Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Antradienis, 2016 m. rugsėjo 13 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.G 20 aukščiausiojo lygio susitikimo rezultatai (diskusijos)
 3.Išmetamųjų teršalų matavimo automobilių sektoriuje tyrimai (diskusijos)
 4.Balsuoti skirtas laikas
  4.1.Sanglaudos politika ir mokslinių tyrimų ir inovacijų strategijos, skirtos pažangiosios specializacijos (RIS3) iniciatyvai (A8-0159/2016 - Ramón Luis Valcárcel Siso) (balsavimas)
  4.2.Europos teritorinis bendradarbiavimas. Geriausia patirtis ir novatoriškos priemonės (A8-0202/2016 - Iskra Mihaylova) (balsavimas)
  4.3.Išmetamųjų teršalų matavimo automobilių sektoriuje tyrimai (A8-0246/2016 - Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy) (balsavimas)
  4.4.Prašymas atšaukti Parlamento nario Istváno Ujhelyi (István Ujhelyi) imunitetą (A8-0229/2016 - Tadeusz Zwiefka) (balsavimas)
  4.5.Prašymas ginti Parlamento nario Rosario Crocettos (Rosario Crocetta) imunitetą (A8-0230/2016 - Heidi Hautala) (balsavimas)
  4.6.Prašymas atšaukti Parlamento nario Sotirioso Zarianopouloso (Sotirios Zarianopoulos) imunitetą (A8-0233/2016 - Gilles Lebreton) (balsavimas)
  4.7.ES ir Kinijos susitarimas, susijęs su Kroatijos įstojimu (A8-0231/2016 - Iuliu Winkler) (balsavimas)
  4.8.ES ir Urugvajaus susitarimas, susijęs su Kroatijos įstojimu (A8-0241/2016 - Pablo Zalba Bidegain) (balsavimas)
  4.9.Audito Rūmų nario skyrimas: Lazaros Stavrou Lazarou (A8-0258/2016 - Igor Šoltes) (balsavimas)
  4.10.Audito Rūmų nario skyrimas: João Figueiredo (A8-0259/2016 - Igor Šoltes) (balsavimas)
  4.11.Audito Rūmų nario skyrimas: Leo Brincat (A8-0257/2016 - Igor Šoltes) (balsavimas)
  4.12.Statistika, susijusi su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (deleguotieji ir įgyvendinimo įgaliojimai) (A8-0240/2016 - Bernd Lange) (balsavimas)
  4.13.Gamtinių dujų ir elektros energijos kainų statistika (A8-0184/2016 - Barbara Kappel) (balsavimas)
  4.14.Naujo energijos rinkos modelio kūrimas (A8-0214/2016 - Werner Langen) (balsavimas)
  4.15.ES šildymo ir vėsinimo strategija (A8-0232/2016 - Adam Gierek) (balsavimas)
  4.16.MVĮ konkurencingumo didinimas (A8-0162/2016 - Rosa D'Amato) (balsavimas)
  4.17.ES Alpių regiono strategija (A8-0226/2016 - Mercedes Bresso) (balsavimas)
  4.18.ES patikos fondas Afrikai: poveikis vystymuisi ir humanitarinė pagalba (A8-0221/2016 - Ignazio Corrao) (balsavimas)
  4.19.Profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrai palankių darbo rinkos sąlygų kūrimas (A8-0253/2016 - Tatjana Ždanoka, Vilija Blinkevičiūtė) (balsavimas)
 5.Paaiškinimai dėl balsavimo
  5.1.Sanglaudos politika ir mokslinių tyrimų ir inovacijų strategijos, skirtos pažangiosios specializacijos (RIS3) iniciatyvai (A8-0159/2016 - Ramón Luis Valcárcel Siso)
  5.2.Europos teritorinis bendradarbiavimas. Geriausia patirtis ir novatoriškos priemonės (A8-0202/2016 - Iskra Mihaylova)
  5.3.Išmetamųjų teršalų matavimo automobilių sektoriuje tyrimai (A8-0246/2016 - Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy)
  5.4.Prašymas atšaukti Parlamento nario Istváno Ujhelyi (István Ujhelyi) imunitetą (A8-0229/2016 - Tadeusz Zwiefka)
  5.5.Prašymas ginti Parlamento nario Rosario Crocettos (Rosario Crocetta) imunitetą (A8-0230/2016 - Heidi Hautala)
  5.6.Prašymas atšaukti Parlamento nario Sotirioso Zarianopouloso (Sotirios Zarianopoulos) imunitetą (A8-0233/2016 - Gilles Lebreton)
  5.7.ES ir Kinijos susitarimas, susijęs su Kroatijos įstojimu (A8-0231/2016 - Iuliu Winkler)
  5.8.ES ir Urugvajaus susitarimas, susijęs su Kroatijos įstojimu (A8-0241/2016 - Pablo Zalba Bidegain)
  5.9.Audito Rūmų nario skyrimas: Lazaros Stavrou Lazarou (A8-0258/2016 - Igor Šoltes)
  5.10.Audito Rūmų nario skyrimas: João Figueiredo (A8-0259/2016 - Igor Šoltes)
  5.11.Audito Rūmų nario skyrimas: Leo Brincat (A8-0257/2016 - Igor Šoltes)
  5.12.Statistika, susijusi su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (deleguotieji ir įgyvendinimo įgaliojimai) (A8-0240/2016 - Bernd Lange)
  5.13.Gamtinių dujų ir elektros energijos kainų statistika (A8-0184/2016 - Barbara Kappel)
  5.14.Naujo energijos rinkos modelio kūrimas (A8-0214/2016 - Werner Langen)
  5.15.ES šildymo ir vėsinimo strategija (A8-0232/2016 - Adam Gierek)
  5.16.MVĮ konkurencingumo didinimas (A8-0162/2016 - Rosa D'Amato)
  5.17.ES Alpių regiono strategija (A8-0226/2016 - Mercedes Bresso)
  5.18.ES patikos fondas Afrikai: poveikis vystymuisi ir humanitarinė pagalba (A8-0221/2016 - Ignazio Corrao)
  5.19.Profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrai palankių darbo rinkos sąlygų kūrimas (A8-0253/2016 - Tatjana Ždanoka, Vilija Blinkevičiūtė)
 6.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 7.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 8.Pastarojo meto įvykiai Lenkijoje ir jų poveikis pagrindinėms teisėms, išdėstytoms Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje (diskusijos)
 9.Padėtis Turkijoje (diskusijos)
 10.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis) (žr. protokola)
 11.Padėtis po rinkimų Gabone (diskusijos)
 12.JT aukšto lygio susitikimuas siekiant spręsti didelių pabėgėlių ir migrantų srautų problemą (diskusijos)
 13.ES santykiai su Tunisu esamomis regioninėmis aplinkybėmis (diskusijos)
 14.Socialinis dempingas ES (diskusijos)
 15.Tarybos pozicijos dėl 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto pristatymas (diskusijos)
 16.ES ir PAVB EPS valstybių ekonominės partnerystės susitarimas - ES ir PAVB ekonominės partnerystės susitarimo parlamentinė kontrolė ir pilietinės visuomenės vykdoma stebėsena (diskusijos)
 17.CITES šalių konferencijos 17-tajam susitikimui numatyti pagrindiniai tikslai (diskusijos)
 18.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokolą)
 19.Posėdžio pabaiga
Diskusijos
Atnaujinta informacija (4409 kb)
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija (14047 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika