Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Tiistai 13. syyskuuta 2016 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.G20-huippukokouksen tulokset (keskustelu)
 3.Autoalan päästömittauksia käsittelevä tutkimus (keskustelu)
 4.Äänestykset
  4.1.Koheesiopolitiikka ja älykkääseen erikoistumiseen tähtäävät tutkimus- ja innovointistrategiat (RIS3) (A8-0159/2016 - Ramón Luis Valcárcel Siso) (äänestys)
  4.2.Euroopan alueellinen yhteistyö - parhaat käytänteet ja innovatiiviset toimet (A8-0202/2016 - Iskra Mihaylova) (äänestys)
  4.3.Autoalan päästömittauksia käsittelevä tutkimus (A8-0246/2016 - Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy) (äänestys)
  4.4.István Ujhelyin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (A8-0229/2016 - Tadeusz Zwiefka) (äänestys)
  4.5.Rosario Crocettan erioikeuksien ja vapauksien puolustamista koskeva pyyntö (A8-0230/2016 - Heidi Hautala) (äänestys)
  4.6.Sotirios Zarianopoulosin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (A8-0233/2016 - Gilles Lebreton) (äänestys)
  4.7.EU:n ja Kiinan välinen sopimus Kroatian liittymisen johdosta (A8-0231/2016 - Iuliu Winkler) (äänestys)
  4.8.EU:n ja Uruguayn välinen sopimus Kroatian liittymisen johdosta (A8-0241/2016 - Pablo Zalba Bidegain) (äänestys)
  4.9.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen - Lazaros Stavrou Lazarou (A8-0258/2016 - Igor Šoltes) (äänestys)
  4.10.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen - João Figueiredo (A8-0259/2016 - Igor Šoltes) (äänestys)
  4.11.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen - Leo Brincat (A8-0257/2016 - Igor Šoltes) (äänestys)
  4.12.Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) (A8-0240/2016 - Bernd Lange) (äänestys)
  4.13.Maakaasun ja sähkön hintoja koskevat tilastot (A8-0184/2016 - Barbara Kappel) (äänestys)
  4.14.Kohti energiamarkkinoiden uutta rakennetta (A8-0214/2016 - Werner Langen) (äänestys)
  4.15.Lämmitystä ja jäähdytystä koskeva EU:n strategia (A8-0232/2016 - Adam Gierek) (äänestys)
  4.16.Pk-yritysten kilpailukyvyn parantaminen (A8-0162/2016 - Rosa D'Amato) (äänestys)
  4.17.Alppien aluetta koskeva EU:n strategia (A8-0226/2016 - Mercedes Bresso) (äänestys)
  4.18.EU:n Afrikka-hätärahasto: kehitysapuun ja humanitaariseen apuun liittyvät vaikutukset (A8-0221/2016 - Ignazio Corrao) (äänestys)
  4.19.Työ- ja yksityiselämän tasapainolle suotuisten työmarkkinaolosuhteiden luominen (A8-0253/2016 - Tatjana Ždanoka, Vilija Blinkevičiūtė) (äänestys)
 5.Äänestysselitykset
  5.1.Koheesiopolitiikka ja älykkääseen erikoistumiseen tähtäävät tutkimus- ja innovointistrategiat (RIS3) (A8-0159/2016 - Ramón Luis Valcárcel Siso)
  5.2.Euroopan alueellinen yhteistyö - parhaat käytänteet ja innovatiiviset toimet (A8-0202/2016 - Iskra Mihaylova)
  5.3.Autoalan päästömittauksia käsittelevä tutkimus (A8-0246/2016 - Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy)
  5.4.István Ujhelyin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (A8-0229/2016 - Tadeusz Zwiefka)
  5.5.Rosario Crocettan erioikeuksien ja vapauksien puolustamista koskeva pyyntö (A8-0230/2016 - Heidi Hautala)
  5.6.Sotirios Zarianopoulosin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (A8-0233/2016 - Gilles Lebreton)
  5.7.EU:n ja Kiinan välinen sopimus Kroatian liittymisen johdosta (A8-0231/2016 - Iuliu Winkler)
  5.8.EU:n ja Uruguayn välinen sopimus Kroatian liittymisen johdosta (A8-0241/2016 - Pablo Zalba Bidegain)
  5.9.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen - Lazaros Stavrou Lazarou (A8-0258/2016 - Igor Šoltes)
  5.10.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen - João Figueiredo (A8-0259/2016 - Igor Šoltes)
  5.11.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen - Leo Brincat (A8-0257/2016 - Igor Šoltes)
  5.12.Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) (A8-0240/2016 - Bernd Lange)
  5.13.Maakaasun ja sähkön hintoja koskevat tilastot (A8-0184/2016 - Barbara Kappel)
  5.14.Kohti energiamarkkinoiden uutta rakennetta (A8-0214/2016 - Werner Langen)
  5.15.Lämmitystä ja jäähdytystä koskeva EU:n strategia (A8-0232/2016 - Adam Gierek)
  5.16.Pk-yritysten kilpailukyvyn parantaminen (A8-0162/2016 - Rosa D'Amato)
  5.17.Alppien aluetta koskeva EU:n strategia (A8-0226/2016 - Mercedes Bresso)
  5.18.EU:n Afrikka-hätärahasto: kehitysapuun ja humanitaariseen apuun liittyvät vaikutukset (A8-0221/2016 - Ignazio Corrao)
  5.19.Työ- ja yksityiselämän tasapainolle suotuisten työmarkkinaolosuhteiden luominen (A8-0253/2016 - Tatjana Ždanoka, Vilija Blinkevičiūtė)
 6.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 7.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 8.Puolan viimeaikaiset tapahtumat ja niiden vaikutus Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettuihin perusoikeuksiin (keskustelu)
 9.Turkin tilanne (keskustelu)
 10.Oikaisut (työjärjestyksen 231 artikla): ks. pöytäkirja
 11.Vaalien jälkeinen tilanne Gabonissa (keskustelu)
 12.Laajoja pakolaisvirtoja ja muuttoliikkeitä käsittelevä YK:n korkean tason huippukokous (keskustelu)
 13.EU:n suhteet Tunisiaan nykyisessä alueellisessa tilanteessa (keskustelu)
 14.Sosiaalinen polkumyynti EU:ssa (keskustelu)
 15.Neuvosto esittelee kantansa esitykseen yleiseksi talousarvioksi - varainhoitovuosi 2017 (keskustelu)
 16.EU:n ja SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden välinen talouskumppanuussopimus - EU:n ja SADC:n talouskumppanuussopimuksen parlamentaarinen valvonta ja kansalaisyhteiskunnan harjoittama seuranta (keskustelu)
 17.Johannesburgissa järjestettävän CITES COP17 -kokouksen tärkeimmät tavoitteet (keskustelu)
 18.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 19.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (4409 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (14047 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö