Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0043(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0247/2016

Texte depuse :

A8-0247/2016

Dezbateri :

PV 14/09/2016 - 17
CRE 14/09/2016 - 17

Voturi :

PV 15/09/2016 - 11.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0355

Stenograma dezbaterilor
Miercuri, 14 septembrie 2016 - Strasbourg Ediţie revizuită

17. Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre (dezbatere)
Înregistrare video a intervenţiilor
Proces-verbal
MPphoto
 

  El Presidente. – El punto siguiente en el orden del día es el debate sobre el informe de Laura Agea, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a las directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros (COM(2016)0071 - C8-0098/2016 - 2016/0043(NLE)) (A8-0247/2016).

 
  
MPphoto
 

  Laura Agea, relatrice. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, Commissaria Thyssen, cari colleghi relatori ombra che avete collaborato con me su questa relazione, io apprezzo la presenza della Commissaria Thyssen, ma stasera parlerò ad una sedia vuota, che è quella del Consiglio, al quale sono rivolte o dovrebbero essere rivolte queste indicazioni, perché poi è il Consiglio che dovrebbe, una volta ascoltato il nostro parere, tenerne conto.

L'anno scorso lo abbiamo fatto, abbiamo lavorato su quella che era una visione comune sulle politiche occupazionali e sociali a favore dei cittadini, e invece il Consiglio se ne è altamente disinteressato, spocchiosamente ha fatto finta che noi non esistessimo e non rappresentassimo 500 milioni di cittadini. In questo caso ringrazio i miei colleghi che hanno voluto con me ripresentare, per la seconda volta, le stesse raccomandazioni, perché nella sua spocchia il Consiglio voleva semplicemente tornare sulle sue posizioni iniziali.

Siamo qua, per la seconda volta, e magari lo faremo anche il prossimo anno o fra due anni, a chiedere di essere ascoltati come rappresentanti di 500 milioni di cittadini, perché noi costantemente ci interfacciamo con loro, conosciamo quali sono le loro sofferenze, perché di sofferenze si parla quando si parla dei cittadini d'Europa: sono ridotti allo stremo, non hanno lavoro, non ci sono tutele sociali, mancano di tutele occupazionali e noi veniamo caramente "bypassati" dalla spocchia, dalla presunzione, dall'arroganza del Consiglio, che se ne frega di quello che noi stiamo dicendo e fa esattamente il contrario, con il risultato chiaro ed evidente – perché lo vedete tutti nei vostri paesi – che gli obiettivi della strategia 2020 di ridurre la povertà sono tragicamente falliti. Dovevamo ridurre la povertà e infatti siamo arrivati a 200 milioni di cittadini poveri in Europa, con un incremento di 5 milioni di poveri negli ultimi anni.

E invece di ascoltarci e di capire che esistono politiche essenziali e indispensabili per aiutarli, c'è una sedia vuota, e dovrebbero vergognarsi di non riempire quella sedia e di non ascoltare quello che noi abbiamo da dire! L'anno scorso avevamo dato tante indicazioni, quest'anno sono esattamente le stesse: tutele sociali, politiche occupazionali con investimenti pubblici per far ripartire l'economia, assistenza, politiche di reddito minimo che garantiscano sostegno alle famiglie povere, salario minimo... Avevamo detto mille cose importanti, nessuna di queste è stata presa in considerazione. Colleghi, grazie per avermi supportato in questa cosa e grazie Consiglio, ovunque lei sia.

 
  
MPphoto
 

  Marianne Thyssen, Member of the Commission. – Mr President, I would like to start by thanking the rapporteur for her very constructive role in preparing, together with the co-rapporteurs and as she did last year, a comprehensive report which is largely in line with the Commission’s proposal.

As you know, the Commission decided to maintain the guidelines adopted in 2015 for this year and the Council agrees with our approach. We consider that the employment guidelines adopted in 2015 are still valid and relevant in today’s economic and social context. The Commission regrets that your position was not taken into account by the Council when adopting its decision in 2015. Nevertheless, I would like to assure you that the Commission paid due consideration to the opinion expressed by Parliament and has tried to accommodate it in several ways.

A good example in this respect is the emphasis we put on the role of the social partners. The European Parliament has stressed on several occasions the need to enhance the role of the social partners when talking about employment and social policies. In the guidelines adopted in March 2015 social partners are invited to play, for the first time, a prominent role. This reflects the position you have often taken and which we fully share.

The Commission agrees with you on the importance of developing inclusive and integrated labour markets. This is highlighted in the annual growth survey and reflected in the employment guidelines. The Commission monitors progress in these areas in the context of the European Semester and has addressed recommendations to the Member States to push reforms forward where relevant.

I am glad that the report emphasises the importance of employment and social considerations in the European Semester. In 2016 the Commission has considerably reinforced this dimension in the European Semester and we will continue to place employment and social issues at the core of the semester in the future.

The inclusion of three new employment indicators in the Macroeconomic Imbalances Procedure (MIP) scoreboard is a concrete deliverable on the Commission’s commitment to strengthen its analysis of macroeconomic imbalances, as you recommend in your report. The indicators are included in order better to capture the employment and social dimension of imbalances and adjustment processes.

As regards your recommendations on national minimum income schemes, the Commission is committed to promoting among Member States adequate income support, which is one of the pillars of the 2008 Commission recommendation on active inclusion. This has also already been reflected in the country-specific recommendations addressed to those Member States most concerned.

The Commission also agrees with you on the importance of making progress towards achieving the Europe 2020 targets in the employment and social areas. This is one of the key elements that the Commission takes into consideration when deciding on country-specific recommendations within the European Semester.

I am available, of course, if you have comments or questions.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Jazłowiecka, w imieniu grupy PPE. – Panie Przewodniczący! Zgadzam się ze sprawozdawczynią Laurą Ageą, iż niewytłumaczalna jest nieobecność Rady, szczególnie przy tym temacie. Pamiętam prezydencję Polski z 2011 r. – Rada zawsze była reprezentowana przez przedstawicieli Polski i uczestniczyła niemalże we wszystkich debatach. To jest naprawdę niedopuszczalne, że te standardy, które zostały wprowadzone w Parlamencie, dziś nie są przestrzegane. Szczególnie właśnie dzisiaj.

Parlament Europejski w układzie instytucjonalnym jest głosem obywateli i stara się w jak najlepszy sposób reprezentować ich interesy. W związku z tym na naszą krytykę zasługuje fakt, iż w odniesieniu do wytycznych dotyczących zatrudnienia Rada Unii Europejskiej w minionym roku nie wzięła pod uwagę rekomendacji Parlamentu Europejskiego. W imieniu grupy PPE chciałabym wyrazić nadzieję, że taka sytuacja nie powtórzy się w przyszłości. W czasach deficytu demokratycznego nie możemy sobie pozwolić na lekceważenie głosu Europejczyków.

Priorytetem na nadchodzące miesiące pozostaje nadal tworzenie miejsc pracy. Wymaga ono inwestowania w przedsięwzięcia, które ułatwią podejmowanie działalności gospodarczej, a także funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw, które w Unii Europejskiej są głównym źródłem zatrudnienia.

Kolejnym wyzwaniem z tym związanym jest usprawnienie przejścia z systemu edukacji na rynek pracy, a to wymaga inwestowania w odpowiednie umiejętności, na które jest zapotrzebowanie. Problem niedostosowania kompetencji do wymogów rynku pracy jest znany od dawna, jednak nadal nie udało nam się na niego w pełni odpowiedzieć. Centrum naszych działań powinna być młodzież, która obecnie znajduje się w wyjątkowo trudnej sytuacji. Nie możemy także zapominać o seniorach, którzy w sytuacji niżu demograficznego są niezbędnym elementem rynku pracy, oraz o budowaniu stabilnego systemu zabezpieczeń społecznych dla pracowników, opartego o staż pracy i wypracowane prawa.

Wszystkie te działania i inwestycje, także wydatki ponoszone przez państwa członkowskie, powinny odbywać się z poszanowaniem dyscypliny budżetowej. To, że dzisiaj Europa wychodzi z kryzysu i parametry ekonomiczne ulegają polepszeniu, zawdzięczamy polityce oszczędności i racjonalizacji wydatków. W tym kontekście chciałabym zwrócić uwagę na dzisiejsze słowa Jeana-Clauda Junckera, który mówił o tym, iż pakt stabilności i wzrostu nie może stać się paktem elastyczności.

(Mówczyni zgodziła się odpowiedzieć na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki (art. 162 ust. 8 Regulaminu))

 
  
MPphoto
 

  Victor Negrescu (S&D), blue-card question. – We know very well there is an important link between education and employment. Nevertheless, education is not a competence of the European Union. At the same time we heard President Juncker saying today that Europe should be more social. If so, we need more social policies and more policies in terms of education. Would the EPP agree about making education a competence of the European Union?

 
  
MPphoto
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE), odpowiedź na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki. – Nie ma takiej potrzeby, żeby edukacja była kompetencją Unii Europejskiej. Wydaje mi się, że zasada pomocniczości jest najważniejszą zasadą i powinniśmy ją wdrażać w jeszcze większym zakresie w Unii Europejskiej, szczególnie obecnie, z uwagi na krytykę, jaką słyszymy z ust naszych społeczności. Natomiast jedno drugiemu nie przeszkadza. Edukacja wcale nie musi być kompetencją Unii Europejskiej, żeby można ją było realizować dobrze. Realizujemy politykę społeczną w Europie bez tych kompetencji unijnych i realizujemy ją dobrze. Możemy tak samo robić z edukacją.

 
  
MPphoto
 

  Javi López, en nombre del Grupo S&D. – Señor Presidente, hoy el Parlamento Europeo tiene el objetivo de persistir. Es lo que estamos haciendo hoy con este informe, después de haber colaborado con nuestra ponente, Laura Agea. Persistir en nuestra opinión y en nuestro criterio sobre las políticas de empleo y señalar, denunciar —en este caso de forma humillante, con una silla vacía—, denunciar que el Consejo es incapaz de escuchar nuestra opinión. La verdad es que agradecemos tener la complicidad de la Comisaria y de la Comisión en este aspecto tan importante. Es muy importante que el año pasado no se escucharan nuestras propuestas, pero que este año se haya continuado sin escuchar el trabajo que hace esta Cámara. Porque, evidentemente, es una falta de respeto institucional y pone en tela de juicio, también, algunos de los mecanismos que tenemos entre instituciones para tomar decisiones.

A lo mejor el Consejo cree que las cosas van muy bien, que el empleo en Europa es muy positivo, que vamos en la buena dirección, que no tenemos problemas y que a lo mejor nuestras opiniones y nuestro criterio son prescindibles. Pero, si miramos los números, hoy tenemos una tasa de desempleo por encima del 10 % en la Unión Europea. Solo hace falta señalar algunas otras zonas del mundo, como los Estados Unidos, con un récord mínimo de desempleo por debajo del 5 %, después de haber pasado la crisis económica. Y tenemos cinco millones de personas más en riesgo de exclusión social.

Tienen que escuchar nuestra opinión: una mejor protección social y unas mayores redes de protección social —que podemos tenerlas—; unas políticas de empleo más activas, que evidentemente requieren de inversión; y, tal y como hemos hecho hasta ahora, ir colocando nuestros indicadores sociales en el Semestre Europeo a la misma altura que los indicadores macroeconómicos. La Comisión ha tomado una decisión muy acertada en este sentido, señalando tres indicadores sociales más. Porque el mercado laboral está cambiando: la precarización, la devaluación interna, la bajada de salarios, la temporalidad y, también, los trabajadores que hoy son pobres son problemas de nuestro mercado laboral que hace falta solucionar.

 
  
MPphoto
 

  Amjad Bashir, on behalf of the ECR Group. – Mr President, in this report the Committee on Employment and Social Affairs has added a long wish-list to the guidelines to Member States that talks a lot about a high level of employment and decent working conditions. Of course we all want this, everybody does, but the reality is that if we want any of these hopes and dreams to come true, if we want more jobs for our young people, serious labour market reforms are needed to make the workforce more flexible and help businesses to grow.

In the UK, this process began in 2010 with the new Conservative Government and figures released today show that unemployment is now at 4.8%, with three quarters of new jobs in the past year being full-time work. But the main issue I want to raise here is an issue of competence. With this report the European Parliament is trying once again to have more and more say over policies. We firmly believe it should remain a competence of the Member States.

As a group, we have long held the view that the sharing of good practice in this area is a good thing, but adding a long wish-list to what has already been agreed by the Member States is not the right approach. Let us look at what works well and help to share that experience for the good of all Member States, our citizens, and especially for our young people.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, first of all can I thank the rapporteur, Laura Agea, for her constructive and important work on this proposal. This year the Council decided that the 2015 employment guidelines should be maintained for 2016. This means that they could, in fact, ignore the European Parliament twice because last year too our suggestions were effectively ignored. However, the Committee on Employment and Social Affairs, in an effort to ensure that did not happen, came forward with this document under the rapporteurship of Laura Agea. Our message to the Council this evening is we do not expect to be ignored for a second time, and I want to thank the Commission for its support on this matter.

I am pleased to say that many of the ALDE Group priorities were included in this report and these include, first of all, the promotion of entrepreneurship, in particular youth entrepreneurship. This we believe can be achieved by, for example, introducing optional entrepreneurship courses at schools and colleges, and in the creation of student enterprises also. We asked for greater efforts to be made in ensuring a smooth transition from education and training to work, and one of the practical suggestions we put forward is to make it possible for young people to convert several months’ unemployment benefit, up front, into a start-up grant.

Some of the other ALDE priorities that are included in the document are supporting the creation and the growth of micro, small and medium enterprises, and one way we can do that is to cut red tape and get rid of unnecessary bureaucracy. ALDE also supports the call for effective investment in high-level and inclusive education and, in particular, for vocational education. Finally, I want to say again that I agree that the rapporteur. Unless the Council takes our views on board, we are wasting our time here but worst of all, European citizens are being badly served.

 
  
MPphoto
 

  Νεοκλής Συλικιώτης, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. – Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κατ’ αρχήν να ευχαριστήσω και εγώ την κυρία Laura Agea για την καλή της δουλειά και για την καλή μας συνεργασία. Πέρυσι, το Συμβούλιο δεν έλαβε καθόλου υπόψη την έκθεση του Κοινοβουλίου για τις κατευθυντήριες γραμμές απασχόλησης. Φέτος, ξανασυζητούμε στην ίδια μάταιη διαδικασία, χωρίς την παρουσία του Συμβουλίου. Κατά την άποψή μου, αυτό είναι ακόμα ένα τρανό παράδειγμα του μεγάλου δημοκρατικού ελλείμματος που υπάρχει στην Ένωση. Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές σκληρής λιτότητας και μνημονίων που επιβάλλονται στους λαούς δείχνουν το τελικό πρόσωπο της Ένωσης. Η απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, η πίεση των μισθών και των εργασιακών δικαιωμάτων προς τα κάτω, η διάλυση του κοινωνικού κράτους και το κοινωνικό ντάμπινγκ επιβάλλονται στους λαούς για να κερδοφορούν οι πολυεθνικές και το μεγάλο κεφάλαιο.

Σίγουρα, οι στόχοι αύξησης της απασχόλησης στο 75% μέχρι το 2020 και η αύξηση του επιπέδου διαβίωσης πάνω από το όριο της φτώχειας για 20 εκατομμύρια συνανθρώπους μας, που επαναβεβαιώνονται στην έκθεση, μας βρίσκουν απόλυτα σύμφωνους. Επίσης, μπορούμε να συμμετέχουμε και σε μια συζήτηση για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα αν αυτό είναι προς το συμφέρον των εργαζομένων, ιδιαίτερα, των χαμηλών και μεσαίων στρωμάτων. Όμως, παρ’ όλες τις καλές αναφορές για τα δικαιώματα των εργαζομένων, δεν μπορούμε να στηρίξουμε αλλαγές στα πλαίσια του Συμφώνου Σταθερότητας και του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Εμείς επιμένουμε στην κατάργηση αυτών των εργαλείων, τα οποία επιβάλλουν τις αντιλαϊκές πολιτικές φτωχοποίησης και σκληρής λιτότητας. Για αυτό, ως ομάδα GUE/NGL, θα απέχουμε από την ψηφοφορία της έκθεσης για τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση.

 
  
MPphoto
 

  Jean Lambert, on behalf of the Verts/ALE Group. – Mr President, I would also like to add the voice of my Group to that of the rapporteur. This attitude on the part of the Council is an ongoing problem and it is not just about timetabling. It is a pity because there are a lot of good ideas in this work this evening.

Our governments are generally short of good ideas. We can see this in the continuing high levels of unemployment in many of our countries – and, indeed, low levels do not always mean everything is perfect. I note that my British colleague totally forgot to mention the number of people who increasingly are on zero-hour contracts and, of course, that is a national competence and nothing to do with the European Union.

It is hardly inclusive growth. They are also failing to tackle discrimination on the labour market, so talent and qualifications are going to waste. But I would also like to point out that we have a clear risk here of forgetting that we have to deal with the challenges of climate change, which figures as a clear goal of the 2020 strategy. I would like to thank our rapporteur and the committee for trying to rectify that in our opinion on the labour market guidelines.

 
  
MPphoto
 

  Tim Aker, on behalf of the EFDD Group. – Mr President, our referendum on 23 June was a very British revolution. As I was watching the results come in, it was the working class areas, it was the traditional Labour areas that were coming in with massive votes to leave the European Union, and it was obvious why. It was obvious before the referendum was even called.

You talk about employment policies, well let us look at the biggest issue that has faced the United Kingdom for several years now: that of uncontrolled, unfettered, mass immigration. Now I do not blame people wanting to get a better life for themselves and their family. If your minimum wage is GBP 1 an hour, and you have the ability to go to a country where the minimum wage is GBP 8 or 9 an hour, you would do that, and I do not blame people for doing that.

The people I do blame are the politicians who forgot that they were public servants. They forgot that they had a responsibility to their constituents, who are their employers. As public servants they have to make sure that they do everything within their power to improve the lot of their employers, and they have not.

It was the Governor of the Bank of England who sealed the deal for the referendum when he said that mass immigration had led to incredible wage compression. Wages had fallen, jobs had stagnated, and why? Because people were coming in, taking a minimum wage that was much above their own wage, but big business cottoned on to this. The government in allowing for in-work benefits meant that big employers did not have to increase wages because the taxpayer will top up the bill.

Fortunately, with our Brexit, we have made sure that we can fix this problem and there is not a day that goes by when I do not thank the British people for giving us our freedom. But I also worry day after day, because those of you here who cling to the euro, who cling to free movement and the unreasonable policies of this Union, you are condemning your futures, your youth, to misery and unemployment. And when you get your referendums, which the people will actually force upon you, you will have to change, or your constituents will change you.

 
  
MPphoto
 

  Auke Zijlstra, namens de ENF-Fractie. – Volgens de Europese Commissie zijn er twee grote problemen in Nederland. Omdat er te weinig mensen met een vaste aanstelling zijn, zegt de Commissie dat de ontslagbescherming moet worden opgeheven. Dat zal kwetsbare werknemers echter hun baan kosten. En omdat er te veel eenmansbedrijven zijn, vindt de Commissie dat deze tot bedrijfssluiting moeten worden gedwongen met hogere belastingen. Die eenmansbedrijven zijn echter opgezet door mensen die eerst hun baan zijn kwijtgeraakt door de toevloed van goedkope arbeidskrachten uit de Oost-Europese lidstaten en dat is door de Commissie gestimuleerd. Ik heb commissaris Thijssen vragen gesteld over beide punten. Niet alleen deed zij drie maanden over het formuleren van een antwoord, ze blijkt ook een werkloosheid van 7 % heel acceptabel te vinden. Op vervolgvragen van mijn kant van twee maanden geleden heeft ze nog helemaal niet gereageerd.

Voorzitter, de commissaris kan of wil vragen hierover dus blijkbaar niet beantwoorden en ze geeft er blijk van de situatie in Nederland niet te begrijpen. Deze commissaris kunnen we dan ook missen als kiespijn, net als haar aanbevelingen.

 
  
MPphoto
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI). – Κύριε Πρόεδρε, συζητάμε πάλι για πολιτικές απασχόλησης, για μεγάλα σχέδια μέσω των οποίων η μεγάλη πλειοψηφία των ανέργων θα βρει επιτέλους μία αξιοπρεπή εργασία με την οποία θα μπορεί όχι απλά να επιβιώνει αλλά να ζει αξιοπρεπώς με όλη τη σημασία της λέξεως. Όμως, οι ευρωπαϊκοί λαοί έχουν κουραστεί να ακούν συνεχώς ευχολόγια και όμορφα λόγια γιατί, εκτός από τις συζητήσεις μας, βλέπουν και την πρακτική εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης. Γνωρίζετε το αποτέλεσμα: στην Ελλάδα οι πολιτικές λιτότητας και των μνημονίων, με τις ευλογίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οδήγησαν σε μία οικονομική ύφεση μεγαλύτερη από αυτή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οδήγησαν σε υπερτετραπλασιασμό της ανεργίας, αυτής της ανεργίας την οποία σήμερα εδώ προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να καταπολεμήσουμε. Οι πολιτικές που επιβάλλει η Ένωση, οι ιδεολογικές εμμονές και τα συμπλέγματα μεγάλης μερίδας ευρωπαίων πολιτικών οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα. Όχι μόνο στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης, αλλά σε όλη την Ευρώπη οι φτωχοί έγιναν φτωχότεροι και οι πλούσιοι πλουσιότεροι. Μία είναι η λύση σε όλα αυτά: παραγωγή. Μόνο όταν επανεκτιμηθεί η παραγωγή σε όλες τις χώρες της Ευρώπης θα μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε την ανεργία. Όμως παραγωγή δεν μπορεί να επιτευχθεί με τις πολιτικές της Ένωσης και με τις διάφορες προνομιακές εισαγωγές από τρίτες χώρες που χτυπούν απευθείας τους ευρωπαίους παραγωγούς.

 
  
MPphoto
 

  David Casa (PPE). – Nixtieq nibda jiena wkoll billi nirringrazzja lil Laura għax-xogħol kbir illi għamlet biex illum nistgħu nitkellmu fuq dan id-dokument importanti flimkien max-Shadow Rapporteurs kollha. Għax jiena ngħid illi kien hemm sforz komuni fil-kumitat tax-xogħol u l-qasam soċjali biex illum għandna dan id-dokument importanti ħafna għaliex fl-aħħar mill-aħħar jitkellem fuq ix-xogħol, ix-xogħol illi naturalment huwa importanti ħafna għal diversi setturi.

U minkejja li qed naraw irkupru ekonomiku, irridu niftakru li dan huwa fraġli ħafna. U rridu ngħidu wkoll li, minkejja illi qiegħda tiżdied ir-rata tal-impjiegi, però għadna lura ħafna, jiġifieri anke f'diversi reġjuni li għandna madwar l-Ewropa.

Jiena niskanta kif iqum jitkellem rappreżentant tal-EFDD, is-Sur Aker, li huwa ferħan illi issa pajjiżu ħa joħroġ mill-Unjoni Ewropea. Ma naħsibx li għandna bżonn nisimgħu lezzjonijiet mingħandu dwar kif se mmexxu minn issa 'l quddiem għaliex naħseb li l-unika preokupazzjoni li għandu jkollu hu issa hi li, mingħajr is-suq intern tal-Unjoni Ewropea, kont qed nistennih jitkellem u jgħidilna dwar kif se joħolqu l-impjiegi fir-Renju Unit, issa li ddeċidew illi joħorġu mill-Unjoni Ewropea.

Imma kif ħa nkomplu mmexxu din l-Ewropa tagħna? Naħseb m'għandna bżonn nieħdu lezzjonijiet mingħand ħadd. Kif qal il-President Juncker dalgħodu, l-Ewropa se tibqa' għaddejja, l-Ewropa se tibqa' miexja, u l-Ewropa għandha quddiemha l-isfidi kif għandhom il-pajjiżi kollha tad-dinja.

Jiena llum jiddispjaċini ħafna wkoll li m'hawnx il-Kunsill preżenti, kif qalet tajjeb Laura u dawk kollha li tkellmu qabli. Nieħu pjaċir però nisma' lill-Kummissarju illi qiegħda tagħmel ħilitha kollha magħna. U jiena naħseb qatt ma rajt, f'dawn it-tnax-il sena illi ili f’dan il-Parlament, Kummissarju illi huwa daqshekk dedikat ma' dan ix-xogħol, ma' dan il-qasam soċjali illi għalina huwa kruċjali.

Hija importanti l-istrateġija li għandna quddiemna tal-2020; huma importanti ħafna miżuri oħra li aħna adottajna u li għad irridu nadottaw fil-futur. U allura ma naqtgħux qalbna, inkomplu mexjin, u grazzi, sabiex ilkoll flimkien nimxu biex nagħmlu din l-Ewropa aħjar milli hi llum.

 
  
MPphoto
 

  Jutta Steinruck (S&D). – Herr Präsident! Auch ich danke der Berichterstatterin und den Schattenberichterstattern für die wirklich gute Arbeit, und auch der Kommission. Deutlich ist, dass wir hier im Parlament geeinigt sind, dass wir uns gemeinsam Gedanken gemacht haben, wie die Arbeitsmarktpolitiken in den Mitgliedstaaten positiv beeinflusst werden können.

Wir haben große Probleme. Die können nicht in Sonntagsreden gelöst werden, sondern da müssen alle an einem Strang ziehen. Wenn es um die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit geht, um die Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung, dann muss das Priorität für uns sein, aber auch für jeden einzelnen Mitgliedstaat. Und dafür brauchen wir konkrete Maßnahmen im beschäftigungs- und im sozialpolitischen Bereich.

Wir brauchen auch Hilfen für Menschen, die grenzüberschreitend leben und arbeiten. Die Übertragbarkeit von Rentenansprüchen, von Sozialansprüchen muss gewährleistet werden. Da müssen wir in Europa auch besser werden. Das sind Dinge, die erleben wir auch in unserer täglichen Arbeit.

Auch das Thema Bildung ist schon angesprochen worden. Wir gewinnen den Kampf um die Wettbewerbsfähigkeit in dieser Welt nur, wenn wir die besten Köpfe haben. Das heißt, bei Investitionen in Bildung, in Aus- und Weiterbildung, für die Zukunft des Standortes Europa müssen wir an einem Strang ziehen.

Und wir brauchen Mindestlöhne und Sozialstandards. Wir haben es heute Morgen in der Rede des Kommissionspräsidenten gehört: Da müssen wir besser werden, und da müssen die Mitgliedstaaten ihre Hausaufgaben machen. Deswegen erwarten wir auch, dass die Mitgliedstaaten uns zuhören.

Es sind die konkreten Dinge, die die Menschen hier in Europa fühlen. Da, wo sie Probleme haben, erwarten sie konkrete Lösungen. Da müssen alle mitmachen. Da sollte der Rat in Zukunft wirklich auf das Parlament hören. Wir haben gute Ideen. Es sind keine Wunschlisten, die wir hier haben, sondern ganz konkrete Vorschläge, wie wir die Situation in Europa so machen können, dass es eben keinen Vertrauensverlust gibt, sondern dass Europa als das empfunden wird, was wir hier im Parlament versuchen zu machen: ein Europa der Menschen und ein soziales Europa.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Hoc (ECR). – Panie Przewodniczący! W polityce zatrudnienia naczelną wartością musi być człowiek, pracownik. Zatem należy zastosować takie metody i środki, które zapewniają optymalne, sprawiedliwe oraz humanitarne gospodarowanie kapitałem ludzkim. By tak się stało, należy, między innymi, promować i realnie zachęcać bezrobotnych do powrotu do pracy oraz tworzyć nowe miejsca pracy dla osób młodych. Musimy pamiętać, że w dwudziestu ośmiu krajach Unii Europejskiej bez pracy pozostaje 23 mln osób, a wśród osób poniżej dwudziestego piątego roku życia 4 610 000 to osoby bezrobotne. Musimy tworzyć równe szanse w zatrudnieniu, w tym dla osób niepełnosprawnych, kobiet, młodocianych itp. Musimy wesprzeć przedsiębiorczość, wręcz wykreować modę na przedsiębiorczość, przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu, tworzyć przyjazny model adaptacji dla pracowników i pracodawców. Obecny dokument nie wyczerpuje wszystkich znamion dobrej praktyki zatrudnienia, a ponadto zbytnio ingeruje w kompetencje państw członkowskich.

 
  
MPphoto
 

  Enrique Calvet Chambon (ALDE). – Señor Presidente, gracias, señora Comisaria.

Por favor, señora Comisaria, por favor, Comisión, sean ambiciosos y céntrense en el problema del paro, porque no hay triple A social por definir. No la hay si no hay una situación de cuasi pleno empleo. Es la necesidad fundamental.

No hay una sociedad que rompa las desigualdades si no hay una sociedad de pleno empleo, porque el paro es un factor de desigualdad brutal. Por favor, hagan caso a las ideas y a las propuestas que propone la señora Agea. Hay trabajo que hacer. Que no sea para ustedes una rutina marginal. No nos vuelvan a presentar lo mismo cada año, como si nada hubiera pasado en un año. Un año más de paro intolerable en zonas europeas es mucho más dramático.

 
  
MPphoto
 

  Beatrix von Storch (EFDD). – Herr Präsident! Beschäftigungspolitik muss Aufgabe der nationalen Parlamente bleiben. Wir haben in der EU Arbeitslosenquoten zwischen 4 % und 24 %. Die EU funktioniert nicht als Schablone. Eine einheitliche EU-Beschäftigungspolitik muss scheitern. Was richtig für Rumänien ist, mag Schweden schaden, und was gut für Griechenland ist, das mag für Frankreich falsch sein.

Die Menschen mögen diesen Einheitsbrei nicht mehr, der ihnen serviert wird und den wir hier ständig zusammenrühren. Der britische Magen ist besonders empfindlich, aber den Polen und den Ungarn und auch den Tschechen und Slowaken ist schon ganz schlecht, und auch den Österreichern und Ungarn ist langsam übel. Sie sind schon ganz grün im Gesicht.

Der Brei ist falsch gerührt, und wenn wir die Menschen immer weiter zwingen, diesen Brei zu essen, dann werden die Menschen Ihnen diesen Brei eines Tages vor die Füße .... legen. Das ist schade um den Brei, denn das Rezept war mal gut.

 
  
MPphoto
 

  Udo Voigt (NI). – Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Folgt man dem hier zur Diskussion stehenden Bericht, dann sind diese Leitlinien für beschäftigungspolitische Maßnahmen von vornherein eine Totgeburt – besser gesagt: eine Missgeburt. Sie weisen nämlich an derselben bedeutenden Stelle einen fundamentalen Konstruktionsfehler auf, der die Politik der EU auch in so vielen anderen Politikbereichen wie ein böser Schatten begleitet. Solange sich europäische sogenannte Leitlinien für beschäftigungspolitische Maßnahmen nicht ausdrücklich zu einer Politik des Zuwanderungsstopps, eines effizienten Grenzmanagements und eines wirksamen Schutzes vor illegaler Migration bekennen, müssen zwangsläufig alle weiteren arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, so gut sie auch gemeint sein mögen, wirkungslos verpuffen.

Wir haben über das Problem bereits gestern im Zusammenhang mit dem Sozialdumping gesprochen. Ein solches Dumping ist doch nur möglich, weil bislang der Zustrom billiger Arbeitskräfte aus aller Welt in die europäischen Arbeitsmärkte nicht einmal im Ansatz unterbunden wird, was den Preis für Arbeit gemäß den Grundsätzen von Angebot und Nachfrage zwangsläufig in den Keller treibt.

Dieses Hauptproblem wird in Ihrem Bericht mit keiner Silbe angesprochen. Stattdessen ist dort vom Ausbau eines qualifizierten Arbeitskräftepotenzials, von der Förderung der Arbeitsplatzqualität, von lebenslangem Lernen und einer allgemeinen Verbesserung der Leistungsfähigkeit die Rede. Aber wie soll das unter solchen Bedingungen gehen?

 
  
MPphoto
 

  Sofia Ribeiro (PPE). – Senhor Presidente, Senhora Comissária, bem-vinda novamente a esta Casa nesta sessão de trabalho.

Um dos erros comuns na construção das políticas numa determinada matéria reside na tendência para isolarmos essa mesma matéria.

No caso específico do emprego, temos razões acrescidas para tratarmos a questão de uma forma global, pois está intimamente relacionado com o desenvolvimento económico, com as competências das pessoas, com as potencialidades das empresas e com as necessidades do mercado, entre outras.

Ora, para que as orientações europeias para as políticas de emprego dos Estados—Membros sejam eficazes, têm de ser adequadas às realidades e aos objetivos comuns da União, mas também às especificidades de cada Estado-Membro. É por isso que defendo que devem ser articuladas, de forma equilibrada, com as recomendações específicas por país decorrentes do processo do Semestre Europeu.

Chamo a atenção para o facto de que, no relatório deste ano sobre os aspetos sociais e do emprego do Semestre Europeu, do qual fui relatora, introduzimos uma grande inovação, aumentando a sua dimensão social. Incluímos três indicadores de emprego no procedimento relativo aos desequilíbrios macroeconómicos, nomeadamente a taxa da atividade, o emprego jovem e o desemprego de longa duração, e apelámos à realização de análises aprofundadas com base nesses indicadores, tendo em conta a proposta e a aplicação de novas reformas nos domínios económico, social e do mercado de trabalho.

Para o Parlamento, as recomendações específicas por país deverão ter em conta não só os indicadores económicos, mas também, se for caso disso, os indicadores de emprego. Se não fizermos esta articulação, as políticas de emprego são vazias, porque desconexas da realidade.

 
  
MPphoto
 

  Marju Lauristin (S&D). – Lugupeetud volinik Thyssen! Mul on väga hea meel, et olete täna meiega, sest teie tegelete samuti Euroopa oskuste arendamise strateegiaga. Tööturu ja oskuste arendamise ning hariduse seos on Euroopa Parlamendi soovitustes üks kõige olulisemaid punkte, mida oleme väga rõhutanud.

Sotsiaalteadlasena tahaksin esile tuua veel ühe aspekti. Digitaalpöördes, mille ees me seisame, hakkab juba tekkima uus rühm, kellele peab tähelepanu pöörama. Need on üle 45-aastased, kes ei ole enam väga noored, aga ka mitte väga vanad. Uuringud näitavad, et nende digitaaloskused langevad järsult, võrreldes alla 30- ja veidi üle 30-aastastega. Siin on ümberõpe eriti tähtis. Minu enda riigis, Eestis, on tööministeerium alustanud ennetava ümberõppe programmi, et anda nendele töötajatele, kelle eriala on praegu digitaalrevolutsiooni tõttu kadumise ohus, võimalus valmistuda juba aegsasti, et minna ajaga kaasa ja leida uusi oskusi. Loodetavasti lisatakse see aspekt soovitustesse, millega praegu töötame.

Tahan samuti öelda, et mul on väga piinlik, et eesistujamaa ei ole kohal. Loodan, et Eesti eesistumise ajal selliseid asju ei juhtu.

 
  
MPphoto
 

  Joachim Starbatty (ECR). – Herr Präsident! Herr Manfred Weber, der Vorsitzende der EVP-Fraktion, hat heute Morgen gesagt: Europa steht für Wachstum, für Nachhaltigkeit, für Beschäftigung. In Wirklichkeit ist es anders: Europa, die Europäische Union, insbesondere die Eurozone, ist der kranke Mann der Weltwirtschaft. Wir haben kein Wachstum; in einigen Ländern schon. Die Beschäftigung ist runtergegangen. Wir haben keine Investitionen im Vergleich zum Jahr 2007.

Woran liegt das? Wir machen immer wieder dasselbe: Wir formulieren Leitlinien und legen Fonds auf, aus denen Geld fließt. Fonds sind nichts anderes als Umverteilung. Mir hat noch niemand erklärt, wie durch Umverteilung Arbeitsplätze geschaffen werden. Vielleicht haben wir jetzt in der Kommission mehr Beamte, das mag ja sein. Aber es ist ein Irrglaube anzunehmen, dass durch die Auflegung von Fonds mehr Arbeit entsteht. Arbeit entsteht im Markt selbst. Daher müssen wir die Marktbedingungen ändern. Und was uns wirklich nach vorne bringt, ist TTIP und CETA. Eine Atmosphäre des Wettbewerbs – das ist wichtig für die Schaffung von Arbeitsplätzen!

 
  
MPphoto
 

  Σωτήριος Ζαριανόπουλος (NI). – Κύριε Πρόεδρε, είναι αποκαλυπτικές οι διαπιστώσεις της έκθεσης για την απασχόληση. Η διατήρηση της ανεργίας σε ανησυχητικά επίπεδα και αύξησή της όπως, άλλωστε, ομολόγησε το πρωί ο κύριος Γιούνγκερ. Αντί για μείωση, όπως ήταν στόχος, των σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία φτωχών, σημειώθηκε αύξηση κατά 5 εκατομμύρια. Το ένα τέταρτο του πληθυσμού της Ένωσης, 120 εκατομμύρια άνθρωποι, απειλούνται άμεσα από τη φτώχεια, ενώ ένα στα τέσσερα παιδιά εγκαταλείπουν το σχολείο. Αντί οι συνθήκες εργασίας να συγκλίνουν προς τα πάνω συγκλίνουν παντού προς τα κάτω. Τι προτείνει η έκθεση; Το βλέπουμε και στην Ελλάδα, όπου η αξιολόγηση του τρίτου αριστερού μνημονίου θα φέρει και νέα μείωση μισθών και στον ιδιωτικό τομέα, υπονομεύοντας συλλογικές συμβάσεις, και συνδέοντας τον μισθό με την παραγωγικότητα, όπως λέει και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Πρότυπο.

Ήδη το επίδομα ανεργίας αντί για τους ανέργους δίνεται σε ζεστό χρήμα στους εργοδότες. Άλλωστε την ανεργία την αξιοποιείτε για να δώσετε περισσότερα στο κεφάλαιο. Προτείνετε μείωση φορολογίας της εργοδοσίας, και τους φόρους ποιος θα τους πληρώσει; Ο λαός! Προτείνετε ενεργό γήρανση, δηλαδή, δουλειά μέχρι τον θάνατο; Προτείνετε - άκουσον, άκουσον - εν έτει 2016, ύψος της σύνταξης στο όριο της φτώχειας ενώ για τους νέους γενίκευση της ευελιξίας εργασίας, κινητικότητα, δηλαδή μετανάστευση. Τέλος, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα που δεν είναι κοινωνική ευαισθησία, αλλά πίεση όλων των μισθών προς τα κάτω. Δεν μπορείτε να εξηγήσετε, όχι γιατί δεν πιάσατε τους στόχους, αλλά το κύριο: γιατί όταν παράγεται τόσος πλούτος διευρύνεται τόσο πολύ η φτώχεια; Μα γιατί η εργασία εκατομμυρίων πηγαίνει στις τσέπες μόνο ελάχιστων πλουσίων, όλο και λιγότερων. Μόνο μια σχεδιασμένη οικονομία στη βάση ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών και όλων των δυνατοτήτων μπορεί να δώσει λύση. Αυτό εναπόκειται στην πάλη των λαών και την ανατροπή αυτού του συστήματος.

 
  
MPphoto
 

  Ádám Kósa (PPE). – Kedves Kollégák! Számos előremutató ajánlás található a jelentéstervezetben. Ilyen például az állami beruházások iránti elkötelezettség erősítése, illetve a kiegyensúlyozott foglalkoztatáspolitikai iránymutatásokra való törekvés a tagállamok irányába. Fontosak a célok is. Különösen azokon a területeken, ahol Magyarország az utóbbi időben jelentősen előrelépett. Ilyen például az aktivitási ráta növekedése, ami 2010 óta már megháromszorozódott, sokkal jobban, nagyobb ütemben növekedett, mint például Olaszországban. Vagy az ifjúsági munkanélküliség kérdése, ahol a tagállamok között hatalmas különbségek vannak. Személy szerint a munkából való megélhetésben hiszek. Ezért én korainak tartom az általános minimumjövedelem bevezetését. A szegénység elleni küzdelemben más eszközökre is szükség van, mint például a rezsi csökkentésére vagy különböző adókedvezményekkel összekötött foglalkoztatási támogatásokra.

 
  
MPphoto
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D). – Ačiū, pone Pirmininke ir ačiū pranešėjai Laurai Agio už darbą. Pone Komisijos nary, mieli kolegos, iš tikrųjų mes turime pagaliau pažvelgti realybei į akis, kaip gyvena mūsų žmonės, mūsų Europos Sąjungos piliečiai. Ir žiūrėk, žmonių, kuriems gresia skurdas ir atskirtis, skaičius užuot sumažėjęs dvidešimt milijonų, kaip mes ambicingai įsipareigojome, padidėjo keliais milijonais. Užimto lygis kai kuriose šalyse dar nepakilo iki prieš krizę buvusio lygio. Kai kuriose šalyse narėse jaunų žmonių, kurie nedirba nesimoko ir nedalyvauja mokymuose, dalis didesnė nei dvidešimt procentų, o mokyklos nebaigusių žmonių – dvidešimt trys procentai. Jau nebekalbu apie vaikus, gyvenančius skurde. Ir šiame kontekste iš tikrųjų yra labai sunku suvokti, kodėl Taryba ignoruoja Europos Parlamento teikiamus siūlymus dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių. Gal mano, kad gali dirbti viena, deja – ne. Gyvenimas ir rezultatai tikrai prasti, rodo ką kitą. Todėl aš labai kviečiu, kad mes dirbtume visi kartu – ir Taryba, ir Komisija, ir Europos Parlamentas, nes tik tokiu būdu mes galime pasiekti konkrečių rezultatų gerinant mūsų žmonių gyvenimą ir steigiant kokybiškas darbo vietas. Ačiū!

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić (ECR). – Gospodine predsjedniče, borba protiv nezaposlenosti posebno je važan dio sveukupnih gospodarskih napora država članica, jer ne postoji važniji cilj od omogućavanja da svi članovi zajednice koji su sposobni i voljni raditi mogu preživjeti od svoga rada i hraniti svoje obitelji. Da bismo postigli veći stupanj zaposlenosti moramo bolje uskladiti obrazovni sustav s potrebama tržišta rada i od najranijih dana poticati djecu i mlade na kreativnost i poduzetništvo.

U državama kao što je Hrvatska mnogi su ljudi koji imaju vještine, znanje i ideje obeshrabreni u ulasku u poduzetničke pothvate zbog visokih nameta i administrativnog tereta i to je nešto što se pod hitno mora promijeniti.

Žao mi je što i ovo izvješće ulazi u privatnu sferu građana i pokazuje želju za reguliranjem raspodijele obiteljskih obveza. Politika se u obiteljske odnose ne smije miješati i takvo što nikada neću podržati.

 
  
MPphoto
 

  Anne Sander (PPE). – Monsieur le Président, Madame la Commissaire, le Parlement européen votera demain pour revoir les lignes directrices adoptées en 2015, afin de trouver des solutions pour stimuler l'emploi, améliorer les qualifications, développer les compétences et combattre la pauvreté. Malheureusement, les États membres font peu de cas de ces lignes directrices, qu'ils adoptent pourtant eux-mêmes, et encore moins de l'avis du Parlement européen. On voit maintenant le résultat, nous avons toujours 21 millions de chômeurs en Europe.

Je m'adresse donc aujourd'hui, moins à vous, Madame la Commissaire, qui faites un travail remarquable, il faut le souligner, qu'aux membres du Conseil pour leur demander s'ils comptent enfin appliquer ces lignes directrices. Je voudrais les interroger précisément sur trois points.

Premièrement, qu'ont-ils fait pour baisser drastiquement les charges qui pèsent sur les salaires et pour faciliter les embauches par les entreprises?

Deuxièmement, l'Europe leur a donné six milliards d'euros pour aider les jeunes sans emploi et sans qualification à trouver un travail, un stage ou une formation. Ces fonds ont-ils été utilisés efficacement?

Enfin, ont-ils mis en place les formations nécessaires pour faire face aux révolutions numériques et énergétiques qui vont profondément changer le marché du travail et les emplois?

 
  
MPphoto
 

  Georgi Pirinski (S&D). – Mr President, as enshrined in the Treaties of the European Union, the overarching objective of the internal market is to achieve full employment and social progress, that is, a decent job for each and every European citizen no matter which part of the Union he may belong to. This year, Parliament is once again calling on the Council to revise the guidelines addressing the necessary policies to achieve this fundamental contract with citizens to ensure an inclusive integrated labour market, decent working conditions and wages for an adequate living income by way of collective bargaining. Yet the Council has consistently chosen to ignore this pivotal request of Parliament, thus failing to live up to one of its basic responsibilities under Union law. Will the Council this time break with this irresponsible practice and undertake Parliament’s proposals, or not? I would like to turn to you, Madam Commissioner, joining the previous speaker and beg you to convey this message to the Council since they do not seem to find anything of interest to be here tonight.

 
  
MPphoto
 

  Jérôme Lavrilleux (PPE). – Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chère Marianne Thyssen, Madame la rapporteure, chers collègues, selon Eurostat, l'Union européenne compte deux millions de chômeurs en moins en mars 2016 qu'en mars 2015. Nous pouvons donc enfin dire que nous sommes sur la bonne voie. Cependant, nous sommes encore loin d'atteindre nos objectifs et de très grandes disparités persistent entre les États membres et les différentes générations.

Je tiens à souligner et à mettre en valeur ce que ce rapport apporte aux lignes directrices pour les politiques d'emploi dans les États membres.

Parlons avant tout de la formation, qui est la véritable racine du monde du travail. Cessons d'opposer le système éducatif et l'entreprise. Dès le plus jeune âge, créons de vrais échanges et de vraies passerelles entre les deux, notamment à travers les stages et l'apprentissage. Donnons à notre jeunesse le goût d'entreprendre, arrêtons également d'investir dans des formations et des secteurs professionnels qui appartiennent au passé. Développons la formation tout au long de la vie, car dans un monde qui bouge, un grand nombre de carrières professionnelles appellent à une pluriformation.

Tout en respectant nos normes sociales, il est impératif de réduire les formalités administratives à tous les niveaux et dans tous les secteurs.

Bien sûr, comment ne pas aborder la question de la fiscalité. Aujourd'hui celle-ci pèse trop sur le travail, faisons ensemble le choix d'une fiscalité moins préjudiciable pour l'emploi et la croissance. Je terminerai par rappeler aux États membres la nécessité de mieux utiliser les moyens du Fonds social européen mis à leur disposition.

 
  
MPphoto
 

  Brando Benifei (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, come molti colleghi sono costretto ad evidenziare un profondo senso di insoddisfazione del Parlamento europeo verso il comportamento degli Stati membri.

Il trattato di Lisbona introduce un meccanismo che deve servire per il coordinamento delle politiche che regolano il funzionamento del mercato del lavoro europeo. Le indicazioni da noi ripresentate migliorano la qualità di questa sinergia e ne rafforzano il contenuto con delle proposte ambiziose ma ampiamente condivise in questo Emiciclo, miranti a creare un mercato del lavoro europeo più coeso e integrato, riducendo i livelli di disoccupazione ed esclusione sociale, assicurando condizioni lavorative dignitose e introducendo una proposta per uno schema di reddito minimo garantito.

La mentalità di breve termine del Consiglio deve essere abbandonata, sostenendo con più metodo comunitario l'Europa sociale, una delle dimensioni assolutamente da rafforzare per poter rilanciare il processo di integrazione europeo.

 
  
MPphoto
 

  Deirdre Clune (PPE). – Mr President, I would like thank the rapporteur for the work that has been done in bringing us to this point. There has been a lot of discussion and a lot of agreement. We all, of course, want to see full employment, we want to see quality employment and, naturally, we want to see workers treated with respect and valued for the contribution that they make to their particular employment.

We have seen much social progress in the European Union since its establishment. I see it completely where I come from in Ireland, and I continually outline the benefits that have come, following our membership of the European Union, to those who are in employment. We also need to see that workers are respected and given adequate rest time and holiday time. Maternity leave has been very important. We are in the process of reviewing that now, and it is extremely important for females to keep them in the workforce. The whole issue of paternity leave is also very important and needs to be addressed. I am glad that we are moving somewhat in that area.

With such high levels of unemployment among our young people, this is one of the tragedies of our generation. I really welcome the work that the Commissioner is doing in this area in continuing to support the Youth Guarantee and ensuring that young people are given proper employment and support in gaining the necessary skills required in today’s workplaces. This has been a very positive development and one of the real shining lights of the previous Parliament and this Parliament. I thank the Commissioner for her work in this area.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), blue-card question. – Ms Clune, yes, you mentioned the social progress that was achieved and I truly agree with you. At the same time, you know, considering the ignorance of the Commission’s and the Council’s position on employment policies, would you not agree that it is against the spirit of the Treaties and the spirit of good cooperation between the EU institutions, and that we, the European Parliament, should take a strong position on this situation?

 
  
MPphoto
 

  Deirdre Clune (PPE), blue-card answer. – Absolutely, and thank you for your question: Parliament should take a strong position on this situation. We do want to see that workers across Europe are given due recognition and are provided with the necessary support in the workplace that gives them the respect that they deserve. So I think the position Parliament is taking and the discussion we are having here really do underline our commitment to the workers of Europe.

 
  
MPphoto
 

  Enrico Gasbarra (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio anch'io, non per forma ma nella sostanza, la relatrice Laura Agea, che ha elaborato insieme ai colleghi una relazione che traccia in modo preciso la difficile situazione occupazionale ed economica in cui versa l'Europa, delineando le criticità ma indicando, nel contempo, percorsi, proposte e nuove priorità.

Questa relazione non solo rivendica il legittimo ruolo del Parlamento, ma ribadisce in modo molto chiaro che le misure ordinarie sono insufficienti, che è tempo di integrare in modo concreto e ambizioso i target occupazionali e sociali all'interno delle procedure macroeconomiche, che è tempo di inserire forme adeguate di protezione contro i fenomeni del dumping sociale, come dimostrato dai recenti episodi che hanno colpito molti lavoratori e imprese.

Lo scorso anno il Consiglio non ha tenuto conto delle indicazioni del Parlamento e quest'anno non depone bene, perché addirittura non è presente. Mi appello alla signora Commissaria, che ringrazio per la sua presenza, affinché raccolga le linee e le indicazioni di questa relazione, così come mi auguro, cari colleghi, che il Parlamento, quando elaborerà nei prossimi giorni la proposta di riforma del diritto societario, tenga conto di questa relazione, perché anche attraverso questo il Parlamento può incidere sulle politiche sociali, economiche e occupazionali.

 
  
 

Intervenciones con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye»)

 
  
MPphoto
 

  Victor Negrescu (S&D). – Domnule președinte, într-adevăr, cum am spus și mai devreme, vorbim de piața muncii, vorbim de politicile sociale. Inclusiv astăzi, președintele Juncker a menționat aceste lucruri. Dar nu putem să vorbim de politici sociale, de politici în domeniul muncii, fără ca, într-adevăr, să avem un rol în ceea ce înseamnă implementarea acestor politici la nivel național. Atitudinea Consiliului, modul în care ne tratează și modul în care statele membre, guvernele de astăzi, refuză implementarea unor măsuri comune, demonstrează că suntem departe în a găsi soluțiile la aceste probleme cu adevărat importante. Cred că este important ca, împreună cu Comisia, să lucrăm la metodele prin care, într-adevăr, tot ce înseamnă partea de șomaj, partea de piața muncii, să fie soluționate. Pentru acest lucru avem nevoie de un efort comun, care trebuie să meargă mai departe de agenda europeană pentru competențe, trebuie să meargă mai departe în sensul unei promovări directe cu cetățenii, a unei atitudini coerente și introducerea competențelor sociale la nivelul Uniunii Europene.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κύριε Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει θέσει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών της Ένωσης, στα πλαίσια της στρατηγικής Ευρώπη 2020, με στόχο - υποτίθεται - την έξυπνη βιώσιμη και χωρίς περιορισμούς ανάπτυξη. Σε μια περίοδο, όμως, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει πολιτικές λιτότητας και βίαιης δημοσιονομικής προσαρμογής στις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές μετατρέπονται σε έργα κενό γράμμα. Τα κράτη μέλη της Ένωσης όχι μόνο δεν έχουν επωφεληθεί από την υποτιθέμενη στήριξη της στρατηγικής ‘Ευρώπη 2020’ αλλά, αντίθετα, σε όλη την Ευρώπη έχουν δημιουργηθεί στρατιές ανέργων. Έχουν θεμελιωθεί κοινωνικές ανισότητες και καθημερινά όλο και περισσότεροι πολίτες οδηγούνται στη φτώχεια. Επομένως, η μέχρι στιγμής εξέλιξη της απασχόλησης στην Ευρώπη δείχνει ότι οι κατευθυντήριες γραμμές των πολιτικών απασχόλησης δεν πρόκειται να φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, όσο τα κράτη μέλη παραμένουν προσκολλημένα στις σκληρές πολιτικές λιτότητας που, όπως έχει αποδειχθεί στην Ελλάδα στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, έχουν δημιουργήσει φτώχεια και ανεργία.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). – Señor Presidente, señora Comisaria, quiero proponer una reflexión para mejorar el resultado de estas directrices de coordinación de la política europea de empleo. La economía europea es muy diversa, y esa variedad de tejidos productivos no coincide forzosamente con los mapas de los Estados miembros. Si para la innovación, funciona la especialización inteligente, para promover el empleo debe funcionar el mismo principio, porque no deben aplicarse las mismas las políticas en zonas industriales que en regiones agrarias o en lugares en los que predomina el sector de servicios. Además, parte de los instrumentos institucionales que son determinantes para mejorar la empleabilidad, por ejemplo la educación, los gestionan las regiones.

Por estas razones de organización y funcionales, insisto en que definamos estándares europeos que garanticen los mínimos que debe reunir el mercado de trabajo en toda la Unión y en que categoricemos las políticas de empleo para ajustarlas mejor a las necesidades de cada economía. Eso requiere dar más participación a las regiones para que se impliquen en el diseño y en la ejecución con más proximidad y, en consecuencia, con más posibilidades de éxito que hoy.

¿Qué le parece, señora Comisaria, esta propuesta? Espero su opinión.

 
  
 

(Fin de las intervenciones con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye»))

 
  
MPphoto
 

  Marianne Thyssen, Member of the Commission. – Mr President, I would like to thank the honourable Members for this debate. As we all know, having a job or not having a job really makes the difference for many people in feeling part of the ‘ins’ or the ‘outs’. It is very important for society and for the economy, but also for individuals, to have employment. It is also important to have a good, and also a stable, policy framework for reforms in the employment and social fields. This is particularly relevant with regard to the implementation of the country—specific recommendations.

As you stressed in your report this year, as well as last year, qualitative and social considerations must find their place throughout the employment guidelines. Your report is very ambitious and allows for an enriched reading of the text that is on the table. I hope that you will continue to support it since many of your recommendations are already covered not only in the employment guidelines but also in the Annual Growth Survey (AGS) and, more broadly, in the European Semester.

I welcome the honest debate we had today and I am confident that we will have other opportunities to continue this exchange. We are looking forward to your feedback and input through all channels, either in the committees or in the plenary. The Commission always values your opinions and we try to reflect them in our proposals.

Some Members of this House made reference to President Juncker’s assertion, in his speech this morning on the State of the Union, that Europe needs to be more social. Others said that we have to work on this together. I could not agree more. We are convinced – and I hope that you share this conviction with me – that the economic strengthening of the Union goes hand in hand with social policy, with the aim of improving people’s lives. This is the core of the European social model and a vital component of our social market economy.

What Europe needs is fair and balanced growth leading to the creation of jobs – decent jobs and quality jobs – as well as opportunities and protection for everyone throughout their lives. May I remind you that this Commission has already taken many concrete steps to make sure that we deserve a triple—A rating in social affairs. We have the European Semester, in which we have deepened the analysis of employment and social performance, including by adding three employment indicators to the scoreboard under the alert mechanism report underpinning the macroeconomic imbalance procedures. We have strengthened the role of the social partners at European and at national level. We have proposed recommendations to the Member States on the reintegration of the long-term unemployed into the labour market. You supported this and I thank you again for that. We proposed – and you quickly accepted – the increase in pre-financing for the Youth Employment Initiative. I can announce to you that today we have decided, with the Commission, to adopt the proposal to add EUR 1 billion extra to the Youth Employment Initiative: EUR 1 billion that has to be matched by EUR 1 billion extra out of European Social Fund (ESF) money. This is to reinforce the Youth Guarantee strategy and to make it possible for Member States really to roll this out.

We have also proposed the European Accessibility Act, currently under discussion in this House, which will help many disabled people to have more choices and to have better access to the labour market.

We have the newly established European Platform – Mr Pirinski is still here – which will also help to combat undeclared work and change it into declared work and, by doing this, create better working conditions for people. We have the new EURES regulation which will make it easier for jobseekers to widen their job search into other Member States. We have also launched a New Start initiative, the new work—life balance initiative, together with Commissioner Jourová, which aims to address the challenges of work-life balance and to remove barriers to women’s participation in the labour market. Many of you, of course, made reference to the need for skills development, and we have also launched the Skills Agenda. We proposed some initiatives on 10 June 2016 and we will come forward with others soon. This is, of course, one of the most important initiatives on the Commission’s work programme of this year and will directly contribute to our promise to deliver on jobs, growth and fairness.

We have better protection of occupational safety and health, and the Carcinogens and Mutagens Directive to which we have proposed amendments, and we will come forward with another batch of amendments.

Last, but of course not least, we launched the broad consultation on the European pillar of social rights which, as you know, will entail the development of a reference framework that helps us to screen the social – and also employment – policy of the Member States and of the European Union.

So a lot has been done and, of course, a lot still has to be done. Whether we have concrete results for our citizens – and you are right to say that we need concrete results – will also depend on us and whether we are capable of working together. If the social partners, Parliament, the Council of Ministers and the Commission all work together, we have the best possible chance of achieving those results. This is what people rightly expect from us, so I can only call on you to continue to work together in a constructive way. This debate was part of that and I thank you very much for it.

 
  
MPphoto
 

  Laura Agea, relatrice. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio tutti i colleghi e i relatori che hanno collaborato con me e che hanno sostenuto l'impegno di voler ripresentare gli orientamenti al Consiglio. Ringrazio la Commissaria Thyssen, che ha avuto rispetto per questo Parlamento, come lo ha da sempre, partecipando, ascoltando e mettendosi in una posizione d'ascolto, cosa che il Consiglio ci ha negato.

Il mondo si cambia con l'esempio e non con le parole. Io credo che in questo testo, da due anni, diciamo delle belle cose, belle parole. Il compito di far diventare quelle parole degli atti concreti e veramente efficaci adesso spetta a lei, Commissaria, e a lei Commissaria insieme al Consiglio. Gli Stati membri devono attivarsi in maniera efficace e immediata per dare sollievo ai 120 milioni di cittadini che oggi vivono al di sotto della soglia di povertà, ma anche per dare una qualità di vita migliore a tutte le persone dell'Unione europea, dimostrando che quest'Unione europea ha un senso.

Noi oggi ricostruiamo o proviamo a ricostruire l'Europa, ma la stiamo ricostruendo sulle sue macerie e questo è evidente e innegabile. Abbiamo un impegno, un compito fondamentale. È vero, bisogna essere uniti e consapevoli, però bisogna anche mettersi nella condizione di rimboccarsi le maniche, avere coraggio, guardare in faccia la realtà e decidere che quello che dobbiamo fare lo dovevamo aver fatto ieri, non lo abbiamo fatto, lo cominciamo a fare adesso con un impegno preciso.

Si prenda la responsabilità di trovare un unico punto di quelle raccomandazioni e dica al Consiglio che quel punto lo deve implementare da qui a sei mesi, perché abbiamo bisogno di vedere gesti concreti che cambino la realtà.

 
  
MPphoto
 

  El Presidente. – Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar mañana.

 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate