Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Dobesedni zapisi razprav
Torek, 13. september 2016 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Izidi vrha skupine G20 (razprava)
 3.Preiskava glede merjenja emisij v avtomobilskem sektorju (razprava)
 4.Čas glasovanja
  4.1.Kohezijska politika ter raziskovalne in inovacijske strategije za pametno specializacijo (RIS3) (A8-0159/2016 - Ramón Luis Valcárcel Siso) (glasovanje)
  4.2.Evropsko teritorialno sodelovanje – najboljša praksa in inovativni ukrepi (A8-0202/2016 - Iskra Mihaylova) (glasovanje)
  4.3.Preiskava glede merjenja emisij v avtomobilskem sektorju (A8-0246/2016 - Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy) (glasovanje)
  4.4.Zahteva za odvzem imunitete Istvánu Ujhelyiju (A8-0229/2016 - Tadeusz Zwiefka) (glasovanje)
  4.5.Zahteva za zaščito privilegijev in imunitete Rosaria Crocette (A8-0230/2016 - Heidi Hautala) (glasovanje)
  4.6.Zahteva za odvzem imunitete Sotiriosu Zarianopulosu (A8-0233/2016 - Gilles Lebreton) (glasovanje)
  4.7.Sporazum med EU in Kitajsko, povezan s pristopom Hrvaške (A8-0231/2016 - Iuliu Winkler) (glasovanje)
  4.8.Sporazum med EU in Urugvajem, povezan s pristopom Hrvaške (A8-0241/2016 - Pablo Zalba Bidegain) (glasovanje)
  4.9.Imenovanje člana Računskega sodišča - Lazaros Stavrou Lazarou (A8-0258/2016 - Igor Šoltes) (glasovanje)
  4.10.Imenovanje člana Evropskega računskega sodišča - João Figueiredo (A8-0259/2016 - Igor Šoltes) (glasovanje)
  4.11.Imenovanje člana Računskega sodišča - Leo Brincat (A8-0257/2016 - Igor Šoltes) (glasovanje)
  4.12.Statistika o zunanji trgovini z državami nečlanicami (delegirana in izvedbena pooblastila) (A8-0240/2016 - Bernd Lange) (glasovanje)
  4.13.Statistika cen zemeljskega plina in električne energije (A8-0184/2016 - Barbara Kappel) (glasovanje)
  4.14.Na poti k novi zasnovi energetskega trga (A8-0214/2016 - Werner Langen) (glasovanje)
  4.15.Strategija EU za ogrevanje in hlajenje (A8-0232/2016 - Adam Gierek) (glasovanje)
  4.16.Povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij (A8-0162/2016 - Rosa D'Amato) (glasovanje)
  4.17.Strategija EU za alpsko regijo (A8-0226/2016 - Mercedes Bresso) (glasovanje)
  4.18.Skrbniški sklad EU za Afriko: posledice za razvoj in humanitarno pomoč (A8-0221/2016 - Ignazio Corrao) (glasovanje)
  4.19.Ustvarjanje ugodnih razmer na trgu dela za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja (A8-0253/2016 - Tatjana Ždanoka, Vilija Blinkevičiūtė) (glasovanje)
 5.Obrazložitev glasovanja
  5.1.Kohezijska politika ter raziskovalne in inovacijske strategije za pametno specializacijo (RIS3) (A8-0159/2016 - Ramón Luis Valcárcel Siso)
  5.2.Evropsko teritorialno sodelovanje – najboljša praksa in inovativni ukrepi (A8-0202/2016 - Iskra Mihaylova)
  5.3.Preiskava glede merjenja emisij v avtomobilskem sektorju (A8-0246/2016 - Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy)
  5.4.Zahteva za odvzem imunitete Istvánu Ujhelyiju (A8-0229/2016 - Tadeusz Zwiefka)
  5.5.Zahteva za zaščito privilegijev in imunitete Rosaria Crocette (A8-0230/2016 - Heidi Hautala)
  5.6.Zahteva za odvzem imunitete Sotiriosu Zarianopulosu (A8-0233/2016 - Gilles Lebreton)
  5.7.Sporazum med EU in Kitajsko, povezan s pristopom Hrvaške (A8-0231/2016 - Iuliu Winkler)
  5.8.Sporazum med EU in Urugvajem, povezan s pristopom Hrvaške (A8-0241/2016 - Pablo Zalba Bidegain)
  5.9.Imenovanje člana Računskega sodišča - Lazaros Stavrou Lazarou (A8-0258/2016 - Igor Šoltes)
  5.10.Imenovanje člana Evropskega računskega sodišča - João Figueiredo (A8-0259/2016 - Igor Šoltes)
  5.11.Imenovanje člana Računskega sodišča - Leo Brincat (A8-0257/2016 - Igor Šoltes)
  5.12.Statistika o zunanji trgovini z državami nečlanicami (delegirana in izvedbena pooblastila) (A8-0240/2016 - Bernd Lange)
  5.13.Statistika cen zemeljskega plina in električne energije (A8-0184/2016 - Barbara Kappel)
  5.14.Na poti k novi zasnovi energetskega trga (A8-0214/2016 - Werner Langen)
  5.15.Strategija EU za ogrevanje in hlajenje (A8-0232/2016 - Adam Gierek)
  5.16.Povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij (A8-0162/2016 - Rosa D'Amato)
  5.17.Strategija EU za alpsko regijo (A8-0226/2016 - Mercedes Bresso)
  5.18.Skrbniški sklad EU za Afriko: posledice za razvoj in humanitarno pomoč (A8-0221/2016 - Ignazio Corrao)
  5.19.Ustvarjanje ugodnih razmer na trgu dela za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja (A8-0253/2016 - Tatjana Ždanoka, Vilija Blinkevičiūtė)
 6.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 7.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 8.Najnovejši dogodki na Poljskem in njihov vpliv na temeljne pravice iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (razprava)
 9.Razmere v Turčiji (razprava)
 10.Popravki (člen 231 Poslovnika): gl. zapisnik
 11.Razmere v Gabonu po volitvah (razprava)
 12.Vrh Združenih narodov na visoki ravni o obravnavi velikih premikov beguncev in migrantov (razprava)
 13.Odnosi med EU in Tunizijo v aktualnem regionalnem kontekstu (razprava)
 14.Socialni damping v EU (razprava)
 15.Predstavitev stališča Sveta o predlogu splošnega proračuna – proračunsko leto 2017 (razprava)
 16.Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in državami Južnoafriške razvojne skupnosti (SADC), ki izvajajo SGP - Parlamentarni nadzor nad sporazumom o gospodarskem partnerstvu med EU in Južnoafriško razvojno skupnostjo (SADC) ter spremljanje tega sporazuma, ki ga izvaja civilna družba (razprava)
 17.Ključni cilji za srečanje CITES CoP17 v Johannesburgu (razprava)
 18.Dnevni red naslednje seje: glej zapisnik
 19.Zaključek seje
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (4409 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (14047 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov