Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Stenograma dezbaterilor
Marţi, 13 septembrie 2016 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Rezultatele summitului G20 (dezbatere)
 3.Ancheta privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor (dezbatere)
 4.Votare
  4.1.Politica de coeziune și strategiile de cercetare și inovare pentru specializare inteligentă (RIS3) (A8-0159/2016 - Ramón Luis Valcárcel Siso) (vot)
  4.2.Cooperarea teritorială europeană - practici optime și măsuri inovatoare (A8-0202/2016 - Iskra Mihaylova) (vot)
  4.3.Ancheta privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor (A8-0246/2016 - Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy) (vot)
  4.4.Cerere de ridicare a imunității lui István Ujhelyi (A8-0229/2016 - Tadeusz Zwiefka) (vot)
  4.5.Cerere de apărare a privilegiilor și imunităților lui Rosario Crocetta (A8-0230/2016 - Heidi Hautala) (vot)
  4.6.Cerere de ridicare a imunității lui Sotirios Zarianopoulos (A8-0233/2016 - Gilles Lebreton) (vot)
  4.7.Acordul UE-China referitor la aderarea Croației (A8-0231/2016 - Iuliu Winkler) (vot)
  4.8.Acordul UE-Uruguay referitor la aderarea Croației (A8-0241/2016 - Pablo Zalba Bidegain) (vot)
  4.9.Numirea unui membru al Curții de Conturi - Lazaros Stavrou Lazarou (A8-0258/2016 - Igor Šoltes) (vot)
  4.10.Numirea unui membru al Curții de Conturi - João Figueiredo (A8-0259/2016 - Igor Šoltes) (vot)
  4.11.Numirea unui membru al Curții de Conturi - Leo Brincat (A8-0257/2016 - Igor Šoltes) (vot)
  4.12.Statistici privind comerțul exterior cu țările terțe (competențe delegate și de executare) (A8-0240/2016 - Bernd Lange) (vot)
  4.13.Statisticile referitoare la prețurile la gaze naturale și energie electrică (A8-0184/2016 - Barbara Kappel) (vot)
  4.14.Către o nouă organizare a pieței energiei (A8-0214/2016 - Werner Langen) (vot)
  4.15.Strategia UE pentru încălzire și răcire (A8-0232/2016 - Adam Gierek) (vot)
  4.16.Îmbunătățirea competitivității IMM-urilor (A8-0162/2016 - Rosa D'Amato) (vot)
  4.17.O strategie a UE pentru regiunea alpină (A8-0226/2016 - Mercedes Bresso) (vot)
  4.18.Fondul fiduciar al UE pentru Africa: implicațiile în ceea ce privește ajutorul pentru dezvoltare și ajutorul umanitar (A8-0221/2016 - Ignazio Corrao) (vot)
  4.19.Crearea unor condiții pe piața forței de muncă favorabile echilibrului dintre viața profesională și cea privată (A8-0253/2016 - Tatjana Ždanoka, Vilija Blinkevičiūtė) (vot)
 5.Explicații privind votul
  5.1.Politica de coeziune și strategiile de cercetare și inovare pentru specializare inteligentă (RIS3) (A8-0159/2016 - Ramón Luis Valcárcel Siso)
  5.2.Cooperarea teritorială europeană - practici optime și măsuri inovatoare (A8-0202/2016 - Iskra Mihaylova)
  5.3.Ancheta privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor (A8-0246/2016 - Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy)
  5.4.Cerere de ridicare a imunității lui István Ujhelyi (A8-0229/2016 - Tadeusz Zwiefka)
  5.5.Cerere de apărare a privilegiilor și imunităților lui Rosario Crocetta (A8-0230/2016 - Heidi Hautala)
  5.6.Cerere de ridicare a imunității lui Sotirios Zarianopoulos (A8-0233/2016 - Gilles Lebreton)
  5.7.Acordul UE-China referitor la aderarea Croației (A8-0231/2016 - Iuliu Winkler)
  5.8.Acordul UE-Uruguay referitor la aderarea Croației (A8-0241/2016 - Pablo Zalba Bidegain)
  5.9.Numirea unui membru al Curții de Conturi - Lazaros Stavrou Lazarou (A8-0258/2016 - Igor Šoltes)
  5.10.Numirea unui membru al Curții de Conturi - João Figueiredo (A8-0259/2016 - Igor Šoltes)
  5.11.Numirea unui membru al Curții de Conturi - Leo Brincat (A8-0257/2016 - Igor Šoltes)
  5.12.Statistici privind comerțul exterior cu țările terțe (competențe delegate și de executare) (A8-0240/2016 - Bernd Lange)
  5.13.Statisticile referitoare la prețurile la gaze naturale și energie electrică (A8-0184/2016 - Barbara Kappel)
  5.14.Către o nouă organizare a pieței energiei (A8-0214/2016 - Werner Langen)
  5.15.Strategia UE pentru încălzire și răcire (A8-0232/2016 - Adam Gierek)
  5.16.Îmbunătățirea competitivității IMM-urilor (A8-0162/2016 - Rosa D'Amato)
  5.17.O strategie a UE pentru regiunea alpină (A8-0226/2016 - Mercedes Bresso)
  5.18.Fondul fiduciar al UE pentru Africa: implicațiile în ceea ce privește ajutorul pentru dezvoltare și ajutorul umanitar (A8-0221/2016 - Ignazio Corrao)
  5.19.Crearea unor condiții pe piața forței de muncă favorabile echilibrului dintre viața profesională și cea privată (A8-0253/2016 - Tatjana Ždanoka, Vilija Blinkevičiūtė)
 6.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 7.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 8.Evoluțiile recente din Polonia și consecințele lor asupra drepturilor fundamentale astfel cum sunt prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (dezbatere)
 9.Situația din Turcia (dezbatere)
 10.Rectificări (articolul 231 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 11.Situația postelectorală din Gabon (dezbatere)
 12.Reuniunea ONU la nivel înalt cu privire la abordarea fluxurilor importante de refugiați și de migranți (dezbatere)
 13.Relațiile UE cu Tunisia în actualul context regional (dezbatere)
 14.Dumpingul social în UE (dezbatere)
 15.Prezentarea de către Consiliu a poziției sale privind proiectul de buget general - exercițiul financiar 2017 (dezbatere)
 16.Acordul de parteneriat economic dintre UE și statele părți la APE din SADC - Controlul parlamentar și monitorizarea de către societatea civilă a Acordului de parteneriat economic UE-SADC (dezbatere)
 17.Obiective-cheie pentru reuniunea CITES CoP17 din Johannesburg (dezbatere)
 18.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: a se vedea procesul-verbal
 19.Ridicarea ședinței
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (4409 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (14047 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate