Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Dinsdag 13 september 2016 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Resultaten van de G20-top (debat)
 3.Onderzoek naar emissiemetingen in de automobielsector (debat)
 4.Stemmingen
  4.1.Cohesiebeleid en onderzoeks- en innovatiestrategieën voor slimme specialisatie (RIS3) (A8-0159/2016 - Ramón Luis Valcárcel Siso) (stemming)
  4.2.Europese territoriale samenwerking - beste praktijken en innoverende maatregelen (A8-0202/2016 - Iskra Mihaylova) (stemming)
  4.3.Onderzoek naar emissiemetingen in de automobielsector (A8-0246/2016 - Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy) (stemming)
  4.4.Verzoek om opheffing van de immuniteit van István Ujhelyi (A8-0229/2016 - Tadeusz Zwiefka) (stemming)
  4.5.Verzoek om verdediging van de voorrechten en immuniteiten van Rosario Crocetta (A8-0230/2016 - Heidi Hautala) (stemming)
  4.6.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Sotirios Zarianopoulos (A8-0233/2016 - Gilles Lebreton) (stemming)
  4.7.Overeenkomst tussen de EU en China in verband met de toetreding van Kroatië (A8-0231/2016 - Iuliu Winkler) (stemming)
  4.8.Overeenkomst tussen de EU en Uruguay in verband met de toetreding van Kroatië (A8-0241/2016 - Pablo Zalba Bidegain) (stemming)
  4.9.Voordracht van Lazaros Stavrou Lazarou voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer (A8-0258/2016 - Igor Šoltes) (stemming)
  4.10.Voordracht van João Figueiredo voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer (A8-0259/2016 - Igor Šoltes) (stemming)
  4.11.Voordracht van Leo Brincat voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer (A8-0257/2016 - Igor Šoltes) (stemming)
  4.12.Statistieken van de buitenlandse handel met derde landen (gedelegeerde en uitvoerende bevoegdheden) (A8-0240/2016 - Bernd Lange) (stemming)
  4.13.Statistieken over de prijzen van aardgas en elektriciteit (A8-0184/2016 - Barbara Kappel) (stemming)
  4.14.Naar een nieuwe opzet van de energiemarkt (A8-0214/2016 - Werner Langen) (stemming)
  4.15.EU-strategie voor verwarming en koeling (A8-0232/2016 - Adam Gierek) (stemming)
  4.16.Verbetering van het concurrentievermogen van kmo's (A8-0162/2016 - Rosa D'Amato) (stemming)
  4.17.Een EU-strategie voor het Alpengebied (A8-0226/2016 - Mercedes Bresso) (stemming)
  4.18.EU-trustfonds voor Afrika: gevolgen voor ontwikkelings- en humanitaire hulp (A8-0221/2016 - Ignazio Corrao) (stemming)
  4.19.Het creëren van arbeidsmarktomstandigheden die bevorderlijk zijn voor het evenwicht tussen werk en gezinsleven (A8-0253/2016 - Tatjana Ždanoka, Vilija Blinkevičiūtė) (stemming)
 5.Stemverklaringen
  5.1.Cohesiebeleid en onderzoeks- en innovatiestrategieën voor slimme specialisatie (RIS3) (A8-0159/2016 - Ramón Luis Valcárcel Siso)
  5.2.Europese territoriale samenwerking - beste praktijken en innoverende maatregelen (A8-0202/2016 - Iskra Mihaylova)
  5.3.Onderzoek naar emissiemetingen in de automobielsector (A8-0246/2016 - Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy)
  5.4.Verzoek om opheffing van de immuniteit van István Ujhelyi (A8-0229/2016 - Tadeusz Zwiefka)
  5.5.Verzoek om verdediging van de voorrechten en immuniteiten van Rosario Crocetta (A8-0230/2016 - Heidi Hautala)
  5.6.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Sotirios Zarianopoulos (A8-0233/2016 - Gilles Lebreton)
  5.7.Overeenkomst tussen de EU en China in verband met de toetreding van Kroatië (A8-0231/2016 - Iuliu Winkler)
  5.8.Overeenkomst tussen de EU en Uruguay in verband met de toetreding van Kroatië (A8-0241/2016 - Pablo Zalba Bidegain)
  5.9.Voordracht van Lazaros Stavrou Lazarou voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer (A8-0258/2016 - Igor Šoltes)
  5.10.Voordracht van João Figueiredo voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer (A8-0259/2016 - Igor Šoltes)
  5.11.Voordracht van Leo Brincat voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer (A8-0257/2016 - Igor Šoltes)
  5.12.Statistieken van de buitenlandse handel met derde landen (gedelegeerde en uitvoerende bevoegdheden) (A8-0240/2016 - Bernd Lange)
  5.13.Statistieken over de prijzen van aardgas en elektriciteit (A8-0184/2016 - Barbara Kappel)
  5.14.Naar een nieuwe opzet van de energiemarkt (A8-0214/2016 - Werner Langen)
  5.15.EU-strategie voor verwarming en koeling (A8-0232/2016 - Adam Gierek)
  5.16.Verbetering van het concurrentievermogen van kmo's (A8-0162/2016 - Rosa D'Amato)
  5.17.Een EU-strategie voor het Alpengebied (A8-0226/2016 - Mercedes Bresso)
  5.18.EU-trustfonds voor Afrika: gevolgen voor ontwikkelings- en humanitaire hulp (A8-0221/2016 - Ignazio Corrao)
  5.19.Het creëren van arbeidsmarktomstandigheden die bevorderlijk zijn voor het evenwicht tussen werk en gezinsleven (A8-0253/2016 - Tatjana Ždanoka, Vilija Blinkevičiūtė)
 6.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 7.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 8.Recente ontwikkelingen in Polen en de impact ervan op de grondrechten, zoals vastgelegd in het Handvest voor de grondrechten van de Europese Unie (debat)
 9.De situatie in Turkije (debat)
 10.Rectificaties (artikel 231 van het Reglement): zie notulen
 11.De situatie na de verkiezingen in Gabon (debat)
 12.VN-bijeenkomst op hoog niveau over de aanpak van grote stromen vluchtelingen en migranten (debat)
 13.De betrekkingen tussen de EU en Tunesië in de huidige regionale context (debat)
 14.Sociale dumping in de EU (debat)
 15.Presentatie van het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van algemene begroting voor het begrotingsjaar 2017 (debat)
 16.Economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de SADC-EPO-staten - Parlementair toezicht op en monitoring door het maatschappelijk middenveld van de economische partnerschapsovereenkomst EU-SADC (debat)
 17.Voornaamste doelstellingen voor de 17e Conferentie van de partijen bij de Cites in Johannesburg (debat)
 18.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 19.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (4409 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (14047 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid