus)
  4.4.István Ujhelyi puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0229/2016 - Tadeusz Zwiefka) (hääletus)
  4.5.Rosario Crocetta eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotlus (A8-0230/2016 - Heidi Hautala) (hääletus)
  4.6.Sotirios Zarianopoulose puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0233/2016 - Gilles Lebreton) (hääletus)
  4.7.ELi ja Hiina vaheline leping seoses Horvaatia ühinemisega (A8-0231/2016 - Iuliu Winkler) (hääletus)
  4.8.ELi ja Uruguay vaheline leping seoses Horvaatia ühinemisega (A8-0241/2016 - Pablo Zalba Bidegain) (hääletus)
  4.9.Kontrollikoja liikmeks nimetamine - Lazaros Stavrou Lazarou (A8-0258/2016 - Igor Šoltes) (hääletus)
  4.10.Kontrollikoja liikmeks nimetamine – João Figueiredo (A8-0259/2016 - Igor Šoltes) (hääletus)
  4.11.Kontrollikoja liikmeks nimetamine – Leo Brincat (A8-0257/2016 - Igor Šoltes) (hääletus)
  4.12.Statistika väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega (delegeeritud ja rakendamisvolitused) (A8-0240/2016 - Bernd Lange) (hääletus)
  4.13.Maagaasi- ja elektrihinnastatistika (A8-0184/2016 - Barbara Kappel) (hääletus)
  4.14.Energiaturu uue korralduse suunas (A8-0214/2016 - Werner Langen) (hääletus)
  4.15.ELi kütte- ja jahutusstrateegia (A8-0232/2016 - Adam Gierek) (hääletus)
  4.16.VKEde konkurentsivõime suurendamine (A8-0162/2016 - Rosa D'Amato) (hääletus)
  4.17.ELi Alpi piirkonna strateegia (A8-0226/2016 - Mercedes Bresso) (hääletus)
  4.18.ELi Aafrika usaldusfond ning selle mõju arengu- ja humanitaarabile (A8-0221/2016 - Ignazio Corrao) (hääletus)
  4.19.Töö- ja eraelu tasakaalu soodustavate tingimuste loomine tööturul (A8-0253/2016 - Tatjana Ždanoka, Vilija Blinkevičiūtė) (hääletus)
 5.Selgitused hääletuse kohta
  5.1.Ühtekuuluvuspoliitika ning aruka spetsialiseerumise teadus- ja innovatsioonistrateegiad (RIS3) (A8-0159/2016 - Ramón Luis Valcárcel Siso)
  5.2.Euroopa territoriaalse koostöö parimad tavad ja innovatiivsed meetmed (A8-0202/2016 - Iskra Mihaylova)
  5.3.Autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimine (A8-0246/2016 - Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy)
  5.4.István Ujhelyi puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0229/2016 - Tadeusz Zwiefka)
  5.5.Rosario Crocetta eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotlus (A8-0230/2016 - Heidi Hautala)
  5.6.Sotirios Zarianopoulose puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0233/2016 - Gilles Lebreton)
  5.7.ELi ja Hiina vaheline leping seoses Horvaatia ühinemisega (A8-0231/2016 - Iuliu Winkler)
  5.8.ELi ja Uruguay vaheline leping seoses Horvaatia ühinemisega (A8-0241/2016 - Pablo Zalba Bidegain)
  5.9.Kontrollikoja liikmeks nimetamine - Lazaros Stavrou Lazarou (A8-0258/2016 - Igor Šoltes)
  5.10.Kontrollikoja liikmeks nimetamine – João Figueiredo (A8-0259/2016 - Igor Šoltes)
  5.11.Kontrollikoja liikmeks nimetamine – Leo Brincat (A8-0257/2016 - Igor Šoltes)
  5.12.Statistika väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega (delegeeritud ja rakendamisvolitused) (A8-0240/2016 - Bernd Lange)
  5.13.Maagaasi- ja elektrihinnastatistika (A8-0184/2016 - Barbara Kappel)
  5.14.Energiaturu uue korralduse suunas (A8-0214/2016 - Werner Langen)
  5.15.ELi kütte- ja jahutusstrateegia (A8-0232/2016 - Adam Gierek)
  5.16.VKEde konkurentsivõime suurendamine (A8-0162/2016 - Rosa D'Amato)
  5.17.ELi Alpi piirkonna strateegia (A8-0226/2016 - Mercedes Bresso)
  5.18.ELi Aafrika usaldusfond ning selle mõju arengu- ja humanitaarabile (A8-0221/2016 - Ignazio Corrao)
  5.19.Töö- ja eraelu tasakaalu soodustavate tingimuste loomine tööturul (A8-0253/2016 - Tatjana Ždanoka, Vilija Blinkevičiūtė)
 6.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 7.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 8.Viimase aja sündmused Poolas ja nende mõju Euroopa Liidu põhiõiguste hartas kehtestatud põhiõigustele (arutelu)
 9.Olukord Türgis (arutelu)
 10.Parandused (kodukorra artikkel 231) (vt protokoll)
 11.Valimistejärgne olukord Gabonis (arutelu)
 12.Pagulaste ja rändajate suuri vooge käsitlev ÜRO kõrgetasemeline tippkohtumine (arutelu)
 13.ELi suhted Tuneesiaga praeguses piirkondlikus olukorras (arutelu)
 14.Sotsiaalne dumping ELis (arutelu)
 15.Nõukogu seisukoha esitamine üldeelarve projekti kohta – eelarveaasta 2017 (arutelu)
 16.Majanduspartnerlusleping ELi ning SADC majanduspartnerluslepingu riikide vahel - ELi ja SADC majanduspartnerluslepingu parlamentaarne järelevalve ja kodanikuühiskonna kontroll (arutelu)
 17.CITESi osaliste 17. konverentsi põhieesmärgid (arutelu)
 18.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 19.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (4409 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (14047 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika