Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (wybrano)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Ten dokument nie jest dostępny w Państwa języku i został zaproponowany w innym języku spośród dostępnych w pasku języków.

 Indeks 
 Pełny tekst 
Rozpravy
Štvrtok, 15. septembra 2016 - Štrasburg Revidované vydanie

Uplatňovanie smernice o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní (A8-0225/2016 - Renate Weber)
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne ‒ Prijatie smernice o rovnakom zaobchádzaní predstavovalo pre Európsku úniu pred 15 rokmi veľký krok vpred v oblasti vytvorenia rovnakých podmienok na trhu práce a zlepšenie podmienok v oblasti kvality zamestnania a povolania. Treba poznamenať, že niektoré členské štáty pri implementácii smernice do svojich vnútroštátnych poriadkov zachádzajú ešte oveľa ďalej a rozširujú pôsobnosť aj na oblasti rasovej rovnosti. Napriek dosiahnutým pokrokom však ešte stále ostáva do budúcnosti veľmi veľa nevyriešených úloh. Prieskumy pravidelne poukazujú na nesúlad medzi mierou prejavovanej diskriminácie a oznámených prípadov diskriminácie. Obete majú stále problém rozoznať diskriminačnú situáciu. Je potrebné vyvinúť úsilie o zintenzívnenie dialógu medzi vládami, občianskou spoločnosťou a sociálnymi partnermi o všetkých dôvodoch diskriminácie a zvýšiť povedomie v radoch verejnosti. Väčšina členských štátov presunula zodpovednosť za šírenie informácií týkajúcich sa antidiskriminačných právnych predpisov a zvyšovanie povedomia na vnútroštátne špecializované orgány bez toho, aby im nevyhnutne poskytli primerané prostriedky.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności