Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Posėdžio stenograma
Trečiadienis, 2016 m. rugsėjo 14 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 3.Asignavimų perkėlimas (žr. protokolą)
 4.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis) (žr. protokola)
 5.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis) (žr. protokola)
 6.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)
 7.Sąjungos padėtis (diskusijos)
 8.Darbo tvarkos taisyklių aiškinimas (žr. protokola)
 9.Balsuoti skirtas laikas
  9.1.ES ir Šveicarijos susitarimo dėl laisvo asmenų judėjimo protokolas (Kroatijos įstojimas) (A8-0216/2016 - Danuta Jazłowiecka) (balsavimas)
  9.2.Trišalis socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimas ekonomikos augimo ir užimtumo klausimais (A8-0252/2016 - Csaba Sógor) (balsavimas)
  9.3.Vidaus vandenų laivams taikomi techniniai reikalavimai (A8-0256/2016 - Ivo Belet) (balsavimas)
  9.4.ES ir PAVB EPS valstybių ekonominės partnerystės susitarimas (A8-0242/2016 - Alexander Graf Lambsdorff) (balsavimas)
  9.5.Susitarimas dėl Konvencijos dėl darbo žvejybos sektoriuje įgyvendinimo (B8-0976/2016) (balsavimas)
  9.6.Pastarojo meto įvykiai Lenkijoje ir jų poveikis pagrindinėms teisėms, išdėstytoms Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje (B8-0865/2016, B8-0977/2016, B8-0978/2016) (balsavimas)
  9.7.ES santykiai su Tunisu esamomis regioninėmis aplinkybėmis (A8-0249/2016 - Fabio Massimo Castaldo) (balsavimas)
  9.8.Socialinis dempingas ES (A8-0255/2016 - Guillaume Balas) (balsavimas)
  9.9.Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų (MIPP ir DIP) pagrindinės informacijos dokumentų (B8-0974/2016) (balsavimas)
 10.Paaiškinimai dėl balsavimo
  10.1.ES ir Šveicarijos susitarimo dėl laisvo asmenų judėjimo protokolas (Kroatijos įstojimas) (A8-0216/2016 - Danuta Jazłowiecka)
  10.2.Trišalis socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimas ekonomikos augimo ir užimtumo klausimais (A8-0252/2016 - Csaba Sógor)
  10.3.Vidaus vandenų laivams taikomi techniniai reikalavimai (A8-0256/2016 - Ivo Belet)
  10.4.ES ir PAVB EPS valstybių ekonominės partnerystės susitarimas (A8-0242/2016 - Alexander Graf Lambsdorff)
  10.5.Susitarimas dėl Konvencijos dėl darbo žvejybos sektoriuje įgyvendinimo (B8-0976/2016)
  10.6.Pastarojo meto įvykiai Lenkijoje ir jų poveikis pagrindinėms teisėms, išdėstytoms Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje (B8-0865/2016, B8-0977/2016, B8-0978/2016)
  10.7.ES santykiai su Tunisu esamomis regioninėmis aplinkybėmis (A8-0249/2016 - Fabio Massimo Castaldo)
  10.8.Socialinis dempingas ES (A8-0255/2016 - Guillaume Balas)
  10.9.Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų (MIPP ir DIP) pagrindinės informacijos dokumentų (B8-0974/2016)
 11.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 12.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 13.Europos reindustrializacijos politikos poreikis atsižvelgiant į pastarojo meto bendrovių „Caterpillar“ ir „Alstom“ atvejus (diskusijos)
 14.Sprendimas dėl valstybės pagalbos bendrovei „Apple“ (diskusijos)
 15.Europos kelionės dokumentas, naudojamas grąžinant nelegaliai gyvenančius trečiųjų šalių piliečius (diskusijos)
 16.Prieglobstis: laikinųjų priemonių nustatymas Italijos ir Graikijos labui (diskusijos)
 17.Valstybių narių užimtumo politikos gairės (diskusijos)
 18.Pašto paslaugų direktyvos taikymas (diskusijos)
 19.MVĮ galimybės gauti finansavimą ir MVĮ finansavimo įvairovės didinimas kapitalo rinkų sąjungoje - Kaip kuo geriau pasinaudoti MVĮ darbo vietų kūrimo galimybėmis? (diskusijos)
 20.Prospektas, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos sąrašą (diskusijos)
 21.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokola)
 22.Posėdžio pabaiga
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (2798 kb)
 
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (11396 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika