Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Wtorek, 13 września 2016 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Wyniki szczytu G20 (debata)
 3.Dochodzenie w sprawie pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym (debata)
 4.Głosowanie
  4.1.Polityka spójności i strategie dotyczące badań naukowych i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3) (A8-0159/2016 - Ramón Luis Valcárcel Siso) (głosowanie)
  4.2.Europejska współpraca terytorialna – najlepsze praktyki i działania innowacyjne (A8-0202/2016 - Iskra Mihaylova) (głosowanie)
  4.3.Dochodzenie w sprawie pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym (A8-0246/2016 - Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy) (głosowanie)
  4.4.Wniosek o uchylenie immunitetu Istvána Ujhelyiego (A8-0229/2016 - Tadeusz Zwiefka) (głosowanie)
  4.5.Wniosek Rosaria Crocetty o skorzystanie z przywilejów i immunitetu (A8-0230/2016 - Heidi Hautala) (głosowanie)
  4.6.Wniosek o uchylenie immunitetu Sotiriosa Zarianopoulosa (A8-0233/2016 - Gilles Lebreton) (głosowanie)
  4.7.Porozumienie UE-Chiny w związku z przystąpieniem Chorwacji do UE (A8-0231/2016 - Iuliu Winkler) (głosowanie)
  4.8.Porozumienie UE-Urugwaj w związku z przystąpieniem Chorwacji do UE (A8-0241/2016 - Pablo Zalba Bidegain) (głosowanie)
  4.9.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Lazaros Stavrou Lazarou (A8-0258/2016 - Igor Šoltes) (głosowanie)
  4.10.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - João Figueiredo (A8-0259/2016 - Igor Šoltes) (głosowanie)
  4.11.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Leo Brincat (A8-0257/2016 - Igor Šoltes) (głosowanie)
  4.12.Statystyki dotyczące handlu zagranicznego z państwami trzecimi (uprawnienia delegowane i wykonawcze) (A8-0240/2016 - Bernd Lange) (głosowanie)
  4.13.Statystyka dotycząca cen gazu ziemnego i energii elektrycznej (A8-0184/2016 - Barbara Kappel) (głosowanie)
  4.14.W kierunku nowej struktury rynku energii (A8-0214/2016 - Werner Langen) (głosowanie)
  4.15.Strategia UE w zakresie ogrzewania i chłodzenia (A8-0232/2016 - Adam Gierek) (głosowanie)
  4.16.Wzmacnianie konkurencyjności MŚP (A8-0162/2016 - Rosa D'Amato) (głosowanie)
  4.17.Strategia UE na rzecz regionu alpejskiego (A8-0226/2016 - Mercedes Bresso) (głosowanie)
  4.18.Fundusz powierniczy UE dla Afryki: skutki dla rozwoju i pomocy humanitarnej (A8-0221/2016 - Ignazio Corrao) (głosowanie)
  4.19.Tworzenie warunków na rynku pracy sprzyjających równowadze między życiem zawodowym a prywatnym (A8-0253/2016 - Tatjana Ždanoka, Vilija Blinkevičiūtė) (głosowanie)
 5.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  5.1.Polityka spójności i strategie dotyczące badań naukowych i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3) (A8-0159/2016 - Ramón Luis Valcárcel Siso)
  5.2.Europejska współpraca terytorialna – najlepsze praktyki i działania innowacyjne (A8-0202/2016 - Iskra Mihaylova)
  5.3.Dochodzenie w sprawie pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym (A8-0246/2016 - Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy)
  5.4.Wniosek o uchylenie immunitetu Istvána Ujhelyiego (A8-0229/2016 - Tadeusz Zwiefka)
  5.5.Wniosek Rosaria Crocetty o skorzystanie z przywilejów i immunitetu (A8-0230/2016 - Heidi Hautala)
  5.6.Wniosek o uchylenie immunitetu Sotiriosa Zarianopoulosa (A8-0233/2016 - Gilles Lebreton)
  5.7.Porozumienie UE-Chiny w związku z przystąpieniem Chorwacji do UE (A8-0231/2016 - Iuliu Winkler)
  5.8.Porozumienie UE-Urugwaj w związku z przystąpieniem Chorwacji do UE (A8-0241/2016 - Pablo Zalba Bidegain)
  5.9.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Lazaros Stavrou Lazarou (A8-0258/2016 - Igor Šoltes)
  5.10.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - João Figueiredo (A8-0259/2016 - Igor Šoltes)
  5.11.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Leo Brincat (A8-0257/2016 - Igor Šoltes)
  5.12.Statystyki dotyczące handlu zagranicznego z państwami trzecimi (uprawnienia delegowane i wykonawcze) (A8-0240/2016 - Bernd Lange)
  5.13.Statystyka dotycząca cen gazu ziemnego i energii elektrycznej (A8-0184/2016 - Barbara Kappel)
  5.14.W kierunku nowej struktury rynku energii (A8-0214/2016 - Werner Langen)
  5.15.Strategia UE w zakresie ogrzewania i chłodzenia (A8-0232/2016 - Adam Gierek)
  5.16.Wzmacnianie konkurencyjności MŚP (A8-0162/2016 - Rosa D'Amato)
  5.17.Strategia UE na rzecz regionu alpejskiego (A8-0226/2016 - Mercedes Bresso)
  5.18.Fundusz powierniczy UE dla Afryki: skutki dla rozwoju i pomocy humanitarnej (A8-0221/2016 - Ignazio Corrao)
  5.19.Tworzenie warunków na rynku pracy sprzyjających równowadze między życiem zawodowym a prywatnym (A8-0253/2016 - Tatjana Ždanoka, Vilija Blinkevičiūtė)
 6.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 7.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 8.Niedawne wydarzenia w Polsce i ich wpływ na prawa podstawowe określone w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej (debata)
 9.Sytuacja w Turcji (debata)
 10.Sprostowania (art. 231 Regulaminu): Patrz protokól
 11.Sytuacja powyborcza w Gabonie (debata)
 12.Szczyt ONZ wysokiego szczebla poświęcony rozwiązaniu kwestii masowych przepływów uchodźców i migrantów (debata)
 13.Stosunki UE z Tunezją w aktualnym kontekście regionalnym (debata)
 14.Dumping socjalny w UE (debata)
 15.Przedstawienie przez Radę stanowiska w sprawie projektu budżetu ogólnego – rok budżetowy 2017 (debata)
 16.Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a państwami Południowoafrykańskiej Wspólnoty Rozwoju (SADC) objętymi umową o partnerstwie gospodarczym - Nadzór parlamentarny nad umową o partnerstwie gospodarczym UE-SADC i mechanizm monitorowania tej umowy przez społeczeństwo obywatelskie (debata)
 17.Główne cele na 17. konferencję stron konwencji CITES w Johannesburgu (debata)
 18.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokól
 19.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (4409 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (14047 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności