Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Keskiviikko 14. syyskuuta 2016 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 3.Määrärahojen siirrot: ks. pöytäkirja
 4.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 5.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla): ks. pöytäkirja: ks. pöytäkirja
 6.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 7.Unionin tila (keskustelu)
 8.Työjärjestyksen tulkinta: ks. pöytäkirja
 9.Äänestykset
  9.1.EU:n ja Sveitsin väliseen henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehtyyn sopimukseen liitettävä pöytäkirja (Kroatian liittyminen) (A8-0216/2016 - Danuta Jazłowiecka) (äänestys)
  9.2.Kasvua ja työllisyyttä käsittelevä kolmikantainen sosiaalihuippukokous (A8-0252/2016 - Csaba Sógor) (äänestys)
  9.3.Sisävesialusten tekniset vaatimukset (A8-0256/2016 - Ivo Belet) (äänestys)
  9.4.EU:n ja SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden välinen talouskumppanuussopimus (A8-0242/2016 - Alexander Graf Lambsdorff) (äänestys)
  9.5.Kalastusalan työtä koskevan yleissopimuksen täytäntöönpano (B8-0976/2016) (äänestys)
  9.6.Puolan viimeaikaiset tapahtumat ja niiden vaikutus Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettuihin perusoikeuksiin (B8-0865/2016, B8-0977/2016, B8-0978/2016) (äänestys)
  9.7.EU:n suhteet Tunisiaan nykyisessä alueellisessa tilanteessa (A8-0249/2016 - Fabio Massimo Castaldo) (äänestys)
  9.8.Sosiaalinen polkumyynti EU:ssa (A8-0255/2016 - Guillaume Balas) (äänestys)
  9.9.Komission delegoitu asetus vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) koskevista avaintietoasiakirjoista annetun asetuksen (EU) N:o 1286/2014 täydentämisestä (B8-0974/2016) (äänestys)
 10.Äänestysselitykset
  10.1.EU:n ja Sveitsin väliseen henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehtyyn sopimukseen liitettävä pöytäkirja (Kroatian liittyminen) (A8-0216/2016 - Danuta Jazłowiecka)
  10.2.Kasvua ja työllisyyttä käsittelevä kolmikantainen sosiaalihuippukokous (A8-0252/2016 - Csaba Sógor)
  10.3.Sisävesialusten tekniset vaatimukset (A8-0256/2016 - Ivo Belet)
  10.4.EU:n ja SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden välinen talouskumppanuussopimus (A8-0242/2016 - Alexander Graf Lambsdorff)
  10.5.Kalastusalan työtä koskevan yleissopimuksen täytäntöönpano (B8-0976/2016)
  10.6.Puolan viimeaikaiset tapahtumat ja niiden vaikutus Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettuihin perusoikeuksiin (B8-0865/2016, B8-0977/2016, B8-0978/2016)
  10.7.EU:n suhteet Tunisiaan nykyisessä alueellisessa tilanteessa (A8-0249/2016 - Fabio Massimo Castaldo)
  10.8.Sosiaalinen polkumyynti EU:ssa (A8-0255/2016 - Guillaume Balas)
  10.9.Komission delegoitu asetus vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) koskevista avaintietoasiakirjoista annetun asetuksen (EU) N:o 1286/2014 täydentämisestä (B8-0974/2016)
  10.14.Kalastusalan työtä koskevan yleissopimuksen täytäntöönpano (B8-0976/2016)
  10.17.Puolan viimeaikaiset tapahtumat ja niiden vaikutus Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettuihin perusoikeuksiin (B8-0865/2016, B8-0977/2016, B8-0978/2016)
  10.18.EU:n suhteet Tunisiaan nykyisessä alueellisessa tilanteessa (A8-0249/2016 - Fabio Massimo Castaldo)
  10.19.Sosiaalinen polkumyynti EU:ssa (A8-0255/2016 - Guillaume Balas)
  10.21.Komission delegoitu asetus vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) koskevista avaintietoasiakirjoista annetun asetuksen (EU) N:o 1286/2014 täydentämisestä (B8-0974/2016)
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 13.Viimeaikaisten Caterpillarin ja Alstomin tapausten myötä esiin tullut tarve eurooppalaiseen uudelleenteollistamispolitiikkaan (keskustelu)
 14.Applen valtiontukea koskeva päätös (keskustelu)
 15.Matkustusasiakirja laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamista varten (keskustelu)
 16.Matkustusasiakirja laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamista varten (keskustelu)
 17.Turvapaikkajärjestelmä: Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavat väliaikaiset toimenpiteet (keskustelu)
 18.Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat (keskustelu)
 19.Postipalveludirektiivin soveltaminen (keskustelu)
 20.Pk-yritysten rahoituksen saatavuus ja pk-yritysten rahoituksen monimuotoisuuden lisääminen pääomamarkkinaunionissa - Paras tapa hyödyntää pk-yritysten mahdollisuudet työpaikkojen luontiin (keskustelu)
 21.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 22.Istunnon päättäminen
 23.Arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkaistava esite (keskustelu)
 24.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 25.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (2772 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (9322 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö