Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Tisdagen den 13 september 2016 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Resultatet av G20-toppmötet (debatt)
 3.Undersökning av utsläppsmätningar i bilindustrin (debatt)
 4.Omröstning
  4.1.Sammanhållningspolitiken och forsknings- och innovationsstrategier för smart specialisering (RIS3) (A8-0159/2016 - Ramón Luis Valcárcel Siso) (omröstning)
  4.2.Europeiskt territoriellt samarbete – bästa praxis och innovativa åtgärder (A8-0202/2016 - Iskra Mihaylova) (omröstning)
  4.3.Undersökning av utsläppsmätningar i bilindustrin (A8-0246/2016 - Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy) (omröstning)
  4.4.Begäran om upphävande av István Ujhelyis immunitet (A8-0229/2016 - Tadeusz Zwiefka) (omröstning)
  4.5.Begäran om fastställelse av Rosario Crocettas immunitet och privilegier (A8-0230/2016 - Heidi Hautala) (omröstning)
  4.6.Begäran om upphävande av Sotirios Zarianopoulos immmunitet (A8-0233/2016 - Gilles Lebreton) (omröstning)
  4.7.Avtal mellan EU och Kina i samband med Kroatiens anslutning till EU (A8-0231/2016 - Iuliu Winkler) (omröstning)
  4.8.Avtal mellan EU och Uruguay i samband med Kroatiens anslutning till EU (A8-0241/2016 - Pablo Zalba Bidegain) (omröstning)
  4.9.Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Lazaros Stavrou Lazarou (A8-0258/2016 - Igor Šoltes) (omröstning)
  4.10.Nominering av en ledamot av Europeiska revisionsrätten – João Figueiredo (A8-0259/2016 - Igor Šoltes) (omröstning)
  4.11.Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Leo Brincat (A8-0257/2016 - Igor Šoltes) (omröstning)
  4.12.Statistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater (delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter) (A8-0240/2016 - Bernd Lange) (omröstning)
  4.13.Statistik om naturgas- och elpriser (A8-0184/2016 - Barbara Kappel) (omröstning)
  4.14.En ny marknadsmodell för energimarknaderna (A8-0214/2016 - Werner Langen) (omröstning)
  4.15.EU-strategi för uppvärmning och kylning (A8-0232/2016 - Adam Gierek) (omröstning)
  4.16.Att öka konkurrenskraften hos SMF (A8-0162/2016 - Rosa D'Amato) (omröstning)
  4.17.En EU-strategi för Alpregionen (A8-0226/2016 - Mercedes Bresso) (omröstning)
  4.18.EU:s förvaltningsfond för Afrika: konsekvenserna för utvecklingsbistånd och humanitärt bistånd (A8-0221/2016 - Ignazio Corrao) (omröstning)
  4.19.Inrättande av gynnsamma arbetsmarknadsvillkor för balans mellan arbetsliv och privatliv (A8-0253/2016 - Tatjana Ždanoka, Vilija Blinkevičiūtė) (omröstning)
 5.Röstförklaringar
  5.1.Sammanhållningspolitiken och forsknings- och innovationsstrategier för smart specialisering (RIS3) (A8-0159/2016 - Ramón Luis Valcárcel Siso)
  5.2.Europeiskt territoriellt samarbete – bästa praxis och innovativa åtgärder (A8-0202/2016 - Iskra Mihaylova)
  5.3.Undersökning av utsläppsmätningar i bilindustrin (A8-0246/2016 - Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy)
  5.4.Begäran om upphävande av István Ujhelyis immunitet (A8-0229/2016 - Tadeusz Zwiefka)
  5.5.Begäran om fastställelse av Rosario Crocettas immunitet och privilegier (A8-0230/2016 - Heidi Hautala)
  5.6.Begäran om upphävande av Sotirios Zarianopoulos immmunitet (A8-0233/2016 - Gilles Lebreton)
  5.7.Avtal mellan EU och Kina i samband med Kroatiens anslutning till EU (A8-0231/2016 - Iuliu Winkler)
  5.8.Avtal mellan EU och Uruguay i samband med Kroatiens anslutning till EU (A8-0241/2016 - Pablo Zalba Bidegain)
  5.9.Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Lazaros Stavrou Lazarou (A8-0258/2016 - Igor Šoltes)
  5.10.Nominering av en ledamot av Europeiska revisionsrätten – João Figueiredo (A8-0259/2016 - Igor Šoltes)
  5.11.Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Leo Brincat (A8-0257/2016 - Igor Šoltes)
  5.12.Statistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater (delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter) (A8-0240/2016 - Bernd Lange)
  5.13.Statistik om naturgas- och elpriser (A8-0184/2016 - Barbara Kappel)
  5.14.En ny marknadsmodell för energimarknaderna (A8-0214/2016 - Werner Langen)
  5.15.EU-strategi för uppvärmning och kylning (A8-0232/2016 - Adam Gierek)
  5.16.Att öka konkurrenskraften hos SMF (A8-0162/2016 - Rosa D'Amato)
  5.17.En EU-strategi för Alpregionen (A8-0226/2016 - Mercedes Bresso)
  5.18.EU:s förvaltningsfond för Afrika: konsekvenserna för utvecklingsbistånd och humanitärt bistånd (A8-0221/2016 - Ignazio Corrao)
  5.19.Inrättande av gynnsamma arbetsmarknadsvillkor för balans mellan arbetsliv och privatliv (A8-0253/2016 - Tatjana Ždanoka, Vilija Blinkevičiūtė)
 6.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 7.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 8.Den senaste utvecklingen i Polen och dess inverkan på de grundläggande rättigheterna enligt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (debatt)
 9.Situationen i Turkiet (debatt)
 10.Rättelser (artikel 231 i arbetsordningen): se protokollet
 11.Situationen efter valet i Gabon (debatt)
 12.FN:s högnivåmöte om hanteringen av stora flykting- och migrantströmmar (debatt)
 13.EU:s förbindelser med Tunisien i det nuvarande regionala sammanhanget (debatt)
 14.Social dumpning i Europeiska unionen (debatt)
 15.Redogörelse av rådet för dess ståndpunkt beträffande förslaget till allmän budget – budgetåret 2017 (debatt)
 16.Det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan EU och de avtalsslutande SADC-staterna - Parlamentarisk kontroll och det civila samhällets övervakning av avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan SADC och EU (debatt)
 17.Nyckelmålen för Cites sjuttonde partskonferens (COP17) i Johannesburg (debatt)
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 19.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (4409 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (14047 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy