Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Utorok, 13. septembra 2016 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Výsledky samitu G20 (rozprava)
 3.Vyšetrovanie merania emisií v automobilovom priemysle (rozprava)
 4.Hlasovanie
  4.1.Politika súdržnosti a stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu (RIS3) (A8-0159/2016 - Ramón Luis Valcárcel Siso) (hlasovanie)
  4.2.Európska územná spolupráca – najlepšie postupy a inovatívne opatrenia (A8-0202/2016 - Iskra Mihaylova) (hlasovanie)
  4.3.Vyšetrovanie merania emisií v automobilovom priemysle (A8-0246/2016 - Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy) (hlasovanie)
  4.4.Žiadosť o zbavenie imunity Istvána Ujhelyiho (A8-0229/2016 - Tadeusz Zwiefka) (hlasovanie)
  4.5.Žiadosť o ochranu výsad a imunít Rosaria Crocettu (A8-0230/2016 - Heidi Hautala) (hlasovanie)
  4.6.Žiadosť o zbavenie imunity Sotiriosa Zarianopoulosa (A8-0233/2016 - Gilles Lebreton) (hlasovanie)
  4.7.Dohoda medzi EÚ a Čínou týkajúca sa pristúpenia Chorvátska (A8-0231/2016 - Iuliu Winkler) (hlasovanie)
  4.8.Dohoda medzi EÚ a Uruguajom týkajúca sa pristúpenia Chorvátska (A8-0241/2016 - Pablo Zalba Bidegain) (hlasovanie)
  4.9.Vymenovanie člena Dvora audítorov – Lazaros Stavrou Lazarou (A8-0258/2016 - Igor Šoltes) (hlasovanie)
  4.10.Vymenovanie člena Dvora audítorov – João Figueiredo (A8-0259/2016 - Igor Šoltes) (hlasovanie)
  4.11.Vymenovanie člena Dvora audítorov – Leo Brincat (A8-0257/2016 - Igor Šoltes) (hlasovanie)
  4.12.Štatistika o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami (delegované a vykonávacie právomoci) (A8-0240/2016 - Bernd Lange) (hlasovanie)
  4.13.Štatistika cien zemného plynu a elektriny (A8-0184/2016 - Barbara Kappel) (hlasovanie)
  4.14.Smerom k novej koncepcii trhu s energiou (A8-0214/2016 - Werner Langen) (hlasovanie)
  4.15.Stratégia EÚ týkajúca sa vykurovania a chladenia (A8-0232/2016 - Adam Gierek) (hlasovanie)
  4.16.Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP (A8-0162/2016 - Rosa D'Amato) (hlasovanie)
  4.17.Stratégia EÚ pre alpský región (A8-0226/2016 - Mercedes Bresso) (hlasovanie)
  4.18.Trustový fond EÚ pre Afriku: dôsledky pre rozvoj a humanitárnu pomoc (A8-0221/2016 - Ignazio Corrao) (hlasovanie)
  4.19.Vytváranie podmienok na trhu práce priaznivých pre rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom (A8-0253/2016 - Tatjana Ždanoka, Vilija Blinkevičiūtė) (hlasovanie)
 5.Vysvetlenia hlasovania
  5.1.Politika súdržnosti a stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu (RIS3) (A8-0159/2016 - Ramón Luis Valcárcel Siso)
  5.2.Európska územná spolupráca – najlepšie postupy a inovatívne opatrenia (A8-0202/2016 - Iskra Mihaylova)
  5.3.Vyšetrovanie merania emisií v automobilovom priemysle (A8-0246/2016 - Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy)
  5.4.Žiadosť o zbavenie imunity Istvána Ujhelyiho (A8-0229/2016 - Tadeusz Zwiefka)
  5.5.Žiadosť o ochranu výsad a imunít Rosaria Crocettu (A8-0230/2016 - Heidi Hautala)
  5.6.Žiadosť o zbavenie imunity Sotiriosa Zarianopoulosa (A8-0233/2016 - Gilles Lebreton)
  5.7.Dohoda medzi EÚ a Čínou týkajúca sa pristúpenia Chorvátska (A8-0231/2016 - Iuliu Winkler)
  5.8.Dohoda medzi EÚ a Uruguajom týkajúca sa pristúpenia Chorvátska (A8-0241/2016 - Pablo Zalba Bidegain)
  5.9.Vymenovanie člena Dvora audítorov – Lazaros Stavrou Lazarou (A8-0258/2016 - Igor Šoltes)
  5.10.Vymenovanie člena Dvora audítorov – João Figueiredo (A8-0259/2016 - Igor Šoltes)
  5.11.Vymenovanie člena Dvora audítorov – Leo Brincat (A8-0257/2016 - Igor Šoltes)
  5.12.Štatistika o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami (delegované a vykonávacie právomoci) (A8-0240/2016 - Bernd Lange)
  5.13.Štatistika cien zemného plynu a elektriny (A8-0184/2016 - Barbara Kappel)
  5.14.Smerom k novej koncepcii trhu s energiou (A8-0214/2016 - Werner Langen)
  5.15.Stratégia EÚ týkajúca sa vykurovania a chladenia (A8-0232/2016 - Adam Gierek)
  5.16.Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP (A8-0162/2016 - Rosa D'Amato)
  5.17.Stratégia EÚ pre alpský región (A8-0226/2016 - Mercedes Bresso)
  5.18.Trustový fond EÚ pre Afriku: dôsledky pre rozvoj a humanitárnu pomoc (A8-0221/2016 - Ignazio Corrao)
  5.19.Vytváranie podmienok na trhu práce priaznivých pre rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom (A8-0253/2016 - Tatjana Ždanoka, Vilija Blinkevičiūtė)
 6.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 7.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 8.Najnovší vývoj v Poľsku a jeho vplyv na základné práva ustanovené v Charte základných práv Európskej únie (rozprava)
 9.Situácia v Turecku (rozprava)
 10.Korigendá (článok 231 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 11.Povolebná situácia v Gabone (rozprava)
 12.Samit OSN na vysokej úrovni o riešení problému hromadných presunov utečencov a migrantov (rozprava)
 13.Vzťahy EÚ s Tuniskom v súčasnom regionálnom kontexte (rozprava)
 14.Sociálny damping v EÚ (rozprava)
 15.Výklad Rady o jej pozícii k návrhu všeobecného rozpočtu – rozpočtový rok 2017 (rozprava)
 16.Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a štátmi SADC-DHP - Parlamentná kontrola a monitorovanie Dohody o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a štátmi SADC zo strany občianskej spoločnosti (rozprava)
 17.Kľúčové ciele pre 17. konferenciu zmluvných strán (COP17) dohovoru CITES v Johannesburgu (rozprava)
 18.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 19.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (4409 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (14047 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia