Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Štvrtok, 15. septembra 2016 - Štrasburg Revidované vydanie

Činnosti, dosah a pridaná hodnota Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v rokoch 2007 až 2014 (A8-0227/2016 - Marian Harkin)
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne ‒ Po dosiahnutých výsledkoch Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v rokoch 2007 až 2014 môžeme konštatovať, že tento fond poskytol individualizované a dobre koordinované opatrenia prepusteným pracovníkom. Cielená, individualizovaná a intenzívna podpora prepusteným pracovníkom často vedie k pozitívnym výsledkom. Zásadný význam má aj schopnosť vytvoriť opatrenia, ktoré dopĺňajú vnútroštátne opatrenia, rovnako ako aj flexibilita obsiahnutá v tomto nástroji. Medzi ďalšie pozitívne výsledky pre príjemcov patrí pozitívny psychologický vplyv, zvýšená prispôsobivosť a pružnosť trhu práce. Okrem toho je dokázané, že EGF prispel k sociálnej súdržnosti tým, že pomohol veľkým skupinám ľudí, ktorí naliehavo potrebovali pomoc. To malo pozitívny účinok aj na rodiny a širšiu komunitu. Zúčastnené organizácie dosiahli pozitívne výsledky v oblasti vzdelávania. To zahŕňa budovanie kapacít na efektívne riadenie týchto opatrení a vytváranie partnerstiev pri vykonávaní opatrení Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. V mnohých prípadoch sa však vyskytli podozrenia, že finančné prostriedky z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii využili viaceré členské štáty na kompenzovanie a vnútroštátnych systémov na podporu zamestnanosti a pracovníkov.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia