Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 14 września 2016 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów: patrz protokół
 3.Przesunięcie środków: patrz protokół
 4.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 5.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu): Patrz protokól
 6.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół
 7.Stan Unii (debata)
 8.Wykładnia Regulaminu: Patrz protokól
 9.Głosowanie
  9.1.Protokół do Umowy UE-Szwajcaria w sprawie swobodnego przepływu osób (przystąpienie Chorwacji do UE) (A8-0216/2016 - Danuta Jazłowiecka) (głosowanie)
  9.2.Trójstronny szczyt społeczny ds. wzrostu i zatrudnienia (A8-0252/2016 - Csaba Sógor) (głosowanie)
  9.3.Wymagania techniczne mające zastosowanie do statków żeglugi śródlądowej (A8-0256/2016 - Ivo Belet) (głosowanie)
  9.4.Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a państwami Południowoafrykańskiej Wspólnoty Rozwoju (SADC) objętymi umową o partnerstwie gospodarczym (A8-0242/2016 - Alexander Graf Lambsdorff) (głosowanie)
  9.5.Umowa w sprawie wdrożenia Konwencji dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa (B8-0976/2016) (głosowanie)
  9.6.Niedawne wydarzenia w Polsce i ich wpływ na prawa podstawowe określone w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej (B8-0865/2016, B8-0977/2016, B8-0978/2016) (głosowanie)
  9.7.Stosunki UE z Tunezją w aktualnym kontekście regionalnym (A8-0249/2016 - Fabio Massimo Castaldo) (głosowanie)
  9.8.Dumping socjalny w UE (A8-0255/2016 - Guillaume Balas) (głosowanie)
  9.9.Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) (B8-0974/2016) (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  10.1.Protokół do Umowy UE-Szwajcaria w sprawie swobodnego przepływu osób (przystąpienie Chorwacji do UE) (A8-0216/2016 - Danuta Jazłowiecka)
  10.2.Trójstronny szczyt społeczny ds. wzrostu i zatrudnienia (A8-0252/2016 - Csaba Sógor)
  10.3.Wymagania techniczne mające zastosowanie do statków żeglugi śródlądowej (A8-0256/2016 - Ivo Belet)
  10.4.Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a państwami Południowoafrykańskiej Wspólnoty Rozwoju (SADC) objętymi umową o partnerstwie gospodarczym (A8-0242/2016 - Alexander Graf Lambsdorff)
  10.5.Umowa w sprawie wdrożenia Konwencji dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa (B8-0976/2016)
  10.6.Niedawne wydarzenia w Polsce i ich wpływ na prawa podstawowe określone w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej (B8-0865/2016, B8-0977/2016, B8-0978/2016)
  10.7.Stosunki UE z Tunezją w aktualnym kontekście regionalnym (A8-0249/2016 - Fabio Massimo Castaldo)
  10.8.Dumping socjalny w UE (A8-0255/2016 - Guillaume Balas)
  10.9.Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) (B8-0974/2016)
 11.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 12.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 13.Potrzeba europejskiej polityki reindustrializacji w świetle niedawnych spraw Caterpillar i Alstom (debata)
 14.Decyzja dotycząca pomocy państwa na rzecz firmy Apple (debata)
 15.Dokument podróży do celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (debata)
 16.Azyl: środki tymczasowe na rzecz Włoch i Grecji (debata)
 17.Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich (debata)
 18.Stosowanie dyrektywy o usługach pocztowych (debata)
 19.Dostęp do finansowania dla MŚP i zwiększenie różnorodności finansowania MŚP w unii rynków kapitałowych - Jak najlepiej wykorzystać potencjał MŚP w zakresie tworzenia miejsc pracy? (debata)
 20.Prospekt emisyjny publikowany w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych (debata)
 21.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 22.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (2798 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (11396 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności