Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Čtvrtek, 15. září 2016 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Předložení dokumentů: viz zápis
 3.Klíčové cíle 17. konference smluvních stran Úmluvy CITES v Johannesburgu (předložené návrhy usnesení): viz zápis
 4.Petice: viz zápis
 5.Systémy minimálního příjmu v EU (rozprava)
 6.Provádění „směrnice o rovnosti v zaměstnání“ (rozprava)
 7.Činnosti, dopad a přidaná hodnota Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci za období 2007 až 2014 (rozprava)
 8.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  8.1.Filipíny
  8.2.Somálsko
  8.3.Zimbabwe
 9.Složení Parlamentu: viz zápis
 10.Změna pořadu jednání
 11.Hlasování
  11.1.Jmenování jednoho člena Evropské komise – Sir Julian King (hlasování)
  11.2.Filipíny (RC-B8-0990/2016, B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-1004/2016, B8-1008/2016) (hlasování)
  11.3.Somálsko (RC-B8-0989/2016, B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016, B8-1003/2016, B8-1007/2016) (hlasování)
  11.4.Zimbabwe (RC-B8-0995/2016, B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-1006/2016, B8-1009/2016, B8-1010/2016) (hlasování)
  11.5.Cestovní doklad pro návrat neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (A8-0201/2016 - Jussi Halla-aho) (hlasování)
  11.6.Prospekt, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování (A8-0238/2016 - Petr Ježek) (hlasování)
  11.7.Azyl: dočasná opatření ve prospěch Itálie a Řecka (A8-0236/2016 - Ska Keller) (hlasování)
  11.8.Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států (A8-0247/2016 - Laura Agea) (hlasování)
  11.9.Klíčové cíle 17. konference stran úmluvy CITES v Johannesburgu (B8-0987/2016) (hlasování)
  11.10.Uplatňování směrnice o poštovních službách (A8-0254/2016 - Markus Ferber) (hlasování)
  11.11.Přístup k finančním prostředkům pro malé a střední podniky a zvýšení rozmanitosti financování MSP v unii kapitálových trhů (A8-0222/2016 - Othmar Karas) (hlasování)
  11.12.Nejlepší využití potenciálu MSP v oblasti tvorby pracovních míst (A8-0248/2016 - Zdzisław Krasnodębski) (hlasování)
  11.13.Provádění „směrnice o rovnosti v zaměstnání“ (A8-0225/2016 - Renate Weber) (hlasování)
  11.14.Činnosti, dopad a přidaná hodnota Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci za období 2007 až 2014 (A8-0227/2016 - Marian Harkin) (hlasování)
 12.Vysvětlení hlasování
  12.1.Jmenování jednoho člena Evropské komise – Sir Julian King
  12.2.Cestovní doklad pro návrat neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (A8-0201/2016 - Jussi Halla-aho)
  12.3.Prospekt, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování (A8-0238/2016 - Petr Ježek)
  12.4.Azyl: dočasná opatření ve prospěch Itálie a Řecka (A8-0236/2016 - Ska Keller)
  12.5.Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států (A8-0247/2016 - Laura Agea)
  12.6.Klíčové cíle 17. konference stran úmluvy CITES v Johannesburgu (B8-0987/2016)
  12.7.Uplatňování směrnice o poštovních službách (A8-0254/2016 - Markus Ferber)
  12.8.Přístup k finančním prostředkům pro malé a střední podniky a zvýšení rozmanitosti financování MSP v unii kapitálových trhů (A8-0222/2016 - Othmar Karas)
  12.9.Nejlepší využití potenciálu MSP v oblasti tvorby pracovních míst (A8-0248/2016 - Zdzisław Krasnodębski)
  12.10.Provádění „směrnice o rovnosti v zaměstnání“ (A8-0225/2016 - Renate Weber)
  12.11.Činnosti, dopad a přidaná hodnota Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci za období 2007 až 2014 (A8-0227/2016 - Marian Harkin)
 13.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 14.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 15.Výklad jednacího řádu: viz zápis
 16.Postoje Rady v 1. čtení
 17.Manipulace s výsledky zápasů
 18.Rozhodnutí o určitých dokumentech: viz zápis
 19.Předání textů přijatých během zasedání: viz zápis
 20.Termíny příštích zasedání: viz zápis
 21.Přerušení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (2585 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (8477 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí