Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Debašu stenogramma
Trešdiena, 2016. gada 14. septembris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 3.Apropriāciju pārvietojumi (sk. protokolu)
 4.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts) (sk. protokolu)
 5.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants) (sk. protokolu)
 6.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem) (sk. protokolu)
 7.Savienības stāvoklis (debates)
 8.Reglamenta interpretācija (sk. protokolu)
 9.Balsošanas laiks
  9.1.Protokols ES un Šveices nolīgumam par personu brīvu pārvietošanos (Horvātijas pievienošanās ES) (A8-0216/2016 - Danuta Jazłowiecka) (balsošana)
  9.2.Augstākā līmeņa trīspusējā sociālo lietu sanāksme par izaugsmi un nodarbinātību (A8-0252/2016 - Csaba Sógor) (balsošana)
  9.3.Tehniskās prasības attiecībā uz iekšējo ūdensceļu kuģiem (A8-0256/2016 - Ivo Belet) (balsošana)
  9.4.Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp ES un DAK EPN valstīm (A8-0242/2016 - Alexander Graf Lambsdorff) (balsošana)
  9.5.Nolīgums par Konvencijas par darbu zvejniecībā īstenošanu (B8-0976/2016) (balsošana)
  9.6.Nesenie notikumi Polijā un to ietekme uz pamattiesībām, kas noteiktas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā (B8-0865/2016, B8-0977/2016, B8-0978/2016) (balsošana)
  9.7.ES attiecības ar Tunisiju pašreizējā reģionālajā kontekstā (A8-0249/2016 - Fabio Massimo Castaldo) (balsošana)
  9.8.Sociālais dempings Eiropas Savienībā (A8-0255/2016 - Guillaume Balas) (balsošana)
  9.9.Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Regulu (ES) Nr. 1286/2014 par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem (B8-0974/2016) (balsošana)
 10.Balsojumu skaidrojumi
  10.1.Protokols ES un Šveices nolīgumam par personu brīvu pārvietošanos (Horvātijas pievienošanās ES) (A8-0216/2016 - Danuta Jazłowiecka)
  10.2.Augstākā līmeņa trīspusējā sociālo lietu sanāksme par izaugsmi un nodarbinātību (A8-0252/2016 - Csaba Sógor)
  10.3.Tehniskās prasības attiecībā uz iekšējo ūdensceļu kuģiem (A8-0256/2016 - Ivo Belet)
  10.4.Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp ES un DAK EPN valstīm (A8-0242/2016 - Alexander Graf Lambsdorff)
  10.5.Nolīgums par Konvencijas par darbu zvejniecībā īstenošanu (B8-0976/2016)
  10.6.Nesenie notikumi Polijā un to ietekme uz pamattiesībām, kas noteiktas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā (B8-0865/2016, B8-0977/2016, B8-0978/2016)
  10.7.ES attiecības ar Tunisiju pašreizējā reģionālajā kontekstā (A8-0249/2016 - Fabio Massimo Castaldo)
  10.8.Sociālais dempings Eiropas Savienībā (A8-0255/2016 - Guillaume Balas)
  10.9.Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Regulu (ES) Nr. 1286/2014 par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem (B8-0974/2016)
 11.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 12.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 13.Nepieciešamība pēc Eiropas reindustrializācijas politikas, ņemot vērā nesenās uzņēmumu "Caterpillar" un "Alstom" lietas (debates)
 14.Lēmums attiecībā uz valsts atbalsta piešķiršanu uzņēmumam Apple (debates)
 15.Ceļošanas dokuments tādu trešo valstu valstspiederīgo atgriešanai, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi (debates)
 16.Patvērums: pagaidu pasākumi Itālijas un Grieķijas labā (debates)
 17.Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes (debates)
 18.Pasta pakalpojumu direktīvas piemērošana (debates)
 19.Finansējuma pieejamība maziem un vidējiem uzņēmumiem un mazo un vidējo uzņēmumu finansējuma dažādības palielināšana kapitāla tirgu savienībā - Labākie veidi, kā izmantot MVU darbvietu radīšanas potenciālu (debates)
 20.Prospekts, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību (debates)
 21.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 22.Sēdes slēgšana
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (2798 kb)
 
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (11396 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika