Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Stenograma dezbaterilor
Miercuri, 14 septembrie 2016 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 3.Transferuri de credite: a se vedea procesul-verbal
 4.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]: consultaţi procesul-verbal
 5.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 6.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţarea propunerilor de rezoluţie depuse): a se vedea procesul-verbal
 7.Starea Uniunii (dezbatere)
 8.Interpretarea Regulamentului de procedură: consultaţi procesul-verbal
 9.Votare
  9.1.Protocol la Acordul UE-Elveţia privind libera circulaţie a persoanelor (aderarea Croaţiei) (A8-0216/2016 - Danuta Jazłowiecka) (vot)
  9.2.Summitul social tripartit pentru dezvoltare și ocuparea forței de muncă (A8-0252/2016 - Csaba Sógor) (vot)
  9.3.Cerințe tehnice pentru navele de navigație interioară (A8-0256/2016 - Ivo Belet) (vot)
  9.4.Acordul de parteneriat economic dintre UE și statele părți la APE din SADC (A8-0242/2016 - Alexander Graf Lambsdorff) (vot)
  9.5.Acord referitor la punerea în aplicare a Convenției privind munca în domeniul pescuitului (B8-0976/2016) (vot)
  9.6.Evoluțiile recente din Polonia și consecințele lor asupra drepturilor fundamentale astfel cum sunt prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (B8-0865/2016, B8-0977/2016, B8-0978/2016) (vot)
  9.7.Relațiile UE cu Tunisia în actualul context regional (A8-0249/2016 - Fabio Massimo Castaldo) (vot)
  9.8.Dumpingul social în UE (A8-0255/2016 - Guillaume Balas) (vot)
  9.9.Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP) (B8-0974/2016) (vot)
 10.Explicații privind votul
  10.1.Protocol la Acordul UE-Elveţia privind libera circulaţie a persoanelor (aderarea Croaţiei) (A8-0216/2016 - Danuta Jazłowiecka)
  10.2.Summitul social tripartit pentru dezvoltare și ocuparea forței de muncă (A8-0252/2016 - Csaba Sógor)
  10.3.Cerințe tehnice pentru navele de navigație interioară (A8-0256/2016 - Ivo Belet)
  10.4.Acordul de parteneriat economic dintre UE și statele părți la APE din SADC (A8-0242/2016 - Alexander Graf Lambsdorff)
  10.5.Acord referitor la punerea în aplicare a Convenției privind munca în domeniul pescuitului (B8-0976/2016)
  10.6.Evoluțiile recente din Polonia și consecințele lor asupra drepturilor fundamentale astfel cum sunt prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (B8-0865/2016, B8-0977/2016, B8-0978/2016)
  10.7.Relațiile UE cu Tunisia în actualul context regional (A8-0249/2016 - Fabio Massimo Castaldo)
  10.8.Dumpingul social în UE (A8-0255/2016 - Guillaume Balas)
  10.9.Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP) (B8-0974/2016)
 11.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 12.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 13.Necesitatea unei politici europene de reindustrializare în contextul recentelor cazuri Caterpillar și Alstrom (dezbatere)
 14.Decizie privind ajutorul de stat acordat Apple (dezbatere)
 15.Documentul de călătorie pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (dezbatere)
 16.Azil: măsuri provizorii în beneficiul Italiei și al Greciei (dezbatere)
 17.Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre (dezbatere)
 18.Punerea în aplicare a Directivei privind serviciile poștale (dezbatere)
 19.Accesul la finanțare al IMM-urilor și creșterea diversității finanțării IMM-urilor în cadrul uniunii piețelor de capital - Modul optim de valorificare a potențialului de creare de locuri de muncă al IMM-urilor (dezbatere)
 20.Prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare (dezbatere)
 21.Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 22.Ridicarea ședinței
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (2798 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (11396 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate