Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Onsdag den 14. september 2016 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter: se protokollen
 3.Bevillingsoverførsler: se protokollen
 4.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 5.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106): se protokollen
 6.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 7.Unionens tilstand (forhandling)
 8.Fortolkning af forretningsordenen: se protokollen
 9.Afstemningstid
  9.1.Protokol til aftalen EF-Schweiz om fri bevægelighed for personer (Kroatiens tiltrædelse) (A8-0216/2016 - Danuta Jazłowiecka) (afstemning)
  9.2.Socialt trepartstopmøde om vækst og beskæftigelse (A8-0252/2016 - Csaba Sógor) (afstemning)
  9.3.Tekniske forskrifter for fartøjer til sejlads på indre vandveje (A8-0256/2016 - Ivo Belet) (afstemning)
  9.4.Økonomisk partnerskabsaftale mellem EU og SADC-ØPA-landene (A8-0242/2016 - Alexander Graf Lambsdorff) (afstemning)
  9.5.Aftale vedrørende gennemførelsen af konventionen om arbejdsforhold i fiskerisektoren (B8-0976/2016) (afstemning)
  9.6.Den seneste udvikling i Polen og indvirkningen heraf på de i EU's charter om grundlæggende rettigheder forankrede grundlæggende rettigheder (B8-0865/2016, B8-0977/2016, B8-0978/2016) (afstemning)
  9.7.EU's forbindelser med Tunesien i den nuværende regionale sammenhæng (A8-0249/2016 - Fabio Massimo Castaldo) (afstemning)
  9.8.Social dumping i EU (A8-0255/2016 - Guillaume Balas) (afstemning)
  9.9.Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til forordning (EU) nr. 1286/2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er) (B8-0974/2016) (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
  10.1.Protokol til aftalen EF-Schweiz om fri bevægelighed for personer (Kroatiens tiltrædelse) (A8-0216/2016 - Danuta Jazłowiecka)
  10.2.Socialt trepartstopmøde om vækst og beskæftigelse (A8-0252/2016 - Csaba Sógor)
  10.3.Tekniske forskrifter for fartøjer til sejlads på indre vandveje (A8-0256/2016 - Ivo Belet)
  10.4.Økonomisk partnerskabsaftale mellem EU og SADC-ØPA-landene (A8-0242/2016 - Alexander Graf Lambsdorff)
  10.5.Aftale vedrørende gennemførelsen af konventionen om arbejdsforhold i fiskerisektoren (B8-0976/2016)
  10.6.Den seneste udvikling i Polen og indvirkningen heraf på de i EU's charter om grundlæggende rettigheder forankrede grundlæggende rettigheder (B8-0865/2016, B8-0977/2016, B8-0978/2016)
  10.7.EU's forbindelser med Tunesien i den nuværende regionale sammenhæng (A8-0249/2016 - Fabio Massimo Castaldo)
  10.8.Social dumping i EU (A8-0255/2016 - Guillaume Balas)
  10.9.Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til forordning (EU) nr. 1286/2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er) (B8-0974/2016)
 11.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 13.Behov for en europæisk genindustrialiseringspolitik i lyset af de nylige tilfælde med Caterpillar og Alstom (forhandling)
 14.Afgørelse om statsstøtte til Apple (forhandling)
 15.Rejsedokument til brug ved tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (forhandling)
 16.Asyl: midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland (forhandling)
 17.Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker (forhandling)
 18.Anvendelse af direktivet om posttjenester (forhandling)
 19.Adgang til finansiering for SMV'er og større diversitet i SMV-finansiering i en kapitalmarkedsunion - Hvordan udnytter man bedst jobskabelsespotentialet i SMV'er? (forhandling)
 20.Prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel (forhandling)
 21.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 22.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (2798 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (11396 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik