Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0005(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0242/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0242/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/09/2016 - 9.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0342

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2016 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

10.4. Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της ΕΕ και των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ (A8-0242/2016 - Alexander Graf Lambsdorff)
Βίντεο των παρεμβάσεων
  

Explicații orale privind votul

 
  
MPphoto
 

  Jordi Sebastià (Verts/ALE). – Señor Presidente, he votado en contra de este nuevo acuerdo económico entre la Unión Europea y los países sudafricanos porque perjudica muchísimo a los productores de naranja y de cítricos europeos y, en concreto, a los valencianos, que somos los mayores productores de Europa. La decisión de ampliar el periodo en que la naranja sudafricana podrá entrar en Europa hasta finales de noviembre es un golpe durísimo para nuestros productores, porque durante ese tiempo se va a dar aquí la coincidencia de la naranja importada con la naranja que nosotros mismos producimos.

Un golpe más a los productores de naranja, que están sufriendo la competencia desleal que entra de países como Marruecos —donde la naranja es producida sin nuestros estándares, ni sociales ni ambientales— y la presión de las grandes cadenas de distribución, que les pagan un precio miserable. Un golpe más que da combustible al euroescepticismo. No sé cómo voy a poder explicar esto a mis electores. Francamente, nos da la impresión de que la Unión Europea no trabaja por los productores agrícolas europeos.

 
  
MPphoto
 

  Clara Eugenia Aguilera García (S&D). – Señor Presidente, he votado «no» a este Acuerdo porque, una vez más, la política exterior de la Unión Europea va contra la política agraria comunitaria, especialmente contra nuestros productores, en este caso, de los cítricos.

Yo vengo de España, del sur de España, de Andalucía, donde los cítricos, al igual que en Valencia, como ha dicho el señor Sebastià, son muy importantes, y no se ha tenido la menor sensibilidad.

Además, tengo que denunciar aquí, ante esta Cámara, que el sector desconocía absolutamente los últimos acuerdos: la ampliación de seis semanas del periodo, que coincide con la producción española; además, la eliminación radical de todos los aranceles. Se ha hecho todo de espaldas al sector agrícola.

No podemos seguir haciendo política internacional. Este Acuerdo tiene aspectos loables, pero herir gravemente a la política agraria y a nuestros productores, desde luego, no con mi voto.

 
  
MPphoto
 

  Monica Macovei (ECR). – Domnule președinte, în următorii zece ani țările din Africa, Pacific și Caraibe vor liberaliza 80 % din comerțul lor cu Uniunea Europeană. Acest lucru este posibil în baza unui Acord de parteneriat încheiat în 2012. Acordul, însă, nu este complet și nu este perfect.

Uniunea trebuie să fie mai ambițioasă și să continue negocierile pentru a include și serviciile, investițiile, proprietatea intelectuală, achizițiile publice sau dezvoltarea durabilă. Acest lucru este în avantajul acestor țări, din Africa, Caraibe, Pacific și e cu atât mai important acum, când ne confruntăm cu criza refugiaților.

Diversificarea economiilor acestor țări va duce la stabilitate economică și politică, la siguranța cetățenilor și la stabilitatea tuturor: și a acelor regiuni, și a Europei.

 
  
MPphoto
 

  Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL). – Senhor Presidente, votei contra este acordo, porque prejudicará gravemente a pequena e média agricultura, tanto na União Europeia, sobretudo no domínio do vinho e das frutas nos países do sul, como nos países de África.

Votei contra também porque estamos perante um acordo contra os interesses do conjunto das classes populares. Este é um acordo para as grandes empresas ocidentais – elas são as que lucram das exportações e das importações, porque por detrás do petróleo importado pela UE de Angola, por detrás dos diamantes importados do Botsuana, ou por detrás do carvão, das pedras preciosas, dos metais e do peixe importados da Namíbia estão os interesses das grandes multinacionais.

Em 2013, a União Europeia importou 31 mil milhões, exportou 33 mil milhões, balanço positivo em 2 mil milhões, ao que devemos somar o lucro das grandes empresas que se fornecem de matéria-prima barata e com os custos da produção extremamente baixos.

 
  
MPphoto
 

  Michela Giuffrida (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, io ho votato contro quest'accordo, ho votato contro l'accordo tra l'Unione europea e alcuni paesi dell'Africa meridionale, tra cui il Sud Africa, perché sarebbe l'ennesimo colpo alla nostra agricoltura, all'agricoltura d'Europa, e soprattutto del Sud Europa, ai nostri agrumi, alle arance – devo citarlo – della mia regione, che hanno le più salutari qualità organolettiche.

Sono contraria perché voglio dire basta: basta ad accordi commerciali che espongono il settore agricolo alla concorrenza sleale di tonnellate di prodotti extraeuropei che arrivano sui nostri mercati senza essere neppure tracciati, sottoposti a controlli fitosanitari insufficienti e a prezzi stracciati. Dico basta all'agricoltura come merce di scambio della politica commerciale europea e dico basta al monopolio e ai colpi di mano della Commissione, che stipula accordi senza una minima valutazione di impatto che questi accordi avranno sui mercati locali, che è cosa ben diversa dal considerare il mercato generale dell'Unione europea. Se non lo fa la Commissione europea, saranno presto i nostri agricoltori a piangere i danni di scelte sbagliate.

 
  
MPphoto
 

  Tiziana Beghin (EFDD). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, anch'io e i miei colleghi del Movimento 5 Stelle abbiamo votato contro questo accordo, un accordo che la Commissione afferma essere un accordo per aiutare l'Africa, ma che in realtà è un trattato commerciale in piena regola, che porterà un'apertura dell'86% del mercato africano, apertura insostenibile per l'Africa, che farà perdere 3,5 miliardi di euro in mancati dazi doganali e allo stesso tempo la prima conseguenza per noi sarà un'invasione di arance sudafricane proprio nel periodo del nostro raccolto.

Inoltre nel trattato non vi è un capitolo di sviluppo sostenibile e la società civile non è stata inclusa nella formulazione. Questo accordo potrà facilmente aumentare la disintegrazione regionale contrapponendo il Sud Africa agli Stati più piccoli. Infine stiamo obbligando i nostri partner a procedere a marce forzate verso la ratifica in ottobre, senza che i loro parlamentari abbiano avuto il tempo di leggere il testo che stanno firmando. Se non firmeranno, inoltre, noi li puniremo con dazi doganali proibitivi – davvero un bell'esempio di democrazia, ma del resto con l'Africa questo è quello che abbiamo sempre fatto.

 
  
  

Explicații scrise privind votul

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Adinolfi (EFDD), per iscritto. ‒ Il 12 giugno 2002 il Consiglio ha autorizzato l'apertura di negoziati per l'EPA con il gruppo di Stati Botswana, Lesotho, Mozambico, Namibia, Swaziland (BLMNS) e Sud Africa (SADC). L'accordo da un punto di vista commerciale offre un accesso asimmetrico al mercato UE e paesi SADC, permettendo loro di proteggere i settori sensibili dalla liberalizzazione; fornisce inoltre un gran numero di misure di salvaguardia ed una clausola di protezione dell'industria nascente. Pur riconoscendo la necessità di promuovere lo sviluppo economico e industriale di questi paesi, disapprovo una tale asimmetricità tra i due mercati, soprattutto in un contesto di forte crisi per l'economia europea, che danneggerebbe gli operatori UE. Per questi motivi, ho votato contro.

 
  
MPphoto
 
 

  Tim Aker (EFDD), in writing. – We abstained on this vote. Despite our abstention, we note with concern the EU tendency to bully poor countries in trade ‘partnerships’. We hope that the EU will behave more fairly towards its trade partners in the future.

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Anderson (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted against this report. The EU signed an Economic Partnership Agreement (EPA) in June 2016 with the Southern African Development Community (SADC) Economic Partnership Agreements (EPA) group, which includes Botswana, Lesotho, Mozambique, Namibia, South Africa and Swaziland. EPAs, created in 2000, are trade agreements that were meant to safeguard African Caribbean and Pacific (ACP) countries’ preferential access to EU markets. EPAs are changing this preferential access from non-reciprocal to reciprocal access, meaning that ACP countries are required to open their markets to EU imports and, furthermore, require liberalisation in other areas such as investment and services. This will have serious negative consequences for local populations in the SADC and the strong opposition from these states and civil society mean negotiations have lasted more than a decade.

 
  
MPphoto
 
 

  Eric Andrieu (S&D), par écrit. ‒ Bien qu’il s'agisse probablement du «moins pire» des trois accords de partenariats économiques, j’ai voté contre cet accord:

L’attitude de la Commission européenne dans les négociations a été indigne: de l’aveu même des présidents ACP, elle a multiplié «les demandes excessives» et a fragilisé «l’intégration régionale» du continent africain. Elle a exercé un chantage à la ratification des accords en menaçant de suspendre les préférences commerciales des pays non-PMA de la région au 1er octobre 2016.

L’APE SADC, en ouvrant les marchés des pays PMA davantage que le régime «Tout sauf les armes» existant, engendrerait des pertes économiques immédiates pour le Lesotho et le Mozambique, qui sont déjà les pays les plus fragiles de la région.

L’APE SADC revêt un caractère exclusivement commercial, dénué de toute ambition en matière d’aide au développement. Il s’inscrit par ailleurs en contradiction avec la politique de l’UE de promotion des droits de l’homme dans la région, notamment au Swaziland. Les dispositions du SADC en la matière sont inférieures à celles contenues dans les APE précédents (par exemple, l’APE CARIFORUM).

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of the Economic Partnership Agreement (EPA) between the EU and the SADC EPA States. On 11 June 2016, the EU and six members – Botswana, Lesotho, Mozambique, Namibia, South Africa and Swaziland – of the Southern African Development Community (SADC) signed the Economic Partnership Agreement (EPA). Angola is the only country that is not part of the EPA, but as provided for in a clause of the Agreement, may join in the future. The objectives of the agreement are: a) eradication of poverty through a trade partnership; b) promotion of regional integration; c) gradual integration of the SADC EPA States into the world economy; d) to improve the SADC EPA States’ capacity in trade policy; e) to support conditions for increasing investments and f) strengthening existing relations between the parties on the basis of solidarity and mutual interest. It is important to stress that on market access, the EPA will give the SADC countries duty-free access to the EU market. Although South Africa will not receive duty free access, an improved offer will be proposed. Overall, I welcome the EPA which will liberalise 86% of trade with the EU in 20 years.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ L’accord de partenariat économique proposé est asymétrique, avec une franchise de douane pour les importations en provenance de la CDAA (Afrique du Sud, Namibie, Mozambique, Botswana, Lesotho, Swaziland…).

Un des sujets est le « sucre blanc » produit dans cette zone qui concurrence déjà fortement la production européenne, le Mozambique étant un important producteur, très compétitif, dont les exportations vers l’UE augmentent très fortement.

J’ai donc voté CONTRE ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ I have some concerns over this Partnership Agreement because of its impact on poorer countries, and the potential for them to be exploited.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Arthuis (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de cette recommandation car cet accord de partenariat constitue un aboutissement dans l'approfondissement des relations entre l'Union européenne et les États de l'APE CDAA-UE – revêtant une signification politique forte – ainsi qu'un moyen supplémentaire de renforcer les relations économiques et culturelles et d'intensifier le dialogue politique sur diverses questions, y compris les droits de l'homme et les libertés fondamentales.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. – Balsavau už rekomendaciją dėl ES ir PAVB EPS valstybių ekonominės partnerystės susitarimo sudarymo. 2013 m. ES iš PAVB EPS grupės šalių importavo prekių už 31 mlrd. EUR, o į PAVB šalis eksportavo prekių už 33 mlrd. EUR. Akivaizdu, kad Ekonominės partnerystės susitarimas (EPS), sudaro galimybę užtikrinti esminius teigiamus pokyčius ir prisideda prie tvaraus ekonomikos augimo Pietų Afrikos vystymosi bendrijos grupės (PAVB) ir ES šalyse. Pritariu į susitarimą įtrauktoms lankstumo ir apsaugos nuostatoms, ypač susijusioms su prekyba ir darniu vystymusi, kurios gali padėti užtikrinti abiem pusėms naudingą susitarimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (EFDD), in writing. ‒ We abstained on this vote. Despite our abstention, we note with concern the EU tendency to bully poor countries in trade ‘partnerships’. We hope that the EU will behave more fairly towards its trade partners in the future.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. ‒ Je vote contre ce nouvel accord de libre—échange avec les États de la Communauté de développement d'Afrique australe – la CDAA comprend notamment l’Afrique du Sud, la Namibie, le Mozambique et le Botswana. Parmi les risques, il y a celui de voir les importations de sucre augmenter fortement dans l’Union européenne, au détriment de nos producteurs.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ L’accord de partenariat économique (APE) a pour but de favoriser le commerce, l’intégration régionale et l’intégration progressive des pays ACP dans l’économie mondiale ainsi que d’encourager leur développement durable.

Cet accord purement commercial, vestige d’une relation bilatérale d’un autre temps, entre en contradiction totale avec les engagements européens en matière de politiques et d’objectifs de développement.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE), por escrito. ‒ En esta resolución legislativa el Parlamento concede su aprobación a la celebración del Acuerdo con los Estados del AAE de la Comunidad para el desarrollo del África Meridional (Botsuana, Lesoto, Mozambique, Namibia, Sudáfrica y Suazilandia). Este Acuerdo busca aumentar la cooperación con esta región de África. Contiene disposiciones para promover el comercio y el desarrollo, la promoción de la integración regional, y contiene cláusulas de respeto de los valores y de seguimiento de la aplicación del Acuerdo.

Sin embargo, este acuerdo supone una amenaza para el sector agrícola español, en especial el citrícola, debido a la competencia desleal que permite y a la falta de reciprocidad. Comparto los objetivos de favorecer la cooperación interregional y ayudar al crecimiento económico del África meridional, pero no sin transparencia, a costa del sector agrícola español y sin tener en cuenta sus demandas y su posible impacto, ni de prever medidas compensatorias.

 
  
MPphoto
 
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado en contra del acuerdo económico entre la Unión y los países del sur de África. El instrumento ofrece pocas ventajas reales para los países africanos, ya que sustituye la lógica de no-reciprocidad existente hasta ahora en los EPA, por una de reciprocidad. Es decir, obliga a los países menos desarrollados a abrir sus mercados a los productos europeos y aumentar así aún más la competencia, lo cual tiene repercusiones graves en algunos sectores como el agrícola. Además, se ha ejercido una presión lamentable sobre los países africanos para acelerar la firma del acuerdo.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. ‒ Estando de acuerdo con el marco general que describe el Acuerdo. Nos hemos abstenido en este informe porque no acabamos de comprender por qué se ha ampliado la fecha para permitir las importaciones de naranjas al mercado europeo hasta noviembre. En la situación anterior, la fecha del 15 de septiembre se adaptaba mucho mejor a la realidad y las necesidades de los productores europeos de cítricos. Esta extensión plantea un problema completamente gratuito. Por esa razón nos hemos abstenido en esta votación.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. ‒ Cette recommandation concerne un accord de partenariat économique entre l’Union et les États de l’APE CDAA comme l’Afrique du Sud, le Lesotho, le Mozambique... En effet, l’UE importe 31 milliards de marchandises de cette zone et en exporte 33 milliards. Cet accord garantit pour ces pays un accès en franchise de droits au marché de l’UE. Les pays de la zone libéraliseront 86 % de leurs échanges avec l’UE mais des secteurs sensibles (pêche, agriculture) et les industries naissantes resteront protégés. Néanmoins, l’UE ne protège par exemple pas les importations de sucre en provenance du Mozambique, ce qui nous est préjudiciable.

Cet accord est donc asymétrique. J’ai donc décidé voter contre cette recommandation qui n’est qu’un accord de libre-échange supplémentaire.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ Da sempre il mio impegno al Parlamento europeo è a favore degli agricoltori del mio paese. L'accordo di partenariato economico tra l'UE e gli Stati della SADC, che comprende 15 Stati africani tra cui il Sud Africa, penalizzerà fortemente i nostri produttori, soprattutto del settore agrumicolo. Come è già successo, questa Unione europea si dimostra incapace di tutelare l'economia degli Stati membri aprendo le porte a prodotti di dubbia qualità, spesso nocivi per la salute dei nostri cittadini, e abolendo i dazi che proteggono l'agricoltura dei nostri territori. Per questi motivi non ho inteso sostenere il testo con il mio voto.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. ‒ Reconozco que este acuerdo es un gran paso para contribuir al desarrollo económico sostenible de los países de la Comunidad para el desarrollo del África Meridional, facilitar su integración en la economía mundial, diversificar sus estructuras económicas, fortalecer la cooperación e intensificar su propia dinámica de integración regional.

Sin embargo, me he abstenido en la votación por las excesivas concesiones otorgadas a las exportaciones de cítricos de Sudáfrica que podrían afectar negativamente a los productores españoles.

El Ministerio de Agricultura del Gobierno del Sr. Rajoy, no ha hecho su trabajo en defensa de los cítricos mediterráneos, pero la Delegación socialista española ha logrado que la Comisión se comprometa a proteger a nuestros productores, llevando a cabo un seguimiento mensual de las exportaciones y también de las ventas de cítricos desde Sudáfrica a Europa, aplicando la cláusula de salvaguardia en caso de que estas exportaciones o ventas repercutan negativamente en la producción de nuestras regiones y poniendo en marcha medidas compensatorias para los productores si fueran necesarias.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šio pranešimo, nes juo Parlamentas pritarė Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Pietų Afrikos vystymosi bendrijos (PAVB) valstybių ekonominės partnerystės susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu. PAVB sudaro 15 narių. Septynios iš jų pradėjo derybas su ES dėl EPS kaip PAVB EPS grupė – Angola, Botsvana, Lesotas, Mozambikas, Namibija, Svazilandas ir Pietų Afrika. Iš pradžių Pietų Afrika dalyvavo kaip stebėtoja ir atliko pagalbinį vaidmenį, tačiau 2007 m. oficialiai prisijungė prie derybų. ES ir PAVB EPS pagrindą sudaro Pietų Afrikos muitų sąjunga (PAMS) – seniausia muitų sąjunga pasaulyje. Mozambikas ir Angola, prisijungdami prie šios grupės, ketino išplėsti jau ir taip stiprius ekonominius ir prekybos ryšius su Pietų Afrikos muitų sąjunga. Kitos aštuonios PAVB valstybės narės (Kongo Demokratinė Respublika, Madagaskaras, Malavis, Mauricijus, Seišeliai, Tanzanija, Zambija ir Zimbabvė) dalyvauja kitų sudėčių regioniniuose EPS.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Boutonnet (ENF), par écrit. ‒ Cet accord de partenariat économique est asymétrique avec une franchise de douane pour les importations en provenance de ces pays. J'ai donc voté contre cet accord de libre-échange supplémentaire.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (ENF), par écrit. ‒ Ce projet de résolution porte sur l’approbation de l’accord de partenariat économique entre l’Union européenne et la Communauté de développement de l’Afrique australe. Pour rappel, les États membres de l’Union y exporte pour 33 milliards d’euros et importe 31 milliards d’euros de marchandises de cette zone.

Cet accord, négocié de façon volontairement asymétrique, garantit pour ces pays un accès en franchise de droits au marché de l’Union européenne mais leur laisse également la possibilité de protéger leurs secteurs stratégiques ainsi que leurs industries naissantes.

Je me suis opposé à cet accord qui ne protège pas notre filière betteravière des importations de sucre provenant du Mozambique. Déjà déstabilisée par la baisse du cours des matières premières, cette filière doit désormais affronter la multiplication des concessions tarifaires et la suppression des quotas d’importation accordées dans le cadre d’accords de libre-échange. J’ai donc voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ În 2000, când a fost încheiat Acordul de parteneriat de la Cotonou, a existat necesitatea unor schimbări fundamentale în preferințele comerciale nereciproce de lungă durată care reglementaseră relațiile economice și politice între grupul statelor din Africa, Caraibe și Pacific (ACP) și Uniunea Europeană timp de aproape 40 ani. Principalul motiv pentru acest lucru a fost faptul că impactul acestor preferințe unilaterale fusese dezamăgitor: în primul rând, ponderea comerțului ACP pe piața UE a fost în continuă scădere, iar cele mai multe țări nu au reușit să utilizeze aceste preferințe pentru a-și diversifica structurile economice.

Cu toate că acest acord comercial regional orientat spre dezvoltare cuprinde în prezent numai dispoziții referitoare la comerțul cu mărfuri, cooperarea pentru dezvoltare și comerț și dispoziții privind dezvoltarea sustenabilă, el face posibilă negocierea unor dispoziții suplimentare cu privire la servicii, investiții, proprietate intelectuală, achiziții publice și prevederi îmbunătățite privind dezvoltarea sustenabilă.

Am votat în favoarea acestui raport, considerând că este esențială promovarea comerțului și a dezvoltării între UE și statele părți la APE din SADC.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato contro la raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra.

Nel 2000, l'Accordo di Cotonou, auspicava cambiamenti fondamentali nelle continue preferenze commerciali non reciproche che avevano disciplinato, per molti anni, le relazioni economiche e politiche tra il gruppo di Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e l'Unione europea.

L'impatto di tali preferenze commerciali è stato insoddisfacente, risultando, in alcuni casi, anche non compatibile con le regole dell'OMC. L'Unione europea e i paesi ACP avevano concordato di negoziare accordi commerciali reciproci noti come accordi di partenariato economico (APE).

Questi accordi possono essere strumento di sviluppo e di crescita economica sostenibile, ma sostenere le economie degli Stati della SADC aderenti all'APE (Botswana, Lesotho, Mozambico, Namibia, Sudafrica e Swaziland) andrebbe a svantaggio dei Paesi mediterranei d'Europa, in modo particolare dell'agricoltura del Sud Italia che subirebbe un ennesimo colpo.

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted against this report. The EU signed an Economic Partnership Agreement (EPA) in June 2016 with the Southern African Development Community (SADC) Economic Partnership Agreements (EPA) group, which includes Botswana, Lesotho, Mozambique, Namibia, South Africa and Swaziland. EPAs, created in 2000, are trade agreements that were meant to safeguard African Caribbean and Pacific (ACP) countries’ preferential access to EU markets. EPAs are changing this preferential access from non-reciprocal to reciprocal access, meaning that ACP countries are required to open their markets to EU imports and, furthermore, require liberalisation in other areas such as investment and services. This will have serious negative consequences for local populations in the SADC and the strong opposition from these states and civil society mean negotiations have lasted more than a decade.

 
  
MPphoto
 
 

  James Carver (EFDD), in writing. ‒ We abstained on this vote. Despite our abstention, we note with concern the EU tendency to bully poor countries in trade ‘partnerships’. We hope that the EU will behave more fairly towards its trade partners in the future.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. ‒ I gave my consent to this Economic and Partnership Agreement as it is the first agreement with Africa as a continent, rather than unilateral concessions. It was a long process but should be considered a success for the EU and could pave the way for other such agreements in the near future.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ Il 12 giugno 2002, il Consiglio ha autorizzato l'apertura di negoziati per l'EPA (accordo di partenariato) con i paesi della regione del SADC (paesi dell'Africa meridionale). Dal punto di vista commerciale, l'accordo offre un accesso asimmetrico al mercato UE e paesi SADC, in modo da permettere a questi ultimi di proteggere i propri settori sensibili dalla liberalizzazione. Ciò mette però a rischio alcune produzioni europee –in particolare quelle mediterranee- e, inoltre il metodo utilizzato dalla Commissione per concludere questo tipo di accordi non garantisce un processo democratico per i nostri partner africani e impone una non equa distribuzione di benessere e sviluppo economico tra i diversi stati della Regione, che hanno caratteristiche e tempi di crescita distinti. Ho quindi deciso di esprimere un voto negativo.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου (PPE), γραπτώς. ‒ Στηρίζουμε την έκθεση και πιστεύουμε πως η εν λόγω ΣΟΕΣ έχει τη δυνατότητα να αποφέρει θεμελιώδεις θετικές αλλαγές και να συμβάλει στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την ενίσχυση του ενδοπεριφερειακού εμπορίου και της ολοκλήρωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Rigetto strenuamente l'accordo di partenariato economico tra la Commissione e i paesi aderenti alla Comunità per lo sviluppo dell'Africa meridionale.

Pur non potendo negare come sia stato intrapreso un primo fondamentale passo verso il progresso delle relazioni commerciali con l'Africa subsahariana, ritengo che la valorizzazione dei prodotti locali per un rafforzamento della loro competitività rappresenti l'essenza della mia attività.

Non posso certo negare che la questione che mi lascia più perplesso riguarda l'apertura del nostro mercato alle loro arance: non farei il mio dovere se non tutelassi le nostre eccellenze. E poi non va bene sacrificare sempre i prodotti agroalimentari sull'altare del libero scambio e dell'esportazione di tecnologia.

Auspico che in futuro sia possibile raggiungere accordi vantaggiosi per entrambe le parti e cogliere così l'occasione per promuovere l'integrazione progressiva degli stati africani nell'economia mondiale, contribuendo anche a sradicare la povertà.

 
  
MPphoto
 
 

  Deirdre Clune (PPE), in writing. ‒ I supported the vote on the Economic Partnership Agreement between the EU and the SADC EPA States and noted no objections.

 
  
MPphoto
 
 

  Jane Collins (EFDD), in writing. ‒ We abstained on this vote. Despite our abstention, we note with concern the EU tendency to bully poor countries in trade ‘partnerships’. We hope that the EU will behave more fairly towards its trade partners in the future.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore dell'accordo commerciale sottoscritto tra l'Unione europea e la comunità di sviluppo dell'Africa australe. Gli obiettivi dell'accordo mirano a contribuire alla riduzione della povertà, alla promozione dell'integrazione regionale e dell'integrazione graduale dei paesi africani nell'economia globale.

L'adozione di tale accordo economico rappresenta un grande passo per le relazioni commerciali con l'Africa perché per la prima volta non si basa su un rapporto di concessioni unilaterali, ma su un vero e proprio accordo su base regionale, destinato a coinvolgere anche altri paesi in futuro.

Inoltre, benché tale accordo regionale sia prevalentemente orientato allo sviluppo delle relazioni commerciali in termini di scambi di merci e cooperazione allo sviluppo sostenibile, esso lascia anche spazio ad un negoziato per ulteriori disposizioni relative a servizi, investimenti e proprietà intellettuale. L'accordo commerciale rappresenta pertanto una parte di una più ampia strategia che gli stati SADC sono chiamati ad attuare mediante politiche nazionali che agevolino gli scambi, lo sviluppo e le riforme strutturali.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. – I agree to commit parties to facilitate regional trade by boosting customs cooperation and by implementing reforms, in particular by simplifying procedures and regulations in the SADC region, facilitating transit and fighting fraud. I believe that this EPA has the potential to bring fundamental positive change and contribute to sustainable economic growth and deepened intra-regional trade and integration. Moreover the trade and partnership agreement can only be a small part of a larger strategy. The SADC states should conduct trade and development-friendly domestic policies and pursue structural reforms.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado en contra de este Acuerdo de Asociación Económica UE-Estados del AAE de la SADC porque se trata de un acuerdo que irá en contra de los intereses de las clases populares: está hecho a medida de las grandes empresas occidentales, que son las que se lucran de las exportaciones y de las importaciones a estos Estados (petróleo importado de Angola, diamantes importados de Botsuana, carbón, piedras preciosas, metales y pescado importado de Namibia, azúcar de Suazilandia...).

Según los propios datos de la Unión, en 2013 importó 31 000 millones y exportó 33 000 a estos países. Balance positivo en 2 000 millones, al que hay que sumar el lucro de las grandes empresas que se abastecen de materia prima barata, con costes de producción extremadamente bajos a cuenta de salarios de miseria. Vemos así que no se contribuye al desarrollo, sino al saqueo.

Y, como siempre, este acuerdo perjudicará gravemente a la pequeña y mediana agricultura, tanto en la Unión, sobre todo en los pueblos del sur de Europa en el vino y las frutas, como en los países del SADC.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Cozzolino (S&D), per iscritto. ‒ La conclusione dell'Accordo di partenariato economico tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e gli Stati della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (SADC) aderenti all'APE segna un importante passo in avanti nelle relazioni commerciali e nella cooperazione allo sviluppo con l'Africa. Infatti, nonostante i dati relativamente positivi sulla crescita africana, povertà, diseguaglianze e instabilità affliggono ancora il continente africano e risentono delle relazioni commerciali internazionali a sfavore delle economie locali.

L'Accordo di partenariato economico introduce un capitolo dedicato all'integrazione regionale e alla salvaguardia dello scambio e dello sviluppo sostenibili negli Stati SADC. Ad esempio, l'UE si è dimostrata flessibile, permettendo agli Stati SADC aderenti all'APE di mantenere i dazi all'esportazione esistenti, di applicare nuove tasse di esportazione nel caso di specifiche esigenze di gettito, e di escludere dalla liberalizzazione i prodotti sensibili, per promuovere le industrie nascenti e per proteggere l'ambiente. Per tale motivo, ho votato a favore di questa risoluzione.

Inoltre, il mio voto a favore intende mantenere alta l'attenzione sul monitoraggio del rischio fitosanitario derivante dalla fitopatia CBS presente nell'agrumicoltura dei Paesi SADC, finora tenuto sotto controllo tramite una sorveglianza rafforzata sui cargo di arance provenienti dalla regione africana.

 
  
MPphoto
 
 

  Pál Csáky (PPE), írásban. – A gazdasági partnerségi megállapodások (GMP) képezik az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok és az EU közötti kereskedelmi és fejlesztési megállapodások rendszerét. Ennek célja, hogy támogassa az ÁKCS-országok regionális és világszintű kereskedelmi integrációját. A GMP egy újabb jelentős lépés a regionális integráció mélyítése felé abban az esetben, ha az ellenőrzés hatékonysága megfelelő és a szükséges nyomonkövetési intézkedések megszületnek. Továbbá elengedhetetlen a civil társadalom partnerként való bevonása a gazdasági folyamatokba, melyet a rendelkezésre álló források megfelelő elosztása is elősegíthet. Különösen fontos lesz a GMP keretében a fenntartható tisztességes kereskedelemhez nyújtott hozzájárulás ellenőrzése.

Szavazatommal támogattam, hogy a parlament adja egyetértését az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Fejlesztési Közösségnek a gazdasági partnerségi megállapodáshoz csatlakozó országai (a SADC GPM országok) közötti gazdasági partnerségi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéhez.

 
  
MPphoto
 
 

  Edward Czesak (ECR), na piśmie. ‒ W pełni popieram umowę o partnerstwie gospodarczym między UE a państwami Południowoafrykańskiej Wspólnoty Rozwoju (SADC) objętymi umową o partnerstwie gospodarczym. Umowa ta w obecnym jej kształcie dotyczy handlu towarami, współpracy na rzecz rozwoju oraz postanowień o handlu i zrównoważonym rozwoju. Jednym z powodów, dla których zagłosowałem za, jest to, że umowa ta, nie musi zakończyć się tylko na wymienionych postanowieniach, daje ona możliwość negocjowania przyszłych postanowień dotyczących usług, inwestycji, własności intelektualnej, zamówień publicznych.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing.The deepening of Europe’s partnership with the SADC EPA states is important, as it improves regional integration and assists the region to integrate into the global market. This agreement also includes novel features such as geographical indications. I am in favour of duty-free and quote-free access for Botswana, Lesotho, Mozambique, Namibia and Swaziland while also offering South Africa the opportunity of new market access. However, I strongly believe that civil society should be involved in the monitoring and scrutiny of such agreements.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Dalton (ECR), in writing. ‒ I welcome the final, long overdue, agreement on this economic partnership with Southern African Development Community Countries, many of which are long-standing friends and allies of the UK. It’s vital for their current and future prosperity that they continue to have full access to the EU market.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Danti (S&D), per iscritto. ‒ L'accordo di partenariato Unione europea – Paesi della Comunità per lo sviluppo dell'africa meridionale (SADC), assieme agli accordi con la regione dell'Africa occidentale e dell'Africa australe sui quali dovrà pronunciarsi il Parlamento europeo prossimamente, rappresentano un segnale importante dell'interesse rinnovato dell'Unione europea verso il continente africano.

Le relazioni commerciali con queste macro-regioni sono ancora più significative in un momento in cui una delle maggiori sfide per gli Stati membri europei è rappresentata proprio dall'aumento considerevole dei flussi migratori da questo continente. In quest'ottica, nonostante si tratti di un accordo che prevede un'apertura asimmetrica dei due mercati, a favore dei paesi SADC, la sua struttura alimenta alcune perplessità in materia di diritti umani e sviluppo sostenibile.

In particolare, valuto negativamente la mancata introduzione di un meccanismo di monitoraggio in grado di assicurare e verificare l'effettivo rispetto delle clausole contenute nell'accordo proprio in materia di diritti umani; strumento che avrebbe garantito inoltre una maggiore coerenza tra politica commerciale e politica di cooperazione allo sviluppo europee.

Per queste perplessità, mi sono astenuto in relazione alla decisione del Parlamento di dare il suo parere conforme alla conclusione dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e gli Stati della SADC aderenti.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Ce rapport présente la recommandation du Parlement européen concernant l’accord de partenariat économique conclu entre la Commission européenne et les États de la Communauté de développement de l’Afrique australe (CDAA) comprenant le Botswana, le Lesotho, le Mozambique, la Namibie, l’Afrique du Sud et le Swaziland.

L’accord a pour objectifs de contribuer à l’éradication de la pauvreté par un partenariat commercial, d’encourager l’intégration progressive des États de l’APE CDAA dans l’économie mondiale et de soutenir des conditions propices à l’accroissement des investissements.

Le rapport du Parlement européen considère que le nouvel accord est pleinement compatible avec les dispositions de l’Union douanière d’Afrique australe et ne créera pas de distorsions internes dans ces échanges.

Considérant que l’accord de partenariat économique est un outil primordial permettant de soutenir le développement économique des partenaires de l’Union et de favoriser des conditions propices à la croissance, à l’innovation et l’emploi, j’ai soutenu ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFDD), in writing. ‒ We abstained on this vote. Despite our abstention, we note with concern the EU tendency to bully poor countries in trade ‘partnerships’. We hope that the EU will behave more fairly towards its trade partners in the future.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Par ce vote, nous avons approuvé la conclusion d’un accord de partenariat économique (APE) entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et les États de l’APE CDAA, d’autre part, c’est-à-dire le Botswana, le Lesotho, le Mozambique, la Namibie, le Swaziland et l’Afrique du Sud. Un tel accord permettra un renforcement de nos relations commerciales en vue de favoriser le développement et la croissance des deux parties.

Il me paraissait alors particulièrement important que l’accord contienne un protocole sur les indications géographiques afin que l’Union européenne puisse protéger ses dénominations, notamment pour le commerce des vins et boissons spiritueuses.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Paul Denanot (S&D), par écrit. ‒ Je me suis abstenu dans le cadre de ce rapport car, si je suis bien évidemment favorable à un meilleur accès des pays de l’APE CDAA au marché de l’Union de nature à leur fournir des débouchés et œuvrer à leur développement et leur croissance, je me méfie des effets collatéraux de nature à déstabiliser les petits producteurs au sein de l’Union qui verraient leur produits concurrencés localement.

Je me soucie également de la nature du développement souhaité pour les pays de l’APE CDAA. Ce type d’accord débouche souvent sur une spécialisation de l’agriculture, avec des monocultures sensibles à la volatilité des marchés et aux accidents climatiques.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. – L’accord UE-SADEC constitue le premier accord de partenariat économique signé entre l’Union européenne et un groupe de pays des ACP, le Botswana, le Lesotho, le Swaziland, la Namibie, l’Afrique du Sud et le Mozambique.

Les accords de partenariats économiques (APE), destinés à remplacer les précédents accords de préférences commerciales arrivés à échéance en 2007, sont plus ambitieux que les accords commerciaux classiques. Conformément aux termes de l’accord, les six États, tous membres de la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC), profiteront d’une « discrimination positive », c’est-à-dire d’un accès hors taxe et sans quota immédiat au marché unique européen pour leurs exportations.

Des mesures de protection ont été ajoutées à la demande du Parlement européen pour garantir que cette coopération bénéficiera vraiment aux Africains. Cet accord contient une clause de rendez-vous prévoyant la révision obligatoire de tout APE après 5 ans et sa modification éventuelle.

Cela devra permettre d’évaluer l’impact de la suppression des droits de douane, pays par pays, en mesurant aussi l’impact des progrès réalisés et, si besoin, de procéder à des ajustements et des améliorations, dans un esprit de confiance réciproque.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (ENF), par écrit. ‒ Ce texte porte sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et les États de l'APE CDAA, d'autre part.

L'UE importe 31 milliards de marchandises de cette zone et en exporte 33 milliards. Les pays de la zone libéraliseront 86 % de leurs échanges avec l'UE, mais les secteurs sensibles (pêche, agriculture) et les industries naissantes restent protégés.

Cet accord de partenariat économique est asymétrique avec des franchises de douane pour les importations en provenance de ces pays. J'ai donc voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. ‒ Подкрепих доклада на колегата Ламбсдорф, тъй като смятам, че сключването на споразумение за икономическо партньорство между Европейския съюз и държавите от Южноафриканската общност за развитие. Асиметричният характер на споразумението създава „позитивна дискриминация“ за партньорите от ЮАОР, като им осигурява безмитен достъп до пазара на ЕС, а в същото време реципрочно премахване на пречките пред „цялата търговия“ и гарантира съвместимост със СТО, насърчава регионалната интеграция, икономическото сътрудничество и доброто управление.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI), γραπτώς. ‒ Στους όρους της αναπτυξιακής συνεργασίας που πρόκειται να συναφθεί με τα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ προβλέπεται και χρηματοδοτική στήριξη εκ μέρους της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Norbert Erdős (PPE), írásban. ‒ A gazdasági partnerségi megállapodások képezik (GMP) az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok és az EU közötti kereskedelmi és fejlesztési megállapodások rendszerét. Ennek célja, hogy támogassa az ÁKCS országok regionális, és világszintű és kereskedelmi integrációját. A GMP egy újabb jelentős lépés a regionális integráció mélyítése felé abban az esetben, ha az ellenőrzés hatékonysága megfelelő és a szükséges nyomonkövetési intézkedések megszületnek. Továbbá elengedhetetlenül szükséges a civil társadalom partnerként való bevonása is a gazdasági folyamatokba, melyet a rendelkezésre álló források megfelelő elosztása is elősegíthet. Különösen fontos lesz a GMP keretében a fenntartható tisztességes kereskedelemhez nyújtott hozzájárulás ellenőrzése.

Ezekre tekintettel szavazatommal támogattam, hogy az Európai Parlament adja egyetértését az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Fejlesztési Közösségnek a gazdasági partnerségi megállapodáshoz csatlakozó országai (a SADC GPM országok) közötti gazdasági partnerségi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéhez.

 
  
MPphoto
 
 

  Rosa Estaràs Ferragut (PPE), por escrito. ‒ Manifiesto mi rechazo a la ratificación de este Acuerdo, no porque me oponga a sus objetivos loables de ayudar al desarrollo económico de África del Sur, sino porque su tramitación ha adolecido de ciertos elementos que considero imprescindibles para tomar una decisión acertada.

En concreto, no se ha realizado un estudio de impacto sobre las consecuencias que tendría el acuerdo en el mercado comunitario, en el caso específico de la ampliación un mes y medio más, hasta el 30 de noviembre de cada año, del periodo de exportación de naranjas surafricanas libres de aranceles. Dicha ampliación coincide con el inicio de la campaña de comercialización del sur de la Unión.

El sector citrícola europeo acumula ya varios años de dificultades tratando de garantizar la rentabilidad de sus productores. La nueva concesión a las exportaciones de naranjas surafricanas se une además al malestar del sector por la pasividad de la Comisión Europea a la hora de hacer frente a la amenaza que supone la enfermedad de la «mancha negra» que afecta a los cítricos de ese país. La Comisión no sólo no está atendiendo a esa preocupación, sino que además, ha relajado recientemente los controles sobre el terreno.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ O Acordo de Parceria Económica entre a UE e seis países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), entre os quais Moçambique, prevê medidas de abertura progressiva do mercado, permitindo que estes países liberalizem 86 % das suas trocas comerciais com a UE (74 % no caso de Moçambique) ao longo de um período de dez anos, excluindo os produtos agrícolas e de pesca sensíveis.

Este acordo comercial regional só abrange atualmente o comércio de mercadorias, a cooperação para o desenvolvimento e disposições em matéria de comércio e desenvolvimento sustentável. Deixa, no entanto, a porta aberta para a negociação de novas disposições sobre serviços, investimentos, direitos de propriedade intelectual, contratos públicos e disposições reforçadas em matéria de desenvolvimento sustentável.

 
  
MPphoto
 
 

  Edouard Ferrand (ENF), par écrit. ‒ Vote contre: cet accord de partenariat économique est asymétrique, avec une franchise de douane pour les importations en provenance de ces pays.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ Estamos perante o culminar – para os países da África Austral – de um longo processo de chantagem. Um processo em que a União Europeia tudo fez para impor aos Estados da região, contra a sua vontade e apesar das suas resistências, acordos de livre comércio, a que deu o nome de “Acordos de Parceria Económica” (APE).

Uma opção da UE que evidencia o seu intuito neocolonizador e que se escuda numa suposta (falsa) obrigação decorrente do Acordo de Cotonu.

O objetivo dos APE foi ir além do que se conseguiu na OMC em matéria de liberalização e desregulação do comércio. Para o efeito, reuniu-se todo um arsenal de pressão, que incluiu mesmo a instrumentalização do Fundo Europeu de Desenvolvimento, para além da chantagem pura e dura. Assinala-se que alguns países resistiram à chantagem (caso de Angola).

Tudo para servir os interesse dos grandes grupos económicos e financeiros europeus: abertura dos mercados, vender mercadorias e serviços, explorar matérias-primas e impor um modelo de produção dirigido à exportação, ajudando a nivelar por baixo salários, direitos e condições de vida dos trabalhadores.

Obviamente votámos contra.

Este não é um voto contra o “comércio”, mas sim um voto por uma outra política, que promova uma efetiva independência, soberania, cooperação, solidariedade, desenvolvimento e justiça social.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne ‒ Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a štátmi SADC-DHP bola podpísaná 10. júna v Botswane a jej hlavným prínosom je vznik bezcolného, bezkvótového prístupu na trh Európskej únie pre Botswanu, Lesotho, Mozambik, Namíbiu a Svazijsko. Všetky príslušné opatrenia by mali pomôcť pri vytvorení trvalo udržateľného rozvoja v predmetných afrických krajinách. Je však veľmi dôležité, aby sa do tohto procesu zapojila aj občianska spoločnosť, ktorá bude strážiť dodržiavanie ľudských práv a pracovných noriem v partnerských krajinách. Európska komisia bude musieť preto poskytnúť jasné záruky v oblasti dodržiavania ľudských práv a slobôd.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (ENF), per iscritto. ‒ Voto contrario: ancora una volta i nostri produttori vengono penalizzati.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI), γραπτώς. ‒ Καταψηφίζω τη σύσταση καθώς στους όρους της αναπτυξιακής συνεργασίας που πρόκειται να συναφθεί με τα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ προβλέπεται και χρηματοδοτική στήριξη εκ μέρους της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Eugen Freund (S&D), schriftlich. ‒ Heute hat die SPÖ-Delegation gegen das Wirtschaftspartnerschaftsabkommen der EU mit den Mitgliedstaaten der Südafrikanischen Entwicklungsgemeinschaft (SADC-WPA-Staaten) gestimmt. Das eigentliche Ziel solcher Abkommen sollte sein, den afrikanischen Ländern einen begünstigten Zugang zum europäischen Markt zu gewähren. Im Vordergrund stehen bei diesem Abkommen allerdings nicht die Unterstützung und Entwicklungsmöglichkeiten der afrikanischen Länder, sondern die sehr liberale Wirtschaftsagenda und diverse Partikularinteressen. Für uns entspricht SADC nicht unseren sozialdemokratischen Zielen in den Bereichen Entwicklung, Klimawandel und Migration.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing.I would like to welcome the SADC EPA which will provide duty-free, quota-free access to the EU market for Botswana, Lesotho, Mozambique, Namibia and Swaziland, and will offer South Africa new market access in addition to what it already enjoys. I welcome the fact that the agreement contains a relatively comprehensive sustainable development chapter.

I would like to highlight the importance of involving civil society in the monitoring and scrutiny of such agreements, to ensure that fundamental human rights and labour standards are being upheld in partner countries. It is essential to understand the best way to protect and monitor fundamental principles in the Economic Partnership Agreement and implement the sustainable development chapter effectively.

I therefore support the call for a strong commitment from the Commission for the inclusion of civil society in monitoring implementation of the agreement.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE), írásban. ‒ A gazdasági partnerségi megállapodások (GMP) képezik az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok és az EU közötti kereskedelmi és fejlesztési megállapodások rendszerét. Ennek célja, hogy támogassa az ÁKCS-országok regionális, és világszintű és kereskedelmi integrációját. A GMP egy újabb jelentős lépés a regionális integráció mélyítése felé, abban az esetben, ha az ellenőrzés hatékonysága megfelelő és a szükséges nyomonkövetési intézkedések megszületnek. Továbbá elengedhetetlenül szükséges a civil társadalom partnerként való bevonása is a gazdasági folyamatokba, melyet a rendelkezésre álló források megfelelő elosztása is elősegíthet. Különösen fontos lesz a GMP keretében a fenntartható tisztességes kereskedelemhez nyújtott hozzájárulás ellenőrzése.

Ezekre tekintettel szavazatommal támogattam, hogy az Európai parlament adja egyetértését az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Fejlesztési Közösségnek a gazdasági partnerségi megállapodáshoz csatlakozó országai (a SADC GPM országok) közötti gazdasági partnerségi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéhez.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. ‒ Szavazatommal támogattam Az Unió és a Dél-afrikai Fejlesztési Közösség (SADC) közötti gazdasági partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatot. A megállapodás központjában a Dél-Afrikai Vámunió (SACU) áll, amely a világ legrégebbi ilyen típusú együttműködési rendszere. A gazdasági partnerségi megállapodás (GPM) a kereskedelem és a fejlesztések elősegítését hivatott előteremteni a SADC tagországaiban, mivel az Unió engedélyezte, hogy az SADC-GPM-országok mentesüljenek a meglévő kiviteli vámok alól, és hogy új exportadókat vessenek ki kivételes körülmények között, egyedi bevételi igények esetén, a fiatal iparágak elősegítése vagy környezetvédelmi célokból.

Ez a gazdasági partnerségi megállapodás alapvető pozitív változásokat hozhat, és hozzájárulhat a fenntartható gazdasági fejlődéshez, valamint a mélyített régión belüli kereskedelemhez és integrációhoz. Azonban a SADC-államoknak kereskedelem- és fejlesztésbarát belpolitikát kell folytatniuk, és törekedniük kell a strukturális reformokra, az Uniónak pedig támogatást kell nyújtania a kapacitásépítés és a kereskedelem terén.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesc Gambús (PPE), por escrito. ‒ He votado en contra del Acuerdo teniendo presente que, aunque es vital continuar apoyando a los países en desarrollo para que consigan un nivel de desarrollo económico que les permita reducir la pobreza y las desigualdades sociales, del mismo modo es importante proteger a los productores europeos. El comercio puede y ha de jugar un papel importante para lograr estos importantes objetivos, pero siempre manteniendo el equilibrio entre la ayuda a los países en desarrollo y la protección de los productores de la UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), in writing. ‒ I voted to support this recommendation report by Mr Lambsdorff. This agreement, which is a trade and development partnership between the African, Caribbean and Pacific (ACP) States and the European Union, aims to support trade, regional integration and to foster sustainable development. These are very important issues and it is something that we should support, but it is also important that the report underlines that domestic development policies and structural reforms are needed in these countries and that this agreement will not do anything in a vacuum. For this reason, I also supported the call from my colleagues that it is important that we strengthen the monitoring process to this agreement.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Gentile (S&D), per iscritto. ‒ La votazione sull'accordo di partenariato economico tra l'UE e i paesi della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (SADC) ha richiesto una riflessione molto attenta circa la valutazione dei reali benefici e mutui vantaggi tra le parti.

L'accordo consentirà a Botswana, Lesotho, Mozambico, Namibia e Swaziland di avere libero accesso al mercato europeo grazie all'eliminazione di quote e dazi doganali, mentre il Sudafrica, già partner bilaterale dell'UE, vedrà facilitata la libertà d'accesso delle sue merci e dei prodotti agricoli.

Dopo la vicenda dell'olio tunisino, assistiamo all'ennesimo duro colpo alle nostre aziende agricole e in particolare ai piccoli produttori di agrumi dell'Europa Mediterranea, già sottoposti alla concorrenza sleale di paesi come il Marocco e che ora dovranno subire l'invasione sul mercato europeo di tonnellate di arance a basso costo e senza adeguati controlli fitosanitari.

Il mio voto negativo al testo è quindi anche un no convinto alla politica di svendita della nostra agricoltura senza peraltro adeguate valutazione d'impatto. Rispetto ai beni provenienti dall'UE e destinati al Sudafrica, ritengo che un buon accordo avrebbe potuto tenere in conto, oltre ai vini e prodotti alimentari, anche del nostro olio d'oliva a denominazione protetta di cui invece nel testo non vi è menzione.

 
  
MPphoto
 
 

  Arne Gericke (ECR), schriftlich. ‒ Als Koordinator meiner EKR-Fraktion für die EU-AKP-Delegation habe ich für das Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zwischen der EU und den SADC-WPA-Staaten gestimmt. Mitglieder der Entwicklungsgemeinschaft des Südlichen Afrika (SADC) sind Botsuana, Lesotho, Mosambik, Namibia, Südafrika und Swasiland. Das Abkommen selbst war jetzt seit mehr als 15 Jahren unterschriftsreif, der heute beschlossene Schritt längst überfällig. Das Wirtschaftspartnerschaftsabkommen kann und muss Maßstäbe einer neuen, echten Kooperation mit Afrika auf Augenhöhe setzen.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado en contra del acuerdo económico entre la Unión y los países del sur de África. El instrumento ofrece pocas ventajas reales para los países africanos, ya que sustituye la lógica de no-reciprocidad existente hasta ahora en los EPA, por una de reciprocidad. Es decir, obliga a los países menos desarrollados a abrir sus mercados a los productos europeos y aumentar así aún más la competencia, lo cual tiene repercusiones graves en algunos sectores como el agrícola. Además, se ha ejercido una presión lamentable sobre los países africanos para acelerar la firma del acuerdo.

 
  
MPphoto
 
 

  Esteban González Pons (PPE), por escrito. ‒ Manifiesto mi rechazo a la ratificación de este Acuerdo, no porque me oponga a sus objetivos loables de ayudar al desarrollo económico de África del sur, sino porque su tramitación ha adolecido de ciertos elementos que considero imprescindibles para tomar una decisión acertada.

En concreto, no se ha realizado un estudio de impacto sobre las consecuencias que tendría el Acuerdo en el mercado comunitario en el caso específico de la ampliación un mes y medio más, hasta el 30 de noviembre de cada año, del periodo de exportación de naranjas surafricanas libres de aranceles. Dicha ampliación coincide con el inicio de la campaña de comercialización en el sur de la Unión Europea.

El sector citrícola europeo acumula ya varios años de dificultades tratando de garantizar la rentabilidad de sus productores. La nueva concesión a las exportaciones de naranjas surafricanas se une además al malestar del sector por la pasividad de la Comisión Europea a la hora de hacer frente a la amenaza que supone la enfermedad de la mancha negra, que afecta a los cítricos de ese país. La Comisión no solo no está atendiendo a esa preocupación, sino que además ha relajado recientemente los controles sobre el terreno.

 
  
MPphoto
 
 

  Beata Gosiewska (ECR), na piśmie. ‒ Głosowałam za zaleceniem w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwami Południowoafrykańskiej Wspólnoty Rozwoju (SADC) objętymi umową o partnerstwie gospodarczym, z drugiej strony.

Umowy o partnerstwie gospodarczym (UPG), dotyczące handlu i rozwoju między państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) a Unią Europejską, co do zasady mają na celu wspieranie handlu, integracji regionalnej i stopniowego włączania państw AKP do gospodarki światowej, a także sprzyjanie ich zrównoważonemu rozwojowi. Umowa z państwami SADC może stać się ważnym krokiem w kierunku dalszej integracji regionalnej, o ile podjęte zostaną kolejne działania w zakresie promowania zdolności technicznej, na przykład w odniesieniu do reguł pochodzenia i ułatwień w handlu.

W mojej ocenie umowa ta może przynieść korzystne zmiany i przyczynić się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz rozwoju handlu wewnątrzregionalnego i pogłębienia wewnątrzregionalnej integracji.

 
  
MPphoto
 
 

  Jytte Guteland, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens Nilsson och Marita Ulvskog (S&D), skriftlig. – Vi svenska socialdemokrater välkomnar att det uttalade målet med det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan EU och de avtalsslutande SADC-staterna (”EPA SADC”) är att bidra till hållbar utveckling och långsiktig fattigdomsbekämpning. Att EPA SADC är ett asymmetriskt avtal som ska ta hänsyn till de avtalsslutande parternas olika förutsättningar och ge dem möjlighet att skydda känsliga sektorer är av största vikt för oss, tillsammans med hänvisningen till Cotonou-avtalets grundläggande principer om mänskliga rättigheter. Vi kan se att EPA SADC därmed har möjlighet att på sikt bidra positivt till ländernas sociala och ekonomiska utveckling, varför vi valde att stödja avtalet.

Vi vill dock understryka att avskaffandet av tullar per automatik inte är en garanti för positiv utveckling. För att avtalets tänkta fördelar ska kunna komma befolkningen till del och bidra till att främja regional integration krävs ordentlig uppföljning av såväl implementeringen av avtalet som dess mer långsiktiga konsekvenser i regionen. Därför är det avgörande att få på plats instrument och rutiner som kan garantera att ordentlig uppföljning genomförs i de avtalsslutande länderna. Europeiska kommissionen måste nu hålla sitt löfte om att efterlevnaden av hållbarhetskapitlet och respekten för de mänskliga rättigheterna noggrant kommer att utvärderas samt att civilsamhället kommer att spela en ytterst aktiv roll i denna uppföljningsprocess.

 
  
MPphoto
 
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου (GUE/NGL), γραπτώς. – Καταψηφίσαμε την έκθεση αφού η υπό εξέταση συμφωνία περιέχει διάφορες προβληματικές διατάξεις οι οποίες υποσκάπτουν την ανάπτυξη των αφρικανικών χωρών, όπως ο δυσανάλογος ανταγωνισμός για τον γεωργικό τομέα, μειωμένα πραγματικά οφέλη από την πρόσβασή τους στην ευρωπαϊκή αγορά, καθώς και απώλεια φορολογικών εσόδων.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing. ‒ I support the Economic Partnership Agreement between the European Union and the SADC EPA. I agree that this agreement has the potential to bring positive change and to contribute to sustainable economic growth and deepened intra-regional trade between the European Union and the Southern African Developing Countries. On top of this there should be the establishment of a sustainable development dialogue and relevant participative processes for monitoring. I support that while enhancing the development prospects of the region, we are laying the foundation for an economic partnership that is lasting and mutually beneficial. This trade agreement creates new opportunities for the economic development of African partner countries and also offers European businesses new opportunities.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Hayes (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of the Economic Partnership Agreement because it marks an important step in the establishment of a trading relationship between the EU and the African continent as a whole. The EPA will be instrumental in tackling poverty in the region, supporting regional integration and permitting the integration of the SADC EPA states into the global economy.

 
  
MPphoto
 
 

  Esther Herranz García (PPE), por escrito. ‒ Manifiesto mi rechazo a la ratificación de este Acuerdo, no porque me oponga a sus objetivos loables de ayudar al desarrollo económico de África del sur, sino porque su tramitación ha adolecido de ciertos elementos que considero imprescindibles para tomar una decisión acertada.

En concreto no se ha realizado un estudio de impacto sobre las consecuencias que tendría el Acuerdo en el mercado comunitario en el caso específico de la ampliación un mes y medio más, hasta el 30 de noviembre de cada año, del periodo de exportación de naranjas surafricanas libres de aranceles. Dicha ampliación coincide con el inicio de la campaña de comercialización en el sur de la Unión Europea.

El sector citrícola europeo acumula ya varios años de dificultades tratando de garantizar la rentabilidad de sus productores. La nueva concesión a las exportaciones de naranjas surafricanas se une además al malestar del sector por la pasividad de la Comisión Europea a la hora de hacer frente a la amenaza que supone la enfermedad de la mancha negra, que afecta a los cítricos de ese país. La Comisión no solo no está atendiendo a esa preocupación, sino que además ha relajado recientemente los controles sobre el terreno.

 
  
MPphoto
 
 

  Mike Hookem (EFDD), in writing. ‒ We abstained on this vote. Despite our abstention, we note with concern the EU tendency to bully poor countries in trade ‘partnerships’. We hope that the EU will behave more fairly towards its trade partners in the future.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), în scris. ‒ Am votat în favoarea acestui acord dintre UE și statele părți la APE din SADC, care oferă acces fără taxe și fără contingente pe piața UE pentru Botswana, Lesotho, Mozambic, Namibia și Swaziland. Acest acord oferă Africii de Sud o oportunitate în plus la un nou acces pe piață. Prin acest acord se asigură că drepturile fundamentale ale omului și standardele de muncă sunt respectate.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasao sam za Preporuku o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i država SADC SGP-a, s druge strane, jer on zasigurno ima potencijal donijeti korjenite pozitivne promjene, doprinijeti održivom gospodarskom rastu i produbiti međuregionalnu trgovinu i integraciju.

Sedam zemalja SADC-a (Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između EU-a i Južnoafričke razvojne zajednice) započelo je pregovore o Sporazumu o gospodarskom partnerstvu: Angola, Bocvana, Lesoto, Mozambik, Namibija, Svazi i Južna Afrika i upravo te države trebaju usmjeriti domaću politiku prema trgovini i razvoju i provoditi strukturne reforme.

Iako ovaj Sporazum sadrži mnoge razvojne mjere, također sadrži i zaštitne mjere koje spomenutim zemljama partnerima omogućuju da zaštite osjetljive sektore od europskih konkurenata, kao što su domaća industrija, poljoprivredna tržišta i sigurnost opskrbe hranom.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (ENF), par écrit. ‒ Cet accord de partenariat économique est asymétrique, avec une franchise de douane pour les importations en provenance de ces pays. L'un des points principaux est le «sucre blanc» produit dans cette zone qui concurrence déjà fortement la production européenne, le Mozambique étant un important producteur, très compétitif, et dont les exportations vers l'UE augmentent fortement.

J'ai donc voté contre cet accord de libre-échange supplémentaire.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane James (EFDD), in writing. – We abstained on this vote. Despite our abstention, we note with concern the EU tendency to bully poor countries in trade ‘partnerships’. We hope that the EU will behave more fairly towards its trade partners in the future.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Ježek (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of this resolution to open the EU market to SADC countries, which include South Africa, Namibia, Botswana, Lesotho, Swaziland and Mozambique. This agreement will bring about sustainable development and regional integration in this region whilst allowing the EU to obtain wider access to the Southern African Customs Union. I believe this arrangement is a stepping stone to a lasting and mutually beneficial economic partnership.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur du rapport de mon collègue Alexander Graf Lambsdorff sur l’accord de partenariat économique entre l’Union et les États africains membres de l’APE CDAA. Il s’agit du premier réel accord régional entre l’Afrique et l’Union européenne et il consacre une étape importante dans les futures relations commerciales entre les deux régions. Un programme que je considère complet dans la mesure où celui-ci prévoit un soutien à l’investissement, une amélioration de la capacité des États en matière de politique commerciale et la promotion de l’intégration régionale.

Malgré les difficultés que rencontre cette région, je pense qu’il est important de mener des actions concrètes tournées vers l’avenir.

Ce rapport a été adopté à une large majorité, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Kadenbach (S&D), schriftlich. ‒ Heute hat die SPÖ-EU-Delegation gegen das Wirtschaftspartnerschaftsabkommen der EU mit den Mitgliedstaaten der Südafrikanischen Entwicklungsgemeinschaft (SADC-WPA-Gruppe) gestimmt. Das eigentliche Ziel solcher Abkommen sollte sein, den afrikanischen Ländern einen begünstigten Zugang zum europäischen Markt zu gewähren. Im Vordergrund stehen bei diesem Abkommen allerdings nicht die Unterstützung und Entwicklungshilfe der afrikanischen Länder, sondern die sehr liberale Wirtschaftsagenda und die Eigeninteressen der Europäischen Kommission. Für uns entspricht SADC nicht unseren sozialdemokratischen Zielen in den Bereichen Entwicklung, Klimawandel und Migration.

 
  
MPphoto
 
 

  Εύα Καϊλή (S&D), γραπτώς. ‒ Η επικύρωση της συμφωνίας της ΕΕ και των κρατών μελών της με τα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ αντανακλά την εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ ΕΕ και Αφρικής και επιβεβαιώνει την προσήλωση της Ένωσης στον στόχο της δημιουργίας ενός περιβάλλοντος βιώσιμης ανάπτυξης για την Αφρικανική ήπειρο με χαρακτηριστικά ανοιχτών οικονομιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. ‒ Der Bericht enthält zwar einige vertretbare Ansätze, allerdings stellt er keine Verknüpfung zwischen wirtschaftlichem Entgegenkommen der EU und Rücknahme von Migranten durch die betroffenen Staaten dar. Darüber hinaus ist anzumerken, dass die Zusammenfassung wirtschaftlich extrem unterschiedlicher Staaten zu erheblichen Konflikten zwischen Zielen und Interessen dieser Staaten führen kann. Aus diesen Gründen stimme ich gegen den vorliegenden Bericht.

 
  
MPphoto
 
 

  Kateřina Konečná (GUE/NGL), písemně. ‒ Dne 14. září 2016 jsme na plenárním zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku hlasovali o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA na straně druhé (Botswana, Lesotho, Mozambik, Namibie, Jižní Afrika, Swaziland) jménem Evropské unie. Osobně nejsem velkým příznivcem těchto dohod o hospodářském partnerství, jejichž existence se datuje až k Dohodě z Cotonou z roku 2000. Současná dohoda o hospodářském partnerství obsahuje různá velmi problematická ustanovení, která rozhodně nepomůžou rozvoji afrických zemí, zejména co se týče sektoru zemědělství. Podmínky dohody povedou v těchto zemích ke ztrátě na výběru daní. Proces dokončení dohody byl navíc velmi uspěchaný a mnoho nejméně rozvinutých zemí bylo nuceno ji co nejrychleji podepsat a ratifikovat. Z těchto důvodů jsem hlasovala proti tomuto návrhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ádám Kósa (PPE), írásban. ‒ A gazdasági partnerségi megállapodások (GMP) képezik az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok és az EU közötti kereskedelmi és fejlesztési megállapodások rendszerét. Ezek célja, hogy támogassa az ÁKCS-országok regionális és világszintű kereskedelmi integrációját. A GMP egy újabb jelentős lépés a regionális integráció mélyítése felé, abban az esetben, ha az ellenőrzés hatékonysága megfelelő és a szükséges nyomonkövetési intézkedések megszületnek. Továbbá elengedhetetlenül szükséges a civil társadalom partnerként való bevonása is a gazdasági folyamatokba, melyet a rendelkezésre álló források megfelelő elosztása is elősegíthet. Különösen fontos lesz a GMP keretében a fenntartható tisztességes kereskedelemhez nyújtott hozzájárulás ellenőrzése.

Ezekre tekintettel szavazatommal támogattam, hogy az Európai Parlament adja egyetértését az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Fejlesztési Közösségnek a gazdasági partnerségi megállapodáshoz csatlakozó országai (a SADC GPM országok) közötti gazdasági partnerségi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéhez.

 
  
MPphoto
 
 

  Stelios Kouloglou (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted against this report since I believe that the Economic Partnership Agreements do not help ACP countries, but on the contrary make their economic situation or their development worse. Indeed through the EPA, ACP countries will be obliged to open their markets to EU imports, investments and services. Last but not least, the EPA process has been rushed and some countries were forced to sign and ratify them. I cannot support this kind of trade agreement.

 
  
MPphoto
 
 

  Béla Kovács (NI), írásban. – Változtatásokra van szükség az EU és a harmadik országok közötti kereskedelemben, megengedhetetlen törekvés a fejlődő országok piacaihoz mindenáron való hozzáférés. Az eddigi politika elsődlegesen a multinacionális vállalatok érdekeit szolgálta, melyeknek hatalma a piacok kiterjedésével tovább nő. Az egyre szélesedő piac bizonytalanságot visz a gazdaságokba, a munkából és fizetésből élők helyzetét rontva. A jelentés nem támogatható, mert olyan kereskedelmi megállapodásokra lenne szükség, melyeknek sarokköve az adott terület népességmegtartó képességének növelése. Ez inkább a technológiai ismeretek átadását, mint kölcsönös piacnyitást jelent, ami ténylegesen elősegítheti a fejlődő országok felzárkózását.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – L'accordo di partenariato economico tra l'UE e gli Stati della SADC aderenti all'APE, composta di 15 membri, rappresenta un accordo economico regionale orientato allo sviluppo che contempla, non solto scambi di merci, cooperazione allo sviluppo e disposizioni in materia di scambi e sviluppo sostenibile, ma anche disposizioni relative a servizi, investimenti, proprietà intellettuale, appalti pubblici e migliori condizioni per lo sviluppo sostenibile. Tuttavia, ritengo che tale scenario potrebbe determinare pesanti conseguenze per alcuni comparti produttivi strategici per il nostro paese.

L'accordo prevede, infatti, l'estensione del periodo di tariffazione agevolata, per il comparto agrumicolo, fino a ora prevista dal 1 giugno al 16 ottobre – data in cui i dazi doganali sono reintrodotti al tasso del 16% – e ora protratta fino al 30 novembre, con un decremento previsto dell'1,8% l'anno, fino all'esenzione totale entro il 2025. Un mese e mezzo in più durante il quale la produzione di arance bionde rischia di subire una concorrenza aggressiva e nociva. Per tali ragioni, ritenendo tale accordo svantaggioso per il Sud Europa e per l'agricoltura del Mediterraneo, ho votato contro alla relazione del collega Lambsdorff.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Lebreton (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre ce rapport, car il cautionne la signature d’un nouvel accord de libre-échange, cette fois avec l’Afrique du Sud et les pays voisins. Or les accords de libre-échange sont dangereux pour l’économie européenne, notamment pour son agriculture.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), par écrit. ‒ Les accords de partenariat économique (APE) remplacent les accords commerciaux précédents avec les pays les plus pauvres de la planète. Ces accords (Cotonou, Lomé) accordaient à ces pays des préférences commerciales pour rentrer sur le marché européen et y vendre leurs produits et marchandises, tout en protégeant leurs marchés contre le nôtre.

Ils devaient faire la transition en attendant un accord global au sein de l’OMC. Celui-ci ne venant pas, les partisans du libre-échange y ont vu une opportunité pour s’ouvrir sur les marchés africains. Au prétexte de garder les préférences commerciales accordées aux pays africains, l’Union européenne cherche à s’arroger les mêmes droits pour pénétrer sur leur marché.

Cela comporte plusieurs dangers: pour les productions locales, la concurrence européenne risque de détruire des secteurs entiers; l’APE requiert de nouvelles libéralisations, privatisations; la perte des recettes des droits de douane va limiter les rentrées fiscales; enfin, la zone économique de l’Afrique australe regroupe des pays avec des niveaux de développement trop différents.

Nous passons donc d’une relation commerciale déséquilibrée en faveur de pays en développement, à une relation commerciale égale entre partenaires inégaux, ce que je refuse pour protéger le développement de ces pays.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre l’accord de partenariat économique entre l’Union et les États de l’APE CDAA.

Ce projet de résolution législative porte sur l’approbation de l’accord de partenariat économique entre l’Union européenne et les États de la CDAA – l’Afrique du Sud, la Namibie, le Mozambique, le Botswana, le Lesotho, le Swaziland, etc. L’UE importe 31 milliards de marchandises de cette zone et en exporte 33 milliards. Cet accord garantit pour ces pays un accès en franchise de droits au marché de l’UE. Les pays de la zone libéraliseront 86 % de leurs échanges avec l’UE, mais les secteurs sensibles (pêche, agriculture) et les industries naissantes restent protégés.

En revanche, l’UE n’en fait pas autant puisqu’elle ne protège pas son secteur sucrier d’un pays notamment, le Mozambique, très compétitif et qui exporte de plus en plus dans l’UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Loiseau (ENF), par écrit. ‒ Cet accord de partenariat économique est asymétrique, avec une franchise de douanes pour les importations en provenance de ces pays. L'un des sujets est le «sucre blanc» produit dans cette zone, qui concurrence déjà fortement la production européenne, le Mozambique étant un producteur important et très compétitif dont les exportations vers l’UE augmentent fortement.

Dès lors, j’ai voté contre cet énième accord de libre-échange.

 
  
MPphoto
 
 

  Javi López (S&D), por escrito. ‒ Me he abstenido en este informe sobre el Acuerdo de Asociación Económica (AAE), que ya ha sido firmado y está en proceso de ratificación por todos los socios africanos, proporcionará a estos países acceso a nuevos mercados. Responde de manera bastante satisfactoria al objetivo de dar la mayor coherencia posible a las políticas de la Unión, coordinando nuestras políticas de comercio, con los de desarrollo, política pesquera y agrícola. Al firmar el Acuerdo, todos los participantes se comprometen a actuar con respeto a los estándares internacionales en materia social y medioambiental. El Acuerdo prevé una serie de flexibilidades y plazos asimétricos, para permitir a los países del África meridional abrirse gradual y parcialmente a las exportaciones de la Unión.

Pero la falta de una cláusula de derechos humanos independiente, que no contribuyen la integración regional, que muchos parlamentos nacionales no han participado en el proceso de negociación hace este acuerdo incompleto. Y aunque el Acuerdo incluye el compromiso de fomentar el diálogo con la sociedad civil, lamentablemente no incorpora un mecanismo formalmente estructurado para su seguimiento, y no cejamos en nuestro empeño por reclamar la plena inclusión de la sociedad civil en el proceso.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado en contra de este Acuerdo de Asociación Económica UE-Estados del AAE de la SADC porque se trata de un acuerdo que irá en contra de los intereses de las clases populares: está hecho a medida de las grandes empresas occidentales, que son las que se lucran de las exportaciones y de las importaciones a estos Estados (petróleo importado de Angola, diamantes importados de Botsuana, carbón, piedras preciosas, metales y pescado importado de Namibia, azúcar de Suazilandia...).

Según los propios datos de la Unión, en 2013 importó 31 000 millones y exportó 33 000 a estos países. Balance positivo en 2 000 millones, al que hay que sumar el lucro de las grandes empresas que se abastecen de materia prima barata, con costes de producción extremadamente bajos a cuenta de salarios de miseria. Vemos así que no se contribuye al desarrollo, sino al saqueo.

Y, como siempre, este acuerdo perjudicará gravemente a la pequeña y mediana agricultura, tanto en la Unión, sobre todo en los pueblos del sur de Europa en el vino y las frutas, como en los países del SADC.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Mach (EFDD), písemně. ‒ Hlasoval jsem pro. Podporuji uvolnění obchodu se státy jižní Afriky – Jihoafrickou republikou, Botswanou, Namibií, Svazijskem a dalšími. Podporuji i odstranění exportních dotací EU při vývozu do těchto zemí.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ Gospodarsko partnerstvo između EU-a i država SADC SGP-a predstavlja veliki korak u podržavanju međunarodnih trgovinskih odnosa, regionalne integracije afričkih zemalja te postupne integracije AKP država u svjetsko gospodarstvo, a EU je jedan od najvećih trgovinskih partnera SADC SGP skupine.

Sporazum o gospodarskom partnerstvu između EU-a i država SADC SGP-a neće samo omogućiti neograničen pristup njihovih proizvoda tržištu EU-a, već će i djelovati kao razvojni instrument. Sklapanje Sporazuma pridonijeti će održivom razvoju i iskorjenjivanju siromaštva, poboljšanju kapaciteta država SADC SGP-a u trgovinskoj politici te potpori povoljnih uvjeta za povećanje investicija. Jedan od ključnih ciljeva Sporazuma je jačanje odnosa između EU-a i SADC-a na temelju solidarnosti i uzajamnog interesa.

Usprkos tome što je Sporazum usmjeren na robnu razmjenu, razvojnu suradnju te trgovinu, on otvara nove mogućnosti za pregovore o daljnjim ulaganjima, uslugama, javnoj nabavi, intelektualnom vlasništvu te odredbama o održivom razvoju. Podržala sam ovaj Sporazum jer smatram da predstavlja značajan korak u odnosu s državama afričkog kontinenta i doprinosi održivom razvoju gospodarstva zemalja Afrike.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrejs Mamikins (S&D), in writing. ‒ I share the purpose of proposal is to conclude the Economic Partnership Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the SADC EPA States, of the other part. The Agreement contains provisions that will give the possibility to partner countries to benefit from preferential market access to the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne ‒ Podporujem uzavretie dohôd o hospodárskom partnerstve s Botswanou, Lesothom, Mozambikom, Namíbiou, Svazijskom a Južnou Afrikou. Tieto krajiny sú na rôznom stupni hospodárskeho a sociálneho vývoja. Začlenením do rozvojovej spolupráce a obchodu im umožníme zapojiť sa do svetovej ekonomiky. To na jednej strane pomôže aj EÚ, na strane druhej monitorovanie ich vývoja pomôže pri posilnení demokratizačných procesov v týchto krajinách. Vytvoríme tak podmienky na posilnenie ich trvalo udržateľného rozvoja. Dohoda vytvára do budúcnosti priestor aj na ďalšie oblasti spolupráce.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς (ECR), γραπτώς. ‒ Καταψηφίζω τη σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, αφετέρου, για τους λόγους που ανέφερα αναλυτικά στην ομιλία μου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο στις 13/9/2016, καθώς και διότι η εν λόγω σύσταση δεν είναι πλήρης και τεκμηριωμένη.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre ce texte.

Il porte sur l’accord de partenariat économique entre l’Union Européenne et les États suivants de la CDAA (Afrique du Sud, Namibie, Mozambique, Botswana, Lesotho, Swaziland…). C’est un accord sur le commerce des marchandises et la coopération au développement volontairement asymétrique. Ce texte garantit pour ces pays un accès en franchise de droits au marché de l’UE alors même que la réciprocité n’est pas vraie. Plus particulièrement, le sucre blanc pose problème, car celui produit dans cette zone concurrence déjà fortement la production européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), in writing. – The European Union holds many functions but economics is the main one. I voted in favour of the conclusion of the EU and the SADC EPA States to set an economic partnership, for such activity shows signs of the following: bringing fundamental positive change, contributing to sustainable economic growth, and strengthening intra-regional trade and integration. Trade has proven to be an effective tool in enhancing employment opportunities, and, therefore, the African countries that form part of the SADC EPA could really benefit their economies and GDPs by deepening economic ties with Europe. However, there is a need to emphasise the importance of trade by the African states in a sustainable manner that can comply with EU regulations.

 
  
MPphoto
 
 

  Emmanuel Maurel (S&D), par écrit. ‒ J’ai refusé de soutenir la ratification par le Parlement européen de l’Accord de partenariat économique (APE) entre l’Union européenne et six États d’Afrique australe. Négocié sous la Commission Barroso, il est symptomatique de l’aveuglement idéologique des négociateurs européens, même lorsqu’il s’agit d’accords commerciaux avec des États en développement, dont certains font partie des «pays les moins avancés».

En effet, un tel accord générera inévitablement des pertes budgétaires conséquentes pour les pays signataires, notamment le Lesotho et le Mozambique, qui bénéficiaient jusqu’ici d’un accès total, sans droits de douane, au marché européen, sans contrepartie en termes d’ouverture de leurs propres marchés. Avec l’APE, les six États africains seront contraints d’ouvrir leurs marchés, notamment agricoles, à plus de 80%. Dans l’esprit des négociateurs, l’APE, exclusivement commercial, constitue un alibi pour éluder les problématiques de coopération au développement économique, social et politique.

La droite européenne estime qu’il n’existe pas d’alternative à l’APE, justifiant ainsi les pressions honteuses exercées par la Commission sur les parlements africains pour précipiter leur ratification. S’il est vrai que le système actuel n’était plus conforme aux règles de l’OMC, la Commission avait le devoir moral de négocier un accord moins défavorable à l’Afrique.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (ENF), schriftlich. ‒ Der Bericht enthält zwar vernünftige Ansätze, jedoch gibt es keine Verknüpfung zwischen dem wirtschaftlichen Entgegenkommen der EU und der Rücknahme von Migranten durch die SADC-WPA-Staaten. Daher kann ich dieser Empfehlung nicht zustimmen.

 
  
MPphoto
 
 

  Valentinas Mazuronis (ALDE), raštu. ‒ Pritariu EP pranešimui dėl ES ir Pietų Afrikos vystymosi bendrijos (PAVB) ekonominės partnerystės susitarimo (EPS) sudarymo. Šis susitarimas leis užtikrinti esminius teigiamus pokyčius ir prisidėti prie tvaraus ekonomikos augimo, taip pat plėtoti Afrikos regionų vidaus prekybą ir integraciją.

Vis dėlto prekybos ir partnerystės susitarimas gali būti tik maža didesnės strategijos dalis. PAVB valstybės turėtų vykdyti prekybai ir vystymuisi palankią vidaus politiką, taip pat tęsti struktūrines reformas.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Mélin (ENF), par écrit. ‒ Cet accord de partenariat économique est asymétrique, avec une franchise de douanes pour les importations en provenance de ces pays. L'un des sujets est le «sucre blanc» produit dans cette zone, qui concurrence déjà fortement la production européenne, le Mozambique étant un producteur important et très compétitif, dont les exportations vers l’UE augmentent très fortement.

Dès lors, j’ai voté contre cet accord de libre-échange supplémentaire.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ A presente proposta implementa o Acordo de Parceria entre os membros do Grupo dos Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico, por um lado, e a Comunidade Europeia e os seus Estados-Membros, por outro, assinado em Cotonu, em 23 de junho de 2000 («Acordo de Parceria ACP-CE»), que apela à celebração de Acordos de Parceria Económica compatíveis com a OMC.

O Acordo contém disposições em matéria de cooperação, comércio de mercadorias, comércio e desenvolvimento sustentável, alfândegas e facilitação do comércio, obstáculos técnicos ao comércio, medidas sanitárias e fitossanitárias, resolução de litígios, indicações geográficas e regras de origem.

Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. ‒ The Economic Partnership Agreement between the EU and the Southern African Development Community (SADC) EPA Group aims to combat poverty through an asymmetric trade partnership, promote regional integration and facilitate greater cooperation between all parties. Therefore, I voted in favour of this resolution and the agreement.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne – V júli 2014 po rokovaniach medzi EK a Juhoafrickým spoločenstvom rozvoja (SADC) obe strany parafovali text dohody o hospodárskom partnerstve (DHP). Juhoafrické spoločenstvo rozvoja zahŕňa africké štáty Botswanu, Lesotho, Mozambik, Namíbiu, Svazijsko, Juhoafrickú republiku a Angolu, ktorá nie je súčasťou DHP na základe jej vôle nepristúpiť k dohode. Táto dohoda o regionálnom obchode so zameraním na rozvoj v súčasnosti zahŕňa len ustanovenia o obchode s tovarom, rozvojovej spolupráci a o trvalo udržateľnom rozvoji, ponecháva však aj otvorené možnosti rokovať o ďalších ustanoveniach o službách, investíciách a iné. Dohoda má asymetrický charakter, čo zavádza tzv. pozitívnu diskrimináciu partnerských krajín SADC-DHP. Tento model im zaručuje bezcolný prístup na trh EÚ a zároveň obojstranne odstraňuje prekážky brániace v podstate takmer akémukoľvek obchodu, zaručuje zlučiteľnosť s WTO a iné. Obchodné vzťahy medzi krajinami SADC-DHP a EÚ sú založené na zmluvnej dohode, t. j. krajiny SADC-DHP budú počas 10 rokoch liberalizovať 86 % obchodu s EÚ, s výnimkou citlivých poľnohospodárskych výrobkov, podľa dohodnutých ustanovení. Prijatie tejto zmluvy pokladám za významný krok v obchodnom vzťahu Únie s Afrikou, ktorý je po prvýkrát postavený na regionálnej dohode, a nie na unilaterálnej, čo môže viesť k uzatvoreniu ďalších dohôd o hospodárskom partnerstve. Za návrh preto hlasujem kladne.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing.I voted in favour of the Economic Partnership Agreement between the EU and the SADC EPA States, which reflects the ongoing commitments of the EU towards Africa by engaging in a range of efforts, amongst them economic and trade cooperation. The SADC EPA agreement with Botswana, Lesotho, Mozambique, Namibia and Swaziland is also orientated towards development, supporting economic diversification in these African states, promoting democracy and sustainable development, as well as strengthening regional integration in southern Africa.

Undoubtedly, this agreement benefits both sides and offers a window of opportunity for both the EU and Africa to further strengthen their economic, political and social ties.

 
  
MPphoto
 
 

  Sorin Moisă (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this agreement, which sets a new institutional basis for enhancing trade and cooperation between the EU and Botswana, Lesotho, Mozambique, Namibia, Swaziland and South Africa. I welcome in particular the fact that the agreement includes a chapter on trade and sustainable development and the Commission’s commitment before the vote to actively encourage and support the involvement of civil society in the monitoring and scrutiny of the implementation of the agreement.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ A Dél-afrikai Fejlesztési Közösség (SADC) 15 tagja közül 7: Angola, Botswana, Lesotho, Mozambik, Namíbia, Szváziföld és Dél-Afrika gazdasági partnerségi megállapodás (GPM) céljából tárgyalásokat kezdett az Unióval. Ez a SADC-GPM-csoport. 2007 végén Botswana, Lesotho, Szváziföld, Mozambik és Namíbia ideiglenes régióközi GPM-t kötött az Unióval. Az ideiglenes GPM egy olyan záradékot is tartalmaz, amelynek segítségével Angola és/vagy Dél-Afrika gyorsan csatlakozhat, ha akar. A megállapodást Botswana, Lesotho, Szváziföld és Mozambik 2009 júniusában írta alá. Bár Namíbia több mint kilenc évvel azelőtt parafálta a megállapodást, végül úgy határozott, hogy nem írja alá.

Mindkét fél úgy döntött, hogy folytatják a szolgáltatásokat, beruházásokat és a kereskedelemhez köthető szabályokat is magában foglaló átfogó regionális GPM megkötésére irányuló tárgyalásokat. Az Unió a SADC GPM-csoportjának hat tagjával (Botswana, Lesotho, Namíbia, Mozambik, Dél-Afrika és Szváziföld) 2014. július 15-én fejezte be a tárgyalásokat. Angola végül nem parafálta a megállapodást, annak különleges csatlakozási záradékából adódóan viszont a jövőben csatlakozhat hozzá. A Tanács idén határozattervezetet fogadott el a parafált gazdasági partnerségi megállapodás megkötéséről, ehhez azonban meg kell szereznie a parlament egyetértését. A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésében azt ajánlja, hogy a Parlament értsen egyet a megállapodás megkötésével. Ennek megfelelően szavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Monot (ENF), par écrit. ‒ Le sujet de ce projet de résolution législative est l’accord de partenariat économique entre l’Union Européenne et les États de la Communauté de développement d'Afrique australe, CDAA (Afrique du Sud, Namibie, Mozambique, Botswana, Lesotho, Swaziland).

Cet accord garantit pour ces pays un accès en franchise de droits au marché de l’UE, en libéralisant 86% des échanges mais en conservant une protection sur les secteurs sensibles de la pêche et de l’agriculture, et de certaines autres industries naissantes. Cependant, l’UE ne demande pas la protection de son secteur sucrier, qui va se retrouver en compétition avec le Mozambique notamment.

Nous nous opposons à cet accord asymétrique qui pourrait nuire à notre production de sucre blanc.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ Os Acordos de Parceria Económica, que estabelecem parcerias de comércio e desenvolvimento entre os Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico (ACP), por um lado, e a União Europeia, por outro, visam fomentar o comércio, a integração regional e a progressiva integração dos Estados ACP na economia mundial, bem como o desenvolvimento sustentável destes Estados. Em 2014, a União concluiu as negociações relativas a um APE no domínio do comércio de mercadorias com seis dos quinze países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC): o Botsuana, o Lesoto, Moçambique, a Namíbia, a Suazilândia e a África do Sul.

O Acordo de Parceria Económica SADC-EU tem potencial para desencadear mudanças positivas fundamentais, contribuir para um crescimento económico sustentável e aprofundar o comércio e a integração intrarregionais.

Subscrevo a posição do relator no que concerne às garantias e aos mecanismos de flexibilidade previstos no acordo, nomeadamente em matéria de comércio e de desenvolvimento sustentável, que podem contribuir para que o acordo seja mutuamente benéfico e favoreça o desenvolvimento, garantindo a coerência das políticas para o desenvolvimento, na condição de que seja devidamente aplicado e acompanhado.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (ENF), par écrit. ‒ Cet accord de partenariat économique est asymétrique, avec franchise de douanes pour les importations en provenance de ces pays.

L'un des sujets est le «sucre blanc» produit dans cette zone, qui concurrence déjà fortement la production européenne, le Mozambique étant un producteur important et très compétitif, dont les exportations vers l’UE augmentent très fortement.

Je vote donc contre cet accord de libre-échange supplémentaire.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the report as the EU-SADC EPA can represent an important element of the EU strategy for Africa by contributing to economic and sustainable development in the region. We have received reassurances from the Commission concerning strengthening of the monitoring structures and civil society involvement in the implementation phase. Labour MEPs will follow the implementation of the deal very closely to ensure that civil society is properly involved.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de cette recommandation sur l’accord de partenariat économique entre l’Union européenne et les états de l’APE CDAA (communauté de développement de l’Afrique australe). La conclusion de cet accord a pour objectif de favoriser le commerce et la croissance tant du côté de l’Union européenne que de ses partenaires commerciaux.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandra Mussolini (PPE), per iscritto. ‒ Il motivo per il quale ho deciso di esprimermi contro questo Accordo risiede nel desiderio di manifestare contrarietà nei confronti di un metodo che, sempre più spesso, fa da sfondo alla negoziazione di patti commerciali con Stati terzi.

Seppure riconosca la necessità di stabilire legami commerciali con i paesi in via di sviluppo, ritengo inaccettabile che il comparto agroalimentare, spina dorsale dell’economia dell’Europa mediterranea, venga puntualmente sacrificato in occasione della definizione di tali partenariati.

 
  
MPphoto
 
 

  József Nagy (PPE), írásban. ‒ Támogatom az Európai Unió és a Dél-afrikai Fejlesztési Közösség közötti partnerségi megállapodás megkötését. Úgy gondolom, hogy olyan egyetértést sikerült az asztalra tenni, amely nemcsak a fenntartható gazdasági fejlődéshez járul hozzá, de elősegítheti a strukturális reformokat is. Hangsúlyoznám, hogy ebben az esetben is elengedhetetlennek tartom egy olyan rendszer kialakítását, amely lehetővé teszi a megállapodás által kiváltott eredmények folyamatos követését és értékelését.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), in writing. ‒ The Southern African Development Community (SADC) consists in 15 members out of which only seven have started negotiating an Economic Partnership Agreement (EPA) with the European Union. I voted in favour of this report, giving my consent for the SADC-EU Economic Partnership Agreement.

 
  
MPphoto
 
 

  Момчил Неков (S&D), в писмена форма. – Споразумението за сключване на партньорство между ЕС и неговите държави членки, от една страна, и държавите по СИП ЮАОР, от друга страна, ще допринесе за устойчив икономически растеж, както и за засилване на вътрешно регионалната търговия и интеграцията. Износът на ЮАОР за ЕС се състои от петрол от Ангола (23%), диаманти от Ботсуана (11%), скъпоценни камъни, метали и риба от Намибия и захар от Свазиленд.

Държавите от ЮАОР трябва да обмислят възможността за използване на потенциала на СИП отвъд търговията със стоки и за в бъдеще да включат и търговията с услуги. Асиметричният характер на споразумението създава „положителна дискриминация” на партньорите по СИП ЮАОР, гарантирайки им безмитен достъп до пазара на ЕС, премахвайки пречките в търговията между страните по споразумението и насърчавайки регионалната интеграция, икономическото сътрудничество и доброто управление.

Подкрепям споразумението при условие, че чувствителни селскостопански и риболовни продукти от ЕС няма да бъдат засегнати от това. Считам, че в условията на криза за сектора пазарът не трябва да се либерализира. Не трябва да поставяме под въпрос поминъка и препитанието на милиони в този чувствителен европейски отрасъл.

 
  
MPphoto
 
 

  Liadh Ní Riada (GUE/NGL), in writing. – I voted against this report. The EU signed an Economic Partnership Agreement (EPA) in June 2016 with the Southern African Development Community (SADC) Economic Partnership Agreements (EPA) group, which includes Botswana, Lesotho, Mozambique, Namibia, South Africa and Swaziland.

EPAs, created in 2000, are trade agreements that were meant to safeguard African Caribbean and Pacific (ACP) countries’ preferential access to EU markets. EPAs are changing this preferential access from non-reciprocal to reciprocal access, meaning that ACP countries are required to open their markets to EU imports and furthermore, require liberalisation in other areas such as investment and services. This will have serious negative consequences for local populations in the SADC and the strong opposition from these states and civil society mean negotiations have lasted more than a decade.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (ENF), schriftlich. ‒ Hätte ich bei den Abstimmungen teilgenommen, hätte ich mich gegen diesen Bericht ausgesprochen. Der Bericht enthält zwar vernünftige Ansätze, jedoch gibt es keine Verknüpfung zwischen dem wirtschaftlichen Entgegenkommen der EU und der Rücknahme von Migranten durch SADC-WPA-Staaten.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin. Läbirääkimised ELi ja seitsme SADC liikmesriigi Angola, Botswana, Lesotho, Mosambiigi, Namiibia, Svaasimaa ja Lõuna-Aafrika Vabariigi vahel on lõpule viidud ning ollakse valmis lepingu sõlmimiseks. Lepinguga tagatakse tollimaksu- ja kvoodivaba pääs ELi turule ja vastavus WTO eeskirjadele. Leping peaks kaasa aitama jätkusuutliku majanduskasvu suurendamisele ja piirkondadevahelise kaubanduse süvendamisele. Samas on oluline, et SADC riigid viiksid ellu kaubandust ja arengut soodustavat riigisisest poliitikat ja reforme.

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Parker (EFDD), in writing. ‒ We abstained on this vote. Despite our abstention, we note with concern the EU tendency to bully poor countries in trade ‘partnerships’. We hope that the EU will behave more fairly towards its trade partners in the future.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ Permettetemi di precisare la mia piena convinzione (in questo periodo storico molto particolare) che l'unica strada percorribile dall'UE sia quella dell'apertura e del partenariato verso e con i paesi terzi e non quella della chiusura con la costruzione di barriere fisiche o normative. Valuto quindi positivamente la relazione e voto favorevolmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Podržavam Prijedlog Odbora za međunarodnu trgovinu za gospodarsko partnerstvo između zemalja članica EU-a i Južnoafričke razvojne zajednice (SADC). Važnost suradnje sa zemljama afričkih, karipskih i pacifičkih država (AKP) je od izuzetne važnosti pogotovo jer EU ne posjeduje sirovine i proizvode koje posjeduju te zemlje, a potrebni su kao resursi koji su važni za proizvodnju nekih proizvoda u EU-u.

Također, ovim Sporazumom otvaramo mogućnost za rast i razvoj AKP-a raznim pogodnostima pri uvozu njihovih proizvoda u EU-u. Time će se smanjiti nezaposlenost i siromaštvo u zemljama AKP-a i stvoriti prilika za napredak. Ono na što bih voljela upozoriti je da pri uvozu proizvoda članica SADC-a uvedu jače kontrole nadzora i provjera proizvoda pogotovo radi bakterije Xylelle fastidiose u poljoprivredi koja je došla iz tih zemalja i uništila maslinike Italije i Francuske te nanijela ogromnu štetu, ali i stvorila bojazan da se proširi i na ostale zemlje članice EU-a.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (ENF), par écrit. ‒ Cet accord de partenariat économique est asymétrique, avec franchise de douanes pour les importations en provenance des pays concernés. Le problème le plus important est le sucre blanc produit dans cette région, qui concurrence déjà fortement la production européenne, le Mozambique étant un producteur important et très compétitif dont les exportations vers l’UE augmentent très fortement. Je décide donc de voter contre cet accord de libre-échange supplémentaire.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. ‒ Sporazum o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i država SADC SGP-a trenutno obuhvaća samo odredbe o robnoj razmjeni, razvojnoj suradnji te trgovini i održivom razvoju. Potiču se daljnji pregovori o uslugama, ulaganjima, intelektualnom vlasništvu, javnoj nabavi te o poboljšanim odredbama o održivom razvoju.

Budući da Sporazum i daljnja suradnja država članica i država SADC SGP-a ima potencijal donijeti pozitivne promjene, doprinijeti održivom gospodarskom rastu i produbiti međuregionalnu trgovinu i integraciju podržao sam Preporuku.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Poche (S&D), písemně. ‒ Podpořil jsem doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o hospodářském partnerství mezi EU a státy SADC EPA, která byla podepsána dne 10. června v Botswaně. Tato dohoda je dalším krokem v prohlubování vztahů mezi Evropskou unií a státy jižní Afriky. Ačkoliv vítám výhody v podobě bezcelního a kvótami neomezeného přístupu pro státy SADC EPA, musím projevit svůj nesouhlas s některými aspekty těchto dohod. Jako člen frakce S&D kladu důraz na význam zapojení občanské společnosti do monitorování a kontroly dohod, aby tak bylo zajištěno, že nedochází k porušování lidských práv a pracovních norem. Zde je ale tento mechanismus nedostatečně začleněn, a to by se mělo změnit. Přes některé nedostatky však tuto dohodu podporuji, jelikož je základem nejen pro prohlubování vzájemného partnerství, ale také povede ke zlepšení regionální integrace a napomůže tomuto regionu se začleněním se do globálního trhu. Za pozitivní také považuji, že je dohoda o hospodářském partnerství oproti předchozím dohodám v souladu s pravidly WTO.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE), per iscritto. ‒ Il Parlamento europeo è stato chiamato a dare il parere conforme all'Accordo di partenariato economico con la Comunità di sviluppo dell'Africa australe che comprende 6 paesi: Botswana, Lesotho, Swaziland, Mozambico, Namibia e Sud Africa. Ho votato contro l'approvazione di questo accordo in quanto ritengo che, per l'ennesima volta, si penalizzi pesantemente il settore agrumicolo italiano.

Basti pensare che, nonostante ad oggi sia già concesso il libero accesso delle arance sudafricane in tutto il territorio nazionale nel periodo compreso dal primo giugno al 15 ottobre, con l'introduzione di questo accordo, l'ingresso verrebbe dilatato fino al 30 novembre. Per di più, con una progressiva riduzione della tassazione, fino a completa abolizione nel 2025.

Respingere questo accordo di partenariato non significa volere costringere l'Europa ad adottare un modello commerciale autarchico, ma, semmai, significa sottolineare la necessità di attivare misure di valorizzazione dei prodotti locali per un rafforzamento della loro competitività. Le politiche di tutela dei prodotti europei, invece, sono state sacrificate a causa di una visione del commercio internazionale priva di un principio di difesa delle produzioni dell'Europa del Sud, come già accaduto per l'olio tunisino e per i pomodori marocchini.

 
  
MPphoto
 
 

  Tomasz Piotr Poręba (ECR), na piśmie. ‒ Asymetryczny charakter tej umowy prowadzi do tzw. pozytywnej dyskryminacji partnerów Południowoafrykańskiej Wspólnoty Rozwoju w ramach umowy o partnerstwie gospodarczym, gdyż zapewnia bezcłowy dostęp do rynku UE, a jednocześnie obustronne zniesienie barier dla prawie całej wymiany handlowej, oraz gwarantuje zgodność z zasadami WTO, co sprzyja promowaniu integracji regionalnej, współpracy gospodarczej i dobrym rządom. UE zaoferuje pięciu państwom Południowoafrykańskiej Wspólnoty Rozwoju bezcłowy kontyngent, co stanowi kontynuację obecnej praktyki.

Jednak zamiast udzielać jednostronnych preferencji, stosunkom handlowym między państwami Południowoafrykańskiej Wspólnoty Rozwoju w ramach umowy o partnerstwie gospodarczym a UE nadano charakter ustaleń umownych. Na mocy postanowień o stopniowym otwieraniu rynku państwa Południowoafrykańskiej Wspólnoty Rozwoju w ciągu 10 lat zliberalizują w ramach umowy o partnerstwie gospodarczym 86 % handlu z UE (Mozambik 74 %), z wyłączeniem wrażliwych produktów rolnych i wrażliwych produktów rybołówstwa.

Choć ta zorientowana na rozwój regionalna umowa handlowa obejmuje obecnie jedynie handel towarami, współpracę na rzecz rozwoju oraz postanowienia o handlu i zrównoważonym rozwoju, to zostawia także możliwość negocjowania dalszych postanowień w sprawie usług, inwestycji, własności intelektualnej, zamówień publicznych i bardziej szczegółowych zapisów dotyczących zrównoważonego rozwoju. Niniejszym poparłem sprawozdanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ J’ai approuvé la conclusion de l’accord de partenariat économique (APE) signé le 11 juin 2016 entre l’Union européenne et les six États de la Communauté de développement de l’Afrique australe (CDAA) comprenant la Namibie, le Mozambique, le Botswana, le Swaziland, le Lesotho et l’Afrique du Sud. Cet accord commercial, qui accorde un accès préférentiel au marché de l’Union européenne à ces pays, a pour objectifs généraux l’éradication de la pauvreté dans la région, la promotion de l’intégration régionale, l’accroissement des investissements et l’intégration progressive des pays de la CDAA dans l’économie et les chaînes de valeurs mondiales.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. ‒ Durante os últimos 14 anos, a Comissão Europeia encetou negociações com vários países do continente africano para o estabelecimento de Acordos de Parceria Económica (APE), com a finalidade de evoluir no sentido do estabelecimento de preferências comerciais recíprocas.

Um dos frutos das negociações acima referidas consiste no entendimento a que chegaram seis países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), também denominados grupo APE da SADC, no ano de 2014. O entendimento levou à celebração de um APE, do qual destacaria o objetivo da erradicação da pobreza pela via do estabelecimento de parcerias comerciais, da promoção da integração regional, do investimento e da integração gradual dos países da SADC na economia global.

O acordo negociado pressupõe o acesso a mercados de grandeza assimétrica, de modo a respeitar melhor os interesses de cada um dos países englobados, e faz uma referência vincada ao respeito pelos direitos humanos, pelos princípios democráticos e pelo Estado de Direito.

Por conseguinte, tratando-se de um acordo regional no sentido da promoção das boas relações comerciais com África, um continente que hoje, mais do que nunca, tem um relevante papel no contexto geopolítico e económico mundial, votei a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyn Regner (S&D), schriftlich. ‒ Heute hat die SPÖ-Delegation gegen das Wirtschaftspartnerschaftsabkommen der EU mit den Mitgliedstaaten der Südafrikanischen Entwicklungsgemeinschaft (SADC-WPA-Staaten) gestimmt. Das eigentliche Ziel solcher Abkommen sollte sein, den afrikanischen Ländern einen begünstigten Zugang zum europäischen Markt zu gewähren. Im Vordergrund stehen bei diesem Abkommen allerdings nicht die Unterstützung und Entwicklungshilfe der afrikanischen Länder, sondern die sehr liberale Wirtschaftsagenda und die Eigeninteressen der Europäischen Kommission. Für uns entspricht SADC nicht unseren sozialdemokratischen Zielen in den Bereichen Entwicklung, Klimawandel und Migration.

 
  
MPphoto
 
 

  Julia Reid (EFDD), in writing. ‒ We abstained on this vote. Despite our abstention, we note with concern the EU tendency to bully poor countries in trade ‘partnerships’. We hope that the EU will behave more fairly towards its trade partners in the future.

 
  
MPphoto
 
 

  Sofia Ribeiro (PPE), por escrito. ‒ Em 2014, a União concluiu as negociações relativas a um APE (Acordo de Parceria Económica) no domínio do comércio de mercadorias com seis dos quinze países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral: Botsuana, Lesoto, Moçambique, Namíbia, Suazilândia e África do Sul.

O relator recomenda a aprovação do Acordo de Parceria Económica SADC-UE. Este APE tem potencial para desencadear mudanças positivas fundamentais, contribuir para um crescimento económico sustentável e aprofundar o comércio e a integração intrarregionais.

No entanto, o acordo de comércio e de parceria só pode ser uma pequena parte de uma estratégia mais alargada. Os Estados da SADC deverão executar políticas nacionais favoráveis ao comércio e ao desenvolvimento e realizar reformas estruturais.

Outro elemento a ter em conta é um quadro regulamentar que atraia investimentos. Estes países deverão igualmente considerar a possibilidade de utilizar o potencial do APE, indo para além do comércio de mercadorias e incluindo os serviços no futuro.

A UE deverá prestar apoio em matéria de reforço das capacidades e de assistência ao comércio, e o Parlamento deverá acompanhar a execução e apresentar questões quando necessário.

Importa criar estruturas de controlo adequadas para maximizar o impacto do acordo.

Votei a favor da presente recomendação.

 
  
MPphoto
 
 

  Liliana Rodrigues (S&D), por escrito. ‒ A natureza assimétrica do acordo estabelece uma discriminação positiva em favor dos parceiros APE SADC, garantindo o acesso com isenção de direitos ao mercado da UE e, ao mesmo tempo, elimina reciprocamente os obstáculos à quase totalidade das trocas comerciais, assegura a compatibilidade com a OMC e promove a integração regional, a cooperação económica e a boa governação.

Este acordo tem potencial para desencadear mudanças positivas fundamentais, contribuir para um crescimento económico sustentável e aprofundar o comércio e a integração intrarregionais.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ Reconozco que este acuerdo es un gran paso para contribuir al desarrollo económico sostenible de los países de la Comunidad para el desarrollo del África Meridional, facilitar su integración en la economía mundial, diversificar sus estructuras económicas, fortalecer la cooperación e intensificar su propia dinámica de integración regional.

Sin embargo, he tenido que votar en contra de este acuerdo por las excesivas concesiones otorgadas a las exportaciones de cítricos de Sudáfrica que podrían afectar negativamente a los productores valencianos.

El Ministerio de Agricultura del Gobierno del Sr. Rajoy, no ha hecho su trabajo en defensa de los cítricos mediterráneos, pero la Delegación socialista española ha logrado que la Comisión se comprometa a proteger a nuestros productores, llevando a cabo un seguimiento mensual de las exportaciones y también de las ventas de cítricos desde Sudáfrica a Europa, aplicando la cláusula de salvaguardia en caso de que estas exportaciones o ventas repercutan negativamente en la producción de nuestras regiones y poniendo en marcha medidas compensatorias para los productores si fueran necesarias.

 
  
MPphoto
 
 

  Virginie Rozière (S&D), par écrit. ‒ Afin de se mettre en conformité avec les décisions de l’OMC, l’Union européenne négocie depuis 2002 avec les pays ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique) des accords de partenariat économique (APE). Ces accords visent entre autre à revenir sur la préférence commerciale accordée à ces pays. L’accord avec la Communauté de Développement de l’Afrique australe (APE - SADC) a donné lieu à des négociations difficiles et a été signé le 16 juin 2016, sous la pression de la Commission européenne. Cet accord comporte des avancées, comme par exemple l’introduction d’un chapitre sur le développement durable, bien que non contraignant. Mais cela n’est pas suffisant. En privilégiant une logique avant tout commerciale, au détriment d’une logique d’assistance au développement, dont ces pays ont pourtant besoin, cet accord demeure trop déséquilibré. Il ne favorise par ailleurs pas l’intégration régionale, ni la participation de la société civile dans sa mise en œuvre, notamment en ce qui concerne les droits humains et la gouvernance. Eu égard à ces déséquilibres, je me suis opposée à cet accord.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ Sou a favor da proposta de recomendação relativa ao Acordo de Parceria Económica entre a União Europeia (UE) e seis países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC): o Botsuana, o Lesoto, Moçambique, a Namíbia, a África do Sul e a Suazilândia.

Um dos principais objetivos inerentes à celebração deste acordo consiste na liberalização em 86% das trocas comerciais destes países com a UE, por um período de dez anos.

Este acordo, de âmbito regional, irá abarcar o comércio de mercadorias, a cooperação para o desenvolvimento e algumas matérias de âmbito comercial relacionadas com o desenvolvimento sustentável.

Fora do acordo ficam os produtos agrícolas e os produtos da pesca, que se revestem de maior sensibilidade, embora fique aberta a possibilidade de negociar um âmbito mais lato para o Acordo, capaz de incluir aspetos ligados aos serviços, investimentos, direitos de propriedade intelectual e contratação pública, entre outros.

A União é o maior parceiro comercial regional destes países, garantindo-lhes, no âmbito deste acordo, o acesso ao mercado europeu, com isenção de contingentes e de direitos aduaneiros, pelo que considero que há todo o interesse no aprofundamento das relações comerciais com estes países, nos quais se integra Moçambique.

Nessa medida, votei favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado en contra del acuerdo económico entre la Unión y los países del sur de África. El instrumento ofrece pocas ventajas reales para los países africanos, ya que sustituye la lógica de no-reciprocidad existente hasta ahora en los EPA, por una de reciprocidad. Es decir, obliga a los países menos desarrollados a abrir sus mercados a los productos europeos y aumentar así aún más la competencia, lo cual tiene repercusiones graves en algunos sectores como el agrícola. Además, se ha ejercido una presión lamentable sobre los países africanos para acelerar la firma del acuerdo.

 
  
MPphoto
 
 

  Sven Schulze (PPE), schriftlich. ‒ Ich habe für das Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (WPA) zwischen der EU und den SADC-WPA-Staaten gestimmt, da dies einen wichtigen Schritt in den Handelsbeziehungen zum Kontinent Afrika darstellt.

Zu den SADC-Staaten zählen Botsuana, Lesotho, Mosambik, Namibia, Südafrika und Swasiland.

Mit dem Abkommen werden Ziele verfolgt wie Beitrag zur Beseitigung der Armut durch eine Handelspartnerschaft, Förderung der regionalen Integration der SADC-Staaten in die Weltwirtschaft, Verbesserung der Leistungsfähigkeit der SADC-WPA-Staaten in der Handelspolitik oder Stärkung der Beziehungen zwischen den Parteien auf der Grundlage von Solidarität und beiderseitigem Interesse.

Erwähnenswert ist außerdem eine besondere Schutzklausel in der Landwirtschaft der SADC-Staaten, um den Bedenken hinsichtlich negativer Auswirkungen des Abkommens auf diese vorzubeugen.

 
  
MPphoto
 
 

  Ricardo Serrão Santos (S&D), por escrito. ‒ Votei a favor deste acordo, por estar convicto da sua relevância para as economias e as populações dos países da África Austral que dele fazem parte e que com ele concordaram.

Entendo que é o melhor acordo possível neste momento. No entanto, é fundamental investir em formas de imprimir uma lógica de crescimento social, ambiental e económico sustentável, que disponha das devidas medidas de acompanhamento e monitorização.

Relativamente ao capítulo agrícola, é imprescindível que as medidas de controlo sanitário sejam suficientes e eficazes para evitar a propagação de doenças. É ainda importante garantir que os contingentes acordados não representem um risco acrescido de desequilíbrio no mercado interno com consequências graves sobre os preços e o escoamento da produção europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Silva Pereira (S&D), por escrito. ‒ Votei a favor do Acordo de Parceria Económica com seis países da África Austral, incluindo Moçambique, porque é um acordo orientado para o desenvolvimento.

O acordo comercial é recíproco e, portanto, compatível com as regras da Organização Mundial do Comércio, mas é de natureza assimétrica e gradual. Os países da África Austral podem proteger os seus setores sensíveis relativamente aos concorrentes europeus e o acordo inclui também várias salvaguardas quanto às indústrias nacionais, aos mercados agrícolas e à segurança alimentar destes países parceiros.

O acordo inclui regras de origem relativamente flexíveis e há também um capítulo dedicado ao desenvolvimento sustentável com compromissos no domínio da legislação laboral e ambiental. Enquanto relator do parecer da Comissão do Desenvolvimento, tenho defendido uma monitorização eficaz do acordo, com o envolvimento da sociedade civil, bem como uma mobilização de recursos adequados para reforçar a capacitação técnica e cobrir alguns custos de adaptação que uma transição económica como esta irá acarretar.

Em suma, na condição de que o acordo seja devidamente aplicado e acompanhado, as garantias e os mecanismos de flexibilidade previstos no acordo deverão contribuir para o desenvolvimento sustentável.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the report because the EU—SADC EPA can represent an important element of the EU strategy for Africa by contributing to economic and sustainable development in the region. We have received reassurances by the Commission concerning the strengthening of the monitoring structures and civil society involvement in the implementation phase. SADC EPA includes a trade and sustainable development (TSD) chapter. The agreement is based on Cotonou Agreement’s provisions on human rights, democracy and good governance.

 
  
MPphoto
 
 

  Branislav Škripek (ECR), písomne ‒ Hlasoval som za. Hoci táto dohoda o regionálnom obchode medzi EÚ a SADC-DHP (Botswana, Lesotho, Mozambik, Namíbia, Južná Afrika a Svazijsko) so zameraním na rozvoj v súčasnosti zahŕňa len ustanovenia o obchode s tovarom, rozvojovej spolupráci a obchode a trvalo udržateľnom rozvoji, ponecháva aj otvorené možnosti rokovať o ďalších ustanoveniach o službách, investíciách, duševnom vlastníctve, verejnom obstarávaní a lepších ustanoveniach o trvalo udržateľnom rozvoji. Dohoda zavádza tzv. pozitívnu diskrimináciu partnerských krajín SADC-DHP, čo im zaručuje bezcolný prístup na trh EÚ a zároveň obojstranne odstraňuje prekážky brániace v podstate takmer akémukoľvek obchodu, zaručuje zlučiteľnosť s WTO a súčasne podporuje regionálnu integráciu, hospodársku spoluprácu a dobrú správu vecí verejných.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne ‒ Šesť krajín skupiny DHP v rámci SADC má spolu približne 100 miliónov obyvateľov, a podľa údajov Svetovej banky v roku 2014 bol ich HDP 410 mld. EUR. Som preto rada, že dohodou o hospodárskom partnerstve sa nielen zabránilo rozpadnutiu najstaršej existujúcej colnej únie na svete zmenou nariadenia o prístupe na trh, ale vďaka nej sa vymedzil komplexný zoznam oblastí, v ktorých budú partneri spolupracovať v záujme posilnenia trvalo udržateľného rozvoja. Podporila som uznesenie, lebo si myslím, že aj vďaka tejto dohode dôjde na úrovni partnerstva k pozitívnym zmenám a dohoda prispeje k udržateľnému hospodárskemu rastu a prehĺbeniu obchodu medzi regiónmi a ich vzájomnej integrácii. Aj keď táto dohoda zahŕňa iba ustanovenia o obchode s tovarom, rozvojovej spolupráci a obchode a trvalo udržateľnom rozvoji, verím že obidve zmluvné strany budú v najbližších obdobiach rokovať aj o ďalších ustanoveniach o službách, investíciách, duševnom vlastníctve, verejnom obstarávaní a lepších ustanoveniach o trvalo udržateľnom rozvoji. Myslím si, že napriek pozitívam, ktoré dohoda prináša bude nevyhnutné aby štáty SADC-DHP neodkladne pristúpili k uskutočňovaniu vnútroštátnych obchodných politík podporujúcich rozvoj a vykonávania štrukturálnych reforiem.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne ‒ Štáty na juhu Afriky disponujú nezanedbateľnými zdrojmi prírodných surovín a niektoré z nich dosiahli v posledných rokoch aj významný hospodársky rast. Rozvoj a udržanie stability v regióne je v záujme Európskej únie nielen vzhľadom na riešenie migračnej krízy, ale aj pre ekonomický potenciál týchto krajín.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. ‒ Prihvaćam ovu Preporuku jer smatram da je Sporazum o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i država SADC SGP-a, s druge strane od velike važnosti jer ima potencijala za doprinijeti održivom gospodarskom rastu i produbljenju međuregionalne trgovine. Sporazum između EU-a i SADC-a temelji se na Južnoafričkoj carinskoj uniji, najstarijoj uniji na svijetu. Države SADC-a moraju usmjeriti domaću politiku prema trgovini i razvoju.

Također, te države moraju biti svjesne svojih potencijala i ne se ograničavati samo na robnu razmjenu već se širiti i na uslužne djelatnosti. Države partneri SADC SGP-a su raznolika skupina te tako među njima možemo naći i najslabije razvijene zemlje i zemlje sa srednje visokim dohotkom. Važno je promicati duboke poslovne veze radi podupiranja afričkog privatnog sektora. Za ostvarenje punog potencijala sporazuma potrebno je uvođenje kvalitetnog mehanizma praćenja, a zadaća Europskog parlamenta biti će nadgledanje provedbe i pomoć oko spornih pitanja.

SGP-om poboljšava se regionalna integracija na različite načine zahvaljujući mogućnostima koje pruža u pogledu pravila o podrijetlu i regionalne kumulacije. Važno je također poboljšati regionalnu trgovinu na način da se potiče carinska suradnja i provedba reformi, a posebno usklađivanjem postupaka i propisa u regiji SADC-a kako bi se olakšao tranzit.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatrix von Storch (EFDD), schriftlich. ‒ Bei der Entschließung des EU-Parlaments zu dem Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Abschluss – im Namen der Europäischen Union – des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und den SADC-WPA-Staaten andererseits habe ich mich enthalten.

Wie auch die so genannten Freihandelsabkommen ist dieses Wirtschaftspartnerschaftsabkommen eine Wundertüte gemischten Inhalts. Obwohl es eigentlich um ungehinderten Handel geht, hat die EU mit den SADC-WPA-Staaten verhandelt, dass diese in Ausnahmefällen bestehende Ausfuhrzölle von der Neuregelung durch das Abkommen ausnehmen und neue Ausfuhrsteuern einführen dürfen, wenn ein besonderer Einnahmebedarf zum Schutz im Aufbau begriffener Wirtschaftszweige oder der Umwelt besteht. Gleichzeitig bewegt es sich weitgehend im inhaltlichen Regelungsrahmen der WHO und hat etwa eine Meistbegünstigungsklausel aufgenommen, die nur für Zölle und Gebühren gilt.

Gleichzeitig werden mit dem Abkommen aber auch entwicklungspolitische und regionalintegrative Ziele verfolgt. Es handelt sich also nicht nur um ein Produkt der Handelspolitik, sondern berührt auch sicherheitspolitische Interessen.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. ‒ SADC (Južnoafrička razvojna agencija) sastoji se od 15 država, a njih sedam (Angola, Bocvana, Lesoto, Mozambik, Namibija, Svazi i Južna Afrika) započelo je pregovore o Sporazumu o gospodarskom partnerstvu s Europskom unijom. Sporazum između EU-a i SADC-a temelji se na Južnoafričkoj carinskoj uniji (SACU) koja je najstarija carinska unija na svijetu.

Ovaj regionalni trgovinski sporazum usmjeren je na razvoj i trenutačno obuhvaća odredbe o robnoj razmjeni, razvojnoj suradnji i održivom razvoju. Međutim, ostavlja prostor za pregovore o daljnjim odredbama o uslugama, ulaganjima, intelektualnom vlasništvu i javnoj nabavi.

Podržavam Preporuku o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju gospodarskog partnerstva između Europske unije i država SADC-a jer smatram da će ovaj sporazum dovesti do veće regionalne integracije, doprinijeti održivom gospodarskom rastu i povećati trgovinske razmjene i ulaganja.

 
  
MPphoto
 
 

  Patricija Šulin (PPE), pisno. ‒ Glasovala sem za priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter državami Južnoafriške razvojne skupnosti (SADC), ki izvajajo SGP, na drugi strani.

S sporazumom o gospodarskem partnerstvu, ki zajema le trgovino z blagom, razvojno sodelovanje in trgovino ter določbe o trajnostnem razvoju, pušča pa odprta vrata za pogajanja o dodatnih določbah, določa pozitivno diskriminacijo za partnerske države podpisnice sporazume, ki so članice SADC, in jim zagotavlja brezcarinski dostop do trga EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός (NI), γραπτώς. ‒ Σύμφωνα με την εν λόγω σύσταση, στους όρους της αναπτυξιακής συνεργασίας που πρόκειται να συναφθεί με τα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, προβλέπεται και χρηματοδοτική στήριξη εκ μέρους της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. ‒ Szavazatommal nem tudtam támogatni az EU és a Dél-afrikai Fejlesztési Közösség (SADC) közötti partnerségi megállapodást, mert az jelenlegi formájában hátrányos lehet a leggyengébb afrikai gazdasági szereplők számára. A kidolgozott tervezet ugyan bírja minden tárgyaló fél kormányszintű támogatását, azonban majdani gyakorlati hatásában teljes körű szabadkereskedelmi egyezményként működve, az EU gazdasági túlsúlya okán, piaci hátrányok reális veszélyét veti fel a helyi, még gyenge lábakon álló kisvállalkozók, kézművesek szempontjából. Úgy gondolom, azért is óvatosan kell kezelni az EU–SADC-megállapodást, mert ez lenne az első a világ legszegényebb régióihoz tartozó országokkal kötendő hasonló partnerségi megállapodásaink sorában, amelyekre nézve egy kiegyensúlyozatlan szabályozás kedvezőtlen precedenst teremthet.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Szejnfeld (PPE), na piśmie. ‒ Afryka jest kontynentem wzrostu. Każdego dnia powstają nowe firmy, a zależność od eksportu nieprzetworzonych surowców naturalnych systematycznie spada. Umowa o partnerstwie gospodarczym jest wyjątkowym instrumentem, który przybliża dwa kontynenty nie tylko politycznie czy humanitarnie, ale przede wszystkim ekonomicznie.

W umowie znajduje się wiele „zabezpieczeń” dla krajów SADC, które będą mogły być użyte, gdyby istniało zagrożenie dla przemysłu krajowego. Ponadto, w umowie znalazły się prorozwojowe przepisy, jak m.in eliminacja subsydiów eksportowych czy klauzula ochrony nowych gałęzi przemysłu.

Należy pamiętać, że umowa reprezentuje ważny krok w kierunku wzmocnienia relacji handlowych z Afryką. Po raz pierwszy Unia oprze bowiem nasze relacje nie na jednostronnych ustępstwach, ale na wspólnej, partnerskiej umowie.

Zdecydowałem się zagłosować za zaleceniem Parlamentu Europejskiego i wierzę, że jednoznaczne przyjęcie przez Parlament Europejski tego porozumienia da pozytywny sygnał do zakończenia negocjacji pozostałych umów o partnerstwie gospodarczym z krajami Afryki.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE), kirjallinen. ‒ Kannatan EU:n ja SADC-valtioiden talouskumppanuussopimusta, sillä tällä sopimuksella voimme tukea näiden sopimuskumppanien kehitystä valtiona kestävällä tavalla. Tämä talouskumppanuussopimus ei kuitenkaan yksistään luo edellytyksiä valtioiden kehitykselle, mutta antaa EU:lta tuen tälle kehitykselle tavalla, joka palkitsee näiden valtioiden taloudellista kehitystä luoden samalla maille kasvun edellytyksiä WTO-sääntöjen hyväksymällä tavalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudia Țapardel (S&D), în scris. ‒ Uniunea Europeană sprijină comerțul liber la nivel mondial, fapt exprimat prin încheierea de acorduri de parteneriat economic cu diverse țări și regiuni ale lumii. Printre aceste regiuni se numără Zona de Cooperare și Dezvoltare a Africii Australe (SADC), cuprinzând țări care au deja o relație consolidată de cooperare cu UE, ca Africa de Sud, dar și altele care aspiră la acest statut, cum ar fi Botswana, Lesotho, Mozambic, Namibia și Swaziland.

Actualul acord, semnat în iunie 2015, oferă tuturor acestor țări acces liber, fără taxe vamale, pe piața europeană, încurajând dezvoltarea durabilă a statelor respective. Din păcate, acordul nu conține și mecanisme formale de monitorizare a implementării sale, deși astfel de mecanisme sunt incluse în acordurile UE. În această privință, rolul societății civile este esențial pentru a monitoriza realizarea scopurilor acordului, în special în domeniul asigurării drepturilor fundamentale și a standardelor de muncă. Din fericire, acordul poate fi revizuit după 5 ani, ceea ce este un motiv de optimism.

Totuși, ar fi utilă includerea unor mecanisme de verificare în cadrul acordului încă de acum, dacă este posibil. În orice caz, însă, este vorba despre un progres important pentru protecția produselor de origine protejată, și nu numai. Susțin adoptarea raportului.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ J'ai voté contre le rapport Lambsdorff sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et les États de l'APE CDAA, d'autre part. Nous avons estimé que celui-ci était inacceptable pour les parties concernées et franchissait nos lignes rouges.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of the recommendation on the Economic Partnership Agreements (EPAs), which are trade partnerships between the Southern African Development Community (SADC) and the EU aimed at contributing to the integration of SADC group into the world economy and to its sustainable development. Through this agreement, these states will continue to enjoy free, or in the case of South Africa, preferential access to the EU market, within a WTO-compatible legal framework. Given that the EU is the largest trading partner of the region, I believe that these partnerships offer new opportunities for the economic development of African partner countries, but also present a promising opportunity for European businesses alike to grow. However, these EPAs will only have a long-term impact if they are part of the SADC states’ larger strategy to improve their trade and development-friendly policies, and pursue structural reforms.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabelle Thomas (S&D), par écrit. ‒ Je me suis opposée à la ratification de l’accord de partenariat économique entre l’Union européenne et les États de la Communauté de développement de l’Afrique australe (l’APE SADC).

Cet accord conclu avec l’Afrique du Sud, le Botswana, le Lesotho, le Mozambique, la Namibie et le Swaziland, premier de trois accords avec l’Afrique en cours d’adoption, pose trois problèmes principaux.

Premièrement, les méthodes de négociation employées par la Commission européenne, qui menaçait de suspendre les préférences commerciales des pays non-PMA de la région au 1er octobre 2016, font planer le doute sur la véritable adhésion de nos partenaires africains au contenu de cet accord.

Par ailleurs, l’APE SADC, en ouvrant les marchés des pays PMA au-delà de l’existant, occasionnerait des pertes économiques immédiates pour le Lesotho et le Mozambique, qui sont déjà les pays les plus fragiles de la région.

Enfin L’APE SADC revêt un caractère exclusivement commercial, dénué de toute ambition en matière d’aide au développement. Il s’inscrit en contradiction avec la politique de l’UE de promotion des droits humains dans la région, notamment au Swaziland. Les dispositions du SADC en la matière sont inférieures à celles contenues dans les accords précédents.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. ‒ Sporazumima o gospodarskom partnerstvu (SGP), odnosno partnerstvima o trgovini i razvoju između afričkih, karipskih i pacifičkih država (AKP) i Europske unije, želi se podržati trgovina, regionalna integracija i postupna integracija zemalja AKP-a u svjetsko gospodarstvo te istovremeno poticati njihov održiv razvoj, zbog čega sam i podržala ovo izvješće. Sporazumom o gospodarskom partnerstvu zemljama BLMNS-a omogućit će se jedinstveni režim pristupa koji podrazumijeva pristup tržištu EU-a bez carina i bez kvota.

SADC SGP ima mnoge razvojne aspekte. Na temelju nekoliko zaštitnih mjera države SGP-a sačuvat će određeni politički prostor kako bi zaštitile svoju domaću industriju, poljoprivredna tržišta i zajamčile sigurnost opskrbe hranom. Međutim, tijekom provedbe bit će iznimno važno pomno pratiti stvaran razvoj događaja te, ako se problemi zaista pojave, brzo reagirati unutar institucija Sporazuma o gospodarskom partnerstvu.

Također, jako je bitno naglasiti kako ovaj sporazum može biti pokretač daljnje regionalne integracije te otvara vrata nekim budućim odredbama o uslugama, ulaganjima, intelektualnom vlasništvu, javnoj nabavi i poboljšanim odredbama o održivom razvoju.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Predlog sporazuma o gospodarskem partnerstvu med EU in državami Južnoafriške razvojne skupnosti (SADC), ki izvajajo SGP, sem podprla, saj menim, da ima ta sporazum potencial, da prinese temeljite pozitivne spremembe ter prispeva k vzdržni gospodarski rasti in poglobitvi trgovine in povezovanja znotraj regije. Sporazum o trgovini in partnerstvu pa je lahko le majhen del širše strategije.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado en contra del acuerdo económico entre la Unión y los países del sur de África. El instrumento ofrece pocas ventajas reales para los países africanos, ya que sustituye la lógica de no-reciprocidad existente hasta ahora en los EPA, por una de reciprocidad. Es decir, obliga a los países menos desarrollados a abrir sus mercados a los productos europeos y aumentar así aún más la competencia, lo cual tiene repercusiones graves en algunos sectores como el agrícola. Además, se ha ejercido una presión lamentable sobre los países africanos para acelerar la firma del acuerdo.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), in writing. ‒ I have always been in favour of free trade, and will continue to be in favour of free and fair trade. However, I cannot vote in favour of trade deals that will be hugely detrimental to the farmers in my constituency, in particular orange producers.

In this specific case, the orange from South Africa will invade our markets in huge numbers without the sanitary checks and strict rules EU farmers are subject to. These South African oranges will enter EU markets even before the European producers start harvesting their oranges.

The European Union should have made a detailed analysis on the potential negative effects on the agriculture sector.

 
  
MPphoto
 
 

  Mylène Troszczynski (ENF), par écrit. ‒ Cet accord de partenariat économique est asymétrique, avec une franchise de douanes pour les importations en provenance de ces pays.

L'un des sujets est le «sucre blanc» produit dans cette zone, qui concurrence déjà fortement la production européenne, le Mozambique étant un producteur important et très compétitif dont les exportations vers l’UE augmentent très fortement.

J'ai voté contre cet accord.

 
  
MPphoto
 
 

  Kazimierz Michał Ujazdowski (ECR), na piśmie. ‒ Umowa o partnerstwie gospodarczym UE z państwami SADC jest dokumentem mającym na celu usprawnienie wymiany handlowej pomiędzy dwiema stronami. Będzie ona umożliwiać obustronne zniesienie barier, bezcłowy dostęp do rynku UE, co umożliwi integrację z gospodarką światową.

Popieram proponowaną rezolucję, ponieważ UE powinna dbać o istotny udział w rozwoju państw afrykańskich. Naszym celem powinna być liberalizacja takich elementów gospodarki jak inwestycje, reformy strukturalne czy handel usługami.

 
  
MPphoto
 
 

  István Ujhelyi (S&D), írásban. ‒ A cotonui partnerségi megállapodás a 2000. évi létrehozásakor alapvető változásokra szólított fel az afrikai, karibi és csendes-óceáni (AKCS) államok csoportja és az Európai Unió közötti gazdasági és politikai kapcsolatokat csaknem 40 éven át meghatározó, régóta fennálló nem kölcsönös kereskedelmi preferenciák terén. A most napirendre vitt javaslatot megszavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. – He votado en contra del acuerdo económico entre la Unión y los países del sur de África. El instrumento ofrece pocas ventajas reales para los países africanos, ya que sustituye la lógica de no-reciprocidad existente hasta ahora en los EPA, por una de reciprocidad. Es decir, obliga a los países menos desarrollados a abrir sus mercados a los productos europeos y aumentar así aún más la competencia, lo cual tiene repercusiones graves en algunos sectores como el agrícola. Además, se ha ejercido una presión lamentable sobre los países africanos para acelerar la firma del acuerdo.

 
  
MPphoto
 
 

  Ernest Urtasun (Verts/ALE), in writing. ‒ I voted against as the Greens/EFA Group rejects the EU-SADC EPA, as it continues to believe that Economic Partnership Agreements (EPAs) are not the right means to foster regional integration, sustainable development and respect for human rights in the ACP region. The EU-SADC EPA singles out six economically very different countries from the 15 SADC member countries. This is likely to bring about the disruption of the still precarious regional integration and regional trade. Cheap imports of European products and inputs might well wipe out infant industry and manufacturing potential.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), por escrito. ‒ Manifiesto mi rechazo a la ratificación de este Acuerdo, no porque me oponga a sus objetivos loables de ayudar al desarrollo económico de África del Sur, sino porque su tramitación ha adolecido de ciertos elementos que considero imprescindibles para tomar una decisión acertada.

En concreto, no se ha realizado un estudio de impacto sobre las consecuencias que tendría el acuerdo en el mercado comunitario, en el caso específico de la ampliación un mes y medio más, hasta el 30 de noviembre de cada año, del periodo de exportación de naranjas surafricanas libres de aranceles. Dicha ampliación coincide con el inicio de la campaña de comercialización del sur de la Unión.

El sector citrícola europeo acumula ya varios años de dificultades tratando de garantizar la rentabilidad de sus productores. La nueva concesión a las exportaciones de naranjas surafricanas se une además al malestar del sector por la pasividad de la Comisión Europea a la hora de hacer frente a la amenaza que supone la enfermedad de la «mancha negra» que afecta a los cítricos de ese país. La Comisión no sólo no está atendiendo a esa preocupación, sino que además, ha relajado recientemente los controles sobre el terreno.

 
  
MPphoto
 
 

  Hilde Vautmans (ALDE), schriftelijk. ‒ Ik stemde voor deze aanbeveling omdat de economische partnerschapsovereenkomst tussen de SADC-landen (de zuidelijke Afrikaanse staten) en de EU potentieel heeft voor fundamentele verbeteringen. Ze zal bijdragen tot duurzame economische groei en versterkte interregionale handel en integratie. De overeenkomst over handel en partnerschap kan echter maar een klein onderdeel zijn van een bredere strategie. De SADC-landen moeten in hun binnenlands beleid handel en ontwikkeling stimuleren en structurele hervormingen doorvoeren. Daarnaast is een regelgevend kader nodig dat investeringen aantrekt.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Atualmente, todos os Estados que não celebraram um APE beneficiam do «Sistema de Preferências Generalizadas» da UE (SPG) ou da iniciativa «Tudo menos armas» (TMA). No entanto, para os países que celebraram um APE provisório em 2007, a fim de evitar perturbações de mercado e conceder tempo suficiente para assinar e ratificar o acordo, a UE adotou um regulamento relativo ao acesso ao mercado (RAM), o Regulamento (CE) n.º 1528/2007 do Conselho, a partir de 1 de janeiro de 2008, que permitiu a aplicação antecipada dos APE. Posteriormente, foi decidido que o tratamento RAM [acesso livre à UE] terminaria em 1 de outubro de 2014 para os países que não tivessem celebrado um acordo regional ou não tivessem tomado as medidas necessárias para aplicar os seus APE provisórios.

A UE pretende a liberalização do comércio, a partir da qual os seus grandes grupos financeiros e económicos procuram assegurar a abertura dos mercados, vender mercadorias e serviços, explorar matérias-primas e impor um modelo de produção dirigido à exportação, segundo os seus interesses.

É necessária outra política que promova uma efetiva independência, soberania, cooperação, solidariedade, desenvolvimento e justiça social.

Pelo exposto, voto contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (ENF), schriftlich. ‒ Der Bericht enthält zwar einige vertretbare Ansätze, allerdings fehlt es an einer Verknüpfung zwischen dem wirtschaftlichen Entgegenkommen der EU und der Rücknahme von Migranten durch die betroffenen Staaten. Zudem würde ein Zusammenführen wirtschaftlich extrem unterschiedlicher Staaten (Südafrika, Angola, Lesotho...) zu erheblichen Interessenkonflikten führen. Außerdem könnte es auch negative Auswirkungen auf die europäische Landwirtschaft geben, und somit habe ich den Bericht abgelehnt.

 
  
MPphoto
 
 

  Julie Ward (S&D), in writing. ‒ I voted against this report in line with the ETUC and some of my S&D colleagues’ position, as this new free trade agreement with Africa will require African countries to open their market not only on goods but also on services, investments and intellectual property, which might weaken their economic development. As a supporter of the Alternative Trade Mandate I have worked to promote the view that trade must always put people and planet ahead of profit.

Many studies (South Centre, ILO, etc.) show the negative impact that these kinds of agreements can have on sustainable development. The EPA in the current form would jeopardise food security and have an adverse impact on the agricultural sector of the SADC countries. In the long term, the EPA could impede industrialisation. The Agreement will also lead to a loss of government tariff revenue that is used for measures such as to finance social protection. In view of this concern, I urge my colleagues in Parliament to engage in negotiations that put the respect of labour rights, the Agenda 2030, the growth and development of SADC countries, food security, social protection and the environment at the top of our priorities.

 
  
MPphoto
 
 

  Σωτήριος Ζαριανόπουλος (NI), γραπτώς. ‒ H συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με τις Αγκόλα, Μποτσουάνα, Λεσότο, Μοζαμβίκη, Ναμίμπια, Σουαζιλάνδη και Νότια Αφρική αποτελεί μία από τις γνωστές εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ με τρίτες χώρες που δρομολογούν το άνοιγμα των αντίστοιχων αγορών στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Αποτελεί πλήγμα τόσο για τους φτωχούς παραγωγούς και τους μικρομεσαίους αγρότες αυτών των κρατών, όσο και των κρατών μελών της ΕΕ, όπως της Ελλάδας. Με τη συμφωνία τουλάχιστον για μια 5ετια στις συναλλαγές με αυτές τις χώρες καταργείται η προστασία σημαντικών ελληνικών ΠΟΠ και ΠΓΕ, όπως η φέτα και οι ελιές Καλαμών. Δίνεται χαριστική βολή στους μικρούς κτηνοτρόφους και αγρότες της χώρας μας, αφού προστίθεται σε μια σειρά συμφωνίες ΕΕ και κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όπως η CETA και ο αναθεωρημένος Κώδικας Ελληνικών Τροφίμων, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, που καταργούν την προστασία σειράς ελληνικών παραδοσιακών (γιαούρτι, φέτα και άλλα). Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση οι ενδείξεις γεωγραφικής προέλευσης δεν μπορούν να αποτρέψουν την πορεία που προωθεί το οριστικό ξεκλήρισμα των φτωχών αγροτοκτηνοτρόφων και την ενίσχυση των επιχειρηματικών ομίλων με εμπορικές συμφωνίες που την υπηρετούν. Μόνη διέξοδος η πάλη της μικρομεσαίας αγροτιάς με την εργατική τάξη ενάντια σε ΕΕ και κυβερνήσεις της, σύγκρουση με τα συμφέροντα του κεφαλαίου, την πολιτική της ΚΑΠ και τις εμπορικές συμφωνίες που υπαγορεύει.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Žitňanská (ECR), písomne ‒ Správu pána poslanca Lambsdorffa týkajúcu sa dohody o ekonomickom partnerstve medzi Európskou úniou a krajinami tzv. SADC-DHP som podporila. Táto dohoda nie je na rozdiel od predchádzajúcich dohôd uzatváraných s africkými krajinami založená na nerecipročných preferenciách, ktoré sa ukázali ako neefektívne. Naopak, je založená na síce asymetrických, ale zároveň recipročných pravidlách, na pozitívnej diskriminácii týchto krajín, bezcolnom prístupe na európsky trh a opačne, ako aj zaručuje kompatibilitu s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Zver (PPE), pisno. ‒ Podprl sem osnutek sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter državami Južnoafriške razvojne skupnosti (SADC), ki izvajajo SGP, na drugi strani.

Trenutni regionalni trgovinski sporazum je sicer usmerjen v razvojno sodelovanje in trgovino ter vključuje določbe o trajnostnem razvoju, a pušča odprta vrata za pogajanja o dodatnih določbah o storitvah, naložbah, intelektualni lastnini, javnih naročilih in okrepljenih določbah o trajnostnem razvoju.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου