Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Otrdiena, 2016. gada 13. septembris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.G20 samita rezultāti (debates)
 3.Izmeklēšana saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē (debates)
 4.Balsošanas laiks
  4.1.Kohēzijas politika un pētniecības un inovācijas stratēģijas pārdomātai specializācijai (RIS3) (A8-0159/2016 - Ramón Luis Valcárcel Siso) (balsošana)
  4.2.Eiropas teritoriālā sadarbība — paraugprakse un inovatīvi pasākumi (A8-0202/2016 - Iskra Mihaylova) (balsošana)
  4.3.Izmeklēšana saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē (A8-0246/2016 - Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy) (balsošana)
  4.4.Pieprasījums atcelt István Ujhelyi imunitāti (A8-0229/2016 - Tadeusz Zwiefka) (balsošana)
  4.5.Pieprasījums aizstāvēt Rosario Crocetta privilēģijas un imunitāti (A8-0230/2016 - Heidi Hautala) (balsošana)
  4.6.Pieprasījums atcelt Sotirios Zarianopoulos imunitāti (A8-0233/2016 - Gilles Lebreton) (balsošana)
  4.7.ES un Ķīnas nolīgums attiecībā uz Horvātijas pievienošanos ES (A8-0231/2016 - Iuliu Winkler) (balsošana)
  4.8.ES un Urugvajas nolīgums attiecībā uz Horvātijas pievienošanos ES (A8-0241/2016 - Pablo Zalba Bidegain) (balsošana)
  4.9.Revīzijas palātas locekļa iecelšana amatā — Lazaros Stavrou Lazarou (A8-0258/2016 - Igor Šoltes) (balsošana)
  4.10.Revīzijas palātas locekļa iecelšana amatā — João Figueiredo (A8-0259/2016 - Igor Šoltes) (balsošana)
  4.11.Revīzijas palātas locekļa iecelšana amatā — Leo Brincat (A8-0257/2016 - Igor Šoltes) (balsošana)
  4.12.Statistika attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (deleģētās un īstenošanas pilnvaras) (A8-0240/2016 - Bernd Lange) (balsošana)
  4.13.Statistika par dabasgāzes un elektroenerģijas cenām (A8-0184/2016 - Barbara Kappel) (balsošana)
  4.14.Virzība uz jaunu enerģijas tirgus modeli (A8-0214/2016 - Werner Langen) (balsošana)
  4.15.ES siltumapgādes un aukstumapgādes stratēģija (A8-0232/2016 - Adam Gierek) (balsošana)
  4.16.MVU konkurētspējas uzlabošana (A8-0162/2016 - Rosa D'Amato) (balsošana)
  4.17.ES stratēģija Alpu reģionam (A8-0226/2016 - Mercedes Bresso) (balsošana)
  4.18.ES trasta fonds Āfrikai — ietekme uz attīstības un humāno palīdzību (A8-0221/2016 - Ignazio Corrao) (balsošana)
  4.19.Darba un privātās dzīves līdzsvaram labvēlīgu darba tirgus apstākļu izveide (A8-0253/2016 - Tatjana Ždanoka, Vilija Blinkevičiūtė) (balsošana)
 5.Balsojumu skaidrojumi
  5.1.Kohēzijas politika un pētniecības un inovācijas stratēģijas pārdomātai specializācijai (RIS3) (A8-0159/2016 - Ramón Luis Valcárcel Siso)
  5.2.Eiropas teritoriālā sadarbība — paraugprakse un inovatīvi pasākumi (A8-0202/2016 - Iskra Mihaylova)
  5.3.Izmeklēšana saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē (A8-0246/2016 - Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy)
  5.4.Pieprasījums atcelt István Ujhelyi imunitāti (A8-0229/2016 - Tadeusz Zwiefka)
  5.5.Pieprasījums aizstāvēt Rosario Crocetta privilēģijas un imunitāti (A8-0230/2016 - Heidi Hautala)
  5.6.Pieprasījums atcelt Sotirios Zarianopoulos imunitāti (A8-0233/2016 - Gilles Lebreton)
  5.7.ES un Ķīnas nolīgums attiecībā uz Horvātijas pievienošanos ES (A8-0231/2016 - Iuliu Winkler)
  5.8.ES un Urugvajas nolīgums attiecībā uz Horvātijas pievienošanos ES (A8-0241/2016 - Pablo Zalba Bidegain)
  5.9.Revīzijas palātas locekļa iecelšana amatā — Lazaros Stavrou Lazarou (A8-0258/2016 - Igor Šoltes)
  5.10.Revīzijas palātas locekļa iecelšana amatā — João Figueiredo (A8-0259/2016 - Igor Šoltes)
  5.11.Revīzijas palātas locekļa iecelšana amatā — Leo Brincat (A8-0257/2016 - Igor Šoltes)
  5.12.Statistika attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (deleģētās un īstenošanas pilnvaras) (A8-0240/2016 - Bernd Lange)
  5.13.Statistika par dabasgāzes un elektroenerģijas cenām (A8-0184/2016 - Barbara Kappel)
  5.14.Virzība uz jaunu enerģijas tirgus modeli (A8-0214/2016 - Werner Langen)
  5.15.ES siltumapgādes un aukstumapgādes stratēģija (A8-0232/2016 - Adam Gierek)
  5.16.MVU konkurētspējas uzlabošana (A8-0162/2016 - Rosa D'Amato)
  5.17.ES stratēģija Alpu reģionam (A8-0226/2016 - Mercedes Bresso)
  5.18.ES trasta fonds Āfrikai — ietekme uz attīstības un humāno palīdzību (A8-0221/2016 - Ignazio Corrao)
  5.19.Darba un privātās dzīves līdzsvaram labvēlīgu darba tirgus apstākļu izveide (A8-0253/2016 - Tatjana Ždanoka, Vilija Blinkevičiūtė)
 6.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 7.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 8.Nesenie notikumi Polijā un to ietekme uz pamattiesībām, kas noteiktas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā (debates)
 9.Stāvoklis Turcijā (debates)
 10.Kļūdu labojumi (Reglamenta 231. pants) (sk. protokolu)
 11.Stāvoklis Gabonā pēc vēlēšanām (debates)
 12.ANO augsta līmeņa samits ar bēgļu un migrantu masveida pārvietošanos saistītu jautājumu risināšanai (debates)
 13.ES attiecības ar Tunisiju pašreizējā reģionālajā kontekstā (debates)
 14.Sociālais dempings Eiropas Savienībā (debates)
 15.Padomes prezentācija attiecībā uz tās nostāju par 2017. finanšu gada vispārējā budžeta projektu (debates)
 16.Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp ES un DAK EPN valstīm - ES un DAK ekonomisko partnerattiecību nolīguma parlamentārā pārraudzība un pilsoniskās sabiedrības uzraudzība (debates)
 17.Galvenie mērķi CITES pušu 17. konferencē Johannesburgā (debates)
 18.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 19.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija (4409 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (14047 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika